Plėtojama istorija išsipūtė - tad mūsų iš bendrai kuriamos interaktyvios istorijos redaktorius "išpjovė" vieną epizodą, kurį siūlo vystyti atskirai. Kartu jis pakeičia ir šios istorijos pavadinimą. Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jūs galite atsižvelgti ar neatsižvelgti (vystyti savarankiškai) į prieš tai sukurtą istorijos dalį. Jei kas nori pasiūlyti kokią nors kitą šios "blondinės" dalies priešistorę - rašykite info@lithuanian.net...

Kviečiu pabandyti sukurti tikrą bendrą istoriją - pasakojimą, kai kiekvienas lankytojas gali prie jos pridurti vieną ar kelias savas pastraipas. Prieš kurį laiką tai buvo buvo pabandyta padaryti "Vartiklyje", tačiau, galbūt, toji tema pasirodė per sunki... Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jei norėsite pakreipti istoriją į šalį kurioje nors kitoje vietoje, nei dabar numatyta, apie tai praneškite man el.paštu: info@lithuanian.net

Spragtelėkite, jei norite pasiekti pabaigą ir ten rasti įvedimo formą?

Siūlai, siūlai susivykite

Andrius 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 17:04:13
... Tik po savaitės sužinojo, kad jie žuvo autokatastrofoje.
"Toks likimas", - pagalvojo Vilius.

Aurelija 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 19:29:56
Bet nuo to jo gyvenimas visiškai nepasikeitė. Jis, kaip ir kasdien, palengva ėjo gatve vis dirsčiodamas į pro šalį skubančias merginas ir moteris. Mintyse galvodamas apie savo paskutinį pasimatyma su ... - ai, argi tai buvo pasimatymas?

Kaip ir kasdien - užsuko į alubarį išgerti alaus ir suvalgyti taip pamėgta kiaulės koją, kurią, jo nuomuone, tik čia paruošia kokybiškai. Taip, palyginus tyliai, rymodamas prie trečio bokalo, jis nužiūrinėjo aludės lankytojus, nevalingus gatvės prekiautojus, kurie kasdien kaišioja po nosim įvairias prekes praeiviams taukšdami savo ypatingai atidirbtą melodiją:
"Ar galima Jus sutrukdyti? Tai tiek mažai kainuoja, tik...".
Kaip jie varganai atrodo?
"Bet ką, aš irgi taip elgčiausi, jei neturėčiau darbo", - pagalvojo jis.

Jo žvilgsnis nukrypo į šalia snaudžiantį kaimyną. Kaip ir kiekvieną pavakarę jis kiurkso čia. Jis niekada neišeina savo kojomis, vis kas nors jam "padeda". Va anądien, "berniukai", iššoką iš gan neblogos mašinos, padėjo jam greičiau pasiekti pelkę, kuri telkšojo priešais įėjimą į alubarį.

O ką, jie kulturingi žmonės, rūpinasi aplinkiniais ir jų gerove. Jis matyt ir šiandien jų laukia, nes visiškai nereaguoja į savininko grasinimus išsinešdinti. Staiga Viliaus nosis užuodžia labai malonų kvapą sklindantį nuo laukujų durų... Galva lyg ir pati pasisuka išejimo link. Akys pražvalėja, veide atsiranda susidomėjimo išraiška, bokalas pats nusileidžia ant stalelio, toliau lyg ir visas kūnas pasisuka į tą pusę, nors paliepimo ir nebuvo. Tuo pat metu visi baro lankytojai pasisuka į tą pusę lyg uzhipnuotizuoti, jų dėmesį patraukė ji....

Liutas 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 12:37:41
Tai juodais odiniais drabužiais apsirengusi blondinė. Įėjusi į barą, ji šaltu, greitu žvilgsniu įvertino situaciją.

DJ 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 14:23:39
- Man dvigubą viskio su ledu, - burtelėjo lėtai užsliuogdama ant kėdės. Tarsi būtų žaidusi meilės žaidimą.
Lyg tarp kitko,abejingai lyžtelėjusi viršutinę lūpą, gracingai apsidairė. Staiga sugavo slystančią taurę paleistą barmeno ir nusišypsojo, žvelgdama tiesiai Viliui į akis.
"Po velnių! Kur aš mačiau tą gundančią šypseną?" - mintyse ištarė sau Vilius

Jūratė 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 15:36:44
Viliaus smegeninėje dideliu greičiu skriejo mintys: "Ar tik nebus čia tas pats nepaprastas atsitikimas, kurio nuojauta persekioja mane jau ne viena diena. Būti ar nebūti, štai kur klausimas. Gal tai likimas..."

Darius 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 14:55:01
"O tas žiedas, ant jos dailiosios rankutės piršto? Kur jį mačiau?"
Staiga, Vilius prisiminė,kad panašų žiedą matė savo haliucinacijų metu, ant rankutės, kuri buvo prilipusi prie jo delno. "Siūlai siūlai susi.."-ir šiurpas perbėgo per visą kūną.

Redaktorius 1999 m. sausio 24 d., sekmadienis, 10:09:26
Pastaba: Šis Dariaus pasiūlymas labai glaudžiai susijęs su ankstesniu (pilnuoju) pasakojimu.

Liutas 1999 m. spalio 18 d., pirmadienis, 11:29:47
Juodoji blonidinė atsipalidvo ir gracingai kaip katė gėrė savo viskį. Vilių neapleido nuojauta. Jam rodėsi kad viskas jau buvo ir dabar tik kartojasi - kaip kine. Jo viduje kylantis jausmas jį gąsdino. Oras kvepėjo nežinomu pasauliu.
 

Pateikite savąjį šios istorijos tęsinį - bent vieną ar kelias pastraipas...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų papildymas šiai istorijai:

                   

Tylos kalba
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis