Plėtojama istorija išsipūtė - tad mūsų iš bendrai kuriamos interaktyvios istorijos redaktorius "išpjovė" vieną epizodą, kurį siūlo vystyti atskirai. Kartu jis pakeičia ir šios istorijos pavadinimą. Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jūs galite atsižvelgti ar neatsižvelgti (vystyti savarankiškai) į prieš tai sukurtą istorijos dalį. Jei kas nori pasiūlyti kokią nors kitą šios "blondinės" dalies priešistorę - rašykite info@lithuanian.net...

Kviečiu pabandyti sukurti tikrą bendrą istoriją - pasakojimą, kai kiekvienas lankytojas gali prie jos pridurti vieną ar kelias savas pastraipas. Prieš kurį laiką tai buvo buvo pabandyta padaryti "Vartiklyje", tačiau, galbūt, toji tema pasirodė per sunki... Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jei norėsite pakreipti istoriją į šalį kurioje nors kitoje vietoje, nei dabar numatyta, apie tai praneškite man el.paštu: info@lithuanian.net

Spragtelėkite, jei norite pasiekti pabaigą ir ten rasti įvedimo formą?

Siūlai, siūlai susivykite

Tai svarbiausia pasakojimo gija su blondine.
Tačiau ji pati yra pagrindinio pasakojimo "Paslaptinga istorija" atšaka...
 

Andrius 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 17:04:13
... Tik po savaitės sužinojo, kad jie žuvo autokatastrofoje.
"Toks likimas", - pagalvojo Vilius.

Aurelija 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 19:29:56
Bet nuo to jo gyvenimas visiškai nepasikeitė. Jis, kaip ir kasdien, palengva ėjo gatve vis dirsčiodamas į pro šalį skubančias merginas ir moteris. Mintyse galvodamas apie savo paskutinį pasimatyma su ... - ai, argi tai buvo pasimatymas?

Kaip ir kasdien - užsuko į alubarį išgerti alaus ir suvalgyti taip pamėgta kiaulės koją, kurią, jo nuomuone, tik čia paruošia kokybiškai. Taip, palyginus tyliai, rymodamas prie trečio bokalo, jis nužiūrinėjo aludės lankytojus, nevalingus gatvės prekiautojus, kurie kasdien kaišioja po nosim įvairias prekes praeiviams taukšdami savo ypatingai atidirbtą melodiją:
"Ar galima Jus sutrukdyti? Tai tiek mažai kainuoja, tik...".
Kaip jie varganai atrodo?
"Bet ką, aš irgi taip elgčiausi, jei neturėčiau darbo", - pagalvojo jis.

Jo žvilgsnis nukrypo į šalia snaudžiantį kaimyną. Kaip ir kiekvieną pavakarę jis kiurkso čia. Jis niekada neišeina savo kojomis, vis kas nors jam "padeda". Va anądien, "berniukai", iššoką iš gan neblogos mašinos, padėjo jam greičiau pasiekti pelkę, kuri telkšojo priešais įėjimą į alubarį.

O ką, jie kulturingi žmonės, rūpinasi aplinkiniais ir jų gerove. Jis matyt ir šiandien jų laukia, nes visiškai nereaguoja į savininko grasinimus išsinešdinti. Staiga Viliaus nosis užuodžia labai malonų kvapą sklindantį nuo laukujų durų... Galva lyg ir pati pasisuka išejimo link. Akys pražvalėja, veide atsiranda susidomėjimo išraiška, bokalas pats nusileidžia ant stalelio, toliau lyg ir visas kūnas pasisuka į tą pusę, nors paliepimo ir nebuvo. Tuo pat metu visi baro lankytojai pasisuka į tą pusę lyg uzhipnuotizuoti, jų dėmesį patraukė ji....

Liutas 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 12:37:41
Tai juodais odiniais drabužiais apsirengusi blondinė. Įėjusi į barą, ji šaltu, greitu žvilgsniu įvertino situaciją.

DJ 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 14:23:39
- Man dvigubą viskio su ledu, - burtelėjo lėtai užsliuogdama ant kėdės. Tarsi būtų žaidusi meilės žaidimą.
Lyg tarp kitko,abejingai lyžtelėjusi viršutinę lūpą, gracingai apsidairė. Staiga sugavo slystančią taurę paleistą barmeno ir nusišypsojo, žvelgdama tiesiai Viliui į akis.
"Po velnių! Kur aš mačiau tą gundančią šypseną?" - mintyse ištarė sau Vilius

Jūratė 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 15:36:44
Viliaus smegeninėje dideliu greičiu skriejo mintys: "Ar tik nebus čia tas pats nepaprastas atsitikimas, kurio nuojauta persekioja mane jau ne viena diena. Būti ar nebūti, štai kur klausimas. Gal tai likimas..."

Aurelija 1999 m. sausio 23 d., šeštadienis, 13:41:26
Tuo tarpu blondinė atsisuko į mane ir nusišypsojo. Kilstelėjo taurę, kurią ką tik atnesė barmenas. Dar kartelį nužvelgiau ją, nuo kojų iki galvos.
"Taip, ši panelė pati nori šį vakarą praleisti vyriškoje draugijoje", - pagalvojau mintyse. Atsigręžiau į barmeną ir žvilgsniu bei rankos judesiu parodžiau, kad keičiu dislokacijos vietą ir su ta ponia išgersiu to paties, ką ji geria. Taigi, atėjo mano eilė veikti. Atsikėliau ir palengva nužingsniavau į baro gilumą vis aplenkdamas jau gerokai apšilusius nuolatinius baro lankytojus. Kirtęs nemažą dūmų kamuolį, buvau bepasijuntąs lyg ežys rūke, bet stiprus kvepalų aromatas bei žavingos kojos, kurios lyg švyturys, rodė kelią į tikslą.
- Sveiki, - pasakiau jai, likus pusei žingsnio.- Gal galėčiau prisėsti, - norėjau būti mandagus ir nepriekaištingas. Taip, o mintyse pavalvojau:
"Ačiū, Tau likime"...

Darius 1999 m. sausio 22 d., penktadienis, 14:55:01
"O tas žiedas, ant jos dailiosios rankutės piršto? Kur jį mačiau?"
Staiga, Vilius prisiminė,kad panašų žiedą matė savo haliucinacijų metu, ant rankutės, kuri buvo prilipusi prie jo delno. "Siūlai siūlai susi.."-ir šiurpas perbėgo per visą kūną.

Redaktorius 1999 m. sausio 24 d., sekmadienis, 10:09:26
Šis Dariaus pasiūlymas labai glaudžiai susijęs su ankstesniu (pilnuoju ir pagrindiniu) pasakojimu.

Kviečiame vystyti šią atskirą pasakojimo atšaką...

Vilija 1999 m. sausio 24 d., sekmadienis, 19:53:15
Bet likimas čia pat pakišo man koją - iškrėtė piktą pokštą. Užkliuvęs už nelygumo plojausi tiesiai ant stalo kliųstekdamas skystį iš taurės ant blondinės kelių...
"Kerėpšla", - nusikeikiau mintyse.

Džiugas 1999 m. sausio 25 d., pirmadienis, 09:53:34
- Aaaa... Atsiprašau, - beviltiškai sulemenau kildamas nuo stalo... Mano veidas buvo vos keli centimetai nuo jos krūtų...
"Velnias", - pašėlusiai netvarkingos mintys ir vaizdiniai lakstė Viliaus galvoje...

DJ 1999 m. sausio 25 d., pirmadienis, 14:53:53
Šiaip taip atitraukė savo akis."Visur tie nelygumai - ir ant žemės ir aukščiau"-tyliai ir įžūliai prabilo.
Blondinė šyptelėjo, bet nieko nesakė-įtraukė dūmą ir išpūtė į savo išpuoselėtus nagučius,lyg paragindama Vilių toliau kalbėti.
"Atsiprašau dar kartą, gal galėčiau nušluostyti?"
Vėl tyla,kaip sutikimas.Išsitraukęs servetėlę ir virpėdamas iš susijaudinimo,pradėjo nuo ten,kur viskio lašas buvo sustojęs.

Jūratė 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 08:31:02
Kaip lašas sustojo ir laikas, viskas aplinkui vyko tarsi sulėtintam filme. Mano ranka kilo aukštyn blondinės keliais. Jos akys apsiblausė. Lūpose užstrigo nespėjęs ištrūkti žodis - nevėkšla.

aurelija 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 17:12:30
O, jai tai patinka,- pagalvojo Vilius,- nėra kur skubeti, visas vakaras dar prieš akis.
- Aš Vilius, o kuo Tu vardu?- sušnibždejo Vilius, servetėle atsargiai, švelniai braukdamas per kaklą (nors ten visai nekliuvo). Moteris, primerktomis akimis, lyg katė, atrode galinti atiduoti viską, kas gyvenime brangiausia už tai, kad šis ritualas nesiliautų, staiga pašnibždomis ištarė:
- Argi svarbus vardas, sugalvok pats...
Šie žodžiai dar labiau pribloškė Vilių ir jis tęsė toliau...

Aurelija 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 17:32:13
Vardas, koks vardas,- tai nedavė Viliui ramybės,- ka čia sugalvojus? Negi pasirodyri visai bukas ir nesugalvosi jai kokio nors gražaus vardo, bet kaip tik dabar nešauna jokia gera mintis, ech tas alus....

DJ 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 17:36:13
..šluostė jau ne viskio lašus,o prakaito: nuo jos dailutės kaktos,nuo grakščių riešų;-ir jam patiko šis žaidimas.
-Tu .... Žarija!
-Tebūnie!..
-Tu.... Kibirkštis.
-Beveik atspėjai,- Ugnė Aš

Grazina 1999 m. sausio 28 d., ketvirtadienis, 12:33:24
Keista intonacija... Jis pažiūrėjo į jos veidą: nerealios degančios akys..
ir liūdnos... labai labai...Truputį blizgančios... gal ašaros..Bet jų jis nenorejo matyti.
- Aš šiandie sudegsiu... Ir sudeginsiu kiekvieną, kuris prisilies prie manes- šnekėjo Ugnė.

ARTŪRAS 1999 m. sausio 31 d., sekmadienis, 18:42:50
"Tai man patinka", pagalvojo Vilius.

Eglė 1999 m. sausio 31 d., sekmadienis, 19:01:17
Reikėtų ją pasikviesti į svečius.
- Ugne, aš norėčiau šį vakarą sudegti tavo ugnyje.
- Tačiau atmink, Viliau, kad mano karštis -tau bus mirtinas.
- Tebūnie, kaip tu sakai,-tarė Vilus, - ir paėmęs ją ant rankų patraukė link išėjimo.

Klajunas 1999 m. vasario 1 d., pirmadienis, 19:16:32
Lauke klaikiai pliaupė šaltas žiemos lietus, ūžavo vėjas, beja, kaip ir visada čia. Ne veltui miestą vadina Windy city... Taksi lauke netoli baro, paslaugus juodukas jau lipo iš mašinos atidaryti durelių, kai staiga...

aurelija 1999 m. vasario 2 d., antradienis, 17:17:14
...mergina šoko nuo Viliaus rankų ir pliaukštelėjo jam per žandą:
- Mergišius, nenaudėlis, gelbėkit - prievartauja, policija!!!
- Ką tu čia šneki? Juk pati sutikai! Ko klyki, beprote?!
Tada mergina pliaukštelėjo dar kartelį, bet Vilius nepasimetė. Bet kokia gatvės merga man čia nesidaužys ir negrąsins,-pagalvojo Vilius ir jėga įbruko ją į taksi. Tuo tarpu mergina lyg ir išblėso, neteko visų savo jėgu, suknebo tiesiai ant sėdynes.
- Ot velnias,- pusbalsiu pratarė, - na ir išsidrėbė...
- "Vilties" viešbutis,- sumurmejo Vilius juodukui, kai sis atsisukęs noręjo kažko klausti.
- Gal...
- Ne tavo reikalas, dirbk savo darbą!
Vairuotojas paklusniai užvedė automobilį ir pajudėjo viešbučio link. Vilius vis dar negalėjo suprasti kas jai nutiko, nes mergina gulėjusi ant jo kelių buvo švelni, lyg katė. Tik šypsena jos veide ir gilus kėepavimas išdave, jog ji vis dar gyva...

Klajunas 1999 m. vasario 4 d., ketvirtadienis, 02:29:26
Po šių žodžių kaip mat išgaravo alaus likučiai, protas liguistai ieškojo tolesnio, logiškesnio ėjimo. Tačiau - kažkas buvo ne taip kaip visada. Čia jis prisiminė "kiaulės koją, kad ją kur velniai!..."
O blondinė, lyg perskaičiusi jo mintis, atsargiai žvilgtelėjo Viliui į akis...
- O siaube,- netikėtai prisiminė Vilius.

Jolanta 1999 m. vasario 5 d., penktadienis, 11:00:41
Jis prisiminė... Šitą veidą jis vakar matė per TV. Laidą "Kruvinoji savaitė"... Šitos moters ieško Interpolas... Ji - žudikė maniakė... Deimantų grobikė... Jos vardas - Eleonora Šmit... Ieškomosios nusikaltėlės ir šitos moters akys buvo tos pačios. Tik ši buvo blondinė, o ana - juoda kaip čigonė.
Vilius dvejojo, nenorėjo tikėti savo atmintimi.
Staiga taksistas pasuko į kažkokį purviną kiemą. Mergina ūmai atsigavelėjo, iš kažkus ištraukė mažą elegantišką revolverį perlamutrine rankena, įrėmė Viliui į ausį ir sušnypštė:
- Lipk lauk!

klajunas 1999 m. vasario 18 d., ketvirtadienis, 00:15:09
Galvoje - sumaištis, mintys pynėsi, žvaigždės danguje sukosi... Viliaus viduje virė kova - baimė ir neapykanta, aistra ir prisiminimai, praeitis ir realybė... Viskas susimaiše.
Juk taip buvo ir paskutinį karta, prieš daug daug metų, kai jis buvo netikėtai paklaustas:
"Gal užeisi?...
- Einu, - teištare Vilius

Klajunas 1999 m. vasario 20 d., šeštadienis, 21:18:29
Atmintyje iškilo prisiminimai. Vilius puikiai prisiminė savo mažąją išdykėlę Aurą - jis ją taip vadino. Prisiminė šiltą jos kuną, drėgnas ir karštas lūpas, ilgus plonus pirštus, kurie taip švelniai kedendavo jo plaukus... jos trumpus plaukus, kurie priminė ežiuką. Tai tada buvo beprotiškai gera. Tą vasarą, tą rudenį... Bet tai rodos buvo taip seniai. Taip - seniai lyg pasakoje.

Marius 1999 m. vasario 21 d., sekmadienis, 09:54:38
Ir kaip gerai, kad visos pasakos baigiasi laimingai...
"O kokia buvo šios pasakos pabaiga?", - mintyse savęs paklausė Vilius... Ir jo mintys pradėjo bėgti beprotiškais atsiminimų vingiais...

Prasidėjo tai birželio antroje pusėje, per Jonines....

Roma-Paryžius 1999 m. vasario 22 d., pirmadienis, 16:16:45
Taigi 1941-ųjų birželį, per Jonines (sako, teisingai kirčiuoti reikia paskutinį skiemenį: JoniNES, bet aš negaliu prisiversti ir sakau: JOnines), tarptautinė padėtis buvo komplikuota, bet Viliui, žinoma, tai nelabai rūpėjo. Jis buvo labiau nei politika susidomėjęs savo genialiu, kaip jam tada rodėsi, išradimu... Tiesą sakant, politiką jis apskritai siuntė "kuo toliau", kas, be abejo, yra, mūsų akimis žiūrint, neatleistina tokio sudėtingo laikotarpio liudininkui...

Rokas 1999 m. kovo 1 d., pirmadienis, 17:13:38
Taigi tą 1941-ųjų birželį Viliaus motina sutiko vaikiną, kurs vėliau ir tapo Viliaus tėvu...

Skaitykite istorijos tesini, kurį galite papildyti savąja versija...

Andrius 1999 m. liepos 27 d., antradienis, 13:41:58
"Ko užsisvajojai!", - lyg kirviu mintis nukirto blondinės balsas.

Mindaugas 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis, 10:57:48
Išlipę iš taxo jiedu patraukė durų link. Jiems priėjus prie durų, blondinė staiga uždėjo ranką Viliui ant siauro, stangraus užpakaliuko ir švelniai spustelėjus lėtai perbraukė per abu "veidelius". Viliui net kvapą užgniaužė. Jis drebančiomis rankomis išsitraaaukė... raktą ir karštligiškai pradėjo rakinti duris. O tuo metu mintys sukosi tik apie "VIENĄ". Jis pradėjo fantazuoti kaip jiedu mylisi ant Viliaus šuns (kuris nustipo prieš savaitę) kilimėlio, po to vonioje, dar po to ant lovos atlošo, ir galiausiai jis ją paima 2-o aukšto balkone, iki pusės persvertą per balkono atramą.

Mindaugas 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis, 11:00:28
Šios mintys varė jį iš proto...

1999 m. liepos 30 d., penktadienis, 10:16:23
Ir pagaliau išvarė. Vilių ištiko apopleksijos priepuolis (kaip žinome, jis nesilaikė sveiko gyvenimo principų, be to, turėjo sunkią vaikystę), jis krito damai po kojom, veidas pamėlo, galūnės ėmė trūkčioti...
Atsipeikėjo tik kitą dieną ligoninėj. Buvo paralyžiuotas.

Mindaugas 1999 m. liepos 30 d., penktadienis, 11:13:57
Tačiau iki vakaro stebuklingai atsigavo ir buvo išleistas į namus, gydytis ambulatoriškai.

Mindaugas 1999 m. liepos 30 d., penktadienis, 11:19:06
Parėjęs namo Vilius kelnių kišenėje surado blondinės telefono numerį (greičiausiai ji įkišo jį jam į kišenę užėjus priepuoliui) ir jau kitos dienos pavakare jiedu sėdėjo tame pačiame bare, besišnekučiuodami romantiškoje apilnkoje.

Kranklys 1999 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis, 19:42:44
"Kas man buvo atsitikę vakar? - galvojo Vilius. - Ar tik ji manęs neišprievartavo? O po to sudavė karšta keptuve per galvą... Ko man taip skaudėtų smegeninė? Bet jeigu tai buvo smegenų sutrenkimas, vadinasi, aš jų turiu. Reikėtų pakrutinti..."
Jis krutino, krutino smegenis, purtydamas dalvą į visas puses. Staiga pašoko ir laimingas suriko:
- Man šovė į galvą!..
Po to griuvo ant žemės. Jo galva buvo peršauta keliose vietose, įskaitant kepurę.
"Apsimeta šlangu, - pagalvojo blondinė. - Visi jie tokie..."

1999 m. rugsėjo 7 d., antradienis, 14:16:11
Deja, ji apsiriko, vargšelis iš tikro gulėjo nebegyvas. Policininkams mergina išdėstė jai žinomus negausius Viliaus gyvenimo faktus. Kadangi Ugnė prisistatė kaip sužadėtinė ir vienintelė velionio artimoji, jai buvo grąžinti Viliaus bibliotekos skaitytojo bilietas (kur jis vadinosi ne Vilius, o Anupras), nosinė ir piniginė, prigrūsta senovinių monetų, varžtų ir kamštelių...

Išėjusi iš nuovados Ugnė paskambino krikštatėviui ir pranešė, kad viskas sutvarkyta.

Tomas 1999 m. rugsėjo 22 d., trečiadienis, 17:27:12
Tačiau krikštatėvis nebuvo patenkintas, sužinojęs, kad Vilniaus bibliotekos skaitytojo biliete įrašytas Anupro vardas. Po savaitės paiškėjo, kad jis buvo teisus: blondinę apmovė. Iki ašarų paprasta ir jaudinanti istorija: Vilius turėjo brolį dvynį, kuris per klaidą ir buvo nušautas.
O Vilius tuo metu ...

Liutas 1999 m. spalio 18 d., pirmadienis, 11:42:10
...slaptėsi.
Už viską labiau jam buvo gaila, kad jo maskuotė visiškai prapuolė. Taip, sunku vėl bus vaizduoti kvailą vaikėzą. Tuo labiau kad Markizė, kuri pasivadinusi Agne) juo dabar rimtai užsiims.

Gute 2001 m. sausio 7 d., sekmadienis, 10:54:32
... taip... lupos gaudys tyla ir vel jos nepagaus... kodel ash negaliu pajausti ramybes...kodel kodel kodel??? jau pavargau buti kazkieno demesio centre...

Fy Lucifer 2001 m. vasario 17 d., šeštadienis, 22:56:37
What do the labia of a blonde girl say when she is going on a charter trip to Spain?
- See you in two weeks!
Now that one is really dirty hah?!

...one more 2001 m. vasario 17 d., šeštadienis, 22:59:01
What do the blonde girls“mothers tell them when they are going on a date? If you haven't got laid until twelve o“clock, come home!

2001 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 20:46:10
ar neatrodo kad shitas pasakojimas shveliai tarian nuejo i kaire? gal reiketu ponam adminam truputi pratrinti sakychiau tiesiai nuo "Mindaugas 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis, 11:00:28". vot taip va :]

Dede Fede 2001 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 20:46:18
ar neatrodo kad shitas pasakojimas shveliai tarian nuejo i kaire? gal reiketu ponam adminam truputi pratrinti sakychiau tiesiai nuo "Mindaugas 1999 m. liepos 28 d., trečiadienis, 11:00:28". vot taip va :]

geras 2001 m. vasario 23 d., penktadienis, 07:20:12
Apnuoginau savo pute ir emiau rakta kaishioti i ja, tada kai raktas pasidare kitoks ikishau ji i spyna ir atsivere durys, ten pamachiau vaikina ir su juo pasidulkinau...

Prašome papildyti šią istoriją įvesdami savo tęsinį...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų papildymas šiai istorijai:

                   

Tylos kalba
NSO puslapis
Poezijos puslapis Vizijos
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis