VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

DJ about bluebottle 1999 m. kovo 5 d., penktadienis, 11:51:41

Rugiagėlę paėmiau
už žiedo ir
suspaudė širdį mano
rankos tokios graublėtos
darbo mačiusios rankos
ją paėmiau už koto
stipriai patraukiau
su šaknim išsirovė
mieloji
virpanti lyg raselė
lyg bėganti sportininkė
lyg bėganti
lyg mėlis
lyg jūra kilnojos

 

DJ about LOVE 1999 m. kovo 4 d., ketvirtadienis, 16:23:40

Myliu tėtę,
Myliu mamą,
Myliu aš kačiuką žalią,
Ir šunytį tą nekaltą,
Kuris graužia kaulą baltą
Pamylėsiu aš mergelę,
Tą gėlelę , tą gulbelę,
Geltonkasę , žydraakę,
Kuri laiko tvirtą šakę.
Kaip puiku visus mylėti,
Glamonėti ir čiulbėti,
Sekti pasakas gražias
Apie Eglę žalčio žmoną,
Kuri skrido į dausas.

 

DJ REMIX 1999 m. kovo 4 d., ketvirtadienis, 16:05:15

Štai ji
kur aš ją
mačiau stovi ji basa
gal būtų panaši į
mūsų virėją
bet ne-ji sidabrinio kaimo melžėja
nenorinti purvinti batų todėl
nusiavus patraukli
kaip dukra kaip žvaigždės
spindulys
kaip rytmetį prarijęs ryklys
štai ji kokia
iš bronzos
gerai kad ne iš vario
nes po metų nusidažytų žaliai
o dabar tik lūpos vilioja
raudonai
raudonai
koks nors pionierius išteps
nufotografuos ir paleis
reklamuoti dantų pastos

Taip ir noris paimt
dantų šepetuką
taip ir noris patraukt
aleksyro Jaunystės
lyg nuodų iš bronzinės taurės
ir pakviest ją prie jūros
platybių

kur mudu vienu du
užmigsim laimės miegu

 

DJ _____UP-TO-DATE 1999 m. kovo 9 d., antradienis, 16:24:55
Šiuolaikiškom temom aš pavaryt galiu
kaip per egzaminus pravaromas studentas
ir diriguot simfoniniam orkestrui
galiu ir surimuot
jūs tik pažvelkit
kilstelėkit akis aukštyn
bet aš nenoriu laiko jums gadint
juk jūs vis tiek
vis tiek jūs nesuprasit šiuolaikiškos
kalbos didžiūnų ir dj-ėjų
kur sumixsuotas žodis tampa
mixsu ir iksas maišosi
penktąja koja
neveltui žmonės vaikšto keturiom
šiuolaikiškai mandagūs ir iš pykčio
gaudo kaifą
juk kaifas žodis
pats jau kaifas
jau taip užkniso
bulvės fri
ir laisvė
geriau eime
alučio pagurkšnot

DJ 1999 m. sausio 29 d., penktadienis, 10:15:39

Mano vizija bloga
ji kaip boba stovi neliesta

Mano vizija jau kaip boba
ir miltuota iš po pečiaus

Mano vizija kaip pečius
šyla kaista šildo traška
kai tik malkų pamėtėsit...

Mano vizija kaip malka
Sukūrenkit sukūrenkit
Paskui pelenus graibykit

atsargiai tik -
ji karšta
ta bulvelė pamesta
bet apkepus ir skani

DJ____BY STREET 1999 m. kovo 9 d., antradienis, 18:04:05
Atleiskit, ponai,
bet skersgatvis - mano tvirtovė
mano idėja
mano
mano troškulys
Skersgatvis tai reiškia
kad skersai gatvės aš kai ką
padėjau
kur traukia vėjai
ir bernai nuogi

tai yra -aš jums norėjau
pasakyti kad pliki
bet taip išėjo kaip
geriau
kaip geriau susirimavo

Dar skersgatviu važinėja mašinos
visokie pasatai ir mersedesai
lyg dartarjanai lyg atai
išdegę akis ieškotų Miledi

O Edi,mano Edmundėli
aš tave skersgatvy pamačiau
ir pamilau ir ausys mano
ištįso taigis iki ausų
rodos įsimylėjau

DJ_____the smaller Bridge for Love 1999 m. kovo 9 d., antradienis, 17:47:26
Ir sugriuvę tiltai, kuriais
Mes bėgam vienas prie kito...Aurelija
....
Mes bėgam vienas prie kito
šokti per skylę-
sujungti rankas o
tiltas sugriuvęs
nukriošusiu seniu
prieina
pasiramsčiuodamas pavasario šakele
mojuodamas-sako nešokit
eikit aplink
ana te lieptas mažesnis
bet galima jungti
ką norit ir
širdis taip pat

DJ_____________________________THE MIDST 1999 m. kovo 9 d., antradienis, 15:43:38
Myliu aš žmones
Jaunus ir senus,
Labiausiai myliu
Mažyčius vaikučius....
.......
O aš žmogus per
vidurį
manęs nemyli nei poetai
nei angelai mane globoja
per viduri esu
ir be kraštų
kurie į dangų kelia
ant sparnų Ikaro
apglėbę meile ir šviesa
o man tamsa
per vidurį esu
skriestuvo smaigalys
vilkelio centras
žemės centras
sušalęs lyg ašigalio
vidurkis

DJ about flower-pot 1999 m. kovo 9 d., antradienis, 13:39:27
Basonas vazonas masonas
užtat ir gėles merkia
lyg akis į tyrą vandenį
užtai ir masės stovi basos
su kiauru maišu
lyg išmaldos prašydamos
užtai ir varšė mergaitė vargšė
verkia gailiai gailiai
saldainių -
aplink tik masonai-niekšai
su bukletais vazonai-pikantiški
o ligoninej skurdžiai
basonai-naujoviški

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis