VIZIJŲ archyvas, Nr.2

Į šį puslapį perkelti senesniosios Vizijų puslapio žinutės.

Jietis 2007 m. birželio 3 d., sekmadienis, 16:54:50
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BINGO
Mano šuo, vardu ji Lota
Turėjo nuo kaimyno Filo
Palikuonį vieną tokį.
O tojo vardas Aras buvo
Savo kieme ramiai ratus jis siuvo.

Kai sykį ėjome kartu per girią
Matyt keliai kažkur bus susipynę.
Jenotui kelią jis pastojo
Lyg kultūringai ir gražiai aplojo.

Bet tas, plėšrus žvėris jis tikras
Nasrus iššiepęs , kailis jo brangus
Gal būt dėl to aršus ir piktas
Nerado būdo pasitraukti
Tai puolė pasiučiausiai
Skleisdamas garsus baisiausius.

O šis, atrodė žaist sumanė
Straksėjo grakščiai ir ratus vis malė
Bet tik akimirka trumpa
Šast- Aro šuolis ir staiga
Dantis jenotui sprandan suleido
Galim konstatuot, išėjo tas iš veido.
Nutilo miškas ūmai
Lyg nieko ir nebuvę prieš tai.

Tai va, sakyčiau išvaizda
Ne vilkšunis, o dingo
Mokėtų jis kalbėt
Tai pasakytų-BINGO.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
p.s. Antras žodis turėjo būti šuo moteriškos giminės, bet... cenzura
:).

Jietis 2007 m. birželio 3 d., sekmadienis, 16:43:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BINGO
Mano kalė, vardu ji Lota
Turėjo nuo kaimyno Filo
Palikuonį vieną tokį.
O tojo vardas Aras buvo
Savo kieme ramiai ratus jis siuvo.

Kai sykį ėjome kartu per girią
Matyt keliai kažkur bus susipynę.
Jenotui kelią jis pastojo
Lyg kultūringai ir gražiai aplojo.

Bet tas, plėšrus žvėris jis tikras
Nasrus iššiepęs , kailis jo brangus
Gal būt dėl to aršus ir piktas
Nerado būdo pasitraukti
Tai puolė pasiučiausiai
Skleisdamas garsus baisiausius.

O šis, atrodė žaist sumanė
Straksėjo grakščiai ir ratus vis malė
Bet tik akimirka trumpa
Šast- Aro šuolis ir staiga
Dantis jenotui sprandan suleido
Galim konstatuot, išėjo tas iš veido.
Nutilo miškas ūmai
Lyg nieko ir nebuvę prieš tai.

Tai va, sakyčiau išvaizda
Ne vilkšunis, o dingo
Mokėtų jis kalbėt
Tai pasakytų-BINGO.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Jietis 2007 m. birželio 3 d., sekmadienis, 16:41:19
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BINGO
Mano kalė, vardu ji Lota
Turėjo nuo kaimyno Filo
Palikuonį vieną tokį.
O tojo vardas Aras buvo
Savo kieme ramiai ratus jis siuvo.

Kai sykį ėjome kartu per girią
Matyt keliai kažkur bus susipynę.
Jenotui kelią jis pastojo
Lyg kultūringai ir gražiai aplojo.

Bet tas, plėšrus žvėris jis tikras
Nasrus iššiepęs , kailis jo brangus
Gal būt dėl to aršus ir piktas
Nerado būdo pasitraukti
Tai puolė pasiučiausiai
Skleisdamas garsus baisiausius.

O šis, atrodė žaist sumanė
Straksėjo grakščiai ir ratus vis malė
Bet tik akimirka trumpa
Šast- Aro šuolis ir staiga
Dantis jenotui sprandan suleido
Galim konstatuot, išėjo tas iš veido.
Nutilo miškas ūmai
Lyg nieko ir nebuvę prieš tai.

Tai va, sakyčiau išvaizda
Ne vilkšunis, o dingo
Mokėtų jis kalbėt
Tai pasakytų-BINGO.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Jietis 2007 m. gegužės 29 d., antradienis, 22:13:53
šššššššššššššššššššššššššššššššššššš
...VIZIJA (Danse Macabra)
Turėjau viziją sapne
Pats veiksmas vyko kažkokiame kalne
Tauta Dievams aukojo auką vieną
Taip vyko ne kas dieną
Tik į metus po vieną.

Galvojau dega ragana tikra
Bet pasirodo-vardas Šatrija
Arba ten buvo deputatas,
Kuris vyniodavo Įstatymus į vatą

Taip baigėsi `kniazių` era
Kai atsibodo liaudžiai
Demokratijos grimasa.
Kada ministras-graikiškai gal
Liaudies tarnas
O čia pas mus, jie šaukė
-Velnias gaunas!!!

Prisimenat, kai Adolfo SS
Traukinyje tiems zuikiams tvarką darė?
Pavyzdingiausia Arijų tauta
Akimirksniu ten pasidarė.
Ir jie turėjo tai patirti
Reik juos suprast ir ten juk
“ Niekas nenorėjo mirti”.

Matau, yra vaistų
Gana karčių.
“Gali apgaudinėti vieną žmogų
Ilgą laiką
Gali gal daug žmonių apgaudinti
Trumpą laiką
Bet neįmanoma visų apgaudinėti
Visą laiką.”
šššššššššššššššššššššššššššššššššššš

Valerija 2007 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 22:45:17
SVAJONEI
Nepalik manes išskrisdama, o kregzde,
Paimiki ant savu gležnų sparnų ir neški,
Per gimtą lauką, per žydrynę plačią, neški...
Kur tu skerendi?, ten aš mintimis skubu kartu...
Nepalik manęs nenoriu likti čia, kur tyla,
Kur debesys paslėpė saulę staiga?
Kur nutilo meilės dainuota serenada,
Čia palaukėj gimtoj,nepaliki manęs niekada...
Neški, mane per gimtąją žemę, kur meilė
Kur laimė deja - jos nėra, čia nėra ...
Ten tik tavo laimė kregžde, tavo svajonių šalis
O gimtinė viena deja, deja aš liksiu čia...
Mintis nuneški per laukus , kur tikėjimas šviesus
Padėki pasilikti čia ir laukt tavęs iki pavasario gražaus.
Sėdėsiu ir savjosiu, kaip čia skraidžius per gimtinę
Su tavimi o miela mano drauge, paukšte tu...
Greitai, greitai nusinešė laikas svajas ir kelius
Troško meilės pynė čia kerus, kur giedras dangus...
Čia mano, tavo kregžde, likimas brangus
Po liepom ir beržais, kur tėviškes gimtas danugus.
Skriski, lauksiu ir saugosiu tavo plunksną ant tako,
Ilgėsiuos tavęs nes tu jau ne ta, jau kita.
Rašysiu su ja savo meilės dainą Tau -
Tau mano svajone, gimtinėj paukšte paversta
Kur svajonė, likimo draugai? Kur gimtieji laukai?
Negaliu pasakyti deja, mintys liko ten po liepa sena
Po beržais, skarotomis eglėmis,prie gimtojo kelio,
Paliko mano pirmoji meilės dainuota daina...
Deja likimo paukštis parnešė ja ant sparno,
Paleido čia, kur tik tyla ir liūdesys deja,
Nėra, dainos, melodijos skambios ji tyli čia
Kodėl? Kodėl? Kodėl? Deja tik vėl tyla...
Kur dingo mano pirmoji meilės daina?
Nežinia, gal praskrido...
Likimo paukštė paleista ir skrenda ten
Tik ne čia, ne, čia tyla ir liūdesys deja...

Mūza 2007 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 16:33:42
Mano žodžiai skirti visiems rašantiems.

Jietis 2007 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 13:18:06
Gerb. Ponios, ar Panelės, nesitikėkite, kad pavyks mane apsargdinti `žvaigždžių liga`. Man tiesiog tas negresia. O gal man atrodo, kad aš ir ten jau buvau ? :\

Mūza 2007 m. gegužės 26 d., šeštadienis, 16:00:25
Tavę valdanti poetinė jėga glūdi tavyje,ten iškalba,ten gyvybė,meilė.

Jietis 2007 m. gegužės 26 d., šeštadienis, 09:57:41
Manęs klausia kodėl neparašiau žinutės, nors internete buvau. Sakau net kompiuterį neteisingai išjungiau, taip skubėjau. Norėjau tik čia užrašyti kol nepamirsau, nes mane Mūza buvo aplankiusi. O vakare įsijungęs, žiūriu, ogi Ji pati jau rašo. :-)))

Jietis 2007 m. gegužės 25 d., penktadienis, 22:52:26
O Jezau!?
Ačiū.

Mūza 2007 m. gegužės 25 d., penktadienis, 16:24:31
Matydamas“ gražų“ žmogų ,žmogus praranda ramybė ,plyksteli meilę ,nes prisimena neprilygstamą idėjų grožį. Kai poetas kuria eiles ,jį įkvepia ne tai ,ką jis mato aplink save ,o tai ką atmena jo siela iš pasaulio sukurtų paveikslų regint idėjas. O jeigu poetas mato tik daiktus, tai eilėraščiai nieko verti ,tai tokios eilės -šešėlių šešėliai.
Kas įgalina poetus ,regėti idėjų pasaulį? Atsiminimai. ,meilė, pergyvenimai.
Nėra pasaulyje geresnio jausmo už poetinę kūrybą. Ji išgydo nuo depresijos ,pataiso nuotaiką. Pasijunti dėkingas kad gyveni...

Virginija 2007 m. gegužės 25 d., penktadienis, 14:54:23
Jieti.Prasmingas tavo eileraštis.

Jietis 2007 m. gegužės 25 d., penktadienis, 09:05:05
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
VIENAS
Jei pasirodo visko tiek jau daug
Kad nuo promlemų galva ima tinti
Reikėtų matematikos veiksmu
Susirūšiuot ir imti viską prastintI.

Sakysi lengva pasakyt
Sunku juk padaryti
Tada atskirk prioritetus
Gali gi, pasirinkti.

Kas tau svarbu, svarbiau, svarbiausia
Energija ribota, pagaliau
Išsieikvosi per anksti, greičiausia.

Neprivalai už viską atsakyt
Kas nuo taves nė nepriklauso.
Bet visada galvok plačiai
Ne tiktai už save,
Bet ir už tą, kas tave saisto.

Taip palaipsniui prieisi kelią
Kurs tavo dvasią kelia
Ir pagaliau suprasi kas esi
Kuo nori būti, kur eini.

O gimsti, gyveni
Ir per gyvenimą eini
Galvok kaip nori, ponas,
Bet pasitiks tave lemtis
Ir mirsi taip pat VIENAS.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Jietis 2007 m. gegužės 23 d., trečiadienis, 19:51:57
" Torsioninis laukas jo tyrėjams atneša vis naujų netikėtumų. Neperseniausiai sužinojome, kad torsioninis laukas gali atsirasti pats savaime, be jokio sukimosi. Fizikai jau žino kada taip atsitinka.
Bet kuri geometrinė figura pažeidžia (“poliarizuoja”) griežtą Fizikinio Vakuumo tvarką ir greta figuros tuoj pat atsiranda torsioninis laukas. Žingeidus tyrėjai seniai nori suprasti kodėl šalia vieno pastato jaučiamas lengvumas, grožis, o šalia kito - nemalonu būti. Jie pavadino tai “formos efektu”. Tai štai, tas formos efektas yra torsioniniai laukai, kuriais Fizikinis Vakuumas reaguoja į architektūros grožybes. Žinome, kad šalia Heopso piramidžių randasi abu torsioniniai laukai: teigiami (dešininiai) prie viršūnės ir neigiami (kairiniai) - prie piramidės pagrindo. Jeigu piramidę pieštume popieriuje būtų tas pats vaizdas: viršuje (labai silpnutis) - prie kampo žiočių laukas su pliuso ženklu, apačioje - su minuso ženklu.
Taip mes priėiname išvados, kad kablelis tarp raidžių savaip “sugadina” Fizikinio Vakuumo erdvę ir jis tučtuojau reaguoja torsioniniais laukais. Išeitų, jog bet kuri knyga ar straipsnis - tai milijonai torsioninių laukų vaivorikščių (kaip sako mokslininkai “spektrų”). Savaime suprantama, jie sąveikauja su mūsų biolaukais. Taip, kad knygos, straipsnio, eileraščio skaitymas nėra toks jau paprastutis dalykas kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio."

Virginija 2007 m. gegužės 20 d., sekmadienis, 22:14:51
O kaip buvai ilgai toli.
Kely ,kuris pro šalį vedė
Dabar lyg iš vidaus kažkas
Kvėpuoja meilę tavyje.

Jietis 2007 m. gegužės 19 d., šeštadienis, 09:27:54
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
JEIGU
Jeigu būčiau pusdievis
Gal statyčiau miestą
Daug vaikų` nupirkčiau`
Visi laikytų IQ testą.
Auklėtų juos Mūza
Švęstų kartais fiestą,
Po sunkių darbų-
Vidudienio siestą

Jeigu būčiau antžmogis
Siūsčiau juos į karą
Mėgaučiaus skerdynėm
Dar užleisčiau marą.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Jietis 2007 m. gegužės 17 d., ketvirtadienis, 14:46:58
BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBBR
TĖVO DIENAI
Kada, tėveli, grįš mamytė?
Aš klausiu vėl, ir vėl, ir vėl.
Jau pražydėjo ievos visos
O jos kaip nėr, taip nėr.

Ir kitą kartą vėl ji klausia
Man net plaukai jau nesišiaušia
O aš sakau-būk optimistė
Sugrįš ji sakė rudenį, tikrai
Bet dar padirbs ji feministe.
Na palūkėk, išplauks javai
Subręs kviečiai, pagels linai
Sugrįš ne pas mane, o pas tave jinai.

Matai, kiek gavom dovanų
Dar pinigėlių kiek gražių?
Ale keisti yra ten pinigai
Ne eurai, doleriai, ar svarai, funtai
Ir p.enius sako riša jie pundais.
Bet mums nerodo šito turto.

O ką slepi tu nuo manes , dukrele,
Kažkokias EXTAZY, penale?
-Aha, berniukas klasėje su`klička` IŽ.gama
Sakė, kad galėsiu skrist pas savo mama.
Jis turi aparatą “IŽ-planeta”
Žadėjo man aprodyt visą svietą.
BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBBRBRBR

Jietis 2007 m. gegužės 16 d., trečiadienis, 09:45:25
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PILIETINĖ AKCIJA
PILIES pilietis tu, ar ne?
O gal dar vakar iš olos išlindęs?
Ir jeigu nematau tavęs čionai
Greičiausiai jau esi prasmirdęs.

Bet jei turi dar sveiko proto
Ir sakot esate visi blaivi
Gali paklausti deputato
Kodėl įstatymai tokie kreivi?

Ar nematai, kad stumbras
Ar kitoks koks gyvulys
Už rusiskus 'bašlius’
Jau Lietuvą supirkti baigia
Nebūk tu aklas, praregėk
Velnių velnioniškus planus
Sugriauti reikia.

O ką, brolau, tu padarei
Ką testamentu protėviai paliko?
Nereikia žirgo jau balnot
Paimti kardą ir kovot
Už tai kas liko?

Paimsiu aš geriau mamos
Beretę megztą
Ir nešiu protėvių tą naštą.
Ateik ir tu prie seimo rūmų
Per daug jau skleidžia jie mums dūmų.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Jietis 2007 m. gegužės 15 d., antradienis, 21:08:03
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ATLANTŲ AIDAS
Tai kodėl antikos meistrai
Užkrovė tokiq naštą
Gal tik norėdami pabrėžt
Jėgos, kantrybės mąstą?

Jie stovi nepalūžę šimtmečius
Bazilikos frontone
Ant savo sprando paremta
Sunkia konsole.

Dabar tas pat,
Mes nešam kryžių sunkų
Tik einam vis parklupdami
Burnodami, nuo antsvorio apsunkę.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

~~~~~>>> 2007 m. gegužės 14 d., pirmadienis, 23:25:48
pfupfupfupfupfupfupfupfupfupfu
ei LĖRTAŠTIS 2
Norėjau numegzti dar čempes
Gerai slydinėt ant parketo
Bet atėjo quningas ir sako:
Mūsų daug ir mesgėjai-jėga.
Tada paklausė kur aš dirbu
Sakau dirbu ant šoferio
Tai pasipiktino baisiai
Koks gi tu gėjus, tu p. idaras
O mes tai gėjai, apsidžiaugė saldžiai
Pfu, nusispjoviau į barzdą
Pagalvojau ir kam nukirpau kudlių
Geriau būčiau uogiene ištepęs
Ai, einu ravėti šieną
Pamaniau pac [pats] sau.
Sad

Erika 2007 m. gegužės 13 d., sekmadienis, 20:38:50
Kartais meile vadiname tai,kad visiškai tuščia,be širdies,jausmų,be jokios ateities.
Braukdami ašarą gailimės dėl nieko,nesuvokdami kas bus ir slepiamės nuo to kas yra šiandien,
kas yra tikra. Nesuprantame ką jaučiam,kas slypi mumyse,ieškome esmės savo padarytuose
darbuose ir nerandame... nepagalvodami,kad jos nėra. Bandome vandeniu užgesinti ugnį
ir įsitikinę,kad pavyks,lėtai užmerkiam akis,bandom vytis kitą be vilties,be jokio tikslo
savo gyvenime,kartojam,kad yra dėl ko,nors žinom,kad patys sau meluojam.
Ir pavargstam,tik to nenorim pripažint,akmeniu pavirst ir pailsėt nuo visko:
nuo to kas supa mus,nuo melo,nuo to kas priverčia drebėti,bijoti ir slėptis.
Mes ŽMONĖS... tik kartais bandome vaizduoti Dievus.. bet ar pavyksta?
Ne... mes ne tokie,mes PAPRASTI,mes ne Dievai,neturime galių ir akyse nesislepia velniai.
O gal? Vis klausdami sunerimti mėginam... apsimetam,kad mylim,kad branginam ir tik
įskaudinę paliekam,kitaip negalim,nes nejaučiam malonumo. Be sąžinės graužaties
žudom,naikinam,niekinam,ir nudegam sparnus pajutę pasitenkinimą savim.
Mes ne tokie,mes PAPRASTI,tik to parodyt nenorim,negalim pasirodyti silpni,kad netektų mylėt.
Mylėt kito,taip kaip kiekvienas mylim save. Ar mes EGOISTAI? Taip,mes EGOISTAI,niekas
išskyrus mus mums nerupi. Tik mes visas pasaulis ir kiekvienas atskirai,žiūrėk kiek daug žvaigždžių-
Ir nė viena tau nepriklauso,tai pasaulio,tai dangaus,bet tai ne tavo.
Sustok,palauk,kartu pagalvosim apie viską. Apie tai ko nepadarėm,ką praleidom ir ko nepastebėdami
nepagailėjom,o reikėjo,o tikėjom,ir tik viltį praradę įklimpom i viską,kaip i pelkę,kuri skandina,
kuri žudo ir baugina.Ir mes rėkiam,kad bijom,mes rėkiam... mes pavargom... MES EGOISTAI.
Tegul miršta,tegul skęsta ir žūna. Tegul dega ir griauna,pjauna ir šaudo.
O kas man iš to? Aš gyvas,aš ŽMOGUS,aš EGOISTAS. O tu iš manęs ko nors tikiesi? Gaišti laiką.
Vis guodžiu tave,nusigrešk nuo manęs,palik vieną,kaip ir kiti,nebūk išskirtinis į pilką masę pavirsk.
Tu vis dar žiūri? Meldiesi? O kam? Dievo nėra,tai tuščia,laikina,tai prasimanymas,įrodyk man,kad moki
gailėti,kad ašaros tavo tikros ir kad turi tikslą,gyvenimo tikslą,kad tai ne iliuzija,ne svajonė,kuri
niekada nevirs realybe. Nesakyk,kad tu kitoks... ir delnais uždenk ausis,neklausyk!!! Neklausyk kito,nes
jis ne toks kaip tu,jis nenusipelnė,kad tu jo klausytum,rėk... rėk jam i akis,kad nekenti jo,meluok
kiek leidžia širdis,o jei neleidžia,naikink ją,sutrypk,neleisk jai atsigauti.. daužyk,kad būtų
skaudu... Man nepatinki tu,man nepatinka tavo gražios akys,as nekenčiu jų,nekenčiu tavęs ir tavo šeimos.
Tai norėjai pasakyti? ne? Taip,tu kitoks,tu išskirtinis,tu ASMENYBĖ,tu ŽMOGUS.
Tu jauti,tu myli nuoširdžiai,nežudai to kas gyva,neleidi kad tavo žodžiai daužytų širdis kitų,
kai kitas kalba,delnais neuždengi ausų,o klausai.. Visai kaip DRAUGAS.. tu kitoks,tu mylintis ir mylimas,
tu švelnus ir tyras,tu svajonė,kuri virsta realybe,tu nesi iliuzija,tu ne Dievas,bet tu tiki,tu meldiesi ir
turi viltį,kuri niekada neužges tavyje,tu žmogus-turi tikslą ir jo sieki. Tu nesi EGOISTAS. Tau rūpiu aš ir visi kiti.
Įrodei,kad ne visi vienodi. Tu ne ta pilka masė. Tu neskaudini,tu nepalieki,tu turi sąžinę,nevaizduoji Dievo,
O gal ir galėtum,bet tu ne toks. Gesindamas ugnį,neužmerki akių,tu nebijai,tu pasitiki savimi,tu žinai
kas yra šiandien ir nebijai... nebijai to kas bus rytoj. Tu tiki savimi,tu tiki ŽMONĖMIS,tu nesi EGOISTAS.
Tu ASMENYBĖ,tu PAPRASTAS,tiesiog tu ŽMOGUS.

~~~~~>>> 2007 m. gegužės 13 d., sekmadienis, 09:59:40
Tai kodėl neįsileidžiate su eilėm?

~~~~~>>> 2007 m. gegužės 11 d., penktadienis, 08:00:04
bebebebebebebebebebebebebebebebebebe
Ei LĖRAŠTIS
Be Rimo ir Simo
Turiu kudlotą kudlių
Nukirpsiu jį kaip avį
Suverpsiu vilną
Numegsiu škerpetkas
Bus žiemą šilta kojoms.
Dar įsiausiu į išeiginius
Kaliošus, bus linksma.
:)
bebebebebebebebebebebebebebebebebebe

Virginija 2007 m. gegužės 9 d., trečiadienis, 17:07:41
Švarus dangus.
Jis siūlė man
Visai ne tą pasaulį,
Ten nėra melo
Nei kančios,
Nei daug bereikalingų žodžių.
Jis siūlė man ,.
Pakelt akis.
Užpūst gyvybės žvakę.
Be žemės dar yra švarus dangus ,
Kur supranti gyvybės krytį.

Jietis 2007 m. gegužės 8 d., antradienis, 11:37:38
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PILIETIS
Poetas- šauklys
Vis vedantis minias į kovą
Bet būna ir rimuotojų tokių
Kur veda jus į lovą.

Ir kas gi aš esu
Gal net ne aidas?
Nejaugi kam širdy
Jau dedas randas?

O aš bandau, rašau
Žinau, toks būdas
Poezija- yra
Su mažai žodžių
Pasakyti daug.
Kažkur juk, slypi grūdas?

Yra aštri plunksna
Dar gali būti ietis
Nejaugi reik sužeist kažką?
Matyt-esu pilietis.

Ne tas kur pilyje gyvena
Bet tas kur pasitikti priešą eina
Ir žino ką tauta jo išgyvena .
Čia jums ne liūlia, la, la.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Jietis 2007 m. gegužės 7 d., pirmadienis, 08:24:13
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
FATHERLAND (tėvynė)
O buvo taip................................
Sakysit kas buvo-pražuvo kažkaip.
Save jau vadinat- pasaulio piliečiais
Dar kiek vėliau- žemiečiais, marsiečiais..?

Kita jau karta, generacija gal parėjo
Ankšta jau jums Lietuvoj
Kas kažko panorėjo
Ten tuoj pat ir turėjo

Nereikia Tėvynėj nei sėti, nei pjauti
Nei kurt, nei statyt, nei tėvui ašarą braukti.
Gyveni vienas pats sau ir džiaugiesi
O iš tikro -`aukso veršiui` meldiesi.

Neapsirikite, gerbiamieji ,
Bus paklausta žodžiais
Kokiais žygiais
Ne piniginę,
O Tėvynę mylėjai?

Ką tada atsakysit,
Vergai ir plebėjai,
Gal kad Afrikoje tėvynę
Lietuviams jau nužiūrėjai?

Bet gal `nesiparink`
Raudonuoti neteks
Valdininkas-kinietis
Lietuviškai tavęs nesupras.

Indulgensija bus išrašyta
Net hieroglifais nupaišyta
Turėsi rėmeliuose interjiero detalę
Tai išplėšk iš širdies dar Tėvynės dalelę.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Patriotas 2007 m. gegužės 5 d., šeštadienis, 11:57:31
Ir kvaili tie patriotai.
Tris kartus daugiau ten moka.
Piniginė,pinigai
Ką dėl jų tu praradai???

Jietis 2007 m. gegužės 5 d., šeštadienis, 08:22:13
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H H
H “HIMNAS” H
H H
H Turiu aš dvi savo rankas H
H Daug darbų jau išmoko H
H Bet vešiu parduoti jas H
H Už tūkstančio mylių H
H Vakarų kryptimi H
H Nes trisdešimt kartų H
H Daugiau už jas moka. H
H ... H
H Sako kainų žirklės yra H
H Ir čia nustato joms broką. H
H Ne, nedirbs jos Lietuvoj H
H Nes tikrai neapsimoka. H
H H
H Prabėgs greitai laikas tas H
H Pasikeis Baltijos veidas H
H Dainuos himną vaikai H
H “Rausta rytai.” H
H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
-Kai nuvyko Lietuvos verslininkai į Airiją, agituoti grįžti statybininkus, žadėdami gerus mėnesinius atlyginimus, buvo pasijuokta iš jų; “Mes čia per dieną tiek uždirbame”.
-“Rausta Rytai”-kiniečių liaudies himnas.

2007 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis, 10:26:51
Nu labai čia indomiai gavosis. Kaip kokis Valeri Jonas. :|)

Valerija 2007 m. balandžio 29 d., sekmadienis, 09:01:12
SVAJONĖS
Už lango vėl tylu, tylu,
O žvaigždės žiba taip kaip ir kasnakt.
Mama, mama noriu pasakyti,
Bet Tavęs nesuradau šianakt.
Kur Tu mama, kur blaškaisi?
Šaukia vaikas tamsioje nakty,
Žvelgia į žvaigždėtą dangų,
Tarp žvaigždžių jis tiki - Tu esi...
Mama, kur Tu mano motinėle?
Šalta man ir nejauku čionai.
Tu paklotum minkštą patalėly,
Ir miegotume ramiai ramiai.
Ne nėra Tavęs man mirgsi žvaigždės,
Ne nėra ir rytą gėlės pakuždės,
Nebėra Tavęs mamyt, padangėj,
Rytmety man vyturys kuždės...
Išėjai net nieko nepasakius,
Nepaglosčius man purios galvos.
Išėjai man mintyse pasakius,
Susitikisim mes, aš laukiu ir ilgiuos...

Jietis 2007 m. balandžio 28 d., šeštadienis, 11:35:30
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
MYLI JONĄ (gimimo dienai)
Norėčiau apibudinti taip:
Jaučiuosi šiandien nekaip
Išsiviniojęs, nukeipęs kažkaip.
Kokį palyginimą surasti galėčiau
Kad dar vilties kiek apturėčiau?
Būtu gerai, galvoju vienas pats sau.
Gal kaip akmuo pakrantėje pupsau?
Ir turėčiau jaustis- vo kietas
Dar pakenčiamai sudėtas.
Bet sūrimas graužia,
Esu iki pusės smėlyje
Saulė sušildo, vėjas paglosto
Kažkas atsispindi dangaus mėlyje.
Gyvenimo bangos ritasi per mane
Vis nusinešdamas laikas mano kažką
Ne, tai ne kelias, ne DAO
Kas pasakys kur prasmė, kur esmė
Kas tavo, kas mano?

Ką dar turėčiau aš padaryti?
Lyg ne visi vaikai užauginti,
Ar ne visi namai ir medžiai dar pasodinti.
Gal man pasigirdo?
Sakė ji:-myli Joną
Pasirodo-duok milijoną.

Reikia pakeisti programą
Išinstaliuoti ją kuo greičiau
“Varkšas ne tas kuris turi mažai
Bet tas, kuris nori turėti daugiau”.

Reikalas tuščias pakeisti kitus
Protingiems iš tolo tai matės.
“Pasaulį keičiam tik tiek
Kiek keičiamės patys”.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Jietis 2007 m. balandžio 27 d., penktadienis, 10:55:53
#####################################
KOMUFLIAŽAS
Galvojau apie komunistines lervas
Svarsčiau, net suėmė nervas
Bet kol aš galvojau, svarsčiau
Jos jau pavirto musėm, uodais
Bet ne, greičiausiai jos tapo skėriais.
Ir siaubia kas dar nenusiaubta
Kas kitų yra užgyventa.
Planuoja vis pelną
Net pakeitė spalvą
Prie aplinkos prisitaikė
Vėl į kažką nusitaikė.
Būtų pusė bėdos, nes dichlofosas padėjo
Bet žiūriu-kiaušinių vėl jau pridėjo.
#######################################

2007 m. balandžio 27 d., penktadienis, 08:53:55
MAN IRGI PATINKA EGLĖS,POEZIJA.

vilmantas 2007 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis, 17:33:56
Ačiū, Egle, už nuostabius eilėraščius.

Jietis 2007 m. balandžio 25 d., trečiadienis, 21:26:50
Esu padaręs gramatinių ir rašybos klaidų. Bet norėčiau atsiprašyti gerb. Vytauto Lansbergio, kad suklydau rašydamas pavardę. Jeigu Web. Adminas ištaisytų nors šią klaidą eilėraštyje VYTAUTAS, būčiau dėkingas.

Jietis 2007 m. balandžio 20 d., penktadienis, 09:30:59
тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
TOVARIŠČI (товар ищи)
Babiliaus Ivanas džiaugias tyliai
KGB jų nenuvylė
Jiems pavyko du dalykai
Pasistengė tie tilvikai.
Naftą pavertė jie sviestu
Kad amerikonus lietuviai suėstų
Dar Vytautą sutrypt, suniekinti padėjo
Oi kiek džiaugsmo jie turėjo
Kada lietuviai sau seppuku darė
Nes kas antras parsidavė
Užmokesčiui iš vokelių
Ar kokių “skardinių medalių“
Bravo ! jų penkta kolona
Rado dar ne vieną tokį balvoną
Operavo jie ne tik žarnyną savo
Dar kėsinosi ir į galvą tavo
Mastas didelis benamių
Dar daugiau tų besmegenių.
тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
-Kaip teigia buvęs aukštas Rusijos KGB karininkas Suvorovas, pasitraukęs į Bidžiąją Britaniją apie KGB įtaką Lietuvoje, sako kad jiems labai pavyko du dalykai: perimti „Mažeikių Naftą“ iš amerikiečių ir sukompromituoti Vytautą Lansbergį.
-seppuku / harakiri - pilvo perskrodimas), dažniau žinomas kaip charakiri - ritualinės savižudybės būdas Japonijoje

Jietis 2007 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis, 21:38:32
Šį eilėraštį skiriu gerb. Vytautui Lanzbergiui pooperacinei rebilitacijai.
Jeigu turėčiau emailą, tai nusiūsčiau pats adresatui, bet...O gal kas nors gali man pagelbėti, ar tarpininkauti? Ačiū.
(mano emailas-tendangus\eta\yahoo.com)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VYTAUTUI
Paimkime laiko spiralę
Sudėkim faktus ir datas
Nereikės galvosūkio spręst
Suprasime kas yra kas.
...
Daug buvo priešų gudžių
Vikingų, lenkų prūsų ir rusų aršių
O!...kiek šeimų išžudyta.............
Ši žemė krauju aptaškyta.
...
Visada buvo juk taip
Kad suvienijo mus asmenybės
Nieks nepasikeitė čia ir dabar
Kas kam tarnaus ar vergaus
Ir pasirinks viršenybę.
...
Nors laikai jau kiti
Protus susukt gali lengvai
Iš amžių glūdumos reinkarnuojas nauji
Senųjų karvedžių veidai.
...
Tiktai ginklas jau nebe tas
Net pats žodis parodo-ne pulti, o gintis
Kas belieka, „megztas beretta“ sakys
Ar labai turiu iš ko rinktis?
...
Jūs nežinot ką reiškia dvasia
Kūri skiria ir tiesą ir melą
Ir dainuoja širdis kai laisva
„Tu numegzk man, mama, kelią.“
...
Turime parako mes labai daug
Bet ne tam, kad gyvybę atimti
Laikas sako, nesnausk
Nes be elektros, dujų gali likti.
...
Čia ir vėl mums reikia vadų
Ne, ne tų kur Stalino saulę vežė
Išsigimę Žalgirio Mūšio vaikai
Žaidžia krepšinį bulviakasio vagoj.
...
Todėl aš paminklą statau
Ne krepšinio kamuoliui, ar dar kažkam
Vytauto Didžio karūną matau
Ir dedu ant galvos LANZBERGIUI gerbiamam.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Jietis 2007 m. balandžio 18 d., trečiadienis, 07:39:43
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DUALIZMAS
Turėjau virtualią draugę aš Mantvidą
Kuri turėjo bjaurią ydą.
...
Kiekvieną vyrą ji suvelt, susukt norėjo
Kaip kokį kanapinį pantį
Tik klausimas-o kam to reik?
Nejaugi pasikarti?
Bet ji tolyn vis ėjo.
Todėl mums nieko neišėjo.
...
Jai nuolatos vaidenos leninizmas
Ir ją vis persekiojo dualizmas.
Visaip pagelbėt jai norėjau
Bet tarsi užkeikimas, niekas nepraėjo.
...
Ar garbinau gal laisvės begalybę
Ji, gi, turėjo gal ne vieną priklausomybę.
...
Tai teko pasakyti-„staltiesėje kelias“
Man nepatiko kada taip viskas velias.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Jietis 2007 m. balandžio 17 d., antradienis, 08:18:00
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KLONAI
Mano miesto meras Ravičius garbus
Jeigu ten tvarkysi kokius reikalus
Visi pinigėliai tavo pražus.
...
Ir tarybos nariai ne kitoki
Pažįstu tenai ne vieną aš tokį
Su vienu iš jų ir aukštą suolą trynėm
Kilimo jis nuo upės Juodupės kemsynų.
...
Du sūnus banditus turi
Nes pats iš ten žiūri.
Bet dedasi tremtinio vaikas
O jaučiasi KGB tvaikas.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Valerija 2007 m. balandžio 14 d., šeštadienis, 14:04:15
Tik mintim, per laukus, pas Tave skubu
Dieve mano svajonių ir mano vilčių.
Susitiksim prie žaliojo beržo, tikiu,
Ir kalbėsimes, kaip kdaise menu.

Jietis 2007 m. balandžio 13 d., penktadienis, 09:14:27
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PETRAS RASTENYS (пять рас растянись)
Kalibras- devintas
BMW- septintas
Išsilavinimas-KaKaInis
Tikras plaktukas, beveik geležinis.
...
Smūgiuoja jis koja į galvą
Rankos kumščiu suskaldo lentą
Gali nulaužti ir sprandą
Jei kas ko nesupranta, ar priekaištų randa.
...
Pažįsta jis premjerą
Dar banko valdytoją
Jis galvą iškėlęs aukštai
Nusispjaut jam į valytoją.
...
Į kitus kreipiasi kaip prezidentas
Bet iš tikrųjų yra-rezidentas
Kažkas jį į vėžes tas įstatė
Toks tokiais apsistatė.
...
Bet susivėlė kažkaip reikalai
Nusilpo, jaučiasi negerai.
Skrupulų ten nėra. Kai negalingas
Atpirkimo ožys reikalingas.
...
Kaip priguli, viską aš vykdžiau gerai
Atkatą mokėjau laiku, tikrai
Dievas ir velnias yra jums sakiau
Aš juk ir Popiežių gyvą mačiau.
...
Bet dabar ką daryt nežinau
Esu aš už grotų, likimą keikiu
Bet man čia žymiai geriau
Negu naftos magnatui maž eikių.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Jietis 2007 m. balandžio 9 d., pirmadienis, 14:14:35
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TESTAS
Atlikime testą
Užriškim akis
Atspėt nesunku
Visi pasakys.
...
Čia acetonas, ten terpentinas
Toliau: dyzelinas, fenolis,
Actas, skalbiklis, baliklis,benzinas,
Ten parafinas, dar- naftalinas...
...
Štai čia praėjo Aldutė, Birutė,,, Zitutė
Pagal kvapą malonų atspėju-Mildutė...
Viena kvepia rožėm, kitos-levandom,
trečia-aiškiai, jazminais , ne beržinėm vantom.
Ach, bukietai tų mišinių :Šanel, Guci, Choruti...
Savotišką tvaiką turi narcizas, jei reikia juo būti.
...
Apie vyrišką kvapą geriau nekalbėti
Rimo kojinės kampe gali stovėti.
Petrui-iš burnos lyg tuntas arklių uždundyja
Algio-vėl trauzai turbūt surūdiję
Zigmui viskas sumišę su taboka
Net nosį suraukę jaučiame dvoką.
...
Aibė kvapų dar konteineriuose uždaryta
Bet neprašykit, neduosiu pauostyt nei šito, nei šito.
Niekas nežino koks kvapas fozgeno, iprito
Tik dar kažkas spėjo pasakyti-saldus cianido.
...
Užeikim dabar į virtuvę
Įvertinkime kiekvieną keptuvę.
Taip, žuvis, čia guliašas, kepsnys
Anoje-karamelė, pica, troškinys.
...
O ir prieskoniai turi savo kvapus
Niekas neapsiriks pauostęs mėtos lapus.
Čia bazilikas, karis, kalendra , česnakas, citrina
Atpažįstam mairūną, vanilę, ir krapą ir kmyną
...
Ką pasakyti tuo aš norėjau?
Per uoslę- 90 procentų sotumo jau apturėjom.
Tokie eksperimentai yra padaryti
Sakau jums-NUSTOKITE MAISTĄ NAIKINTI.
...
Virėjau, o tu juk pats valgai mažai
Pagalvok, gal kur badauja vaikai?
Sakai nuo kvapų sotus esi
Todėl pagalvok, kokia misiją tu čia tęsi.
...
Vienodai pilvai išsipūtę
Ir persivalgius, tiek ir iš bado.
Gėda turėtų būti kažkam
Nes akis visiems bado.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Virginija. 2007 m. balandžio 8 d., sekmadienis, 16:29:01
Padalyta.
Nelengva būti mylima.
Kai žinai
Kad esi padalyta,
Reik nepaprastos
Drąsos gyvent
Ir žvelgt į savo
Žaizdą skaudžią.
Nelengva būti mylima
Pamiršt ir nesugrįžt
Į tavo meilės sapną.

Jietis 2007 m. balandžio 7 d., šeštadienis, 21:30:40
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFORTE
E. REХ
Matau ne erdvę, medinę, baltą
Nuo parketo grindų
Ant trijų kojų pakeltą.
Joje du ir trys nuliai medinių detalių
Dar keletas misinginių pedalų
Viduje-daug vielų ištampyta
Kiekviena vis storesnė už kitą.
O pakėlus lūpą viršutinę
Pilna burna dantų
Priguldyta perlinių.
...
Tai tik mįslė.
Vyksta balius.
Tiesiasi pirštai į klavišus,
Kojos į pedalus.
Kažkas pavadina
Instrumentas- Karalius
...
Ar bandėt, ar galite kas
Abiem rankom prakalbinti vienu metu
Kas užrakinta boso ir smuiko raktu?
Ne vien kojas ir rankas dvi turėti
Reikia ausį, smegenų dar pridėti
Bet svarbiausia-daug darbo įdėti.
...
Tik septynios oktavos
Kai prisėda įvaldęs,
Net gražu kas ten daros.
Tai dovana šventinei dienai
Gal būt tai pavargusiai sielai?
...
Tokia štai fantazija
Kai kam- meditacija
Nesigaus nieko prisilietus vienu pirštu
Ir ne todėl iškilmingai vadiname jį
-FORTE PIANINU.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIANO

Jietis 2007 m. balandžio 6 d., penktadienis, 10:21:17
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PA SAU LIS
GERAI BŪTŲ, KAD GĖRYBĖMIS LYTŲ
O! KAD TURĖČIAU VAZONĄ,
KUR CENTĄ PASĖJĘS
PRISKINČIAU DAUG LITŲ!!!.
...
MAKEDONIETIS-DIOGENUI
„PRAŠYK-IR VISKĄ TURĖSI“
SUPRANTATE-KALBA NE APIE PAVĖSĮ
„PASITRAUK, NEUŽSTOK SAULĖS“
KOKS SKIRTINGAS PASAULIS.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Ieva 2007 m. balandžio 5 d., ketvirtadienis, 22:28:46
***
Tik dužti dužti ir dužti
vidudienio lopšy prasmengančiam minutėse
beprasmiam šoky
vaitoju vaitoju
iš ryto į rytą
veidas pamestas
ir štai vėlei burtažodis skyla
supas amžinos liepsnos vidudienio
supas žolės ugny pakabintos
supas nemigos žiedas
pravemtas
o aš laukiu vis laukiu vidudienį
prasiveriant dvarą
užburtą

Virginija 2007 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 20:08:44
O eiles skamba sieloj

2007 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 20:05:40
Rašau,skaitau
Ir vėl braukau
Nėra drąsos ,
Kažkur rašyt
Kas sieloj
Slypį pasakyt.

Jietis 2007 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 14:19:57
Kad ir galvočiau-pagyros man nesvarbu
Nes kitas gali pasakyti-fui, kaip negražu.
Bet taip formuojasi vieša opinija
Todėl už gerą žodį šį dėkoju tau, Virginija.

Virginija 2007 m. balandžio 3 d., antradienis, 22:35:36
Jieti ,šaunuolis labai malonu skaityt tavo eiles.

Jietis 2007 m. balandžio 3 d., antradienis, 11:19:59
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ATEIVIS
Kas tas NSO sakai
Gal net ir pats to nežinai?
Kartoja skeptikai be atvangos
Bet gal kada ir jie jau sužinos?
...
Duok jiems įrodymų, daug faktų
Kad mokslo vyrai garantuotų
Formulėmis, daiktiniais įrodymais
Be jokių lytinių ten aktų.
...
Didžioji Paslaptis-ne erdvėje,
Net ne Visatoje beribėj
Čia žemėj, kurioj mėlynas dangus
Čia kur tada, kažkada, virš kurios
Betliejaus žvaigždė sužibo.
...
Daug keisčiausių ženklų jau matyta
Net Apreiškimo knygų storų prirašyta
Dabar ir tada, ir dar daug ankščiau
Bet vis ieškome, tikimės, gal bus dar kas aiškiau.
...
Jei norite, galiu jums pasakyt
Užklydęs čionai kaip praeivis
Didžioji Paslaptis- tai yra
JĖZUS KRISTUS-ir yra tikras ATEIVIS.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Jietis 2007 m. kovo 26 d., pirmadienis, 21:18:21
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KLANAS
Kur ta didybė poetų, dainų apdainuota
Kur Zikaro žirgas eiklus herbe pavaizduotas?
Tik vietoje jo jau liko kažkas
Lyg formaline užmarinuotas.
...
Tai ko gi jūs norit, činovnikų klano šėrėjai
Ką gi padarėt ne taip,“ megztų berečių“ mezgėjai?
Ar davėt bent vienas savo anūkui
Ne Algio, o Vytauto vardą galingą
Supratote gal pagaliau
Gyvendami jūs nuo algos, lyg algos
Kas be ėdesio, sielai labiau reikalinga.
...
Jau laikas buvo seniai
Pastumti tą algio/mykolo gardą
Vis bėga ir skrenda iš mūsų vaikai
Nes vietos po saule jau čia nesuranda.
...
Jus sakote jau per vėlai
Tauta išravėta visai.
Ta josios dalis, kurią Sibire nudangino
Žinojo kaip dirbt, kaip gyvent
Kaip linksmintis, švęst
Ir ten iš bulvės žievės
Gerus derlius užaugino.
...
Išsigimė Žalgirio Mūšio vaikai
Pasikeitė amžiai, praėjo karai
Beliko krepšinis, tarsi bulviakasio vagoj
Man graudu žiūrėti į jus-sielos nabagai.
...
Pabodo taip jaustis, sustingęs visas
Rūpintojėlio pozoj parimęs..........
Bet galvą pakėlęs žvelgiu į žvaigždes
Tarytum tampu Aku-Aku salos Sfinksas.
...
O sakė Atlantas-ši jums planeta,
Čia jūsų lopšys ir idilė
Gal žemė pradėjo suktis kitaip
O gal vėl kalta ta degtinė?
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Jietis 2007 m. kovo 25 d., sekmadienis, 14:36:18
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FIZIKA
Fizika ne muzika? Kas sakė taip?
Tik užrašyta gal skirtingai.
Šis stalas, langas, medis kur kieme
Su šakomis siūbuoja vėjy įnirtingai.
...
Žinia, juk viskas virpesiai yra
Vibruoja mums negirdint čia, čia, čia.
Ir oras ir erdvė aplink pulsuoja
Žmonių kalba, ir auto kur gatve važiuoja.
Ir tai, kas aplink mus ir mumyse banguoja.
Tai jūra, okeanas, ar kaip kas įsivaizduoja.
...
O ką šviesa? Kas kvantai, pliūpsniai ir kvazarai
O kas gi, gravitacija, ciklonai, ar pulsarai?
Tik tai skirtingų dažnių skalėj sutalpinta
Ir sąveikauja harmoningai , nes protingai padalinta
...
Yra bangų, stygų teorija, sakot ekstravertiškos?
O bangos jei panašios, tai vadinas koherentiškos.
Bet gali būti virpesiai ir priešingos krypties,
Kaip žmonės tos, ar skirtingos lyties.
Kurie vis konfliktuoja, dar kažkaip nervus gadina
Taip skleidžia jie bangas, kurios viena kitas gesina.
...
Taigi, tai kur ta fizika?
Ar fleitos, smuiko, mušamųjų garsuose?
Kai skamba visų mūsų ausyse.
Tik užrašyta skirtingai, kitaip
Vienaip, antraip, kad susigaudytume mes kažkaip.
Ne pošakny, ne laipsniu, dar kažkuom
Nepanašiai, tik penklinėm, natom.
...
Tai pagaliau sau nusakyt galiu kaip seką, aibę
Nuo atomo, molekulės, amebos, to, ano, kas nesibaigia
Visi pulsuoja, kruta, virpa, birbia, trata, traška, skleidžia garą
Kiti apjungia, daugina, sumuoja, renka kaip nektarą
Į didelį tą virpesių orkestrą, chorą
Bet tu girdi tik altą, tenorą , dar baritoną.
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Jietis 2007 m. kovo 20 d., antradienis, 12:37:43
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JAUNAM POETUI
Įsivaizduok save, kad tu kaip medis
Giliai į žemę ir šaknis subedęs
Tvirtu kamienu ir tiek pat šakų kiek ir šaknų
Dar negenėtas, bet vešlus ir vainiku žaliu.
Ir jeigu jau jauti gali vaisius brandinti
Tada poezija-žiedai, kuriuos gali auginti..
...
Bet jeigu tu esi lyg medis nukirstom šaknim,
Kurios neturi jau reikšmės kaip sielos turtas
Tada tau nieko nebelieka, net mintim
Apsižiūrėk, nes gali būt esi mankurtas?
...
Na, žinoma, gali vaizduoti baobabą,
Kuris žinių iš savo vidurių vis semia.
Tada galėtum išgyventi ir dykynėj
Jei jaustumeisi tarp žmonių tarsi laukymėj
Be miško, medžio, net žilvičio žalio
Liks pasakyti: „gal kažkas čia praeity gyveno“?
...
Taigi, poezija nėra švari pašluostė
Kuria tu nuo paviršiaus dulkes šluostei
Turi pats viską išgyventi kūnu, siela
Patirti džiaugsmą, kančią, kad ir kaip nemiela.
...
Ir jeigu tavo jaunas amžius to neleidžia padaryti
Reikės naujai šaknis sau išauginti
Istoriją senų seniausią prisiminti
Ir protėvių kalba jas atgaivinti.
Tada gal žiedas duos vaisius
Kurie pradžiugins ir tave ir mus visus.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Jietis 2007 m. kovo 19 d., pirmadienis, 20:26:36
Ką dar turi, gali parašyti.
Tada gal pagirsime.
Nei liepsime kardą bučiuoti,
Nei galvą kirsime.

Vytautas E. 2007 m. kovo 19 d., pirmadienis, 17:04:18
Jauciuos ne kaip
Lyg suvarges valstietis,pries seja
Paskutini gruda suvalges.
Zvelgiu graudziai,gal kur pakabintas,
Praeitos rugiapjutes dalgis.
Ir tik venos ispampusios dziaugias,
Greitai pliena,saldu buciuosim.
Nebijokit! As taip nedarysiu.
Tik paaiskinau kaip jauciuosi.
Butu malonu isgirst jusu nuomones?

Jietis(rentgenas) 2007 m. kovo 16 d., penktadienis, 09:50:24
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ATLANTUI
Taip galvoju Aš, čia Aš čia sumąsčiau
Tik gal vėliau tai pasakiau ir užrašiau.
Klysti, oi kaip klysti tu labai
Gal pasiklydęs net visai.
...
Viskas, netgi tai kas dar neišsakyta
Daug, daug anksčiau jau buvo užrašyta.
Tik rūpestingai, saugiai užrakinta,
Net atmintis mana švariai ištrinta.
...
Yra dar būdai, ir žinių šaltiniai begalybėj
Kad susigaudyti molekulės, smiltelės tapatybėj,
Gal pasiklausti kontaktuotojų, ar tų kurie kažką regėjo?
Ne viską mokslo žmonės, akademikai ištyrinėjo.
...
Tada ir aš galvoju kaip daryti
Kad ne perdaug tų žodžių pasakyti
Geriau mažiau bet aiškiai, tiesiai
Be `pudros` ir taip sakant -šviesiai.
...
Net maža ir vilties, kad kam pavyks
Ne du jau amžiai juk praėjo ir ne trys
Pridėt po nulį drąsiai galim
Žilų žiliausią tą senovę iš minčių išvarėm.
...
Jeigu kalbi tarme lietuvių nuo gimimo
Tai gali būt esi Atlantų dabarties apsireiškimo?
Tai gal vertėtų atiduoti duoklę tau dievams Atlantų
Kad tu esi dabar ant žemės Baltų?
...
Kada jau savo švarką sunešiot baigiu
Norėčiau sužinoti- tai kas gi aš esu?
Tad vėl paklausiu aš Atlanto
Tai ką, gi, aš veikiu ant Baltijos šio kranto?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Eglė 2007 m. kovo 13 d., antradienis, 18:42:16
Jau aprašytos visos aušros,
Saulėlydžiai ir skauduliai
Ir ilgesį, it gervės šauksmą
Sugėrė rudenio laukai.
Atvirkštine tvarka dėlioju
Mintis ir vėl einu ratu...
Kas kartą vis rečiau sustoju
Prie lauko durų uždarų.
Ir kam ieškoti rojaus vaisiaus,
Kai jo nuskint nebegali.
Pasižiūrėkit - kokios raišos
Laukinės naktys siautuly.
Ir koks netikras rožių kvapas,
Kai jis iš svetimų namų...
Tarpusavyje mintys šnekas
Ir negirdėt jų negaliu.
Dažnai nepritariu ir pykstu,
Kad niurgzlės eina vis senyn.
Nepastebiu kada suspėja
Sugrįžti pilnatys lieknyn.
O takas paukščių...Šitoks takas
Juk kažkada tik juo ėjau,
Nejaugi ėmė ir apako
Akylos sielos akys jau.
Jau aprašytos visos aušros,
Mėnulio baltas skritulys...
Kam gi įdomios sielos sausros,
Ar begalinis ilgesys.
Ką dar galėčiau rasti naujo
Ir tuo pačiu populiaraus...
Kitiems atrodo gražbyliauju
Nors ir neieškau panašaus
Eilučių sąskambio ir vingių,
Metaforų neatrastų.
Galėčiau sau sakyti - tingiu,
Bet aš tuo tarpu gyvenu
Savim ir savitą palaimą
Visiems vienodai dalinu.
Man nesvarbu mieste, ar kaime
Gyvena tie, kurių turiu
Atsiprašyti už grubumą,
Už neišsaugotus daigus,
Už kartais perdėtą orumą,
Kai skaudžiai žeidžia atgrasus
Ir arogantiškas narcizas,
O apsiginti tegaliu
Pilkais plunksnakočio eskizais
Ant medžio lapų nukrėstų.
Žvaigždynų pievose dar ganos
Pulkeliais debesys jauni
O žemėje didžiulis klanas
Ties paskutine viltimi.
Esu dabar ir čia. Tokia gi
Besparnė mano gyvastis
Ir veda ją tolyn į laiką
Kiaura, palaikė savastis.
***
Su kuo į kalnus šiandien...
Ar dar tokių yra?
Žiūriu savo kėdėn,
Bet jos nesivesi, deja.
Kai gerai pažįsti draugus,
Kartais priešai tampa savi
Nežinia, kada bėdos užgrius,
Kurie bus geresni.
Prie stalo šventi su vienais,
Kiti tave stebi šaltai,
Ir žinok- patikėti kuriais,
Kurie tikresni

Jietis 2007 m. kovo 12 d., pirmadienis, 08:38:05
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EXLIBRIS.
Gerbiamasis Kastaneda, gal patarsi ką daryti
Kaip tiems kūnams paskraidyti?
Gal tiesiog į Kamasutrą kreiptis tyliai
Pasakyti kad aš myliu?
...
Ne, geriau paklausim sielų
Daug nereikia-dviejų mielų
Atsiskleis ji pamažu
Prasiskleis ji lotoso žiedu.
Aš gal būsiu kaip kolibris
Štai koks trijų D Eхlibris.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Jietis 2007 m. kovo 9 d., penktadienis, 09:40:39
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MEDITACIJOS PAMOKA
TIRPTI
NUTIRPTI
SUTIRPTI
IŠTIRPTI
MOKINSIUOS
---
ĮKVĖPSIU
IŠKVĖPSIU
ATSIPALAIDUOSIU
MEDITpoUOSIU
NURIMSIU.
---
MEDIT
MEDIN
MEDY
MEDŲ
KOPINĖSIU
---
OLOJE
SALOJE
ATGAIVA
VANDENY
UPELIU PAVIRSIM.
---
AŠ BASAS
TU BASA
SODĄ
SODINSIM
VAISIUS SKINSIM
MEILĘ AUGINSIM.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jietis 2007 m. kovo 3 d., šeštadienis, 12:20:16
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SURIJA NAMASKAR
Saule pasveikinu, rytas žavus
Dar nors anksti ir apsiniaukęs dangus
Tik ne mano Mieloje
Ir ne mano sieloje.
...
Dabar jau viskas kitaip, net smagu
Pakilau tarsi feniksas iš pelenų.
Ir kiekviena diena tampa man ji švente
Nors tikrai aš joks Valentinas, o ir tu ne Valentina.
...
Daug daugiau, nei kasmet vis tuo pačiu metu
Ši Dangaus dovana mums pačiu laiku.
Suradau ir surado mane
Sielos dvyniai vien kitą šiame forume.
...
Pasakysite-„pasakos, burtai kažkokie
Kas užrašyta knygose-tada jau tikra istorija
O čia, gi sakau, svaiguliai nei šiokie, nei tokie
Ir abi tos sielos nei tai Begonijus, nei tai Begonija???“
...
Palauk, neskubėk, kas ta istorija, tegul ir sena ir didelė
Tarsi per vyrų rikiuote praėjus bešlovė paklydėlė.
Sakau jums- tiesa tiktai pasakose dar užrašyta
Nekeisčiau į nieką ir aš tai kas jums pasakytą.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ANGELAS
Ir vėl savo angelo balsą girdžiu
Šį kartą jo skausmą regiu
Paskambint turiu
Gal netgi paguosti žadu.
...
Įkursiu aš ugnį,
Daug malkų primesiu
Pašiurpinsiu kūnus
Skriaudas nuridensiu.
...
Sakysit tai kokie čia tie angelai?
Paaiškinsiu ir jūs suprasit tikrai.
Aš myliu savo angelą dieną
O jie saugo sapnuose bet ne kiekvieną.
...
Jie vaikšto tarp mūsų
Kvėpuoja tuo pačiu oru
Mus perspėja ir gina
Nuo tamsiųjų jėgų ir jų norų.
...
Tai kuo gi aš tau prasikaltęs, žinoti turiu
Labai ilgesingai tada atsakai
`Tu įsmeigi žvilgsnį iki pat paširdžių
Mes, gi, ne vien tik draugai `
...
Tas taip, tai tiesa, tai yra baisu
Ir ne tik iš vidaus
Ir ne vien tik tave,
Visą tą aplinką aš sudegint galiu.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RANDEVU
Tai kas gi pastūmė mane prie tavęs
Tave prie manęs
Klaidžiais laidų, interneto vingiais?
Pavadinsiu tai abstrakčiai-KAŽKAS
Kas yra galingas.
...
Nebuvome dar prisilietę
Tik sielom, delnais
Tyrinėjom kiekvieną vingį.
Bet krito iš kart į akis keturiuose delnuos
M didžiosios kodas galingas.
Kas gi, sujungė abi tas puses
Prieš tai išbarstęs sėklas?
Kokia tai Nežinomybė?
Bet čia ir yra ta prasmė
Rutulys-tobulybė.
...
Bet šitos dvi pusės toliau sąveikaus
Jei vykdys tai kas pasakyta
Tik tada bus viltis ir prasmė
Jei ašis- MEILĖ bus išlaikyta.
...
Gal būtent taip gimsta planetos
Ir žvaigždės, vis kitos
Bet kas gi be mūsų ką čia supras
Šios eilės tik tau skirtos.

Jietis 2007 m. kovo 3 d., šeštadienis, 11:50:36
MEDŽIOTOJAS (NSO)
(nekaltumo prezumcija)
..........................................................................
Atspėjimas/Įspėjimas=/=nėra tik žaidimas
Gal tai vėl gi sapnas , kai kada baisingas
Tūno kažkur Woras, jaučiasi laimingas
Erdvę jis sulankstęs, dedas kultūringas.
...
Meta savo tinklą
Kaip žvejys iš laivo
Vakaro žaroje
Virš horizonto kreivo
...
Blykst= lyg meteoras
Ir dangus nustėra.
(Pokšt) ir (Atmosferos)
Žiūriu-jau nebėra.
Who`s Next ?????????????????????????????
..........................................................................
SIRIJIETEI
Buvai geltona, ružava, žalia, pilka...
Bet kada viską sumezgei kančia
Tapai balta, kaip tunelio gale šviesa.
Kas priartėjo, aš ar tu?
Norėsiu rast atsakymą, bet ne raštu.
Ir jei per langą pamatysi atvaizdą tamsioj nakty
Neišsigąsk, tai būsiu aš, kažkaip atėjęs rast atsakymo tavy
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PRIESAIKA
Sakau Jums,
negersiu as degtienės,
nevalgysiu ir grybų
kad kartais įsijautęs
neperžengčiau aš ribų.
Tokia, štai, mano priesaika,
Kwin Trans-End-ensija
kreipiuosi pagarbiai i
Jūsų Ekselensiją.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
BRAILIO RAŠTAS
Einu kaip neregys žemyn gatve
Vis patapšnodamas balta lazda
Žinau ji čia, kažkur šalia
Bet ją kankina abejonė, nežinia.
...
Kada paklausia-nustembu
Iš kur tiek savyje randu
Spalvų, eilių, natų...
Žadėjai, gi, padėt pakilt
Juk neprašiau mane pamilt.
...
Tad prasiverki, o Dangau!
Gal pirmą kartą to prašau
Nurodyk Sielą be kalčių
Kad būtų lengva eit keliu.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TIESA
Sakiau viskas, gana
Nekalbėsiu natų
Nedainuosiu eilių
Geriau eisiu užsisiuvęs krūtinę
Kur nors po velnių.
...
Bet ir vėl aš sakau
Kaip tada ,kaip tada
Vėl užlieja mane
Devintoji banga.
Man nespėjus ištart
Kad kada kažkada
Susirasiu tave vakare
Po dangaus žvaigžde.
Bet ir tai man sakei
Kaip ir viską prieš tai
Kas naktis, kas diena
Ir dabar jau žinau
Kaip vadinti tave
...
Tavo vardą dangui
Užrašysiu-TIESA.
...
Ne visada lakštingalas privalo taip čiulbėti
yra tiesa ne tam kad ją apžiūrinėti.
Bet šiandien iš tiesų
Savo angelo balsą girdžiu
Ir paskambint žadu
Padėkoti turiu.
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššŠ
SIELA SIELAI
Girdžiu kalbas du žmonės savo namų skliaute:
„Aš tiek sudėjau vilčių , net pamilau tave
Aš žinau kaip apeiti tą DURA LEХ už-
sakysiu, jei nori, o rytoj ir nupirksiu tau LEХUS?
...
Bet žinok, užrakinsiu ekraną, dėžę ir klaviatūrą
Gal paliksiu tik pelę savo katytei auksiniam narvely.
Pasirūpink dar savo figūra, paimsiu ir tavo natūrą.
...
Pastačiau smėlio pilį, į kurią pinigų ir vilčių tiek sudėta
Negi leisiu sugriaut visa tai, kas buvo gerai pradėta?
Dabar man priklausai ne tik kūnu ir siela.
Štai, tokie pamatai, ar girdi, mano miela?“
...
Ir toliau: „AŠ, AŠ, AŠ ..!!!...........tu, tu,tu!!!
Tu, tu,tu, ...tu, tu, tu, net žodžių nesurandu.
Kaip įsiusti galiu,.....................................!!!
Dar sakai tiesiam tiltus.
Aš sugriausiu viską į miltus!!!
O sakai su manim dar laiminga
Pamiršai,TU MAN SKOLINGA!“
...
Neklausau svetimų aš kalbų
Ir nežiūriu pro raktų skyles
Bet jaučiu kada kas ir nuo ko užsisklęs.
Ir kodėl tik dabar? Man į sielą bar, bar.
Nors sakoma svetimo skausmo nebūna.
Ne visi, ne visiems. Tik kai kam, tik saviems.
O kiti lai pražūva.
...
Dabar pats nustembu, ir iš kur tiek eilių
Niekada gi nebuvo tokių
Ne metus, ne šimtus gal brandinta
Atsidaro portalai, info kanalai
Tarsi būtų Pandoros skrynia atrakinta.
...
Hm?
...
Gal tai gulbės giesmė?
Kaip galinga versmė ištrykšta.
Siela širdin, širdis sielon sugrįžta.
Bet tai kur priežastis- siela neklausia sielos.
Čia tik tiems kas skaitys ir mokinsis gyvent
Gal mergaitės mielos?
...
JIN suradusi JAN, kaip pasakė tada,
Susipins, susilydys dvi širdys į vieną,
Tarsi koks kamuolys, ne gal žvaigždė
Suspindės danguje- tik ne dieną.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
RANDEVU
Tai kas gi pastūmė mane prie tavęs
Tave prie manęs
Klaidžiais laidų, interneto vingiais?
Pavadinsiu tai abstrakčiai-KAŽKAS
Kas yra galingas.
...
Nebuvome dar prisilietę
Tik sielom, delnais
Tyrinėjom kiekvieną vingį.
Bet krito iš kart į akis keturiuose delnuos

juste kuri myli be atsako *** 2007 m. vasario 19 d., pirmadienis, 19:07:42
Mes buvom tik labai gerais draugais,
Tokiais gerais, jog net nepagalvojau,
Kad šis draugystės medis, Dievaži,
Seniai į kitą jausmą sulapojo.
Man taip norėjos lūpomis paliest
Kaktoj įstrigusį vaikystės randą,
O tegalėjau tik šalia prisėst
Ir taip stebėt, kaip tavo dienos brenda
Į pergalingą mūšį su gamta
Ir tiktai aš viena tada žinojau
Kai ta mergaitė su juoda kasa
Tau savo pirmą naktį dovanojo.
Ją palikai ir nuėjai pas kitą,
O grįžęs vėl guodeis ir pykai,
Kad šį kart tu ne pirmas ir ne tu,
O ji tave be gailesčio paliko.
Kitoms barstei gėles, statei namus,
Kitoms nupynei pergalių vainiką,
O aš tik tavo krantas realus,
Kuriam gi nieko kito nebeliko.
Mes buvome labai geri draaugai.
Tokie geri, jog net nepastebėjai
Kai mano pirmo sielvardo daigai
Į milžinišką girią išvešėjo.
Mes buvom tik labais gerais draugais...
*****
Tu tik išvažiavai, o ilgesys
Ir vėl diktuoja naują laišką
Tu tik išvažiavai, o patvoriais
Ir vėl slogi vienatvė vaikšto.
Tu tik išvažiavai ir vėl tamsa
Apniaukė savo nerimu laukimą,
Tu tik išvažiavai, o akyse
Regiu tą ilgesingą užtemimą.
Tu tik išvažiavai ir aš bėgte
Laukais, pakrantėmis per mišką žalią
Vejuosi dvelksmą lydintį tave
Į man nepasiekiamą šaltą šalį
Kur vartų niekas neatidarys,
Kur nepažįsta ir nepripažįsta,
Kur griežtas, pasipūtęs durvėrys
Visad teisus ir niekuomet neklysta.
Tu tik išvažiavai ir aš staiga
Pasijutau lygu be sienų miestas,
Lyg būčiau upė be jokių krantų,
Arba be jokio džiaugsmo gatvės fiesta.
Tu tik išvažiavai ir aš ne ta.
Užgęso žiburiai ir naktys ilgos.
Tu tik išvažiavai, o aš ir vėl
Be galo ir be krašto išsiilgus.
Man regis taip seniai išvažiavai...
*****
Tu man sakai, kad neieškočiau pasaakos,
Kad negyvevenčiau svajone,
O aš vis ieškau išgalvotos vasaros
Pievelėje su žemuogių skara.
Tu man sakai, kad vėjas neša audrą,
kad smėlio pilys griūna nuolatos,
Kad pasakoj šiandien gyventi skauda,
Bet aš nenoriu eiti iš paskos.
Aš dar surasiu savo vieškelį į pasaką.
Negąsdinki nei burtais, nei kerais
Aš noriu eiti ten, kur niekas neseka,
Kur niekada ir nieko nenuteis.
Man nesakyk, kad aš nebeieškočiau,
Kad rūmų niekas jau nepastatys,
Kad smėlio pilys ima ir subyra,
Kad gal geriau šalia kaminkrėtys.
Man nesakyk, nes aš vistiek išeisiu
Ir jau be jokio kelio atgalios.
Ir niakada, girdi, nepasikeisiu
Man visados reikės naujos šviesos,
Naujų alėjų ir naujų pilaičių,
Naujos audros su gyvastim visa
Ir to dailaus kilmingo prašalaičio
Su deimantų ir aukso karūna.
Ir nesvarbu ką pasakys man žmonės,
Ir nesvarbu ką jie rytoj kalbės-
Aš neišduosiu kerinčios svajonės
Ir tolyje suspindusios žvaigždės.
*****
Nuklok man baaltą kelią į namus.
gal juo sugrįš visi, kurie išėjo.
Jis bus švaresnis už kitus kelius
Ir panašus į kvepiančią alėją.
Nugrįsk man kelią baltą baltą,
Apšvieski jį kaštonų žvakėm
Ir pasakyki ko dar niekas
Ir niekada man nepasakė.
Nutiesk man kelią ilgą, platų,
Kad jo lig pabaigos užtektų,
Kad po ilgų kelionės metų
Kiti šituo keliu pasektų.
Per vasarą, per rudenio laukus
Nutiesk man baltą kelią į namus.
*****
Atbėk per nušienautą žalią veją
(Bet kas gi be tavęs ją nušienaus?)
Atbėk pajutęs nerimo gaidelę
Arba tuomet, kai niekas nepaklaus
Kaip sekas, sveikata kaip, kaip gyvenas.
Kai pasijusi užmirštas visų
Atbėk į mūsų pievą. Aš ateisiu
Be išankstinių datų sutartų
Ir mes staiga, sukūrę rojų žemėj
Pavirsime pirmykščiais, kaip kadais
Ir vėl vaišinsimės be jokios baimės
*****
Išglamonėjai vėju,
Išbučiavai bangom
Ir nuklykei į tolį
Žuvėdrom sutiktom,
O aš vejuosi klyksmą,
Viliodama atgal,
Bet nepasuksi vyksmo
Į praeitį. O gal?
Eglė 1999 m. spalio 15 d., penktadienis, 16:29:35
Į Tave
Per išmėtytus Tavo metus
Pas Tave mano metai skubėjo.
Jie norėjo ateiti greičiau,
Tik greičiau ateiti nespėjo
O dabar jau ir žingsniai ne tie
Ir akys ne tokios ryškios.
Mūsų laimė nuskrido laukais
Ant margučių sparnų peteliškės.
Per išmėtytus Tavo metus
Pas Tave mano metai atbrido.
Ar priimsi dar juos į svečius
Kada niekas jau jų nepavydi?
Ar suteiksi jiems prieglobstį ramų?
Ar ir vėl išlydėsi į kelią?
Mano metai tokie gležni-
Jie lyg didelio medžio šakelė-
Jei nulauši-daugiau neprigis,
jei sužeisi - ir liks žaizdoti.
Mano metai į Tavo metus
Jau ir taip atkeliavo ligoti.
Per išmėtytus Tavo metus
Pas Tave mano metai atėjo...
*****
Pakalbinusi sielą vangią
Draugėn paėmusi vienatvę
Aš išėjau ieškoti metų
Į sidabrinių eglių gatvę.
Aš išėjau ieškoti metų
Žirgais į tolį nušuoliuotų,
Aš atėjau

kobra45 2007 m. vasario 4 d., sekmadienis, 13:32:55
Uzversta knyga
-
uzvertus skaudu puslapi-
atsikvepiau...
ir palikau juos praeityj savoj.
Brangius man artimus labai
Nutolo jie .
Manes jau taip
nezudo ilgesys baisus.
Cia laikas Visagalis padare savo.
zinau turiu ispildyt
paskutini nora ju...
dar kartais rodosi sugrys...
ach ta iliuzija!
Girdziu jug aidi zingsniai?
o mielas veidas baigiantis isnykt atmintyje.....
uzvertus puslapi esu as praeities...
nesugrazinsiu supratau.
Ateis pavasaris ,jau jis ne uz kalnu.
Su dziaugsmo kupina sirdim
as pakilau,gyventi noriu siandien.
zinau turiu ispildyt paskutini nora ju.
Saulute sviek,tu sildyk sirdi
Kvepes pavasariu ,o nuostabu!
as dar pasieksiu ,
turiu ispildyt paskutini nora ju!

kobra45

Pary 2007 m. sausio 9 d., antradienis, 19:08:37
Zvake dega,
Sienos griuna,
Sienos tos kurios
KAdaise kupinos meiles buvo,
Bet dabar tik noro griuti.
VAnduo tvinsta,
glemzesi sielas
Begalines bangos
Kyla vis i dangu,
Kad grazintu tuos,
Kurie ten sedi.
Likimo smugiai
Skaudus bet kartais
Geriau siek tiek pakenteti
Negu griuti ant
Purvinos zemes.....

Mistikas 2007 m. sausio 9 d., antradienis, 15:32:54
Pries tukstanti metu is dangaus krito viena balta snaige
Ji perskrido visus zvaigzdynus kad tik galetu istirpti
Tukstanti metu jos laukusiame delne...

Svetlana2007m.sausio04d.ketvirtadienis 2007 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 14:43:15
Atejo ta diena kada nesupratau pati kas dedas,
Sirdis pripildyta tiek sielvarto ir skausmo
Kelione manes laukia o as sustingusi it ledas
Nejaugi tai tikrai,kad neisgirsiu jusu sauksmo.
Esu dabar toli toli vienatve mane gaubia,
Nepasiekama nei sau nei jums visiems
Ir kam naktim beldiesi tarsi baubas?
Ar ne del to kad baime mums visiems baisi patiems?
Noreciau kad ir laikas tas,
Prabegtu tarsi ilgas ilgas sapnas,
Pabudusi matyciau tai ka ir ansciau maciau
Tas ilgesys ir liudesys is proto mane varo
Vaikai,namai,draugai...
-O Dieve kiek daug as praradau!...
Prasau suartink mus visus arciau ir dar arciau.
Sukurta 2002m.rugsejo02d.-Londone Hide parke

Vytas 2006 m. gruodžio 29 d., penktadienis, 20:40:46
Apie Ežiuka
Kai pirma kartą pamačiau ežiuką ir jį paliečiau,
supratau,ne visi turi švelnų margą ir šiltą kailiuką.
Bet jo spigliukai man priminė jog gyvenimas nėra švelnus.
Ežiukas yra ir bus man nuostabus aštrių adatėlių prismaigstytas
kamuoliukas,kuris mėgsta lakti pienuką kai jam
pasiulai.Jis neatsisako lakti.Jei pamatyčiau vėl vasarą
ežiuką, kieme kaip mažų dienų prisimenų,pasiuličiau jam palakti
pienuko,kaip vaikystėje,savo jaunystėja. V.V.Vytas-

smilga 2006 m. lapkričio 29 d., trečiadienis, 22:34:27
Surašysiu laišką
žiemai kuo ilgiausią
kur užsisvečiavo-
būtinai paklausiu.
Apeinu vis kiemą,
pakraščius visus,
surasiu gal žiemą
miegant po lapu.
Paprašysiu vėją-
laišką gal nuneš,
gal suras jis žiemą
ir pas mus parves.
Stipriai pasiilgau
sniego patalų...
Kaip sulaukt to laiko,
kai aplink nelieka
žinomų takų,
kai žvėreliai miega,
balta ir ramu
vakare išėjus
vėjas uždainuoja,
šoka valsą snaigės,
medžiai palinguoja ,
tyliai gurgžda sniegas
po manu batu,
o išdykęs speigas
gnaibo skruostukus.
Surašysiu laišką,
tik kas jį nuveš
gal paklausti šalčio
to- šaldytuve?

merild45 2006 m. lapkričio 29 d., trečiadienis, 10:32:06
Prarastieji
neverk motule,kam?
taves paguost nebera zodziu........
likai viena pasenus ir iskriosus.
Gailestis? nelauk,nelauk motule.
o jie ko gailescio neturi,?
gal nemylejei?
maciau kancias tavas kaip paskutini kasni
kuo gardesni
ieskojei jiem ikist ...
kalta esi,tik tu viena kalta,
mylet tu nemokejaei , aklos meiles skinki vaisiu.......
nesitikeki gaut paguodos,nesupras,
mirties tavoje valandoje tu geidei ,jie nestoves...
Tik lauks jie isejimo tavojo.
Ikiri sene ar nepagalvojei? ,klausyt ar isklausys maldavima?vis o tu tikies.....o ne........kietos odos,bejausmei ,aklosios meiles uzauginti...
ismeski lukescius savus,
norejei turet vaikuciu daug,
Tas vienas gal nebut iskrypelis baisus,,,
siandien prie tavo lovos gal budetu, buciuot rankas,
Kalta,kalta pati motul,suteikus meiles begalines ir aklos.
gerieji-danguje,kodel?
jauna buvai tu nezinojai,kad zemej pragaras yra o tavo kraujas,
priesu tau pavirs.........
nesigailek,nekaltiknk,kalta pati.
kobra45 2006.11.29

Cobra 2006 m. lapkričio 28 d., antradienis, 22:39:17
Dabar tenoriu as suprasti, ko reikia man, jau pavargau gyventi tavimi... prisiminimais..., kurie ne visi yra malonus, taciau kiekviena akimirka praleista su tavimi- savotiskai brangi...
Taciau daugiau nebegaliu kovot su lemtimi- ji visagale, o mums tiesiog nepakeliui...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Gyvenime taip kartais buna...
Net graziausios geles kazkada nuvysta,
Gyvenime taip buna...
Kad zodziai, kupini aistros, tarp melo pasiklysta...
Gyvenime taip buna...
Ir nieko nepakeisi.
Net jei visu nekesi ar visus nuteisi...
Gyvenime juk kartais sitaip buna...
Net ir pati graziausia meile ima ir prazuna.
Gyvenime taip buna...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
Paskendus meiles juroj,
Kurioj baisi audra,
Viena as ir paniurus...
Taves jau nebera.
Ne bangos isnese i kranta-
Tu pats audros isigandai...
Saukiu tave, gal paskutini karta,
Gaila, manes neisgirdai...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kazko dar laukiu, dar tikiuosi...
Nors dienos bega, o as vis jas vejuosi.
Tik kam? Del ko? Ar sito reikia?
Jei meile tau tik skausma teikia...
Ryte ir vel pakyla saule, o nakti zvaigzdes ziba,
Kas man is to, jei per tave manoji laime byra?
Zinau, kalta pati esu, kad taip kvailai tikejau,
Dabar net patiket sunku, jog sitiek del taves kentejau...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tu- mano ikvepimas...
Bet tik raudom rasyti.
Toli grazu esi ne tyras
Todel kitaip nemoku aprasyti
Ne laime- skausma dovanoji,
Vietoj geliu, man asaras brangias perki...
Ir vietoj serenadu, kurias kiti dainuoja,
Is tavo lupu skamba tik priekaistai pikti.
Esi tu mano ikvepimas...
Eiles rasau tik del taves ir tau.
Esi tu gyvulys- ne vyras!
Senai tai supratau...
Esi tu mano ikvepimas
Skurdus, be sazines- netyras

aiste 2006 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis, 20:10:33
Kaledu seneliuk pabalo jau laukai taves seniai jau laukia visi visi vaikai!o jaigu tu seneli vaikuciu neradai sakyk sakyk snieguoliai:
-o ku gi tie vaikai?

Cobra 2006 m. lapkričio 20 d., pirmadienis, 22:58:06
Siandien kaip ir vakar ir tikriausiai kaip ir rytoj, vel mintimis keliauju pas tave, su didele viltim is tavo lupu isgirsti ta sena, uzmirsta, galbut banalu zodi MYLIU...
As lyg mazas vaikas vis naiviai tikiuosi, kad dar nepamirsai manes, ir kad tavo sirdyje dar liko vietos mano meilei... galbut as klystu.. bet jei taip tai nenoriu zinoti tiesos, geriau ir toliau gyvensiu tikedama...
Nebemaldausiu taves kad priimtum atgal, manau gyvenimas pats tave sugrazins, juk as taves ilgiuosi ir tu jauti mano ilgesio siluma, ji kas vakara tave sildo pries uzmiegant... as zinau tu jauti...
O kad galeciau isibrauti i tavo mintis, suprast ka tau reiskiu... tikiu kad dar reiskiu... As zinau, viliuosi kad kuri nors vakara man paskambinsi, tu kadanors pripazinsi, kad ir tau negera be manes... as tikiu... noriu tiketi... juk jauti? Ar jauti....?

Robertas 2006 m. lapkričio 17 d., penktadienis, 21:35:40
Kaip senais laikais
Leista kentėti,tik neilgai
Leista mylėti,tik atsargiai
Leista dalintis meilės jau-
smais
Tik su vienu,o ne visais.
Sveika,...!!!
Atleisk,kad tau rašau,bet kažko gaila šitos nakties,sniego ir tavęs.Tu nepaisei širdies,
tau nereikėjo meilės,tik perejom kartu kelias gatves.Kai toli už miško saulė miršta,Kai gęsta žvaigždės ežero dugne,to vakaro aš niekad neužmiršiu,Kai pirmą kartą pažinau tave.Nuliūdęs mėnulis į žemę žiūrėjo.Po langu žydėjo jazminų žiedai,o mano širdis kažko troško,ilgėjosi.
Pasakyčiau,bet tu žinai!
Tu nuėjai neatsigrežus,man širdį liko taip sunku,tu juk gali manęs neapkesti,bet uždrausti mylėti negali.Atleisk,kad aš tave mylėjau,atleisk, kad aš tave trugdžiau,atleisk,kad tavimi aš tikėjau ir tik dabar tai supratau
Atleisk ,gyvenime juk visko būna,o aš ne daug tau blogo padariau.todėl skubu iš kelio pasitraukti,vien tik todėl,kad būtų tau geriau,gal tau nusibodo su manimi draugauti,gal tu nusijuokus ištardavai”myliu”. Aš galiu išeiti ir daugiau negryžti jei esu trečias tarp dviejų širdžių.
Dėkoju tau už buvusią draugystę,dar už žodžius,kuriuos man melavai. Juk pasitaiko ,kad žmogus suklysta,taip kaip tu suklydai.
Nepyk,atleisk galbūt ir aš kaltas,daug kartų būdavau nepergeriausias,bet juk ir sniegas nebūna bąltas kai jį su žemėm suvelia audra.
Gęsta žąros,užsnūsta ir saulė, tyliai keičias diena naktimi,daug ką žmonės pamiršta pasaulį,bet ne aš tik tikėk manimi.
Kažkur toli beržai lingavo,šlamėjo gluosniai gitara, niekad niekad netikėjau,kad mūsų meilė netikra. Dėl ko tu mane suviliojai,klastinga meile apgavai,man tu sakei,kad mane myli,bet niekad netikėjau,niekad nežinojau,kad tu draugystėje- vedmainys. Žinojai tu gerai,kad aš mylėt galiu,mylėt lyg beprotystės,lyg mirties,todėl kartojai man “myliu,tave myliu”,bet laimė žodžiais tais nepatikės,žinau,manęs tu niekad nemylėsi,ne man tu skirta į aukso svajones, ne man ugninga meilę pažadėsi ir tu tikrai ilgiesi ne manęs,tai kam reikėjo man tave matyti,kam pabučiuoti norėjai tu mane. Juk man tai buvo pirmas kartas ir pasiliko svajone.
Kas ,kas vakarą ir rytą negailestingai šaipeisi iš manęs.Žinau tikrai,kad šita meilė į laimę nenuves.Gal dar prisimeni takelį pilką,kur kadais mes vaikščiojom kartu,o gal iš vis nenori prisiminti,nes vaikštai tu dabar jau su kitu.
Kai degė žvaigždės aksominės aukštai padangėje nakčia,gal prisiglaudus prie krūtinės bučiuoji kitą, o ne mane. Niekuomet tavęs aš nepamiršiu,nes tik vieną mylėti tegaliu. Visada tave aš prisiminsiu,nes svajonėse esi vien tik tu. Tavo veido užmiršti negaliu,nežinau gal klaidingai aš galvoju,bet širdį tave viena temyliu.
Pašauk mane nors vieną kart ateiti,kaip skamba tavo balsas pamiršau. Gali mane atstumti,aš tiek mažai prašau. Kam tu mane paviliojai ir ištarei žodį būsiu tavo amžinai. Tu šiandien puikiai žinai tavo žodžiai skambėjo tada jau apgaule,norėjai iš manes kuo daugiau išvilioti,ant mokykliniu sąsiuvinių.Ant savo suolo ir ant stalo,medžių ir dar daug kur kitur,ant smėlio ir sniego tavo vardą aš rašiau!!!
Gal būt bus tai paskutinis mano laiškas,nemanau drumsti ramybės tau daugiau,laiminga būk ir juodos tylios naktys tau pasakys,ko aš dar nepasakiau.Prisiminsiu aš tavo akis ir plaukus,grubiai išblaškytus,prisiminsiu aš tavo žodžius ir blakstienas tartum dažytas.
Ar padariau aš tau ką negero,kad nedrystu pasveikinti tave,kodėl ir tu ,praeidama gatve išgaščiu lenkies manes kaip maro iš po karo?
Niekada nebūna tokai baisi žaizda padaryta svetimo,kokia ji būna padaryta mylimo žmogaus.
Dar vis matau tavo akis kaip gyvas,kalbėtus žodžius dar gerai menu ir neišblanks tas vakaras vėlyvas kai paskutinį kartą buvome kartu. Ką darysi,kad taip jau išėjo,aš nenorėjau,kad meilė būtų mūs karti. Bet jeigu viskas taip jau susidėjo vadinasi mes abu kalti...
Atmink,kad žiauriausia gyvenime, kada draugai tampa prakeiksmais. Kai nebegali keltis pagriuvęs ir juoktis iš savo silpnybiu kai kiti iš tavęs juokias, kai nori bekt,bet sustok ir pažvelk kad ne viskas taip gyvenime yra bloga tik istiesk ranką tam kuriam jos reikia o ne tam kurio tu nori,tikekis iš kiekvienos dienos geriausio,nes visas gyvenimas kaip šventė,jis DIEVO duotas iš dangaus atsiustas kiekvienam iš mūsų.
MYLĖKI IR BŪKI MYLIMAS
SUDIE,...!!!
Robertas Koknajevas 2006-10-31
Lydos 35 siauliai
Tel:867267578

Eglė 2006 m. lapkričio 14 d., antradienis, 22:29:41
***
Debesų negainioju,
Vaikštau tik žeme
Mintys nuodėmingos
Lanko sapnuose.
Žodžiai kasdieniniai
Beldžias į kitus,
Aš tokia kaip daugelis,
Aš tokia kai Jūs,
Kai sužeidžia,- skauda
Šypsaus, kai gerai
Ne visiems atleidžiu -
Argi tai blogai?
Ne visus vienoda
Šiluma gaubiu,
Ne visiems vienodai
Dėmesį skiriu.
Ne visus šiandieną
Vadinu draugais...
Daug dažniau dairausi
Einant vakarais,
Kad netapčiau bėdžiui
Taikiniu tulžies.
Ir meldžiu kaip daugelis
Žemėje rimties,
Ir kasdien džiaugiuosi
Vis nauja diena
Visa tai turėti
Argi ne gana ...
***
Jau aprašytos visos aušros,
Saulėlydžiai ir skauduliai
Ir ilgesį, it gervės šauksmą
Sugėrė rudenio laukai.
Atvirkštine tvarka dėlioju
Mintis ir vėl einu ratu...
Kas kartą vis rečiau sustoju
Prie lauko durų uždarų.
Ir kam ieškoti rojaus vaisiaus,
Kai jo nuskint nebegali.
Pasižiūrėkit - kokios raišos
Laukinės naktys siautuly.
Ir koks netikras rožių kvapas,
Kai jis iš svetimų namų...
Tarpusavyje mintys šnekas
Ir negirdėt jų negaliu.
Dažnai nepritariu ir pykstu,
Kad niurgzlės eina vis senyn.
Nepastebiu kada suspėja
Sudilti pilnatys lieknyn.
O takas paukščių...Šitoks takas
Juk kažkada tik juo ėjau,
Nejaugi ėmė ir apako
Akylos sielos akys jau.
Žvaigždynų pievose dar ganos
Pulkeliais debesys jauni
O žemėje didžiulis klanas
Ties paskutine viltimi.

smilga 2006 m. lapkričio 14 d., antradienis, 09:54:17
Kai išeisiu į amžinos
medžioklės klonius
atnešiu iš ten lauko gėlių
ir susodinsiu po tavuoju langu.
Sugausiu patį gražiausią debesį
ir pravirkdinsiu jį, kad galėtum
pamatyti dangų po savo kojom.
Nežinau kokias dovanas dar
Tau atsiūsiu, bet jas atpažinsi,
jos visos spindės mano meile...
kas rytą tavo kelią
paženklinsiu spindinčia rasa
plaukus glostysiu švelniausiu vėju,
išdygusia pirma žole
kutensiu tavo padus.
Tiktai vėliau paprašysiu
paleisti mane...
Tik meilė ir laiko
pririšusi mane čia...
Kai mane paleisi,
išskrisiu giesme pasauliui
pavirtusi

smilga 2006 m. lapkričio 14 d., antradienis, 09:44:58
Ateisi, išeisi kaip visi išeinam
tik šiluma, ateinanti nuo sielos, pasiliks,
tarsi rudens vorų išaustos gijos
ilgai ilgai atmintyje plevens ir nyks
kai rudeniu derligu apsijuosus
žemelė seikės mums visiems turtus
ateik ir vėlei- nepasidrovėki
tik gal tada giedosiu jau paukščiu
ir su lietum atgulsiu po pusnynais
rymosiu tyliai upėje, dugne
ir apsivalius nuo audros vėl tyliai
atsėlinsiu kas vakar pas tave

smilga 2006 m. lapkričio 14 d., antradienis, 09:43:06
Ta kasdienybė tokia miela,
Kai kas vakarą gali žinoti,
Kad ir rytoj lakstys
po kiemą vištos.
O patvoryje megsis
naujos žirnių ankštys.
Ta kasdienybė tokia miela,
Kai subėga prie stalo
Murzini vaikeliai
Ir mylinčiomis akimis
Prašo duonutės.
Ir žinai, kad gali duoti
Ir abišalę naminės duonos,
Ir pilną prikyštę meilės.
Ta kasdienybė tokia puiki,
Kai ir vėl parskrenda gandrai,
O ūgtelėję jų atžalos
Nebetelpa lizde ir nakvot
Susirenka ant trobos stogo.
Tada jau žinai- ruduo nebetoli
Bet kas gi trukdo ir vėlei
Kaip ir daugelį metų
Raikyti duoną ūgtelėjusiems
vaikams ir laukti
laukti pirmų šalnų

smilga 2006 m. lapkričio 14 d., antradienis, 09:41:26
ruduo sužvarbęs, lietumi
į langą tyliai beldžias.
Pabūk šiandien su manimi,
lai šerkšnas atsileidžia
ir iš šešėlių pamažu
gal išviliosim laimę,
pabūk šiandien su manimi
ir viskas lyg savaime
susirikiuos ir bus ramu
ir sielai bus taip lengva
pabūk šiandien su manimi,
juk rudeniui atleidžiam
ir nudraskytus vėl lapus
ir nuraškytus žiedus
pabūk šiandien su manimi,
lai atitolsta bėdos...

akwile 2006 m. lapkričio 12 d., sekmadienis, 11:19:58
nepawyko d

akwile 2006 m. lapkričio 12 d., sekmadienis, 11:16:02
gimes kudikas per kaledas kai uz lango balta skraiste uzklota ezeras ledu useles krukstoja waukai ant jo girdi kudikelis mazas giesme is aukseu

merild45 2006 m. lapkričio 10 d., penktadienis, 15:37:33
su didele *pagarba*Smilga

merild45 2006 m. lapkričio 10 d., penktadienis, 15:33:02
Cobrai,
nelaidok per anksti...........
cia iliuziju puslapis ne tik eiliu,
bet ir viziju
ikasti del nick kobros 45 ,kask jei bus saldu ,mano kobra ne vienam neikando siame viziju ir iliuziju pasaulyje, taip kobra45 nemoka eiliuoti ,kas sake kad kobra poete?ji tik senute 60 metuku,bukite vaikuciai laimyngi,su artejanciomis sventemis,gimdykite sveikus vaikus,
kobra45 kaip ir pridera dadejo ir iluziju viziju,kuriu visai nebuvo arba kaip jauciasi valkata?kobrai eiliuoti norisi ir isivaizduoja kaip baisu,
kobra nespalvina rozinem spalvom gyvenimo ir nera ji labai liudna,ji dar jauna,gana jauna ir linkiu tureti tokia maza grazia seimynele kaip mano kobros45 ,pasigailekite saves,ikast nepavyks per stora oda,tai bukite
kuo laimyngesni...............................................................

Eglė 2006 m. lapkričio 7 d., antradienis, 11:38:15
***
Ateina laikas -
nusidėvi batai,
drabužiai, vazos,
net kėdė.
Ateina laikas,
kada keičias
daug kas
į kitą vertę.
Netgi pavardė,
sąlyginai jauna,
nenudėvėta,
kažkiek tai laiko
buvusi sava,
tave apleidžia
ir į josios vietą,
žiūrėk,
jau įsirangiusi
nauja.
Bandai priprasti
prie šaukimo naujo,
prie parašo,
pasirinkto pačios,
įlieji jai šiek tiek
savesnio kraujo
ir pradedi
vėl viską
nuo pradžios.
Juk taip tiki,
kad ji bus neeilinė,
kad ją nešiosi
ligi pat baigties,
kad ji vienintelė,
kad išimtinė,
lyg vėliava
ant marmuro peties.
Didžiuojies,
kartais pyksti,
kartais leidi
jai būt pačiai
svarbiausiai
iš visų
ir užmiršti,
kad ne jinai
pirmoji,
iškėlusi tave
iš pat šaknų.
------------------------
Kada žvakutėmis
Kalneliai žydi,
Tarp kauburėlių
Lapkričio ūkuos
Susirandi savus
Ir vėl išlydi
Vardu nuo jų
Atskilusios šakos.
-----------------------
O, moterie!

Cobra 2006 m. lapkričio 6 d., pirmadienis, 20:00:26
Tik paskutine zvake sustigusiam delne, tiketis kad jos sviesa suteiks man vilti...beprasmiska, geriau tamsoj tunosiu, ji gasdina maziau uz liepsna, kuri privercia mastyti apie tai kas buvo...Galbut as ir numirsiu tamsoje viena, atsalus kunui nieks nebeuzdeks tos baime dvelkencios liepsnos, kuri ne sildo, o tik vercia prisiminti... Jauciu kaip stingsta mano kraujas, lasantis ant dregno grindinio ir as girdziu, kiekvienas kraujo lasas nusinesa dalele gyvenimo, tamsaus kaip sitas kambarys. Ir laikas man sianakt ne draugas- jis jau skaiciuoja paskutines minutes... Sudie gyvenime, ir mano laime, jau nebeliko nieko is manes.Tik paskutine zvake,kuri neuzsidegs... Tamsa... Mirtis... - jos drauges, sugriovusios ir mano svajones...

gyvate|kobra 2006 m. lapkričio 6 d., pirmadienis, 19:42:21
Ir kaip istvert dar viena nakti ilgesio, su skausmo draskancia sirdim. Uzmigti be vilties isvyst akis, kurios kaskart meluoja apie meile, kuria jauciu viena, nebetiketi zodziais, kurie taip saldziai skambejo, bet buvo per tusti, kad reikstu jausma... Ir vel be tavo silumos bandyt susildyt nuo jausmu pavargusia siela, kuri nebepriklauso man...
Tada ir vel sutikti ryta su saule, kuri per tamsi man be taves, ir taip gyvent kas dien su ilgesiu, be tikslo, be vilties tave tureti...
O kam isvis gyvent, jei man esi gyvenimas, kurio as neturiu....

Cobra 2006 m. lapkričio 6 d., pirmadienis, 19:14:50
Ir vel tie patys zodziai,
Kurie neturi ateities,
Tu juos tari taip godziai,
Manai sirdis jais patikes...
Nebus jau taip kaip buvo,
Nes zodziai- jie tusti...!
Visi jausmai prazuvo
Beliko tiktai zodziai, melo sutepti.
Sakai, bet pats sau priestarauji,
Nemoki jausti sirdimi!
Tik zodziais vel manes maldauji,
Kad patikeciau tavimi.
Uzteks, gana, nebekalbeki!
Man tavo zodziai nemieli,
Meldziu taves, na patileki
Man taip patinka naktis tyli...
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zudyk mane, neleisk kvepuoti,
Nebepalik man net vilties,
Atimk svajones, neleisk sapnuoti
Ir kurti ateities...
Uzmusk kartu praleista laika
Ir sudauzyk visus jausmus,
Apgauk mane lyg maza vaika,
Paniekink gyvenimo tikslus.
Uzdrausk dainuot ar net sneketi,
Palik mane numirt letai,
Neleisk daugiau tavim tiketi
Tik leis suprasti, kas buvai...?
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoskaudas nuplaus tik laikas,
Kaip upes vanduo nuplauna krantus
Ir dziaugsies vel gyvenimu lyg vaikas,
Surades uzmirstus zaislus...
Pazvelgsi vel naujai i saule,
Lyg pirma kart matytum ja,
Suprasi jau kitaip pasauli
Net ir pati jau busi nebe ta.
Is naujo mokysies myleti,
Grozetis medziais, gelemis...
Ismoksi vel pasitiketi
Brangiais tau zmonemis...
Nuoskaudas nuplaus tik laikas,
Kiap upes vanduo nuplauna krantus
Ir dziaugsies vel gyvenimu lyg vaikas,
Surades uzmirstus zaislus...
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Kartu mes galejom viska
Kartu mes buvom reiksmingi
Kartu galejom aplenkti laika
Kartu mes galejom buti laimingi...
Atskirai neturim ateities
Atskirai mes paklyde laike
Atskirai musu gyvenimai netenka prasmes
Nors atskirai tik kunai, o sirdys salia...

loo 2006 m. lapkričio 5 d., sekmadienis, 08:39:56
Nuostabios eilės!!

Eglė 2006 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis, 12:17:22
Mažos pėdos didžiulio dangaus
Vis dažniau nusileidžia į lanką
Tai balutėm šalto lietaus,
Tai sniego pūkeliais atkanka.
Trumpina dieną naktis
Ir nieko tame nepakeisi,
Šaltų žvaigždžių atspindy
Šilumą sielon įleisi,
Kad neliktų gatvėj nakvot,
Kol šiurpas esybę varsto,
Kol iš beribio dangaus,
Ruduo savo jėgą žarsto.
Toks plikas ir šaltas ruduo
Į širdį nykumą bruka
Ir noris greičiau namo
Prie seno jaukaus židinuko
Kur žarijų pulkelis linksmai
Šokdamos dangų nušviečia...
-----------------------------------
Noriu ir aš taip šiltai...
----------------------------------
Tik niekas į vidų nekviečia.

smilga 2006 m. spalio 30 d., pirmadienis, 19:20:22
Man rodos skaičiau
šitą laišką.
Galiu prisiekti-
skaičiau slaptus raštmenis,
kuriuos išraitė vikšrai
ant lapų.
Man rodos
tikrai tai buvo man
paliktas ženklas
ir tos keistai susiviję smilgos
ir ta nulaužta nendrė.
Esu tikra, kad tai tu
mintimis pasiuntei pulkus
smalsių varnėnų.
Jie tupėjo tame berže
po kuriuo vakarojau.
Ant šakų- lyg ant penklinės
jie dėstė mūsų melodiją.
Tai negalėjo būti atsitiktinumas.
Tai buvo Tavo laiškas,
tik nemokėjau jo viso perskaityti,
todėl ir siunčiu mintimis
bučinį ir amžiną laukimą.

Eglė 2006 m. spalio 30 d., pirmadienis, 14:21:13
***
Parašyk man
neįprastą laišką -
be raidžių,
be voko ženklų -
ant vaivorykštės
krašto,
kur vaikšto
pulkelis
drumstų debesų,
ant vėjo skverno
palaikio,
ant žaizdotos
rudens šakos,
ant benubėgančio laiko
upės taku link brastos.
Parašyk man ne vakar,
O šiandien,
kol pjūvis alsuoja
Tavim,
kol jaučiu
tvinksint savo laiką,
nors dar nesu savim.
Parašyk, kad dar
spėčiau išeiti
nevaryta iš savo namų.
Mes juk šio
Laiško beraidžio
nebeskaitysim abu,
Tik paslėpsim į
rudenio kraitę
tarp krituolių
obels vaikų
Ir nueisim į savo laiką
Plonyčiu pirmu ledu.
.................................
Man atrodo
skaičiau šitą laišką.

George 2006 m. spalio 28 d., šeštadienis, 12:43:30
Einantys gatve pradingsta
Žingsniai po tavęs sustingsta
Nieko negalvot belieka
Mirštančių delnai ant sniego
Bėgantys pažint nenori
Būti amžini galvoja
Viską ką matai meluoja
Žodžiai palikti sustoja
Savo atmintim tikėti
Norisi užmiršt mylėti...

Eglė 2006 m. spalio 27 d., penktadienis, 09:49:28
Išeinu
Taip jau yra,
Kad kasdienybė
Nesklinda smilkalais kvapiais,
Kad vargana žmogaus esybė
Keliauja banaliais takais
Ir tiktai retkarčiais ištrūksta
Basa po pievą pabraidyt
Ir laiko taip dažnai pritrūksta
Apie save apsidairyt
Eini viena į tirštą tamsą,
Ir vėl sakysit banalu,
Bet tam, kuris širdim nesensta
Gyvenimas ne iš raidžių.
Ir ne iš žodžių laša kraujas,
Ir ne iš sielos - dėmesys,
Todėl nereikia bausti skaudžiai,
Kaip kartais baudžia juokdarys
Tarsi juokais išdrėbęs purvą
Ant nebegijančių žaizdų.
Et, apie ką čia mudu kalbam,
Juk visa tai taip banalu.
Sakai - palaidojai tėvelį,
O polėkis, o jo sparnai,
Prastai su Tavimi berneli,
Jeigu be jų pragyvenai.
Rašei, rašei ir vis be šarmo,
Tik apie tai kaip gyveni,
Neįdomi Tavoji karma -
Pegaso įsūniai kiti.
Aš jau baigiau. Belieka eiti
Dar kart labai atsiprašau
Už tai, kad gyvenu banaliai
O parašau dar banaliau.

Mistikas 2006 m. spalio 20 d., penktadienis, 18:16:57
Kaip man sugauti ta krentancia zvaigzde
Kaip man nukristi kartu su ja
Kaip nebejusti tu gniaustu sminganciu i mane
As trokstu tik laisves lengvumo salia
Bet vis negaliu suprast
Kaip man pavirsti dziaugsmu akiu sviesoje
Kaip is kuno i kuna
Perkelti jausma grizimo laike...

2006 m. spalio 16 d., pirmadienis, 09:44:20
likimas dave skaudu smugi,
i pasirdzius tiesiai,
nespejo ji sukurti savo...
jai duota buvo is virsaus,
priimt kaip dovana?
tai didis skausmas ir isbandymu keliai,
ar gali buti dovana?
praeitis uzgrudino,o taip palauzt norejo...
tai duota tik nekiekvienam.
didziuotis?
kazkaip neiprasta,bet myli ji save
todel po siol atlaiko smugi,kuris jai duotas
iki pabaigos...........

2006 m. spalio 15 d., sekmadienis, 19:10:24
tu mano vizija kvaila merga

smilga 2006 m. spalio 13 d., penktadienis, 21:46:32
Vis gaudau laiką
tik ranka nuslysta
taip ir palikusi
tuščia
ir tarsi smėlis-
dienos bėda
ir bėgu aš-
risčia risčia
akis vis pakeliu
ir vėlei
bandau pagauti
ir sykiu
vis atsisukdama
pabėgu
nuo netikėtų
klausimų

smilga 2006 m. spalio 13 d., penktadienis, 21:41:34
aš pabūsiu lietum,
Kai tau širdį skaudės,
Kad galėčiau nuplaut
Dalį tavo rimties.
Aš ateisiu išryt,
Jei reikės ir nakčia,
Kad galėtum mylėt,
Kad liktum šalia.
Aš ateisiu.Tu lauk
Ir jei niekas nekvies,
Tau atnešiu lietaus
Ir truputi nakties...
kai pasaulis sugrius
ir jau nieks negalės
jo prikelt po nakties,
tu mane pasikviesk
lašeliu ant širdies
mano ašara vėl
ten tikrai suspindės
skausmas blės link
vilties
tik kas bus, jei kada
šaltis sielą užgrius
kas išsaugos tave,
kai manęs nebebus?
o kai audros aprims,
atsigręžk į mane,
mano sielos audra
telpa tavo delne

Smilga 2006 m. spalio 13 d., penktadienis, 21:38:21
dar vakar rodos
buvo įprastas
gyvenimas
kava rytinė,
vakaro taurė.
galbūt ištaršė
vėjas mano meilę,
jei šiandien
jos neberandu.
Vėl tyliai
apeinu namus,
gal kartais rasiu
šaltinį tyrą
buvusių jausmų.
Gal tarp voratinkių
atrasiu
kas buvo šventa
ir brangu.
Aš noriu plaukti,
būti vėtra.
Vėl noriu būt
brangi brangi-
dabar jaučiuosi
tik gerai padėta
virtuvinio kombaino
dalimi...

Eglė 2006 m. spalio 9 d., pirmadienis, 12:02:08
***
Nesimatėme,
nesikalbėjom,
nejučia prasilenkėm laike.
Vienas kito laukėm
Ir tikėjom,
Kad gal būt nubus
Tokia diena
Kai išėję paryčiui
Į darbą,
Susitiksime netyčia,
Kaip kadais.
Ir atrodys, kad
Nebuvo metų
Išnešiotų
Svieto pakraščiais.
Ir kad niekas niekur
Nepradingo.
Du pažįstami
lyg pašaknų
Susitinka, kaip
Kadais į darbą,
Kelyje ties tuo
Pačiu klevu...
Na, o jei toks rytmetis
Aplenks,
Ką gi, žmogui
Būna ir blogiau...
Vėl meluosiu,
sau - neįdomu
Kad gerai,
Jog nieko nežinau.
Savo širdžiai
Pasakysiu - NE,
Kai sukrūpčios
gatvėj nerami.
Tik nenuorama viltis
Krebždės
Ir primins man,
kaip nesu teisi.
Ji neleis
Pajausti lengvasties
Su širdim
Velnioniška tuščia
Gal dar susitiksime,
Išties,
Ir pasikalbėsim
Kaip tada...

Mistikas 2006 m. spalio 8 d., sekmadienis, 14:21:15
Slapias lietus ziureti akims
Aukstis atsispirus arti
Beore tuscia erdve
Sudegusiu zaryju viltims
Zodziai lediniai laike
Sugrizymas i mintis svetimu
Spiegianciame klyksmo fone
Asaromis ristis skruostu
Lieki sustingusiu krauju
Salia zaliu nuvitusiu geliu
Isgirsti tylai dar gali
Metalinio veido atspindi

Mistikas 2006 m. spalio 4 d., trečiadienis, 17:07:26
Jei tik galeciau liesciau tavo juodus plaukus
Jei tik galeciau ziureciau i zalias akis
Ir net taves man nesulaukus tikeciau tavimi negrystant naktimis
Pries uzmiegant as tave uzklociau lyg angelas baltu sparnu
Kad iki issaustant rytui tau butu silta ir jauku
Pirmaisiais spinduliais nusviesto tavo veido suskeldejusias lupas
Jei tik galeciau gaivinciau buciniais
Jei tik galeciau paimti vel uz rankos gal sektume viens paskui kita
Basu jausmu ismindziotais takais
Nors gal iseik viena, apgaule, man taves nereikia
Jei tik galeciau jei nebutu per velu
Sutemus vel per nakti visa laukiu
Paliesti juodus plaukus ir zaliu akiu
Jei tik as galeciau

Mistikas 2006 m. spalio 3 d., antradienis, 18:04:19
Stiklu isgraviruotoi ateiti
Tiesiu delnus paliesti siela
Girdziu tylos garsius zingsnius
Nakties sidabro pilka diena
Kilu vel veju nesanciu aukstyn
Visatos slenkanciu laiku
Krentu zemyn vel uzmerktom akym
Tamsos veide sustingusiu skausmu
Tik ylgesiu susalusia dvasia
Lauksiu ta kiekviena diena
Sauksiu neissipildancia malda
I niekieno bevarde siela

Eglė 2006 m. spalio 1 d., sekmadienis, 16:56:20
***
Nežinau kur mano „aš“
Vos tik priglundu
Susiliejame į vieną
Kamuolį abu.
Kraujas kaitina ir tvinksi
Sklinda šiluma
Nejučia pradingsta ribos -
Dviese viename.
Vienas kūnas, vienos mintys,
Vientisa malda,
Imame krauju dalintis
Širdimi viena.
Tirpsta negandos ir laikas
Toks nerealus,
Vienalytis laimės tvaikas
Užliūliuoja mus.
Kūnas veržiasi ištirpti
Jausmo kamuoly-
Nebeatskiriu kur aš,
O kur Tu esi.

Mistikas 2006 m. rugsėjo 30 d., šeštadienis, 17:22:27
Matei diena degancia saule
Pazvelk i vakara alsuojanti tamsa
Akiu blakstienomis paliesk zvylksnio delna
Ir tik ryte galesi tu tyket
Nakties ruke regeta bespalve mozaikine svaja...

2006 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 17:27:27
папа

Eglė 2006 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 12:30:31
***
Pasikalbėkim dviese.
Tu neprieštarauji?
Seniai , labai seniai
Tariausi su Tavim.
Žinau, esu tikra -
Nepriekaištauji,
Bet juk žinai,
Kad gyvenu viltim.
Kur nors, kažkiek
Nors sekundėlę
Paskirki man savos širdies,
Nors kruopelytę,
Nors lašelį
Atseikėki iš praeities.
Gal Tavo žodis
Vėl taps kūnu
Ir aš jį jausiu naktimis.
Pasaulis verčiasi, kai būnu
Viena su savo mintimis.
Pasikalbėkim dviese,
Aš palauksiu,
Palauksiu dieną, mėnesį, metus,
O gal akimirką...
Kas žino.
Juk mūsų laikas toks trapus..

Eglė 2006 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 11:53:23
***
Ne auksą - auksinį rudenį
Ant savo skraistės nešu,
Lapai sodrių kaštonų
Ir ilgakojų beržų
Šnara po mano kojomis,
Braido jais medžiai ir aš
Myliu auksinį rudenį
Net rudenines miglas,
Kuriose slepiasi pasaka,
Eglių viršūnių strypai
Styro tarytum ašakos
Ten kur praskydę rūkai.
Didžiulis saulės ovalas
Drumstas lyg kūdroj vanduo
Dar ne vėlu, dar nešąla
Dar tik ankstyvas ruduo.
***

Eglė 2006 m. rugsėjo 29 d., penktadienis, 11:51:50
***
Tavo veido šešėlį regiu,
(Taip seniai, taip seniai nesimatėm)
Tarp išplaukiančių lauko rugių
Su ruginėm gėlėm daugiametėm.
Benueinančioj vasaroj klups
Dažnos dienos joje pasiklydę
Ir be mūsų retai beužsuks
Į tą pačią išmindžiotą brydę.
Ji juk buvo tik mūsų pradžia,
O paskui ja visi kas norėjo,
Pasišvietę mėnulio delčia,
Nepaliaujamai ėjo ir ėjo.
Argi mums ji dabar prie širdies -
Besudylančio laiko akcentas,
Tegul liks bent akordas vilties,
It mažutis sėkmės rudimentas.
Tegul bus ji - gražus praeities
Atminimas iš Didžiojo kelio,
Neieškok jam prasmės, nei kaltės,
Ir nepyk, jei viduj vis dar gelia...

Mistikas 2006 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 19:37:15
Veidrodis kuriame nematau saves
Lediniai zodziai kuriu negirdziu
Baltos pylis kuriu nestatau
Ir aliuminine laisve/ten as esu/

Mistikas 2006 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 19:29:47
Man nereikia lietaus,nereikia ir saules
Man nereikia veidu,nereikia nutapytos man baimes
As esu tarp jausmu ir svajoniu
As tykiu myrazu abejoniu
Bespalviu skysciu tekesiu as venom
Lemtis pavirs akmeninem sienom
Ir vel sieksiu pakeist amzinybe
Bet nugrimsiu i bedugne nezinomybe...

Mistikas 2006 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 19:18:30
Minciu zvaigzdynai,deganciu planetu zvilksniai
orbytos aizintys garsai.
Kaip apglept,pasiimti visa tai
sutaltint i nemigos naktis
kaip isdalint neissipyldziusias viltis
Tu visatos kristoline paslaptis
net kai meldziu neisniksti.
Tu suzeista aukstybiu dabartis...

ieva 2006 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis, 10:30:03
kad kadanors baigsiu mosklus gal

Pergale 2006 m. rugsėjo 12 d., antradienis, 21:18:07
p.Egles kurineliai naudojami SENJORAI+-TINKLE

Gražina 2006 m. rugsėjo 8 d., penktadienis, 14:57:25
Nuostabu.Perskaicius Egles eilerascius ir gyvent norisi, ir gyvenimas grazus. Puiku.Duok Dieve Eglei sveikatos, lakios minties ir kuo didziausios sekmes kuryboje.
Pagarbiai Grazina

merild45 2006 m. rugsėjo 3 d., sekmadienis, 19:54:13
pabuki laiminga,
pabuki nors minute.
gailestis?
jis nepades...
mintis isplauki,
uzmirsk tu realybe,
paskesk iliuziju svajose,
ant balto debesio nutupk...
ir uzliuos mintis tau angelas.
pabuk laiminga,nors minute.
uzmirsk tu realybe,
isplauk mintis,paskesk iliuziju savu
tu labirinte,
ateis palaima taip ilgai laukta
kobra45

George 2006 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis, 09:30:27
Kartais atrodo grazu,
Kartais atrodo zavinga.
Paziuri atgal ir balsu,
Susukti vel noris, bet stinga.
Kazko, kas kitam gal visai nepatinka,
Kazko, kas tik tau yr didinga.

merild45 2006 m. rugpjūčio 5 d., šeštadienis, 17:57:05
Zalios akys
sypsojos man
nuosirdziai...
ZALIOS AKYS KAZKADA.
Pasigedu as ju
ir ieskau minioje.
NERASI vejas pakuzdejo.
Tos zalios akys,
ju gelme...
beribis noras buti mylimai
neisipilde.
Pavelavau suprast,
atleiski,
tie kosmarai
jausmus uzgoze...
Tos zalios akys dar vis
rodos ir
pranyksta minioje.
Jausmu kosmaras
tu salta juros banga
nuplovei meile,
neisdainuota ,neisakyta.

merild45 2006 m. liepos 28 d., penktadienis, 18:30:50
Ilgesys
ilgesy nekankinki manes taip ilgai,
vis dar rodos sugrysit...
laisku as dar laukiu,
kvaile...
nebuk ziaurus likime...
tu neistrink brangiu veidu!
tas laikas visagalis...
atims jis ka gales,
kankins mane beribis ilgesys praejusiu laiku,
kai buvome kartu,
na kas galvojo kad galima iseit ir nesugryzt,
pavirsti lauko gele ar tiktai smiltele
nebuk ziaurus likime,
tu neistrink brangiu veidu!
ne tu tai laikas
sunaikins viska kas brangu...
kankins mane beribis ilgesys praejusiu laiku.
kobra45

merild45 2006 m. liepos 28 d., penktadienis, 18:15:28
Motina
bemieges tos naktys,
kankinanciai sunkios....
turiu as galet,galet daug ir ilgai,
as nemoku kitaip.....
as motina tavo.
pailseti noreciau,jau laikas...
ziur senole esu....
bemieges tos naktys,
kankinanciai sunkios......
turiu as galet,nes nemoku kitaip.
as tavo pradzia,be taves
sudus viltis i sukes...
be taves nebus ir manes.
pavargt nevalia
as gi motina tavo.....
amzinai mes isliksim kartu.
kobra45

merild45 2006 m. liepos 19 d., trečiadienis, 20:33:59
gatve,
zmones,
daug zmoniu...
na ten ne tu?
cia,cia pradziu pradzia...
palikai viena,
zinau,
tu man atleisk,
nelauk manes.
As niekada nebeateisiu,
man taip skaudu......

merild45 2006 m. liepos 19 d., trečiadienis, 20:28:35
as matau tavo miela veida,
vasara sausa,isgyvenu.....
ateiti neateisiu-negaliu,
atleisk,prasau...
daug kartu atleisk......

Valio!!!! 2006 m. liepos 19 d., trečiadienis, 13:25:09
Ir šis forumas veikia!

*** 2006 m. kovo 6 d., pirmadienis, 11:07:46
Puga vis nenustoja selusi. stipreja
Ir keistas liudesys isiverzia manin
Rasau keistas mintis, jos liejasi
Mane apninka pries savaite dingus neviltis.
As nebemoku laukt ilgiau pavasario
Delnai suzvarbo pasiilge silumos
Ir tavo asaru, akiu zibuokliu melynumo
Esi kazkur, bet nieks neparveda namo...
Nupiesiu tau lange dar viena ziburi
Ir ji pamates gal suprasi laukiu
Save iskeitusi i tustuma ant savo laimes spjaunu...
o dabar perskaitykit didziasias raides is virsaus i apacia:)

*** 2006 m. kovo 6 d., pirmadienis, 10:59:19
ATLEISK...
puguoti sakiniai
per juos dangaus nebesimato
kvietimai prasymai pareit
tik sniego kiek per daug ant tako
ir kojos nebesugeba isnirt
ir to beprotisko negyvo sastingio
sirdis negali dar pamirst
bet meile jau atgulus atilsio...

*** 2006 m. kovo 6 d., pirmadienis, 10:56:17
nesvarbu kada...
vakar, siandien, rytoj...
nesvarbu kam...
tau, man ar kitiems...
svarbiausia kad butu,
kad gyventu mumyse
ir neleistu sustingti.
svarbiausia kad primintu tave
tylu ir siek tiek liudna
as saltu seno parko akmenu.
nesvarbu kur
svarbiausia kad isliktu...

Luttee 2006 m. vasario 28 d., antradienis, 19:40:08
kartais... reikia tiek nedaug... tik zvilgsnio... tik sypsnio... zydru akiu... tik rankos prisilietimo... ir svaju saldziu... tik taves reikia, kad butum kartu... tik duziu sirdies... kad butu man skirti... tik man ir niekam daugiau... deja... jie nebus tik man... niekada... niekada jie ir nebuvo man... nes sirdis tava... ne mans skirta... o as myliu tave... myliu sirdim... ir visa esybe savo... kodel manosios meiles tau nereikia??? nejau beverte ji? nejau beverte as? nejau pasaulyje nera sirdies kuri tik man skirta? nera... ir ta sirdis ne tavo... kurios plakima as jauciu... ne man ji plaka...gaila... ir rieda asara suri... ne man ji... ir dusta viltys... svajos saldzios... ne man ji... ir skirias mus keliai... o as paskestu lyg juroj... tarp asaru suriu... kuriu neisdziovins sausra... neisdziovins ir meile jau kita... nes niekad nebejausiu to ka as jauciu dabar... nes buvo meile pirmutine... nes buvo ji tyra... ir bus ji amzinai tokia... nes liksi amziams sirdyje...

2006 m. vasario 23 d., ketvirtadienis, 18:47:27
mano vizija - daina.,kaip ja ikelt jau sukurta

Luttee 2006 m. vasario 11 d., šeštadienis, 23:43:25
ranka vel griebia tusinuka...
Mintis islies ranka,
ant popieriaus uzrasiusi raides kreivas,
bet kreivas rastas,
o ne mintys,
nes mintys tik pie tave,
tu vel uzburei, pakerejai,
akim tavom as patikejau...
sirdis vis bijo pripazinti,
kad jaucia tau kazka,
svelnaus , nepaprasato, grazaus...
bet bijo nusivilti ir atsako negauti,
nes buna tai skaudziausia
kai is krutines karsta sirdele saukia:
MYLIU TAVE! o atgalinio aido vis nera...
sirdis ir vel tada viena, salta ir nusivylus...
graziausio jausmo... meiles nepatyrus...

vita 2006 m. vasario 3 d., penktadienis, 16:10:00
Leisk,
Leisk man pavirsti tavu zodziu,
kuriuos taria tavo lupos,
kai ziuri i mane,
kai buciuoji mano akis as istirpstu,
lyg snaige tavo akiu sviesoje.
Leisk pajusti tavo gilu kvepavima i mane,
kuris sunaikintu mano mintis ir zodzius,
kuriuos taria mano lupos,
kad butum apsvaiginta manimi.
Mano zvilgsniu ir zodziu.
Sklindanciu is manes tiesiai i
tavo sirdi ir i tavo akiu zvilgsni.
Kuris sunaikintu mane,tavo zvilgsnyje,
kai tu ziuresi i mane.
O as ieskosiu kelio pas tave,
kad galeciau buti tavimi,
kad galetumem buti kartu...

Luttee 2006 m. sausio 31 d., antradienis, 18:00:26
ar bent darei ar stengeisi del jos, del mylincios sirdies, del meiles nuostabios?!jei ne tai stenkis ir kovok! buk riteris narsus, nes tik drasiausi tesupraszaviosios meiles stebuklus...

Luttee 2006 m. sausio 29 d., sekmadienis, 19:21:50
as ji vis dar myliu... ir meile vis dideja.... kas bus jei nieko neiseis... ir vel labai skaudes... as myliu ji... bet reikia meile slepti... po uzdangom sirdies... kad jei jis man atsakytu ne... nebutu popa jam ... o kad manos sirdies jau nebeliks... nebesvarbu... del jo as viska padaryciau.. ir tik uz zvilgsni tu zydru akiu... tik uz svelnu prisilietima... jo ranku karstu... uz bucini... lupu saldziu.... uz sirdies plakima... nukeliauciau i pasaulio krasta... zvaigzdes nuskint galeciau.... kad tik jis neliudetu...

Luttee 2006 m. sausio 29 d., sekmadienis, 19:20:47
Zodis MYLIU - ne vejo plaikstomas lapelis ir istarti ji reikia daug drasos.. neversk per prievarta sakyti "myliu", per prievarta myleti nevalia, sirdis tau MYLIU gali pasakyti, kai jaus, kad atsakas yra... susuks istrukus is krutines : MYLIU tave!!!!!!!

Luttee 2006 m. sausio 25 d., trečiadienis, 20:05:28
Salta ziema, ziema balta... einu galtve ir man sviesu akyse.. sildo mintys apie tave... zinau nebusim niekada drauge... nebusime pora... tik busime labai geri draugai... ir as dziaugiuosi tuo... ir sirdziai man neskauda... tik plaka ji stipriau kai tu esi salia... minute virsta sekunde... o valanda tik minute... ir tik todel, kad gera man kai esi salia... kai lieti mane sirdis negali atsidziaugti... kai buciuoji... sirdis apmirsta is laimes... ir mintys sukasi apie tai... tik nenustok manes buciuoti... ir vel mastyt ir salti be taves... ir man nusispjauti ka zmones sakys... ka jie uz nugaros kalbes... bet busiu su tavim... nes sirdis be taves negali but viena...

merild45 2006 m. sausio 25 d., trečiadienis, 13:28:24
Tustuma
sielos tustuma kankina,
sirdyj ir skausmas baigiantis kazkur isnykt.....
beprasmybes oaze...
polekiu neber,lupose sustingo juokas.
pasibaige meiles sokiai...
sielos tustuma kankina kuna,
tustuma uzpildyt negaliu,vienai sunku.
PABAIGA?
anksti,kodel,nenoriu..............
sene,snabzdesys uz nugaros,
tu sene suks vaikigaliai patrake,
sene,sene aidas atkartos.....

ramune 2006 m. sausio 14 d., šeštadienis, 17:45:05
busiu salia
kol uzmiges
svelniai nustumsi
mane nuo saves
ir ateisiu veliau
kai prabusi
pasidometi tavo sapnais

laumžirgė 2006 m. sausio 12 d., ketvirtadienis, 14:11:05
Tas amžinas šauksmas
Gyvybės, mirties
Nemiela gyventi,
Nebėra vilties.
Tas prakeiksmo geismas
Mylės? Nemylės?...
Jau šitiek gyventa-
O meilės nebėr...

Polijana 2006 m. sausio 4 d., trečiadienis, 22:05:53
Lyg feniksas iš pelenų,
Prisikeliu - gyvenimui naujam.
Nepaisau nuomonės kitų,
Lyg feniksas iš pelenų,
Gynsiu aš, gyvenk ir Tu!
Lyg feniksas iš pelenų,
Prisikeliu - gyvenimui naujam.

Andrius 2005 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 20:48:01
krinta baltos snaigės
sukasi ratu
mes su besmegeniu
geremia kartu
lūžo besmegenis
o ir as kartu
ot skani dektine
gerent su ledu

Eglė 2005 m. gruodžio 27 d., antradienis, 10:44:24
***
Gyvenimas tarpu tamsos
Beprotiškai trumputis mirksnis
Nuo ryto ligi sutemos
Tik vienas nereikšmingas žingsnis
Ir tam budėjime nakties
Tampi beveidis ir pavargęs,
Vos tik pakirdusi, išties,
Šviesa, žiūrėk ir vėlei merkias.
Tame dienos virsme naktim,
Kai eglės tarsi barbės rėdos,
Su nenusakoma viltim
Į širdį beldžiasi Kalėdos.
Prie stalo renkasi šeima,
Ragaut gardaus Kalėdų vyno.
Dalintis duona ir malda,
Ir tuo, ko dar kiti nežino.
Jaukiuos namuos jauki kalba,
Šešėliai praeities nudrykę.
Prie žaliaskarės šiluma
Alsuos nenuoramos išdykę.
Pamiršk ir Tu tamsos kerus,
Išeik į stebuklingą naktį
Šviesiais gyvenimo gaisais
Savos žvakelės užsidegti.
Šviesa tvirtės, sparnus išskleis
Diena paliovusi trumpėti
Ir išsibarsčiusiais laukais
Pakils Kalėdų išlydėti.

Viktorija 2005 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:55:00
Suk gaublį,
SUstosi ten kur aš likau,
Kur su mano širdim žaidė.
Tai jūra, tai vanduo...
Ten nuskendo mano saulė ir šuo...
Kur palaidota ramybė
Ir sugadinta kantrybė.
NUŽUDYTA VILTIS.

Viktorija 2005 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:53:05
Man nereikalinga kaukė,
Kad būčiau kita,
Man nereikalinga šviesa,
Kad matyčiau kur eiti,
Man nebūtinas žemėlapis,
Kad galėčiau pasiklysti,
Man nebūtina žinoti kas Aš,
Kad galėčiau skristi,
Bet man būtina svajonė,
Kad galėčiau NUMIRTI.

Viktorija 2005 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:51:07
Išmėtyti žaoslao,
Išverstos knygos,
Baisu...
Vėjas ūžiantis pro langus,
Taršantis šviesius mano plaukus,
Klausia kada lis.
Mano kūnas šaltas,
Akys mato vieną,
Ir klavetūra spaudžia tašką.

Viktorija 2005 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:49:20
Cukraus gabalėlis
Ištirpęs erdvėje
Pasako daugiau,
Nei žodžiai:
"tu graži"

Viktorija 2005 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:48:07
Šaltas sniegas
Kaip šalta širdis
Ateina pavasaris
Ir kyla gresmė ištirpt.

merild45 2005 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:30:29
SVEIKI ,SULAUKE SVENTU KALEDU!

merild45 2005 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:27:49
Nenoriu
as taip nenoriu dar iseit,
girdziu jau skambina varpai...
palauze mano saka skausmas,
dar vis atgydavau kasryt.
kam kankini mane tu skausme,
Girdziu-
dukrele,pakentek,be skausmo neiseisi...
Viltis,kur tu,
as praradau tave skausme savam,
Pasokusi is skausmo as sv,Kaledu Ryta,
prasau Dievuli duok VILTIES...
pasauli as isvydau grazioj rugpjucio dienoje,
iseiti teks gal salta ziema...
dar vis paskendus maldoje savoj Vilties prasau,
dar duoti sansa man...
pavasario sulaukt,alyvos prazydes po langu...
Romuti, nekviesk manes,tu dar palauk,
as dar nepabaigiau darbu savu,zinai...
Kobra45 2005.12.25

Admin 2005 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 11:57:38
VISIEMS:
Sveikinimai ir linkėjimai. Riebios žąsys skrenda ir į burną krenta - LAI!

Luttee 2005 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 22:41:15
suminde sirdy mano... lig siuksle... kuria ismete kazkas senai... ir kodel man taip nutinka... pamilsti zmogu... o jis tave tiesiog sumindo... lig butum tu nevertas niekam... lyg butum paskutine siuksle net i siuksliu deze neismesta... kodel? uz ka? ir kam? kodel skaudu... kai taves niekas nemyli... tu mini... o tau atsako nera... juk mes ne siuksles... mes zmones kaip ir jus... bet va deja.... vis mindoma sirdis... nustoti verkt negali... ir vel verkiu naktim... ir asaros lig pupos rieda... per mano skruostus... ir lasa ant mano stalo... i sirdy lasa tie lasai... oj kaip giliai... ir pjauna zaizda vis gilyn... tarpeklis... jau igriuvau... ilipt labai sunku... is ten nebuvo niekada keliu....

Luttee 2005 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 22:36:33
uz lango stugauja siaurys... sirdis atidarys duris... uzeik... tik neiskaudink vel... nes jau ir taip tenai lyg didele zaizda... prisiliesti ten gali tik svelniai buciniais... jei ne... tai durk peiliu... ir nuzudyk mane prasau... nes neiskesiu as daugiau... to skausmo... asaru gailiu... kai mirsta meiles paskutinis lasas... kai sirdis mindoma is skausmo klykia... kai nebera jokios vilties... o juk tave mylejau... ir tebemyliu... ir vel skaudu... nes ir vel sirdele mindo... ir vel verkiu... ir vel saukiu per sapna tavo varda... bet tu neatejai... ir nebesugrysi... niekada... kas buvo nesugrysta... tik sskausmas vel pasikartoja... kai mindo mano sirdies slenkscius...

2005 m. gruodžio 20 d., antradienis, 20:19:44
labas seneli!!!as labai noreciau telefono samsung x640

jovita 2005 m. gruodžio 20 d., antradienis, 20:13:53
labas seneli!!!as labai noreciau telefono samsung x640,mano jau labai senas.o mama negali nupirkti.labai jo noriu ,buciau labai laiminga!

vaidas 2005 m. lapkričio 20 d., sekmadienis, 20:19:18
labas!!!seneli as norėciau mobilaus telefono sony erikson k700i kaledoms nes manasis jau paseno as klausiau ir mokaus gerai. labai jo noriu aciu

Algimante 2005 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 22:29:49
maciau pabaiga skausminga!

SaDnEsS^^^ 2005 m. lapkričio 13 d., sekmadienis, 16:23:42
Tyliai leidziasi saule kruvina,
Skesta pasaulis tamsoje,
Bet ne tik pasaulis nugrimsta i tyla,
Pasineriu ir as i ,,miega'' nebylu.
Kiek daug pasauly beprasmybes,
Kiek suteikta tusciu vilciu,
Kiek daug suduzusiu sirdeliu,
Kurios tikejo tuo melu.
Kaip noriu visa tai uzmorsti,
Tiket,kad viskas nuostabu,
Isskleist sparnus,i auksti klti,
Tarp debesu surast namus,
Bet mano kojos lyg prikaltos,
Nepakelt ju nuo grindu
O sparnai ledu apteke,
Per daug jie sunkus kad plasnot.
Jauciuosi kaip likimo verge,
Nei istrukt nei ka pakeist,
Belieka tik karstai tiketi,
Kad pasaulis pasikeis...

pharma 2005 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 14:37:28
LOPŠINĖ NEIŠDAINUOTAI MEILEI
Tu apkabink mane kaip vėjas pušį apkabina
Ir suliepsnok dar karta lūpų ugnimi.
Ir išeik...išeik palikęs ilgesį krūtinėj-
Nežinios kristalą-būkim svetimi.
Būkim svetimi,jei gali būti svetimais vilnis ir krantas,
Būkim svetimi,jei gali būti svetimais banga ir krantas,
Būkim svetimi,jei gali būti svetimais širdis ir kraujas.
Tu neišeisi,o išėjęs milijonus kartu grįši...
Į mane-neišdainuotą meilės dainą.
Į mane-bedugnę skausmo taurę.
Į mane-beribę laimės jūrą.
Ilgesys kankinamai kuždės man tavo vardą,
Aš per sapną tiesiu tau rankas...
Bet tu IŠEIK...Išeik ir niekad nebegrįžki.
Liksi man kaip aidas iš gražiausių girių...
Toks skambus skambus,bet niekad negrąžinamas...

11;02 2005 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 13:04:50
TAU
Žmonės žaidžia gyvenimą žodžiais.Sprausdami į žaidimo taisykles:žlugdydami, prikeldami,pakilėdami virš debesų.Vienas kitam primesdami, reikalaudami.O aš bandau beviltiškai atspėti,kas darosi tavo galvoje.Kokios tikrosios mintys ten gyvena.Bet tai beviltiška...neįmanoma, turbūt ir beprasmiška...

11:02 2005 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 12:58:55
RUDENS VĖRINYS
Žydėjo alyvos - lapai po kojomis šnara. Nieko neklausdamas, laikas ratą apsuko. Veriu šermukšnių uogų karolius ir garsiai galvoju, gal laikas mane pavertė šešėliu, o gal gyvenimas širdim ...Taip gi negalima, uogos raudonosios šnabžda...

Marius 2005 m. lapkričio 3 d., ketvirtadienis, 15:10:26
mano vizija
skaitykite adresu www.pagalba.puslapiai.lt

Irme 2005 m. lapkričio 2 d., trečiadienis, 22:25:06
Myliu lietu-svelnu lietu...
Jis taip graziai skamba...
Tox siltas...
Ant mano veido krenta lasai...
Jauciuos tokia nepaprastai laisva
Ir paslaptinga!
Greiciau pradetu lyti!
Rudeninis lietus...
Svelnus ir siltas lietus...
Mmm... kaip jis kvepia...

Irme 2005 m. lapkričio 2 d., trečiadienis, 22:07:02
Kodel ,tu,bijai?
Kodel dreba atvo rankos,
Virpa sirdis...?
Juk tu saugi...
Tavo namai -ten kur esi
Tavo sirdies balsas parodo duris
Nebijok ju atidaryti...
Nereikia galvoti ,kad durys tik vienos.
Sirdis gali klysti...
Tuo labiau ,kai ji bijo!
Ir nevisada namai tokie,
Kokiu reikia tavo sielai...
Taciau kunas priima viska,
Jis -kaip kepalelis duonos,
Vis atriekiama ir atriekiama,
Kuo daugiau-tuo skaniau!
Kol lieka tik tai ,kas nereikalinga...
Tai kas-visiskai tikra ir yra tavo...
Liekanos dziusta tamsoje,
Nes ju nereikia,jos nekalba
Tik sirdis virpa,nes ji taip pat ten
Bet ji neplaka,dabar jau
Tik virpa,dreba ir tirta...
Viska,ka tu manai esant tikra
Yra tik nepaliaujamas drebejimas...
Visi stumdosi,eidami pro duris,
Nors jie nezino-ar tos durys veda i laime...

Luttee 2005 m. spalio 26 d., trečiadienis, 21:44:14
ruduo auskiniai lapai krenta einu gatve ir vel viena ir vienisa sirdele sala be taves nes tu toli toli tu nuo manes . ir liudna daros man kazko gal vien del to kad jo lb pasiilgau... jo sypsenos... akiu i mane zvelgianciu taip siltai.... jo ranku prisilietimo... ir to pirmo bucinio.... saldaus... it medus... svelnaus it pukas... atsargaus ... kaip pirmi vaiko zingsniai....

Luttee 2005 m. spalio 26 d., trečiadienis, 21:43:45
priglusk prie mano kuno jis laukia tik taves paziurek man i akis... jos laukia tavu akiu... to zvilgsnio kurio as nepamirsiu paliesk rankytem ranka mano ach kaip pasiilgau tu svelniu prisilietimu paliesk svelniai mano lupas savosiom tos saldzios lupos kuriu ilgiuos tas pirmas bucinys toks netiketas. Kurio pamirsti negaliu as noriu jausti tavo kuna kiekviena diena bet negaliu nest u toil labia toil bet kai sugrysi nepaleisiu is savo glebio dar ilgai

Luttee 2005 m. spalio 26 d., trečiadienis, 21:43:12
Skiriu tau daug eiliu bet ar tu skaitysi jas gal kvaila bus o gal ir ne bet rasau vien tik tau skiriu siltus zodzius kuriuos vien tau jauciu kuriu tu negirdi isgirsk.. sirdys tau sauks vel tyliaimyliu bet ar tu girdi ar atsakys man tuo paciu tava sirdis bijau galiu nudegti bet jei tyles mana sirdis ji niekad nesuzinos o gal  o gal ir tava sirdis istars nors tyliai vos girdimai mazyti zody myliu as lauksiu jo kaip vandens per sausra kaip vasara sniego kaip debesuota diena saules tu buk mazasis spindulelis kurio as nematau tu buk saulutes spindulelis besildantis manas mintis tu buk tuo kuo noretum buti.. tik buk kartu salia manes

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis
Karštos naujienos