MES, kokie buvo prieš daug metų

<<< Pagrindinis kurso puslapis

2012 m. papildymas

          F  Ir uždegsiu tau žvakelę...

1978 m. SSB Balbieriškyje:
          F  Vaivorykštė - bet ne toji!
          F  Nū negaliū, jeikit jūs sau...
          F  Laima: Aš langą pastačiau - ir pastačiau aš langą...
          F  Pasimelskim... dėl visa ko - ko tik statybose nenutinka...
          F  Tempiu, tempiu aš virvę... o ko jūs juokiatės?

Ankstesni vaizdeliai

          F  Labai tautiškas ansambliukas<
          F  2 grupė - dar tokie jauni....<
          F  VU 400 m. jubiliejuje
          F  400 m. jubiliejus (Valerija ir Birutė)
          F  400 m. jubiliejus (Baronas, bet ne mūsų)
          F  400 m. jubiliejus - te skamba skamba...
          F  Negi tai buvo? (SMD pranešimas)
          F  Taip mokėmės ... rašyti
          F  Masonų ložė
          F  Išba(n)dymas maistu
          F  Jūs, mužikai, man žiūrėkit!
          F  Išvykstam - ne visam, tik į kolūkį
          F  "Veteranas" - visas, kaip buvo
          F  S.Taraila nudelbia akis
          F  Viena jau "išėjo" (pasveikinus ištekėjus A.Mlynskajai)
          F  Atrodo, tikrai linksma
          F  Susikaupus prieš sakant kalbą
          F  Nu, bič, nu, duodi
          F  Pasikalbėkime...
          F  Didžioji statybininkė
          F  Mes statėm, statėm ir ... sugriuvo
          F  Padirbėjus duodavo ir pavalgyti
          F  Mes vėl susitikom, 1984.09.30
          F  Visas toks susikaupęs...
          F  Linksmieji vyrukai...
          F  Kon sakaa, a mon sakaa...
          F  Mįslė – vasara molis, o žiemą ... Skendelis...
          F  Skeptiška Veidaitės šypsena...
          F  Na, nežinau, ar ją dėti; nuotraukėlė tikrai nebloga, bet gal reikėtų atsiklausti dalyvių.
          F  Batia – mat(j)ininkas...
          F  Pasitrauk, nekliudyk, juk matai, kad kalu (horizonte jau matosi šviesus rytojus)...
          F  Grupovucha...
          F  Nemuno pakrantės prie Balbieriškio spirito fabrikėlio...
          F  Šakės...
          F  Než.aut. natiurmortas, instaliacija, hepeningas, pr. amžiaus 8-9 dešimtmetis
          F  Stumtraukis – nauja atletikos sporto šaka...
          F  IV grupės šventė Varėnoje; buvo vasaris ir žvėriškai šalta...
          F  Kai nebelieka jėgų, o pareiga šaukia...
          F  IV grupės pusdiplomis 1...
          F  IV grupės pusdiplomis 2...
          F  Tarp mergelių prie vaišių stalo
          F  "Dviejų mergelių" matematikos teiginys
          F  Palaima (A.Beniušis šalia Laimos K. nirvanoje)
          F  "Tarailos" glėbyje kaip tanke
          F  Šypsena (A.Beniušis)
          F  "Svajose" (J.Skendelis)
          F  "Front-endas" prie kokliaus
          F  Paskutinė paskaita - auditorijoje
          F  K.Baušys: paskutinė paskaita - tuoj atkimšim!
          F  Paskutinė paskaita - jau atkimšome!
          F  Vaizdelis auditorijoje
          F  S.Karčinskas mergina (kolūkyje)
          F  Darbininkai (prie agregato)
          F  Žaidimai "ant šieno"
          F  Galas kopūstgalviams (vaizdelis kolūkyje)
          F  Ir burokašakniams...
          F  Poilsio valandėlė kolūkyje
          F  Mergelių pulkelis - po diplomų įteikimų
          F  Po diplomų įteikimo - B.Adomavičiūtė, A.Stoškute, A.Kratavičius
          F  R.Petkus "brūžina" gitarą
          F  A.Kratavičius bendrabutyje
          F  Priesaika "sboruose" Rygoje

<<< Pagrindinis kurso puslapis