2002 m. kurso susitikimas

<<< Pagrindinis kurso puslapis

    

Koks turėtų būti reportažas? Gal ilgas ir detalus? Bet kam jis tiems kursiokams, kurie susitikime dalyvavo, jei jie patys puikiai viską žino? Gal tiems, kurie nebuvo? Bet ar pakeis jiems reportažas tikrą susitikimo atmosferą? Tad tegul jis būna trumpas ir glaustas - primenantis pagrindinius įvykius. Kiekvienas jį užsipildys savomis detalėmis.


2002 m. rugsėjo 28 d., šeštadienis, artėja 14 valanda

Priartėjus prie fakulteto juntamas šurmuliukas. Ne tiek mūsiškių - fakultete vyksta moksleivių olimpiada. Koridoriaus pradžioje spiečiasi ir kurso bendražygiai - puola vienas prie kito, įdėmiai apžvelgia - kaip pasikeitę, ar tikrai čia tie patys?... Su kamera žvalgosi Romas B., kartais pliaukšteli fotoaparatas - istorija nebus užmiršta.

Pakraštėlyje prisijungia ir R.Kudžma. Jis pasidžiaugia tuo, kuo vėliau nustebins auditorijoje - mūsų pirmojo kurso "nuodėmės". Sugužame į auditoriją, sutupiam ant laktų, Romas B. (jis ir buvo mūsų dirigentas viso susitikimo metu) pradeda renginį.

R.Kudžma prisimena mūsų kurso 3 ir 4 grupes ir "pareklamuoja" naująją specialybę, kuri ypač populiari tarp stojančiųjų. Tai. Tada pasisiūlo pakalbėti viena iš dviejų temų. Mes panorstam abiejų jų - jų turinio čia neperteiksiu, nes jos vertos atskiro konspekto (deja, teks atgaminti iš atminties).

Pirmoji, "Parabolė" - vardo kilmė ir bandymas surasti bendrumą tarp matematinės jos prasmės ir Biblinės alegorijos (Jn 8:3-16), kuri irgi pavadinama parabole. Tai epizodas, kai Jėzus į smerkiančius svetimaujančią kreipiasi "Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį", - ir visi išsiskirsto.

Antroji, "Pirtis" - lietuviškos dūminės pirties pagarbinimas, per lapių kalbos žodžius paieškant sąsajos tarp žodžių "pirtis" ir "pirkia" (bet nepaminint tokio paprasto, kaip "pertis"). Prancūzų semiotikos profesoriaus istorijos, kai jis susižavi tiek dūminuke, tiek lietuvių temperamentu maudantis jose žėruojančiomis lubomis.

Po to S.Ragaišis papasakoja apie fakulteto katedrų struktūra, studentų priėmimo pasikeitimus ir panašiai. Atkemšamas šampanas - susitikimo faktui užfiksuoti. Toliau seka bendra nuotrauka, naujų kompiuterinių klasių kitame pastate aplankymas, senų dienų kinoreportažo peržiūra fakulteto muziejuje. Ir išsiskirstom prie 18 val., kad vėl susirinktumėm vakarinei programai "Elguvoje".

Prieš 19 val. kiek neryžtingai pamindžikavę imamės daryti tvarkos susistumdami staliukus stichinėmis grupelėmis, kurios daugmaž atitinka senąsias grupes (iki perskirstymo). Ech, kaip tai įaugę į kraują! Daug kalbamės, laikas nuo laiko pastraksime... Daug yra ką pasakyti, kai susitinki pirmąkart po daugelio metų. Kai kas tik po 20-ies... Kaip greitai bėgo laikas, puikiai pailiustruoja vienas nustebęs šūktelėjimas: "Oooo... Ką tik įnešė tortą, o jau pusė keturių!" O tortas, kompiuteris su liepsnojančiais fontanais, buvo "paduotas" vidurnaktį...

Viskas pasibaigia, ir ne vienam tikriausiai norėjosi, kad viskas būtų trukę kiek dar ilgiau...


  
Dėmesio, išnešimas

<<< Pagrindinis kurso puslapis