VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Gavrila Stichotvorcas 2014 m. spalio 12 d., sekmadienis, 19:30:48
Vareikis tapo poetu,
Poetas dabar Vareikis!
Nesuvokiama tai protu -
Tik imk dabar ir keikis!

pratęsimas 2014 m. rugpjūčio 27 d., trečiadienis, 19:47:46
V. M.
Bet žinau,
kažkas švelniai palies man širdį,
Kai pažvelgsiu
praeitin giedrėjančiu žvilgsniu;
Kai saldi kaip vynas forma
bus tave nugirdžius
Ir atpalaidavusi
nuo išgyvenimų sunkių

Asla 2014 m. rugpjūčio 27 d., trečiadienis, 19:43:42
Sėdėdama prie apkrauto stalo
Aš protą eilėm maitinau,
Bet vynas staiga išgaravo
Ir taurės išseko minčių
________________________-
Pagailo man savo vienatvės
Ir josios minčių tamsoje
Juk meilę jinai pražiopsojo
Ir liko viena vienumoj

Eglei 2014 m. birželio 28 d., šeštadienis, 20:20:50
Prakalbai jausmai,
puiku
"Kai du žmonės pamiršta,
Kad gėles reikia lieti ne dieną, ne dvi,
Kad ir meilė nelaistoma ima ir miršta:

EMB 2013 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis, 19:44:28
Atėjau, kad išeičiau
Palikusi tiltą
Tapt to, kas jau buvo
Ir to, kas dar bus.
Atėjau, kad atneščiau
Neblėstančią viltį
Į žemėje laikinus
Mūsų namus.
Ta tąsa, tas per amžius
Netrūkstantis siūlas
Nuo lopšio lig mažo
Kupstelio kalne...
Ėjimas, bėgimas,
Kritimas ir virsmas...
Ir vis tiek –atėjau,
Kad palikčiau save
Kaimo pievoj rasotoj,
Tarp šnekančių dalgių,
Bent vienoj iš daugybės
Aušrų, ar žarų,
Atėjau, kad išeičiau
Palikusi taką
Tarp savęs ir tarp savo
Anūkų vaikų,
Kol išdils paskutinis
Matytas paveikslas,
Kol pradings paskutinė
Smiltelė delne...
Atėjau, kad išeičiau
Palikusi kelią-
Ieškojimų kelią-
Iš savęs į save...

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis, 21:39:09
"Ch. Buk>>
kai Dievas sukūrė meilę,
daugumai tai nepadėjo
  kai Dievas sukūrė šunis, Jis nepadėjo šunims
  kai Dievas sukūrė augalus, tai buvo neblogai
  kai Dievas sukūrė neapykantą, visuomenė įgijo naudos
  kai Dievas sukūrė mane, Jis sukūrė mane
  kai Dievas sukūrė beždžionę, Jis miegojo
  kai Jis sukūrė žirafą, buvo girtas
  kai sukūrė narkotikus, buvo apsinešęs,
  o kai sukūrė savižudybę, buvo prislėgtas >>><">

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis, 21:23:54
Bet man jau tas pats
Verksi tu,
verksi tu.
jau tašką dedu.
Verk tu,
lai verkia ji
Du batai pora.

Gyvenimo paslaptis 2014 m. lapkričio 23 d., sekmadienis, 20:58:04
Su didžiausiu vargu nešei
akmenį į kalną,
sunkiai tempei,
Buvo momentų, kai jau sviro rankos
kojos linko
bet užtempei..
O į apačią jis nusirito akimirksniu;
------------------------------
į priekį vedė gerieji,
o atgal – piktieji
----------------
Atrodo visos gyvenimo kovos patirties išmoko
Bet nė velnio

vOras 2015 m. vasario 16 d., pirmadienis, 20:00:09
Namai ant upės kranto
.
O juk visos būrėjos meluoja!
Ką šiais sukrėtimų laikais
Bereiškia rankos linija?! -
Kai visą pasaulį žaibais,
Tarsi nuo šachmatų lentos,
Nušluoti gali net beprotis!
Ir net kai kalnų grandinės kinta erdvėje -
Žmonės vis vien ieško pastovumo
Ir stato trobas tiesiai bedugnėje.

2015 m. vasario 14 d., šeštadienis, 20:37:24
Į dovanojantį
malonu žodį
smagu skaityt
taip pat,
kaip ir matyti
akimis žmogų

>>>>>>> 2015 m. vasario 13 d., penktadienis, 18:29:28
Žinau,
kad iš aukštybių stebi mane
Visa žinantis Dieve,
Nesiliaujamai tyli
Kantriai lauki
Kad nubaustum
Matai gyvenimo
laikinumą, trapumą

2015 m. vasario 10 d., antradienis, 22:12:08
Meilė –
skirta visiem,
bet ne visi moka mylėti,
tu ją girdi
net
po daugelio metų
iš tolybių

2015 m. vasario 10 d., antradienis, 21:21:35
Tyliai vakaras artėjo,
Aš eiles tavas skaičiau.
Tu į širdį man kalbėjai-
Aš girdėjau, supratau...
Tyliai vakaras sužibo
Tukstančiu žvaigždžių,
Tavo balsą iš tolybių
Vis dar vis dar aš girdžiu...

Aš... 2015 m. vasario 10 d., antradienis, 20:06:21
Dar sugrįžk
Nepaliki vienos
Apkabinki nors žodžiais
Užpildyk
dar kartą mintys
Neleisk
man vienatvei liūdėt
Dar palauk
nenueiki taip greitai
Juk
Kiekvienas žodis
neša medų širdžiai
Neskubėkime
eikime lėtai įveikdami kliūtis

2015 m. vasario 9 d., pirmadienis, 13:54:08
Šiandien liūdi
o gal rytoj
ir vėl
nudžiugs širdis
Palaiminsi kas buvo
Nes žinai,
kas vargo ir
ko prakaitas vertas…

Vilmantas 2015 m. kovo 2 d., pirmadienis, 00:03:45
Tarp Vilniaus ir Kauno bokštų
Tamstai kyla noras...
taip sakant pokštaut...

2015 m. kovo 1 d., sekmadienis, 12:51:03
tos gašlios mintys
ir tyras oras
Lyg šiol atrodė paprasčiau.
Na, o dabar didžiausias noras –
pasiausti noris kuo dažniau

2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis, 19:52:47
iš kūno kūnan iš vilties į viltį
visur namai kuriems jisai svetys
ir visa tai ką tenka jam patirti
kaip amžių duoklę savinas mirtis

2015 m. vasario 22 d., sekmadienis, 19:03:32
Jieti Gyvenime žmogus nieko negauna veltui, zž viską anksčiau
ar vėliau ateina sąskaita.
net žemė prasiveria.
Vilty ir nevilty,
Vieni ir tarp visų.
Būkim dideli

Gal kada
per abejingai
tylėjom,
O reikėjo
kalbėti ar šaukt?

2015 m. vasario 22 d., sekmadienis, 16:24:57
Verkiančios eglės
Apsunkusiom rankom
Glosto pajuodusią žemę
Skausmas prabyla.
lūpos sučiauptos
nutyla

Sakų ašaros
Juodu kamienu teka
Stengias nuo kirvio ištrūkti
Kerštas bejėgis
Stingdantis šaltis
Srūvantis oras
Išverčia žemę
Ir degina vargšų kamienus.
Užvirtęs dangus
Išleidžia šaknis
Ir medžiams jis užtveria sienas. (dublis)

2015 m. vasario 22 d., sekmadienis, 16:15:18
Vyrai kelmai
moterys
Kalėdinės eglutės

<> 2015 m. vasario 22 d., sekmadienis, 14:57:36
Mylėjau
bet neliko nieko
Lyg saulė nusileido
Tamsu
nors primeni
geriausią laiką praleistą kartu…
tamsu
nereikia laukti ir ilgėtis
Prašau
tik pasakyk…
Kad pasiilgdavai manęs

2015 m. vasario 20 d., penktadienis, 19:47:56
gerumas visada sugrįžta dvigubai.
Turi tiesiog nesavanaudiškai dalytis,
kaip turi,
kaip gali,
kaip nori.
Bet ar visuomet nor?
Džiaugiuos,
nors juoktis pamiršau...
Verkiu
net ir tada, kai ašarų nebeturiu...
Ir išeinu,
tik žvilgsnis lieka šaltas, ilgesingas ir
taurus...
Jau nesvarbu.
Kai visos burės tolsta
Nelaukia niekas
grįžtant vakarais.

Aš... 2015 m. vasario 20 d., penktadienis, 18:13:57
Esame labai maži
gyventojai šios žemės,
vaikai beveik užaugo
medžiai jau pasodinti
namai ant upės kranto stukso
Labai svarbu
kad žmonės,
kurie mus pažinojo po
mirties
apie mus
atsilieptu
tik geru žodžiu

Dėkui 2015 m. vasario 19 d., ketvirtadienis, 16:40:02
Aiškiai supratote:(
Apipynė sopilys širdį
erškėčių vainiku
Ašarų kekės
baisiai slėgią sielą
Ypač sielvarto naktimis

***** 2015 m. vasario 18 d., trečiadienis, 20:52:28
Galiu iškeliaut į "ten' pati
Tylėt kaip tylima danguj
Pasikeisti vietomis
su nekalta anuke
Gyvenimas subyra
kaip krištolas
išsimėto šukelėm aplinkui
ir norisi surinkt
į rieškučias tą indą.
suklijuoti skausmo
kupiną sielą

Gėla 2015 m. vasario 17 d., antradienis, 18:19:31
Dieve kodėl
Toks negailestingas, neteisingas
Kodėl ruošies
Dangaus vartus atkelti vaikui

Sunku suvokt
Kuo nusikalto keturmetė mergytė


Kodėl žydroms akelėms
Nepalieki vilties
Ilgiau gyvent
Negi visko pagailėjai
Išskyrus skausmą
Gelia, skauda plėšo širdį lauk .Raudu. Ašaros veidą plauna.“ Ir kaip po to Tavimi tikėt?“

Aš... 2015 m. vasario 16 d., pirmadienis, 20:57:16
mylėkime pasaulį!
didžiuokimės sava Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą
lai plazda vėjyje
ir būkime viena stipri šeima.
susiimkime stipriai rankomis
nepaleiskim niekada

Savaitgalio migracija iš vienos šūdo bačkos į kitą, tik didesnę 2015 m. balandžio 26 d., sekmadienis, 19:01:19
Mazuronis su visa mazūra
Numazūrino į naują šūdą -
Nepadės gi jau jokia glazūra:
Reik keist ne partiją, o būdą!

***** 2015 m. balandžio 20 d., pirmadienis, 14:39:31
Perkamas, parduodamas
.
Parsidavė velniui
Galingam padarui
Išdavęs visus principus
Vyrišką orumą
Pamiršęs bet kokią gėdą
Pardavė Meilę už centą
Sąžinę už penkis

2015 m. balandžio 13 d., pirmadienis, 11:47:59
Kuri gražiausia
Spalva Tėvynės? —
Gal žirginėliai
Ant aukšto kranto.
Gal beržo kasos,
Kai upėn krenta?
O gal
Linų melsvumas
Ar vakarinis melsvas
Giružės rūkas ?
Gal surikiuotos
Rugelių gubos?
Gal sidabrinės
Žiemužės pūgos?

2015 m. balandžio 4 d., šeštadienis, 10:43:18
Sveik greiciau
Maciau zybuokles zydi
pakranteje upes saltos

JS (nepublikuota) 2015 m. kovo 31 d., antradienis, 22:31:51
Kiekvieną vakarą
Už lango praviro
Kažkas –
Vis skaito, skaito, skaito
Tokias liūdnas
Eiles.

Balsas iš pusrūsio 2015 m. kovo 31 d., antradienis, 07:47:15
Kas liečia mano kūną liauną?!
Te rankos jį liesti nepaliauna...
O kas liečia mano širdį karštą -
Teiškenčia mano pyktį ir kerštą...

Decotopiks 2015 m. kovo 29 d., sekmadienis, 12:27:53
Džiaugtis gyvenimu
- tai mokytis gauti
už savo pinigus
ką nors
vertinga
ir suvokti tai
Be pinigo
badas,
ledas
liūdesys
skolos
ligos
utelės
bomžas.

Rolkos Tapšnoklio chebra 2014 m. spalio 22 d., trečiadienis, 18:55:46
Tvarka padarė tvarką,
Teisingumas garantuotas –
Paksas jau renkas mantą,
Skaistgiris bus produsiuotas...

Kas galva, o kas kaklas? DPistų manifestas 2014 m. spalio 20 d., pirmadienis, 19:28:23
Palieskim problemą opią,
Kad visa valdžia nuo Dievo!
Bet kam nuo to galvą sopa,
Daro - kaip Viktoras liepia!

Atsakos - Pasukos 2014 m. spalio 17 d., penktadienis, 09:59:08
Petras kaime kartą pamatė ožką,
Tešmuo – kaip pas Marę Povilionienę,
Patraukė už spenio – ogi poška
Į kibirą pienas – melžia jaunapienę.

poetui-lyderiui homoseksualui 2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis, 13:08:58
Vienintelis teisingas
kovotojas prieš
iškrypelius
tokius kaip čia tauzencius,
užpakalistus-profesionalūs.
-Kas valdo Lietuvą?
Kieksyk esam šito klausę!..
Niekas neatsakė.
„Kas valdo Europą?“
Vėl niekas neprisipažins.
Bet gal iš Europos gudresnių gėjų brigados atvyks?
paiškins
pradėjo nuo darželinukų pasieks ir senjorus.

Piotras III Krasavcevas 2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis, 09:46:31
Į Seimą išrinko Petrą
Gražų tarsi jaunamartę, -
Pydarą pamatęs kreta
Ir deda kojas į pavartę.

Proto lyg saulės užtemimas 2014 m. spalio 12 d., sekmadienis, 19:45:31
Putinas glumina pasaulį,
Pasaulis suglumęs traukiasi...
Aklasis markstosi prieš saulę,
Jis jaučia – diena jau niaukiasi!

Apsėklintojo manifestas 2014 m. lapkričio 19 d., trečiadienis, 10:42:24
Po Seimą jau klaidžioja pimpio šmėkla,
Paryčiais rasos lašais krenta sėkla, -
Kur tik nukris jos brandus lašas,
Tuoj vaikelis Pagėgiuos ražos...

Liuks liuks liuks, tas mano pimpeliuks,
Jei ne pimpa, nebūt linksma, anei TV, anei vaikelių...

Dangaus ir Žemės sūnų darbai 2014 m. lapkričio 4 d., antradienis, 15:29:92
- Tau žodis, o Žemės sūnau! Pasakok apie savo darbus!
- Neturiu ką tau pasakyti, o Dangaus sūnau. Nusileisk ir nuplauk mano žaizdotas pėdas. Kol tu nerūpestingai plevenai aukštybėse, aš perėjau dykumas, perplaukiau audringas jūres ir marias, basas bėgau erškėčiais klotais takais. Mano darbus atseksi pagal kraujo lašus, ištiškusius ant žemės, kaip pievų gėlės, ir danguje, kaip spindinčios žvaigždės...

t.b. 2014 m. lapkričio 3 d., pirmadienis, 12:06:31
Aciui gerbiaman prelegentui-
uz kalbejima
ir atsakymus.
buvima salia
uz tikrybes
laiko nesvaistyma veltui
domejimasi kabala.
virasijono citatas.

Dūras-Dūrevičius Černius 2014 m. spalio 28 d., antradienis, 22:13:36
Dūra dūrą dūrino -
Sau kėdę sugurino.
Mūsų moralas paprastas:
Lauk, jei dūra esi prastas.

vau 2014 m. gruodžio 9 d., antradienis, 10:33:29
Negi užkrečiama
Vien pasakos ir pasakoriai
GEGUTĖS PASAKa
Pasaka
O kur bobutės pasaka?

2014 m. gruodžio 1 d., pirmadienis, 11:12:08
Prisijungiu
tave
laikau
nepaleidziu

Triptikas 2014 m. lapkričio 30 d., sekmadienis, 17:01:50
Kokia obelis tokios
ir dukros
Kas tėvai , kas atsakys
Berniuk, jaunas tu
todėl nežinai..
Dievas toli
Nepaklausi
......................................
Dabar arba niekada
Sėsk ir klausykis
Patvory, žolėj su lapais vartės
......................................
O dabar
žiedai ir pumpurai nyksta
išardę lizdus iš obels atbuli
lekia paukščiai

to Vilmantui 2015 m. vasario 9 d., pirmadienis, 13:46:38
Tu ne kaltas,
kad tavo širdis
nenukalta
iš šalto akmens
o būna..
kalba lūpomis, žožiu
o būna ..
krūtinėje dega,
liepsnoja minis ,
vis bėga ir bėga šalia.

Laikas 2015 m. vasario 9 d., pirmadienis, 00:12:15
Mes einam
rankom susiėmę ten,
kur vedą mus likimas
Tave aš pamilau,
tik vos išvydęs…
O ką žada ateitis,
to nieks dar nežino,
Gal tikrai tai Meilė
ne veltui susitikom – aš ir Tu?

2015 m. vasario 8 d., sekmadienis, 17:53:56
Aš pedofilas?
Sudužęs visas
Aš į šukes
sėski greičiau ant kelių

2015 m. vasario 8 d., sekmadienis, 17:49:04
Ne tai kad noriu, bet reikia meilės
Noriu paskęst giliai tavo meilėj
Mane tai žudo, kai tavęs nėra, o, vaike,

Esu aš pedofilas.
Sudužęs visas
Aš į šukes
Pakibes, pakibęs bet nepalik manęs
Ateik ir duok kažkiek savęs
Kai aš be tavęs
Esu kaip išprotėjęs

„kitos“ pakraipos žmones" 2015 m. vasario 5 d., ketvirtadienis, 20:38:17
vyras sukurtas moteriai,
o moteris vyrui.
Bet yra keistų
pakraipų sūnų.
seksualinę pakraipą
išduoda akys
.
Ir aš toks būvau
bet pasirinkau moterį
Tu dar jaunas ir klysti
kaip ir aš
Taip yra ir kai praeis, tada
surask moterį .....
"Žiūrėk kaip aš,
senas bet laimingas"

2015 m. vasario 4 d., trečiadienis, 16:09:51
Jei bus kada nors tau sunku –
Pasidalinsiu stiprybe
Ir juodas pasaulis ne toks bus,
Jei liūdna taps – liūdėsi kartu ,
Jei kas tave įskaudins paguosiu
Ir išbarstysiu vėjyje piktus žodžius,

2015 m. vasario 4 d., trečiadienis, 15:52:46
Vienatvė mano užeiga.
Vienatvė yra mano laisvė.
Vienatvė-mano sielos namai
'
tai erdvė,
kurioje, be manęs,
nieko nėra.
aš laisva

Pamirštam pareigas, tik žinom teises. 2015 m. vasario 1 d., sekmadienis, 15:51:11
būtų buvę
viskas labai gerai
nereiktų
pamokymų,
pabarimų
jeigu būtume
įsigilinę į tai,
kokios pareigos priklauso
ir
ne vien teises žinotumėm

Visatoje vyrauja dualizmas 2015 m. sausio 30 d., penktadienis, 20:50:13
Teisėjai Lietuvoje geri:
Vieni iš jų įstatymus žino;
Bet kur ten - jie nėra vieni:
Kiti gi pinigus gerai žino...
O gal jie tik vieni?!

2015 m. sausio 26 d., pirmadienis, 20:56:36
Lai liejasi
juodos raides
baltame lape.

2015 m. sausio 19 d., pirmadienis, 20:05:45
Jie..
iš patirties rašai:)
mintis kratai
prisiminimus gaudai

***** 2015 m. sausio 14 d., trečiadienis, 15:20:35
Naktis. Sapnas.
Įtempto siužeto
kvapą gniaužiantis
trileris
nerimas, laukimas,jaudulys

O rytas saulėtas

3 viename 2015 m. sausio 13 d., antradienis, 20:06:31
triptychos
"trigubai sudėtas"
tema,
idėja,
siužetas
Tikrų genijų
protingos mintys
tiesiog yra arčiau
viena kitos
arba 3 vienoje :)
Aišku,
kad tu genialus,
bet ne daugiau..

Tik... 2015 m. sausio 12 d., pirmadienis, 16:24:11
Danguje
plaukia debesys
liūdnai mėnulis šviečia,
jis vienišas labai,
nemyli niekas jo,
todėl ir liūdnas jis
kaip ir tu labai
Siunčiu ryto saulėtekių
Turės ilgam pakakti
Gal kada pasieksiu tave
per mėnulio kančias

Pilvas su meile 2015 m. kovo 3 d., antradienis, 21:02:26
Duonute
mano meilute
Kad tu žinotum,
kaip aš
tave myliu

2015 m. kovo 3 d., antradienis, 18:25:02
Pataisymas Jiečiui (pirma strofa):
.
Į varlę -
su merle, le?
.
.
O pradėti --
.
Į kurapką -
su kulka, ka?

bus vakar, buvo rytoj... 2015 m. kovo 2 d., pirmadienis, 23:06:31
tame... valdžios kaitos rate
rangosi melas ir tornadas...
antanas... miškų dvasia...
naivus kūdikis nuoga siela
o ten viską dergiate,
o kitas dar rašo natas...
būrėja alkana nudvesia
ir nubėga mintys viela
ateina vakaras ir vėl naktis
aušta rytas ir gęsta dagtis...
nauja diena neatneša nieko nauja!

Aš.... 2015 m. kovo 2 d., pirmadienis, 22:47:49
Viešpatie, esi rūstus
Kodėl nepažaboji karo
lyg žvėrys,
draskome vieni kitus
Dėl ko...
Kad tikime Tavim ir meldžiamės kitaip
Platus pasaulis ir beribis
Žmonių daug klupančiu skirtingame purve
Pakelk savo
galybių ranką
ir sudrausk!
Parodyk TIESĄ
atskleiski mįslę.

2015 m. vasario 18 d., trečiadienis, 20:25:44
Kodėl? skaudu, bet ar mes galime ir ar turime tai suprasti. linkiu kantrybės ir vilties

mūsuose... 2015 m. sausio 7 d., trečiadienis, 07:52:49
Valdžia sukiužus klaikiai:
Darbiečiai į sterblę šika -
Socdemai visvien žiūri taikiai.
Viskas kaip buvo taip ir liko....

***** 2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienis, 17:22:51
Dovanojau jam save ir savo meilę,
mylėjau - paskutinį kartą _

Tačiau mano mylimam žmogui manęs nereikia
Pamatęs kitą pamiršta mane
Daug kartų savęs klausiau,
kodėl ir vėl?
Tik atsakymo niekada nerasdavau
Su sopuliu pilna širdimi
Atiduoduosiu ją kitam ,kuriam jos reikia.
Bus pats geriausias sprendimas.

Draugas 2014 m. gruodžio 31 d., trečiadienis, 15:34:27
Geru visiems 2015 metu
ir daugiau sypsokites,
nes kaip pasake vienas ismincius
didziausios pasaulio kvailystes yra daromos rimtu veidu.

Ponia Antroji mokosi skiemenuoti 2015 m. kovo 23 d., pirmadienis, 17:14:53
„Gr“ plius „au“ bus „Grau“;
„ž“ plius „ė“ bus „žė“:
Graužė, sugraužė,
Raidės išbiro,
Raidės pribiro,
Ir liko tik „Išgraušk!”

***** 2015 m. kovo 22 d., sekmadienis, 14:49:58
Ir vėl pasūdytam mele likau
Lyg nuošalėje paliktas kamuolys
Ir vėl skausmas ir tuštuma
dūriais širdį varsto
geriau Išeik pas ją,
nebesugrįžk daugiau
Nes nežinau kada kalbi melu užglaistytu medum

Sekant Joną... 2015 m. kovo 14 d., šeštadienis, 19:49:38
Žydražiedė gėlė,
Žydroji mūs Žemė –
Gražiausias žiedas
Galaktikų puokštėj...
Rangos lyg sliekas –
O žuvis – upokšnyj...

Sekretorė 2015 m. kovo 14 d., šeštadienis, 17:08:59
Grįžo į namus
emigrantas Pavlikas M
iš Arteko pionerių stovyklos BR> pasirasiąs naujai
sutarti su kgbeeee
Viską reikia išvarvinti,
ant "špargalkės" "danosus" surašyti

Tėva, motina, žmoną, vaikus
Prie kryžiaus prikalti
nėra kada lūkuriuoti
gal putinas ateis
įsakmios ataskaitos pareikalaus.

2015 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 09:29:32
Ne buvusiai part. sekretorei mane mokyti.

2015 m. kovo 11 d., trečiadienis, 16:57:00
Juokauti galime
Bet reik tureti saika
Gal pasigedote rusų kalbos
kad per Nepriklausomybės šventę
ją cituojate:/

ot taip

Mama 2015 m. kovo 6 d., penktadienis, 20:17:19
Saulutė močiutė liečia
lango stiklą,
Ant ežero ištirpdo ledą
Kvatoja vėjas—žino jis,
Kad juodi medžiai bus žali,

Pabirs kaip žirniai vaikučiai.
Iš trobų
Ir vėją gaudys
Bus smagu

2015 m. gegužės 3 d., sekmadienis, 13:40:01
Pasimetei
gal jau surado kas?
............
Geras daiktas
nesimėto
tuoj
pasisavint
norim

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis