Mouseout

Pelė uodega švystelėjo…

Pastaba: šį puslapį rekomenduojama žiūrėti su "Internet Explorer" 4.x ar aukštesne versija!

Jums benaršant Voratinklį ir "ant greičio" beveik negalvojant prasukant WWW puslapį staiga pastebite, kad melsvas burbuliukas staiga paraudo… Tai nedidelė, tačiau dar viena pajėgiojo "MouseOver" įvykio pergalė!

"MouseOver" yra sąvoka, apibrėžianti įvykį, kuris nutinka, kai pelės žymeklis atsiduria virš kurio nors www puslapio objekto: piešinuko, nuorodos, pastraipos, lentelės langelio ir t.t. Šiame puslapyje visi objektai reaguoja į "MouseOver" įvykį. Tai šūksnis www puslapio lankytojui: "Tujei tik pažvelk į mane!"

Norėdami pasinaudoti šia galimybe, pvz., meniu mygtukų spalvai keisti - turite paruošti du tokio pat dydžio (geriausia - nedidelės apimties) piešinius: vieną įprastinį (MouseOut), o kitą - tam atvejui, kai pelės žymeklis yra virš jo (MouseOver). Jie gali tesiskirti tik spalva, tačiau fiziškai serveryje bus du, o ne vienas piešiniai. Įprastinė piešinio įtraukimo direktyva yra "IMG" (apie tai skaitykite šiame puslapyje), pvz.,
<IMG SRC="mouseout.gif" Alt="Normalus vaizdas">

Šiam piešiniui suteikime vardą panaudoję NAME parametrą, pvz.
<IMG NAME="pvz" SRC="mouseout.gif" Alt="Normalus vaizdas">

Ir jei norite - priskiriate piešiniui nuorodą apėmę jį <A HREF…> direktyva (skaitykite HTML pradžiamokslį, pvz.,
< A HREF="pvz.htm">
<IMG NAME="pvz" SRC="mouseout.gif" Alt="Normalus vaizdas"></A>

Kaip matote, viskas taip paprasta, kad stebiuosi, kad dar neužmigote iki šios vietos. Ir prižadu, nieko stebuklinga nebus ir toliau. Tereikia perimti du "JavaScript" įvykius (skaitykite (JavaScript pradžiamokslį), pvz.:
< A HREF="pvz.htm"              OnMouseOver="document.pvz.src='mouseover.gif'"
             OnMouseOver="document.pvz.src='mouseout.gif'" >
<IMG NAME="pvz" SRC="mouseout.gif" Alt="Normalus vaizdas"></A>

Jei turite daugiau piešinių, jiems duodate skirtingus vardus parametru NAME (mūsų pavyzdyje vardas yra 'pvz'). Tik būkite atidūs ir nepraleiskite nė vieno "ženkliuko". Panašiai pakeičiamos ir kitų objektų savybės, - ištirkite šio puslapio kodą.

Tcl kalba
Tiesiog - Java
Lambda išraiškos – Java į naują lygį
Sveikųjų skaičių žaidimai
ASP patarimų liūnas
Dygios JavaScript eilutės
CGI.pm biblioteka: sausainiai
Veikimo valdymas Unix skriptuose
Nutylimųjų savybių ieškant
AWK kalba - sena ir nuolat aktuali
Kaip atsiranda piešinukai>?
Papildytoji tikrovė
JavaScript pradmenys
Ateities kalbos?
Vartiklis