2012 m. susitikimo reportažas

Pirmieji apsikabinimai

35 m. kaip susitikom, 30 m. išsiskyrėm – argi tai ne puiki proga pulti vienas kitam į glėbį.
Tiesa, kaip ir prieš 5 m., koridoriuje šurmuliavo jaunimas - vyko matematikos olimpiada - tad galėjome šalia jų pasitikrinti, ar dar pakankamai jauni esame (kartais svarbu ne išvaizda, o sielos būsena)...

Danguolė ir Rasa Meilė Jonas ir Danguolė Zita, Rasa ir Rimanta
Audrius, Valdas ir Rimas Koridoriuje Jonas Rimas ir Džonis
Du Rimai Klausomės Bieliausko Pajudėjome į auditoriją Varom! Rima

Taip ir įvyko, kai susirinkom mūsų (vis dar) fakulteto koridoriuje – apžvelgėm vienas kitus, pabandėm atpažinti, - o taip, tai mes, tie patys mes... O tada patraukėme į J. Kubiliaus vardo (102) auditoriją, kur visus pasveikino R. Baronas, vienintelis, užsilikęs ir nepalikęs mūsų fakulteto... Buvo padalintas klausimynas, nes pamanėm, kad įdomu būtų surinkti mūsų įspūdžius apie studentavimo laikus, vieni kitus, dėstytojus ir kita... Tasai klausimynas vis dar mūsų svetainėje ( > > > > > ) , - ir jo neužpildę gali ir dabar jį užpildyti - istorijos nesuklastosi!

Ir vėl paskaitose

Toliau klausėmės dviejų pasikvietų dėstytojų - prof. Felikso Ivanausko (Skaičiavimo metodai), esančio ir MA nariu. Jis pasidalino įvairiais prisiminimais, dabartinėmis fakulteto aktualijomis,
Antrasis svečias - doc. Romualdas Kašuba; kaip visada entuzistingas, rimtus (bei nerimtus) dalykus pristatintas su humoru, išjudino mūsų smegenų vingius ir mūsų akys vėl užsidegė klastingomis liepsnelėmis... (beje, jisai turi savo blogą, kurį galite aplankyti - >>>>> ).
O paskaitų ciklą užbaigė prof. R. Baronas, paaiškinęs dabartinę fakulteto struktūrą.

Romas Baronas Audronė Auditorijoje
Feliksas Ivanauskas ir Romas Baronas Feliksas Ivanauskas Auditorijoje
Kašuba Kašuba

Muziejuje

Mūsų apsilankymo labai laukė doc. Henrikas Jasiūnas, specialiai atvykęs į fakultetą mūsų susitikimo proga - tad pasikėlėme į matematikos muziejų. Čia jo kūrėjas pasidalino savo priminimais, apie J. Kubilių ir kitką... Atsisveikinant, be gėlių, Jonas Skendelis muziejui dar padovanojo dar prieš karą leistos P. Katiliaus "Analitinės geometrijos" egzempliorių.

Jasiūnas su Romu Muziejuje Laima ir Rima su Jasiūnu A. Stoškutė
Muziejuje Su Jasiūnu muziejuje A. Grajauskas Gėlė Jasiūnui

Gryno oro gurkšnis

Kojas bemiklinant, nebloga mintis įsiamžinti - tiek bendrai, tiek grupėmis, tiek padrikai... Tad fakulteto kieme kurį laiką pasifotkinome...

Be Romo Be Jono Be Romo Lapai
Pirma grupė Antra grupė Ketvirta grupė Paparaciai
Merginos Beniu6is Dagilis ir kt. Su Rimu J. Šmigelskas
Gražina, Audronė, Laima Beniušis Dagilis ir kt. Violeta, Rimas Jasiūnas, Skendelis

Atsipalaidavimas, pasišnekučiavimas

Vėl sugužėjome į auditoriją, tik šįkart netūpėm į laktas, o (tik nesakykit to dabartiniams studentams) grupelėmis susimetę, "lengvai" pasikaustę pasibendravome....

Bendras Jonas, Audrius Audronė Eugenija, Laima, Audronė
Bendras Audronė, Rita, Stasys Rimas ir ponios Rimai ir laima
Bendras Su Rimu Rita, Valdas Artūras, Meilė
Bendras Ponios su Stasiu Prie Audronės Rita, Jopas prie plano

Vakarinė dalis

Taip sparčiai bėgo laikas - ir pagaliau Jonas nubraižė schemą (matomą paskutinėje nuotraukoje prieš tai esančiame bloke), kur randasi mūsų užsakyta kavinė; tada beveik visi ir patraukėme link jos - kas pėdino savomis dvejomis, kas pasinaudojo ratuotomis priemonėmis... Kavinėje mūsų gretas dar papildė Ana ir Gražina... Ir valgėme, ir gėrėme, ir muziką leidome, ir pagal muzikos garsus rateliais ėjome... Iki pat vidurnakčio... Buvo linksma! Ar nesimato?

Vakaras: dešinėje Vakaras: Kairėje Vakaras: Zita ir Gražina Vakaras: Artas su muzika
Vakaras: Tarailos tostas: Pradžia Vakaras: Bieliauskas Vakaras: prie stalo Vakaras: Stasys, Jonas, Romas
Vakaras: šokiai Vakaras: šokiai: Audronė, Romas Vakaras: šokiai rateliu Vakaras: su Violeta
Vakaras: šokiai Vakaras: šokiai rateliu Vakaras: Rasa Vakaras: Rimanta, Romas
Vakaras: Stasys su Laima Vakaras: Valdas Vakaras: Stasys su Laima Vakaras: draugės

Baigiant - truputis šiuometinės statistikos: fakultete susitikome 34-iese; į vakarinę dalį atvyko 30-mt.
Žinome, kad keli negalėjo atvykti tikrai dėl labai rimtų priežasčių - tikėkimės, kad tos priežastys nesutrukdys jiems (o ir kitiems) pasirodyti kitais metais.
Kad tik tos Pasaulio pabaigos nebūtų!

<<< Pagrindinis kurso puslapis