2014 m. susitikimo iliustruotasis reportažas!

Pastaba: Papildomai galite atsisiųsti Romo B. nuotraukas >>>>> (ZIP)

Pratęsiant gerviškus motyvus, pirmiausiai suskridom po varpu Katedros aikštėje ir tarsi gervės ten būriavomės
Katedros aikštėje
Ir kaip įprasta politikoje, netrukus susiskirstėme frakcijomis - būreliais po tris. Tik Jonas lakstė aplink viską fiksuodamas - tačiau pasirodo, kad buvo ir kitų operatorių:
Rimas, Audronė, Violeta
Lina, Alfonsas, Laima
Anna, Regina ir vėl Rimas
Pajudėjome
Violeta, Audronė, Lina, Laima
Lina, Audronė, Laima
Audrius, Regina ir Anna
Fotografas tarpe

Frakcijose aptarę klausimus, susispietėme ir padarėme "bendruškę" (pr. aukščiau). O tada susimetėm "šmūtkes", ir brodu brodinom iki "Neringos", kuri vėl mus pasiuntė kažkur toliau, na o toliau pasirodė besąs "Užbekiškas restoranas" prie Žaliojo tilto (mat kažkas, ar tik ne Audronė, leptelėjo - "Išbandom kitokio maisto"... Tada ten ir nutūpėme...

Startas
Džonis ir Rimas
Romai ir LL
Pulkeliu per brodą

Čia mūsų gretas papildė dar ir Artūras... O kaip pas uzbekus be plovo? Tad didžioji dalis ir plovinosi, o kas nesiplovino, eksperimentavo su kitokiais patiekalais... atpažinsite iš iliustracijų...
Artūras Ubekistaniečių restorane Trejetas Su Jonu Uzbekistaniečių restorane
Audrius joukina Violet1 Užstalė Kita užstalė
Uzbekiniai Romai Užstalė Kita užstalė Audronė ir Jonas (kitas)
Renkamės iš meniu Ateina Plovas Kita užstalė Avies karka

Pasisotinę (kūniškai ir dvasiškai) palikome mus priglaudusią buveinę, nusipaveikslavom atsiminimui, o tada patraukėme kas sau... Keli dar pratęsė vakarą pas Skendelius, bet toje "intymioje" aplinkoje "kompromato" jau nefiksavome.
Skirstomės

Duskit, pavydolei!

Pastaba: Papildomai galite atsisiųsti Romo B. nuotraukas >>>>> (ZIP)

<<< Pagrindinis kurso puslapis