"Advanced HTML" skyrelis

Tęsiame "Advanced HTML" skyrelį. Tai jau penktasis jo leidimas - galite pasitikrinti ankstesniuosius:
"Kaip valdyti piešinių pakrovimo tvarką
"Kaip lankytoją nukreipti į kitą WWW puslapį
"Įlįskite į lankytojų kailį"
"Kaip sužinoti ekrano charakteristikas?"
Vaizdi rašysena - Visual Basic Script

Ką delne mums neša HTML 4.0?

Didžiausioji naujovė - sritys (frames). Anokia čia naujovė, gūžtels pečiais ne vienas, juk jos yra jau nuo pat NN 2.0. Tad ši specifikacija tik įteisino tai, kas jau buvo naudojama kelis metus. Pasikeitė tik srities aprašymas. Dabar sritis kuriama taip:

<iframe src="pvz.htm" width=350 NAME="sritis"
    frameborder=0
    height=400 align=Right>
Jūsų naršyklė dar nepriima HTML 4.0 specifikacijos,
todėl šioje srityje nepateikiamas srities turinys.
Jei norite perskaityti srities turinį, spragtelėkite
<A HREF="pvz.htm">šią nuorodą</A>.
</iframe>

<P ALIGN="Center" style="margin-top: 0.5in">Pasirinkite, apie kokias mūsų teikiamas paslaugas norėtumėte
gauti daugiau informacijos:<BR>
<A HREF="sales.htm" TARGET="sritis">Kompiuterių pardavimai</A><BR>
  <A HREF="projects.htm" TARGET="sritis">Projektai</A>
  <A HREF="services.htm" TARGET="sritis">Serviso paslaugos</A>

Šiame pavyzdėlyje aprašoma 250x400 sritis dešinėje ekrano dalyje, buri nėra "įrėminta". Apraše esantį tekstą ekrane pateikia tik HTML 4.0 specifikacijos dar nesuprantančios Voratinklio naršyklės. Pavyzdžio pabaigoje iliustruojama, kaip informacija "nukreipiama" į sritį.

Jei naudojate IE 4.x arba NN 5.x naršyklę, tada galite spragtelėti šią nuorodą, jei norite pažiūrėti, kaip naršyklė veikia su sritimis.

HTML 4.0 įteisino ir objekto žymenį (object), kuris naudojamas įvairių "intarpų" pateikimui: Java-apletams, video ir audio srautams. Jis pakeičia daugelį dabar naudojamų "specializuotų" žymenų (pvz., applet, img ar embed). Didžiausias pavojus - kuriant WWW puslapius "neužmiršti" senesniųjų naršyklių. Tad nuorodas teks dubliuoti, pvz.,

<object DATA="varna.bmp" type="image/bmp">
<embed src="varna.bmp"> </object>

Jei naudojate IE 5.x arba NN 4.5 naršyklę, tada galite spragtelėti šią nuorodą, jei norite pažiūrėti, kaip naršyklė veikia su BMP objektu.

Dauguma 3.x specifikacijos patobulinimų, skirtų lentelėms, palikta, tačiau yra ir įdomių papildymų: pvz., grupuoti stulpelius, o jų atributus pateikti lentelės pradžioje (<colgroup> ir <col>); atskiri skyriai lentelės antraštei (<THEAD>, <TH>), lentelės vidui (<TBODY>) ir "parašui" (<TFOOT>).

<table border=2 width="50%">
<colgroup>
 <col width="55">  <col width="200"> <col width="55">
</colgroup>
<THEAD>
 <TR><TH>Paslauga</TH><TH>Aprašas</TH><TH>Įkainiai</TH></TR>
</THEAD>
<TFOOT>
 <TR><TD>Teikiamų paslaugų sąrašas</TD></TR>
</TFOOT>
<TBODY>
 <TR><TH>Spausdintuvų remontas</TH>
   <TD>HP ir Epson garantinis remontas<BR>
     įvairių spausdintuvų negarantinis remontas</TD>
   <TD>Klientams nemokamai<BR>
     Žr. <A HREF="prices.htm">bendrą paslaugų įkainių puslapį</A>
 </TD></TR>
</TBODY></TABLE>

Jei naudojate IE 4.x arba NN 5.x naršyklę, tada galite spragtelėti šią nuorodą, jei norite pažiūrėti, kaip naršyklė veikia su lentelėmis.

Formose taip pat numatyta keli naudingi papildymai: Galimybė parinkti tabuliacijos eilę ir greitojo pasirinkimo klavišus. O žymuo <button> leidžia į atskirą grupę atskirti įvairius mygtukus. Šias galimybes iliustruoja žemiau pateikiamas pavyzdys. <button> žymens viduje esantis <input> žymuo anudojamas suderinamui su senosiomis naršyklėmis užtikrinti.

<form action="cgi-bin/do.pl">
<p>Vardas: <input tabindex=1 accesskey="N" type="text" name="name">
<p>El.pšt.: <input tabindex=2 accesskey="P" type="text" name="email">
<p>     <BUTTON tabindex=3 accesskey="I" type="submit">
        <object data="send.gif" type="image/gif">
        <img src="send.gif"> </object><BR>
        <input type="submit" Value="Išsiųsk!">
      </BUTTON>
</form>

Iki šiol nebuvo griežtai apibrėžtas dinaminių HTML puslapių kūrimas. Naujoji specifikacija įtraukė naują <META> direktyvą, aprašančią puslapių kalbą. Ir nors WWW puslapyje galima naudoti kelias skirtingų kalbų <script> grupes, nerekomenduojama jose naudoti "language" atributą, vietoje kurio siūloma "type" (pavyzdyje "language" paliktas tik suderinamui su senesnėmis naršyklėmis užtikrinti, kaip ir pastraipos aprašo ALIGN atributas bei <FONT> ir <CENTER> žymenys, kuriems gręsia išnykimas - kaip ir <BIG>, <SMALL>, <TT>, <LISTING>, <PLAINTEXT>, <XMP> ir net <U>, <B>, <I>).

<META http-equiv="Content-Script-Type" Content="text/javascript">
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
.enter {margin-top: 2in; text-align: Center; font-size: 24pt}
.p12r  {font-size: 12pt; color: #A00101}
// -->
</STYLE>
<BODY>
<script type="VBScript" language="VBScript">
 document.write "<CENTER><B class="p12r">Jūsų naudojamas spalvų gylis bitais: "
 document.write screen.colorDepth
 document.write "</B></CENTER>"
</script>
<FONT SIZE=+2><P ALIGN="Center" class="enter">
 <A HREF="enter.htm" onMouseOver=
  "window.status='Mano svetainėje jūsų nuolat laukia karštas Java kavos puodelis'">
      <B>Įeikite!</B></A></FONT>
</BODY>

O HTML 4.0 rimtumą parodo DTD (dokumento tipo aprašo) įjungimas. Kol kas numatomi trys dokumento tipai: griežtasis (scrict), nevaržomas (loose) ir sričių (frameset), kurie nurodomi pačioje WWW puslapio pradžioje, pvz.,

<!doctype HTML public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN
 "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

Sveikųjų skaičių žaidimai
ASP patarimų liūnas
Dygios JavaScript eilutės
Kaip Web'e atsiranda piešinukai?
MS SQL užklausų rezultatų puslapiavimas
Atskleistoji istorija: SKIE-MUO
Kompiuterių istorija: VT100
JavaScript pradmenys
Nutylimųjų savybių ieškant
Anotacijos Java kalboje
Vartiklis