25 metai! – tai visai mažai!
Reportažas

Jau ketvirtis amžiaus, kai mes palikome Matematikos fakulteto (tada MAF, kuris dabar jau MIF) auditorijas ir išsiskirstėme po platų pasaulį paskendę į darbinius reikalus. Jubiliejus gražus, tad norom nenorom daugelio galvose turėjo kilti mintys apie jo paminėjimą. Ir pagaliau į vasaros pabaigą keletas "drąsesniųjų" ėmėsi konkrečių koordinavimosi veiksmų, kurių metu buvo nutarta truputį pakeisti tradiciją ir rinktis tradicinį paskutinį rugsėjo šeštadienį, antrą valandą iškart fakultete (vietoje kasmetinio tradicinio susitikimo 12 valandą Katedros aikštėje prie bokšto). Sutarta ir imta tikslinti kontaktiniai duomenys, išsiuntinėti kvietimai ir priminimai.

Susitikimo jau nebuvo galima atšaukti.

2007 m.: 25 metai! – tai visai mažai! Daugelis nenorėjo vėluoti - pirmieji pasirodė iškart po pirmos ir pateko į tikrą jaunimo šurmulį. Mat vyko moksleivių renginys, ir koridoriuose būriavosi mokiniai bei mokytojai. Turintys reikalų su mokykla, čia galbūt pasijuto tarsi gimtuose namuose. Tačiau moksleivių gretos skydo, o 1982 m. taikomosios matematikos specialybės 1982 m. absolventų gretos augo. Vėliau paskaičiavome, kad susitikime dalyvavo 50 šios laidos studentų – pavadinsiu taip, nes Romas Baronas, kaip ir priklauso pirmos grupės seniūnui, o taip pat ir vienam šių namų šeimininkų, pakvietė į 102 a. Sutūpėme į suolus, tarsi viščiukai ant laktų

Romas buvo ir pirmasis mūsų pranešėjas, pristatęs dabartinę fakulteto būklę, naujienas ir pokyčius. Kas buvo, kas yra ir kas, kaip mano, bus. Klausėmės išsižioję, o akimis vis dar šaudėme vienas į kitą, kartais net paspėliodami, kas čia toks anoje eilėje sėdi. Kai kuriuos buvome jau senokai matę. Tačiau pasidžiaugėme, kad širdyse visi nė kiek nesam pasikeitę. Tad iš prisiminimų vėl grįždavome prie Romo pasakojimo.

Jį pakeitė energingai į verbalinę erdvę įsiveržęs kitas Universiteto dėstytojas, R. Kašuba. Tiesiogiai su juo daugelis "mūsiškių" gal ir nebuvo susidūrę, tačiau galėjo jį prisiminti iš Matematikų dienomis vykusių konferencijų, o tie, kurių vaikai dalyvauja matematikų olimpiadose (o tarp tokių yra kurse ir labai iškilių), galėjo būti su juo susidūrę ir tuo aspektu. Energinga kalba, gilus jumoro jausmas, išjudino, gretomis nuvilnydavo juoko bangos. Trumpas, tačiau emocingas pasisakymas. Tarsi uvertiūra.

Su prof. J. Kubiliumi

Ir tada į auditoriją įėjo mūsų rektorius, akademikas ir profesorius Jonas Kubilius. Prisijungė prie dalyvių ir doc. H. Jasiūnas. Rektorių sutinkame stovėdami. Stebimės, koks jis žvalus, šviesios atminties ir kartu visai paprastas. Lygiai toks, koks buvo mūsų laikais, per paskaitas. Ir štai jis vėl prieš mus, auditorijoje.

Jis prisimena, koks reikšmingas įvykis buvo mūsų studentavimo laikais. Tai Vilniaus Universiteto 400 m. jubiliejus, parodantis, kad mūsų Universitetas buvo seniausias tuometinėje Tarybų Sąjungoje. Dalindamasis prisiminimais, tų dienų peripetijomis, prof. J. Kubilius tarsi vėl mus sugražino į mūsų jaunystės dienais, kai padėjome remontuoti Universitetą, tvarkėm jo kiemelius, jautėme pasididžiavimą dalyvaudami Jubiliejaus renginiuose ir eisenoje į Vingio parką.

Paskaita prabėgo, tada visi nusifotografavome bendrai nuotraukai, uždegtos žvakės, iššautas šampanas. Šypsenos, juokas, šurmulys. Norintieji šnekučiuojasi su prof. J. Kubiliumi, sveikinasi vieni su kitais, kalbos, kalbos, kalbos… Laikas bėga tarsi pabaidytas žirgas.

Pakylame į MIF muziejų ketvirtame aukšte. Pakeliui pasidžiaugiame, kad mūsų 20 m. susitikimo metu padaryta bendra kurso nuotrauka puikuojasi Surmulyje garbingoje vietoje šalia muziejaus. Visi ženklai liudija, kad ją reiktų atnaujinti (tad nenuostabu, kad, išėję iš muziejaus, pozuoja grupinėms viso kurso ir atskirų grupių nuotraukoms). Muziejuje pasižiūrime filmuotą medžiagą iš jaunystės laikų – ech, vis dėlto mes keičiamės. Muziejų prižiūrintis doc. H. Jasiūnas pristato muziejų, primena apie rengiamą knygą, kurioje bus paminėti visi fakulteto absolventai.

Oficialioji dalis greitai pasibaigė, didesnioji dalis susirinkusiųjų patraukė "neformaliam" bendravimui, vakarinei daliai, kuri šįkart vyko "Centro kolonų" kavinėje, M. Mažvydo bibliotekos pastate. Ten laiką leidome iki gilių išnaktų, galėjome prieiti vienas prie kito arčiau kalbėjomes grupelėmis ir poromis, užkandžiavome, gurkšnojome ir šokome.

Susitikimas pralėkė akimirksniu. Liko malonūs įspūdžiai, draugų šypsenos, sužadinti prisiminimai.

Ir viltis, kad kitais, 2008 m., vėl visi galintys susirinks paskutinį rugsėjo šeštadienį Katedros aikštėje prie bokšto, į ne jubiliejinį, tačiau ne mažiau įdomų susitikimą.

Padėka

Padėkokime visiems, prisidėjusiems organizuojant šį susitikimą. Atskirai norisi paminėti Romą Baroną, Gražiną Aginskaitę, Artūrą Grajauską, Rimantą Meidutę, Rimą Janušauską, Joną Tamoliūną, Audrių Beniušį, Audronę Vingilytę ir Joną Skendelį. Tačiau didžiausios padėkos nusipelno visi atvykę, kurie padėjo sukurti gerą nuotaiką, malonų šurmulį, galimybę pabūti šventėje.

Daugiau:

>>> 2007 m.: Fotoreportažas, Nr.1
>>> 2007 m.: Fotoreportažas, Nr.2
>>> Pagrindinis kurso puslapis

Nuorodos:

MIF puslapis
Prof. Jonas Kubilius
Lekt. R. Kašuba
Doc. H. Jasiūnas ir MIF muziejus
J. Kubilius. Antanas Baranauskas ir matematika


Reportažą rengė Jonas Skendelis. Jei ką nors praleidau ar suklydau, jei kas nori papildyti ar parašyti pastabas – rašykite...

     Jūsų vardas: 
El.pašto adresas: 

Jūsų žinutė:

                   

Jūsų pastebėjimai

Jonas S. 2007 m. spalio 8 d., pirmadienis, 11:27:02
Permečiau dar kartą akimis tekstą - keliose vietose vis tik nelabai aiškūs ir rišlūs išsireiškimai. Paprastai tekstą turi pagulėti kelias dienas, o tada jį gali peržiūrėti "tarsi naują" ir pataisyti netikslumus. Šįkart, nenorėjau "stabdyti" ir įmečiau gana "žalią"... Su laiku pataisinėsiu jo kalbą... -js-