Blind Angel eilėraščių rinkinys, Nr.1

Kai lyja žvaigždėmis

Tai naktis,
Kai dangumi keliauja
Žvaigždės nebylės...
Nestovėk po jų lietumi!

Ar bandei
Sukurt sau svajonę
Ir judėti su ja
Vis toliau?

Su dangumi įvykdyt
Gali tu
Mainus,
Ir krentant žvaigždei
Stebuklingai,
Tu pagalvok apie...
Sapnus...

Viena žvaigždė danguj užgeso -
Vienos svajonės netekai.
Užėjus nakčiai -
Žvaigždžių lietui
Įvyksta dideli mainai...

2002 m. liepos 23 d., antradienis, 22:32:29

[ Tap ]

Tap. Tap. Tap.
Atšuoliavo lašas lietaus,
Pažiūrėjo pro langą -
Dangaus...
Pabeldė į mano vakaro tylą
Žalsvai melsvą -
Nebylią...

2002 m. liepos 17 d., trečiadienis, 23:50:04

* * *

Aš nuolat bėgau
Kritau
Kėliausi
Džiaugiausi
Verkiau
Galiausiai sustojau
Dabartyje
Aš nepykstu
Ir neliūdžiu
Tesijaučiu tuščiai
Lyg naujas daiktas
Ir laukiu kol mane -
Prisijaukins...

2002 m. liepos 12 d., penktadienis, 18:16:44

Parkas naktį

Vėsuma dvelkia į kambarį
Išvarydama tylos alsavimą
Aš tave vėl paimsiu už rankos
Nuskraidinsiu į nakties parką

Mano kasos išsipina vėjyje
Nuo rutinos spengia ausis
Ši kelionė prasidėjo rojuje
Ir pasaulis atrodo toks tolimas

Šuns kauksmas paliečia namus
Tik deja jie jau tušti
Tylus aidas atskrieja... vaitojimas
Ir uždaro į parką duris...

2002 m. liepos 4 d., ketvirtadienis, 17:09:50

* * *

Dykuma...
Kupranugario kelionė per ją...
Oras virpa,
Ir raibsta akys.
Smėlis
Byra po kojom...
Deganti pėda
Randa vietą smiltelėse,
Smėlis alsuoja,
Kvėpavimas į pėdą sunkiasi...
Raudonas kupranugaris
Keliauja
Mirštančioje dykumoje...

2002 m. birželio 26 d., trečiadienis, 12:30:58

Šis vakaras

Deganti žvakė
Ugnies liežuvėlis
Mažas
Tarytum
Drugelių liežuvėliai
Šiandien vidurdienį

Kraupus šešėlis
Ant mano sienos
Šį vakarą
Be idėjų ir garso
Tarsi migla
Mano sieloje

2002 m. birželio 16 d., sekmadienis, 17:58:34

Niekur

Savo plačiu mostu -
Apgaubė žemę naktis...
Ir kur tu benueisi,
Kai savo skraiste
Tave pridengia prašvintąs tolis.

Visi žingsniai į NIEKUR
Žvilgsniai į NIEKUR
Ištiestos rankos į NIEKUR

Tu atgręžęs veidą į naktį -
Godžiai uodi drėgną orą.
Mąstai...

2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 21:11:48

* * *

Šaltas kūnas
Ant raudonai drėgno šaligatvio
Guli ir žvelgia i purviną dieną
Į galimybę kurios net nebus
Su sudaužtu atvaizdu sieloje
Kumštis smogė nelaukdamas
Nepasiruošimas išdavė
Todėl dabar guli... negyvas...

2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 21:06:36

* * *

Somebody help me!
Somebody take my body from here.
I felt fantastic,
I felt pompastic...
And then, I opened my eyes.
The joy has gone.
Only the man from the post smiles at me.
He said, 'Hi girl, come up to me quick!
I lifted my head from the pavement
And looked arround and...
I couldn't believe
That the things happened to me...

