Eglės eilėraščių rinkinys, Nr.10

Eglė Privalau visų atsiprašyti už klaidas, kurias pati per skubėjimą įveliu. Šlykščiai jaučiuosi, pamačiusi žodelyje "Dėkoju" nosinę. Visuomet taip - išsiunčiu, o paskui už galvos griebiuosi. Nors ir labai negražiai atrodo, nepykite. Gal Ponas REDAKTORIUS bus maloningas ir šias mažas nuodėmes atleis, o gal ir paagelbės. Iki. Eglė.

***

Dar niekada
Taip nežydėjo liepos
Saldžiu, tirštu,
Klampinančiu kvapu,
Ir man į šitą
Kvapą atsiliepus
Dar niekada nebuvo
Taip svaigu.
Dar niekada
Taip netekėjo saulė
Į dieną skaistų
Rytą vesdama.
Šiame spalvingam
Vasaros pasauly
Net dienos ne tokios
Kaip visada.
Dar niekada
Taip negaivino lietūs,
Nuprausdami
Ir sielą ir laukus,
O naktimis toks
Kerinčiai žvaigždėtas
Lig šiol tikrai
Nebūdavo dangus.
Dar niekada,
Dar niekada sapnai
Man nekvepėjo
Liepų medumi,
O šiąnakt šitą kvapą
Godžiau gėriau,
Kaip niekada
Kartu su Tavimi.

***

Jau niekur neskubu
Ir niekur nevėluoju.
Dabar jau nesvarbu
Ar "PO", ar "IKI"
Aš laiko traukiniu
Pirmyn važiuoju
Tik tų stotelių
Ne kažin kiek likę.
Jau meilės aukuras
Seniai užgeso.
Išblėso laužo
Karštligiški dūmai
Ir šiąnakt tyliai
Klaidžioja pakrantėm
Jau nebe mano -
Svetimi gardumai.
Kitiems nauji veidai
Dainas dainuoja,
Kiti šiandiena
Blaškosi ir tiki
Širdies balsu.
Tai džiaugias,
Tai vaitoja
Akimirkai, ar
Metams susitikę.
Į veidą sugulė
Praėję dienos,
Kaktoj įstrigo
Išvagotos gijos
Taip ir nebuvo
Laiko pagalvoti,
Kaip gi su metais šiais
Esu susijus.
Jie ėjo, bėgo,
Upėmis tekėjo
O aš gi tebuvau tik jųjų įkaitė.
Argi tie metai su manim šnekėjo,
Tik vieną dieną
Paėmė ir įkeitė.
Jau niekur neskubu
Ir niekur nevėluoju.

***

Sako - dviese džiaugsmas didesnis,
Sako - dviese skausmas perpus.
Tad kodėl gi į šitą "dviese"
Užtvėrei visus kelius?

***

Pasakoja, kad gerai
Kur manęs nėra.
Gal todėl audra įsiūtus
Šėlsta širdyje.
Pasimetusi laike
Klaidžioju ratu.
Nors ir ten manęs nėra,
Bet ir čia nesu.

***

Vakaro ilgi šešėliai
Palydėjo lyg namų.
Kiemo gluosniai susivėlę
Pamojavo vainiku
Ir nusinešė už marių
Mano dieną vakarai,
Ir ramiai duris uždarę
Išplasnojo aitvarai.

***

Į daug mažučių tuštumų
Viena didžiulė
Tuštuma suskilo
Ir jau visus -
Ir kur nėra manęs
Ir kur esu
Jaučiu artėjančią
Grėsmingą tylą.
Kažkur stovėjęs
Sklidinas ąsotis
Štai vieną dieną
Ėmė ir išseko
Ir vientisas,
Didžiulis troškulis
Išsidriekė ant
mano tako.
Užvaldęs laiką,
Sielą ir mintis
Kamuoja
Begalinis troškulys,
Aplinkui tvyranti
Kraupi tyla
Ir tuštumų
Mažučių visuma.

***

Kažko vis laukiu ir kažko tikiuosi...
Ateis, pabels, ir aš duris atversiu,
Pavargusį sušildysiu, paguosiu
Ir negandas visas drauge ištversiu.
Kažkam į petį tvirtą atsiremsiu,
Į šiltą delną savąjį įdėsiu
Ir, iš namų visas bėdas ištrėmus,
Aš dar kartelį laime patikėsiu.
Ateis, pabels...
Kaip šauksi...
Atsiremsiu į tavo ramybę
Ir nurimsiu pati.
Jei šaltumą tavo pajusiu
Ir aš sušalsiu. Tiki?
Jei pajusiu tavo gerumą
Ir aš tapsiu gera,
Jei prie tavo šventumo priglusiu,
Būsiu ir aš šventa...
.........................
Pas tave ateisiu tikėjimu,
Kai tikėt neturėsi kuo,
Prie tavęs prisiliesiu tylėjimu
Ir gaivinsiu kaip tyras vanduo.
Pas tave ramybe ateisiu,
Kai tu paklysi audroj.
Su tavim aš kančią iškęsiu
Pačioj sunkiausioj bėdoj...

***

Išsirink mane iš daugelio.
Išsirinki, negailausi.
Išsirink mane iš užkampio
Pačio pačio atokiausio.
Nesvarbu, kad aš kaimietė -
Išsirink, nesigailėsi.
Man sakysi, kad vienintelė,
Ir aš naiviai tuo tikėsiu.
Išsirink mane iš daugelio...

***

Pasitik mane prie durų, Mama,
Kai ateisiu pamestos vilties.
Daug dienų išaušo ir sutemo
Taip ir neradau savos kertės.
Priemenėj tamsioj paduoki ranką,
Pamažu į vidų įsivesk
Ir praverki uždangstytus langus,
Taip seniai nebemačiau Tavęs.
Ar žinojai, kur buvau aš, Mama?
Keliavau, mieloji, keliavau.
Daug dienų išaušo ir sutemo
Tik ne ten ir ne tada ėjau.
Pažiūrėk, kaip nudaužyti keliai.
Aš tokia kaip Tu - balta, balta.
Tu dar nežinai, kaip skaudžiai gelia,
Kai šalia tavęs tuščia vieta.
Palydėk mane per sodą, Mama.
Nežinau, kada begrįšiu vėl.
Tu teisi. Sakei, kad laimės maža,
Tik kodėl nepasakei kodėl?

2001 m. rugsėjo 24 d., 18:27:21

***

Aš noriu tiek nedaug
Tiktai išlikt tokia,
Kokia esu -
Su savo parašu
Ant debesų,
Su savo veidu
Ežero paviršiuj
Ir nesvarbu
Į ką rytoj pavirsiu,
Aš noriu tiek nedaug
Išlikt tokia,
Kokia esu...

***

Tausokime draugus.
Išėjusių jau niekada
Ir niekas nepakeičia.
Gal tik atrodo,
Kad labai gražu,
Kai jų buvimą
Iškeičiam į skaičių.
Mylėkime draugus
Su jų klaidom,
Su jų silpnybėmis,
Su paklydimais.
Mylėkime draugus
Kol jie šalia,
O ne keliuos,
Žymėtuos praradimais.
Globokime draugus.
Jų vis mažiau
Kaskart prie stalo
Per šventes susėda,
Kad nereikėtų
Verst atgal lapus,
Kai laikas paskutinę
Giesmę gieda.
Tausokime draugus.

***

Po mano langu obelis.
Kasmet matau ją tekančią
Vaisius nokinančią
Ir dar tą moterį su pintine
Kas rudenį vaisius tuos skinančią.
Nuleidžia obelis šakas
Kasmet žemiau palinkdama,
Pavargus vėjuose,
O moteris kaskart sunkiau rankas
Jau benulaiko jas iškėlusi.
Sausas, gruoblėtas ir sunkias,
Visai, kaip obelies šakas.
Jos taip panašios
Ir tik todėl kas rudenį abi
Pavargę, vienišos, bet tokios gražios.
Po mano langu obelis
Ir dar ta moteris,
Ta mano metų moteris.

***

Jau pabaiga. Atėjo metas
Sudėt visus taškus.
Kažkur pradingo pasaka
Apie gražius namus,
Apie jaukumą židinio,
Karalių su svita.
Deja, tik pasakose būna
Laiminga pabaiga.

***

Aš jau už jos
Ir priekaištai visi
Neteko stebuklingos
Savo galios.
Aš jau esu už tos
Keistos ribos,
Kai nejuntu
Net nuoskaudos
Bevalės.
Man jau vistiek
Ar teisina,
Ar teisia
Ir ta riba
Nebe tokia
Grėsminga.
Už pažintį
Reikėtų padėkoti,
Bet aš matyt,
Nesu tokia
Dėkinga.

2001 m. rugsėjo 24 d., 17:25:49

***

Šiandien vėl apsiniaukė
Ir lietūs tuoj pabels
Į užvertas duris,
O dangus, išretėjęs lyg rėtis
Bers į širdį šaltus lašus.
Šiandien vėl kaip kadais
Įsismelkia į krūtinę
Laukimo strėlė,
O širdis nerami, bet neverkia-
Ji supranta, kad laiko tėkmė
Nusineš vėl begimstantį nerimą,
Kai lietus tik išplaus gatves,
Sugrįš į sielą gyvenimas,
Laukais išlydėjęs svajas.

***

Mano laimė išėjo
Tavo laimės ieškoti.
Metai bėgo pro šalį,
O ji liko klajoti.
Lyg pamišus našlaitė
Gaino vėją laukuos.
Tavo laimei nereikia
Mano laimės biednos.

***

Užtverki kelią,
Kai pro šalį eisiu.
Sakyk, kad praėjimo
Nebėra.
Leisk pasilikt-
Aš pasikeisiu
Ir jau nebūsiu
Neprieinama.
Užtverki kelią,
Nebeleisk į vėtrą.
Šaltų ir svetimų
Kelių pakaks.
Padovanoki rudeninę
Giedrą,
O viso kito
Gal kaip nors
Užteks.
Išalkę padalinsim
Vieną riekę,
Ištroškę
Prie šaltinio
Bėgsim gert.
Tik kelio
To, kuriuo ateisiu
Netyčia neužmiršk
Užtvert.

***

Jei tau manęs reikės,
Ieškoki liepoj,
Arba tarp kvepiančių
Medum korių.
Jei tau manęs reikės,
Ateik į pievą-
Aš pasitiksiu
Lauko varpeliu.
Jei tau manęs reikės,
Paklauski upės,
Kuri bangelė
Nešasi mane,
Jei tau manęs reikės,
Pakelk priklupęs
Tą akmenėlį
Gulintį šalia.
Jei tau manęs reikės,
Pažvelk į dangų-
Matai tą debesėlį
Tolumoj?
Jei tau manęs reikės,
Visur ieškoki.
Tik niekad neieškok
Žmonių minioj.

***

Nežinau ar dar tau reikalinga
Tokia, kaip esu.
Mano metai sustingę
Paslėpti užu debesų.
Mano dienos pavargę
Lyg šešėliai slenka ratu.
Nežinau ar dar tau reikalinga
Tokia, kaip esu?

2001 m. gegužės 21 d., 09:20:46

***

Nors ir nėra tavęs šalia,
Žinau, tikrai kažkur esi
Šiandien gal mano eilėse
Rytoj - gal meilės ilgesy
Nukrėtus žiedlapius audra,
Subers į plaukus ir užges
Ir man jau nieko nereikės
Tiktai Tavęs, tiktai Tavęs.
O kai diena ilgais šešėliais
Nuslinks į atmintį, ilgam
Išliks rašytos mano eilės
Tik Tau vienam, tik Tau vienam.
Kai glostys vakaro metu
Laukais atbridusi vėsa,
Sapnai į vidų įsileis
Tiktai Tave, tiktai Tave.
O kai anksti ryte nubusiu
Tebekraujuojančia širdim
Ir vėl aš ne kitais tikėsiu,
O tik Tavim, o tik Tavim.
Jei nesupras manęs kiti
Jei nebešauks manęs vardu,
Man neskaudės. Tegul visi.
Tiktai ne Tu.Tiktai ne Tu.

2001 m. gegužės 15 d., 05:56:33

***

Ar pameni, ieškodamas vilties
Vis klausdavai savęs daugybę kartų
Kodėl, žmogau, toks vienišas jauties,
Kodėl jauties lyg būtumei už vartų.
Kiekvienas žingsnis tampa lyg žaizda,
Šviesos šešėlis slystant lango rėmais
Įsminga, kiaurai verdamas tave,
Ir tu jauties lyg pats save ištrėmęs.
Eini ir bėgi, klaidžioji keliais,
Esi nenuorama, veržlus, bebaimis.
Tiki savim - ne laiko pranašais,
O taip ir nesulauki savo laimės.
Kai ji šalia, ją net paliest bandai,
Kai su draugais susirenkat prie stalo,
Suspurda tavo rankų liečiama
Ir nuslenka prie kito stalo galo.
Gal per anksti. Gal kitame laike,
O gal tiesiog tos laimės neužtenka,
Tik nežinia kodėl kaskart tave
Ta išdiduolė ima ir aplenkia.
Ar pameni, ieškodamas vilties
Vis klausdavai savęs daugybę kartų
Kodėl, žmogau, toks vienišas jauties,
Kodėl jauties lyg būtumei už vartų...

2001 m. gegužės 15 d., 05:40:14

***

Ar pameni, ieškodamas vilties
Vis klausdavai savęs daugybę kartų
Kodėl, žmogau, toks vienišas jauties,
Kodėl jauties lyg būtumei už vartų.
Kiekvienas žingsnis tampa lyg žaizda,
Šviesos šešėlis slystant lango rėmais
Įsminga, kiaurai verdamas tave,
Ir tu jauties lyg pats save ištrėmęs.
Eini ir bėgi, klaidžioji keliais,
Esi nenuorama, veržlus, bebaimis.
Tiki savim - ne laiko pranašais,
O taip ir nesulauki savo laimės.
Kai ji šalia, ją net paliest bandai,
Kai su draugais susirenkat prie stalo,
Suspurda tavo rankų liečiama
Ir nuslenka prie kito stalo galo.
Gal per anksti. Gal kitame laike,
O gal tiesiog tos laimės neužtenka,
Tik nežinia kodėl kaskart tave
Ta išdiduolė ima ir aplenkia.
Ar pameni, ieškodamas vilties
Vis klausdavai savęs daugybę kartų
Kodėl, žmogau, toks vienišas jauties,
Kodėl jauties lyg būtumei už vartų...

2001 m. gegužės 15 d., 05:40:10

***

Svajone,
Tu tokia nereali,
Nors tau rašau
Kiekvieną dieną laiškus.
Jei duotum ženklą,
Kad kažkur esi
Gyva, apčiuopiama,
Nors ir labai toli,
Tai mano žingsniai
Būtų tokie aiškūs
Ir aš įveikčiau
Tūkstančius kelių
Ir netgi tūkstantį
Ir vieną naktį.
Tik pasakyk,
Kaip pas tave nukakti
Ir aš atrasiu
Raktus paslapčių.
Svajone,
Tu tokia nereali
Ir taip tikra,
Jog net bijau tikėti,
Kad vis dėlto
Kažkur greta esi,
Kvėpuoji, vaikštai,
Gyveni
Ir taip mane
Vilioji nusidėti.

***

Vakarsi,
Kai pavargusi saulė
Seniai už laidos,
Savo gyvenime ieškau
Vakarykštės klaidos,
O ryte,
Kai diena pakirsta,
Aš ir vėl nekalta.
Praeitis kas ryta numiršta,
Gyva išlieka diena.
Ši saulė, šis vėjas, šis laukas,
Besprogstą pumpurai
Ir liečia nuogybę pirštai
Be gėdos, atvirai,
Ir šoka širdis apsalus
Pavasariniu ritmu.
Vakarais nusileidus saulei,
Neieškosiu klaidų,
Tik gyvensiu,
Gyvensiu, gyvensiu,
Gerdama šias dienas.
Jei mano klaidas surasit-
Pasiimkite jas.

***

Atsisveikinkim gražiai. Išeisim
Naujais, mums dar nežinomais keliais
Ir dar ne kartą sau sugrįžti leisim
Į šias dienas, su tais pačiais draugais.
Ir dar ne kartą žodžių pasigesim,
Linkėjusių visiems geros kloties.
Mes dar išeisim, bet nepasimesim
Ir dar ilgai išliksime savais.

***

Jau kvepia chrizantemos,
Vėsta. Ne tik sapnuos
Pavargusi esmė.
Jau išgvildentos visos
Painios temos
Ir nebaugina
Finišo grėsmė.
Jau nebaisu
Nei gimti, nei numirti,
Jau nebelauki
Grįžtant aitvarų.
Belieka tiktai
Atmintį prakalbint.
Tą atmintį,
Kuriai nėra tabu.
Jau nebaisu. Žinau,
Kai smėlio pilys
Pavirsta ašarom,
Jas burtų lazdele
Be jokio pėdsako
Švariai nuplauna
Atoslūgių ir
Potvynių banga.
Jau kvepia chrizantemos.
Vėsta...

***

Paieškok man
Gero oro,
Šilto vėjo paieškok,
Ir,susupęs į gegužę
Išsipusčiusią boružę,
Laumės juosta padabinęs
Ašaras dangaus stiklines,
Upeliu apjuosęs gojų,
Visą šį sukurtą rojų
Su savim padovanok.

2001 m. balandžio 19 d., 07:35:39

***

Priglausk mane,
O vakaro šešėli,
Ledinėm rankom
Apkabink pečius.
Šiandieną paskutinius
Išlydėjau, lyg tyčia
Užsibuvusius svečius.
O mes dar atsisėskime
Prie stalo,
Sudaužkime taurėm
Raudono vyno
Ir tegul šventė
Tęsiasi lig galo,
Ir tegul šventė
Sielvarto nežino.
Priglausk mane,
O vakaro šešėli,
Suglostyk plaukus
Ir užpūsk žvakes.
Visus visus
Aš šiandien išlydėjau
Tik nepavyko
Išlydėt tavęs...

***

Pabusk su manimi
Ir savo lūpose
Atnešk man
Nubudimą švelnų
Ir mano kūną
Pamažu prikelk
Įkaitusiu nuo
Sapno delnu.
Pabusk su manimi,
O ne!Anksčiau.
Ir leiski man
Tave pajusti.
Lig šiol mane
Mylėjęs sapnuose,
Nesibijok
Tikrovėje nubusti.
Pabusk su manimi
Ir sapno skraistė
Balta migla nuslys
Prie mano kojų
Ir jeigu sutinki
Priimti auką,
Aš tau save aukoju.
Pabusk su manimi
Ir niekada
Neleiski man
Vienai nubusti.
Mylėk mane,
Beprotiškai mylėk,
Kad moterim
Galėčiau pasijusti.

***

Lyg vėjas draskiau ir draskiau
Gyvenimą savo po lapą,
Kažkam žiburėlį nešiau,
Kažkam tos šviesos neužteko.
Kažką įsileidau vidun
Ir nieko viduj neliko.
Iškėlus rankas dangun
Meldžiau laimingo skatiko.
Gyvenimas tuščias ir pilkas,
Drąskytas skyrium po lapą.
Palaukėj staugiantis vilkas
Mano gyvenimą šneka.

2001 m. balandžio 19 d., 06:59:12

Paimk į šventę miško šlamesį,
Ošimą jūros pasikviesk
Ir esantiems šalia Tavęs
Prie kojų šilumą patiesk.
Sušildyk židinį liepsna,
Į širdį meilę įsileisk
Ir po truputį, kaip kadais,
Jos spindulius kitiems paskleisk...
Su Šv,Velykomis!

2001 m. balandžio 12 d., 09:36:43

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis