VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

DJ__Zool 1999 m. birželio 25 d., penktadienis, 12:08:58
Su tamsiais akiniais
nuo saulės erkės
pripampusios

Tau ant kaklo pasikabina
ir švelniai bučiuoja
žvėrelis iš visų nuostabiausias

devyni mėnesiai kaip viena diena
ir jau stora Prostitutė Laima

įsidarbinusi tyrimų laboratorijoj
lyg seselė baltu chalatu
lyg pincetą laikytų

nume(i)rėlį 438
ir skambinkite būtinai
būtinai telefonu ir išvaduosim
jus būtinai

DJ__HARIES 1999 m. gegužės 10 d., pirmadienis, 11:25:45
Šiandien oras toks pats
tik zuikiai bėgioja aplinkui
lyg kazokai su kardais
ausimis tik karpo ir nieko
nesupranta
O jau aiškinu dešimtą sykį
kaip nuvažiuoti prie Nemuno
kad reikia įsėsti į antrą
autobusą arba pasiimti taksi
Bet zuikių nenori nieks vežti
verkšlena man jie ir sriūbčioja
savo atrajojančiomis lūpomis
lyg neėdę visą savaitę
O man staiga toks klausimas pastojo
ko jums zuikiai prie to Nemuno
geriau žolytę skabykit
pasakiau
ir jie manęs paklausė
net oras pasikeitė
ir saulė pradėjo šviesti

DJ__mouth up The world 1999 m. balandžio 19 d., pirmadienis, 14:26:46
Radijo stotis čirškia
radijuša ant šakos
elementai silpni
kaip gimtoji policija
nusėda į širdį paskutiniai
rungtynių akordai
kai pirmavome vienu
tašku
Pššššššš lyg vėjo
ošimas per pušų viršūnes
karvių mykimas
sulygina-o lieka 10 sek

Sek paskui mane į
Bangladešo komercinę stotį
sek reklamuoti
Plaukas
ilgas plaukas trumpas
šampūnui
Pirkit peruką ir
bangą ir elementus
veiksmingesnius

TU nori- turi žitoti-
kas laimi
ar gamtiškos karvės
jų garuojantys produktai
ar nuo musių laužas
kvapnus
ar sportas ir sveikata
ar mūsų komanda miela
PIRk ir žinosi kas laimi
Pirk ir žinok
Pirk ir žinok
Visą pasaulį apžiok

DJ___Berets 1999 m. birželio 22 d., antradienis, 16:08:58
Beretės
su bumbuliukais
ant šono jos labai tinka
praeiviams

gaila vasarą
vasaros gaila
nes niekas jų nenešioja

Todėl traktoriais
užtveria kelius
naujausiais modeliais
didžiuojas
lyg modeliukais

Tokios gražios jų žmonos
ilgakojos su permatomomis
palaidinėmis

DJ___Laconic 1999 m. birželio 22 d., antradienis, 15:53:44
Lakoniški sakiniai
tavo lūpose gėriau
Tavo lūpos raudonos žinomos
skaičiau
Atsiguliau ir viską
nuo pradžių iki galo
labai įdomu
Tik tiek
paklausei
uždegei
mano širdis suliepsnojo
prisilietei

DJ___ZUM 1999 m. gegužės 4 d., antradienis, 11:13:52
zum drylia
zum zum
drylia
voti voti
dry lia lia
kun saka kun saka
mun mun mun
saka
klebonėl klevo nėr
nėra ko
nėra ko čia
tysoti
tysoti vėplavoti
kai kai tysliava va vacys
tysliavą joną muša
šamų šamas
tas vacys
zum zum
drylia
zum

DJ__The CroCoDiLe 1999 m. balandžio 30 d., penktadienis, 10:01:44
Krokodilai Afrikoj vaikštinėja
o kartais net paplaukioja
Jie turi aštrius nasrus kaip
Vilkai
Ir yra mažų vaikų baubai.

Krokodilas Afrikoj lyg žiogas
strykinėja šokinėja
kaip zuikutis kaip mažutis
lyg pienelio jis norėtų

Bet pienelio jis nenori
tirta visas-kraujo kraujo
Tad tėveliai ir mamytės
pagalvokit
kur gi laksto jūs vaikučiai

Gal jie braido po balas
O gal leidžia laivelius
i upelį
kur gyvena krokodilai
tie žvynuoti ešeriai
tie plėšrūnai tie rykliai

Pagalvokit ir supraskit
kad jūs Afrikoj gyvenat
ir ne džiaugtis ir dainuoti
o bijoti tų baisūnų jums
derėtų

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis