Aistės eilėraščių rinkinys, Nr.1

Aistė aka Vele, www.sniegas.visiems.lt

Aiste aka Vele 2002 m. sausio 13 d., sekmadienis, 02:10:13
Dabar aš apsigyvenau www.tts.lt/~medeina/eiles

Krentu

žydėjimas į veidą
be eilės
be kvapo ant bičių dryžių
į skaros kampą žiedlapius surišo

taip ir krentu

2002 m. balandžio 28 d., 01:05

Kartais kelyje

viskas gerai
tai tik duobėtas kelias
(be žarijų)
į plaukus įsisuko vėjas
ir lizdą sunešė
tavim grožėjosi
(matai, ir vėl prilijo
iki blakstienų)

2002 m. kovo 29 d., penktadienis, 23:49

Mirtis - negali apie ją nerašyti

tušti namai po galva
kaip sakmės vakarais
sūpavosi vorų tinklai spalvoti
.
karti žemelė ir tie
nereikalingi tvarsčiai
ar žiedlapiai ne šio žydėjimo

2002 m. kovo 16 d., 21:56

Viskas gerai

Kartojiesi, mieloji, kartojiesi
Tu kaip apytuštis ąsotis
Meti – skamba
Naktis įsikando
Tavo žodžius ir išsigando

Mieloji, aš matau
Tu ir šį rytą nepabusi, užkaisčiau
Tau arbatos
Ir ką tu
Į tai? Iškratai perpildytą sonatą?

Bet manęs nėra
Ir man viskas gerai

2002 m. kovo 11 d., 12:10

Saulės lietus

Saulės lašas vainikui
Sužvejojau gilioje liūtyje
O dabar jis liepsnoja
Negali nepriimti – rytais ritasi
Tau į akis geltonžiedė rasa

Saulės lašas žiedams
Auga kūno dėžutėje
Kibirkščiuoja jis, būna,
Kai glostai atokaitoj katę
Bėga šviesūs voriukai į kailį

Saulės lašas į juostą
Upėj įskalbtas gyvas
Tavo žingsniai jį supa
Negali nemylėti – tavo kūnas nusėtas
Auksiniais įdagų raštais

2002 m. kovo 8 d., 17:05

žvakė ežero dugne

štai dar viena žvakelė tyko...

***

pirkau nerimą turguje
su juodų nėrinių šūsnimi
laužiau ir pjoviau po gabalėlį
iki dienų galo
o jis nuo širdies cigaretę prisidegė
ir nusiskandino

***

einančiąją vandeniu
užklumpa valtis
juodas graffiti
padengia jos lūpas

***

beveidė dūsautoja ant ežero kranto
aklai įsikibo į medžių šaknis
kartūs šešėliai sutekėjo į jos burną
ir uždusino

2002 m. sausio 30 d., 14:22

Milžinai

Išsemti ežerai

Milžinai išsemia ežerus,
kad žaliakartės kumelės
dugnu klaidžiotų,
kol suaugs į debesį,
kad deimantinės šukos
traškėtų po kanopomis.

Šiaurės vėjas

Į debesį pasirėmęs,
pavargęs milžinas rymo,
pavargęs milžinas tyko
šiaurės vėjo.

Milžinkapiai

Vėlu jau vynioti laiką į kamuolius –
milžinų laikas sutekėjo po žemėmis.
Milžinai paskutines sekundes rankioja,
stropiai slepia.

Vėlu jau vynioti laiką į kamuolius –
milžinkalniai smenga lobio deginami,
milžinkapiais virsta.

2002 m. sausio 26 d., 00:39

Šerkšnas

supjausto iki kaulų
saulės šviesa
truputį šalta
tašku būti
išnerčiau, bet...
ant dantenų šerkšnas

2002 m. sausio 25 d., 01:06

***

tylu Aukštaitijoj
lelijos susiskleidė
lūpomis suspaudė
vakardienos giją -
nebepaleis iki aušros

2002 m. sausio 13 d., 02:10


vele nemarune 2000 m. lapkričio 17 d., penktadienis, 18:40:21
ei! didžiai gerbiams DJ!
tau prireike naujos mūzos? galėjai pasirinkti ką nors geresnio nei mano kukli asmenybėlė!
aišku aš pagerbta
taigi..... *būgnai* traukiu.... traukiu...
ech! neišsitraukia - pripelijo prie mano davatkiško andaroko :(

vėlė nemarūnė_sniegžudė sniegena 2000 m. lapkričio 28 d., antradienis, 20:51:25
Sukas sukos sninga....
snaigė. sniego. sniegenos
sniegenos, speigenos, į ledinukus sušalę
bobulė ant pagaliuko pamovus šypsosi
sako paragauk
paragauk speiguotų sniegenų
atskaičiuoju jai centus
ir švyst per petį
ant anarchisto marškinėlių po raudonkrūtę sniegeną
nebesuprasi
nebesuprasi kas susprogdino bombą
žinomas verslininkas išmėtytas po visą kvartalą
ech kiek kartų sakiau - nežudyk įkaitų
ypač girgždant sniegui.
boba tu boba, sniegžude....

vele nemarune 2000 m. lapkričio 12 d., sekmadienis, 18:32:23
Achiu, nors ir uzhtrukot :)
tikiuosi tai:
"O kas tada pašers tą šunį?..
Kuris bėgioja nemarus,
Išalkęs bastosi po liūną,"
nebuvo atsakymu man ;)


vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Vidurio_stebuklai" 2000 m. gruodžio 27 d., trečiadienis, 20:29:38
***
pačiam vidury – po saule
giesmę sudėjo
giesmę sudėjo man pametėjo
gaudyk!
.
***
įeik, dvasele, į mano dūdelę
tai tu kalbėsi
tai aš klausysiu
nei po liepele – po obelėle
.
***
žalvario skardelėm
plunksnų ryšeliais
išlėkė dvaselė ir uždainavo
.
***
antelė rypavo
brolis tylėjo
gegutė kukavo
brolis neatsakė
kuo man prakalbint savo brolelį
jei jau dvaselės tyli?
.
***
dainelės raibasparnės neišlaikiau
plačiajan pasaulin paleidau
tai ji viršūnes apskrido
ir ant peties sugrįžus gūžėsi

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Mogilės_permaldavimas" 2000 m. gruodžio 27 d., trečiadienis, 20:19:18
***
užkeiktose pelkėse
giliai brisdama
apsimesdama žalte
mojuodama baltąja dilgele
ieškosiu seserų
kad mane padegtų pagal senuosius papročius
kad nepagailėtų
.
***
žole nugenėjo liepą
nuleido jai kraują
numazgojo
paleido aukojamą luotą pasroviui
kad vakardienoj pasiektų seseris
nepastebėjo –
luote gūžiausi aš
luote krito migla
tarė – vaidenasi
pasislėpė nuo plakančios upės

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Diemedžio_rišimas" 2000 m. gruodžio 27 d., trečiadienis, 13:51:40
***
šešėliu sekiau savo brolį
vedžiau jo žirgą
nešiau jo kalaviją
mano brolis norėjo būti amatininku
aš norėjau sudėti giesmę
Laimos mūsų neklausė
.
***
mano brolis rado ugninį žiedą
įsidėjo delnan
jis nebenulaiko ginklo
aš praradau žadą
šermukšnis spardosi – mūsų nebeprisileidžia

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Požemis" 2000 m. gruodžio 27 d., trečiadienis, 13:46:55
***
po žole paslėpė žaltį
paaukojo žalią žirgą
tamsioje vėsoje
tarp kaukų ir aitvarų
mano brolis pasislėpė
.
***
kad aš dainų nestigčiau
į kankles man įdėjo širdį
pats pasiliko žvaigždėtą juostą
ir motinos prieglobstį
.
***
lankiau brolį
jis išaugo viksvų kupstu –
buvo kuklus
.
***
tą giesmę
iš senovinio saulės vežimo
iš ratelio prie juostos
iš brolio rankų
iš apeiginio arkliuko
nuliesiu vėlėms
.
***
ša! motina kalba

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Apeigos" 2000 m. gruodžio 26 d., antradienis, 14:50:08
***
Mano brolis garbino ugnį
aš – vandenį
mes įrengėm aukurą
upių santakoj
kad nesiskirtume
.
***
Užkeiktas sumedžiotas
geltonom lūšies akim
iš paunksnės
Brolis suvilgo strėles
barsto tamsrudį smėlį
.
***
Leliumai
vandens pagarbinti atėjome
žirgų pagirdyti
ajeruose įsivėlusi laumė
mus sutinka šypsosi
rieškučiomis semia vandenį
brolis niekada nebrėžė laumių kryžiaus
aš niekada nedeginau ąžuolo
laumė šypsosi
leliumai
.
.
Ganymas ralioj
.
ralioj į aukštą kalną
perkūno oželį gynė
smilga dievo karvytes varė
laumių žirgai savo keliais traukė
buvo vasara – nužydėjusių liepų metas
ralioj verkė lumzdelis
ralioj slėpė deives ant aukšto kalno
.
***
žolę palabino
verkė sraigės
buvo stiprus
išdrožė krikštus savo genčiai
ir nebenumirė
.
.
Sūkurėlis
.
švelniai brolio įpūstas
nakčiai apklostytas
skaroje pažymėtas
dangun pametėtas
sūkurėlis su meile

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Šią_naktelę_per_naktelę" 2000 m. gruodžio 25 d., pirmadienis, 21:30:51
***
Ar nori - atskleisiu paslaptį?
Nužerk smėlį, ir per subraižytą butelio šukę
pamatysi kitą laiką -
tik neliesk mano pasakų žirgo!
Mano brolio neliesk -
ties bruknynais paklydęs jis žaidžia.
.
***
Viržynuos radau savo brolį žaidžiantį.
Viržynuos radau...
Jis drožė arkliuką,
juokėsi viržiai,
saulė juokėsi -
mano brolis žaidė.
.
***
Išgirsiu kanopų bildesį -
ant bėro žirgo mano praeities brolis atskuba.
šauksiuosi raudonojo putino -
teišlaisvina mano brolį -
teleidžia jam prajoti pro šalį.
.
Pati baltam berže gegute kukuosiu,
kai mano brolis prajos.
.
.
Kare
.
Migloj pasiklojau patalą,
migloj užsklendžiau žirgą -
.
Priešas manęs neras!
.
Prakirtęs ledą, strėles prigirdysiu
ir kalaviją rasoj paslėpsiu,
broliausiuosi su miško dvasiomis -
.
Priešas manęs neras!
.
.
Priedainis
.
Jau seniai pasirišau meškos ženklą.
Dabar mano giesmių klauso vėjų keleiviai.
Kanklėse slypi mirtis,
tai ji rauda -
................... ne aš!

vėl vėlė _ Oržuvė 2000 m. lapkričio 25 d., šeštadienis, 19:28:47
Žingsnis mostas šypsena -
aš šoku oržuvę
susijuosusi džiazu - net kveptelėti negaliu
prisėsk - išgerk oržuvės -
papasakok ką veikei poryt
sulopytom alkūnėm atsiremusi į stalą
mes klausomės oržuvės -
įbridę į murziną vandenį žvejai
gaudo ilgakoję oržuvę
sustojus ji dažosi lūpas
oržuvių spalva
pakrūmėmis miegu - suspaudusi lūpom oržuvę - kumštis po galva
šuo valkata - kaip ir aš -
mėgina mane sugraužti
bet ima kasytis puolamas oržuvių
aš pabundu -
žalsvai mirksi oržuvės reklama -
groja pusiaunakčio bare džiazą -
nueisiu dar oržuvės
dar oržuvės ir dar daugiau oržuvės dvigubos oržuvės

2000 m. lapkričio 25 d., šeštadienis, 19:16:39
Hardkoras
kalbėk kietai
nebūsi kietas
būsi rūgštus
sulysi mažas mergaites
ir jos niekada netaps didelėm moterim
būk maištininkas
kaip ir visi
kovok prieš masinę kultūrą
būk partizanas teroristas šeimos tėvas
tave išdulkins kaip nacionalinę vėliavą
tada galėsi didžiuotis
kad gyvenai kelyje

vėlė_iš_projekto_"Brolis"_"Lašišų_viešpats" 2000 m. gruodžio 26 d., antradienis, 14:27:43
***
Mano broli, kas liko iš tavęs?
Gelsvas muziejininko veidas
kopų smėlis
mikstūros ir aksomas
***
Mano brolio lumzdelis ilgisi lūpų
Krikštasuolė laukia svečio
Mano brolis nesikalbėjo su svetimais
Jis ganė laumių žirgus
Budėjo prie žaliaplaukių mergelių
Joms mirus apsiverkė ir išsisklaidė dūmu
***
Drėgnos brolio akys
drėgnos žirgų akys –
jau dvi naktis šaukė ežeras
ugnis trypė ir prunkštė
Drėgnos baimės akys
Brolis tiesia rankas
***
Lašišų viešpatį padirbo mano brolis
Aš atnešiau krepšelį
Mūsų krantas lašišų viešpačiui
patiko

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis