2015 m. susitikimo iliustruotoji kronika  

Rytas išaušo visai gražus... Ir jau artėjant prie vietos (kurios pakeisti negalima), atrodė, kad būrelis nėra labai mažas. Ką gi, atėjom, apsiuostėm, apsiblevyzgojom... Viskas kaip turi būti, viskas gerai... Jei pasaulis gražus, tai jame negali būti blogai...
Biūriuojasi
Seniūnus į priekį!
Džonis centre
Du A. ir Zita
Violeta, Audronė tarp vyrų
Du R.
Regina ir Gintarė
Batia žvelgia į tolį

Laikas nelaukia, o kiek laukta, jau palaukta – tad vėl į taką tuo pačiu maršrutu, ir vėl mus (lyg kokias atmatas) „atmeta“ Neringa, o mes blaškomės šen bei ten, lyg „faką“ pardavę... Gal „Soya“ (bet kiek galima tą soją kankinti?), gal „Bernelių užeiga“ (o jei ten tik bernelius priima?), kol Jonas ištaria lemtingą žodį „Kongreso viešbutis“...
Šie pasiblaškymai ir užregistruoti...

Ta pačia kryptimi
Mažas sambū\zdis?
Lenkiam kampą
Paskutinis kelionės etapas

Na o toliau – kaip visada: renkamės, plepam, plepam, plepam – iki nukritimo... Na ne, nukritimo po stalu nebuvo... Alfonsas pristato vynų gėrimo taisykles ir aptaria vynus, kiti irgi aptaria, bet matyt ne vynus, sklando prisiminimų nuotrupos ir nesklando lėkštės... Pasisėdėjimas užtrunka rekordiškai ilgai - išsiskirstom kažkur apie 6 vakaro....
O kaip su Laima K., kuri mus taip kvietė į Pamerkius? Ji skambina ir bando išsiaiškinti mūsų kėslus, tačiau vakarui pas ją pasirašančių ypač mažai, tad perkeliam šį akcentą kitam kartui...

Kairė frakcija Dešinė frakcija Džonis su Artūru Už Barono...
Kas ten viduje? Kampas Nu tep, jiedu Įsijautęs poeta Pavelas
Dar viena pora Kai atima fotoaparatą Kieno nosis? Gintare, Rasa, Audrius
Taigi buvo taip Dvi Audronės Regimantas skelia kalbą Gintare, Rasa, Audrius

O paskutiniai keli ištvermingieji dar susiguža pas Skendelius... Susitikimas ėjo ir praėjo...
Pabaiga

<<< Pagrindinis kurso puslapis