VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Jietis 2015 m. balandžio 7 d., antradienis, 11:31:09
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
.
PLEJADĖS
.
Plejadžių išmintie, neaprėpta galybe
Pažądink sielos kūdikius, būk siekiamybe
Sietynas išsibarstęs nušviečia to kelio šaką
Kad pasiklydę sielos rastų taką
Tarpe Septynių Seserų viltis boluoja
Ten Alkionėje Šviesos būtybes lopšyje supuoja
Kuri tikiuosi pažabos „Tarnaujančių tik sau“ tamsybes
Taip šlovindami nuolatos Dangaus šviesybes
O aš siūbuoju Saulės lopšyje ir brėžiam ratą
Dabar aš taip toli, kad centro nesimato
Tik sąmonėj taškelis dar boluoja
Nes aš iš ten, kur laikas nesustoja
Ir ratas begalinis toks, ne lankas, o jau tiesė
Bet neiškrypsta nieks iš vėžių
Viltis tik vis dėlioja, žymes įbrėžus
Kodėl gi, mums nepraregėjus ?
Vis pakeliam akis į gilų dangų
Nejau iš Ten jau niekas neaplanko ?
Ir dar tikiesi, kai debesėliai dangumi praplaukia
Paklydėlis sūnus kažko vis laukia
Bet tai ne tai ko reik, sėdėjimas ne Dao (kelias)
Tai reikia eit, tegul visur ir balos
Kelionės pabaigoj kažkas nuplaus man kojas
Pasižiūrėk kaip mano rankos, o ir veidas išvagojęs
Vadinasi buvau, vargau, kryžių nešiau
Bet jau atleisk o, Tėve, tikrai dabar jau pavargau
.

Jietis 2015 m. balandžio 6 d., pirmadienis, 19:55:29
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSL_PpRZI_0
.
DOMINIKA /Diamante-Briliantė/
.
Kur tik einu, dalis manęs numiršta
Kažkur, kažkas kepa duona ir ją ragaus
Gal būt aš būsiu lietus, o tu riksmu dangaus
Ir mano akys tarsi gėlės baltose pusnyse nubus
.
Ir vėl mes bandysim kartu kaskart eiti
Ranka rankon sukibę viens kitą jausti
Dominika
.
Belaukdamas tavęs, išgersiu vyno taurę
Iš meilės plyš širdis
Nes tai brangiau man už gyvenimą
Atstumai sutrumpės
Virš debesų kur briliantų vėriniai
Matysim akimis pasaulį savo, svetimą
.....................................
Matysime kaip eina širdžių kariai ir nuotakos
Tamsos šešėliuose ištirpsta jie ir šoka
Išsklaido sutemas, kartu nutildo balso toną
Tik laikas uždainuos tarsi karys
Bet laikinai, kaip jis tik moka
Dominika
.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9G15J2NaM
.

Jietis 2015 m. balandžio 1 d., trečiadienis, 21:23:41
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
.
ANGLAS LIGONIS
.
Visas gyvenimas ten kur spardo
Daugiau nieks man nerūpi
Nebent lėšos SAPARD o
Ir gyvenu aš Vem b le b le stadione
Ten mano tribūnos aukštai
Beveik danguje, o, je.
.

Jietis 2015 m. kovo 27 d., penktadienis, 09:42:27
pppppppppppppppppppppppppppppp
.
AUTO PORTRETAS
.
Paėmęs teptuką tapiau mašinos portretą
Liejau akvarelę ir viską sudėjau į vietą
Kur sėdi-sedanas, atrodo neblogas
Kai guli ant menčių, rašomas nekrologas
.
Bet spėsiu dar pagulėti ir ne už ilgo
Visą naktį kaukiau, į pilną mėnulį
O, Dieve, kaip viskas čia brangu
Bet jau prašvitus, pakilau iš „šroto“
Ir važiavau degalų, kol neišėjęs iš proto
O po to vėl per parduotuves, tik opa, opa
Tikrai sudaiktėjau jau aš, sudaiktėjus Jevr opa
.

Jietis 2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis, 08:54:19
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.
EKOLOGIJA
/žoliapjovė/
.
Aptversiu tvora
Kur mano ola
Paskui pagal norą
Nupirksiu avių porą
Lietus jas pagirdys
Po saule bus šilta
Lai auginasi vilna
Ėsti neduosiu
Per mėnesį jauną
Įdienojus tegul žolę pjauna
.

Jietis 2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis, 08:23:41
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
.
G UNDINĖ
.
Mergaitė užaugo, subrendo, suklydo
Galvojo pasirinks sau gyvenimo būdą
Ant kritinio pati ir paslydo
Sunokusi kriaušė nesirenka kur kristi
Tai krenta kad ir į š...dą
Gyveno ji pusnuogių kūnų jūroj
Taškės pati ir taškė ją Kas tyčiai
Vandeny abordažų nesuskaičiuot
Nes vis kitas prilimpa kaip tyčia
Moralė tada paprasta
Nes aišku jos ir nėra
Atplaukiau balta, išplaukia kraujo puta
Bet jau vėlu, per vėlu, nebėra
.
Jūra prarijo Kastyti
.
Kai pležas po stogu dar net geriau
Prašalaičių akims nematyti
Pompėjos griuvėsiuose išnyra veidai
Benkartai vis nauji ir išvyti
Taip ir skendi dum b l e tėvų palikimas
Bastosi po pasaulį kreivą ir platų
Siūbuoja valtelė krantan priplakta
Kažkur Paukščių take, kairiau Grįžulo Ratų...
.

Jietis 2015 m. kovo 24 d., antradienis, 11:08:43
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.
BIG BANG
/ne šv. neJurgis/
.
Įvilksiu į rūbą
Užkoduosiu mintį
Sudėliosiu raides
Bus ką prisiminti...
.
Lietuviškas žodis skvarbus
Prasikals pro velėną
Pažadins užmigusią
Ausį ne viena
.
Bet dabar blogis sėja
Į dirvą neišpurentą
Kanapes, aguonas, balandas
Ir dalgio nieks negalanda
Gyvenimas jiems gerėja
Velniai mintį audžia
Aišku gėris ne tau
Priešai nesnaudžia
.
Pažadink aptingusius
Nuo užmigimo
Irgi besočius
Nuo apsirijimo
Imk kūjį, pilieti
Kaldinki kardą
Smeik drąsiai ietį
Dūžiais į širdį
Smūgiais į varpą
.

Jietis 2015 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 08:29:38
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
.
KANTRYBĖ
.
Neturėjau, neturiu ir
Neturėsiu ramybės
Ne aš vienas toks
Visiems trūksta kantrybės
Vieniems fizika, buhalterija
Manko, kiaulių maras
Kitiems bankas, rizika
Bankrotas... košmaras
Rūpesčių galybės
O nėra kantrybės
.
Žinia, kantrybė vertinama
Pasauliuose visuose
Reikėtų nepasiklysti juose
Tai siūlau sau ir kitiems
Nes tokie esam kas antri
Dažniau klausytis muzikos
Stiliuje „kantri“
.

Jietis 2015 m. kovo 15 d., sekmadienis, 08:09:08
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
.
SUSPAUSTAS LAIKAS
.
Prisimenu su nostalgija
Žilą senovę, savo trakėną
Eiklus ir klusnus buvo žirgas
Išmetęs iš balno ne vieną
Zovada skriejant
Lietuvių skalikas
Pirmas valydavo kelią
Steko mums nereikėjo
Pentinai tik už vartelių
.
Kada jau užaugsiu, pasensiu
Apžergsiu grynakraujį
Veislės arabų
Kad kaulelius išnešiotų
Ir išbarstytų
Po mano gimtinę
Kad saulės niekam neužstočiau
Po šimts kvarabų
.

Jietis 2015 m. kovo 14 d., šeštadienis, 10:05:14
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
.
TRYS KARALIAI
/prapiesoriai trys/
.
Kažkoks ui, tai prapiesorius Škac
Sugalvojo padaryti
Iš mažos valstybėlės
Didelį Mac
Reikia nuleisti daug kraujo
Raudono, krikščiono ir vis naujo...
Tada kitas prapiesorius, vietinis
Užleidžia tirštų dūmų rietuves
-Ką jūs, nesąmonė, jis sako
Ir visi lyg apakę, nieko nemato
O jis stovi ant Žemo kalno pats
Tada siundo kitą prapiesorių
-Dabar paimk tu, Zoro- fass, sako jam- fass
.
Kabančios piramidės(ne Betliejaus) akis
Vyčio žaizdas pamatys
Reikia syvus išspausti
Pasimėgauti kaip jie draskys
Iš Balto Žirgo krašto
Viską reikia išvarvinti
Prie kryžiaus prikalti
Mėsą parduoti
Centus suskaičiuoti
Tada dar apmokestinti
Prie kasos aparato visus pajungti
Tada palukuriuoti
Vėl visus suregistruoti
Palūkanas suskaičiuoti...
.
Taip ir darda statinės
Ne vyno, dievų kraujo
Pro tarpkojį ir Žemą kalną
Už suderėtą iš anksto kainą
Lietuvis Sizifas ritina iš naujo
Tik jau už dyką į Aukštą kalną
.
Pas Biliūną.
Sako statys „Laimės žiburį“
.

Jietis 2015 m. kovo 11 d., trečiadienis, 08:59:12
Sveikinu visus su Kovo 11-ąja !
Ir pasimėgaukime griaunančia revoliucijos jėga.:)
(prašymas įsijungti humorą)
............................................
„Vsio budet tolko tak kak byt dalzno
I istina svetla i ne izbezna
Kogda odno zakroetsia okno
Otkroitsia drugoje, nepremenno “
............................................
.
EILĖS EILĖ
.
Kto krainij -
U Istiny varot ?-
Ja sprašyvaju VAS-
Ne už to vy, čiužoj-
I pervyj i poslednij-
Po komande-FASS ?
.
Hm? Gal ir nepavyko pajuokauti.
Ai, tuščia jo...
Būkite laimingi.

2015 m. kovo 7 d., šeštadienis, 19:27:03
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
.
DRAUGO REINKARNACIJA
.
Tai su visam sugrįžo draugo boba
Šiandien iš emigracijos
Sulysus, perkarus ir susisukusi
Visai be jokios gracijos
Išbarsčiusi save
Nuo pat Madrido iš Ispanijos
Amerikos, Britanijos ir Azijos
Taipogi tolimos Australijos
Bet tai užtad dabar maš na
Prikimšta eurai, doleriais bei jienom
Ir dar daugiau visokiais funtais, svarais
Daugiausiai aišku pen iais
Bet kaip ankščiau jau „nelipa ji sienom“
.
-Tai `tv a jum at`, grįžai namo?
Turbūt sveikatą reik taisyti?
Paliksi viską dabar daktarams
Kaip man matyti
Ir pasirūpinki iš anksto duobkasiais
Taip pat nepigūs jų ir norai
Jeigu `pasikavoti` nori padoriai
Nes visi likę čia gyventi nori oriai
Gal spėsi parašyt memuarus
Kiek, kas, už kiek tave mylėjo
Dukrelė tavo sodo kaip ir kriaušė nuo obels
Toli nenuriedėjo...
.
Galvojo draugas, kaip pradės gyventi iš pradžių
Surašė optimistinį scenarijų, lyg be klaidų
Bet buvo tai prie butelio, pas jį name
Tik viskas bus jau kitame gyvenime
Kol kas tiktai- sapne.
.

Jietis 2015 m. kovo 3 d., antradienis, 14:42:02
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
.
VARLIAMUŠYS
.
Į varlę-
Su akmeniu, niu?
.
Į gulbę-
Su bulve, ve.
.

Jietis 2015 m. vasario 22 d., sekmadienis, 18:23:54
ppppppppppppppppppppppp
.
PELENAI
.
Kada sodo vaisiai sunoko
Visi ėjo į žmones
Rinkosi jis, rinkosi jos
Galiausiai ėmė į žmonas
Kažkada jis našlaitę
Vadinasi vargšę Pelenę
Galvojo gyvens jie kaip pasakoj
Nebūtinai apie auksinę žuvelę
.
Tik tada daug vėliau
Kai daug metų praėjo
Kai dangus prasivėrė
Suprato į kokį dumblą panėrė
.
Praregėjo vienok
Jokia ten auksinė žuvelė
Tai buvo tiesiog
Pasilaksčius kumelė
.
Taip vargą jis vargo
Nešantis svetimą dalią vergo
Randuotas, raguotas
Rankos sudiržę, sugrubę
Per lietų ir sausrą sėjo
Per gruodą ravėjo, augino grūdą
Galiausiai supylė jai kalną
Rieškučiom, kepurėm, karučiais
O ji jam tik iškasė duobę, juoba
Pelenai pelenuose nežiba
Dabar liko suskilusi gelda
Pasakoje su daugiabučiais
Ir tuščiais langais tavo būčiai
.

Jietis 2015 m. vasario 15 d., sekmadienis, 10:47:30
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
.
ŠEŠIOLIKTĄJAI
.
Ir vėl Vasaris
Dar žiema, nors
Vasarą turėtų reikšti
Bet atskubės klasta
Čia apsireikšti
.
Tuoj Kovas
Su juodais kovais
Vienuolika tik jų
Supančiojo jie Vytį mėlynai
Po šimts velnių
Kad viską mes užmiršę
Kaip sakalą keleivį
Pavadinę jie stulpais
Kartotume įniršę
O mielos, žavios, gražios
Darželių gėlės, rūtos
Užleistų savo guolį vaidilutės
Ant vėliavos kotų
Puikuojasi svogūnas
Jokių Atlantų simbolių nei sakalų
Pasakė atėjūnas
.
Mano tėvynė juodaskvernių
Nukryžiuota, parklupdyta
Vien milijonas mūsų
Į užsienius išvyta
Tik trečdalis kitaip
Čia vargsta vargą
Už Saulę kaunas
Trečia dalis
Jau kalbantys lietuviškai
Bet ne lietuviai
Nes mėlynas jų kraujas
Tikrieji Sibire dar ilsisi nusilpę
Masonai riebūs tarpsta
Mūs valdžios olimpe
.
Taip genofondas sumaišytas
Kur būdavo raudonas kraujas
Įpilta mėlynų dažų
Kaip matome `See monkey
Shūdas`gaunas
.
Vadinasi velnių –`Mee son`ų
Sąmokslas pavyko
`Jablūnkis su jarmulka`
Nė kiek neapsiriko
Kur dingo mūsų
Raštas, runos
Nežino niekas
Išvogtos ir parduotos
Valdovų jau karūnos
.
Neužmirštuolėm tuoj palaidos
Vytį ir Vytėnus
O vietoj Vilniaus
Jie turės Naujus Atėnus
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=5APEUsi5b20

Jietis 2007 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis, 08:34:42
OBELEI
Auksinis Ranetas nuseno
Prisimena tris jis kartas
Ir tiek jau daug
Metų brandina
Sėklas savas
...
Pavasarį ankstų
Nupjausiu šakelę
Įskiepysiu ją kitur
Paskleisiu rūšį
Po sodus, svetur.
...
Taip ir kitaip
Ji keliauja
Be rankų žmogaus
Neišgyvens
Kaip paragavo
Adomas ir Ieva
Taip ir ragaujam visi
Nuo valdovo
Iki piemens.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 27 d., pirmadienis, 22:07:20
NIJOLEI (Sadūnaitei)
Turėčiau dukrą
Duočiau Nijolės vardą
Jau vien už tai
Kad Tiesą randa.
O Ši-pati jau gali apsiginti
Tai stiprina visus
Neleidžia nusivilti.
Juk prašome dažnai;
"Padėki, Dieve, mums
Tiesą nuo melo atskirti."

Jietis 2007 m. rugpjūčio 23 d., ketvirtadienis, 09:20:04
DIAGNOZĖ
Gyviems paminklų mes nestatom
Bet kiek tarp mūsų gerų žmonių
Tik po laiko pamatom
Kada anapilin išlydim
Tada jau niekam nepavydim.
...
Yra diagnozė baisi
Gerumas ji vadinas
Kiek daug praradome jau jų
Toks kai kurių likimas.
...
Tada atodusiu giliu
Pasakom; ach...
Geras žmogus buvo
Gal būt dėl to ir žuvo?
Tai va, ar matote dabar
Kiek mirė jau žmonių?
Nepasistatę jokio rūmo
Tiesiog sau šiaip
Nuo paprasto Gerumo.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 15:36:52
S. B.
Kirvį pasiėmęs
Ir rankas pridėjęs
Materijalizavau suolą
Dar ir stalą
Ąžuoliniai baldai, drūti
Prašom pailsėti
Ir pasigrožėti
Papuošiau sau būtį
Kuo geresnis jums Sau Babas
Barstantis vibutį?

2007 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 10:24:26
KELIAI
Pasauly daug kelių
Visi kreivi,šakoti
Pasirenkam kiekvienas pats
Kas nori kokį
Tarsi sula kamienu kylam
Užpildom kapiliarus
Tik nepaklausia nieks
Ar laimingas bonsajus?
Ieškome kiekvienas savo kelio
Prie miško,upės, ežero, upelio
Bet grįžtame į vieškelį platų
Kada jau kelio galas pasimato
Eina, sulinkusi žmonių minia
Rankose žvakes nešina
Kažką vėl palydi Kelionėi
Pasako dar”geri buvo žmonės
Bet jau velioniai”.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 20 d., pirmadienis, 09:32:20
S\2
Kažkoks gerumo priepolis užėjo
Vėl gint visus norėjau
Kalibrus savo užtaisiau ir kulkom 'Magnum’
Prisimenu, dar pasakiau kažkokį žodį 'Ahrum’
Ėmiausi darbo aš Temido
Nors nieks netirpo iš pavydo.
Susiradau ir mafijos žvėrių karalių
Bet ne liūtą, nemenką kokį, drūtą
Nežiūrint kad turėjo dar jis galių
Pasistačiau prie sienos išgamą tą
Ir suvarpiau jo siluetą
Visi tada dar šaukė -Bravo
Kažkas atliko darbą savo
Esi dabar mūsų tu `Herojus`
Bet nemanau kad po to tapo žemė tapo rojus
Tada pabust iš sapno jau reikėjo
Kaip matot, vėl man nieko neišėjo.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 17 d., penktadienis, 11:26:39
TARNAUJANTYS
Yra daug Protingų Pasaulių
Ir skirstomi taip:
“Tarnaujantys sau”
Ir “Kitiems”
Šioje ašarų, gi, pakalnėj
Tarnaujam tik sau ir saviems
...
Nemoka žmonės dalintis
Ir žiūri kaip ir ką čia pavergt
Varganas mūsų pasaulis
Nes nieks nebenori pats vargt
...
Bet žavimės sieloje tais
Kas kuria, vargšus globoja,
Ar kada nieko nėra perdaug
Dar ir aukas aukoja.
...
Ar esat pajutę kada
Silpnumo akimirka duota
Kada dalinies ką turi
LAIMINGAS NE TAS KURIS IMA
BET DUODA.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 13 d., pirmadienis, 09:16:17
AR
Kažkoks tai ledo kalnas manyje
Vis stingdo kūną vienatvėje
Sukaustęs net ir širdį
Tikiuosi, siela dar ją girdi.
Nors instinktai kūrėjo ir griovėjo gajūs
Bet aš jaučiuos kaip Gerdos Kajus.
Tikriausiai ir kalnų dvasia gyva
Ne šiaip sau ten gyvena
Nesnaudžia ir nakčia
Tai ar sugriauti, ištirpinti
Aš galiu kaip savo
Nes manyje apsigyveno?

Jietis 2007 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis, 10:52:58
PADALINTA
Neturiu aš draugų
Tik draugą vieną
Kažkas atskyrė
Grietinę nuo pieno
Ir sielą ir kūną
Kuris laikas dabar
Viena mano dalis
Garbina Dievą
Kita-Perkūną

Jietis 2007 m. rugpjūčio 5 d., sekmadienis, 08:20:44
PASLAPTIS
Valstybės turi paslapčių
Ne tik nuo svetimų
Bet ir savo piliečių
...
O ką bažnyčia čia?
Ar Šventas Sostas slepia?
Nė nesuprasi kas kuom kvepia.
...
Visi mes turim paslapčių
Vienokių, kitokių, trečių
...
Būna ir žmona, ir vyras slepia
Nes kartais į šoną `slides tepa`.
...
Ir jūs visi,
Dainuojate dainą
“paslaptis-kaip praėjo ši naktis”
...
Taip yra sudaroma iliuzija
Štai čia tokia aliuzija.
...
Dėl viso pikto kreipsiuosi į Eminensiją
Prašysiu nuodėmių aš įšrišimo
Gal gausiu indulgenciją.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 1 d., trečiadienis, 10:22:20
Ревизор
...
Lyg tyčia surinkti visi
Dainuoja jie”Tėvyne brangi”
B dur tonacijoje
Kur viskas taip brangu
Tokia, štai, mano nacija.
Galėčiau parašyti dar bemolį
Vis tiek ne taip dainuoja
Tie E mol iai.
...
Bolotiruokis tu į Seimą
Gal būt pakeisi šeimą
Tada galėsi jiems sakyt
Mane anie nervuoja
O “kada šeimai priklausai
Tai niekas nekainuoja.”
...
Draugų aš juk turiu
Žinau Maskvos koridorius
Vežiau dešras lagamine
Dabar esu revizorius.

Jietis 2007 m. liepos 31 d., antradienis, 09:13:54
NUŠVITIMAS
Klausimų klausimynai
Klaustukų miškai
Suguldyti glaustai
Kaip ant galvos plaukai
Pabandyk atsakyt į visus
Nepajusi, nupliksi visai.
...
O ką, paklaust nesunku
Nes nemokam gyventi kitaip
Ar manęs dar klausai?
Turiu smegenis gerai pakrapštyti
Kad būtų visi klausimai atsakyti .
...
Sakot galva-tai žinynas?
Daug jau tarp mūsų plikų
Galvojate trūksta mėšlo galvoj?
O gal tai tiesiog nušvitimas?
??????????????????????????????????
Mano draugas Rentgenas rašo:
It`s not good question
It`s the best
Because I don`t no the answer
Who knows? not me
Welcome to mine dizaster.

Jietis 2007 m. liepos 30 d., pirmadienis, 22:17:38
AD
Ir vėl išbandymą regiu
Ateinantis, praeinantis, išeinantis
Kažką suvokti aš turiu
Idant nebūčiau klaidžiojantis.
...
Kas gali pasakyti man
Jausmų šiam labirinte
Kodėl šioj žemėj gyvenu
Save? O gal kitus turiu kankinti?
...
Užkasti viską galim iš pradžių
O ką tada prikelti?
Per daug klaustukų jau keliu
Gal metas pasitraukti?
...
Taisyklė paprasta
Išbandymai trys duoti
Tai-Meilė, Pinigai, Valdžia
Pridėčiau dar ir nuo savęs
Nereikia nieko niekada išduoti.

Jietis 2007 m. liepos 30 d., pirmadienis, 10:53:23
CV
Gavau vertingų pastabų
Kad gimtą kalbą vis darkau
Bet kaip dabar istrynt galiu
Ką čia jau parašiau?
...
Reik venkti žodžių svetimų
Išrauti iš eilių
Sakyčiau vėlgi, basta
Nors tai nepaprasta daryt
Bet sako- prasta.
Gal pagal tai ir skirsto mus, rušiuoja
Kaip atsiplauti aš galiu
Gal širdį tik obliuoja?
...
Dėkingas kritikai esu
Tiesa, perdaug ir nesivarginau
Kas turit dar ką, priimu
Techno stilius, ar repas muzikoj
Kažkas natas išvarvina.............