2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 21:00:43

TRUE. BELIEVE

Už lango siūbuoja
Žalsvi žalsvi tonai
Išsidraikiusi vasara
Skrenda drugiais
Aš tas nuskurdęs akmuo
Pailikęs prie namo
Dar užvakar vakare
Kai pamiršai mane
Norėjau būt paspirta
Kur nors toliau nuo čia
Kur nors toliau nuo dėžės
Atsiduodančios silke
Kur nors toliau nuo mergšės
Atsidavusios tau
Kur nors toliau nuo savęs
Pasidavusios tau
Noriu dabar grįžt į vietą
Iš kurios mane išjudinai
(Pavasariui čiulbant danguj)
Privertei palikti esamą
Privertei tikėti būsimu
Privertei laukti TAVO vasaros
Privertei pamilti (!?)
O aš žinojau
O aš žinojau
O aš žinojau
Aš net sapnavau
Kad taip bus kaip yra
T.y niekaip
Bet patikėjau
Laukiau tavo šviesulio
T.y proto nušvitimo
Laukiau tavęs grįžtančio iš futbolo
Laukiau tavęs galvojančio tik apie mane
Laukiau to
Kuris buvo neatėjus vasarai
Laukiau to
Kuris buvo pasiilgęs
Nebuvau nupirkta
Pati atidaviau save tau
Per greitai
Greit užsidegėm
Greit užgesom
Viskas pasikeitė
Dar neprasidėjus...

2002 m. birželio 11 d., antradienis, 10:37:24

Vakaras ryte

Nenoriu jų liesti -
Susipynusių medžių šakų...
Mano sielos sodelyje
Vėl pridygo neaiškiai atrodančių žolių.
Tyros spalvos - žalia, mėlyna...
Su gelsvai rausvais pustoniais...
Nebeliko keleivio,
Nebeliko ir draugo iš tuščios pamokos.
Telefonas išjungtas
Arba už ryšio zonos ribos.
Susiraizgiusios šakos.
Verkia ryto rasa.
Žiogai - smuikininkai
Nubudę čirpina.
Mano vidaus stygos susiraizgiusios
Į kamuolį, ir taip tamsu
Lyg tarp susipynusių medžių šakų...

2002 m. birželio 3 d., pirmadienis, 21:23:38

* * *

Vienas lašas vandens
Mano sidabrinėje
Neprasidedančios pasakos
Jūroje.
Žalia.

2002 m. gegužės 29 d., trečiadienis, 13:11:01

Apsvilę sparnai

Aš esu angelas -
Angelas nusvilusiais sparnais.
Tas pats, kuris nusileido
Žemėn
Ir šoko basas kankaną.

Mėnesienos lempa tuomet užgeso.
Mano trapūs sparnai pakibo
Elektros laiduose.
Nutūpiau žolėje...

Angelas.
Esu savas draugas.
Nusvilusių sparnų nešėjas -
Rytoj pirksiu lagaminą
Ir įdėsiu tai, kas liko.

Aš esu angelas,
Kurį apėmė moralinės pagirios.
Atsiminsiu Tavo kalno užkeikimą
Ir išpirksiu nuodemes...

2002 m. gegužės 24 d., penktadienis, 22:57:51

No connection

Paskambinai šiandien.
Aš neatsakiau.
Žinau,
Kad neturiu ką Tau pasakyti...
Žinau,
Kad iš Tavęs nieko daugiau
Nenoriu išgirsti...
Tik ne šiandien.
Tik ne akimirką,
Kai pykstu.
Ant savęs - ant Tavęs
Ir ant jos.
Bei viso dangaus, kuris
Šiandien džiugino
Ir privertė verkti...

2002 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 22:14:43

Parkas naktį

Vėsuma dvelkia į kambarį
Išvarydama tylos alsavimą
Aš Tave vėl paimsiu už rankos
Nuskraidinsiu į nakties parką

Mano kasos išsipina vėjyje
Nuo rutinos spengia ausis
Ši kelionė prasidėjo rojuje
Ir pasaulis atrodo toks tolimas

Šuns kauksmas paliečia namus
Tik, deja, jie jau tušti
Tylus aidas atskrieja... vaitojimas
Ir uždaro į parką duris...

2002 m. gegužės 12 d., sekmadienis, 22:55:32

* * *

Kažko taip noriu!
Tokio tolimo ir neapčiuopiamo.
Tokio didelio,
Bet nematomo...

Kažkaip tuščia ir keista,
O kartu įdomu...
Jaučiu tolimą jausmą
Tokį... Svetimą...

2002 m. gegužės 3 d., penktadienis, 22:26:01

Užrašas paraštėje NR.2

Nusileido
Saulė
Grįžo
Gyvenimas
Pas mus
Bet neliko
To,ką jau
Praradome
Sielai - ne!
Kūnui - ne!
Nužudyk!
Užvaldyk!
Būk laimingas
Sustok!
Tu minioj
Tarp žmonių
Nerimauji
Lauki
Turi - neturi
Tu duodi
Atimi
Nesuvoki
Esmės
Neturi gyvenimo
Sorry!
Saulė
Ne mano
Ne tavo
Savo
Jos nėra
Nusileido

2002 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis, 20:35:09

* * *

Įsimaišiau minioj
Tarp tokių kaip aš...
Tarp girtų
Tarp linksmų
Tarp tų, kurie atėjo tik pasiklausyti muzikos
Šaižus cypimas perveria ausis.
Ir muzika su dideliu griausmu pasklinda...

Ląstelė po ląstelės mano kūnas
Beribę dozę muzikos pajunta...

Mane užvaldo ta daina...
Po jos - kita, ir dar viena...
Skrendu aukštyn, bet žemė dar po kojom...
Ir timpteli mane už skverno
Kažkoks "pankovas"...
Nesuprantu, ko jis priėjo
Turbūt tik pasakyt norėjo,
Kad jau penktadienis atėjo...

2002 m. balandžio 26 d., penktadienis, 16:26:48

* * *

Jei bėgsi - nenubėgsi toli
Visada atsidursi ten,
Kur pradėjai...
Jei norėsi sakyti nedrąsiai -
Nepasakysi.
Tavęs neišgirs...
Jei sustojęs staiga atsisuksi
Pamatysi...
Ko netekai.
jei savo šypsnį kitam dovanosi
Jį atgausi arba...
Tave klaidingai supras...

2002 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 17:21:32

* * *

Kaip tylu...
Net nusmelkia mane visą.
Seniai jau bejaučau tylą taip stipriai.
Tik smilkalų kvapas sklinda artyn...
Tik laikrodžio dūžiai veržiasi...
veržiasi mano ausin.
Tik pavargęs valkatos balas
Skinasi kelią mano širdin...
Vėl tylu...

2002 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 17:11:56

Pradžia (kažko)

Lyja lietus,
Pučia vėjas,
Oras visai nėra malonus.
Nežinau kaip ir kodėl
Nežinau kam ir kada
Aš atsiguliau čia,
Po medžiu.
Miesto aikštė tyli,
Nes  dar rytas toli.
Ir tik šlapia aplink...
Aš guliu.
Mano mintys tik dvi...
Ir viena artima,
Ir kita apie tą,
Apie ką ji yra visada...
Ir tik šlapia aplink,
Nes dar rytas toli,
Nes dar lyja lietus... nes...
aš atsiguliau čia,
Po medžiu...

2002 m. balandžio 23 d., antradienis, 19:36:17 Atleisti Ateiti Ar tikrai Taip manai Nemanyk Kad blogai Manyti gerai Tikėti Labai abstraktu Labai netikra Sunku Tikėti Tikrai Atvirai Pamatyti Save Šalia kitų Pajusti žmones Matyti Girdėti garsus Nurodymus Niekas negali Priversti daryti To Ko nenori Bet tai Netikra Nes mes priklausomi esame Nuo dulkių Praradusių Save Nemokančių Suprasti Atleisti

2002 m. balandžio 29 d., pirmadienis, 14:29:20

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis
Karštos naujienos