"Advanced HTML" skyrelis

Tęsiame "Advanced HTML" skyrelį. Tai jau antrasis jo leidimas - galite pasitikrinti ankstesniuosius:
"Kaip sužinoti ekrano charakteristikas?"
Vaizdi rašysena - Visual Basic Script

Įlįskite į lankytojų kailį

Pradėdami kurti WWW svetainę pamąstyk apie jos lankytojus - pabandyk įlįsti į jų kailį. Ko jie čia ateina ir ko tikisi? Kaip jie turėtų naršyti jos užkaborius? Ne visada padeda profesionalių WWW kūrėjų firmų pagalba - pernelyg dažnai jie nuklysta arba vien į grynojo dizaino arba technologijos lankas - nekreipdami dėmesio į jūsų tikruosius tikslus. Ar visada "Java" pritrauks jums daugiau lankytojų nei švarutis senelis HTML? Kuri lankytojų dalis nori interaktyvaus bendravimo? Turite nuspręsti kaip surasti savo "aukso vidurį".

Nebandykite perkrauti WWW puslapių įvairiais objektais nepalikdami juose "baltų dėmių" ir paraščių. Jei apie piešinius ir teksto dalis paliekama tuščios vietos - žmogaus akis maloniau tai priima. Nepamirškite ir tokių svarbių veiksnių kaip piešinio ar puslapio fono dydis (optimizuokite juos!), "Java" mašinos įkėlimo laikas ir t.t. Taupykite lankytojų laiką! Pernelyg sudėtingi ir "sunkūs" WWW puslapiai gali net nusmigdinti lankytojų naršykles - ypač, jei jie turi senesnius kompiuterius. Nemanykite, kad visi turi geriausią techniką - orientuokitės į ne aukštesnės kaip 800x600 gebos monitorius.

Pabandykite atspėti, kuo pasikeis šiais metais WWW puslapių struktūra. Pirma, jie taps dinamiškesni (ar DHTML ir "JavaScript" ar "Flash" ir kitų grotuvų dėka). Vis dažniau WWW svetainėse rasime XML puslapių.

Kad tekstas nerėžtų akies

Net ir neįsivaizduojant dabartinio Voratinklio be animacijos, video ir audio įrašų ir kitų grožybių, tekstas tebelieka pagrindinė informacijos perteikimo priemonė. Jo skaitomumas yra svarbiausias veiksnys, nusprendžiantis, ar žmonės perskaitys tekstą ar nueis pro šalį. Pagal seną ir laiko patikrintą nuostatą, skaitomumas yra geriausias, kai tekstas pateikiamas kokybišku "serif" šriftu ir spalva sudarančia didelį kontrastą su fonu, yra lygiuojamas iš kairės ir eilutėje telpa apie 10-12 žodžių paliekant paraštes.

Kūrybingai pateikus tekstą WWW puslapis tampa patrauklesniu. Voratinklyje siūloma naudoti ne mažesnį kaip 12 pt "serif" šriftą ("san serif" gali būti gerai įskaitomas ir 10 pt tekstas). Reikia vengti ilgų eilučių ir pastraipas, nesančias skyriaus pradžioje, pateikti su įtrauka.

Naršyklės skiriasi nuo popierinių spaudinių - jose galima keisti lango dydį, pasirinkti kitą šriftą, nustatyti skirtingas skiriamąsias gebas. Visa tai turi įtakos eilutės ilgiui.

Šriftai

Šriftų parinkimui HTML kalboje naudojama
<FONT FACE="font1,font2,…,fontN"> … tekstas … </FONT>
direktyva, nurodanti šriftus (ir jų naudojimo prioritetus) viduje esančiam tekstui. Tačiau didelė problema, kad WWW svetainės naršytojas gali neturėti nė vieno joje išvardinto šrifto (pvz., kitoje operacinėje terpėje) - ir WWW puslapio kūrėjo pastangos nueina "šuniui ant uodegos" (pvz., "Windows" 3.x versijoje naršytojas gali neturėti lietuviškų "Arial" ar "Times New Roman" šriftų, keletą "Windows" 9x šriftų galite atsisiųsti iš
http://www.microsoft.com/truetype/ svetainės).

Dar tiksliau aprašyti puslapių aibės stilių ir naudojamus šriftus galima naudojant CSS (Cascading Style Sheets), apie kurią paruoštas atskiras straipsnis. Tačiau CSS priima į savo glėbį ne visos naršyklės. Tad nedidelės apimties teksto dalies (antraštei, meniu ar mygtukui) pateikimui konkrečiu šriftu (dažnai egzotišku) galima naudotis piešiniu (pvz., GIF failu). Šis metodas leidžia perteikti ir kitus, pvz., trimačius, efektus.

Ruošiant piešinius reikia tinkamai valdyti "suliejimo" (anti-aliasing) režimą, kuris leidžia teksto raidžių kraštams sklandžiai "įaugti" į foną. Tai pašalina "rastro" problemas. Tačiau "anti-aliasing" yra neveiksnus mažų dydžių šriftams, nes tekstas pernelyg "išplaukia". Be to, naudojant "anti-aliasing" režimą sukuriama daugiau spalvų ir GIF piešinių failai labai padidėja. Palyginkite "anti-aliasing" veikimą šiuose dviejuose pavyzdžiuose su dviem skirtingo dydžio šriftais.

Taip pat neužmirškite, kad teksto, pateikto piešiniais neindeksuoja paieškos sistemos - tad būtinai <IMG> direktyvoje naudokite ALT parametrą, o piešinio failui suteikite labai prasmingą vardą (apie efektyvų puslapio paruošimą paieškos sistemoms skaitykite
http://www.spauda.lt/internet/search/meta.htm,
o apie paieškos sistemų darbo principą - skaitykite
http://www.spauda.lt/internet/search/infind.htm ), pvz.,
<IMG SRC="mushroom.jpg" ALT="mushroom picture, piešinys: grybas -baravykas" WIDTH=156 HEIGHT=196>

Paraštės

Šiuo metu patikimiausia priemonė, jei nenaudojama CSS, paraštėms kurti yra lentelės. Kadangi skirtingos naršyklės kitaip skaičiuoja atstumus, vienintelis patikimas būdas leidžiantis skirtingose naršyklėse turėti tokio pat pločio paraštes - naudoti paraštės pločio ir spalvos vieno taško aukščio piešinį. Šią techniką iliustruoja šis pavyzdys, sukuriantis 100 taškų pločio pilkas paraštes baltane fone pateikiamam tekstui:

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
 <TR><TD BGCOLOR="#CCCCCC" WIDTH=100>
    <IMG SRC="grey.gif" Alt="picture of grey margin" WIDTH=100 HEIGHT=1>
   </TD><TD BGCOLOR="White">
      WWW puslapio tekstas baltame fone
   </TD><TD BGCOLOR="#CCCCCC" WIDTH=100>
     <IMG SRC="grey.gif" Alt="picture of grey margin" WIDTH=100 HEIGHT=1>
</TD></TR></TABLE>

Stulpelio plotis

Kadangi WWW svetainės lankytojas gali būti nusistatęs bet kokį šrifto dydį ir dirbti bet kokia skiriamąja ekrano geba, negalima garantuoti, kad visuomet eilutėje tilps 10-12 žodžių. Tad belieka arba orientuotis į dažniausiai naudojamus režimus (bet kas žino, kokie jie yra dabar ir kokie bus ateityje?) arba nustatyti fiksuoto pločio vidurinį lentelės stulpelį su "slankiomis" paraštėmis:

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
 <TR><TD BGCOLOR="#CCCCCC"><BR>
   </TD><TD BGCOLOR="White" WIDTH=500>
      nustatyto pločio WWW puslapio tekstas baltame fone
   </TD><TD BGCOLOR="#CCCCCC"><BR>
</TD></TR></TABLE>

Vertikalūs atstumai

Nenaudojant CSS tikslų atstumą tarp eilučių nustatyti yra sunku. Norint pateikti tekstą kas antra eilutė galima jas skirti <P> arba <BR><BR> direktyvomis. Dar tiksliau atstumus tarp eilučių galima kas keli žodžiai įterpus fono spalvos vieno taško aukščio ir pločio GIF piešinį ir vertikalius atstumus nurodžius VSPACE parametru, pvz.,
<IMG SRC="white.gif" Alt="picture of white point" WIDTH=1 HEIGHT=1 VSPACE=24> .

Antra dalis buvo publikuota "Naujojoje komunikacijoje"

Ankstesnės "Advanced HTML" skyrelio temos:
Ruby on Rails
Kaip sužinoti ekrano charakteristikas?
Vaizdi rašysena - VB Script

Sveikųjų skaičių žaidimai
ASP patarimų liūnas
Dygios JavaScript eilutės
Kaip Web'e atsiranda piešinukai?
Programavimo kalbų klegesys
Lambda išraiškos – Java į naują lygį
JavaScript pradmenys
Kaip sužinoti ekrano charakteristikas?
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis