Irnos eilėraščių rinkinys, Nr.1

***

Klegėjo
ūkavo
jaunystė,
o laiko
ratai
sukosi...
Šiandien tu -
klystkelis
ir išdavystė,-
dievų
nesuprastas.

2002 m. balandžio 27 d., 18:18

STEBUKLINGA FLEITA

Rečiau ir vis rečiau
Dvasia nušvinta,
Kampan įspraustas
Gėrio troškulys.
Brandinęs sėklą
Žmogiškumas dingsta
Tarsi miražas dykumoj...
Jo ilgesys
Šventojoj formulėj išliko,
Lyg mandaloj,
Ląstelė gyvasties -
Pradžių Pradžios...
Ištieskit ranką tie,
Kurie dar galit -
Žinių nektaro fleita
Tuoj užgros
Ir jums...
Kai praeitį numesit,
Tarsi šlamštą,
Su nuodėmėm
Nežmoniškumo dykumos,
Išgirsit Murli -
Stebuklingą fleitą,-
Pavargus siela
Iš tamsos išsivaduos...

2002 m. balandžio 27 d., šeštadienis, 17:44

***

Patvinęs nerimas lyg upė,
Sielos dykynės pragarai -
Pasaulis skyla tarsi šukės
Letargas tęsias per ilgai...

Teišprotės, kam lemta būti
Paženklintiems tamsios jėgos:
Apokaliptinėj ugny pražūti
Geriau be proto ir regos.

Ir tik atma'no vairininkas -
Bekūnės sąmonės sakaash
Ar piligrimas - maldininkas
Pasaulio dramą šią supras...

2002 m. balandžio 27 d., 14:52

TU ATEIK

Tu ateik į mano dieną
Iš svajonių ir tylių ūkų.
Atsineški su savim nors vieną
Lašą nuoširdžių minčių

Apie meilę, dangų, žiemą,
Maldininkus vabalus miškų,
Apie pievų gelsvąją purieną
Iš vaikystės nekaltų sapnų...

Aukso ir sidabro man nereikia,
Man nereikia turtų ir pilių.
Aš nevertinu sugaišto laiko
Tarp beprasmių, iškreiptų tiesų.

Supratau, kad kiekviena minutė
Man brangi kaip oras ir vanduo -
Jausti sielų šokį, esmą, būtį,
Kol tikrasis pasibels ruduo.

SIELŲ NAMAI

Sielų namai - Ramybės okeanas,
Nėra nei laiko, nei ribų.
Būties ir nebūties meridianas
Tarp žemės ir dangaus tiesų...

Erdvių beformėj viešpatystėj
Demiurgo kurianti jėga,
Neleidus gimti išdavystei,
Suliejo mano esmą su tyla.

Tylos skaistoj - nirvanos isčios
Buvau palaiminta dangaus.
Ir sugrįžau žemės tarnystei
Dėka karštų maldų žmogaus,

Kurio galbūt dar nepažistu,
Jo sielos skausmo nežinau.
Jam reikia mano bičiulystės,-
Dausų tyloj aš tai jaučiau.

AMŽINAS VIRSMAS

Upelis žino
vingiuotą kelią
ir nesiskundžia
savo dalia.
Kregždės prieš lietų
padangę skelia -
rūpestis šventas
paukštukų vada.

Švinta ir temsta,
žalia ir balta,
vėjas ir saulė -
visur darna.
Žiedas erškėčio
kvapnus, nekaltas -
tenesiartina
blogio ranka.

Dievo pasaulis
tyras ir tobulas,
virsmas pulsuoja
amžių ritmu.
Kryžių nusikala
pritvinkęs godulio,
viską išniekinęs
Žemėj - žmogus.

VELNIŠKA SĖKLA

Sukaustė žemę
ledinis gruodas,
stogus išbalino
žiema.
O sieloje
kartėlis juodas -
bekraštė skausmo
dykuma...

Minčių kertelėje
vaizdai sustingę -
Trakų pušynai,
ežerai.
Virš ju mes sklandome
laimingi,
pasaulio, rodės,-
per mažai...

Kas gi pasėjo
velnišką sėklą -
melo, puikybės,
keršto nūnai?
Iškeitė meilę
į tą pamėklę,
kuri silpnųjų
tyko seniai?

Niekas - tik patys
likimą smaugėm,
užbėrę taką
tyrų jausmų.
Siela dar tiesia
tiltą į laimę,
bet mes jau bijom
tuščių vilčių...

KŪRĖJO ĮKVĖPIMAS

Kai sąmonė nurimsta,
Pabėga nuo minčių,
O kunas, tarsi oras,
Staiga netenka svorio,
Simfoniją RAMYBĖS
Aš visada girdžiu -
Maestro Laikas ir
Erdvė beribė groja.

Tylus visatos ritmas -
Kūrėjo įkvėpimas
Kas naktį sustyguoja
Sferas dangaus žvaigždžių.
Orkestro unisonas -
Lyg Jo prisilietimas
Prie mano širdies pulso
Ir sielos virpesių.

Ir persipina mano
Jausmai,troškimai,viltys
Su Jo - Kūrėjo - taktais
Melodijų skaisčių.
Aš pradedu suprasti -
Į Amžinybę tiltas
Prasideda šioj žemėj
Nuo pakilių minčių...

2002 m. balandžio 17 d., 12:50


"Baltas laiškas" (Eglei)

Parašei man šiltą, baltą laišką
Iš baltų pavasario dienų.
Supratau - turiu paleist į laisvę
Baltą debesį baltų jausmų.

Ir nesiūlei man spalvų kitokių,
Tiktai baltą aitvarą danguj,
Tiktai lengvą, baltą pienės pūką,
Lekiantį virš smilgų pavėjui.

Aš ilgai ieškojau balto tako,
Aš buvau tarp juodo ir pilkų,-
Lyg Orfėjas klaidžiojau be žvakių
Tarp beprasmių, iškreiptų tiesų.

Tavo šiltas, baltas sielos laiškas
Prisegė man viltį ir sparnus,
Aš paleidžiu pagaliau į laisvę
Baltą debesį baltų jausmų.
AČIŪ!

2002 m. balandžio 9 d., 00:30:03

"Aukštai danguj"

Aukštai danguj žvaigždžių sietynai -
Žmogaus likimo švyturiai.
O sieloj - dykuma, smėlynai -
Sudžiūvę laimės trupiniai.

Vis neskubėjau, vis tikėjau,
Kad meilė dar pabus, ateis -
Įskaudint jos man nederėjo,
Bet, Viešpatie, tu man atleisk,-

Nebuvo ji svajonių tolis,
Būties stebuklas ir darna.
Aš vis dar laukiu sielos brolio
Su panašia jausmų derme.

Aukštai danguj žvaigždžių sietynai -
Žmogaus likimo švyturiai...
Ten susitiksime lyg dvyniai,
Kaip sielos broliai - du lašai.

2002 m. balandžio 7 d., 23:42:23

"Už ką?"

Už ką? Už ką į juodą naktį
Atsitrenkiu vis mirtinai?
Kodėl nutrūksta vilties dagtis
Lemtinguos posūkiuos dažnai?

Tamsoj vis čirpia, blaškos, aidi
Šešėliai - nerimo svirpliai,-
Gerklėj užstrigo žodis "laimė",
Drasko košmariški sapnai...

Kodėl stabdai, muši, neleidi
Išbrist iš liūno nevilties?
Nejaugi, Dieve, tavo meilė
Vien skaudžios pamokos lemties?

Norėčiau, kad nušvistų saulė,
Išnyktų pragarai nakties,
Suteiki man mažytę laimę
Patirt iš žemės esaties,

Kuri sustiprintų, paguostų,
Įveiktų stingulį širdies -
Man šitaip reikia šviesaus uosto
Be nuodėmingos praeities.

2002 m. balandžio 7 d., 23:27:12

"Majos apžavai"

Turiu suspėti
padaryt svarbiausią-
atskirti melą
nuo klaidų.
Atleisti ir
nepriekaištauti
nupuolusiam
į Majos glėbį
be jėgų...

Pagunda Maja
ir mane kankina -
Ji įpila į sielą
daug nuodų...
Ji keičia savo formą,
apsvaigina
ir beria druskos
ant širdies
žaizdų...

Kitiems ji sukelia
pavydą, kerštą,
neturi gailesčio
ir atjautos -
Žmogus, supančiotas
nepadorumo varžtais,
savigarbą praranda
tik dėl jos...

Aš viska suprantu,
bet skauda
ir taip sužeistą sielą
nuo melų...
Priimk, Dievuli,
mano tylią raudą
ir saugoki
nuo Majos apžavų...

2002 m. balandžio 7 d., 23:17:23

DIDŽIOJI...

Mažyčių laimių -
ne per daug,
nedžiūgavau
be saiko.
Vienintelės -
tik man skirtos -
vis laukiu
lig šio laiko.
Ji blykstelėjo
nešina
pasaulio gyvastį
ir šviesą -
vibracijų jos
paliesta
pažint norėjau
Tiesą...
Šis blyksnis buvo
tik mirksniu
gyvenimo
kelionėj...
Norėciau būt
Dievo paukščiu -
pakilt virš
abejonių
į kopas
aukso debesų
tarp dangiškų
malonių,
kur Meilės
šviesuliai po du
žaidžia
Slėpynių klony.
Tarp tu švieselių -
Aš ir Tu -
Didžioji
sielų laimė...
Ją žemėje
surast sunku
tarp klystkelių
ir baimių...

2002 m. balandžio 5 d., 20:42:09

Uzgeso.
Kaip zidinys uzgesta...
Nuvyto.
Taip nuvysta geles...
Isbleso.
Kaip zara vakaro...
Istekejo.
Kaip skausmo asara
Meile.
Istirpo.
Greitai, kaip snaige...
Nuskriejo...
Lyg vejalis vasaros...
Isgaravo.
Kaip vandens lasas...
Issisklaide.
Tarsi debeselis
Pagarba.
Sprogo.
Taip sprogsta bombos...
Istisko.
Kaip arterijos kraujas...
Ispampo.
Kaip skaudulys ispampsta...
Nugriaudejo.
Lyg prakeiksmas
Neapykanta.
Lauke.
Kaip mylimoji mylimojo...
Svajojo.
Kaip svajoja poetas...
Tikejo.
Kaip tiki vaikas...
Budo.
Kaip ankstyvas pavasaris
Viltis.
Atejo.
Kaip viesnia neprasyta...
Sustojo.
Taip sustoja laikrodziai...
Nutrauke.
Vilties balso styga...
Uzdejo.
Lyg juokdariui kauke -
Hipokrato veida...
Baltos
Jos kaip broliai,
jos kaip seses -
baltos snaiges
is dangaus.
Sukas fugomis,
Pegasais,-
prie kurios man
prisiglaust?
Skriesiu as
tarp selsmo balto,
pragaistingo
ir svaigaus -
to gyvenimo,
kurs saukia
ligi zemes
is dangaus...
O tada,
kai virsiu sniegu -
baltu apklotu
armens,
isvoliosiu
tavo miega,
skambant rytmecio
varpams.
Sniegas blyksta,
vadenija
amzinos kaitos
virsme.
Snaigiu sokiai
nuvilnija
balto ilgesio
gaida.
Susiliejimas
Jau blesta rytmetinis
Pauksciu takas,
virazais nusispalvina
dangus.
Turiu uzmigt
tiek daug Tau nepasakius...
Kol ratas apsisuks
virtualus,
ramins man siela
palaimingos treles -
laukimas, tarsi vynas,
net svaigstu...
Matau vel zenklus debesy -
tai streles,
kurioj erdvej sia nakti
busi Tu.
Is ten tiesi man ranka
lyg karalius,
be zodziu sielos kalba
supranti.
Vel leidi issiverkt man
iki valiai
ir kantriai skausmo asaras
renki.
Kasnakt sirdim matuoju
Pauksciu taka
ir glostau Tavo erdve
akimis.
Zinau, jauti. Ir laimini
per sapna
susiliejima busima
su Tavimi.
Sugrizta
Sugrizta vis laivai
i ramu uosta,
jureiviams sypsosi
krantai.
Ju mylimosios svelniai
glosto skruostus
ir glaudzias virpanciom
krutim karstai.
Zvelgiu kasdien
i horizonto toli
ir glamoneju jura
akimis.
Ne. Nepavydziu
geismo guolio
jureiviu moterims...
Kai naktimis
jos velei vienos liks
nerangios, storos,
isvargintos laukimo
ir vaiku,
ju vyrai linksminsis
mulaciu guoliuos,
nuo izadu pabege
ir vargu.
Galbut todel stebiu
laivus is tolo
ir netikiu jureiviu
kalbomis.
Is juros laukiu
savo sielos brolio -
Svajoniu kapitono
akimis.

2002 m. balandžio 2 d., 23:44:38

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis