Kviečiu pabandyti sukurti tikrą bendrą istoriją - pasakojimą, kai kiekvienas lankytojas gali prie jos pridurti vieną ar kelias savas pastraipas. Prieš kurį laiką tai buvo buvo pabandyta padaryti "Vartiklyje", tačiau, galbūt, toji tema pasirodė per sunki... Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jei norėsite pakreipti istoriją į šalį kurioje nors kitoje vietoje, nei dabar numatyta, apie tai praneškite man el.paštu: info@lithuanian.net

Spragtelėkite, jei norite pasiekti pabaigą ir ten rasti įvedimo formą?
Pagrindinė pasakojimo linija, variantas 00

Paslaptingasis reiškinys

Antrojo istorijos atsišakojimo antrasis variantas A2A

Jau iš anksto jutau, kad šiandien atsitiks kažkas nepaprasta. Ir kuo arčiau namų, tuo tas jausmas darėsi stipresnis. Kažkoks lemties ženklas tiesiog kabojo ore ir grąsino uždengti saulę. Įėjus į laiptinę iškart tarsi padvelkė tarsi nežinomybe, kažkokio netikėtumo laukimu. Lyg vėjo šuorai blaškėsi kažkokie šiai vietai neįprasti fluidai. Vargiai sugraibiau buto raktą ir pasukau jį spynoje.

Tačiau durys iš karto nenori atsirakinti. Taip kartais atsitikdavo ir anksčiau. "Reiks pakeisti spyną", - ne pirmą kartą pamaniau. Petimi klibindamas tamsiai žaliu dermantinu išmuštas duris ir trūkčiojančiais judesiais sukiodamas raktą pagaliau priverčiau pasiduoti viršutinę spyną. Apatinė atsirakino be jokių sutrikimų. Pravėriau duris...

Paulina 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 10:30:19
Tiriančiu žvilgsniu permetu kambarį. Nieko. Viskas taip, kaip palikau išeinant, tik nerimas manęs nepalieka. Kažkas juda už užuolaidos, bet tai tik skersvėjis ir mano vaizduotės padarinys. Juk langą užmiršau uždaryti išeinant. Nuojauta kužda, kad tuojau kažkas įvyks negera... Suskamba telefonas, atsiliepiu:
- Alio.

Andrius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 10:57:08
Ragelyje - mirtina tyla... Pakartoju:
- Alio, alio...
Nieko... Tik tarsi iš tolo ragelyje girdžiu kažkieno kvėpavimą..
- Alio, kas čia?.. - perklausiu.
Tyla... Ir pypt, pypt, pypt... Kažkas kažkur padėjo ragelį... kas skambino? Kodėl?

Petras 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 15:42:00
"O juk šiandien mano gimtadienis" - prisimenu ir, paskubomis prieškambaryje numetęs striukę ir į kampą nutėkšęs batus, nuskubu į kitą kambarį. Ten stovi mano pasididžiavimas, prieš pusmetį įsigytas "Pentium II"...

"Įdomu, ar daug kas mane pasveikimo?", - mintiju. Šiandien visą priešpietę basčiausi su reikalais - kartais rimtais, kartais šiaip ir neturėjau laiko peržvelgti savo pašto.

Ir dar - šiandien turi ateiti JI! Išvysiu ją pirmąkart! Jau du mėnesius bendraujame laiškais, plepame "chat'e" - bet šiandien... aš ją išvysiu... O jei ji persigalvojo?

Drebančia širdimi paspaudžiu kompiuterio įjungimo mygtuką...

Redaktorius 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 07:27:07

***
Šioje vietoje leisiu nukrypti į šalį - įsivaizduokite, kad aprašomas mūsų veikėjo kompiuteris ir, galbūt, jo pirkimo istorija. Šį fragmentą pasižadu vėliau užpildyti pats. O jūs toliau t ęskite pasakojimą.
Redaktorius

Antanas 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 16:13:29
Ir nieko neatsitiko... Nejučia paspaudžiu vėl ir vėl - deja, kompiuteris tarsi negyvas. Taip atsitiko pirmą kartą per pusę metų. kas jam šiandien nutiko? Tokią dieną... desperatiškai bandau jį prikelti vėl ir vėl, patikrinu laidus, sujungimus - nieko...

Laura 1999 m. vasario 17 d., trečiadienis, 16:10:00
Kam paskambinti ? Kas gali padėti ?
Galvoje tarsi skrusdėlyne kirba mintys, dar kartą peržiūriu laidus...
Ne, juk turi būti kažkokia priežastis. Kažkur giliai viduje dunksi...
O gal nėra elektros ?
Puolu prie jungiklio ir - ups - elektros nėra.
Kaip? Kodėl ? Šiandien ?

Rokas 1999 m. kovo 1 d., pirmadienis, 17:24:32
ką daryti, ką daryti? - karšligiškai laksto mintys... Staigiai apsisuku ir ketinu sprukti į koridorių patikrinti kamščių - bet mane sustabdo kažkoks keistas garsas... Sustingstu ir įsiklausau...

lola 2004 m. kovo 19 d., penktadienis, 18:46:19
Sustoju ir nejudu. Kažkokia keista nuojauta. Rodos, jei sujudėsiu, išblaškysiu juos, paukščius. Kokius paukščius? Čia nėra jokių paukščių, - tariau sau. Pajutau, kad nebijau, baimė išnyko, vietoj jos atsirado gilus susikaupimas ir ramybė. Tada. Tada ir pamačiau juos. Spalvos paukščius. Vienas jų sparnu perbraukė man veidą. Padvelkė anapusiu šalčiu, bet tokiu pirmųjų snaigių švelnumu.
Tai buvo paukščiai karaliai, visų esinių dvelksmo įkūnytojai ir nešėjai... Įkvėpiau... Ir nusišypsojau: šiandien mano gimtadienis!

Daina 2004 m. balandžio 10 d., šeštadienis, 11:17:55
Na taip, paukščiai ir visa kita, bet kompas - neveikia...

Rasa 2004 m. balandžio 17 d., šeštadienis, 21:08:58
-Bet kad ir kas bebūtų aš laimingas nes šiandien mano diena,mano gimtadienis.
 

Pateikite savąjį šios istorijos tęsinį - bent vieną ar kelias pastraipas...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų papildymas šiai istorijai:

                   

Tylos kalba
Vartiklis