Poezijos skilties aptarimų puslapio archyvas Nr.6

Aptarimų puslapis >>>>>

Jūsų žinutės:

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienis, 15:14:29
Jieti, tai DI.

Idealiausias vergas tas, kuris bučiuoja savo grandines. 2019 m. gruodžio 14 d., šeštadienis, 14:04:29
.

Tau 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 22:56:22
O tu labai daug kopijuoji" pranašus "ir blogiausia, kad tą darai net nejausdamas.Banalumas labiausiai bado akis , viską esame ne kartą girdėję Svarbiausiai sąmoningai kalbėti,klausyti, ką kalbi, žinoti, ką nori pasakyti pats,o ne perkartoti dvasios vadovų mintis.

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 22:28:27
Kalbi klišėmis, kaip cypdavatkė.

***** 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 21:00:21
„Smegenų plovimo“ teorija pasitvirtina. Nenustiksi vietoje? Tikrą "tiesą" sakai?
Patiklius žmones , kai kurie rūsų portalai , paverčia aklais jų sekėjais . Telelionių pratesėjais . Gaila žmonių nežino jie ką daro:(((nes užprogramuoti.Kraustosi iš proto.

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 20:42:07
Paklausė - atsakiau.
Pagalvosiu ar atsakinėti.

JI 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 20:20:32
Jei nepaslaptis ,kurios sektos programą platinate? Mes moterys ir turime savo "vienišių sektas":D, susirenkame į būrelį, apkalbam viską ir grįžtam laimingos.
Pasirodo ir vyrai ne kitokie.
Taigi mistikos, teologijos ir netgi pačių pranašų vertinimas priklauso
nuo pasirinkto tam tikro atskaitos taško, autoriteto. Ka norim tą girdim.
Bet visa tai reikia daryti kukliai ir tyliai. Ir
vis pasišvęsti tam, kas aukšta, ir pačiam didžiajam visos esaties
Slėpiniui.Nereikia dėlioti kažkokių keistų Vadovų magistrų" minčių
ir pranašauti ir stengtis užimti pranašo bakalauro vietą.Kas įgimta, gamtos užprogramuota, sunku pakeisti.Manau ateis laikas(gal negreitas) bet nusivilsite savo "VADOVAIS"

Bet 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 16:09:28
kai sužinai, kad Fatima prieš šimtą metų, savo pranašystėse yra sakiusi, kad dar sugrįš gelbėti šio pasaulio ir skaitai kad ji jau sugrįžusi, neskubu jums aiškinti, bet sakau sau-pagyvensim-pamatysim.
Netgi ir tai, kad sena matrica pakeista jau į naująją ir senoji šėtoniška galutinai subirės gal net už kelių dienų, X Dienai atėjus, irgi neaiškinu jums, o sau sakau- pagyvensim/pamatysim.
Kaip ir Antrojo Kristaus Atėjimo jau sulaukę, dar kažko laukiame.Nes abejojame ar tikrai tai Jis? Ir tikimės gal Jo stebuklų kaip aiškaus įrodymo?
Tai ir vėl sau sakau-pagyvensim/pamatysim.
Taip kad daug yra įdomių dalykų, kurie vyksta mums nematant ir nežinant. Nes karas vyksta danguje dėl mūsų. Tarp Oriono ir Plejadžių, iš kur pagrindinai žmonija atėjusi.
Toks buvo Dievo planas, evoliucijos eksperimentas ir mes esame to dalyviai. 4,5 milijardo žmonių sėklos buvo pasėta šioje žemėje. Nors turime ateivių, žmonių pavidalu keliais milijardais daugiau. O jūs vis ieškote kažkokių NSO, kažkokių ateivių, kai jie puikiausiai tarpsta tarpe mūsų bankuose, stambiausiose korporacijose, milijardierių klubuose act.
Ir kai pagalvoji, kiek gi galima mus kvailinti ir laikyti vergijoje?
Dar nuo Egipto laikų anunakiai `sukalė kuoliukus` piramidžių pavidalu, nukreiptų tiesiai į Oriono diržą, o tie mūsų mokslininkai niekaip neišsiaiškina kam jos skirtos. O `išrinktoji` tauta irgi gerokai apkvailinta savo dirbtino intelekto roboto Jahvės, pasodinto tarp keturių pasislėpusių po kapišonais "asmens" sargybinių Orione, tiki kad jis ateis ir juos išgelbės. Greičiau jau vėl bus "savi šaudė savus", kaip per pirmąjį holokostą. Taip bus vėl pagaminta daug negatyvios energijos, kuria maitinasi tamsos pasaulis.
Amen. :)

Žinau tokią tiesą; 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 13:38:14
Jei nori, kad sąžinė būtų švari, nesinaudok ja. :D

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 13:36:18
Juonienės, tos tarybų paleistuvės pedagožkės nesu baigęs. Bet diplomų turiu geresnių. Jeigu ką ir teologiją neakyvaizdiniu būdu esu kirtęs. Bet ašai nieko nemokinu, nes dar pats mokinuosi. Kad savo matymu pasidalinu su jumis, tai nesureikšminkite. Net sakiau jums manimi netikėkite.
Amen. :)

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 13:20:15
Visažinỹs- viską žinantis žmogus: Dažniausiai tie visažiniai vaikščioja prakiurusiom alkūnėm. Bet tu ne toks.

***** 2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 12:54:01
Mokytojas ateina ,kai mokinys būna pasiruošęs,"Mokytojau ,uždėk ranką  ant sąžinės  ir paklausk jos ar turi teisę mokinti mokinius Ir kokius  mokslus  esi baigęs.Manau tavo "diplomai" gauti iš rusų portalų pogrindžio su padirbtais parašais ir ant proto uždėtais klaidingais antspaudais Gal vertėtų ir pačiam pasitobulinti ,o ne 5 "vaikų " protus kimšti įvairęs "pranašystęs" ir nepatvirtintas nuo lūbų nušytas "tiesas."
Gerai pagalvok ,prieš pradėdamas "visažinio" karjierą.

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 10:55:11
Taip ir supratau, kad daina jums nepatiko.
Viskas suprantama. Ir man daug kas nepatinka. :)

O tu supranti????? 2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis, 23:58:17
"Suprasite Kali juga baigėsi
Satja juga artėja"
Burnos aušinimas - tuščia kalba: Tai jau nebe rimta diskusija, ne dalykiškas pasitarimas, o beprasmiškas burnos aušinimas.
Nereikia пустозвонить, трепать языком ko tikrai nežinai
Eilerštis susirimavo.
15 Bet dabar tu manai, kad Dievas nebaudžia
ir mažai tekreipia dėmesio į melą,.
16 Bergždžia tau, Jobai, aušinti burną;
aišku, kad nežinai, ką sakai“.

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 18:33:02
Gera eilėraščio mintis, kurią vertėtų plėtoti,juk tiesa, kai žmogus įgauna galią priversti kitus vykdyti jo paliepimus, net ir tuos, kurių teisingumu ir prasmingumu vykdytojai džniausiai abejoja.Ypač opozicija. Juk pastebėjome, dažnai pradžioje, kai tik žmogus įgyja galią, turi gerų ketinimų, nori „daryti gera žmonėms“. Tačiau bėda, kad dažnai vienintelis jų būdas daryti šį „gera“, jo įsivaizdavimu, yra įvesti daugiau varžančių įstatymų.
„Valdžia gadina; absoliuti valdžia sugadina absoliučiai.“

Bendras pastebėjimas 2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 20:26:32
Užfiksuota ,kuo mažiau pats žmogus deda savo pastangų, tuo jis turi daugiau pretenzijų.:DD

Gehiausias miesto siuvejas 2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 18:17:45
Ui, ih jus sededama svetimai tautai ant galvos tuhite phetenziju ?
Bhavo ! :)

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 16:33:17
Bet jei paskaitai ir dar matai , kaip viskas vyksta realybėje, pasidaro aišku, kad kažko kito tikėtis dažniausiai net ir nevertėtų. Nebent išmoksite daryti stebuklus.:D Kokybiškai ,bet apmąstant . Šast ir gerai retai būna.

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 16:26:35
Nato- natui
Trag- komedija
beryšiakas žodžių
kitaip tariant kratalas
Kažim ko siekta ,kokybės,greitumo ar pigumo
Ateina klientas pas geriausią miesto siuvėją:
– Norėčiau pas jus užsisakyti kostiumą, nes visi sako, kad jūs ir greitai mokate siūti, ir pigiai, ir kokybiškai…
– Žinoma, kad taip. Galiu ir greitai, ir pigiai, ir kokybiškai. Kuri vieną iš šitų trijų norų renkatės?

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 12:00:00
Dar prisiminkime ir akmenų garbinimo tradicijas, susijusias su pagoniškuoju Lietuvos laikotarpiu. Akmenų garbinimas sietas su dievo Perkūno kultu, buvo deivių akmenys. „Akmenis kaip dievus garbino“ tai mūsų kultūros dalis.

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 11:57:49
O taip suprantu mintį, žinomas ir tas posakis, Kaip žinia ,posakis kilęs iš daugeliui tautų pažįstamo įpročio ;D
Slapta primėtyti akmenų į savo priešo daržą ir šitaip padaryti jo žemę nederlingą.
Akmuo gyvas ar negyvas? tema gan įdomi.
Jei neklystu, kompiuterio kietas diskas ir yra akmuo
o šiaip, galiu sakyti, kad man susiformavo akmeningas įprotis. :DJei radu ant tako akmenį , pakeliu , apžiūriu:D Paž“ūriu į dngų,gal iš ten
absoliuti dauguma akmenų skrieja Visatos platybėse, beorėje erdvėje, visiškoje laisvėje,gal pasiekė kažkada ir Žemę.

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 08:01:48
Aha, taip sako. Bet aš tokių nesutikau.
Kad žmo kažkokie pasimetę, tai sutikčiau.
Bet tai irgi veiklos išdava.
"Yra laikas mėtyti akmenis ir juos vėl surinkti".

2019 m. lapkričio 4 d., pirmadienis, 21:32:44
Žmogus yra linkęs matuoti kitą pagal save.Žmonės tapo labai pikti.

HaloVynas 2019 m. lapkričio 2 d., šeštadienis, 21:55:49
Jau numirėliai keliasi iš kapo.
Atention !!!

Mielasai 2019 m. spalio 27 d., sekmadienis, 16:55:59
Aš turiu tavo neilę
Ir budriai saugoju ją
Nuo purvino melo.
Jos piktos akies
Aš turiu tavo kūną-
Jo šilumą jaučiu
Tavo Meilė mane iškėlė
Iki dangaus žvaigždžių

2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 18:17:23
Taip kartais, regis, mūsų akyse
Senuko veidas,
atrodo išmintingas,
ir darbsčios rankos darbuose paskendę
Staiga pavirsta kauke atgrasia,
o pirštai griaučiais
o dvasios
net šešėlis jau pradingęs.
Tylų tyla… Tamsos viešpatija…
Telieka, auksinių raidžių ritinė ilga (eilerščiais vadinama)

2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 16:53:55
t.y. Ar pradėsi galvoti ?

~~~~~>penktadienis, 10:45:19 2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 16:50:15
O jeigu pakartosiu, kad tu toks pats?

John 2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 11:17:51

2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 10:45:19
Girtis nederėtų.Pūstis kaip gaidžiui,tiksliau.kaip kalakutui.:)

2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 10:42:07
Hau, žinovų, pranšų yra:)

Jie... 2019 m. spalio 25 d., penktadienis, 08:31:12
'Pusdievį' ne taip supratote. Laurų man nereikia. Bet save pateikiau kaip bendrą vardiklį visų, kurie turi rankas. Skirtumas tik tarp manęs ir visų kitų, kaip ir tavęs, laikančių šaukštą yra tas, kad aš žinau kad toks esu, o tu nežinai, kad toks esi. :)

"mokytoja metodininkė" 2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis, 20:15:05
Pusdieviui
gal mintys geros.
bet, lyg du eileraščiai suplakti į vieną.
o laurai
tinka sriubai
pasakysiu tau:D

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis, 23:07:53
Bet kodėl meluojama ne tik kitiems, bet ir sau? labai sunku pripažinti tiesą.Kaip jaučiasi žmogus, priverstas apgaudinėti save ir ar tai suteikia kokios nors naudos?Dažnai klaidingos mintys slepia skausmingas patirtis praeityje, apie kurias nenorima prisipažinti net sau patiems.Tačiau meluojame sau lyg nieko nebuvo,paminame savo AŠ
Kartais net smulmenose meluojame sau „Nesijaudink, tu ne storas(-a), tu tik stambių kaulų“
Paklauskime savęs: kodėl taip elgiuosi? Kas mane motyvuoja taip elgtis? Ko aš nenoriu prisipažinti apie save ir savo elgesį? Kodėl?
Mylime nors sakome neapkenčiame.
Būti savimi paprasta – tiesiog ar būnate sąžiningi sau, arba ne.
Didžiausias Melas, dėl kurio gėda,m elas sau.

2019 m. spalio 12 d., šeštadienis, 20:25:21
Kąvdaryti .. Kai gyslose toks šėlas! Kai tokios
ilgos naktys! Nelįsi kasnakt į prūdą.. ,kad atvėstum , jau ir taip ištvirkėle apšaukta?Argi paimsi ką nors verta, pirštų nenusvildamas? tik kuomet tvirčiau apglėbsi, kiečiau prispausi, irtik tada
tu pažinsi geismp paslaptįpaslaptį
Spjaudo visi, kol dar gyva, o po mirties,kunigas sako, velniai smaloje šutins.
bet, ka...

2019 m. spalio 12 d., šeštadienis, 20:06:31
patekėjo mėnulis.pilnatis,žvaigždės žvelgia pro langa....
Kodėl jaunas žmogus tik krūtine glaudžiasi, kodėl ne visu kūnu? Moteris žiūri jaunam vyrui į akis. Jis, jau aišku, pasiėmė jos sielą! Tegul turi. Ji geidžia, kad ir jos kūną pasiimtų jaunas, garbanotas žmogus. Tegul ima… Skaudėtų. Pirmą kartą visada taip būna. Nesvarbu, kad skaudės, ji šypsosis… Ko jis laukia? vidinis balsas , pamiršai, ką Dievui buvai žadėjusi? Dievas supras, Dievas atleis. Dieve, tu gražų man kūną dovanojai, tegul juo džiaugiasi jaunas vyras… Dieve, aš velniškai trokštu vyro. Dieve, tu suprasi, tu atleisi. Žmonių čia nėra. Žmonės nemoka suprasti, nemoka atleisti. Tegul jaunas vyras apkabina, tegul guldo ant samanų. Dieve, aš labai noriu vyro, kad net (gal?) jį myliu! Myliu, labai geidžiu, labai trokštu, myliu… Jaunas vyras negirdi jos minčių. Jis, lyg pabaidytas briedis, rankomis, kojomis laužydamas šakas, tolsta… Balsu jį kvies sugrįžti. Klykia… Tik atsidūsėjimai išsiveržia. Nėra balso. Jeigu jaunas vyras atsigręžtų…nesvarbu kad tai būtų ir uogeguotasis velnias Sugieda gaidžiai moteris pabunda,negi tai buvo tik sapnas,o gal ne.
Ji atsikelia ir..

2019 m. spalio 7 d., pirmadienis, 14:01:12
Vulgaru :(((

2019 m. spalio 6 d., sekmadienis, 19:49:33
Tamstai prie veido gal toks vardas tinka:(

2019 m. spalio 5 d., šeštadienis, 20:50:44
"...
Žinok kad meilė – ateitis,
Žmogus be meilės – lyg aklas
Pykčio pilnas KUILYS."
Ar "kvailys" norėta pasakyti? Taip dera geriau.

Amen. 2019 m. spalio 4 d., penktadienis, 18:12:27
Nelauk, kad kiti žmonės Tamstą gerbtų, jeigu pats savęs negerbiate
išmok save vertinti.Niekada neleisk "šiūkšlėms" tavęs žeminti - Tiesiog parodyk joms jų vietą!Tu juk esi vertas daugiau..Atstatyk savo garbę ir orumą." paminejai ragus",išmesk juos į šiukšliadiežę.
Pabaiga.

Biblijus 2019 m. spalio 4 d., penktadienis, 15:57:00
"Būkite kaip vaikai, nes tokių yra dangaus karalystė."
Amen.

2019 m. spalio 4 d., penktadienis, 10:27:22
Manau su tuo `orumu` reikia elgtis atsargiau. Negi manote, kad pati sau oriai, tokia atrodysite ir kitiems ? Veikiau labiau pasipūtusi, nei ori.
O kas link `mindymo`, tai jau mindintojų problema.
Imkime pvz. Jus, ar ne jus čia vis ` valkiojate` svetimus benkartus. Tai galiu pažadėti tiems, kurie `valkioja`, kad jeigu dar neturi, tai turės nuosavus. Nepaliauju kartoti, kad mintys materializuojasi.
Kai aš tuo tarpu negatyvus išrūšiuoju. Dažniausiai utilizuoju ir man tiesiogiai jie neturi poveikio. Kitaip sakant, pakylu virš viso to `mėšlo`. Nors kvapas jaučiasi, bet nebraidau, nes už mane kiti tą daro. :)

2019 m. spalio 4 d., penktadienis, 00:53:23
Koks gražus jūsų pasaulis. O paskui dar pykstate.

2019 m. spalio 3 d., ketvirtadienis, 23:34:01
'Turiu garbės priminti - leidžiantis save žeminti žmonės nebrangina savo orumo."

2019 m. spalio 3 d., ketvirtadienis, 23:29:43
Visi žmonės klysta, bet kai kuriems niekada nepakanka kilnumo ir padorumo pripažinti savo klaidų.Klysta net,ir labai padorūs politikai.Visko būna žmonių gyvenime.
Turiu garbės priminti - žeminami žmonės nebrangina savo orumo.

dar 2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 23:28:34
Orumo nebuvimas,skatina žmogų degraduoti.Drąsiai teigiu: stichinė nelaimė ateina kuomet žmogus savęs negerbia,tampa „užgniaužtas“,neturi savo nuomonės,paklusta bet kokiems nurodymams. Jis pats dėl savęs nieko nepadaro, kad būtų kitaip.Jie tampa tarsi bestuburiu gyvūnu,be savo"AŠ" Taip žmogus neturi elgtis su kitu kaip su daiktu: mazgote, skuduru, seiliumi bet ir neturi buti ir pats tuo pačiu pamiršusiu savo orumą. Tad pagarba sau ir savo Orumui.

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 20:23:26
Taigi išvada: žmogus žmogui nėra daiktas. Ar su orumu, ar be jo jis neturi leidimo elgtis su kitu kaip su daiktu: mazgote, skuduru, seiliumi ir t.t.

ot. 2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 20:14:11
Orumas, žmogiškumas ir stiprybė – vieni didžiausių žmogaus turtų.
Paprieštarausiu,nors ir Tamsta save laikote neperkalbamu,
Garbingu ir sąžiningu tampama tik tuomet, kai gebema paisyti žmogiškųjų vertybių ir išlaikyti orūmą.
Pagal jūsų nuomonę ,būti oriam ir žmogiškam , tai atrodo neaktualu, nereikalinga ,net vadinate puikybę.
Kiek supratau skaitote Seneka,taigi daugelis literatūros klasikų, mąstytojų, filosofų, siekia įrodyti, kad ir žmogiškumo paieškos – kiekvieno iš mūsų pareiga ir būtinybė.Žmogaus orumą gina ir saugo net įstatymai. Linkiu jums juo labiau kaip vyrui turėti orumo
Orumas reguliuoja ir moterų požiūrį į vyrą, reikalaudamas gerbti jo nuomonę. Vyras be orumo, tai leidimas save traktuoti kaip daiktą.Mazgote, skuduru, sėdinčiu po padu seiliumi – tokius vyrus moterys ir išduoda.

" išlikti oriam " 2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 17:56:17
Taip buvo jau. Visi vaikščiojome pasipūtę, orūs, sparnelius išskleidę.
Kur tai nuveda? Į puikybę. Kas yra didžiausia nuodėmė. Tiesa, ne mirtina. Todėl tokie nemiršta. Bet ir negyvena.
Reikia bent prisilaikyti fizikos, energijos ir tvermės dėsnio.
Jeigu nieko neišspinduliuoji, neduodi, tai ir nieko negauni. Arba gali nuodyti aplinką, bet patikėk, vis tiek sugrįš, tik dar Karmagedonas padaugins.
Amen.:)

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 17:19:32
Per atviras eilėratis, Yra žmonių kurie pirmam sutiktam iškloja paslaptis.
Kas tik klauso, tam išlieja savo rūpesčius
Kiti, priešingai, bijo, kad BR> nesužinotų
Nedera daryti nei
vienaip, nei kitaip
Ir pasitikėti visais, ir netikėti niekuo. neprotinga.Reikia surasti viduriuka ir išlikti oriam.

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 16:44:48
O eilėraštis grieko vertas:) Ypač turinio pagrindinė prasmė.

Oi 2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 16:36:26
O o, kiti rašo, kad diedelis.
Bet net pavydas ima, kiek dar parako turi;D
Nors visas vežimas girgžda, bet pats seniokas , eina pėsčias, jaučiasi stiprus.
Gerai prakutęs , kokių šešių dešimtų metų ,bet foru duoda 40-merčiams.:)
Net ir moterų, norinčių ištiesti nagus į tokį gėrį,svarbiausiai turtus. daugybė.:D

Jie... 2019 m. spalio 1 d., antradienis, 21:08:51
Diagnozė baisi
Gerumas ji vadinas
Kiek daug praradome jau jų
Toks kai kurių likimas
.
Nueini žmo į kiekvieną pagrabą ir tegirdi-Geras žmogus buvo ... :)

2019 m. spalio 1 d., antradienis, 20:36:31
AŠ visumoje apie šios svetainės poetus, mes tik drėgnos katino nosis.
Vadinamas "poetas" yra tiesiog kitoks, galintis pamatyti, išgirsti, pajusti kažką savitai, kažką, ko nemato ir negirdi kiti ir mintis perkelti į lapą.
Galgi,būti geru žmogumi yra didesnė vertybė nei būti poetu.

Pataisysas 2019 m. spalio 1 d., antradienis, 12:10:59
O jus labai gražiai rimuojate.
Gal Rima būsite ? :)

Pataisa 2019 m. spalio 1 d., antradienis, 09:47:34
Koks poetas – toks jo menas,
tokia ir jo poezija.
Nei grožio nei prasmės.
Lyg šuns lojimas ant karavano.
Čia tebegaliotų Sokratiška
išmintis: kas daro daiktus
vien pasigrožėjimuisi, o
kas užsiima niekais.

2019 m. spalio 1 d., antradienis, 09:46:23
Koks poetas – toks jo menas,
tokia ir jo poezija.
Nei grožio nei prasmės.
Lyg šuns lojimas ant karavano.
Čiq tebegaliotų sokratiška
išmintis: kas daro daiktus
vien pasigrožėjimuisi, o
kitas užsiima niekais.

Ji"mokytoja" 2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 23:09:29
/Tapati/ nekreip dėmesio kas ką sako,## rašai juk ne tik šūio forumo valdovui jie.. ar tie..žinok jokio leidimo neteikia'rašyk kiek nori.

2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 22:37:31
Meilė ateina ateina tada, kai esi jai ppasiruošęs Svarbu net radus žmogų nneprarasti savęs

Tai pacia 2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 22:20:10
O eilerastis
isjautas su sielos sopuliais

2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 19:20:40
Labai patiko eiliukas "Ruduo"spalvingai.

2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 15:20:01
Gerbiamasai kalb os stilius kalba uz save.

2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 09:18:33
Gerbiamoji, kalbatės su savimi, tai ir kalbėkite. Bet nekiškite savo žodžių kitiems į burną.

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 23:16:05
O kas Jis tai visiems Ča aišku!

BET 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 23:14:00
Bet radusysis IŠSIDUoDA irgi
Kad toji jam labai parūpo
Lyg kad šunelis tas atknisęs skanų spirgį
Ir uodegą pakėlęs ir pasikėlęs ūpą:D

ta pati 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 22:15:40
Taigi - "nusipelniusi"! (Šiek tiek)

Taigi ,nenaujokė čia, o ta pati:)O ja..:) 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 22:08:59
Kiek daug čia spalvų!
Galva net svaigsta nuo jų.
Kiekvienas radom savo rolę Čia.

ta pati 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 21:51:17
Paskutinis žodis turėtų būti- 'vardan' .

ta pati 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 21:48:29
Prisiminiau, kažkas paguosti norėjo, šelmis...

ta pati 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 21:47:13
O! Ačiū!!!
Taip, tada buvau labai labai nusiminusi:(.
Na ir kaip jums tas mano eiliukas :)?...
Aš jį jau buvau visai pamiršusi.
Prisiminimai, kažkas paguosti norėjo, šeimos...

prieš porą metų 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 20:46:47
tapati 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis, 22:15:02
Atrodo, vien tik lapas šis-
Vienintelis klausytojas šįvakar,
Priims, išgirs ir išklausys,
Sugers kaip rašalą, vienatvę mano.
Bijau apsunkint kito sielą
Našta, užgulusia mane.
Geriau tegu ji lieka
Tik balto popieriaus lape.
Jau negaliu, juk negaliu daugiau,
Panešti visko aš viena.
Raudonu rašalu rašau,
Rašysena juoda.
Šįvakar, baltas lape,
Esi tylėjimu paguoda man.
Už viską, viską-ačiū,
O viskas, te, - vilties vard

Ar ta pati barbė??? 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 20:36:38
Vakar švietė saulė.
Na ir kas, kad bokštas didelis.
Skrenda paukštis, langai, kiaulės nešertos,
Bet man vistiek norisi ledų.
Stovi žydas be kepurės,
Man tas pats, nors ir neturiu namų.
Laidai surūdijo,
Nieko nemyliu,
Prie kelio miega girtuoklis.
Skrenda paukštis,
Nežinia kodėl miestas miega.
Pradūrė moteriai skylę kojoj,
Kodėl kaktusai nežydi?
Niekur meilės nėra,
Tik guli palovej bobutės smirdančios kojinės.
Gal tai išspaus jums šypseną.;]

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 23:29:36
Ta pati pas mus valia,
Kaip ir ta pati dalia.
Su Jumis aš visada,
Nors už lango, bet šalia.
Mes gyvenime išmokom
Suvaidint laimingus.
Tas likimas mūs kartokas
Į dvejas taures supiltas.
Turi būt išgerta viskas...

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 23:09:22
Kad taip bus sudėtinga negalvojau
Ir ką gi man dabar daryti ?
Ilgai, aš taip ilgai tavęs ieškojau
Ką širdžiai savo pasakyti ?..
Vėlu, atrodo jau vėlu...
Tarp mūsų toliai dideli .
Neskyrė Dievas būt kartu...
Likimo manojo kely...
Nors jo atspėti negali,
Prabunda meilė, kai, širdy.

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 22:36:22
„Ar tu čia gyveni?“ Eilėraščius rašai?- paklausė ji.
- Ne, aš tiesiog bunu čia.
- Kodėl?
„Man įdomu“.
„Ką jūs čia ieškojote?“
- Tavęs
„Ir jūs to laukėte?“
- Taip.
- Nusivylėte?
- Ne.
- Iš kur tu kilęs?
- Kalnai. Miškas. Upė. Koks skirtumas?
-
- Bet kokiu atveju.
„Ar tu dar ateisi?“
- Aš ateisiu. O kaip tu?
- Privaloma.

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 22:26:36
Pas mus ta pati valia,
ta pati dalia.
Aš buvau su Jumis visą laiką
tik už lango.

Mes išmokome gyvenime,
laimingais nuduot.
Mūsu likimas kartus
į dvi taures ižšpiltas
turime iki lašo išgerti.

2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 22:11:05
Negalvojau ,kad taip bus susdetiga
ką man daryti
ką man daryti
taip aš ilgai tavęs ieškojau
ką širdžiai pasakyti

jau vėlu,jau vėlu...
tarp mūsų toliai dideli
Dievas neskirė mums būt kartu...
toks likimas...
nors negalima likimo atspėti
kai meilė širdyje prabunda

ta pati-- Sveiki! 2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 21:55:37
Reikia potvyniui krantų,
Reik tvirtų, patikimų.
Taip esu aš ne pėsčia,
Nes teku, teku upe.
Šio gyvenimo vaga.
Leisiu sau pavinguriuoti,
Jūsų posmą redaguoti:
'Pasikeisti negalI,
Tartum vėtrungė nakty.
Patylėt laiku mums reikia,
Nes po laiko kalba laikas . '

***** 2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 20:07:34
Pasikeisti negali,
sukinėjies kaip vėtrungė naktyje.
Patylėti reikia laiku,
po laiko netyli net laikas :)

~~~~~~> 2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 14:26:49
Apsirikot gerbiamoji jūs truputį
Potvyniuose mes ne kiškučiai
Jietim smaigstome rytais ir dienomis
Ramiai miegam naktimis, mis. :)

***** 2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 12:30:45
Nesimiega naktimis
Atsakai Jai eilėmis
Moteris ji ne pėsčia
Žodžių potvynyje suvystis.

Klystate 2019 m. rugsėjo 13 d., penktadienis, 09:07:37
Santuokai visada renkasi moterys. Tik vyrai galvoja jog jie. Mulkiai jie(tarp mūsų mergaičių.:)
O kad ypač šita gentis manipuliuoja jais, kaip yra ypratusi daryti viską svetimomis rankomis, tai irgi fakts. :)

2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 22:24:00
Vyrai visuomet renkasi moteris, kurios leidžia jiems pasijusti didvyriais
Protingiems vyrams nereikia paikų lėlių.

<~~~~~~~~~∆ 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 21:51:20
Visos tokios, kaip visi.
Aišku.Taškas. Ir iki.
Ačiū už... "atsiprašau",
Irgi nepasirašau.

~~~~~~> 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 18:17:40
Gerbiamoji, neįsivardinote, tai parašiau kaip visam bobinčiui, kuris čia mane bomborduoja. Dėl to atsiprašau, kaip naujokės.
Bet jūsų požiūris kaip ir visų anų šios moteriškos matricos gyventojų.
Čia aš tik ginuosi, o redaktorius kažkur tai, tikriausiai į ūsą šypsosi. :)

Kriptovaliutas 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 18:05:56
Jus nesupratote. Jus iš vyrų norite per daug, šioje matriaachato visuomenėje. Vyrai visada buvo donorai. Viduramžiais buvo tik dvi garbingos mirtys. Žūti mūšio lauke, arba ant moters pilvo. Tai jie ir eidavo, kariaudavo, žudydavo. Nebuvo jokių pencijų. Kai tapdavo našta-ant rogučių ir į mišką. Dabar panašiai, bet jau moteriškai. Jie žvejoja, medžioja, joja, žaidžia bulvekasį. Net religiją pasidarę. Kai namuose per ilgai užsibūna, vargas moteriškėms. Parnešei algą, alimentus ir gali eiti sau. Nereikalingas.
Dar labiau suprastinsiu lygtį , specialiai jums.
Imkime inkubatorių. Kai išsirita viščiukai, jie išrūšiuojami ir visi gaidžiukai utilizuojami, nes nereikalingi. Neneša jokios naudos, nededa keušinių...
Ir nereikia iš vienų moterų daryti šventų karvių, iš kitų -davatkų. Bet kuriuo atveju jūs, moterys tarp savęs ir išsiaiškinkite, o neieškokite kas už jus jūsų problemas išspręs. Juk jūs viena kitai labiausiai pavydite, tarpusavyje konkuruojate, rengiatės gražiau ne dėl vyrų, o konkurenciniais sumetimais. Tai ir kibkite viena kitai į plaukus. Nes pavydas jus varinėja. :D

ta pati - klausimas autoriui 'Jietis' 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 18:01:04
Gerbiamasis JIETI,
Man paklausti knieti:
Jūs turbūt redaktorius čia esate ?
Tiek daug ir taip savotiškai parašėte..
Naujokė . Daug ko nežinau.
Dėl visa ko atsiprašau...
Dėkoju už atsakymą,
(Juk pasiklausti galima).

2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 16:59:36
Kriptovaliutas supratau tave
esi uz lupikautojas, barakudas,
o gal esi barakuda Tikrintoja piniginės storumą
O gal užauginai barakuda ir tuo didžiuojiesi
kad gyvena iš prisiteistų pinigų. bendrauja tik su „piniginėmis“. va,va,vienas iš būdų tai pasiekti yra neplanuotas nėštumas.(neva netyčiukas) Net jeigu susituokti ir nepavyko, bet kokiu atveju, ji mato tai kaip lengvą pajamų šaltinį visam likusiam gyvenimu.

ne tas pats 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 16:44:53
Moteris- (barakudos),vis dažniau siekia asmeninių tikslų, nori būti turtingos ir laisvos ,praskiečia kojas ir spec pasidaro vaiką nuo turtingo,nesvarbu ar jis vedęs ar pagyvenęs.Svarbu pinigai.Net nuo keliu skirtingų vyrų
Tačiau labai dažnai,po kelių metų, vaikui paaugus ,jis pasijunta nelaimingu ir ateina nerimo pojūtis , daugėja vaikų besijaučiančiųjų vienišais.
Šeima šiandien suvokiama tik jei yra mama ir vaikai, tėvas į tą sąvoką neįtraukiamas, iš jo reikalaujamas tik išlaikimas,o pamatyti vaiką gali tik teismo nurodymu.

Dauguma,pražertakojų,galvoja tik apie savo gyvenimą, negalvoja apie vaikų didelę psichologinio pažeidžiamumo riziką.

2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 16:05:10
Kask giliau.

Kriptovaliutas 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 16:04:25
Kas giliau. Tokia dabar liberastinė sistema. Viskas nukreipta į tradicinių šeimų ardymą, jaunosios kartos destrukciją ir degradaciją. Dabar daug gimsta indigo vaikų. Kažkam labai nepatinka. Savo laiku buvo išžudyti visi naujagimiai berniukai, iš kurių kiekvienas buvo galimai Kristus . Taip kad skaitykite teisingas knygas, nes jūsų apsiskaitymas tik kgb dosje bylų intrigų lygio.

Ne tai pačiai tik pamąstymui 2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis, 10:35:11
Dabartinėms mergužėlėms
Praskėtei kojas ir jau turtuolė? Dirbantieji turi išlaikyti tokias " motinėlės" pašalpų gavėjas
.Ar "tėvus" tampo po teismus,alimentų reikalauja. Labai keista kodėl tik vyrai kalti,jei nepraskėstų kojų niekas per prievartą neimtų.Dauguma spec daro taip. Ar ne laikas baigti tą vaikų gamybos versliuką.

ta pati 2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 13:47:33
Kažkam- ačiū!
O apie kojas- ne tau Martynai!..

Ariana Dalen 2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 12:37:39
Mano Ex ir aš išsiskyrėme prieš 1 metus ir 2 mėnesius ir buvau šešis mėnesius nėščia. Mes abu mylime vienas kitą ir tai man buvo šokas ir tai tikrai sulaužė mano širdį. Aš bandžiau jam paskambinti ir abi jo linijos buvo atjungtos. Aš bandžiau susisiekti su juo socialiniuose tinkluose, bet jis pašalino mane iš jų. Aš bandžiau susisiekti su jo tėvais, ir jie man pasakė, kad jų sūnus sakė, kad jis manęs nemyli ir nenori manęs matyti ir nežino, kas negerai. Aš verkiau ir verkiau kasdien, nes labai jį mylėjau. Kol pagimdžiau ir kūdikiui nebuvo vienerių metų, negalėjau susigrąžinti meilės. Vėlgi buvau sumišęs. Nežinau, ką daryti, taip pat netekau darbo ir neturiu pinigų rūpintis kūdikiu. Aš buvau apgailėtinai gyvenime, todėl verkiau savo seseriai, papasakojau jai savo problemą ir pasakiau, kad ji žino apie vieną galingą rašybos ratuką, kuris jai padėjo, kai negalėjo pastoti. Aš susisiekiau su juo elektroniniu paštu ir jis pasakė, kad jis man padės, ir pasakė, kad moteris ištarė mano vyrui rašybą ir pasakė, kad jis padės man sulaužyti burtą, kad mano vyras grįš pas mane ir bus mano amžinai. Mane labai nustebino tai, kad viskas, ką jis pasakė, įvyko. Mano vyras iškart grįžo pas mane, sakydamas, kad turėčiau jam atleisti. Siunčiu labai didelį ačiū šiam galingam ir tikram rašybos rašytojui. Meldžiu, kad jis ilgai gyventų ir nuveiktų daugiau savo nuostabių darbų. Jei turite kokių nors problemų, kurios jus trikdo gyvenime, turite susisiekti su šiuo galingu rašybos žinovu! Jis gali jums padėti. Jis nenuvils jūsų, aš jums suteikiu 100% garantijų, kad jis jums padės. Štai jo kontaktas: Siųsti jam el. Laišką: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

o pamiršau 2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 11:33:49
o kojas plačiau

tai pačiai 2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 08:48:01
Gerai pavarai.
Drasiau, galvą aukščiau.

Monika Šimun 2019 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 11:37:17
Aš turiu savo meilužį GRĮŽTI
Daugelis žmonių yra parašę straipsnių apie tai, kaip jiems padėjo rašybos raidelis, tačiau esu labai dėkinga šiam puikiam rašybos ratojui, kuris sugrąžino mano buvusį vyrą pas mane. Šis liudijimas yra tikra istorija ir mano vardas Monika Šimun. Kai bendravau su šiuo vyru, taip pat buvau perrašęs apie jį liudijimą, taip pat teko susidurti su daugybe liudijimų apie tai, kaip jis padėjo kitiems jų gyvenime. Grįžimas su buvusiuoju yra vienas labiausiai jaudinančių jausmų, kurį daugelis žmonių norėtų patirti, ypač kai tie prisiminimai su buvusiais žmonėmis visada užtemdo mūsų mintis, kai kas nors kitas daro tuos dalykus, kuriuos anksčiau darydavome. Aš buvau vienas iš tėvų beveik 6 metus ir, nors mano buvęs vyras buvo toli nuo mano vaikų, vis tiek norėčiau, kad kada nors jis sugrįžtų pas mane. Šis mano pažįstamas burtininkas, žinomas kaip DR ISIKOLO, padėjo man su savo norais ir aš su džiaugsmu sakau, kad grįžau su savo buvusiu vyru ir labai džiaugiuosi dalijęs parodymus su visais, kad ir jie galėtų sutikti šį puikų gydytoją ir išspręsti savo problemos. Aš nežinau, ką kiti gali jausti grįždami į savo buvusį gyvenimą, bet aš visada žinau, kad yra paslėptas palaiminimas vieninteliu ryšiu su buvusiais žmonėmis. Jei norite sėkmingai susigrąžinti savo buvusį asmenį, susisiekite su šiuo puikiu rašybos žinovu jo „Whatsapp“ +2348133261196 arba el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com ir pasidalykite nuostabiu liudijimu taip pat kaip aš.

Ačiū Dr. Kamorai 2019 m. rugsėjo 6 d., penktadienis, 14:04:04
Jis padėjo man susigražinti svetimą žmoną. Bet burtai išsisklaidė ir vėl žmona išsikraustė, nes vėl pradėjo keistai elgtis. Tada vėl pradėjau žiūrėti jo reklamas ir pagalvojau, kad Dr. Kamora yra ne iš šio pasaulio ir tas pranašas turėtų man gražinti pinigus, kuriuos išviliojo burtų pagalba. Bet jis pradėjo irgi keistai elgtis, nes sako nežino kas jam nutiko. Tai sakau jam kad kreipsiuosi i Policiją, kad sužinotų kas jam nutiko. O dar geriau į Interpolą. Ir dabar jam reikės mano burtų pagalbos, kaip rašybos specelystui. Tai dabar sakau visiems , kad nesinaudotų elektroniniu paštu, o siūstų pašto baladžius, nes jie nemeluoja. :D

Tyron Snel 2019 m. rugsėjo 6 d., penktadienis, 03:34:20
Ačiū Dr.Kumolai, kad ji padėjo man susigrąžinti žmoną, mano žmona pradėjo keistai elgtis, viskas supyko ir ji man pasakė, kad nori išsikraustyti. Pagaliau ji išsikraustė ir viskas man pasidarė sunki. Negaliu meluoti. Aš nežinau, ką daryti, kol pamačiau Dr.Kumola reklamą ir kaip jis padėjo žmonėms. Susisiekiau su jo el. Pašto adresu (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com) ir papasakojau jam viską. Jis patikino, kad aš ją sugrąžinsiu po burtų. Aš padariau viską, ką man pasakė Pranašas. Mano žmona grįžo namo po 2 dienų, ji sakė nežinanti, kas jai nutiko, mes vėl kartu. Ačiū Dr.Kumolai, kad sugrąžino mano žmoną. Kreipkitės į jo el. Pašto adresą (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com), jis yra puikus rašybos rašytojas.

merild45 2019 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis, 14:53:17
aciu uz palaikyma

Laura Patrik 2019 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis, 20:07:51
Kiekvienas čia patyręs emocinį širdies skausmą supras, kaip aš jaučiuosi, ir supras, kaip aš stengiausi atstatyti savo gyvenimo meilę, kol sutikau puikų pranašą, kuris man atrodė neįmanomas, ir aš pradėjau prarasti viltį gauti francisco Dėl to jis paliko ir pasakė man, kad niekada nebenorėjo manęs matyti dar kartą savo gyvenime. Aš buvau ragana, dėl kurios jam trūksta progreso, ir jis negali pagilinti gyvenimo. bet po susitikimo su didžiausiu pranašo princu vos už 250 JAV dolerių jis man grąžino meilužiui tai, ko aš niekada nejutau, kad tai buvo įmanoma, ir aš viskuo tapsiu juokų viskuo namuose ir darbe, net jo verslo partneris juokėsi iš manęs ir vadino mane vardais. Dabar aš šypsausi, nes jiems yra duotas mano vedybų kvietimas taip pat gauti pagalbos iš šio gero vyro el. pašto adreso: isikolosolutionhome@gmail.com ir pasakyti jam, kad jus susieja, ir aš tikiu, kad tai darydami tai padarys jūsų santykiams pabaigą. problema arba „Whatsapp“ jam telefonu +2348133261196

"Meilės įlanka" 2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 23:21:58
Ne kiekvienas vyras pastebi groži
pasaulis, kurio ilgisi poetas, tai yra grožio pasaulis.:)
Bet kiekvienas grožį matome skirtingai.
Dar tektų prisiminti tą slaptingą vidaus grožio matą, kurs kiekviename žmoguje yra kitoks.
Manau ,grožiu neatsilieka ir Gintaro įlanka - tai marių įlanka šalia Juodkrantės,

Veronika Adriano 2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 16:07:35
SU DR ISIKOLO JŪSŲ RYŠIŲ PROBLEMOS VISOS. Susisiekite su juo dabar.
Aš kasdien prabundu su šypsena veide ir giedamas pagyrimus šiam galingam rašybos ratojui, vardu DR ISIKOLO, kuris man padarė didelę palankumą, gelbėdamas mano santykius nuo nutrūkimo. Aš galvojau, kad turiu puikius santykius, kol mano meilužis pradėjo grįžti namo vėlai ir kiekvieną dieną jis man pateikia įvairių pasiteisinimų, tada nusprendžiau atidžiai jį stebėti, tada sužinojau, kad jis turi ryšių su kita mergina. Man skaudėjo širdį, nes aš juo labai pasitikėjau ir žinodamas, kad jis palaiko slaptus santykius, mane labai skaudina. Bet aš dėkoju visiems, kurie patalpino DR ISIKOLO kontaktinę informaciją internete, nes per tai aš galėjau susisiekti DR ISIKOLO ir šiandien mano santykiai buvo atkurti su meile ir daugiau romantikos nei bet kada anksčiau. Jei susidursite su bet kokiais santykiais ar santuokoje patirsite stresą, padarysiu malonę, jei atsisakysite DR ISIKOLO kontaktinės informacijos el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Filip Bruno 2019 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis, 21:40:05
DIDŽIŲJŲ VYRŲ, LIKE DR ISIKOLO, GALIMA ATKŪRTI UŽTIKRINTUS SANTYKIUS.
Sveiki, mano vardas Filipas Bruno. Aš buvau išsiskyrusi su savo sužadėtiniu kažkur prieš keturis mėnesius, po to, kai su ja susidūriau su didžiuliu ginču dėl kažkokio vaikino, kurio, jos tvirtinimu, ji niekada nematė, kol aš jai nesakiau, kad santykiai baigėsi iš pykčio ir tą vakarą ji paliko mano namus. Aš maniau, kad ji man paskambins, bet ji niekada nepadarė visko, ką galėjau, tačiau ji atsisakė priimti mano apeliaciją, nes aš ją labai myliu, beveik praradau viltį, kol perėjau dr. Isikolo kelią ir papasakoju jam, kas vyksta, suabejojau. iš pradžių, bet mane nustebino tai, kaip jis padėjo man susigrąžinti sužadėtinę, todėl visada, kai turiu problemų, visada skambinu į gydytoją Isikolo man padėti, tai yra, kaip dr. Isikolo visada man padeda. Esu laiminga, kad gyvenime susisiekiau su gydytoju Isikolo. Dabar kuriu vedybų planus, yra stebuklas, kaip jis padėjo man ją susigrąžinti, nes dabar esu laiminga. jūs taip pat galite susisiekti su gydytoju Isikolo, jei turite kokių nors problemų. Dr Isikolo yra galingas gydytojas, jis gali už jus išspręsti jūsų problemas, kad jūs taip pat galėtumėte tapti laimingu žmogumi, kaip ir aš, ir jis mano gyvenime daro gerus dalykus, nes aš jį pažįstu. susisiekite su dr. Isikolo el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

2019 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis, 10:50:59
Nereikia nurašyti savęs anksčiau laik,nėra taip blogai,o ,dar vaikštai savo kojomis,matai pasaulį ,pati kvėpuoji- daug kas tuo džiaugtus,jei turėtų tai .
Neskubėk pastatyti sau kryžiaus.

2019 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis, 09:40:30
taip noro nebeliko,
tiesiog kviepuoti

TO merild 2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis, 21:46:31
Esi vienintelė ir visada tokia būsi. Tu – svarbi. Pažvelk pro langą,juk tau šypsosi saulė,dūzgia bitė,žydi gėlės Turi perprogramuoti smegenis ir išsitreniruoti galvoti kitaip,juk puiku gyventi ir tavo sūnus to norėjo,o tu turi kojas ,rankas ,namus rašyk,piešk.Stebėk gamtos stebuklus.Dievas juos sukūrė,kad žmogus džiaugtus,ne vien liūdėtu.
Esi ne viena o su Visata. Visata nuostabi, tu – irgi.
Mirtis ateis pas kiekviena ir nepavėluos,nešauk jos...

Turi nešti savo kryžių 2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis, 12:44:04
Stipriam žmogui sunkus jis ir uždedamas.

Merild45 2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis, 11:57:14
vis dar esu,
iseina ir iseina palikdami mane
varge,,, ir vel rugpiutis
visai kioks,,,
ar bus dar ju ir kam man jie,
kam ta vasara karsta-antra taip degina mane

Zara Noel 2019 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis, 20:58:35
Dr Isikolo yra geriausias būdas padėti jums susigrąžinti partnerį
Gaila, kad aš suabejojau rašybos ir psichikos skaitymais, kuriuos žmonės internete skelbia apie vertus rašybos rašytojus. Rašau čia, šioje svetainėje, nes noriu patikinti žmones, kuriems vienaip ar kitaip reikia pagalbos, žinoti dr. Isikolo, kuris padės išspręsti jūsų problemą. Aš netekau vyro, nes negalėjau jam pagimdyti vaiko. Endometriozė buvo mano nevaisingumo priežastis. Po 2 metų išsiskyrimo mano vyras niekada neatvyko namo, pamatydamas kitą moterį. Trumpai tariant, aš prisijungiau internete ir mačiau liudijimus internete, bet taip pat ieškojau patikimų rašybos ratukų. Dr Isikolo buvo rekomenduotas kaip labai patikimas, tikras ir patikimas padėti. Aš susisiekiau su juo ir paaiškinau jam apie mano nevaisingumo problemą ir mano vyro matymą su kitomis moterimis. Jis patikino mane visiška laime. Aš padariau viską, ką jis man liepė, ir šiandien mielai rašau apie jį. Nustebau, kai mano vyras grįžo namo atsiprašydamas. Šis susitikimas su šiuo vyru privertė mane atsidžiaugti. Mano vyras paprašė manęs ir po to, kai aš sutikau, jis tą naktį miegojo namuose, o mes po 2 metų pirmą kartą turėjome lytinių santykių, ir tai buvo puiki akimirka. Aš pastojau ir esu pati laimingiausia moteris, šiandien internete rašanti šį parodymą, nes esu dvynių mama ir noriu, kad ir kiti, norintys pagalbos, susisiektų su šiuo vyru. Jo el. Paštas yra isikolosolutionhome@gmail.com arba „Whatsapp“ +2348133261196

2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis, 18:07:35
Jie..'išgali viršiję visus neįmanomus įgaliojimus, šokdina mūsų pasaulį penkis šimtus metų. Melagiai jau nebegali meluoti Netiesos šalyje,"
bet yra tikinčių.

Vat,kai kam vertėtų paskaityti 2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis, 18:04:21
2019 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis, 13:06:40
Niekam nevertėtų rusams net rankos paduoti, jie taip nesąžiningai gali Jūs įtraukti į Deivės Kali valda

ta pati 2019 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis, 23:15:21
Dieve, kokie mes maži.

MA - 2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 21:06:16
O,taip, romantikos Jietyje dar liko . Ar turi jūrininko uniformą? Kaip žinia,kapitonas laive yra dievas
Ar jūros piratų nebijai?:)
Eilėraštis tvarkingai susibangavo.:)

2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 15:39:45
И расправил крылья воробей и сказал: "Я Орель!"

2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 11:47:55
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой
С рептильной силой тёмною, со спрутовой ордой!:DDDD

Išpažintį išklausėme 2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 09:31:12
Nepergyvenkite. Niekas jūsų pasaulėlio nesugriaus, jeigu pati to nenorėsite. Bet mokyklą reikia baigti. Kitaip iškrisite iš gyvenimo konteksto. O ir pati visada jausitės nepilnavertė ir pavydėsite tiems, kurie kažką baigė. Nežiūrint kad užsidėsite kokio nors žvakių fabrikėlio direktoriaus antpečius. Tą galite pasakyti ir savo anūkams.

O tikrai, laipsnis ne prie ko 2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 01:07:05
Pazistu kelis zmones net vidurines nebaigusius, bet apsiskaite ir zino tiek, kiek net magistra baiges zmogus ne kiekvienas zino.
O cia"mokslininkas" pasakoja o is tiesu mates tuos visus medituotojus
per "SKYLUTE", per atstuma.,
Mokslininkas gal ir honorara gaus uz piara.
Tam zurnalistai ir reikalingi.Kelti savo reitinga.

>>>Oi, ne tą įkėliau.... 2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 00:54:08
internete galim sutikti daug neadekvačių žmonių.Banalu.. Realizuoti save nori jau nuo senatvės 'papušęs" mokslininkas viešojoje erdvėje.
Išvada:jei tiek daug važinėja,tai kada dirba????

2019 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis, 00:44:47
Matau žiovaujate, tai pabuskite
o tikrai gražus grimas,gražiai priklijuotos blakstienos:)))( būtent nezemieciu darbas:DDD) taip kruopščiai maskuojamas tikrasis veidas.
Panaikinkime melą ir pasaulis sugrius, bet ar tie griuvėsiai garantuos mums tiesos rojų?Toliau ieškosime melo.
Dažnai internetinis melas tampa tarsi kokia gelbėjimosi valtimi, nuo vienatvės,vienišumo, vyresniame amžiuje neturėjimo tinkamo užsiėmimo,netgi nuo impotencijos.
Ir ką padarysi,žmogų neperkalbėsi,jis skaitė tiesos karvėje -internete ir taškas, žmogus klysta, bet įsitikinęs, kad skaito tiesą, taigi perpasakoja netiesą pats to nesuvokdamas.Tai bėgimas nuo realybės į išgalvotą pasaulį:(((
S

2019 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis, 14:14:11
Kaip ir visi mes teisūs.

2019 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis, 12:41:34
Masiulis teisus.

Klara Alen 2019 m. rugpjūčio 12 d., pirmadienis, 12:03:48
Dr ISIKOLO TIKRAI SUNKTAS DIEVAS, PADARYTAS ŽMONĖMS.
Mano vardas Klara Alen. iš Londono. Aš esu čia, kad paliudyčiau apie puikų ir galingą rašytoją, vardu Dr Isikolo. Buvau toks sumišęs ir nuniokotas, kai meilužė paliko mane pas kitą merginą. Man jo reikėjo beviltiškai, nes aš jį taip mylėjau. Taigi kreipiausi pagalbos į šį puikų rašybos atstovą. Jis padėjo man mesti ant jo meilės burtą ir tik per 48 valandas draugas berniukas grįžo pas mane verkdamas ir maldaudamas atleidimo. Dr Isikolo jį paleido, kad žinotų, kiek aš jo myliu ir noriu. Ir jis taip pat atvėrė akis, norėdamas pavaizduoti, kokią meilę kartu turime. Rašydama šį liudijimą dabar esu pati laimingiausia moteris žemėje. Noriu rekomenduoti šį puikų rašybos rašytoją visiems, kuriems tikrai reikalingas skubus meilės iširimo sprendimas. Siųskite jam el. Pašto adresą: isikolosolutionhome@gmail.com arba „Whatsapp“ jam telefonu +2348133261196.

2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 14:49:10
Tai kurgi ji, toji ramybė? Kaip ją pasiekti, o pasiekus – išsaugoti?
O tai, sutinku, svarbiausia pavargusioms, nerimo kankinamoms sieloms.

2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 14:45:12
Ramybės, ramybės.
Amen.
:D

2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 14:34:04
Kambaryje
prieblanda
bet nei rytas nei vakaras
veikiau sielai
nesamasis laikas
Pastebėk, tai pagrindinis dabartinės kartos bruožas - nuolatinę įtampą kelianti sumaištis. Kuomet nieko nespėja, o privalo. Nenori, o reikia. Dar kažką gali, bet tingi,
Daug pranašų, bet galiausiai,jau nebetiki niekuo.

Bet 2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 14:06:56
Teorema turi keletą įrodymų.:D

2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 14:00:43
Tą ir reikėjo įrodyti. :)

----->Va 2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 13:26:08
Labai svarbu kuo anksčiau pastebėti ribą, kai ginčas tampa postūmiu į intymumą . Deja, daugelis mūsų skendi iliuzijoje, esą intymumą mums gali dovanoti bet kas. Ir taip nutarę, leidžiatės tokio žmogaus ieškoti, pirmiau neišsiugdę tvirto pasitikėjimo savimi.
Protingiau būtų iš karto nubrėžti aiškias, neperžengiamas ribas.Nubrėžti ir jų laikytis.
Pasimatavimo kabina palikime po užraktu. Prekės išmatavimai, atitinka kokybės ir kainos santykį. Apgailestaujame, bet nieko pasiūlyti negalime, pardavime nėra.

2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 12:00:34
Jis taip stačia galva nepuola niekam į glėbį. Pirmiausia parašykite savo Talijos/ italijos išmieras ir visa kita. Tada taryba(iš vieno žmogaus) spręs apie jūsų kunbdalini tinkamumą, atitikimumą ir patikimumą. Aišku po išmatavimų ir pasimatavimų. :D

------------->Va 2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 11:23:37
Aš tikiu, kad matysiu TAVO gerumą , ilgai ,gyvųjų žemėje.>DDD
Žinau, kad greitai ateis ir mano gyvenimo palapinės nugriovimo metas.Bet dabar gyvenkime,nemirkime:)

flora 2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 21:48:55
Mano vardas yra flora, aš niekada netikiu, kad kada nors bus išspręstas mano santykių su meilužiu problema. mano meilužė, vardu Rolins, išmetė mane iš savo namų ir parsivežė kitą moterį, kuri jam dabar atrodo vienintelė geriausia. kol vieną dieną gaunu telefono skambutį iš draugo mieste, kad mano vyras eina į pasimatymą su kita moterimi mieste, aš jai taip pat pasakiau, kad taip pat stebiuosi, nes kadangi Rolinsas mane paliko, girdžiu, kad beveik nemanau, kad man neskambinsi. . Taigi po kelių dienų man paskambino draugas Alisa ir pasakė, kad ji rado vyrą, kuris yra labai galingas, o jis yra puikus žolininkas, šis habalistas yra palaimintas tiek daug žolelių galių, kurias naudoja daugumai žmonių, taigi jis man pasakė, kad vyro vardas yra daktaras OGUNAMENAS, kad ji persiųs man jo el. pašto adresą, kad galėčiau kreiptis į jį pagalbos, todėl ji tikrai man atsiuntė daktaro OGUNAMEN el. pašto adresą ir aš tą ištikimą dieną susisiekiau su juo. po kurio laiko jis man atsiuntė laišką, kad mano vyras grįš pas mane, jei tik aš tikėsiu jo darbu, todėl po 48 valandų aš gaunu telefono skambutį iš Rolins ir jis pradėjo maldauti, kad turėčiau prašyti atleisti jam už viską, ką jis padarė aš .. jis maldavo man sulaužyti širdį ir leisti kitai panelei naują širdį. jis pažada man niekada nepaleisti. dabar aš ir Rolinsas planuojame kuo greičiau susituokti. mes esame sugrąžinti su didžiuliu galingu meilės burtu ir užtemdyti dr. OGUNAMENo burtais, esame laimingi. susisiekite su gydytoju OGUNAMEN šiuo el. pašto adresu {ugbegundenger@gmail.com}

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 21:27:17
Mirsiu-nepamiršiu.
Bet, ai, gal geriau dar nemirsiu, bet pamiršiu. :D

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 20:11:10
Jieti ,niekada nepamiršk: tu unikalus,
kaip ir visi kiti.:DDD

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 20:00:22
Ko žvengi, žirgeli, ko verki, broleli?. Juk žinai vienam Dievas geras, kitam velnias.
In vino veritas, in vodka spiritas.

Kanapė 2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 19:03:36
Veryga, būk žmogus, pasodink Majauską ant heroino adatos.

Verygos istatimas. 2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 17:51:29
Žodis, nuo "vakar"nutylimas,
Į žmonių kalbas neišverčiamas:DD

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 16:45:46
Tai už tai ir išgerkim. :DDD

--------->Va 2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 12:11:41
Laukuose kreivų varpų ištiesinimas: misija įmanoma:D
Domiuosi iš rūpesčio, nes kaip kitaip?
Kuo ilgiau žiūrėsi į bedugnę, tuo giliau į ją krisi.. Jei nori padaryt pasaulį geresniu, privalai atsiriboti nuo blogio,nors kiek tai įmanoma.
Vidinio „aš“ teršimas, ir penėjimas interneto "visažinių" nėra pats geriausias užsiėmimas.
Aš asmeniškai, jei kuo suabejoju Jei matau kad pradedu užkliūti išnaudoju tylos minutę ir pradedu galvoti blaiviai.

~~~~~~> 2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 09:35:24
Nuo ginčų aš šalinuosi. GINČUOSE NEGIMSTA TIESA. Bet gerbiu jūsų kreivą nuomonę. Kaip ir jūs mano dar kreivesnę. :D
Tikiuosi. :)

2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis, 21:14:36
Su jumis taip lengvai nepasiginčysi ir savo tiesos neįrodysiu. Žinoma, žmogaus protas randa būdų, kaip patį save pergudrauti, bet ir po devyniais minkščiausiais patalais visuomet justi žirnį. Manau ir pats jauti žirni,turi abejonių,bet tiki tais proto patalais, kuriuos toliau kemša " dvasiniai vadovai"

Pasakysiu jums komplimentą 2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis, 08:46:37
Jus man kaip iš medžio iškritusi. Verčiate mane kartotis. Ir kaltinate mane, lyg aš būč jus išmetęs. :)
Bet tai ir gerai. Vadinasi jus jau sunokusi, jeigu tokie reikalai jus kabina. Kai kiti tuo tarpu dar kaba ant medžių.
Šiaip ta jūsų būsena vadinama prabudimu. Ir matysite, tai jau tampa masiniu reiškiniu.

~~~~~~> 2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis, 08:42:25
Quae nocent, docent.

2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 23:58:21
Kam sieloms reikalinga žiauri patirtis, kūno kančia, skausmas?
Par aspera-ad astra." Qoud? Quare per experientiam talem?

2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 22:20:15
Ir nekiškite savo žodžių man į burną. Niekada nenuvertinau kūno. Juk Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą.

2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 21:47:01
As neliepiu niekam manimi tikėti. Manęs paklausė, aš atsakiau.
Šiuo metu, kiek leidžia mano žinojimas, esu tokios nuomonės. Gali būti, kad įvairiais klausimais nuomonė keisis, atsiradus naujam žinojimui.
Bet yra dalykų, kurių tu negali niekaip pagrįsti, yrodyti, bet kaip sakoma-"Žinau ir tiek". Jums taip nebūna? Bet jūsų ir kitų tai netenkina. Jums reikalingi kažkokių, neaišku iš kur mokslininkų orgu mentai.
.
"iš kur atsiranda naujos be patirčių sielos",
Esu jau ankščiau apie tai kalbėjęs.
Viskas evoliucionuoja; mineralas, žolė, medis, vabzdys, žinduolis, žmogus, pusdievis... Nes ir mineralas turi sąmonę.
.
Per vieną gyvenimą visų patirčių niekaip neįgysi. Čia ne eksternu baigti kelis aukštuosius. Čia reikia viską iškentėti.
Juk yra pasakyta; "Par aspera-ad astra."

2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 20:40:49
Paaiškink jei toks žinovas iš kur atsiranda naujos be patirčių sielos ,kodėl jos netobulina kūno ,nemoko gerumo.Kodėl sieloms reikia tiek kančių ir skausmo,kiekvienas prieš mirdamas žmogus kenčia.

neklaidink žmonių pats tikrai nežinodamas 2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 20:35:59
Ka pasėjame-tą ir nupjauname." Taigi,taigi ,kaip gi,nemažai žmonių lengvai pritaria reinkarnacijai dėl to,kad šis žemiškas gyvenimas jiems atrodo per trumpas, norint realizuoti visas žmogaus galimybes ir ištaisyti visas jame padarytas klaida Jokiais būdai kūnas nenuvertintinas iškeliant sielą. Be kūno nebūtų ir sielos .Kūnas nėra nei sielos kalėjimas, nei kliūtis, nei paprasčiausias įrankis.Žmogus vienas būvis.
Pagal---> paaiškinimą persikūnydamas žmogus tampa įkaitu aklo ir neaiškios krypties proceso, galinčio nulemti būsimojo gyvenimo kokybę“
Jei sielai reikia nusikaltėlio potyrių taip ir bus nesvarbu kūnas to nori ar ne,rankos pačios šaudys žmones,nes sielai to reikia,reikia sielai pabūti gėjumi ,kūnas darys tai ko sielai reikia,žagins vaikus ir tai pateisinama
Kam tuomet auklėti vaikus,lai daro ką nori ,nes siela juos kontroliuoja.

~> Va 2019 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis, 11:28:53
Jūsų siela visą patirtį prisimena. Bet jus -ne. Kam jums prisirišti prie praeities? Eikite toliau, į šviesų rytojų savo galva.
Visatoje pagrindinis įstatymas yra-Laisvės Įstatymas. Ir niekas neturi teisės jos varžyti. Bet šiame, dualiame mūsų pasaulyje taip nėra. Visi jums patarinėja, nurodinėja, įtikinėja visokios Antkalnių, Nuokalnių, Pakalnių, Aukštikalnių, Žemkalnių ir Užkalnių kalbančios galvos. Lyg turėtų Tiesos monopolį.
Todėl sakau jums- neturėkite jokių pranašų, jokių Guru. Atsirinkinėkite savo galva. Ir Dievas jums niekada nepatarinėjo ir nepatarinės, nes Jis gerbia jūsų laisvę. Spjaukite į tuos, kurie kalba Dievo vardu.
Žmonės skirtinkai nei pvz. skruzdėlės, kurios gimdamos atsineša visą info kaip, kur, su kuo, paskui ką eiti ir ką daryti, žmogus -ne. Jis pagrindus gauna šeimoje, artimoje aplinkoje, gatvėje...
'.
Klausiate"Kaip suprasti...`žmonių žiaurumą `?
Pirmiausia reikia žinoti, kad visos žmonių sielos yra skirtingo brandumo. Pvz . jus, manau, niekada nešaudytumėte žmonių, kaip tas jūsų minimas amerikietis. Nes jus galimai jau turėjote tokios patirties kažkuriame viename iš šimtų savo gyvenimų. O jis dar ne. Reiškia jo siela dar labai jauna.
Bet įdomiausia yra tai, kad ir jis yra toks pats Dievo kurinys, kaip ir jus. Čia tinka tas pasakymas- "Savi šaudė savus". Ir visada taip yra. Pvz. kad ir Hitleris, tikras žydas pagal motinos liniją, konclageriuose naikino tokius pačius kaip jis.
Piktųjų dvasių žmonės sugundomi ir sukiršinami vienas su kitu, eskaluojant žemus jausmus-pyktį, pavydą, neapykantą, kerštą, garbės troškimą... Nes jos tuo minta. Todėl labai svarbu yra net galvoti pozityviai. Juk mintys materializuojasi. Ką išspinduliuosite, tas pasidaugins ir sugrįš. Toks traukia tokį.
Pagrindinis 3D pasaulio atributas dualumas; gėris-blogis, šviesa-tamsa, tiesa-melas, laimė-nelaimė...Tarp jų vyksta nuolatinė kova. Mes tą turime žinot ir suprast, pasirinkdami savo kelią, kryptį. Ir už tai atsakome patys. Todėl jus nesate niekaip atsakinga už tą amerikoną. Ten buvo jo pasirinkimas. Už tai jis ir atsakys. Čia yra blogiausias dalykas ką jūs galite, tai-bijoti. Gaila, bet visa Media pajungta tam negatyvui. Ištisai kriminalų, nelaimių, tragedijų propoganda. Taip žmonės suformuoja tokį agregorą, kuris jau veikia savystoviai ir dar labiau skatina tuos negatyvus. Tikėtina, kad jeigu visi galvotų tik pozityviai, tai jokių nelaimių ir nebūtų. O dabar mūsų Žemė, esanti gyva Būtybė, vienaip ar kitaip apsivalo, ugnikalnių, viesulų, žemės drebėjimų , potvinių pavidalu. Čia vietoje Sodomos ir Gomoros pvz.
Aišku, mes visi žmonės jautriai reaguojame į tokius dalykus ir mums tai daro įtaką mąstyme. Kad ir mums artimas Jurbarko pvz., kai nepilnametis suspardė ir išniekino mergaitę. Mes viduje piktinamės, teisiame, teisiname, smerkiame ir kitaip išgyvename. Tikimės teisngumo, iš kurio jau nieko nesitikime. Bet teisngumas yra. Ka pasėjame-tą ir nupjauname. Prisiminkite Tą atveją, kai girtas policininkas automobiliu sutraiškė vaikus, einančius iš mokyklos. Pasidomėkite koks dabar likimas tos visos jo šeimos. Nieko gero. Kaip aš sakau -nuo Karmagedono nepasislėpsi.
Labai svarbu viską priimti oriai. Net ir artimų žmonių mirtį(kurios kaip po tokios ir nėra). Tiesiog žmogaus siela, to kūno pavidale jau atliko savo misiją, kuri buvo numatyta.
.
Aš pats nepaliauju stebėtis koks įdomus, koks tobulai `sumeistrautas` tas mūsų pasaulis, kuriame brandinamos sielos...

Va 2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis, 20:42:25
Jieti ,prašau paaiškinti , pagal tavo posmus, mūsų siela reikarnuojasis kitame gyvenime ir vis tobulės. Bet kaip galima mokytis jei nežinai ką padarei praeityje.
Kaip suprasti ,kad ir šios dienos įvykius ,jaunuolis sušaudė Meksikos pasienyje 20 žmonių.Jo siela degradavo ar patobulėjo? Juk pasaulyje tiek daug degradavusiu žmonių,teroristų ,pasaulis žiaurėja.

Skrajojanis Olandas 2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis, 17:18:26
Mintimis į priekį skrieja
lyg jaunas paukštis.
/\
Nors kaktą išraižė metai prabėgę,
Taip skeldėja medžiu žievė sena.
/\
Virš smilkinių teliko
tik keli plaukai balti.
/\
Lyg vaiduoklis sklendžia padange
lyg jūromis plačiomis.
/\
Jis nuseka aklai į ten ,
kur ji Dievai beves.
/\
Undinės šaukia ji
bet jis jau neišgirs.
Ausis prisėjo sąmanų ...ruduo

2019 m. liepos 31 d., trečiadienis, 08:01:06
O jau mūza aplankė. „Mūza“ – vidinė įkvėpėja, kūrybos simbolis.
Bet, aš, tiesa sakant, nelabai supratau , kas yra ta tavo mūza,iš kokio bokšto?:D

2019 m. liepos 30 d., antradienis, 23:22:22
Jieti , kur Mūza išėjo?
Vyrą pašlovinki, Mūza,
per negandus ėjusį drąsiai,
Vėtrų blaškytą ilgai.

Po kaldra 2019 m. liepos 30 d., antradienis, 16:49:49
Neieskok kvailiu su savo `dr.`. Eik geriau zaisti rusiska rulete.

audra 2019 m. liepos 30 d., antradienis, 12:36:46
Aš taip džiaugiuosi, kad mano santuoka buvo atkurta.
„Neseniai pasidarėme, nors buvo sunku. Jau praėjo daugiau nei mėnuo, ir viskas atrodo kaip normaliai. Jis pradėjo su manimi elgtis geriau, ir tai buvo abiem gydantis procesas. Košmaras, kuris truko beveik 2 metus, kol išsiskyrėme, pagaliau baigėsi. Panašu, kad mes vėl įsimylėjome! Mes abu palikome praeitį ir bandome judėti į priekį - ir pirmą kartą per ilgą laiką ateitis atrodo daug šviesesnė. Aš negaliu žodžiais išreikšti, koks dėkingas esu dr OGUNAMEN! Panašu, kad pagaliau iš naujo atradome tuos dalykus, kurie privertė mus įsimylėti. Visas nerimas ir stresas tiesiog išnyko. Ačiū dr. OGUNAMEN, kad išgelbėjote mano sugadintą santuoką ir sugrąžinote mano vyrą pas mane! “Aš ir mano vyras vėl gyvename kartu laimingai. Jei kyla problemų, susisiekite su Dr.OGUNAMEN dabar ir garantuosiu, kad jis jums padės. Siųsti jam el. Laišką šiuo adresu: {ugbegundenger@gmail.com}

Antonela Matko 2019 m. liepos 27 d., šeštadienis, 12:32:33
Labai dėkingas DR ISIKOLO už tai, ką jis padarė už mane, iš pradžių galvojau, kad jis buvo sukčiai ir taip pat galvojau, jei darau teisingą dalyką, bet kai aš nusprendžiau susisiekti su juo, pasakiau jam, kad jis su juo juokėsi ir papasakojo man, kad viskas bus gerai per 48 valandas, taigi aš nusprendžiau suteikti jam bandymą, kuriame su juo susisiekiau, jis man pasakė, kad turėčiau pašalinti visus mokymus iš mano proto ir būti laimingais. Asmuo buvo verkiantis, tada aš nusprendžiau paklausti, kas aš kalbėjau, tada jis pavadino savo pavadinimą Richardas aš buvau sukrėstas, paklausiau jo, kas atsitiko, jis sakė, kad jis tikrai gaila dėl to, ką jis padarė man per pastaruosius 3 metus aš vienas. Kad aš turėčiau prašyti atleisti jam, kad jis su manimi. Taigi, aš sakiau leiskite jam ateiti per kurį jis padarė, kai jis atėjo, jis gavo man naują automobilį ir taip pat sakė, kad turėčiau turėti prieigą prie jo sąskaitos viršų įrodyti man, kad jis niekada nepaliks manęs nieko dabar, kai mes nupirko kartu ir mes ketiname švęsti šią Kalėdą bet kurioje mano pasirinktoje šalyje, kurią mes ruošiamės. Dabar mes esame kartu ir jis negali padaryti be manęs, draugai, kurie džiaugiuosi DR. com Taip pat galite jį sušaukti +2348133261196

2019 m. liepos 26 d., penktadienis, 17:09:58
Ir jus kaip mažas vaikas, kuris nespėja paskui tėvelį, krenta ant žemės kojomis spardo orą ir kitaip isterikuoja, ja, ja...:)

2019 m. liepos 26 d., penktadienis, 15:04:43
Nepamirškite, kad Jie... dažnai kalba metaforomis. Bet dar dažniau su humoru.:)

2019 m. liepos 26 d., penktadienis, 12:40:13
O dar vienas Kritus atsirado,tik,Jietis Kristus.
Kuriam viskas aišku ir suprantama.:DD
Kaip ten sakoma, ribotų gabumų ir žinių žmonės dažnai jaučiasi žiną viską ir apie tai garsiai kalba – tai vadinama Daningo-Kriugerio efektu.
Senas žmogus viskuo tiki; vidutinio amžiaus žmogus viskuo nepasitiki; jaunas - viską žino.

2019 m. liepos 26 d., penktadienis, 08:46:54
Klystate. Jis gyvena tame jūsų pasaulyje pilnatviškiau nei jūs. Skirtumas tik tas,kad jam čia jau viskas aišku ir suprantama. Tskant, seklūs vandenys. :)

2019 m. liepos 25 d., ketvirtadienis, 22:16:17
Jietis gyvena iliuzijų pasaulyje :D

Pataisysas 2019 m. liepos 24 d., trečiadienis, 09:07:18
Jieti, neprietabiaut prie ponios-paneles lietuviu-zemaiciu genties motytojos. Jus nesusisnekate. Vienas apie indus, o kitas apie indus, vienas apie kantri, kitas apie kantri, vienas apie kautus, skautus, kitas apie pelekautus, vienas apie astralus, kitas - australus...
Ne tu itishai i maisha, ne tu ir ishtrautinet. Lai pati ropshciasi taip ismano. Ji ne tavo rato.:)

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 22:38:07
Neatspėjote,
pabandysiu spėti aš,o jus visų pamirštas vienišas vilkas išvarytas iš gaujos-senelis.:D
Žmonėms labai dažnai skauda širdį. Ir dažnai todėl, kad jie nesikalba... iš užsispyrimo ,paskendę savo tiesose

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 22:28:41
Tamsta aršesnis. Pastebėjau,tokiame diskurse svarbiausia išsakyti nuomonę , susikalbėti nebūtina.

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 22:03:16
Bet ir arši jus. Tikriausiai mokytoja pencijoje.

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 16:09:30
Manau jus turite ,hobi.Pasiginčyti.:D
Manyčiau svarbu išlaikyti ir pagarbų bendravimą,pasistenkt išskirti pozityvią informaciją.
Galų gale atsitinka taip, kad žmogus įtikinėja tik pats save,kad jis teisus,nes pats tuo tikrai netiki.

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 10:13:21
Manau 100% teisi esu.Teisi nes nei tamsta ,nei aš tiesos nežinome.Nereikia įsijausti į vieną "tiesą"O gal yra 3 tikra tiesa,prie kurios neprisikasėme. Konfliktai vienas iš bendravimo būdų :DIr tai neblogai,nes leidžia pažadinti naujų dalykų, idėj, suvokimą, patirtį, leidžia geriau suprasti save.Dar svarbu suprasti Padeda tikrovę pamatyti iš kelių žiūros taškų.Ne vien įtikėti sutiktais pranašais.Gerai kai sukelia abejones.Vien įsikalinti pyktyje su savo tiesa nebūtina.Svarbu tikslo siekimas.Aš likusi su Dievu.Religija?

2019 m. liepos 22 d., pirmadienis, 15:03:09
Kad jūs domėjotės ir nieko nesupratote, tai jau jūsų problema.
Ai, baigiam po stringais avimus. Jus likite prie savo tiesų, mes dar ieškosime.
Dabar po sunkaus darbo geriu stiprų alų (vandenį tegul žuvys geria) ir galvoju kad reikia jums paaiškinti, kodėl jums reiškiau užuojautą.
Ogi todėl, kad jus, kaip Judas, tris kart išsižadėjote Kristaus.

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 20:59:58
Negirdėjau šios istorijos.:/
Mano nuomone netikri pranašai ir jų iškreiptas matymas neša skaudžius kančios ir nusivylimo vaisius. Atsirado ,ypač interneto platybėse, daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžiojo. Gerai jei žmogus jais nepatikėjo,bet jei patikėjo ir skleidžia erezijas toliau. Manau reikia būti labai atsargiam renkantis"tiesas"Atsivertusių žmonių liudijimai byloja, kaip yra lengva pasiduoti bioenergetikų- pranašų spastams.
Aš tikiu, pavadinčiau keliais apibūdinimais.,Universaliu Protu‘‘, ,,Aukščiausiu Intelektu‘‘ arba ,,Didžiuoju Architektu‘‘.
O visą kitą tik žmonių smegenų darbo vaisius.
O jūsų reikalas tikėti reinkarnacija,ji man daug klausimų sukelia,aš domėjausi tuo ,bet manęs neįtikino,daug netikslumų ir niekas juk tikrai nežino ,tai dar viena tik spėlionė.

"Religija-opiumas liaudžiai" Leninas :) 2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 17:09:11
Nesakau. Religija reikalinga. Buvo. Bet jau ji atliko savo vaidmenį. Ir ne žmogus jas sugalvojo.
Ką aš kalbu, tai manau kad taip galėtų būti. Tai labai logiška. Tik kitokios nuomonės visada būdavo ignoruojamos, arba net žiauriai inkvizicijos persekiojamos. Žmonės turintys aiškiaregystės dovaną būdavo tiesiog deginami ant laužų, skandinami eketėse...
Nesiplečiant pabandysiu atkurti vieną aprašytą atvejį Lietuvoje. Gal ir pati skaičiusi, tik jau pamiršusi;
Viena moteris susapnavo sapną, kad kažkas jos prašo nuvažiuoti į tam tikrą miestelį. Pasako gatvę, buto numerį, vardą ir paprašyti ten gyvenančios moters, kad ji nesidarytų aborto. Aišku, sapnas yra sapnas.
Kitą naktį ji vėl sapnuoja tą patį sapna. Na ir nieko. Kažkoks tik įkirus sapnas. Juk pasitaiko.
Tada jau trečią naktį, kai ji susapnuoja tą patį sapną, su dideliu priekaištu, kodėl ši nevažiuoja ? Pradeda aiškinti, kad ji esanti siela, kuri išsirinko tą šeimą ir trokšte trokšta joje augti. Ji labai myli tuos žmones, kurie gali būti jos tėvai. Maldaute maldauja, kad ji nesidarytų aborto.
Nieko kito nelieka, kaip tik važiuoti ir susirasti tuos žmones. Taip ir nutinka. Duris atidaro jois ieškoma moteris ir išgirsta ką pasakoja nepažįstamoji. Aišku visi patiria šoką.
-Mes su vyru dabar kaip tik ruošiamės važiuoti daryti man abortą.

Įsigilink į mano mintis „kas yra religija?“. 2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 14:54:30
O tu tikras dėl reinkarnacijos,kalbi lyg žinovas.
Atkreipk dėmesi,aš niekada nekalbėjau apie Kristų prikaltą prie kryžiaus ir negarbinau kryžiuočių,dar kartą paskaityk,apie ką aš tau rašiau,tu įsikalęs "reirkanracijos žinovų tiesas" ir nieko nematai.
Gal iš vis jokios religijos- maldų garbinimo Dievui nereikia(nebent tu netiki Absoliutu) Gabūt reikalinga religija žmogui ,kad didina laimės pojūtį, gerina fizinę ir psichinę sveikatą, didina santuokinę ištikimybę, darbingumą, dorojimąsi su stresu, naikina mirties baimę, didina polinkį užsiimti labdara ir mažina polinkį nusikalstiPats žmogus ir sugalvojo ją,kad galėtų valdyti kitus žmones,o Dievas nė prie ko.. Juk ,nėra racionalaus argumento įrodančio, jog Dievo tikrai nėra ar jis toks ar kitoks ir kaip juo tiketi.
Panašų ir reinkarnacijos teikimas,kažkam naudingas.
Tiek krikščionis, tiek ateistas,tiek tamsta, yra pastatytas prieš tą pačią duotybę, tą pačią būtį ir jos dilemas ir priverstas rinktis - jis gali tik rinktis tikėti ar netikėti.Tikrą tiesą vargu ar sužinosime ir įrodinėti kažkieno išgalvotas tiesas ,gal nevertėtu ,šiuo atveju reinkarnacija, tikite ir tikėkite tyliai.

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 13:03:13
Manau Sara gali suprasti daugiau nei jus. Ji bent ieško atsakymų, nors neranda. O jus beviltiškai kryžiuočių sektos paveikta, negalvojanti, o kartojanti dogmas. Gaila, ne jus viena tokia.
Ankščiau net šv. Rašto negalėdavo žmo skaityti gimtąja kalba. Gink Die, dar ims ir supras kur šuva pakastas. Dabar info tikrai daug ir vis daugėja. Rinkitės. Bet jums tai nepriimtina, todėl kažkokiai sektai viską sumetate. Aišku kad yra sektų. Tad protaukite. Daug kas šiame gyvenime, kaip ir fizikos dėsniai, medicinos srities išradimai , skiepai, vakcinos ir daug kas yra pritempti prie `mokslo tiesų`. Tai kokioms sektoms jie priklauso?
Galimai ir gerai, kad mes neprisimename savo pereitų gyvenimų. Pradedama viskas nuo balto popieriaus lapo. Kokia nauda jums iš to, jei žinosite, kad pvz. pereitame gyvenime buvote prostitutė, su labai didelio įdegio oda? Jei jus, tai vadinasi ir kiti žinos kas buvote Ir tada kaip KGB galės jus šantažuoti. O jeigu ir šiame gyvenime kartosite tas pačias klaidas, kaip ir pereituose, aišku kad kartosite kursą, kol išmoksite pamoką.

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 12:14:51
Nepadedi tu sarai tik dar dagiau jai suki galvą su reinkarnacijomis.
Kalbi taip užtikrintai ,lyg pats būtum tikras.
"O ateina čia išmokti tam tikrų pamokų, įgyti patirties, kurios dar savo evoliucijos kelyje neturėjo. " a,patirtis- pedofilo ,žmogžudžio,invalido nes tokios neturėjo.Visko nesupainiok Kiekvienas nuoširdus, mylintis ir mąstantis, neturintis prietarų žmogus turi rasti tikrąjį kelią – savo kelią, o neprimesta internetinių trolių,manau kol nebuvo interneto nesukai galvos dėl karmos,daba nauja mada ,naujos sektos,nauji vėjai.
Turėk savo Dieva viduje ir nereikia maišyti religijų

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 12:04:13
Tikrai sunku tau žmogau,jei susidomėjai sektomis ir ju tiesomis .Manai: jei šį kartą nepavyko gerai nugyventi, tai dar bus galimybių pasitaisyti kituose gyvenimuose?Nei šumerų, nei egiptiečių ar babiloniečių, hetitų, sirų, finikiečių, persų, kanaaniečių, romėnų, kinų religijose nėra reinkarnacijos. Manau ne kvaili buvo,o šis reinkarnacijos propagavimas šviežias akių dumimas.Seniausiuose indų raštuose inkarnacijos doktrinos dar nerandama, o ankstyvosios vedos (sukurtos 1500-1000 m. pr. Kr. tad pagalvok . pasiskaityk ir biblija ,kurioje nieko neužsimenama,tik kai kurie šaltiniai interpretuoja tai kas jiems naudinga.Taip pat ir vėliausiai susiformavusi pasaulinė religija, islamas, nepripažįsta reinkarnacijos. Tarkim, kad reinkarnacijos idėja yra tikra. Bet kaip tuomet paaiškinti tą faktą, kad žmonės savo buvusio gyvenimo ar gimimų neprisimena? Jeigu neprisimenamas praeitas gyvenimas, neprisimenami nusikaltimai, (gal buvau žmogžudys,pedofilas ,sektos vadas) kad būtų galima iš jų pasimokyti, tai galimas daiktas, kad tuos nusižengimus vėl pakartosime. Ir jei reinkarnacija iš tikrųjų yra karma (savotiškas dėsnis, automatiškai veikiantis atpildo mechanizmas), kodėl žmogus neapsaugomas? Ar visiško praeito gyvenimo užmiršimas neliudija prieš reinkarnaciją? š
šventasis Raštas nemini, kad buvo ar yra sielų persikėlimas. Tai kaip žmogus gali atgailauti už tai ko neprisimena.
Linkiu rasti Dievą savo Dievą.
Dievas yra vienas visiems mums, bet yra skirtingų religijų, ir kiekviena iš jų pripažįsta Aukščiausiąją jėgą.

Ko čia spjaudotės 2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 11:56:14
Skaitykite dar ir dar kartą, kol suprasite kas parašyta. Jus visai nesupratote gyvenimo esmės. O aš Sarai padedu. Ir nekabinkite man kažkokių tai sektų. Patys esate kryžiuočių sektantai.

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 11:42:53
Gyvenimas – rimtas dalykas, su kuriuo negalima žaisti, kaip patinka.Jis vienintelis. Jieti, (kalbant apie karmą) gali laisvai pateisinti savo gyvenimo netgi amoralumą , nes yra galimybė pasitaisyti kitame.Netausoji gyvenimo,jis tampa bevertis,skubi ,kuo greičiau pragyventi,gali net nusižudyti ar kitą nužudyti jis vistiek reinkarnuosis
Taigi,moralinis šio gyvenimo imperatyvas susilpnėja, maža to, netenka reikšmės.Pagal tave nera ko čia pergyventi ,dėl gyvenimo bus kitas ,pakeisi lyg kojines tik kitos spalvos ar išverstas.

Jieti baik psihologinę ataką 2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 11:22:05
Sektante bėk iš čia,matai merginai ir taip sunku,o tu dar jai smegenis pudrini su visokiomis papušusio žmogaus žiniomis,kalbi labai užtikrintai. Palik ją ramybėje,matai ,kad žmogus pats sako kad išprotėja,,moteriai pagerėjo,o tu vėl ja stumi,turėk sąžinės ,jei jos dar liko.
Gal esi iš sirijaus sektos vidinio rato.Vidinis ratas – „profesionalūs“ „sektvedžiai“, tai yra žmonės, kurie šia veikla užsidirba gyvenimui, vadovai, aukščiausioji grandis, žiniuoniai, ekstrasensai.
Krišnos sąmonės bendrijų centras yra Rusijoje iš ten plinta po visa internetą .Pats esi savo galva negalvojantis žmogus,palik ramybėje sara ji pažeidžiama ,labiau nei koks kitas žmogus

Sarai~>Jieti tu čia? Jei žinai, tai papasakok, kaip tu neišprotėji? Jieti ir tu netikras? 2019 m. liepos 21 d., sekmadienis, 09:44:45
Pabandysiu paaiškinti tau, kad nustotumei rauti sau plaukus ir kaltinti kitus. Tai bus sudėtingas pokalbis, bet tu suprasi.
Kodėl sakau šis gyvenimas netikras ?
Tai yra vienas iš mūsų daugelių gyvenimų, kur mes visi esame `artistai`, atliekantys kiekvienas savo pasirinktą rolę, vaidmenį.
Pradekime nuo Sielos. Apie ją žinome tik tiek, kad ji nemirtinga ir nereikia jos parduoti velniui, nes tai yra brangiausia ką mes turime. Religijos apie tai nesiplėtoja, nes jos` gano avis šiame teatre`, o ne dangaus karalystėse.
Kodėl tos sielos, žinodamos kad čia vos ne pragaras, kur tūkstantį kartų pakartotas melas tampa tiesa, trokšte trokšta inkarnuotis, iš anksto žinodamos kokį pasirinktą `` vaidmenį tenks vaidinti``?
Tai dėl patirties, dėl `pamokų` įsisavinimo.
Viskas evoliucionuoja. Visata plečiasi, gimsta naujos žvaigždės, planetos...Ir Jos visos, kartoju visos yra apgyvendintos. Tik skirtingo išsivystymo lygio būtybėmis, kurių mes negalime matyti dėl apribojimų. Nes esame labai žemų vibracijų būvyje. Tai nereiškia, kad mes visi esame puolę angelai. Netgi atvirkščiai. Daugelis iš mūsų čia yra atėję iš labai toli pažengusių civilizacijų, pvz. Plejadžių, Arktūro, Sirijaus, Alfa Kentauro, Gulbės žvaigždyno... ir daugelio kitų. O ateina čia išmokti tam tikrų pamokų, įgyti patirties, kurios dar savo evoliucijos kelyje neturėjo. Juk čia ruošiami dievai. Pradžios knygoje aiškiai parašyta, kad mus Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Tikriausiai jam reikalingi mes, kad apgyvendintumėme naujus pasaulius? Juk sakė-"Eikite ir dauginkitės". Kad paskui įvyko kas įvyko, jau kita šneka.
Ir Visos tos sielos , iš anksto žinodamos kas jų laukia, kokį `vaidmenį` turės išpildyti, su didžiausiu malonumu jo imasi. Net pasirenka savo tėvus (pagal energetinį panašumą) ir žino kokioje šeimoje, valstybėje , aplinkoje gims.
Štai dėl kokios priežasties vaikai neturi jokios teisės pykti ant savo tėvų. Kad ir kokie `paskutiniai` tie būtų. Nes patys juos pasirinko. Ir jie, jų tėvai yra jiems patys geriausi mokytojai.
Įdomiausia yra tai, kad mes čia gyvenome be galo daug gyvenimų, tik vis keisdami `kostiumus ir kaukes`. Teigiama kad viename gyvenime esame vyrai, kitame moterys, kad esame pabuvoję ir visų rasių atstovais. Visą šitą patirtį kaupia mūsų sielos ir jos viską prisimena. Tik nuo mūsų pačių tai yra paslėpta.
Todėl kiekvieną naują gyvenimą mes `vaidiname labai tikroviškai, su mums budingu užsidegimu .` Galiu teigti, jog mes visi esame patys geriausi, aukščiausio lygio artistai. :)
Nes užmokestis-šio gyvenimo kaina, kurio nė už ką nenorime prarasti.
Tai gal ir gerai, kad šis mūsų gyvenimas ganėtinai trumpas.
Svarbu žinoti tai, kad `sudėtingas roles` prisiima tikrai toli pažengę sielos. Ne bet kuri siela rįžtasi prisiimti pavyzdžiui gimti autistu. Mums tai atrodytų didžiausia nesąmonė, kokia tik gali bebūti. Bet...Viešpaties keliai nežinomi. Mums dar to nesuprast. Mes statome paminklus geležinių lėktuvų kurėjams, geriausio vaisto nuo galvos skausmo-(giljotinos) išradėjams..., tai kaip mums suprast, kad pvz. delfinų, ar banginių civilizacijos yra ne ką prastesnės, gal dar ir pažangesnės, nei šį mūsų ?
Viskas čia taip tvarkoma, kad sielos dvasiškai tobulėtų. Todėl stipriai ribojamas mūsų technologinis progresas. Visos civilizacijos, neišskiriant ir Atlantų, patyrė fiasko, nes jų technologinis išsivystymas aplenkė dvasinį. Ir tada visai nesvarbu kas ir kieno rankomis tai atliko.
Kristus sako jo klausiantiems-kas čia per stebuklas jūsų ta išpuošta, išpuoselėta, išdailinta bažnyčia, kurią jūs statėte daug metų? Mano Tėvas gali ją sugriauti į dulkes ir per tris dienas atstatyti tokia kaip buvusi? (Maždaug , nepažodžiui).
Dar įdomiau yra tai, kad visos tos mūsų sielos, kurių skaičius ribotas, po kiekvieno `Vaidinimo`, laiką leidžia `Devintame danguje`, kuris yra paskutinis `žemės kupolo `sluoksnis`. Taigi, iš po Kupolo nė viena siela negali (negalėjo) ištrūkti.
Toks Dievo planas ir Kali Jugos periode. Bet kadangi, kaip sakiau, viskas evoliucionuoja, o Žemė jau iš Visatos pakraščio atsidūrusi vos ne pačiame Visatos centre, kur fotonų juosta Ją peršviečia, pati Žemė keičia savo vibraciją . O kartu ir mes su Ja. (Šumano rezonansas). Tai galima manyti, kad greitu laiku mūsų laukia dideli pokyčiai. Nes tas Didysis Ciklas jau baigėsi. Artėja kitas.
Kitiems būtinai viskam reikalingi mokliniai orgumentai. Tai pasakysiu tuo klausimu tiek, kad tie mokslininkai niekaip net neapsisprendžia- naudingi, ar žalingi žmogui maisto produktai pvz mėsa, kiaušiniai, pienas, kava...? Nes kas pusmetį Delfyje ir kitur galime skaityti priešingas įvairių mokslininkų išvadas. :)
Aišku ką dabar pasakiau, po kiek laiko galiu ir kitaip sumastyti. O jeigu kas paguldytų į šv. Inkvizicijos kaulų laužymo stakles, ar dušanskio nagų lupinėjimo kėdutę, tai aišku kad atsisakyčiau visko ką čia parašiau. :)
.
Pabaigai Dabulskio epigrama:
"Gyvenime daug paslapčių
Prie karvės mąstė vyras
Sakysim pienas iš tešmens
Na o iš kur kefyras? " :)

Antonia Filip 2019 m. liepos 20 d., šeštadienis, 21:14:14
Esu labai nustebęs dėl stebuklingos DR ISIKOLO patirties ir stebuklų, kurie buvo paplitę internete ir visame pasaulyje. jis padėjo sugrąžinti ex meilužį atgal, pasakiau jam apie mano vyrą, kuris mane atsisakė prieš 8 mėnesius, ir išvyko iš namų su visa, ką turėjau, buvau nesuprantamas, kai jis tik man pasakė, kad šypsosi ir turiu protą, užtikrindamas, kad jis vyks vos per 48 val., po antrosios dienos, kai mane pavadino mano vyras, aš tiesiog šokiravau, pasišaukiau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis, jis tikrai maldavo mane atleisti ir pažadėti telefonu. grįžkite namo ir taip pat gavau labai gražias dovanas tik jam, kad galėčiau įrodyti savo meilę man, buvau toks laimingas, kad turėjau paskambinti DR ISIKOLO ir padėkoti jam, jis tik man papasakojo pasidalinti geromis žiniomis visame pasaulyje, Na, jei jūsų poreikis yra veiksmingas ir tikras rašybos ratukas bet kuriam pr „oblem“ savo gyvenime galite susisiekti su DR ISIKOLO savo el. pašto adresu: isikolosolutionhome@gmail.com arba paskambinti arba WhatsApp jam tiesiogine linija +2348133261196

Natasha Wanderly 2019 m. liepos 17 d., trečiadienis, 03:04:02
rasti tikrą meilės rašybos ratuką? meilės rašybos ratukas, kuris parodė rezultatus? Skambinti / WhatsApp DR SUNNY +2349030731985. išgydyti iš sulaužytos širdies "Aš taip džiaugiuosi, kad mano vyras vėl sugrįžo po to, kai paliko mane kitai moteriai", susisiekite su drsunnydsolution1@gmail.com, kad padėtų jums greitai atsikratyti Ex meilės po skyrybų. vyras buvo į vieną ginčą ar kitą, kol jis pagaliau paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją, kad būtų su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas buvo baigtas ir mano vaikai manė, kad jie niekada nematys savo tėvo. vaikai, bet aš negalėjau kontroliuoti skausmų, kurie kankina mano širdį, mano širdis buvo pilna skausmų ir skausmų, nes aš tikrai myliu savo vyrą. Kiekvieną dieną ir naktį aš galvoju apie jį ir visada noriu, kad jis galėtų sugrįžti pas mane, aš buvo labai susirūpinęs, ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete, ir aš atėjau į svetainę, kurioje siūloma, kad DR SUNNY gali padėti greitai susigrąžinti. Taigi, aš jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Ką daryti ir aš tai padariau, tada jis man padarė meilės rašybą, po 11 valandų, mano vyras tikrai mane pašaukė ir man pasakė, kad jis labai praleidžia mane ir vaikus, taip nuostabus! Taip jis sugrįžo tą pačią dieną, su daugybe meilės ir džiaugsmo, ir jis atsiprašė už jo klaidą, ir dėl skausmo, kurį jis sukėlė man ir vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų Santuoka dabar buvo stipresnė už tai, kaip ji buvo anksčiau. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad DR SUNNY yra tikras rašybos ratukas, kuris visada meldėsi gyventi ilgai, kad padėtų savo vaikams bėdos metu, jei esate čia ir jums reikia savo buvusio meilužio. arba išsaugokite savo santuoką greitai. Nebijokite, susisiekite su DR SUNNY dabar. Štai jo kontaktas, išsiųskite jam el. Laišką adresu: drsunnydsolution1@gmail.com arba skambinkite / skambinkite jam: + 2349030731985, jūsų gerumas niekada nebus pamirštas. Natasha Wanderly formuoja JAV.,,

2019 m. liepos 16 d., antradienis, 21:23:33
Reikia gi žmogui su kuo nors išsišnekėti. Seniau turėjom religiją, jaunystėje darėme ir kitokių nesąmonių.Pripažinkim,kartais , vienatvė l slegia.

2019 m. liepos 16 d., antradienis, 21:11:18
Kartais gali atrodyti, kad kalbu,bet ką ir bet kam. Kai kurie žmonės pasaulį mato savo akimis, vertina jį iš savo varpinės.

2019 m. liepos 16 d., antradienis, 20:56:29
Ir cia sektos rankos...

Elena Vedran 2019 m. liepos 16 d., antradienis, 10:48:49
Aš esu Elena Vedran pagal pavadinimą. Labai džiaugiuosi galėdamas pasidalinti savo puikiu ir nuostabiu liudijimu su visais šioje svetainėje. 4 metus susituokiau su savo vyru, o staiga, kita moteris atėjo į nuotrauką, kurią jis pradėjo nekęsti, ir jis buvo piktnaudžiavimas. bet aš vis dar myliu jį visą savo širdį ir norėjau jam bet kokia kaina. Jis pateikė paraišką dėl santuokos nutraukimo ir visas mano gyvenimas atsiskyrė, ir aš nežinojau, ką daryti, jis persikėlė iš namų ir atsisakė manęs bei vaikų. mano labai artimas draugas man pasakė apie tai, kaip bandyti dvasines priemones, kad galėčiau atgauti savo vyrą, ir supažindino mane su rašybos ritiniu, vadinamu dr. Isikolo, todėl nusprendžiau jį išbandyti. nors aš netikėjau visuose tuose dalykuose, tada, kai jis padarė ypatingas maldas ir rašybas, po 2 dienų mano vyras sugrįžo ir pareiškė, kad jis suprato savo klaidas, kurių aš tiesiog negalėjau patikėti. teisingi atsakymai, kol išbandysime kažką naujo. dabar mes vėl susitinkame ir džiaugiamės, jei kas nors reikia pagalbos, yra jo elektroninio pašto adresas; isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite Whatsapp / Viber jį +2348133261196

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 18:26:54
Nereikėjo taip apie save, pernelyg kritiškai. Spėsite suvaikėti. Vaikai, anūkai tą pasakys.
Bet kad kryžiuočių religijos esate užzombinta, tai ir plika akimi matosi. Gaila, masė tokių. Man kažkaip pavyko prasikrapštyti akis, kai pats pradėjau studijuoti raštus, o neklausyti fariziejų. Dabar užtai žinau, kad Vatikanas-šėtono irštva.
"Nieko nėra paslėpta taip giliai, kad su laiku neišaiškėtų." Tai ir lenda tie galai.

nepranašas >2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 15:34:15 2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 18:19:42
Mąstantiems žmonėms tokios nesąmonės kelia neigiamas emocijas Be to, žmogaus smegenys neišsivystė taip, kad intuityviai suprastų mokslines sąvokas, pavyzdžiui, tokias kaip energija, hipotezė ar teorija. Išeitis būtų,tik būtina atskirti kas yra tiesa absoliučia prasme, ir kas yra netiesa, arba melas- matricą iš siaubo kino Deja, žmonių mulkinimas per televiziją ,internetą tęsiasi iki šiol.
Žmones klaidinančių nesąmonių papilama labai daug ypač iš burtininkų ,nepranykstančių žiniuonių ,kurių vis daugėja,kaip ir lengvatikių skaitovų

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 16:19:32
Bendraukime draugiškai.:) Aš, kadangi jau ruošiuosi būti sena, tai gerai žinau. Jaunas žmogus gyvena kitokiame pasaulyje nei vyresnieji,aišku būna ir atvirkščiai :)Nežinia ...... nusenėjimas ar suvaikėjimas.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 16:00:25
Širdis, teisingumo ir meilės buveine. Dievas laukia,atsako į savo meilę.Širdis tai meilė, kurią dosniai išlieja ant žmonių .
Manau esate geras žinovas ir žinote, kad Šv. Jono Eudo pastangomis Švč Širdies šventė pirmą kartą buvo paminėta 1670 m. rugpjūčio 31 d. 1856 m. Popiežius Pijus IX šią šventę padarė privalomą.(čia tarp kitko)
Manau,tamstos širdis jau praradusi viltį į meilę ,todėl ieškote nusiraminimo portaluose panašiose į sektas.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 15:34:15
Nenusiminkite. Tuoj ateis dirbtinis intelektas 5G pavidalu ir pasakys jums ką turite daryti ir kur eiti. Gausite nurodymus tiesiai į smegenis. Visos sektos bus perspjautos ir liks už borto. Bet kol tai dar tik pradžia ir niekas jūsų negąsdina, nes nežinote, tai galite sau leisti paišyti baubus kokius norite. Manau ir čia mes sunkiai susikalbėtume. Nebent pokalbis pakryptų link G taško. :)
Bet kad prabilote kažkodėl (gal irgi iš nežinojimo)apie širdį, tikėtina kad dar turime vilties. Juk Kristus niekam nerodė atidarytos savo kaukolės. Maždaug-žiūrėkite kokios didelės mano smegenys ir daug jose vingių. Nesigyrė kad "perspjautų" ir dirbtinį intelektą. O visur rodė savo širdį. Pagalvokite kodėl ?

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 14:30:32
"O yra kas gali.":DD
Sektos vadovai?Ar lėkšti rusų internetiniai puslapiai?
Manau,iš ten tamstos patirčių šaltinis.Gyvenimas yra tai, kas vyksta dabar,kitokio gyvenimo nenugyvensi koks buvo gyvenimas prieš mus ir koks bus po mūsų mūsų nepalies.Meilė yra pagrindinis "čia ir dabar"
O jus nieko nemylite, gal tik apsimetate ,kad mylite.Pačių nuostabiausių dalykų pasaulyje negalima pamatyti ar paliesti. Juos reikia pajusti širdimi.Gaila ,kad gyvenate. tik šitoje matricoje, šiame dualistinio pasaulio gyvenimų etape ir vaidinate rolę.Gaila moters kurį yra šalia jūsų,bet manau jus vienišas vilkas,nardantis vakarais internete ir renkate žabus.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 12:54:27
Kažkoks mūsų pokalbis aklo su kurčiu. Mes net skirtingai suvokiame pasakymą-Čia ir Dabar.
Tas pasakymas reiškia, kad mes atskirti nuo to suvokimo, nes nei praeities, nei dabarties, nei ateities vienu metu negalime matyti. O yra kas gali.
Tai tuo ir apsiribokime.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 11:22:22
Pripažinkite, kyla didelė rizika ir jums ir man: kai statome "tiesos" pilis ant smėlio, be tvirto pagrindo, pamirštame, jog norint būti teisiam visų pirma reikia būti protaujančiu žmogumi,(ne internautų konteineriu ) o turinčiu ir savo nuomonę(o ne primesta)
Gerai jei turim savo tiesą , savo galvą ant pečių bet blogai, kai demonstruojame kitų galvų mintis ir kišame į gerklę kitiems
Jus pateikite argumentus kodėl tikite tuo ką girdite ,skaitote "pigiose" svetainėse.
.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 10:58:27
Visiems būdingos klaidingos nuostatos.

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 10:51:56
Gerai kad jus jau radote Tiesą.
Mes dar tik ieškome. :)

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 10:12:54
Kiekvienas mėginimas taisyti padėtį, paremtas žmogiškomis savomis tiesomis Kaip galima išgelbėti tą, kuris spardosi ir skleidžia įkaltas kitų(netgi sektantų,pranašų ,žiniuonių) tiesomis ,kad tik nebūtų nukeltas nuo savo paties namo griuvėsių? Nenori prisipažinti, kad jis klysta.
Linkiu į viską pažiūrėti realybės akimis,"čia ir dabar" yra svarbiausiai.
Sunkumų kyla kaip patenkama į sektantų spąstus(nors tai nenorime pripažinti),
Dievas nori išvaduoti žmogų iš melo , tuo tarpu žmogus nelaiko nuodėmė- melu kažkuo, iš ko jį reikėtų vaduoti
Būkim budrūs ir nepasiduokim internetnėms šiuklių surinkėjų portalams, nedirbkite šiukšlledėže:DDD,tai jaučiama iš jūsų pasisakymų.
Skausminga matyti, kaip dažnai žmonės iškraipo tiesos prasmes savo naudai,pateisinimui ,išteisinimui

2019 m. liepos 15 d., pirmadienis, 09:46:13
Gerai kad į viską žiūrite kritiškai. Bet žmonija nepaliauja ieškoti Tiesos. Aišku, ta Tiesa užrakinta Vatikane. Biblija nors irgi iškraipyta, bet dar Ji, ta Tiesa yra po septyniomis spynomis. Sako kam reikia, kas supranta, tas atsirakina.
Manoma kad dar daugiausia Tiesos išlikę Vedose. Bet mums tai atrodo pasakos, apie aukso amžius kažkokius.
Bet žmonija nepaliauja ieškoti, bėgti iš kažkokių tai tautų kalėjimų, rizikuodami savo ir kitų gyvybėmis, skristi į mėnulius, marsus ir žvaigždes. Gal namo? :/ :)
Kas link pasaulio pabaigų, tai matome, kad ir pranašai klysta. Nors jiems Ten viskas Čia ir Dabar, nes ten nėra laiko. O laiką valdo tik Dievas.
Va taip dabar sumąsčiau, specialiai jums. Rytoj gal sumąstysiu jau kitaip. Ir jūs neprisiriškite prie kokio tai kuolo kaip avis, nes Pasaulis didelis. :)

pirštas apie smilkinį 2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 22:28:08
Tikėjimą, apima keistas jausmas ,kaip suprantu , žmogui telieka pasirinkti kokie nukvakėliai jam labiausiai tinka. Grubiai tariant, platinate visas tas nesąmones kažkieno paliepimu.Nesulaukėme ir minėtos pasaulio pabaigos. Ir toliau , norite pasakyti.jog žemėje vyks keisti procesas, visuotinis atsinaujinimas,atjaunėjimas, per kurį viskas bus pradėta iš naujo. Bet iki to, pasiruošti į šią kelionę gali ne bet kas ir tik atrinkti kandidatai, tinkami aukštesnei evoliucijos pakopai žengti į kitą dimensiją:D

2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 14:23:15
Niekas jums nesuprantama. Viskas yra taip suvelta, kad sunku net ir įsivaizduoti kur ta Tiesa.
Viena aš suprantu, kad žmonės visi yra lygūs. Tik šitoje matricoje, šiame dualistinio pasaulio gyvenimų etape vaidiname tam skirtas roles.
Ai, tiek to. Jūs to dar nesuprasite, tik pradėsite sukioti SAU pirštą prie smilkinio. :)

2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 13:31:30
"jahmulka" nešioji,tuomet suprantama.

Ui 2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 11:03:37
Dabah patys tikhi tikhiausi lietuviai tai mes. Net ih mūsų Jablonskis, su mūsų jahmulka.

2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 10:00:54
Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už Lietuviška kalbą mūsų tauta neturi. Tad, jei tauta nenori prarasti to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti, kaip kad nebūtų darkoma ir griaunama jos kalba.

2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 09:58:46
Kalba yra didis, tautos statytas paminklas. – J. Jablonskis

2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 09:56:36
Humorą galima pateikti ir lietuviškai.
O tu didžiuojiesi ,kad nepamiršti rusų kalbos,nebent ji tavo gimtoji,tuomet atsiprašau,tuomet nieko blogo,kad kirilica tau miela.

Čiuožki, čiuožki, čiuožki...:aha...) 2019 m. liepos 14 d., sekmadienis, 07:55:30
Nepūliuokite. Į viską žiūrėkite su humoru ir viskas bus gerai.
Ir nebūkite pikta. :)

2019 m. liepos 13 d., šeštadienis, 22:30:35
Matau pasiilgai rusų,stengiesi nepamiršti jų kalbos .
Gal pasiprašyk prieglobsčio ir čiuožk iš Lietuvos,o ne demonstruok savo gabumus,čia žmonės lietuviškai skaito, o ne kirilicą

Lara Dino 2019 m. liepos 11 d., ketvirtadienis, 13:34:32
Tai yra mano liudijimas apie gerą dr. Isikolo darbą, kuris man padeda. Aš esu Vanessa Reyes iš Ispanijos. Ir atsiprašau dėl to, kad šį tinklą pateikiau, bet turėsiu šio pasaulio viršaus rašybos ratuko, kuris atnešė mano vyrui, kuris paliko mane per pastaruosius 3 metus. Aš viską paaiškinau jam ir jis man pasakė apie rašybos ritmą, apie kurį jis girdėjo, ir jis davė man elektroninio pašto adresą, kad galėčiau rašyti rašybos ratuką, kad jam būtų pranešta apie mano problemas. Vos per 2 dienas, mano vyras buvo atgal į mane. Aš tik norėčiau padėkoti šiam teisingam ir nuoširdiam rašybos ratui, pone visi, ką pasakėte, atėjo ir ačiū pone. Norėčiau pasakyti visiems, kurie ieško bet kokio problemos sprendimo, patariu jums maloniai pasikonsultuoti su šiuo rašybos ratuku, jis yra tikras, jis yra galingas ir bet koks rašybos ratukas pasakys, kas atsitiks, nes visa, ką rašo rašybos rašiklis aš atėjau. Galite susisiekti su juo: jo el. Pašto adresas yra isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pasakyti +2348133261196

2019 m. birželio 9 d., sekmadienis, 07:38:38
Kol poetai tures minciu
Tai Zeme suksis is tiesu

2019 m. birželio 8 d., šeštadienis, 08:20:37
3000metais prasides ilgaamziskumo laikas.

2019 m. gegužės 17 d., penktadienis, 23:00:58
- Meilė metų neskaičiuoja - Nesvarbu, jaunas ar senas yra žmogus, meilė jį vienodai paliečia.

Balzakas 2019 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 09:33:08
"Tik paskutinė moters meilė gali prilygti pirmai vyro meilei."

2019 m. gegužės 14 d., antradienis, 23:32:36
Vėlyvai meilei svarbiausia ne entuziazmas, nuotykių troškimas ir aistra.

:DDDDDDDDDDDD 2019 m. gegužės 13 d., pirmadienis, 22:10:44
Juk kai žmogus iš tiesų gali , jam nereikia girtis apie testosteroną ?
O gal žmogui paglostymų stinga, dėl kažkokių priežasčių negali ar nemoka jų gauti.Todėl lieka tik snelio svajonės ir sapnai,

Nijole Sireviciute 2019 m. gegužės 3 d., penktadienis, 12:17:48
isejau, neapsikentusi kosmaro i nezinia tokia jauna... mama, mamyte tu neieskojei manes... ilgai, ilgai.
Kazkada vasara mes susitikome atsitiktinai, mama neprasei, kad gryzciau, tu manes taip nemylejei?

2019 m. gegužės 1 d., trečiadienis, 16:40:14
Atnešei man meilę, mama.
Aš tau širdim dėkoju
Mylėt tave taip gera,
Kad visad tai kartosiu.
Atnešei man, mama, džiaugsmą,
Lyg saulę ant delnų,
Sutirpdyk mano skausmą
Ir ašaras akių.
Leisk man priimti laimę,
Kurią tu brangini.
Galiu pamiršti baimę,
Kai tu šalia būni
Žinau, kad tau – aš vaikas,
Juo būsiu visada.

"Baikeriui" 2019 m. balandžio 30 d., antradienis, 22:39:54
Nebėra vyriškos galios
liko tik vaidyba.
visa meilė išdardėjo
kaip per kiaurą rėtį.
O turtai
jei nėra stoto
Menkas čia dalykas,
Kai žmogeliai jau seni
Ir pakaušis plikas.
Vai, senatve, tu pikta,
Kam kreti tą štuką?
Laikas vietą jaunam atleisti,
negal šito nieks pakeisti.
Ką šioj žemėj užtarnausi,
tą pasenęs žmogau, gausi.
Nėra ko jaunuoliu apsimesti
kai iš kelnių spaliai barstos

Kažin 2019 m. balandžio 30 d., antradienis, 09:11:35
Kam reik, tas žin. :)

2019 m. balandžio 29 d., pirmadienis, 20:48:09
Gal ne laikas žiūrėti į anūkęs tinkančias panas, kai galvoj nė žilo plauko .Basa galva šviečia.Plikė galvon - velnias uodegon
Nors kažin ar kas ten gautusi? :D

:D 2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis, 20:05:13
outube.com/watch?v=iKMXJ32cueE

2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis, 18:46:20
Svarbiausia nepamesk galvos su vasaros sezono gražia šukuosena
po Waffen SS šalmu.

2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis, 16:46:17
Sektante,kokiai sektai priklausai? O ,o kokia propaganda ,kartoji klišes apie pasaulio keitimosi ženklus,kad žmonės neišprotėtų,bet matosi pats jau išprotėjas ,
Ypač veiksmingas yra didžiojo melo metodas,
Juodosios propagandos metodai veikia žmogų ,ypač pasimetusi ,vienišą ,gilių psichologinių mechanizmų lygmeniu taip, kad pasekmių jau neįmanoma pašalinti vadovaujantis loginiu mąstymu Toks žmogus jau logiškai nemąsto netikri pranašai savo darbą atliko.

Erektorius 2019 m. balandžio 28 d., sekmadienis, 09:31:42
Akcijos ataskaita.
Pakatuškės pavyko sėkmingai, nežiūrint kad nelabai radosi tinkamų ant galinės sėdynės. Tiesa, kaip sakote, žibalo buvo papilta. Ties varteliais nežinia ko lūkuriavo kelios. Bet tas variantas net nebuvo domėntinas, nes jos vedę. O vedusi motoris, pagal mūsų papročius, kaip ir mirusi. Nes dalyvaujančias mūsų akcijoje tokias moteras, jų pavydūs vyrai kaip mat nušautų.
Paminėtinas ir kitas atvejas, bet prie jo neapsistota, nes norinčioji buvo su žieminiais stringais, kas tokiu metų laiku ir tokiomis oro sąlygomis, negalėjo būti tolerastinama tarpe mūsų `Vorų` gaujos.
Tai tiek žinių iš šio kaimo.
Teks su akcija keliauti į kitą.

Erektoratas 2019 m. balandžio 27 d., šeštadienis, 12:57:10
Sakė šian prie vartelių laukti su stringais. Bus erektorato akcija.:D

Žigolo iki senatvės ,nors ir ... 2019 m. balandžio 26 d., penktadienis, 23:33:32
beje, akmenukas ir į vyrų daržą.
kai vyresniame amžiuje pasireiškia ligos, dėl kurių sutrinka erekcija, labiausiai išgyvena tie vyrai, kurių savivertės ir gebėjimo atlikti lytinį aktą ryšys yra labai stiprus. Jei vyras visą gyvenimą buvo lytiškai aktyvus, lytinis potraukis nedingsta, žvalgosi i moteris ir toliau, nors erekcija ir nevyksta. Kai kuriems diedeliams ir vaistai nepadeda.

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 17:38:17
Ne brasaites akmenukais, golovu praskelsit. :D

Vokiets 2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 16:23:10
Jau norėjau ir aš tylėjimo įžadus duoti ir taip numarinti fo rūmą.
Bet matosi vėl klydau.
Kaip visada.
Kai kiti niekada. :)
O tie eilėraščiai viens už kitą vis kreivesni. Tikrai, kaip kokie medžiai.
Bet jūsų visų pastabos tikrai teisingos.
Išskyrus kur apie vokiečius. :)

Dar pasimokom 2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 13:08:33
Tarp kitko,daug klaidų ,linksnių ir išsireiškimų anglų kalbos eilėraštyje,gal geriau patylėt:(dar pasitobulint.

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 13:03:28
Gal žmogės nori kažkam įtikti?
Ar atkreiptų dėmesį;"vat koks aš kiets":D

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 12:47:32
Jieti ir kiti....Kalbėkime ir rašykime nors šiame forume lietuviškai
Lietuvių kalba yra viena iš seniausių išlikusių pasaulio kalbų. Ji nuėjo sunkų kelią: buvo daug metų lenkinta ir rusinta,o dabar ir anglinama.

2019 m. balandžio 14 d., sekmadienis, 20:55:12
Gal rašom lietuviškai?

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 20:11:58
Dėkui ir jums jos,nes labiausiai pasigendate:)

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:36:56
Ramybės, ramybės jums, kaip kryžiuočiai sako. :)
outube.com/watch?v=zqHdzatTBhA&list=RDMMzqHdzatTBhA&start_radio=1

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:32:32
Vieni savo vertę įrodinėja pasiekimais, kitiems tai yra tarnavimas ir savęs aukojimas kitiems žmonėms.Jūsų tiesos tai semimas vandenį šakėmis. Teigiama energija, kuri turėtų būti skirta malonumui ir kūrybai, nukreipiama sektantų paskaitų skaitymui ,
kurios kelią nepasitenkinimą aplinka, ieskote kažko nerealaus,neapčiuopiamo, mistiško pabudimo,pasaulio pabaigų.
Jei sakote tai humoras, labai gerai ,nes kuo toliau tuo labiau bus sunkiau atsimušti melui,o proto kova iš anksto pasmerkta.
Visą savo gyvenimą viską darei savarankiškai, niekada neprašei kieno nors pagalbos.,galvoju dabar likai vienas ir dar įskaudintas,todėl ieškai paguodos budizme.

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:29:26
Jus skaitykite dar kartą ką aš parašiau. Manau kad jus ginčijatės pati su savimi. :)

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:16:27
Sutinku,kad žmoguje yra prigimtinis poreikis tobulėti, ir kiekvienas iš mūsų gali vykdyti (arba ne) savo sąmonės vystymą.Tačiau yra asmenų nesugebantčiu savęs kontroliuoti, tiesiok patys ,(kaip suo ieško blūsų) iesko internete dvasinių vadovų.
Gal reiktų nepatingėtumėte susirašyti priežastis, kurios pastumia jūs link budizmo?Kas jūs pastumėjo,gal esate vienišas,pamirštas,įskaudintas,stinga dėmesio. Todėl ieškote paguodos,randate frazes kurios jus nuramina,pateisina. Surandate sau "dievuką"

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:04:33
Mano manymu, krikščionybė labiau primena sektą, nes ji paremta dogmomis.

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 19:00:05
Sektantui nereikia
saulės šviesos
jis nušvitimą regi
Plauko jis dvasinio vadovo kvaišaluos,
Apsvaigimas jo sieloje šviečias.
Jam nereikia draugų,
Ir svajonių plačių -
Savo ateitį tik su sektą mato.

Jietis 2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 18:01:12
Kartą Dalai Lama pasakė-"Jeigu koks budizmo teiginys kirstusi su mokslu, tai aš, kaip Budizmo galva, pasirengęs atversti Budizmą atatitinkamai su mokslinių tyrimų rezultatais.
Bet tame ir esmė, kad šiuolaikinė fizika, kuo toliau, tuo labiau prieina prie pilno sutikimo su visais Budizmo postulatais.
Taip, sako fizika, viskas pasaulyje yra tarpusavyje susiję. Taip, sako, iš tikrųjų niekas niekur be pėdsakų nedingsta. Taip, iš tikrųjų eksperimento rezultatai priklauso nuo stebėtojo pažiūros taško. Taip kad, Budizmas nesiginčija nei su mokslu, nei su kitomis religijomis. Budizmas tiesiog egzistuoja tiems, kurie pasiruošę jį priimti. :)
.

Jietis 2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 17:19:49
Oho, nesitikėjau, net nepagalvojau kad taip būsiu suprastas. :)
Aš taip pat pasisakau prieš visokias sektas. Bet tai ką pasakiau, manau labai trumpai atskleidžia Budizmo esmę. Tai gan svarbu, nes tikrai jau niekas ir nesusigaudo kur to pradžia, kur pabaiga, kur tiesa, kur netiesa.
Kodėl parašiau? Man pasirodė gan įdomu, naudinga ir iš tokios trumpos apžvalgos gan informatyvu, kaip poezijoje. :)
Patarimas visiems -į viską ką aš rašau, žiūrėkite su tam tikra humoro doze, kaip aš. :)
Nes joks aš pamokslautojas, ar kitoks fariziejus. Tiesiog dalinuosi su jumis info.

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 16:19:15
Yra religinis forumas. gal sektantu temas vertetu perkelti ten.

Atskiras puslapis padiskutavimui 2019 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 15:27:16
Paskaičius pamokslą, ypač reikalingas aštrus protas bei budrumas, nes sektų sekėjai sugeba meistriškai iškreipti tiesas, ieško vienišų,patiklių,nuskriaustų,nepritampančių prie aplinkos žmonių.
Perspėjimas tik nesileiskime suklaidinami, visokių pamokslautojų ! Kritiškai pasidomėkime jų tikėjimo pagrindais, išsiaiškinkime, ką jie išties turi omenyje, teigdami vieną ar kitą dalyką. Jų argumentams priešstatykite savas tiesas Kiekvienas neapdraustas nuo sektantiškumo bruožų ir klaidingo mokymo skleidimo
Užuojauta Jiečiui, nes jis nežino ką daro, yra užprogramuotas ir skleidžia visokias Budizmomatines "tiesas". Gaila žmogaus. bet toks jo pasirinkimas.
Saugokitės, raginančio susidomėti ir prisijungti todėl, kad “jis ir visi taip daro” Nepasiduokite ypatingam smalsumui." gelbėkitės kas galite.Kol sekta nenuvedė jus į rojų ,nenušvitote psich. ligoninėje
Manau šis puslapis yra poezijos puslapis, o sektantų propaguotojas

2019 m. kovo 31 d., sekmadienis, 17:27:23
Kai mane pana paliko,
parašiau dainelę šią
Išklausyk ir atsakyki -
izoliuot mane ar ne
ar nušokti man nuo
tilto
ar su britvą
man į medį trenktis.
ar atversi man duris
Mano mintyse ir širdy -
Nieko nieko nebėra,
Kas primintų tuos laikus,
Kas primintų man mus..

2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 18:02:39
Kiekvienam savas rubas arciau kuno:)

Mesgėjai 2019 m. kovo 26 d., antradienis, 15:58:37
Mesgėjai nepatenkinti.

2019 m. kovo 26 d., antradienis, 13:57:17
Pas jus su humoru ne kas. :(
Todėl ir baimėse gyvenate. :)

2019 m. kovo 22 d., penktadienis, 09:16:27
Baigiu žnaibymasi. Tai niekur neveda. Tiksliau veda į nuopolį.
Renkuosi pokilį.:)
Atsiprašau jūsų ir siunčiu meilės energijos. Dozuotai. Tikiuosi nesate reptiloidė, nes tai galėtų jus nužudyti. :)
Dar kartelį atsiprašau ir užsilankstau.

2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis, 19:59:46
Kol rasi išsvajotą princą, turėsi išbučiuoti daug šlykščių varlių:D

2019 m. kovo 20 d., trečiadienis, 11:37:00
Įjungiu rengeną ir pasakysiu koks turi būti jums aktualus klausimas.
Deja, turiu nuliūdinti. Jūs rūpinatės paukščiukais, o visai nesirūpinate savo špokinyčia. Turėtute išsiravėti , oi vos nepasakiau išsidepiliuoti šieną ir plačiai pražergti šakas, kad matomumas būtų bent patenkinamas . Nors manau kad ir tai nepadės, nes pavėsyje viskas supelyję, apsąmanoję ir kitaip užkalkėję. Gal jeigu savo špokinyčią iškeltute aukščiau, ant pagalio, galėtų koks pasiklydėlis paukščiukas ir įkliūti. Bet medžiotas špokas tikrai niekada, nes tokiame pavėsių apendicitiniame akligatvyje, kuris baigiasi paukščiukų eutanazija, neturite jokių šančių. :)

2019 m. kovo 19 d., antradienis, 13:14:50
Mtomai ,aktualus jums klausimas.;)

2019 m. kovo 18 d., pirmadienis, 15:50:30
Prancūziška sloga-triperis. Tai gydykitės.

2019 m. kovo 18 d., pirmadienis, 13:18:16
Yra tokia gele paleistuvegerai gydo sloga.

paleistuvė 2019 m. kovo 17 d., sekmadienis, 12:49:06
Jo, jo, reikia paleisti.

2019 m. kovo 16 d., šeštadienis, 18:31:08
Gal neatleisi, o tiesiog paleisti
Jei nepaleidi tai ir neatleidi,nori kad būtų šalia.

2019 m. kovo 16 d., šeštadienis, 16:32:42
Pykti ant ko nors, reiškia turėti priklausomybę nuo to.
Norint išsilaisvinti, reikia atleisti.

2019 m. kovo 16 d., šeštadienis, 13:48:28
Vėl mes busim
kaip šunys prieš audrą
Įsigrūsim su savo nuomonę
kiekvienas į savo būdą.
Bet ir šuniui šuniškai skauda.
Bet ir šuniui šuniškai liūdna.
kai kitas aploja
o tu pr prievartą būdoje tupi

2019 m. kovo 16 d., šeštadienis, 12:56:03
Man,niekshybe padares zhmogus paprasciausiai smunka akyse.
Gerai yra, kai zmones issako savo nuomones.

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 13:30:13
Velykos arteja. :)

>Vizija(tęsinys) 2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 09:30:23
Kas čia su tom bobom darosi? Vienos vis apie svetimus ragus rašo, kitos apie svetimus kiaušinius. Įdomu ką tai galėtų reikšti? :)

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 08:42:42
Pirmiausia-
ginčuose niekada negimsta tiesa, kaip kad daugeliui yra įkalta (instaliuota) į galvas.
Bet jei domėsitės ne tik rusiškais portalais, gal akis ir prasikrapštysite.
Pasiskaitykite komentarus, jei anglių kalbą įkertate.
outube.com/watch?v=JdFPZRUgN5M

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 00:04:17
Skaičiau,dauguma nieko nesuprantame,o jūs esate tos šviesos "knygnešys";D
Tūlas prašalaitis pasakytų: niekam šis keistas eilėraštis neturėtų užkliūti, bet aš jame randu potekstę,jus apšviestas ,žinote kada "reptilijai" žvynai bus nuskutami ,kiti akli. :D
Todėl pranašui- knygnešiui baisiai šalta ir žiauriai skauda,kad kiti nemato "tiesos"todėl reikia ją skleisti .
Todėl nėra prasmės ir ginčytis:D>

2019 m. kovo 13 d., trečiadienis, 10:41:10
Skaitykite dar kartą kas parašyta. :)

2019 m. kovo 13 d., trečiadienis, 10:05:38
KNYGNEŠYS
dauguma kalbų apie nušvitimą tėra apgaulė ar mistifikacijos.
Tai iliuzija .
Kyla paprastas klausimas, kaip suprantate koks yra nušvitęs žmogus ir kas yra nušvitimas?
Kaip Jūs įsivaizduojate tą nušvitimą? :DDD

Nijole Sireviciute 2019 m. kovo 13 d., trečiadienis, 07:29:15
Tuoj Velykos,,
minciu mazai liko,,,ateroskleroze gadina mano norus,
myliu Lietuva,jos zeme,drauge,viziju draugus,myliu sunus tokius kokie yra,mylejau Antaneli svarbiausia,,,
laukia jis manes tuoj geguze vaziuosiu as pas ji

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis, 12:46:11
Nijole nedinki,juk turi minčių išliek jas.:)

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis, 12:45:14
Su kovo 11

Nijole Sireviciute 2019 m. kovo 11 d., pirmadienis, 08:50:54
Su kovo 11!
taip viskas buvo...
Dievas dar duoda minute,kita laimes.
aciu jums

To Nijolei 2019 m. vasario 27 d., trečiadienis, 21:01:41
Tikriausiai pasaulyje nėra žmogaus,
kuris nežinotų,
skausmo,
sielvarto,
nusivylimo,
tuštumos,
vienatvės.
Į pagalvę byrančių ašarų,
artimų žmonių mirčių.
Kankinana ir vienatvės jausmas,
pergyvenam dėl savo
trūkumų
Aišku,
Kankinantis vienatvės jausmas - liūdina .
O nesėkmės asmeniniuose santykiuose - nuvilia.
Kenkia ir nesugebėjimas atleisti ir neigiamų emocijų neužgniaužimas
Galvą aukščiau viskas tai praeitis,kurioje buvo ir gerų prisiminimų.

2019 m. vasario 27 d., trečiadienis, 20:58:13
Nijole
Tikriausiai pasaulyje nėra žmogaus,
kuris nežinotų,
skausmo,
sielvarto,
nusivylimo,
tuštumos,
vienatvės.
Į pagalvę byrančių ašarų,
artimų žmonių mirčių.
Kankinana ir vienatvės jausmas,
pergyvenam dėl savo trūkumų ir nesėkmių asmeniniuose santykiuose .
Kankinantis vienatvės jausmas - liūdina .
O savo trūkumų ir nesėkmės asmeniniuose santykiuose priežasties suvokimas - nuvilia.
Kenkia ir nesugebėjimas atleisti ir neigiamų emocijų neužgniaužimas
Galvą aukščiau viskas tai praeitis,kurioje buvo ir gerų prisiminimų.

2019 m. vasario 26 d., antradienis, 21:52:01
merild rašyk
o mes skaitysime

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis, 22:12:20
O, taip. Lyg gimnazistiškas koks. Visada galima parašyti geriau. Bet čia svarbiau nešama žinia, nei koks Rimas, as Simas. :)

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis, 21:00:20
Mada,nesaugi
Neiškenčiau neįkišusi savo trigrašio.
Besikeičiantis,be rimo,lyg tuštybės veidas.
Viskas gerai
tik
uždengus akis. :)
Apšlifuoti vertėtų.

Tiktų pavadinimas"Sielų gauja":DDD 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 18:09:38
Sielų bendrininkių grupė kartu su grupės organizatoriumi ,kruopčiai iš anksto susitarusios nužiūrėjo bejėgišką žmogaus kūną,nutarė jį nukankinti.
Netgi Dievui apeliacinis skundas neįmanomas.

Netikiu karma 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 16:39:51
PAMOKOS SIELAI ot nebagai kūnai,egoistės tos sielos ,nužiūri auką iš anksto ir kankiną, nieko kaltą žmogų , tam kad pačios tobulėtu.
Čia kaip suplanuotas nusikaltimas gaujoje.

2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 20:59:08
merild,kur dingus buvai??

~~~~~~> 2019 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 10:11:06
Išpažintis:
.
Gal ir pasikarščiavau šian. Tai vis iš meilės.
Bet ir mano kailis man, o ne kojoms valytis.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienis, 17:22:07
Kiekvienas turime savo pomegius svarbu neapkerpet.raso zmogus lai raso ar tai f
antazija ar ne.

2019 m. vasario 6 d., trečiadienis, 14:33:51
Eik tu gal bandyk ketvirtą čakrą užsikurti kaip nors, o tai reptilija ir liksi. :)

2019 m. vasario 6 d., trečiadienis, 13:32:55
Dievo ir Meilės ten tik šešėlis.Pasakojimas tėra komiškas ir greit išblėstantis.
Kopijuojamas Senekos rašymo stilius.Gal plagijuojama jo knygą

Jie... 2019 m. vasario 6 d., trečiadienis, 10:59:52
Jeigu ką, LVXI laiškas buvo apie Dievą, apie Meilę.
Gaila, niekas to nepastebėjo. :/

->Linkiu išradingai išsisukti nuo kritikų kulkų. 2019 m. vasario 5 d., antradienis, 17:04:13
Dažniausiai,kritiką gavę žmonės supyksta,nutraukia ryšius su kritikos davėjais,eiško kitų žmonių, kurie palaikytų ar paguostų. Tokia reakcija yra labiau gynyba. Yra tokių žmonių, kurių pastebėjimai savo tikslo nepasieks, nes paprasčiausiai ignoruos.
Meįmanoma atimti iš žmonių poreikio glaustis prie juos priimančių ir patvirtinančių žmonių
Nesvarbu, ar kritika teisinga, ar ne, ji supurto mūsų savivertę.

~>nevangai 2019 m. vasario 5 d., antradienis, 14:13:53
Ačiū už labai konstruktyvų komentarą.
Daugelį dalykų aš ir pats pastebiu, bet nuomonė iš šalies visada vertinga, kad ir kai kurių `spjaudymaisi`. :) Ir ne vienas gal pagalvoja-ar ne bus čia kokia sekta įsivėlusi?:)
Pripažįstu kad kabinama tema gana `delikati`. Netgi griaunanti iš esmės nusistovėjusią sampratą.
Nelaikau aš savęs tos srities pionieriumi, bet žvelgiant giliau(aukščiau), atsiveria kitoks pasaulio suvokimas. Mane jis domina.
Ir jei pastebėtumėte, aš rašau visada besišypsodamas. Tai atatinkamai ir skaityti reikėtų. :)
Tai tiek.
Ačiū jums.

Pataisysas 2019 m. vasario 5 d., antradienis, 14:02:49
Nugi neblogai, visai neblogai. Kaip pasakytų Pauliukaitis.:)
Tik pagal mane čia išoperuota kaip Biblija. Nėra pačios pradžios.
Todėl šią spragą kažkiek užpildyčiau taip. :)
.
Nuodėmė. Išskalbta dėmė.
Močia rankas rąžo.
Tėvas ieško ražo.
Prisistato mentas.
Paskui sakramentas. :)

> 2019 m. vasario 5 d., antradienis, 13:23:54
Pirmasis riksmas. Vystyklai. Lopšys.
Pirmasis žingsnis. Žodis. Kosulys.
Vaistai. Ligoninė. Žaisliukai.
Darželis. Brolis. Dviratukas.
.
Pirma raidė. Mokyklos suolas. Penketukas.
Draugai. Peštynės. Dvejetukas.
Gipsuota koja. Kraujas. Kamuolys.
Mergaitės. Šokiai. Bučinys.
.
Bendrabutis. Stipendija. Kava.
Kalėdos. Sesija. Skola.
Pavasaris. Alus. Degtinė.
Diplomas. Darbas. Piniginė.
.
Romantika. Žvaigždė. Naktis.
Glamonės. Meilė. Žavesys.
Vestuvės. Uošviai. Butas. Mašina.
Kolegos. Brendis. Barniai. Nemiga.
.
Sūnus. Duktė. Verksmai. Lopšys.
Meilužė. Lova. Liūdesys.
Darbovietė. Alga. Planai.
Kelionės. Biznis. Pinigai.
.
Namai. Šeima. Lietus. Žiema.
Kavinė. Baras. Nerimas. Pikta žmona.
Vasarnamis. Upelis. Augalai.
Migrena. Plikė. Žilė. Akiniai.
.
Anūkas. Vystyklai. Verksmai. Lopšys.
Spaudimas. Sąnariai. Skausmai. Širdis.
Kraujagyslės. Insultas. Slaugės. Daktarai.
Mirtis. Pamokslas. Žvakės. Angelai.

Nesenekai>nevanga 2019 m. vasario 5 d., antradienis, 13:05:58
Prisipažįstu, daug lengviau kritikuoti, negu rašyti .Gebi dėstyti mintis, bet yra ir tam tikrų stiliaus klaidų.Monotoniškas tekstas, grindžiamas tik aprašinėjimu.
Paįvairinkite išradingesniais dialogais,nesikartok Temos visose pasakojimuose panašios,kartojasi tos pačios mintys,kartais pagalvoji ar to pasakojimo jau neskaitei...
​Reiktų įvairesnio veiksmo.Tema panaši.. todėl tekstas nuobodus ,
Pradedu .​suprasti tą pasakojimo užmanymą, norite perduoti kažkokias žinias,kartais šokiruojančias,psichiatrai sakytų haliucinacijos nesamų dalykų jutimas
Jaučiama -atskleidžiama sąmonė labiau “apdirbta” kažkokios sistemos,kažkur prisiskaityta lyg nurodymas duotas tai skleist
Gal dėl to, kad kūrinys keltas dalimis, man jis suskilo į "daug pasaulio-mažai įvykių" ir "daug įvykių-mažai pasaulio" dalis. Ne romanas, žinoma, bet vis tiek siek tiek ilgėlesnis nei pasaka
Manau skaitytoją sudomintumėte kita tema, rašyti sugebate, tad daugiau realybės,daugiau veiksmo,Gal išleiskite neseneka į pensiją.

2019 m. vasario 4 d., pirmadienis, 18:26:40
Nedangstyk to savo lodoriaus.

2019 m. vasario 4 d., pirmadienis, 13:37:36
Vyrui nereikia gaubti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė
O kuo tada ragus dengti?
Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Nes plaukai jai duoti kaip dangalas.
Išvada, daryk pats ;&)
Vyro ragai visuomet matomi:D

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 21:38:38
Kaip supratome klausimas viską matančiam, viską girdinčiam ir viską žinančiam ?

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 21:28:52
Kai tavo sieloj stūgaus sausio vėtros,
Aš pasiversiu spinduliais gegužio saulės.
Kai tavo širdį gąsdins šalčio šmėklos,
Aš pražydėsiu žibute melsva palaukės.
Jei tau pastotų kelią abejonės,
Aš,tapęs viesulu, nusviesiu jas į tolį,
Tik neapvilki mūsų sukurtos svajonės,
Mylėk mane ir niekad neišduoki.

2019 m. sausio 30 d., trečiadienis, 21:29:21
Kas geriau ragus nesioti ar juos statyti?Palikti seima.

2019 m. sausio 29 d., antradienis, 23:31:09
Todėl reikia užmiršti visus pletkus atpažinti šalia esančių žmonių emocijas, tinkamai reaguokime į jų poelgį kartais parasytą į pyktį ir stenkimės mažiau nervintis.Visi mes tapome stebėjimo per langus vergai ir pasidavėme apkalbų virusui Tad , visi gyvenkim draugiškai ir gražiai, bangų nekelkime ir viskas bus kaip buvę.
Baikime nesantaikos maratoną.

2019 m. sausio 29 d., antradienis, 23:17:42
Ištiesu niekas nesipyksta šiaip sau – visi turime pateisinimų saviems tikslams, visi jaučiamės teisūs ,kaimas apkalba vieni kitus, tai vyks ir vyks.
Tiesa yra ta, kad suaugusio žmogaus požiūrio nepakeisi
Juo labiau pagyvenusio, neperauklėsi ,neperkalbėsi ,jei jam tinka ragai,jis juos ir nešios. Nors aukojimasis neretai priveda iki absurdo,bet tai jo noras
Daug produktyviau mums visiems būtų susikoncentruoti į savo pačių netobulumą į savo pačių požiūrį į gyvenimą ir aplinkinius.
Svarbu tiesiog visiems gerbti vieni kitus,nepalikti vietos nuoskaudoms

2019 m. sausio 29 d., antradienis, 21:08:58
iš psichuškės?

Jinai iš Ten, garbės žodis. :DDD 2019 m. sausio 21 d., pirmadienis, 11:55:38
outube.com/watch?v=kR80djriku0

2019 m. sausio 21 d., pirmadienis, 11:54:31
"Nes jūsų galvos prikimštos negatyvų. Gal tai ir prišaukia nelaimes?
O gal tu kaimui prišauki nelaimių? Su savo negatyvais, pranašystėmis,pasaulio pabaigomis,ateiviais,žaibo rutuliais.kaimo perkelimu į kitą išmatavimą:DDD
Jei gyveni kaimo vietovėje, žmonės ten yra sėslesni, todėl ten vertėtų išlaikyti ilgalaikes draugystes. Miestuose žmonės yra mažiau sėslūs, daugiau kraustosi, draugystes išlaikyti tampa sunkiau.
Neteršk ten kur gyveni.Ieškojo tavęs korespondentas,norėjo paimti interviu iš kaimo keistuuolio ,bet neįsileidai :(

2019 m. sausio 21 d., pirmadienis, 11:42:28
Pasakyk kas tavo draugai pasakysiu kas tu Bet yra dviejų tipų žmonės: tie kurie įtakoja neigiamai ir tie, kurie teigiamai.
Kas per draugė ,kuri užbėga tik atsigerti kavos,o bėdoje kapstaisi vienas,nemato tavo sekamų baisių pasakų.O gal ji tų pasakų benraautorė?
Gal ir jos galva,kaip ir tavo prigrūsta negatyvų?Gal pataria nešioti ragus,gal jai patogi tokia situacija?Kas ji ,gal ateivė driežė?:DDD

Raguotis 2019 m. sausio 21 d., pirmadienis, 10:38:19
Ir jus aš myliu. Ir kaimo girtuoklius. Visus. Nors apie tai net nepagalvojate. Nes jūsų galvos prikimštos negatyvų. Gal tai ir prišaukia nelaimes? Nežinau. Tik jos, tos nelaimės, kaip nekeista , po viena nevaikšto.
Skaityti yra visada ką. Pasirinkimas didelis. Jei vaikystėje pasakų neskaitėte, daug praradote. Nors mūsų gyvenimai ir yra tarsi pasaka. Tiesa, ne iš geresniųjų. Mano pasakos tai suaugusiems. Rinkitės kitokias. :)
Ramybės, ramybės, kaip sako kryžiuočiai ir viskas bus gerai.

2019 m. sausio 20 d., sekmadienis, 22:24:49
Nors žinai, kad rašai kažką visiškai idiotiško, bet sustoti negali.
Gal tai tik fantazija? O gal tik taškaisi keistu margu daugiaspalviu minčių intensyvu?
Bet,kai pradedi tikėti paranormaliais reiškiniais,stebuklingais išgijimas ir t t. tai panašiau į pa mi šimą .
Arba pradedi kažką visomis jėgomis garbinti, liaupsinti ir niekas nebegali perkalbėti,įtikinti pakeisti nuomonę arba bent neteigti ko nors fanatiškai,tai liga.
Tai va, toks netoli gyvena, kasdien nesutinku, bet kartą per mėnesį – tai jau tikrai!
Manoma,gal žmogus , neišlaiko vienatvės naštos ir pereina į būseną, kurią galima pavadinti švelniai nenormalia. Žinoma, tas guls kryžiumi nesutikdamas, kad mąsto ir veikia keistai, bet tai pripažins dauguma skaitančių jo kūrybą eilėraščius, matančius gipsines ir cementines skulptūras kiemui papuošti ,ragų nešiojimas-keistokai atrodo.
Toks žmogus apie viską turi tvirtą ir nepalenkiamą nuomonę ir visomis jėgomis ieško būdų ir progų tą nuomonę pareikšti žodžiu, raštu ar net per youtube trolių pagalba.
Žmonės mąsto iš kur tie gaisrai.? Kai kas rado neįtikėtinų ryšių tarp to ir ano.
Tiesa tokia, kad kitų skausmo nejaučiame – dažniausiai tik juo domimės. Kaime kalbama ,kad aplink senelių namus vėl vaikšto giltinė,bet tai praleidžiama pro ausis,lyg taip ir turi būti:(

Labiausiai už viską norėčiau skaityti apie sėkmingą Lietuvos ateitį, laimingus vaikus, šviesų kaimo žmonių gyvenimą,mokslininkų atradimus, ir t. t
Ketinu Dievo paklausti: kada galėsime pasidžiaugti ramiu gyvenimu?
Kaime per daug nelaimių.

2019 m. sausio 13 d., sekmadienis, 12:02:24
Aš galvojau einąs jaunyn
Pasirodo, visą laik senau .
jau senai
nušuoliavo žirgai sarti
Per sudžiuvusi
dobiliukų atolą.

:D 2019 m. sausio 13 d., sekmadienis, 11:52:41
Kiek išbarstyta
Bučinių karštų!
Besaikė - marazmatinė meilė
Liejasi kraštais.
Mes žvakę deginam
Dienos metu,
Užmiršdami,
Jog kūnui vakaras atėjo

nevanga 2019 m. sausio 6 d., sekmadienis, 17:25:36
Tikriausiai didžiausias pavojus yra proto aptemimas,
kuris sudaro didžiausią pavojų! Viskas priklauso nuo to,
ar mūsų psichika teisingai funkcionuoja.
Jei kažkoks trolis pasinaudotų įtaigos triukais,
vandenilinė bomba iš tiesų galėtų sprogti!
Išties,galvoje kyla mintys, siekiančios šimtmečių
glūdumą ir užbėgančios į tolimą fantastinę ateitį:D

2019 m. sausio 6 d., sekmadienis, 17:00:33
Kas jums į pasąmonę įdėjo "užaugimo" suprati?
Žmonės kartais atrodo tokie pat nemąstantys kaip ir
išdresiruoti gyvuliai.Kažkas liepia,taip ir galvojama.
Nors mes, turime savo nuosavus, asmeninius gyvenimus,
kita vertus, daugiausia esame kolektyvinės dvasios aukos .
Klaidžiojame nežinomybėje Kalbate lyg "užaugęs- nušvitęs":D
Naują idėją ar idėjos aspektą galima perteikti
remiantis vien tik faktais,o ne fantazija .
Nebūna vienareikšmės tiesos. Į tą patį klausimą galima atsakyti skirtingai.
Teorines prielaidas reikia taikyti labai atsargiai.

2019 m. sausio 6 d., sekmadienis, 12:59:08
Į pasąmonę info jums įdėta ir to dabar pakanka. Kai `užaugsite`, suprasite.

2019 m. sausio 6 d., sekmadienis, 12:30:27
Galima apgailestauti, kad tiki panašiomis nesąmonėmis, bet nedera bausti už norą susipažinti su apsimetėliais,svarbu neįtikėti.
Žodžio laisvė yra svarbi ir vertinga,kad ji gina visuotinai pripažintas tiesas,bet ir reiškiamas banalybes.
O aš asmeniškai, apgailestauju kad ji leidžia reikšti nepopuliarią, šokiruojančią svetimšalių saugumiečių nuomonę į kurią ,kai kas įsiklauso.

2019 m. sausio 6 d., sekmadienis, 11:56:12
Religiniame forume nuoroda.

nevanga 2019 m. sausio 5 d., šeštadienis, 18:29:58
"Kai danguje pamatysi deganti kryžiaus ženklą" kalbi apie Kristaus ženklą?
O nusiteikęs pries kryžiuočius.
Kai atėjo kitoks supratimas, kuomet gimtadieniai tapo nelaukiami, tuomet praradau kalamus ryšius su tikėjimu. Ne tik su Bažnyčia, bet ir su tikėjimu. Tiesiog man tapo aišku, kad niekada nesu patyrus katalikų Dievo. Kad visa mano katalikybė buvo sukonstruota, skverbėsi ne iš vidaus, o buvo tarsi „paskirta“. Dievas turi būti kitoks, gal kiekvienam savaip jaučiamas.
Jei giliai patirsiu savo Dievą, manau šis tikėjimas teiks jėgų kitaip gyventi žemėje.

nevanga 2019 m. sausio 5 d., šeštadienis, 18:00:18
Eureka, gal tai absurdo įsiveržimas.Šiandien skaičiau
sulaikius kvapą ir vėl radau pigius "efektus":d.
Svajoju gal kada nors prikaustysi skaitytoją,
abai džiaugčiausi, jei tau pavyktų.
Suprantu,kartais rašant nutinka tokių dalykų,
kai negali suvaldyti fantazijos ir
išeina komedija.Stebuklingos kepurės motyvas.
Juk gyvenimas vertas gyventi.
O tu vis kartoji "Amen"
Nors pagalvojus, kaskart, kam nors suskaudus,
mirtis jau matuojasi mūsų kūnus, ir nežinai kada bus" amen" :(
Vis dėlto šią baimę nuvejame šalin.
Nebūties baimė nėra visiško išnykimo baimė – tai baimė gyvenimo pabaigoje nebūti padariusiam to, ką visada norėjai padaryti, parašyti, pasakyti, perspėti ar atsiprašyti.
O atsiprašyti galime ir iš anksto.ATSIPRAŠAU!:d

2018 m. gruodžio 31 d., pirmadienis, 17:31:03
Telydi Jus 2019 geriausia sveikata, asmeninė laimė.meilė ir finansinė sėkmė.

2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis, 11:28:46
Ale,gerai kad moteris turi petį ant kurios gali pasiguosti/ dėl darbų ir ne tik/:@
Gal jau laisvas petys? Patarimų reikia.

2018 m. gruodžio 5 d., trečiadienis, 12:34:42
ale, tikrai kur pelenus dėti:D

Nauja reketo forma 2018 m. gruodžio 4 d., antradienis, 21:00:46
Nepavežkit pakeleivių-palydovių, apkaltins priekabiavimu, arba blogu vairavimu.
Neva per staigiai stabdei, sutrenkė galva, svaigsta galva skauda sprandą pykina, reikalinga med. pagalba,(viskas įrašoma i telefoną)
jei nesumoki pareiškimas policijai.

Mintis 2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 21:57:48
Viskas gerai jegu skaito tai tau didelis pliusas

2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 19:53:58
Žemiau kerpamosios,nežinau ar čia dėkoti, kad mane skaitote. Spręskite pačios-skaityti, ar neskaityti. :)

2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 18:26:38
Tau tiktų į porą
alfa.lt/straipsnis/49893588/keistoji-lina-ramanauskiene-isgarsejo-ir-pasaulyje-nuotraukos-plinta-uzsienio-portaluose
Plėjadietė Amanda;D

To Jieti, bet ten tiesą rašo 2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 18:17:44
Tą patį per tąpatį trini kaip zacirka,
Argi tu nematai ,kad tekstas kartojasi,tie patys sakiniai išsireiškimai,baimės,būgštavimai ,tos pačios fobijos,čiupakabros.
Sergi užmaršumo-Alzheimerio liga ???
O gal patinka jaudinančios, netgi pavojingos situacijos, gal smegenyse nėra dopamino išskyrimo stabdžių.

improvizacija 2018 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 21:50:58
Kai būni prie peties
sustoja laikas
o žodžiai virsta vyturio daina
Kai tu šalia - žibuoklėmis žydi
Net akmenėliai pakelės,
Kai tu šalia - rasotos brydės
Nuplauna nerimą minties.
.
Kai tu buvai šalia - nereikėjo nieko,
Tik tyliai žvelgei man į akis,
Norėjosi lyg duonos, žvilgsnio atsiriekti
Ir širdyje jį uždaryt
.
Kai tu buvai nereikėjo nieko

2018 m. lapkričio 17 d., šeštadienis, 22:26:17
Too Jie...apie

šakaliukus- šakalienes
atimamus vaikiukus
išleistus milijonus
užšaldytus embrionus
dirbtinį apvaisinimą
surogatines mama
vaikų pardavimą (ir gėjams)

A..3 2018 m. spalio 28 d., sekmadienis, 20:06:49
Kodėl taip yra?
Kodėl kai atrodo
Jog tavo gyvenimą aplankė šviesa,
Viskas sugriūva?Tik atsiranda tas jausmas.
Tas beviltiškas jausmas,
Kuris sako "Liūdėk".
Ir tavo gyvenimas virsta
Tuo pačiu pilku ir beprasmiu.
Tokiu,koks buvo anksčiau.

2018 m. spalio 23 d., antradienis, 11:37:36
Vyras turi buti vyriskas ir nelysti i moteriskus reikalus.Nebuk .boba uzsiimk savais vyriskais reikalais.
Juk su drauge turi ir kitokiu maloniu uzsiemimu :)

2018 m. spalio 23 d., antradienis, 10:58:42
Susitiko dvi japonės, bet ne draugės, Netokaki ir Neshikimura kažkur tai prie kinų sienos ir sprendė sepuku reikalus, už ilgametį savo nuodėmingąjį gyvenimą.
Kažkuri tai pirma turėjo pradėti ritualą, bet nė viena nesiryžo. Tai pasiprašė į pagalbą pro šasį einančio ryžo. Tas, aišku, labai apsidžiaugė galėsias būti kuom tai naudingas ir į kitą galėsias ryžtingai nusivalyti savo rankas, iki alkūnių, kurios nuo gyvulių skerdienos nekaip atrodė.
-What`s up?
Linksmai ir šmaikščiai, primerkęs akis tarė praėjūnas.
-Kuom galiu pasitarnauti ? Nematau pradžios, bet aš be galo būčiau laimingas .
_ Bėda yra ta, kad nei man, nei jai be galo yra nereikalingi. Aš išsiaiškinsiu pati, o tu eik savais keliais, kur tavo pati.
Sėdėdama ant suklipusio krėslo, trumpametražinių kinų sienos, klišai lenktomis, rokoko stiliaus kojomis, tarė antroji.
Tada abi buvusios nedraugės, abi japonės, persėdo ant savo pagalvėlių, sulanksčiusios kojas kamasutrinėje lotoso pozoje. Bet tai jau kažkur tarp japonomat sienų ir gėrė arbatą, linksmai aptarinėdamos kiek kuri yra nudūrusi ir išdūrusi tu dvikojų parazitų, kurie jas vadino duromis.
Pokalbis linksmai tęsėsi jau ne ant sienų ir lubų, o tiesiog ant grindų.
Ir tada abi net pamiršo ko buvo atėjusios, nes radosi įdomesnių motiškų reikalų. Juk sepuku tai grynai vyriškas užsiėmimas, iš neturėjimo kas veikia. O jos juk visada turi kas veikia. Tokius vadina paprastai, tiesiog veikėjais. Va tokių joms ir reikia. Chi...
Nors pradžioje pokalbis tai nesirišo. Viena kalbėjo apie indus, o kita kalbėjo apie indus. Bet tai ir buvo susikalbėjimui motyvas, kai abi save įvardijusios mergaitėmis (chi, chi), tarpe kurių paslapčių jau nebūna, na... :)

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 23:14:17
Susiginčino dviese;
- Tu tikra asilė
- O tu avis
Čia priėjo Jietis ir tarė:
Už ką jūs gyvulius įžeidinėjate?

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 23:04:44
Vienas poetas pasigyrė:
- Parašyti eilėraštį man vieni niekai.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Skaitant tai jaučiama.

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 18:53:59
Mergaitės, nesipykite.

arina 2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 11:00:44
Ačiū, jau nereikia.

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 10:47:37
Jei labai reiktų turi draugų su kompiuteriais.
O šiaip į svetainę prekybos centre nueik
Kaip suprantu ne tme reikalas,tingi ieškoti,pavaldynių ieškai:D@D

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 10:39:58
Jei reikia tai ir ieškok.
laisvai ir su mobiliu gali rasti.
Nereikia Lia lia lia.
Nebent kažkas ne taip.

2018 m. spalio 22 d., pirmadienis, 08:06:14
Ponas advokate, aš Jūsų pusėje!
Rekia agitacinės medžiagos priš vilkų sumedžiojimo kvotos padidinimą, tad minėta proza, manau, būtų labai tinkama priemonė.
Vis dar reikia, prašau!

Pageidavimų koncertas 2018 m. spalio 21 d., sekmadienis, 10:07:43
Ekspromtu, Jietis. :)
.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
.
VILKO ADVOKATAS
.
O kam tau vilką sumedžioti reikia
Miškų, apsileistų ūkių sanitarą ?
Juk pats toksai besotis ir plėšrus esi
Apspjovęs jau ne vieną vegetarą
.
Gamtoj pusiausvyrą reik išlaikyt
Tiktai ar žmo yra pajėgus dieną
Net ir maži vaikai geri
Kai miega dantimis į sieną
.
Tad susimildamas, šaulį
Paleisdamas kulkas į norą
Į veidrodį pasižiūrėk
Nesugadindamas ir orą
.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

arina 2018 m. spalio 21 d., sekmadienis, 09:06:40
Mieli brangučiai ir kiti!
Anoje, vizijų sienoje kažkur tarp 2016 pradžios ir 2017 vidurio turėtų būti įrašas apie medžiotoją, vilkus ir vaikus, kažkaip va taip prasidedantis:
"Šauni prieš keletą dienų medžoklė buvo
Vilkų nesunkiai irštvą suradau..."
Šiuo metu turiu galimybę naudotis tik mobiliuoju į kurį visa vizijų siena nepasikrauna, tad jeigu kas nors malonėtumėte surasti ir į šičia atkelti - būčiau labai dėkinga :)
Reikia greitai, čia ir dabar.

Veronika 2018 m. rugsėjo 19 d., trečiadienis, 23:10:13
Teisus Jietis, per daug ausiai nemalonių žodžių vulgarybė. Tokia leksika būdinga sovietmečio represijų sužalotiems žmonėms
Yra visai neutralių nusikeikimo formulių, turinčių humoristinį atspalvį, vat" kad tave zuikis subadytų!" "eik į peklą autų skalbti" "kad tau kojos išklištų":D
Tinka net ir keikiantis iš nuoskaudos ar pralaimėjimo.

J. Janonis 2018 m. rugsėjo 19 d., trečiadienis, 18:23:31
Vienintelis inkognito šiandieninias realijas paliečia savo kupletuose, nors aišku to nedrįsčiau pavadinti skambiu poezijos vardu. Visi kiti tik sentimentalūs seiliai daugiau nieko,mala kažkokias tai banalybes tuo tarpu kai tauta vaitoja nuo išsigimėlių, vagių ir korupcionierių priespaudos.Žemė praktiškai nusavinta tų kurie priena prie valdžios, o taip vadinamas jos nuomos mokestis savininkams yra daugiau nei simbolinis. 200 eurų metams už hektara 50 balų našumo žemės yra nesamonių nesamonė, nes dabartinėmis kainomis, tai tas pats kaip ir nieko.

Šlykštynei troliui tuo ir baigiam sovietinės kultūros gobšus žmogau 2018 m. rugsėjo 18 d., antradienis, 20:14:07 2018 m. rugsėjo 19 d., trečiadienis, 10:51:42
Ir iš kur čia tokių kaip tu priviso, šlykštus koncerve -tėvynės išdavike?

Jietis 2018 m. rugsėjo 16 d., sekmadienis, 08:19:07
Inkognito braliukas, plaunam burną, plaunam. :)
Būna ir man kartais rupūžės iš burnos iššoka, ale kai kas pasako iš šalies, kad atsudūriau kultūros paraštėje, susisgrimbu.
Didesni pavojai tyko mongoliškuose Čingis Chano epitetuose. Nenusirisk. :)

sveikinimai 2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis, 19:58:56
merild45 su gimtadieniu !!!!!!

Estera 2018 m. liepos 30 d., pirmadienis, 18:00:08
Andre rieu ballade pour adeline dekinga

2018 m. liepos 26 d., ketvirtadienis, 21:08:14
Kas per velnias?

2018 m. liepos 25 d., trečiadienis, 08:35:45
Tikrai. Baimė yra blogas patarėjas.

2018 m. liepos 21 d., šeštadienis, 13:26:17
Jieti. tai fantazijos kuriami vaizdiniai, aplenkiantys laiko tikrovės ir realybės galimybes.
Vien meilės maža, ji turi pasireikšti gerais darbais.
Juk aišku,kad išdavystės kaip ir ugnies į popierių neįvyniosi. Negali pamilti išdavikus iš naujo.O ar jie verti meilės?

2018 m. liepos 17 d., antradienis, 16:55:22
Nekelk bangų ,per daug neatsipalaiduok.
Viskas bus ramu 100% rugiai dar iki rudens noks.

Atsipalaiduokite 2018 m. liepos 17 d., antradienis, 10:04:32
Pas mus karo nebus. Rusai nepuls. O tie, kurie ginklais žvangina bus sutramdyti. Jau rugpjūti bus rugiai ketrami ir grūdai sijojami.

labai gaila... 2018 m. liepos 16 d., pirmadienis, 18:41:30
Karas jau vyksta - ir jis vyksta nuolat... Užmeskit akį į Siriją - ką, ten ne karas? O daugybė kitų vietų?! - Imkim kad Donbasą...
O toks, kikį daugelis supranta, mūsuose anksčiau ar vėliau vis tiek bus - nes tai neišvengiama.... Jei ne rytoj, tai po metų, ar po pusės amžiaus... Kas neišvengiama, tas materializuojasi!..

pagalvojom 2018 m. liepos 15 d., sekmadienis, 17:39:36
karo nebus. Maudysimės su rūbais. :)

jot... 2018 m. liepos 8 d., sekmadienis, 11:10:55
Dėkoju...

2018 m. liepos 6 d., penktadienis, 21:16:30
Šiandien, Valstybinė šventė, primenanti didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas,
Nelaikom nuoskaudų kits kitam.

おんな 2018 m. liepos 4 d., trečiadienis, 14:26:07
Nebuvau niekada susimąsčiusi , o kur gi yra mano autoritetas?
Esu,kaip ir Tamsta impulsyvi, pasiduodanti emocijoms ir priimanti skubotus sprendimus, kurių vėliau dažnai tenka gailėtis.
Žinau, bet nepasinaudoju tuo,kad reikia nesmerkti ir išklausyti žmogų tai ir gelbsti daugelį gyvenimo situacijų. Žmonės nori matyti aplink save linksmas, optimizmu trykštančias asmenybes pritariančias jų nuomonei, kad ir kokia klaidinga būtų.

~~~~~~> 2018 m. liepos 3 d., antradienis, 21:40:11
Atsiprašau jūsų, moterie おんな.
Nors kaip šaukėte-taip atsiliepiau.
Ir šiaip, pagal rangą ir ginyba mano atatinkama. Kitu syk atsargiau elkitės su aštriais įrankiais.
Nelaikom nuoskaudų kits kitas. Skirstomės savais keliais.
Atsiprašau dar kartą.

おんな 2018 m. liepos 3 d., antradienis, 13:36:11
Jums tikrai nepasisekė man įkąsti ,neįkandote, o apsidergėte pats :D
Dažniausiai žmonės, kurie , taip įžeidinėja kitus daro tai iš pykčio ir pavydo norėdami išsilieti,
Patyrėte gyvenime daug nuoskaudų ,esate raguotas, be meilės vyras.
Meilė be atsako.
Paskaičiau apie moters atstumtą jūsų Dievišką meilę ,todėl ir širstate ant kitų moterų()
Piktas kaip širšė. Tokie kaip tamsta,žmonės ieško prieglobsčio sektose,pranašų bendrijose.
Tai bjaurus virusas.
Baimės sukaustytas nepastebite svarbių apgaulės detalių ir dažnai priveliate klaidų.
Esate dviveidis.užsispyręs ožys , atkakliai įrodinėjantys , kad juoda yra balta, nors visiems akivaizdu kad tamsta klystate su savo sektantų tiesomis.
O taip parašydamas moteriai esate pakelės kelmas:(((

~~~~~~>2018 m. liepos 2 d., pirmadienis, 16:35:37 2018 m. liepos 3 d., antradienis, 11:40:10
Turėčiau pasakyti ačiū už kritiką, bet jos nerasta. Tai ir pasakyti, kad jus myliu negaliu. Gavosi ne kritika, o tiesiog tulžis. Kažkokie tai asmeniškumai kumai. :/
Bet iš pasisakymo galima suprasti, jog klimakso kamuojama, nelabai suprato apie ką buvo kalbama LXXXXI laiške. Ir šiaip sau nenurims, kol neapžergs dar vieno diedo , primesdama savo valią , kaip budavo įpratusi raudonajame kampelyje ir nepasikiš viską po savo sijonu, kad galėtų užperėti, reikalui esant insidurti, arba ne. Juk įpratimas - antras prigimimas. :)
Žinia, galimybės su amžiumi slobsta, tai belieka puldinėjant nors pasivampyruoti energijos ir pletkininkų ratelyje išlaikyti kažkokią tai, atsineštą iš tarybinių laikų part sekretorės pozą. Kuri likusi dar nuo tarnystės kažkokiame tai Lietuvos Sibiro rajone, rašant ataskaitas į centrą apie dedeklių dėstymus, žalmargių primilžius, girių girinkautojų pasigirymus kaip jie nemokamai aprūpino vargstančias šeimas neiškastiniu kuru žiemai...
Tai patarimas prelegentei būtų išsidulkinti savo pripelijusias duknas. Taipogi šios grybų karalystės grybienos sporas iš paslėpsnių ir su savo neklystančia nuomone, eiti į kokius tai mamyčių forumus. Tik irgi reikėtų elgtis atsargiai, nes dabartinės mamytės ne pėsčios. Kaip mat išdraskys akis. Nė akvalangas nepadės.
O mums, vyrams palikite Visatos problemas, jų įsisavinimus (kaip rusai sako-užkariavimus) ir kaip toje dainoje,-Lai Marse obelys žydės. :)
.
Beje, pasisaugokite savo aršumo, kad kas neuždėtų skvernelio su ilgomis rankovėmis, surištomis mazgu. Pasikonsultuokite su savo kampine kaimyne mis Eutanazija ir suprasite kas kam potencialus. :)

2018 m. liepos 3 d., antradienis, 09:46:30
Jau praėjo 2 metai ,kaip tavo sūnus pas Dievą.Nurimk.Jam geriau nei vargą vargt Žemėje.

merild45 2018 m. liepos 3 d., antradienis, 09:12:52
tuoj liepos 6 d.a.a sunaus gimtadienis,jam butu 52 ir nelinksma man si diena,nes iskeliavo liepos 14,mane paliko...

merild45 2018 m. liepos 3 d., antradienis, 09:11:05
vis dar gyvuoju,taciau uzgeso aistra pasakoms

2018 m. liepos 2 d., pirmadienis, 20:06:16
Jūs bijote?
Nereikėtų bijoti to, kas nuo mūsų nepriklauso, ko mes pakeisti negalime. Tai Jiečio žodis. :)

おんな 2018 m. liepos 2 d., pirmadienis, 16:44:30
Taigi, gerai pagalvojus labai svarbu neperlenkti lazdos. Atėjome į šį pasaulį tokie, kokie atėjome, su savais netobulumais ir pliusais.
Koks yra pasaulis ,reiškia jis ir skirtas mums toks ,kokį matome.

2018 m. liepos 2 d., pirmadienis, 16:35:37
NESENEKA NELIUCIJUI tikra minčių murzilka -mozaika.
Tai lyg aplinkinių pritarimo ieškotojas ir svetimų minčių propaguotojas.
Tik neaiškų kuris neseneka,kuris neliucijus.
Panašu, kad šiuo atveju blondinė yra vienas iš pokalbio dalyvių .Cha cha
Prisiskaitęs įvairių pasisakymų interneto svetainėse
Dėl tam tikrų priežasčių, kartais ir pačiam nesuprantamų, žmogus imasi įvairiausių keistokų savo vertės didinimo būdų ,t.y. pranašysčių.Bet išgalvotos istorijos išaiškėja, nepasitvirtina ,dirbtinis efektas nublanksta, ir žmogaus garbė,tikėjimas juo, labai smunka.Žmonės,kurie nuolat dėl ko nors nerimauja, dažnai kenčia nuo psichinės negalios senatvėje.Nenumokite ranka. Kartais nerimas suaktyvėja ir nedingsta, o galiausiai netgi tampa labai stiprus ir jaučiamas visada.

2018 m. liepos 2 d., pirmadienis, 16:02:36
JAV astrofizikai iš Kalifornijos universiteto ,tvirtina, kad kvantinės fizikos pasaulyje mechaniniai svyravimai gali priversti gamintis medžiagas ir energiją paprasčiausiai iš nieko, tai yra jokio Dievo įsikišimo čia nereikia. Kvantinėje mechanikoje erdvė gali gimti savaime. Mokslininkai galvoja ,kad visata paaiškinama ir be dieviškojo faktoriaus.
Jei prieštarautumėte ir teigtumėte ,kad „dieviškoji kibirkštis“ davė pradžią , bet & kas gi tuomet pagimdė dieviškąją kibirkštį?

2018 m. birželio 28 d., ketvirtadienis, 16:18:25
Įsivardinai
niekas neįtartu kad tu.
Gerą pažįstamą turi :D

2018 m. birželio 19 d., antradienis, 10:37:34
Dažnai būna, kad ir jūsų atveju, laikotės kietai savo tiesų, tačiau tokia tiesa skirtina nuo tikros tiesos nežinojimo, nes neteisingą teiginį deklaruojant gali paprasčiausiai apsirikti.

2018 m. birželio 19 d., antradienis, 09:46:25
Dieną naktį darom stalą,
Visą laiką kalam, kalam…
Paskaptuojam, paobliuojam,
Palakuojam, suklijuojam…
Daug padarėme stalų
Iš bambukų, ąžuolų…
Kol bus palmių, ąžuolų,
Pridarysim daug stalų.
Sk

Ginčas 2018 m. birželio 19 d., antradienis, 08:54:02
Žinojau kad taip pasakysite. Ištrauksite iš paslėpsnių kokius kandis, gal drugelius iš savo kolektyvo sodo...
Svarbumas kitur.
Kuo skiriasi pokalbis prie apskrito stalo, nuo stačiakampio?
Prie pastarojo vyksta šėtoniškas žaidimas. Vienoje pusėje 11 raudonųjų, kitoje stalo pusėje 11 kokių nors juodųjų. Ir abi pusės, kaip kokios futbolo komandos, spardo sviedinį į priešininko vartus, primesdami kits kitam savo tiesas. Tai šėtoniškas principas-skaldyk ir valdyk. Nes jis, šėtonas-teisėjas, kaip koks MG Boltikas visus nupirkęs. Kitų net pirkti nereikia, nes bandos principas veikia. O ir Stokholmo sindromas. Ir visiems gerai. Visi užsiėmę savais reikalais. O jis, šėtonas irgi patenkintas , che, che...
Ginčo atveju, kad ir ineto tinkle viskas analogiška. Juk kiekvienas ištartas žodis, parašyta raidė yra torsioninis laukas, turintis savyje energiją.
Taigi, jūsų pakartojime, kad ginčuose gimsta tiesa, slypi didesni pavojai nei yra matomi.
Yra žmonių ir aš žinau tokį ne vieną, kurie į bet kokį oponento pasakymą būtinai `pastato savo ešerį`,išpučia akis ir užima gynybinę pozą. Dėl kurios pažeidimo, galėtų nukristi `užsidėta karūna`. Jie randa eibes orgumentų, kad sudirbt pokalbio dalyvį. Dažnai pasitelkiant ir moklininkų išvadas.
Kaip aš sakau-apsaugok, Viešpatie, nuo amžinai teisiųjų (Tai Jiečio žodis :)
Mūsų atveju, man nereikėtų to primintinėti, nes aš žinau kaip tie moksininkų mokslai daromi ir kaip tie patys mokslininkai vedžiojami už nosies, kaip sakiau, ne prie apskrito stalo.
Pati galite pastebėti, kai vieni mokslininkai pareiškia, kad pvz. kava, pienas, kiaušiniai, druska...yra žalingi žmogaus organizmui. Po kokio pusmečio spaudoje galite skaityti kitų moksininkų išvadas, kad kava, pienas, kiaušiniai, druska...yra labai naudingi, net būtini žmogaus organizmui. Po kito pusmečio skaitome vėl pirmųjų mokslininkų išvadas, nes jau visi buvo tai pamiršę. Dar po kurio laiko-antrųjų. Ir taip be galo. Che, che...
O tuo tarpu rimti mokslo atradimai, padedantys žmonijai tobulėti yra nukišami į stalčių, kartu su tais mokslininkais. (švelniai tariant).
Taigi, žiūrim ką turim. Jeigu kalbėtume apie jus, tai aišku, kad ginčuose mėgstate tiesos ieškoti. Jus sprendžiate daug kryžiažodžių ir kitaip savo ego maitinate. Bet su dirbtiniu intelektų neitumėte rungtyniauti kuris-kurį, nes...
Kaip sakiau, tokie žmonės, kuriems reikalinga ginčų terpė, savyje turi mažai energijos, todėl per tuos torsioninius laukus pasikrauna. Ir tai vyksta visai jiems to nesuvokiant, nes jie nieko nežino apie subtiliuosius laukus, kurių jų mokslas net išmatuoti dar nemoka.
Taigi tokios mano `kortos`. Atverstos ant apskrito stalo.

2018 m. birželio 18 d., pirmadienis, 19:42:54
Gimę šliaužioti, skraidyti negali? Ar tikrai? Ir kas nusprendė, kas gimęs šliaužioti, o kas – skraidyti?Svarbiausia – liautis kaltinti kitus.
Manau žinote Paskalio žodžius -
„Tik užbaigdami kūrinį mes suprantame – nuo ko turėjome jį pradėt"
Pagalvokite ar ne be reikalo memuarai rašomi praėjus daugeliui metų, kai aistros aprimsta ir įvykiai atrodo žymiai kitaip, ir jums po kurio laiko jūsų mintys atrodys gal net kvailokai, kaip ir man.

"Gimęs šliaužiojimui, nepradės skraidyti" 2018 m. birželio 18 d., pirmadienis, 09:13:43
"Roždionnyj polzat, letat ne stanet".ru

2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 11:36:09
Nors, aklas savo nuomonės laikymasis didelės išminties nerodo :)
Ramybė ir harmonija be pykčio, paliečią sielą, ją kultivuoją ir keičią, Būtina, net kažkur nusileisti, o ne užsispyrusiai laikytis tik savo nuomonės.
Nenuneigsiu, esi drąsus, nebijai pasirodyti, pareikšti ir ginti savo nuomonę. Minčių turi gerų, bet kartais nuplauki į padebesius.

2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 09:01:45
Kiekvienas laikosi savo Tiesų.

Ginčuose negimsta tiesa 2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 08:11:18
Tokia yra Tiesa. Tas jūsų posakis tai- melas su šaknimis.
Ir žmones labiausiai žeidžia Tiesa. Tadėl daug kas nenori jos girdėti.
Bet tai nereiškia , kad aš dabar pradėsiu meluoti. Masiulį ir toliau vadinsiu masiuliu, Lanzbergį ir toliau vadinsiu Lanzbergiu, nes pagal motinos liniją. Ir Vanagaite toliau vadinsiu žydelka. Zurofą ir toliau vadinsiu Zoro Fass, Mamontovą ir toliau vadinsiu rusu, kaip Saša Son baltarusiu, kaip Karbauskį žemaičiu, kaip save lietuvininku...
Nors visi išvardinti save vadina tikrais lietuviais (Išskyrus Zoro Fass).
Tai už ką čia mane statyti į kampą. :/

2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 00:45:56
Tik ginčuose gimsta tiesa.:), manau esate girdėjęs tokį posakį?Kiekvienas siekiame paneigti priešininko nuomonę ir apginti savąją
Juk, rimtam ginčui reikalingi visiškai priešingi požiūriai – štai tada ir gimsta tikroji tiesa
Sutiksite,gyvenimo kelyje sutinkame daug situacijų, kiekvienas situaciją suvokiame kitu kampu, nei mus supantys žmonės. Skirtingai suvokiame ne vien dėl dominuojančio pusrutulio, bet ir skirtingos patirties, vertybių, auklėjimo, religinių nuostatų, įsitikinimų .
Neapsvaikite nuo savo argumentų. Girdėkite ir oponentą.
Manau išgirdote :) Ačiū!

2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 00:31:58
Iš dangaus skliauto krisdama,
Zvaigzde zariju daug pasejo.
O as rinkau jas klupdama,
visu surinkti negalejau.
Atgniauzusi abi rankas
Delnuos isvydau prosvaistele
Zybeji ji melsva sviesa
Ir vilti man sirdyje pasejo
Glaudziau ir siela sildziau jos kaitra
O ji mane isnaujo gyventi kviete.

"negaliu pakęsti kad išėdėte savo vyrą i... dėja((( 2018 m. birželio 17 d., sekmadienis, 00:08:14
Nenoriu stoveti prie tavo kapo ir verkti.
tu neesi ten.
tu tik vejas skrendantis nuo mane kuo toliau
tu esi deimanto gabalelis zibantis ant sniego ir subrandintas saules spinduliu.
tu esi tarsi svelnus rudens lietus, begantis mano skruostais, bet skaudus
......
Nereikia stovet prie tavo kapo ir apraudoti. Taves dar cia nera.
tu esi rasos laselis zoleje.
tu kaip ramus vandenynas, sruvantis toli nuo horizonto.
tu kaip pedsakas smelyje, rodantis kelia, kai nebezinau kur toliau keliauti.
............
tu vis dar cia, visada pasiliksi cia.
tu kaip tyla uzgniauzianti triuksma, pries prabundant austanciai dienai. Tu gali i dangu pakilti,
kaip pauksciai pakyla i neregeta sviesa , keldami sparnus, jie iesko kelio namo, pauksciu takas niekada neleidzia jiems pasiklysti.ir tu nepaklysi
Tu esi zvaigzde, zibanti nakti. Zibanti man , kad nerasdama kelio namo, nepasiklysciau
.............
Nereikia stoveti prie tavo kapo ir verkti.
tu esi ne "ten," tu esi cia, tu visada busi cia, tik reikia apsizvalgyti, kad tave pastebeciau.
Tai padaryti nelengva, bet tikejimas ir meile mato daug daugiau, nei mano atmerktos akys.
Uzmerkiu akis.
jauciu, tu salia, salia manes,
ir as salia taves ateisiu,
tik palauk.

Jietis 2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 21:40:35
Jeigu ką asmeniškai esu įžeidęs, kažkaip užgavęs, tai atsiprašau visų.
Nė prieš nieką neturiu jokio pykčio, ar įsižeidimų. Bet jei kas jaučiate nuoskaudą, tai nuoširdžiai atsiprašau. Tikrai.

2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 19:26:15
Nuobodus yra tas žmogus, kuris kalba tuomet, kai norėtum, kad jis pasiklausytų. Kuris nori laimėti bet kuria kaina.
Blogo linkėjimas tapo daugelio pokalbių didžiąja klasika.
Gaila, kad šis nesmagus pokalbis - ne paskutinis gyvenime, todėl būtina išmokti tinkamai reaguoti į juos, pamažu įgauti nors ir negatyvios patirties panašiose situacijose.
Sėkmės jums ginčuose,kurie jums suteikia malonumą,ne tik su manimi elgėtės taip,ne vieną irgi apspjaudėte.Paskaitykite.Kas jums nepritaria tas tampa priešu.

2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 18:57:44
Neįsižeisk, bet esi tik eilinis niurgzlys. Jei esi niurgzlys - niurzgėk po pagalve galvą pakišęs. :DDD Eitumei ką nors gero nuveikt. Jei neturi noro - nedaryk nieko. Tad ir neniurzgėk. O man džiugu skaityt kitokią nuomone ir reikšti savo.
Ketini muštis? :)
Kodėl galvoji, kad tik tu teisus?

2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 13:04:49
Tai tuo ir baigiame. Nors amžiumi, kaip sakiau, bet sielos branda mes skirtingi. Todėl niekada nesusikalbėsime. Tai tuo ir baigiame. Skirstomės geruoju.
Kad neliktų nuoskaudos, siunčiu jums gražią dainą;
outube.com/watch?v=2FkdleIkFyo&list=RD2FkdleIkFyo&start_radio=1

Tiksliai 2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 10:50:08
Savo asmenį apibūdinote :)

2018 m. birželio 16 d., šeštadienis, 08:08:10
Matau priklausote pasaulio teisuolių genčiai, kuri visada žino ką kiti turi daryti, bet patys niekada nežiūri į veidrodį ne dėl to, kad neturėtų. Tai amžinai patys susivėlę ir kitus bando suvelti. :)

Dėsniui 2018 m. birželio 15 d., penktadienis, 23:09:09
Kažkaip keistai reaguojate Turėti savo nuomonę reikia – kitaip galima tapti priklausomu nuo kitų nuomonių ir būti manipuluojamu,
svarbu nepaversti savo nuomonės “vienintele teisinga“ dogma o jus tai siekiate.
Nė prie ko vyrai ir ligos (gana žiaurokas esate,manau nekartą jus išdavė žmona ar draugė))
Ieškodami tiesos, turime suprasti, kad tai yra pažinimo procesas, todėl turime būti atviri augimui, o kartu ir nuomonės keitimui ir kitokios išklausymui
Manau, pastebėjote, kad savo nuomonės gynimas, ir nuomonės primetimas visada veda į konfliktus.

Priešasties- pasekmės dėsnis 2018 m. birželio 15 d., penktadienis, 21:25:17
Kad ir kaip jus mylėčiau, negaliu pakęsti kad išėdėte savo vyrą iš namų, dar atėjusi į svetimus, bandote kitus išėsti. Apsiraminkite, moterie. Ne pagal jus pasaulis sukasi.
Turiu tai pasakyti jūsų labui, nes gausite kokį krutų, ar gimdos kaklelio vėžį ir nesuprasite už ką. Kaip daug ko nesuprantate.

2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienis, 17:32:44
Pasaulio virsmo,pabaigos - išties keista ir sunkiai suprantama jūsų fobija.

2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienis, 08:29:05
Jūs išsigandote, bijote? :)
Tai neskaitykite manęs. Imkite į rankas kokį ekonomikos vadovėlį ir skaičiuokite pinigus, pavyzdžiui. Nes aš ne jums. :O)

2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienis, 00:13:28
Būna, žmogus neturi savyje jokio tikslaus tiesos principo, bet turi daugelį klaidingų principų.
Tad kas apgauna: pojūčiai ar mokslas?
Fantazijos kvailių negali paversti išminčiais:) bet paverčia juos laimingais.

2018 m. birželio 14 d., ketvirtadienis, 00:01:29
NESENEKA NELIUCIJUI LXXXX, manyčiau, nesamonių nesamonė
Tik pradėdamas galvoti apie mintis, nepriimkite jas kaip faktą.
Nepamirškite mintys tai ne realybė, iš tiesų įkyrios -keistos mintys gana sudėtingas mechanizmas, tačiau psichologų pagalba - išsprendžiama problema.

Vanagaite 2018 m. birželio 10 d., sekmadienis, 08:48:52
Matau dar ne visus mes su draugu Stalinu buvome isveze.

Phanzuzas 2018 m. birželio 6 d., trečiadienis, 09:52:08
Baikite, nusishnekate ih nejauciate. Mes vahles valgome. Tik heikia maketi jas pahoshti.

おんな Alien Ship on the Lunar Surface? 2018 m. birželio 5 d., antradienis, 19:46:38
youtube.com/watch?time_continue=54&v=m4fPHBtYq9s

おんな 2018 m. birželio 5 d., antradienis, 16:36:05
Moteris sugeba oriai suprasti, bet kokias pastabas, visada ras ką atsikirsti tam, kuriam nepatinka jos kalbos
o šiaip tiesiog mėgaujasi gyvenimu ir savo išskirtinumu.:)
Bet atminkite – jei bučiuosite varlę, ji nebūtinai pavirs princese. Burnoje liks prieskonis.:D

Pabandžiau jus per atstumą diagnozuoti 2018 m. birželio 5 d., antradienis, 08:47:13
Aišku, kaip visada man nieko nesigavo. Gal tik tai, oi, vos nepasakiau kad ir koks būčiau jaunas, jus metais ar dviem už mane brandesnė.
Bet jaunumas tai yda sakyč, kaip garbinimas božole. (Tikriausiai tai pedofilų išmislas). Vynas turi turėti žvaigždučių. :)
O kalbant apie moteris, tai jus visiškai teisi. Žvaigždės danguje. Nusiskink. Pasakėte tai kaip jau pasisakėte. Išgraužk daba, kad gudras. :).
Tai Tera Inkognito. Net jos pačios kartais nežino kas esą, (kol kas nepasako. :)
Tai aš, kad ir sakykime, jočiau kokiais tai žvaigždžių takų vingiais ir kas dabar labai madinga, bandyčiau priekabiauti prie jūsų, norėdamas nuplėšti, oi, vos nepasakiau antpečius, kad paturėti, gali pasirodyti, kad tie antpečiau jau taip suaugę su visu kūnų, jog net generalisimus. :(
Tai jūs, kaip kokia Šakalienė, pakrautumėte jau ne šakalių, o malkų tiek, kad ilgai mokinčiausi Gulagų valdose kuro aprūpinimo visą šalį prieš ilgą branduolinę žiemą ...:)
O gal ir ne. Juk visi mes esame klystantys žmonės, tik ne visi reikalaujame malonės...:)

2018 m. birželio 4 d., pirmadienis, 15:14:44
Iki tam tikro momento mes nežinome ką turime savyje, bet ateina situacija ir mes naudoja dovanota patirtimi. Sutaupomas laikas, sutaupomos jėgos, daug kas sutaupoma. Tuomet mes matote situaciją ne iš vienos pusės, o iškart iš kelių, ir matote ne su tikslu pasmerkti, o paprasčiausiai kaip informaciją. Patirtį iš kažkur.

おんな 2018 m. birželio 4 d., pirmadienis, 15:10:12
Kažkada buvusios kibirkštėlės dingsta su metais, o šypsenas rėčiau daliname gatvėje sutiktiems žmonės.
Gal žinote, kaip grąžinti dingusias kibirkštėles ir buvusį žaismingumą?
Jaunystėje, įgyta patirtis, įsigytos žinios užmirštamos, dabar patirtis atsiranda pati, kaip Dovana!

Tą ir reikėjo įrodyti :) 2018 m. birželio 4 d., pirmadienis, 10:29:30
Praradote žaismingumą, jau praradote. :(

2018 m. birželio 4 d., pirmadienis, 00:16:24
Šitaip apie moteris - nematęs, neskaitęs, nečiupinėjęs - viską žino tik ponas Dievas.

おんな 2018 m. birželio 4 d., pirmadienis, 00:13:17
Sunku supaistyti nesąmonę.Nusišnekėti galima ir iš lovos iškritus.
Būna ir taip, vakare nusišneki į valias, o ryte paskaitai ir pasijausti idiotu, bandai save protinti. Mastai, ar čia mėnulio pilnatis buvo kalta, kad smegenis rūku aptraukė :) おんな

Nesupratau ?! 2018 m. birželio 3 d., sekmadienis, 22:01:51
Ai, supratau. Ką te Mare šūda bekalbėt.
Sakys - Tai švilpauji?
Vadinasi tau linksma?
Vadinasi dar turi ką prarasti?
Atiduok dūdelę, maždaug...:)

Neliucijau, 2018 m. birželio 3 d., sekmadienis, 22:00:03
gana jau baliavoti ir nusišnekėti. Eik geriau išsiplauk burną savo durną.
Dar išgirs ponas iš Gandrų kaimo, mokesčius pakels.

Pasakysiu 2018 m. birželio 3 d., sekmadienis, 21:56:47
Kaip visada, tai ir šį kart. Vien žo- persigalvojau.
Moteris jauna, kol akys mato tegu ir ne princą, tegu ir be arklio , bet nuo kurio alpsta net griūdama.
Būtinai aukštielninka ... :)

2018 m. birželio 3 d., sekmadienis, 18:41:24
Jeigu negyvenamoje saloje atsidurčiau su Robinzonu Kruzu, ir tuomet galimybės pa si stoti nebūtų ,nors jis būtų vienintelis vyras.:)おんな Priminsiu, jog šiandien vyraujantis ir pats geriausias poros tipas yra vadinamosios homogeniškos poros . Tai reiškia, kad vyras ir moteris panašūs amžiumi, išsilavinimu, socialine padėtimi.

Pasakysiu jums komplimentą 2018 m. birželio 2 d., šeštadienis, 21:33:43
Jus per nelyg jauna.
O jaunumą apsprendžia galimybė pa si stoti...

2018 m. birželio 1 d., penktadienis, 21:15:36
Per dažnai naudojant antibiotikus, dauguma sukėlėjų nežūva ir pakeičia savo ląstelės struktūrą taip, kad kitąkart tas pats antibiotikas jų jau nebeveikia ir taip praranda savo veiksmingumą.
"Išmatavimai" nei prie ko:)

Jie... 2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis, 07:33:30
Būtent. Akivaizdus to įrodymas;
Farmacijos kompanijos patiria didžiulius nuostolius, o medikai pasimetę. Vaistai kurie ankščiau padėdavo, dabar tapo neveiksmingi.

2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis, 21:14:10
Pasikeitė viskas - jo greitis, sukimasis, kryptis, diametras. Iš pirmo žvilgsnio - pamanyk, protonas pasikeitė, niekai! Bet paskui "pavažiavo" ir visa organika, nes ji sudaryta iš vandenilio. Pasikeitė Materijos tankis.
Paskui protoną pajudėjo ir kitos dalelės ir tai, kas buvo vadinama neliečiama branduoline fizika, įgavo naują svetimą veidą. Tarytum mes ateiviai ir patekome į kitą Planetą. Tie dėsniai, kurie galiojo iki 2013 metų, staiga nustojo veikę, nes pasikeitė Materijos tankis.
Šis didelis daugelio mokslinio pasaulio laboratorijų darbas paskatino viso Pasaulio mokslininkus, pamiršus visus vaidus, susiburti. 10 vedančiųjų Atominės fizikos Institutų, reaktorių, lazerinės technikos tikrino vieni kitus, bet visi bandymai rodė naują vandenilio atomo dydį.
Jeigu vertinti pagal trijų išmatavimų Pasaulį - tai neįmanoma, bet vis dėlto fizika pradėjo atverti savo išmatavimus. Tai patvirtina astrofizikai daugiadimensiniais mūsų Erdvės skaičiavimais. Mes gyvename kitame išmatavime!
Taigi,galima spėlioti ar tikėti. Įvyko Kvantinis Perėjimas, vieno energijos lygio dalelė perėjo į kito lygio energiją, ji tapo lyg Neutronų žvaigžde - buvo didelė, tapo maža. Manykite, kad mes gyvename kitoje Planetoje, todėl visi dėsniai veikia kiek kitaip. Mokslininkai su tuo susiduria kiekviename žingsnyje. Mūsų Dėsniai - tai praeities Pasaulis!
2013 metų sausis - kovas buvo turtingas moksliniais atradimais astronomijoje ir astrofizikoje, kurie pasipylė kaip iš gausybės rago.
Vaistai neveiksnu? Gal organizmas prisitaikė, bakterijos, virusai.

Svetima 2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis, 19:53:13
Gal būtų įdomu? Nežinomos žinios...
PASAULIS PO KVANTINIO PERĖJIMO: MES GYVENAME KITAME IŠMATAVIME
Manau,kas domėjosi dar pamenate 2012 metus, nežinomybės baimę, kataklizmų, kuriomis mus gąsdino, laukimą..
Perėjimas įvyko, bet ne ten, kur jo laukė... 2013 metų sausį buvo papasakota apie eksperimentą, kuris tęsėsi 10 metų, nuo 2003 metų.
Mokslininkai dirbo su vandenilio atomu ir pirmiausiai užfiksavo protono dalelių pulsaciją. Jis (jis - protonas) tai sumažėdavo, tai vėl tapdavo įprasto dydžio. Mokslininkai manė, kad tai klaida, kitų sudėtinių dalių įtaka iš vidaus, bet galų gale, protonas įgavo naują reikšmę. Buvo padarytas atradimas, kad protono dalelė mažėdavo iki 4%.

Veronika 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 22:40:54
Budizmas, karma karmos mokymas, krišnos, kalba apie sielos išbandymus žemeje, apie karmą, Nuo karmos labai daug priklauso gyvenimo DARNA ir Ramybė. betgi, pačioje Indijoje vyrų skaičius lenkia moterų penkiasdešimčia milijonų, o pagrindinė to priežastis - nuosekliai vykdomi abortai, kuomet atsirado galimybė nustatyti būsimo naujagimio lytį. Atsisakoma praktiškai tik mergaičių. Net ir jau gimusioms mergaitėms suteikiamos prastesnės sąlygos, nei berniukams: 2-4 metų mergaičių mirtingumas Indijoje dukart didesnis nei berniukų. Štai tau ir pažangi, dvasinga visuomenė. Kada siela baigia šią Žemės klasę, turi vėl galimybę prisiminti visą patirti,ką jau prisimins mirusi ar negimusi mergaitė.Jei visuomenei nereikalingos mergaites " vat su pasirinkimu. Nors jie šventyklose atlieka harinamą – viešą Dievo vardų šlovinimą.
"Netgi pasirenka tėvus kokioje šeimoje geriausia jai bus evoliucionuoti"
Įroniška.?

2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 22:26:17
Nenukrypsiu nuo temos sakydama, man visuomet buvo labai keista, kodėl žmogus rašantis tokias banalybes ir pateikiantia jas kaip Didžią Tiesą
Geriau mylėk viską labiau už viską.

Veronika 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 22:17:37
Nepaneigsite, kad autentiškasis budizmas - krišnos atsirado iš induizmo, perėmė idėjas apie karmą bei reinkarnaciją Kaip ir mūsų Krikščionybė niekuomet nemokė meilės žmonėms,prisiminkim kryžiaus žygius,kardą rankose. Ir budizmas nemokė. Jei ir bandė, gavosi šnipštas. Religijos tiesiog turi savybę būti panaudotos piktam, valdžiai palankios gasdinti žmones. kartais ir pačios yra piktos. Islamas, ar "švelnusis" budizmas: visų jų" nuopelnai" materialinė nauda.

Naivu 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 10:33:04
Moka krisnaitai lengvatikiams zmonems smegenis isplauti, net ir brandaus amziaus, su didele gyvenimo patirtimi. Tai ivyksta, nes senas zmogus itiki ta utopijos ideja, kaip mazas vaikas tiki Kaledu Seneliu

Karmagedonas 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 09:35:11
Viskas daug sudėtingiau, bet genialiai teisinga. Toks evoliucijos kelias.
O praeitų gyvenimų patirtis ištrinama būtent tam, kad duodamas dar šansas ištaisyti klaidas, kurias esame padarę ir eiti toliau. BE JOKIŲ SUFLERIŲ. Jei klaidų neištaisote, paliekami ``antriems metams ir toje pačioje klasėje`` būsite tol, kol išmoksite gyvenimo pamoką. ``De že vu``.
Protas čia ne padėjėjas. Netgi atvirkščiai. Tai manipuliavimo įrankis. Širdis pasako. Aišku, pirmiausia tai ją reikia turėti. O mūsų kelyje yra daug `beširdžių`, kaip jūs sakote. Štai jūsų širdis jaučia kas galima, kas ne, kur eiti, kur geriau nesirodyti, žudyti, ar gelbėti...
Taigi nesimelskite `protui`, nes tai jau gali būti ir dirbtinis intelektas, velnių įrankis. Kliaukitės savo širdimi. Bet jus pati renkatės savo kelią, pati ir atsiskaitinėsite.
Kada siela baigia šią Žemės klasę, turi vėl galimybę prisiminti visą patirti. Ir tada vėl trokšte trokšta inkarnuotis. Netgi pasirenka tėvus kokioje šeimoje geriausia jai bus evoliucionuoti...
.
Turiu jums Gerąją Naujieną.
Karmos ratas užsidarė, kartu su Žemės Didelio ciklo pabaiga. Dabar galėsite stebėti ir pajusti taip vadinamą-momentinę karmą. Kada visi blogi darbai iš karto gaus įvertinimą. Melas iškart bus matomas. Stebėkite politikus (ne tik) ir pamatysite akivaizdžiai.

Veronika 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 09:25:32
Karma – tai ir nesąmoninga žmogaus reakcija į tai, kas su juo vyksta.
Negi iš tikro?:(( o ,gal pats žmogus pritraukia atitinkamas vibracijas.Norint atsikratyti neigiamų vibracijų, jam reikia pirmiausia pačiam keistis, karma nei prie ko.nereikėtų kentėti ir susitaikyti su mus netenkinančiais santykiais ir kitais dalykais gyvenime.

2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 09:15:48
per išpažintį kunigėlio paklausė;- pasakykit prašau, kaip ten po mirties;- kunigėlis;- gerai,
nes dar nė vienas negrįžo skųstis,,,,

Paskaičiau apie teiginius apie Karma 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis, 01:38:16
Su inkarnacijos teiginiais galima ginčytis. 1. "Esame gyvenę praeityje ir mūsų patirtis praeituose gyvenimuose gali lemti mūsų dabartinio gyvenimo realijas". Sakoma, kad gyvename dabar, kad ištaisytume praeities klaidas. BET aš net nenutuokiu, kas aš buvau praeityje (vyras/moteris), kelintais metais gyvenau, kuo užsiėmiau, kaip miriau, gal buvau siaubūnas, kad ir koks Hitleris, o gal Motina Teresė, tai kaip aš galiu žinoti, ką praeituose gyvenimuose dariau blogai ir kokių klaidų man nekartoti? O gal būt kaip tik dariau labai gerus dalykus ir tai reikia tęsti? Antras ginčytinas teiginys "Egzistuoja dieviškos būtybės, mums padedančios ir vadovaujančios". Tai kodėl tos būtybės padeda ne visiems, o tik pasirinktinai, kodėl nepadeda žudomiems žmonėms, pavyzdžiui, kur jos buvo kai išprievartavo ir nužudė mergaitę iš Klaipėdos rajono, nors ji nieko nebuvo prisidirbus? Kodėl nepadėjo Matukui ar kitiems vaikams? Kur tos gerosios būtybės buvo tuo metu? 3. "Mes visi esame susiję vienas su kitu". Kaip gali būti susijęs priešas su auka? Kaip aš galiu būti susijusi su žmogumi, kuris gyvena Afrikoje ar Kinijoje ir kurio aš nepažįstu

klipsas 2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis, 09:09:47
O kur jūs vakar buvote? :)
Tai va. Po muštynių kumščiais mojuojate. :)

apokalipsiui 2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis, 00:15:32
Neatmetama, kad ir piktoji dvasia, pasivertusi Šviesos Angelu ar kitu kokiu autoritetu, gali suklaidinti žmogų ir nukreipti jį nuo tikrosios tiesos, vadinamieji privatūs "apreiškimai" yra labai paplitę ir skelbėjų yra ne vienas.Lietuvoje "įvyko " keliolika Marijos apsireiškimų. Bažnyčios hierarchai pripažino tik vieną, Šiluvoje.

2018 m. gegužės 19 d., šeštadienis, 23:52:41
Merild, kas buvo nesugrįš, neskaudink savęs.

merild45 2018 m. gegužės 19 d., šeštadienis, 17:57:04
sveikuciai,as dar gyvuoju,,,

2018 m. gegužės 6 d., sekmadienis, 22:19:22
Tu gali duoti savo šuniui pačius kvailiausius vardus pasaulyje, o tavo augintinis žiūrės į tave ir tarsi sakys: “Vou… tu esi teisus”

Jie... 2018 m. gegužės 6 d., sekmadienis, 15:24:35
Jei kada turėsiu šunį, tai jo vardas bus Tupas.(nuo žodžio -tupėti :) Jeigu kalė, tai -Tupa. :)

2018 m. gegužės 5 d., šeštadienis, 12:42:41
Lojikai loja o karavanas neklauso.

2018 m. balandžio 18 d., trečiadienis, 23:08:16
Kartais žmogui norisi neįmanomo

2018 m. balandžio 15 d., sekmadienis, 22:46:21
Kai jautiesi sanu, kai tau apie 25 metus tada tai problema ir nuovargis ir beviltiškumas, gyvenimas betikslis kaip ir rašai. Tada stengiesi gyventi bent šia diena, džiaugiesi kad atsibudai ryte dar gyvas ir tai dar viena diena tavo. Ką veiksi būdamas "čia ir dabar" beveik visada? O gal prisiminimus bandysi atgaivinti? Žinai ten slypi klodai, tokie klodai, kaip, tarkim, būt laimingu, džiaugtis keikviena akimirka, kiekviena smulkmena, būti gyvybingu kaip kadaise. Tai galima pajausti net dabar. Kai gyvenimas betikslis tenka pačiam ieškoti tikslo arba jį sugalvoti.

2018 m. balandžio 5 d., ketvirtadienis, 21:52:50
Vienatvėje galiu nusiraminti ir rasti savo vidinę stiprybę.

2018 m. balandžio 5 d., ketvirtadienis, 21:20:35
Gerai gyventi dviese, bet deja viskas Dievo rankose. :(
Tokioj situacijoje, žmogus stengiasi atsiskirti nuo kitų, kol galų gale tampa priklausomas nuo savo vienatvės. Taip ir atsitiko.:(

Inkognito 2018 m. balandžio 5 d., ketvirtadienis, 16:37:05
Man 69 metai ir visai nejaučiu jokios socialinės mirties, esu ganėtinai laimingas turėdamas šalia ir artimą žmogų ir dar palyginti šiokia tokia sveikata, savo namus ir laimę kurti... Nežinau ko dar benorėti, vaikai gerai įsitaisę užsieniuose, žemę nors ir teismuose su valstybe teisiausi vos ne 27 metus, tačiau priverčiau tuos niekšus man sugražinti iki paskutinio centimetro, du tris kartus kas met turiu galimybę pakeliauti po užsienį... Taip kad mielasis NESTRESUOK tau dar viskas prieš akis nes tau dar tik 64 metai tėra...

Skiriu.. 2018 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 17:31:30
Žmogui nepaprastai svarbu būti reikalingu, todėl senatvė tam tikra prasme prilyginama socialinei mirčiai ypač išėjus į pensiją
Sulaukęs 64 metų žmogus pasijunta niekam nereikalingas. Visi myli mažus vaikus, tačiau neretai vyresnio amžiaus žmones nuvertinami Nors pastaruosius yra daug daugiau už ką mylėti. Pagyvenęs žmogus yra vienodai vertas meilės,jo jausmai nesensta.Galgi moka tauriau mylėti.

A3 2018 m. balandžio 3 d., antradienis, 22:52:02
Nieko tokio, tereikia giliai kvėpuoti ir nesikraustiti iš proto.
Galimas daiktas, kad mūsų dar laukia gan sunkūs ir audringi laikai.

Su 2018 m. balandžio 2 d., pirmadienis, 00:14:20
VELYKOM – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių švente

Skiriu... 2018 m. balandžio 2 d., pirmadienis, 00:13:31
Kaip nulis, nulis ir sugis. :`````````)

2018 m. balandžio 1 d., sekmadienis, 01:01:11
Aišku,kai diena pakeisti savo praeities yra neįmanoma, pabėgti nuo jos taip pat būtų sudėtinga ir kažin, ar verta. Jums norisi tos nematomos ištiestos rankos Panašu, kad šiuo metu jūs itin susikoncentravusi į bandymą pabėgti nuo blogybių , bet bandydama tai padaryti, jūs tik dar labiau klimpstate į nesmagių -skausmingų įvykių apmąstymus. Raskite pusiausvyrą.
Skaudu kai,žmogus pamilsta kitą ir po to būna paliekamas.

2018 m. kovo 31 d., šeštadienis, 17:10:11
Vargsti rašai čia "aš viena, nes širdžiai skaudu"

skiriu 3 A 2018 m. kovo 31 d., šeštadienis, 01:44:43
Tikiu, kad ateis dar laimės valandėlė.

2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 00:20:11
Aš kartą vienišas ėjau per slėnį nykų,
Ir didis graudulys mane staiga apniko,
Po maudžiančia našta vaitojo man širdis,
Taip jaučiasi teisme niekingas žmogžudys.
Ėjau aš į namus palinkęs, apsiblausęs,
O siela guodėsi atodūsiais giliausiais.
Kaip mirtinai sergąs, pajutęs jau kapus,
Kartojau: „Ką daryt? Kas bus dabar, kas bus?“

2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 18:55:09
Ar, įgiję drąsos,išdrįsime išlįsti iš tamsos į dienos šviesą.Bet ne viskas taip aišku ir paprasta, reikalinga miražų dosjė:) Galima, pateikti keletą patarimų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Rasti kuris būdas saugiausias? .Pasiruošti dvasiškai,o ypač kūniškai,nesumenkinti vienas kito"draugiškumo" :)
Atskleidus savo tikrą, nuoširdų, tyrą, atvirą veidą ir širdį,
gali būti atstumtas(a), nesuprastas(a) ir įskaudintas(a)Intuicija prašosi neužkerpėt,bet deja...

2018 m. kovo 28 d., trečiadienis, 19:44:18
juokingas eilėraštis,super duper

<DDD><DDD> past ...........pamokanti pasakecia 2018 m. kovo 28 d., trečiadienis, 12:18:10
"Senas varnas tupėjo ant šakos ir snape laikė kažkur pasivogtą gabalą sūrio. Lapė saugojo jįir vis galvojo, kaip čia prigavus kvailą varną. Prisiartinusi prie pat medžio, ji atsiliepė:
– O, kokį gražų vienišą paukštelį matau ant šakos! Jo dailumėlis – neišpasakytas, o plunksnos taip puikiai blizga! Jei ir jo balselis yra toks pat dailus, kaip jis pats atrodo, tai be abejo jis gali būti mano karalium!
Varnui pradzioje patiko toks lapės gyrimas. Panorėjo tat parodyti jai savo balsą: pakėlė galvą aukštyn ir kranktelėjo, kaip tiktai mokėjo. Tuo tarpu sūris išslydo iš snapo ir nukrito žemėn. Lapė tik to ir laukė.
– Taip ir reikia, – tarė lapė, – aš to tik ir norėjau. Už šį gardaus sūrio gabalėlį aš tau pasakysiu, kad nesi karalium ir niekad juo nebūsi, o ateičiai štai tau geras mano patarimas: niekados netikėk saldžialiežuviais."(paste- nukuopijuota)

Creative 2018 m. kovo 28 d., trečiadienis, 00:58:12
Gali pasijuokti iš manęs: buvau nusprendus slapyvardžio nerašyt, o automatiškai iš įpročio parašiau ir paspaudžiau "Išsiųsk".. :D žiūrėsim kaip tai atsilieps man..

Creative 2018 m. kovo 28 d., trečiadienis, 00:51:38
Tėve ne mano, viskas tvarkoje aš suprantu, kas dėl mano privalumų ar apvalumų tai čia dievas turbūt pagailėjo, nesu aš gražuolė, labiau vidutinybė, na čia kirbėjo man šitą parašyt.. ir šiaip išvaizdos niekur neminėjau, o kaip kiti reaguoja tai neaišku į ką :)
Kas dėl susitikimo tai aš žiūriu ne į išorę, jei idomu, o į vidu, vidų taip pat galima perskaityti ir iš rašysienos, tarp eilučių, emocijas, kurias sudeda.. apie patiksiu-nepatiksiu, jei taip rašiau, turėjau omeny būtent ar surasim bendrą kalbą, ar, gal kas išsireikštų, "auros ar tiks".. na supratai vienu žodžiu.. tieisog galvojau gal prasiblaškyti ištraukčiau iš namų "draugiškai".. nors nežinau gal ir taip turi kaip blaškytis, kad neužkerpyt kaip aš kartais..
Man širdis sako, tiksliau klausia: ar galim būti draugais? ir nesvarbu kad kiti galvoja kad negali būti draugystės tarp vyro ir moters, aš manau kad gali.. Ir, jo, jei tik tarp mūsų, visas šitas "cirkas" iš mano pusės buvo tam, kad truputuka tave išjudinti ir išvilioti į dienos šviesą, na kad bent kažką parašytum, atrašytum.. tam, kad tiesiog pašnekėti, pasižiūrėti koks tu žmogus, kad išreikštum savo nuomone dėl viso šito.. gal baisiai ant manęs nepyksi.. nors ir taip vienu momentu pati susipainiojau(leidau mažytę dalelę pasvajot, daugiau taip nedarysiu) bet vis tiek.. elgiausi ne tiek iš išskaičiavimo kiek širdis su intuicija prašesi pasižiūrėti..
Dabar perskaičiau ką prirašiau ir bijau kad galėjau kažkaip "sumenkinti" tave, ko aš tikrai nenorėjau ir net negalvojau, bet kitų žodžių neradau, o gal man tik taip pasirodė..
Kas tarp mūsų - lieka tarp mūsų.
Tai nėra dar vienas eilinis bandymas (bandymas ko?).. tiesiog norėjosi parašyti ir nebūtina man atrašyti.. Dėkui, kad perskaitei iki galo..

2018 m. kovo 27 d., antradienis, 21:48:19
Kiekvienas vertina tiesioginį sąžiningumą.
Klausytis, ką kitas sako , yra gana sudėtinga.
Paprastai norime įsiterpti, duoti patarimų
arba papasakoti savo patirtį.
Aišku ir tai,kad fizinė,protinė,emocinė ir dvasinė disciplina yra žmogaus būties esmė.
Bet kartais norisi rasti žmogų, kuris žavi Todėl,nuojauta ar vidinis balsas kužda pasielgti vienaip ar kitaip.Toli gražu ne kiekvienas turi galimybę būti „ant vienos bangos“ su savo mylimu žmogumi ,juo labiau jei tas žmogus išdavikas ir tarsi lavina užgriuvo apie jį juodos mintys.

Ne dukra ,dekui už bendravimą kitame forume,čia paaiškinote ,atsakysiu ir aš. 2018 m. kovo 27 d., antradienis, 16:28:13
Atsiprašau už sutrukdymą,kaip suprantu čia yra teismas?aš noriu jums parodyti kaip gera tiesiog Būti su Meilės jausmu sau ir kitiems. Juk praeities mes nepakeisime, ateitis dar neatėjo, o dabartis yra čia. Ir gal verta išmokti joje gyventi su savo norais, gal nevisai patenkintais poreikiais, gal liūdesiu ir pykčiu, o gal su džiaugsmu ir svajonėm. Tai juk sukurta mūsų pačių – neišstumkime tai iš savo gyvenimo.

2018 m. kovo 27 d., antradienis, 16:22:01
Taigi, nuosprendis Meilei – ištrėmimas į Vienišumo salą, kur visi yra vieniši ir Meilė niekam negalės pakenkti.

2018 m. kovo 27 d., antradienis, 14:25:17
Dukra ne mano, šį kart įkalbėjai, daugiau nebandyk. Matau tau reikia "pakišti veidrodį". Sakau tau tik - tarp mūsų.
Pasižiūrėk į situaciją iš šono, kaip kitoms moteroms atrodo. (vyrai čia ne prie ko. Jie kitu smegenų pusrutuliu dirba);
Tai vienoms tu atrodai pasiklydusi, pasimetusi, nusivylusi `mergaitė`. Ir jos tau siūlytų pažiūrėti paskutinę Rūtos laidą, apie keturis kart ženoto Vilčiūčičinsko jau buvusiąją, paklausyti jos patarimo.
Kitos gi, sakytų-ot gudri skaičiuotoja. Tur būt baigusi to peredasto Pavliukaičio barakudų mokyklą.
Dar žiauriau rėžtų trečios . Pavadintų tave Anos Čapman klonu, ar pnš.
Ir pati tikriausiai žinai, kad moterys būna labai žiaurios ne tik vyrų atžvilgiu, bet ir kitų moterų. Ir ką jos iš tikro galvoja, tai oi, vos nepasakiau velnias žino. Liaudis tada sako-"pjaunasi kaip kalės".
Jeigu klaustumei o ką aš matau. Tai sakyčiau-daug spalvų. Netgi tokį tavo įsitikinimą, kad jeigu aš tave pamatyčiau, tai negalėč atitraukti akių nuo tavo privalumų, apvalumų ir taip būtų nutiestas `raudonas kilimas` į ateitį...
Tai tik siurrealistiniai potepiai `kas būtų, jeigu būtų`. Nes mano regėjimas nėra tobulas. :)
`O, bet, tačiau` , teisybės dėlei, turėčiau pasakyti, būk tu kad ir pati Mia, Lyja, Zvonkų bonkė, ar Piku l dama, apakimas man negresia.
Tu esi ieškojimuose ir tai suprantama, nes tau gyventi reikia ir esi laisva kaip vėjas. Ir čia paklausi-o kas belieka? Tai ką man daryti ? Nes būna nusivylimas per didelis, kad gali pakelt. Nors kitą syk atrodo, jog jokių patarėjų man nereikia. Aš pati viską gerai žinau, suprantu, nes...Nežiūrint mano gana jauno amžiaus, spėjau jau `visur` pabuvoti,` viską` patirti ir` viską` pamatyti.
Tai ir sutiksi su manimi, jog lankantis ligoninėse, atrodo, o Dieve, kokioje paliegėlių planetoje aš gyvenu !
Jeigu nueisi į stadioną, galvosi jog visi aplinkui vien tik sportininkai. Ir t.t.
Vadinasi tau laimės reikėtų ieškoti ne senelių prieglaudose, ar vaikų darželiuose, o tau tinkančiose. (Čia kalbu ne apie darbo vietas ir tarnystę, nes darbe tu parsiduodi, parduodi dalį savęs už kažkokį `suderėtą` atlygį.)
Dalykai nėra paprasti niekam. Rasti savo vietą gyvenime iš ties sudėtinga. Tai kur tada tie raktai nuo pažinimo durų? paklausi.
Paieškokime. Pradėkime nuo `Adomo ir Jievos`. Ne, kaskimės dar giliau.
.
Kai užsimezga žmogaus gyvybė iščiose, pirmiausia pradeda augti širdis. Tik paskui jau visa kita- vidaus organai ir galūnės. Ir jau tada toji širdis tampa naujos inkarnavusiosios sielos buveine. Štai kodėl taip griežtai kalbama apie abortus.
Pas mus Žemėje yra daug "žmonių" , kuriuos mes vadiname beširdžiais. Jie neturi žmonėms būdingų jausmų, tokių kaip gailestis, atjauta, sielvartas, skausmas, meilė ir kt. Tai yra , pavadinkime, kitos būtybės, tik paėmusios žmogaus kūną. (nesiplėsiu, nes tai visai kita , labai plati tema). Mums tos technologijos dar nežinomos, nesuprantamos. Ir kadangi, kaip sakiau, tokių tikrai protingų, bet savanaudžių ir beširdžių būtybių mūsų tarpe yra daug, ypač valdžios struktūrose, tai taip visi ir gyvename. Net medikai nežino tokių dalykų, kad pvz. širdis turi savo "kompiuterį", saulės rezginys, kuris reguliuoja visą peristaltiką, turi savo "kompiuterį" ir kt.
Visi mes gyvename netgi ne realybėje, o kažkokioje tai kompiuterinėje simuliacijoje, matricoje, kur pvz. pasakymas ir įrodymas, jog žemė gali būti plokščia ir mes gyvename po kupolu, tarsi Visatos rezervate, karantino sąlygomis, ne vienam gali `nulaužti smegenų kompiuterį`. Galimai dė tos priežasties Gagarinas 20 metų buvo laikomas beprotnamyje ir mirė 1992 m. Pasiguglink.
Susitarėm juk, kad niekam nesakysi, tik tarp mūsų. Nes tokiais atvejais žmo pradeda sukinėti pirštą prie savo smilkinio ir taip gali prisidaryti sau bėdos. :)
Paklausykime ką tokiu atveju sako Jėzus Kristus. Kuriuo galima tikėt, ar netikėt, kaip ir antikristo buvimu, kol...
Tai jis ir sako: "Nepasitikėkite savo protu, jis gali pavesti. Vadovaukitės širdimi." maždaug .
Ir pažiūrėk visus šv. paveikslus, kur Jėzus rodo savo širdį. Spinduliuojančia, ar sužeistą, nesvarbu. Bet niekur nemačiau, kad rodytų savo smegenis, per atidarytą kaukolę.
.
Tai toks ir palinkėjimas būtų . Skaičiukai, pinigai, matematika, chemija, fizika...viskas gerai, bet svarbiausia-širdis. Įsiklausyk ką ji sako. Kai ji pradeda spinduliuoti, skleisti vibracijas, dirba kaip magnetas...
Amen.

"Beautiful" 2018 m. kovo 24 d., šeštadienis, 20:32:13
Klausau dainą,klausau tekstą ir mintyse lyg esu su tavim ,mano nepažįstamas žmogau. Nesutinki veltis į jokias avantiūras, ir neišdrįsti, dar kartą ,parašyti .Aš klausau... Kalbėkite kalbėkite kalbėkite kalbėkite

Dar blogiau kai liežuvis dvišakis 2018 m. kovo 24 d., šeštadienis, 10:09:35
Nes tarp nuodingų dantų.

2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 21:45:05
jietis gerai krapshtelejo,paterliojo biurokratus.

Kas būtų jei Liežuvis turėtų dantis? 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 19:03:11
Ogi oralinis seksas prarastų visą žavesį.

<D><D> 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 11:36:20
paskaiciau,pasijuokiau...
kova su vejo malunais ir biurokratais <D><D>

2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 21:39:09
Kaži kas čia sausai ėda, o ne valgo, kaip visi žmo?
Gal neturi kuom užgerti? :)

2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 21:06:41
Vėl juokelį įmetei:)

AAA 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 20:43:20
Jieti ,kas būtų, jeigu liežuvis turėtų dantis?:D
Keistos kelios frazės prajuokinusios mane .:D

2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 20:15:59
jie.... sausokas ėdalas.

Nemirtinga esmė 2018 m. kovo 3 d., šeštadienis, 14:36:03
Gal vertėtų, pamąstyti, neatmesti, inkarnacijos
Gal yra „senos sielos“ – tos, kurios nebe pirmą kartą Žemėje
iš praeitų gyvenimų, su anksčiau įgytom patirtimis. Gal ir mes ne pirmą kartą,tai yra nuo mūsų paslėpta. Dievas- Dangus gailestingai nuleidžia uždangą prieš mūsų sąmonę ir atmintį, apriboja priėjimą ten, kur slypi nesuskaičiuojama daugybė nueitų kelių ir patirtų praradimų. gal mus saugo nuo prisiminimų buvusiuose gyvenimuose ,jeigu mes viską prisimintume – išeitume iš proto.

Esmė 2018 m. kovo 3 d., šeštadienis, 11:00:26
KREPŠINIS
Apibendrinant, esmės yra eilėraštyje. Apgalvotai parinkti žodžiai.

Jie... 2018 m. vasario 28 d., trečiadienis, 21:19:30
Svarbus įvykis.
Šianakt 00 valandų, vasario 28 dienos į kovo 1-ają įvyks matricos perkrovimas. Liuciferio matrica bus pakeista į Dieviškąja.
Dvi matricos vienu metu negali egzistuoti.

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 10:39:36
Visi, mes ieškome kaltininkų. Tačiau kad tik jis nebūtų pernelyg įtakingas ar mūsiškis...

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 10:36:17
ATPIRKIMO OŽYS
Leopardo mažylis pasiklydo stepėje, ir dramblys netyčia jį sumindžiojo. Po kiek laiko mažylį rado negyvą. Žinia veikiai pasiekė jo tėvą.
- Tavo mažylis mirė, - šaukė žvėrys senam leopardui. - Mes jį radome žolėje, ten, slėnyje.
Leopardas suurzgė iš skausmo ir pykčio.
- Kas tai padarė? Pasakykite man, kas jį nužudė, ir aš atkeršysiu.
- Dramblys.
- Dramblys?
- Taip, dramblys.
Plėšrūnas susimąstė, o po minutėlės suriaumojo:
- Tai ne dramblys. Be jokios abejonės, tai padarė ožkos. Taip, tai buvo ožkos! Bet už tai jų laukia žiaurus kerštas.
Ir senasis leopardas, užsidegęs nevaldomu pykčiu, nušuoliavo ant kalvos, kur ganėsi ožkos. Paskerdė visą kaimenę.

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 17:14:39
Buvo bernas toks saunus,
ciupinejo jis papus.
Kai tik ima ir buciuoja,
Tuoj kelnaites nuvaziuoja.
Vyrai, vyrai pas Barutes,
papai kaip terbutes.
Barbes papai pripusti,
pazaisti futbola gali.

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 11:48:24
Nusiimk akinius, pamatysi

Akiniai 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 10:55:12
Ar tikrai čia tas forumas?

Nesuprantu 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 10:28:20
Jeigu jau diskusijos apie viską, kodėl negalima padiskutuoti sekso pozų tema? kas čia dar blogo, juk kiekvienas taip bent keletą kartų per savaitę darome.

Pripučiama lėlė 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 21:01:32
"Berniukai" žaidžia karą? :) Kurie tik virtualiai "šaudo, gaudo ir kardu" mosuoja? "Berniukai "visais laikais žaisdavo karą ir turėdavo atitinkamų ginklų. Dabartinių kitokie žaislai. Ritualas sumušti žmogų žodžiu, tupint skirtingose virtualaus fronto pusėse.

2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 20:52:35
Įvardyta "Moteris" tai gėjaus antra pusė?:)

Moteris 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 18:04:50
Gal kiek ir gėda bet užtat smagu kaip. Varpa sulenda iki pat širdies gelmių.

2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 18:00:46
Panašu kad visas vyrų choras "Varpa s" susirinkęs. :)
Moterims čia būtų didelė gėda būti. Nebent toji, kuriai patinka būti vėžio pozoje. :D

2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 17:07:13
Kas čia,vienas kitą į pragarą siuncia,juk ir čia linksma:D

Tu irgi žinai kas ta vėžio poza 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 08:53:45
Kitaip iš kur žinotum kad ir man teks keliauti pragaran ? Ką gi susitiksime tenais .

2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 22:02:30
In the noisy restaurant“s hall
in the middle of the joy and lies
the harbour of a strayed poet.
Next to the table just opposite
you are sitting and watching around
all in the ray of the night light.
And it just happened,
the words left the lips
and made my drunk head spinning:

What a woman, oh, what a woman
just to have someone like you...

2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 20:51:01
Sukaktuvės: vasario 23 d. "Vartikliui" sukaks 22-eri metai.

2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 20:46:50
o as manau tau sekso truksta.

Mes manome 2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 20:33:14
kad jei tu zinai kas tai vezio poza, vadinasi eisi ten kur ir tavo draugas. Tik eileje po jo.

Mačiau sapne drauga kuris mirė prieš mėnesį 2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 09:13:36
Jis dar su trimis kitais vyrais sėdėjo didžiulėje patalpoje prie stalo ir gėrė savo magstam alų kol dar buvo gyvas- Švyturio stiprusis. Kitoje kambario pusėja buvo lova kurioje gulėjo nuogutėlė moteris.Išgėrę ta alų, visi vyrai iš eilės ejo ir santykiavo su ja . Ji stovėjo vėžio pozicija o jie visi iš eilės jai įkišdavo po viena karta varpą ir ją ištraukę vėl stodavo į eilės galą... Mano draugas šį procesą pradėjo pirmas. Kyla mintis ar tik jis nepateko į pragara, nes rojuje tokie dalykai negalėtų būti daromi? Kaip jūs manote?

Taiklu 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 18:56:23
:DDDDDDDDDD
Dažniau užduok sau klausimą, kas bus ir ką gausi, kai pataikysi, ir rečiau savęs klausk, kas bus, jei tau nepavyks. Strėlės lūžti ims. Argi ne viena iš didžiausių kliūčių yra atsakomybės stoka. Dauguma žmonių niekada neskaito to, kas jiems nepatinka. Tiktai sugaiši bereikalingai laiko, energijos išeikvosi, o džiaugsmo bus mažai.

Aptarimų puslapis >>>>>
Poetinės vizijos

Nematomas žmogus
Vartiklis