English page of your ordinary everyday stories


Šeštadienis, o Australijoje vis dar vasara arba...
Štai kaip prabėga savaitgalis...

Karštas Australijos vasaros šeštadienio rytas. Tėvas jau iš lovos 6:00 (kaip ir kasdien), - turi darbų. Viską reikia planuoti, ir viskas turi vykti pagal suplanuotą tvarką. Šįryt reikia kasti ir ruošti žemę naujai pievutei. Nes sausis jau įpusejęs, o kovo pradžioje (tai pirma rudens savaitė) reikia pasėti žolę. Anksčiau negerai, nes yra per karšta. Vėliau blogai, nes, pirma, per didelis lietus gali išplauti pliką žemą, vėliau jau pirmosios šalnos gali pakenkti žolytei. Liko šešios savaitės iki sėjos. Kas savaitgalį reikia perkasti, pagrėbti, išimti dygstančias piktžoles, akmenukus, pagaliukaus, kitas šiukšles. Ir būtinai tai reikia padaryti šįryt, nes po pietų bus kitų darbų... Taip pat ir rytoj...

Tad tėvas išgeria puoduką kavutės, sukramto porą duonos plutų, suvalgo obuolį, ir "davai" dirbti. Išeina ir pastebi, kad gal likusią pievą pirma reikia nupjauti, kol dar rasa, nes vėliau gali dulkėti. Palenda po namu ir išsitraukia motorizuotą pjautuvą. Užveda, - vrrrum, vrrrum, žygiuoja per pievutę. O štai aštuoniolikmetis sūnus lange šaukia: "Ar būtinai dabar? Mudu [jis su drauge] dar miegame. Tevas atsiliepia: "Atsiprašau, aš naktį miegu, o dieną dirbu. Darbai negali laukti. Projektas... programa." Ir burzgia sau toliau.

Tėvas baigia tą darbą, tada pradeda kasti. Jau saulė lipa į padangę, šyla, gal jau 25° (vėliau bus 35°). Kasa, kasa, prakaitas varva. Po kiek laiko išeina aštuoniolikmetis sūnus su drauge į balkoną. Matai, tas biesas neleido miegoti, ką padarysi? Sugalvojo išeiti pusryčiauti 'al fresco'. Kodel gi ne, graži diena, dar ne per karšta. Tevas dirba, prakaituoja, girdi aštuoniolikmečio sūnaus balsą: "Klausyk, tėvai, ar negali nustoti kurį laiką dirbęs?" - "Kodėl, sūnau?". - Na, žinai, tu ten krapštai, steni, akmeniukus mėtai į točkę … gadini nuotaiką." - Ach, šitaip, sūnau? Ir jeigu aš paliksiu, ar tu man vėliau iškasi?" - "Ar tu juokauji?" - "Kodėl gi, ne, nejuokauju?" - "Esu užimtas." Aišku, aštuoniolikmetis sūnus užimtas. Tur būt važiuos su drauge į pliažą ar dar kur nors kitur. Todel tėvas toliau kasa, graibo. Aštuoniolikmetis sūnus su drauge įeina atgal į namą. Dabar mama pasirodo, pabaria tėva: "Oi, tu nežmoniškas."

...

Šilta Australijos vasaros naktis. Lauke dar kokia 20°. Tėvas pavargęs, - kėlęs 6:00, atlikęs daug darbų, daug perdien prakaitavęs. Jau 23:00, bet tėvas sėdi prie kompiuterio, rašo, galvoja, nori tylos, ramybės. Ale aštuoniolikmetis sūnus su drauge vėl iš kur nors atsitrankė, picas ir kokakola nešdami (ot sveikai pavalgys ir išgers!). Kurgi baliavosi be muzikos? (Jei tik tą kakafoniją gali muzika vadinti.) Greit tėvas norės gulti, miegoti, rytoj vėl darbai laukia. Bet kai jis atsiguls, tada aštuoniolikmetis sūnus su drauge pradės videokasetes žiūrėti iki pat trečios valandos ryto. Kodel gi ne? Juk rytoj sekmadienis, galima miegoti iki vidudienio…

Po kitas šalis pasižvalgius

Italiją prisiminus

Koks oras Milane?

Kai dirbau Australijos ambasadoje Romoje (1979-1980 metais ir vėliau buvau Madride 1980-82), vieną kartą nuvažiavau dviems dienoms į Milaną tarnybos reikalais. Pirma diena reikalus baigiau anksti (nes pora 'klijentų' nepasirodė), tad vaikštinėjau pamatyti La Scala, il Duomo, pora muziejų. Po to užsukau į barą išgerti kavos, nes buvo bjauri lapkričio diena, vėjas, lietus, juodi debesys...

Prie baro, gerdamas vyno taurę, sėdėjo toks niūrus ir liūdnas tipas, - maždaug 50 metų amžiaus. Bare suskamba telefonas, barmanas atsiliepia: «Pronto». Pašaukia tą liūdną tipą: «Per te, Raffa. E la mamma.» [Tau, Rapolai; tavo mama.] «Ciao mamma» Rapolas sako užkimusiu, monotonišku balsu. Klausausi - negi pabėgsiu? Susidariau įspūdį, kad mama gyvena kažkur kaime ir skambina savo vienturčiui sūnui, ir žino, kur ji rasti.

Kas man padarė didžiausią įspūdė, tai kaip pasibaigė tas pašnekesys. Atrodo, mama pasakė, kad kaime baisus oras. O Rapolas jai atsakė (vėl tuo tuščiu, beaistriu balsu irgal tik buvo galima nujausti truputį ironijos ar ciniškumo, bet tai nebuvo perdėta): «Qui c'č un sole che non finisce mai.» [Čia saulė šviečia be pertraukų]. Ir tada lėtai, ramiai padėjo ragelį ir grįžo prie savo taurės...

G.K.
Canberra, Australia


Štai tokia viena istorija iš tolimo krašto. Jūs galite atsiųsti savas istorijas, - visiems įdomu kaip prabėga laikas - kokios yra jūsų įprastos kasdienės.

Jūs galite arba užpildyti šią formą arba atsiųsti žinutę elektroniniu paštu adresu info@lithuanian.net

"Globaliojo lietuviškojo tinklo"
Redaktorius


 

Žybtelėjimo žanras
Jūsų kasdieninės mažos istorijos (lietuviškai)
Jūsų kasdieninės mažos istorijos angliškai
Minties virusai
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis