VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

DJ___JAutrus lyg vienu Žodžiu.Ką čia vienu žoddžiu-skaitykit: 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis, 12:13:33
Labai
mėgstu
sentimentalius
eilėraščius
Tada
perskaitęs
nueinu
į
išvietę
ir išsiverkiu
Nieks nemato
O man pačiam
taip gražu kai verkiu
O grožis taurina sielą
pasakytų koks žymus veikėjas.
O kai
žiūriu Sąjūdžio mitingus
susigraudinu dar labiau ir ašaras slepiu
ir skverbiuos į sieną
Lyg paveikslą būčiau įsimylėjęs-(kokį ?)tauriną .
O čia aš lyg maža mergaitė
einu į mokyklą nepadariusi namų darbų-
laikinas persikūnijimas neduoda ramybės-atsiprašau.
Iš tikrųjų esu 29 metų bernas
lyg koks piemuo su botagu karvės šūdą
plakantis-tuo pabrėžiu
savo kilmę nes iš kaimo mano tėvai
ir seneliai ir jaučiu savo tyra širdim kad ir proseneliai.
Tai tokios tokelės-
vienu žodžiu norėjau pasakyti kad esu
labai labai jautrus.
Ir
  nieko
    daugiau.

DJ___Ne SAULėgrąžų AtėjoM LUKšteNtI 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis, 11:43:52
Ties Nemunu šoko
Pečius įrėmę vienas kitam
Pūtė į veidus
Dūmus lyg kvapą gėrė
Suprato kad ne saulėgrąžų
Lukštenti ankstyvųjų
Saulių pasitikti atėjo
Iš dangaus
Iš vandens
Iš širdžių lošimą pradėjo
O pavasaris turėjo visas
Ir surinko ir laimėjo
Tad paliko kur stovėję
Pečius surėmę bepučią
Lyg …..
-čia taip praeiviai galvojo
nieko nesuprasdami naivuoliai
kad “gražiai”

DJ__Kaledos 1999 m. gruodžio 24 d., penktadienis, 17:17:44
Tyliai
Tyliai
Paklausyki kreta snaigė

Tau ant delno ji pravirkus
-------------
Laikas

Skamba Skamba
Garsiai skamba
Siaučia krenta byra
Skrenda

Tarsi gervės
----------
Žvaigždės
Tupia

O gražiausia Tau prieina
Lyg Lelijos

Tau Kalėdos

DJ_...and a girl 1999 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis, 19:04:49
Tie draugai pakrypę žiemą
vienas dangų maišo
kitas kasa sniegą
Nei pašauksi
anei suriksi jiems
Juk žodžiai į dangų neina
o kasimas Kaune

O aš Vilimas stoviu Vilniuj
Prie savo mašinos ir grožiuos
ja aišku
o ne kailiniuotomis mergiotėmis

Teisybės dėlei
pasakysiu
kad viena kaip nendrė
sulingavo
Bet kiek kentėjo
ŠAUKTUKAS
ir sušalo
turbūt čia
ir be skirybos ženklų
aišku
Man Vilimui jos pagailo

Pavežėjau

DJ_Echo 1999 m. rugpjūčio 17 d., antradienis, 17:31:34
Apie alų prikalbėta
tad telieka jį išgerti
Bet kur chebrą susirasti
Vieną stalą pasėdėti
Dar kėdžių ir žirnių

Pasipuošiu kalną
aukštą nusigersiu ir nukarsiu
savo kojas į bedugnę

Balso stygą išardysiu ir
paleisiu broliui
Aidui

Nes sušalo jis viršūnėj
gražuolėlis baltapūkis
Te palaksto mažumėlę
Kol išlenksiu

DJ__Daug lapų 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis, 11:46:06
Daug lapų subinę pridengė
Lyg Nuogą džiazmeno džiaugsmą
Užliejo tamsa ir
Pučiant triūbą sukos melodija
Nuo medžio krito
žalias žalias Žaliuokas
Gabalas po gabalo po balas brisim
Lyg po fantazijas
Po pelkes
Lyg saulei pakilus
Vyturiais čirensim
Pakilę aukštai aukštai- debesų ieškosim
O iš tikrųjų ant žolytės sriūbčiosim
Laižydami plastmasės gabalus ir pilvus
Išversim visuotinei pajuokai
Klyksim
Ačiū jums visiems labai
-----
Gražu kai visi už viską dėkoja
Net ir už nieką…

DJ__Peles-Zirgai Pelenes.Rauginti Agurkai ir Spanguoles 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis, 11:54:05
Nuo Džiaugsmo sugedusių pelenų garas
Ritas į pravertas burnas
Kur raudoni liežuviai lyg žiburėliai
Lyg moliūgai ir pelės
Žirgai
Sprunka Pelenės
Rūke
spanguolės pakimba į sprogstančias bombas
Jų Rūgštis burnoje tvenkiasi
ant šakos
lašu žiba
Naktis
Dar…
Rauginti agurkai
Migruoja kaip žuvys
Visi miega
O mes laukti Džiaugsmo
Pelenais galvas barstytis
Svajojam

DJ____Lietuvos meilės kopūstas 2000 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis, 06:46:01
Lietuvos žemėj užaugo kopūstas
ir nėr čia ko pūstis
kad jis man ant kiemo
Ir nėr ko didžiuotis
kad pakeliui
ne ant kelio
Ant Europos takų
lysvių priviso
ir šunys bedaliai slankioja
drąsiai skalaudami burnas viskiu
į meilę jie spjauna tie šunys
į meilę Tėvynei
į dora i Darbą suskiai
spjauna
ir traiško kopūstą
mano kopūstą
kuris mano kieme iš meiles
Tėvynei
Išdygo

DJ___Bridge 1999 m. gruodžio 13 d., pirmadienis, 16:33:30
Ėjau Ėjau ir pamačiau tave
įsimylėjau aš staiga
ir sušukau-Tave mylėsiu amžinai
ar Žinai ką noriu pasakyti
ach brolyčiai
Padūsavau prie kelio pakraipiau galvutę
ir ašarų išliejau tikrą kalną
iš graudulio iš meilės
Nesuprasit jūs manęs
prilindę prie kompiuterių
lyg monstrų be dvasios šėlsmo
be gėlių -
oi kaip nekenčiu
matytumėt mane žiemos laiku
pulsuojantį ir gyvą basą
sau stovintį žvarboj ant mūsų tilto
nebijant Uragano kad sugrius
Viltis -tas amžinas variklis
Tvirtas
aš toks
įsimylėjęs einantis
per tiltą
ach...

DJ__White 1999 m. lapkričio 10 d., trečiadienis, 14:19:33
Kambaryje ramu tarsi snigtų lietaus lašais
Laikraštis pradėtas ir nekaltas atverstas
Džiūvėsis puodelyje mirksta lyg mineraliniuose vandenyse
Garuoja taip pat. Arbata.
Papūsta lyg suknelė.Atšals it meilė.
Tai.Mano kambarys pakilęs lyg dulkės prieš šviesą.
Šoka.Savo šokius.
sukasi aplink lyg apsvaigusi galva.
ApsvaigusiGalva- traukia hašišo pypkę iš maišo
Į taiką.
Ir iškelia vėliavą lyg valstybinę šventę.
Baltą.
Žiema sninga lietaus lašais.

DJ__Call To Colours 1999 m. rugsėjo 14 d., antradienis, 17:46:17
Jei traukia draugai-
per dantį
Jei draugės - per apvalumus
Tu (krūtas) drūtas
vyras Lietuvos karys
lyg ančių prisirijęs
su daina
žygiuok karan
sau dulkinas keliais
palydimas skarelių nosinėlių ašarėlių
Pakalnučių ir pakalnių
tegul juokias rauda -pagalvoki-
tai bėdos mažiau
nei tų vyrų vienos
pėdos
ant šiknos

DJ___ZAPOS PAPAI 2000 m. gegužės 17 d., trečiadienis, 11:38:01
Zapos muzika gera
Bet prieš akis iškyla Papai
Maigomi Papai
Ir Rusai
Tėvelis Papočka
Mamytė Mamočka
Berniukas Malčik
Nors ir visu garsu beleistum
Papildoma šikna
pripildoma azoto
karpas greičiau kiškit
vieną ranką ant papo
kitą ant šiknos
greičiau darykit ką sakau
Nors Zapos muzika velniškai gera
Nedelskit

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis