2002 m. susitikimas, fotoreportažas

<<< Pagrindinis kurso puslapis

          F  Mes laukėm, laukėm ir ... susitikom
          F  Suteik man, o Viešpatie, stiprybės ... pradėti
          F  R.Kudžma mums primena pirmojo kurso sąrašus
          F  R.Kudžma: "kas nežino graikiškų raidžių, nemoka matematikos"
          F  šioje knygelėje parašyta, kas yra parabolė
          F  S.Ragaišis - ir yra dabar TAIP!
          F  "Dryžiai", prisiminimas viešųjų patalpų?
          F  Kairioji frakcija įsiklauso
          F  Kita bažnyčios pusė
          F  R.Kudžma ieško Biblinės "parabolės" pagrindimo
          F  S.Ragaišis: ar buvo?
          F  Priversta teikti gėles...
          F  Sunkus gyvenimas išmokė...
          F  Rudens gėrybės...
          F  Ar tu žinai?..
          F  Draugės...
          F  Bendras kurso vaizdelis
          Dar vienas bendras....
          F  Tai mes visi
          F  Dar vienas "bendras kurso vaizdelis"
          F  Palaukite - dar ne viskas! (nuotrauka patalpinta prie muziejaus)
          F  Visi mes pro paparačio petį
          F  Visi mes (dar vienas variantas)
          F  Ir vėl visi (čia gerai matosi R.Baronas)
          F  4 grupė, ant laiptų
          F  4 grupė, tokia, kokia ir yra
          F  4 gr., kažkas "nuėmė" pakaušius
          F  4 gr. merginos "prieš langą"
          F  Nu, ne toks aš ir storas!
          F  Atgal į fakultetą
          F  Trijulė... su Laima
          F  Susispietė merginų pulkelis
          F  "Paparačių" dėmesys
          F  Žvelgiam iš aukšto taip išdidžiai
          F  1 grupė: aplink tvenkinį
          F  2 grupė ant laiptelių
          F  Prasidėjo kinas (muziejuje)
          F  Ką ten įdomaus rodo?
x  Vakarinė programa:
          F  4 gr. susibūrė į krūvą
          F  įdomus pasakojimas, Danguolė
          F  Mums Romai iš kairės
          F  Kalbos "per Kazį"
          F  Jau duodam "garo"!
          F  Rimas tarp mūsų...
          F  Dėmesio, "išnešimas"
          F  Mūsų tortas...
          F  Tortas: paskutinė akimirka prieš "užkrovimą"

<<< Pagrindinis kurso puslapis