Global Lithuanian Net

Svarbesnieji 1998 m. mokslo atradimai

 1. 1997 ir 1998 metais pasirodė pranešimai, kad įvairūs matavimai rodo, kad Visatos materija yra pasiskirsčiusi netolygiai. Tokie matavimai ir jų išvados buvo stipriai peikiami ir nepripažįstami mokslinės visuomenės. Tai visiškai suprantama, nes jei tai tiesa, gražus kosmologijos pastatas gali sugriūti.
   
 2. Vienas tokių, praėjusių metų pabaigoje pasirodęs D. Valls-Gabaud’o ir jo bendradarbių pranešimas, kad jie su NASA palydovo pagalba sudarė 2,726 K temperatūros pirmykščio Visatos spinduliavimo žemėlapį (atitinkantį 300000 metų Visatos amžiaus) ir nustatė, kad spinduliavimo temperatūra pasiskirsčiusi netolygiai, yra šaltesnių ir karštesnių plotų. Beje, duomenys apdoroti niekur dar neišbandytu “wavelet” metodu ir todėl kol kas yra abejotini.
   
 3. Įdomu, ar kam nors teko girdėti apie eksperimentą, kurio metu būtų pasiektas greitis, didesnis nei c - šviesos greitis vakuume? Esu tik skaitęs apie tokią galimybę. O idėja net labai paprasta. Jei šviesa sklinda per erdvę, turinčią savyje masę, tai jos greitis mažesnis negu c, kai šviesa sklinda per teigiamos energijos sritis. O kas bus, jei sklis per neigiamos energijos sritį? Ken Olum (Physical Review Letters vol. 81, p 3567) teigia, kad tokiu atveju šviesos greitis bus didesnis nei c. Neigiamos energijos sritis galime gauti naudodamiesi Casimiro reiškiniu.
   
  Kvailas klausimas: O koks tas Casimir’o reiškinys? Jei kam įdomu – klauskite.
   
 4. Fermilab’o mokslininkai nustatė, kad elementariosios dalelės kaonai, pasižymėjusios tuo, kad pažeidžia CP simetriją, ir uždirbusios dvi Nobelio premijas, dabar taiko į trečią. O reikalas toks. Fizikai tiki, kad bendra CPT simetrija yra nepažeidžiama, t.y. jei kaonai pažeidžia C ir P simetrijas, tai jie turi pažeisti ir T simetriją tiek, kad kompensuotų CP. Ir štai vieno eksperimento metu buvo nustatyta, kad kaonai virsta antikaonais rečiau negu atvirkščiai. Tai paaiškintų, kodėl antimaterijos mūsų visatoje yra mažiau nei materijos, nors Didžiojo Sprogimo metu jos galėjo būti pagaminta po lygiai.
   
  Paaiškinimai: C (charge – krūvio) simetrija reiškia, kad sukeitus vietomis + ir - krūvius visatoje veikiantys dėsniai nepasikeis. P simetrija reiškia, kad Visatos atspindys veidrodyje irgi teisingas. T simetrija reiškia, kad fizikos dėsniai veikia vienodai laike į priekį ir atgal.
   
  Kvailos išvados: T simetrijos pažeidimas leistų laiko keliautojui nustatyti kur link jis juda.
   
 5. Japonai iš Kanagawos universiteto tyrinėja vieną įdomų žvėriuką – pusės milimetro ilgio vadinamąją “vandens meška” arba angliškai “tardigrade”. Pasirodo, kad jis tikras kyborgas – gali iškęsti virinimą, sušaldymą, vakuumą ir 6000 atmosferų spaudimą (Nature vol. 395, p. 853). Japonai tikisi tyrimų duomenis panaudoti ilgalaikiam transplantantų saugojimui.

Parengė Algis Džiugys
dziugys@isag.lei.lt


Mokslo apžvalgos apžvalga. 99.01.22
Mokslo apžvalgos apžvalga. 98.04.05
Mokslo apžvalgos apžvalga. 98.04.02

Kas rašoma ant lapų?
Išslaptinti Arktikos duomenys
Vartiklio skelbimų ir naujienų puslapis
Pagrindinis Global Lithuanian Net puslapis