Dėstytojai, kokie buvo prieš daug metų

<<< Pagrindinis kurso puslapis

           F  Feliksas Ivanauskas, dabartinis MIF dekanas
           F  Ambrasas šmaikštauja
           F  V.Undzėnas skersakiuoja
           F  Degutis kažką įtaria
           F  Lempertas dėstytojų apsuptyje
           F  Mackevičius kaip visad "funkcionalus"
           F  V.Tumasonis su Degučiu kolūkyje
           F  Aplankytas Katilius
           F  Kirviai (mat.dienos 1983 m.)

<<< Pagrindinis kurso puslapis