Jietis 2007 m. liepos 28 d., šeštadienis, 09:35:38
MUMS
Ne vienas aš, visi mes čia
Su kairiu pusrutulių smegenų
Laimingesni gal esame nei likę
Turėdami šių Dievo dovanų
Jei taip yra nutikę.
...
Mes galim atsigręžti į save
Paklausti savo sielos
Ir pabarstyt ant popieriaus žodžius
Gražiau, nors kitos irgi mielos.
...
Ar surūšiavo mus Kažkas?
Nei sesės mes, nei broliai
Greičiau ant vieno siūlo suverti
Nelyginant karoliai.

2007 m. liepos 26 d., ketvirtadienis, 09:02:10
zinai, aciu manau gal man?
labai saunus eilerascio tikslas!

Jietis 2007 m. liepos 25 d., trečiadienis, 23:15:40
GALAXY (Visatos Piligrimui)
.
Sugrįžki, jei gali
Pažerk nors mažą viltį
Apsuk dar vieną Viją erdvėje
Išlaisvinai Tu Mintį
Kuri tarytum buvo po gaubtu
Bet veržėsi išvysti šviesą
Žinau ir tai kad negali
Kiekvienas pats lai randa Tiesą.
Bet...
...
Daug neprašau, nors tris žodžius
Žinau atsakomybę
Nors pasakyk
Kiek metų, tūkstantmečių skiria mus
Ar bus ten vietos sielai?
Praskleisk šviesos tamsybę.
...
Bet jei esi Tu taip toli
Kad net mintis jau nepasiekia
Žiūrėk, nepasiklysk
Visatoje beribėj
Tarp klosčių erbvės sulankstymo painių
Vėl liksime niurioj nežinomybėj.
.
Neketinau čia įkelti šio eilėraščio, bet forume baigia jį palaidoti po žodžių kupeta, tai Adresatas, kuriam jis skirtas, gali ir nesurasti. O norėčiau kad rastų. Todėl.

Jietis 2007 m. liepos 20 d., penktadienis, 09:07:41
SKUNDAS GT
Jau pasiilgau orų
Kokie buvo prieš porą dienų
Vis vaikšto visi nusiminę
Lyg būtų pardavę Tėvynę
...
Tačiau priežastis juk ne ta
Nėra taip paprasta
Čia Lietuva, kur lietūs lyja
Po vasaros lietaus
Gamta vėl atgyja.
...
Kodėl svečioje šalyje
Pajunti plius energiją?
Iš kur sugrįžus- alergija?
Kas skleidžia mikro bangą
Kuri galvoje vietą suranda?
Kas PijaRui teikia prioritetą
Kas atėmė iš mūsų identitetą?
Lai nesako kad implantai
Užsilikę nuo Atlantų.
...
Kreipsiuos į Galaktikų Tarybą
Apskūsiu Torno civilizacijos gamybą
Kokie generatoriai Mėnuly sumontuoti
Gal gi nustos Jie vieną syk kvailioti.


Jietis 2015 m. balandžio 27 d., pirmadienis, 09:20:33
pppppppppppppppppppppppppppp
.
PASIMETIMAS
.
Kieme `draugų` sujudimas
Kodėl plaukai nekirpti
Barzda neskusta
Be kostiumo ir šlipso ?
Dabar jau visi mato
Dar kojinė viena gal kiaura
Matosi nedepiliuota vieta
O ir kitokia spalva bato
Kaip mums reikės tave
Paguldyt ant lentos
Nubalzamuot, nupudruot
Po šacho ir mato?

Jietis 2015 m. balandžio 24 d., penktadienis, 08:23:59
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
.
KAUKĖ
.
Sako, ne, liepia
Nusiimk kaukę
Ir aplink tarsi
Vilkai kaukia
O aš tik spalvinu
Jūsų pasaulį
Savo krauju
Kuriame tik
Penkiasdešimt
Pilkų atspalvių
.
www.youtube.com/watch?v=AJtDXIazrMo
.

Jietis 2015 m. vasario 8 d., sekmadienis, 16:29:08
//////////////////////////////////////////////
.
youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg&list=RDMM09R8_2nJtjg
.
"CUKRUS"
.
Kančioj aš vaikis, palūžęs dar
Man reikia meilės, meilės
Man reik dabar
Kai be tavęs aš
Nei šioks, nei toks, nors dvėsk
Turėk mane, prašau, prašau
Ant mano kelių sėsk
.
Ne tai kad noriu, bet reikia meilės
Noriu paskęst giliai tavo meilėj
Mane tai žudo, kai tavęs nėra, o, vaike,
Man rūpi tu, man jūs rūpite
Aš noriu būti ten, kur esate
Tiktai šiek tiek jausmų ir jausmingumo
.
Cukrus
O, je,
Ar tu ateisi ir pabarstysi mane?
Aš čia, man reikia jos
Truputį meilės ir užuojautos
Taigi, parodyk savo meilę
Padaryk man gerumus
Reikia šiek tiek saldumyno
Cukrus
O, je,
Ateik ir pabarstyk mane?
.
Sudužęs visas
Aš į šukes
Pakibes, pakibęs bet nepalik manęs
Ateik ir duok kažkiek savęs
Kai aš be tavęs
Esu kaip išprotėjęs
Tik tu- viena, visas, visas
Mano gyvenimas
.
Aš noriu ir man reikia, o Meilę
Noriu paskęst giliai į savo meilę
Ir mane žudo tai, kai nėr tavęs
Kai nesirūpinu tavim, kada negalite
Tik noriu būt šalia, kur esate
Turiu aš gauti skonio, tai pabarstykite
.
Cukrus
O , taip, prašau
Ar jūs ateisite ir pabarstysite ?
Aš čia,
Man reikia, tik pabarstykite
Truputį meilės, bet ne mažai
Parodyk gerą meilę
Padaryk gerai
Man reikia saldumynų, gyvenime
Cukrus! (Cukrus!)
O taip, (o, taip, prašau)
Ar jūs ateisite, apibarstysite, mane?
.
O, taip, aš esu
Noriu raudono aksomo
Noriu kad būt saldu
Neleisk niekam liesti
Kas man svarbu
Būsiu aš tavo vyras
Nėra kitų ir tu kas kita
Esi karšta mergaitė, kaip Kalifornijos diena
.
Nenoriu žaist kažką, tuos žaidimus
Ir nebijokite
Nesidrovėkite, nesidažykite ir nesilaužykite
Gyvenimas gražus
Gražus
.
Cukrus
O, je
Ar jūs ateisite, užbersit ant manęs ?
Aš čia, aš čia, man reik tavęs
Truputį meilės, švelnių jausmų
Parodyk man gerą meilę
Labai tave myliu
Šiek tiek saldumo, šiltų jausmų
Cukrus! (Cukrus!)
O, taip, (o,taip, prašau)
Ateik ir apkabink mane?
.
Cukrus
Taip, prašome
Ateik ir pabarstyk mane?
Esu aš čia, man reikia jos
Truputį meilės, jos simpatijos
Įsimylėjęs aš, įsimylėjus tu, parodyk gerą meilę
Nes mes abu kartu
Šiek tiek saldumo mano gyvenime
Cukrus
O, taip, prašau
Ar tu ateiti ir duosi meilės dar daugiau?
.
SUGAR by Maroon 5
.
I'm hurting, baby, I'm broken down
I need your loving, loving
I need it now
When I'm without you
I'm something weak
You got me begging, begging
I'm on my knees
.
I don't wanna be needing your love
I just wanna be deep in your love
And it's killing me when you're away, ooh, baby,
'Cause I really don't care where you are
I just wanna be there where you are
And I gotta get one little taste
.
Sugar
Yes, please
Won't you come and put it down on me?
I'm right here, 'cause I need
Little love and little sympathy
Yeah, you show me good loving
Make it alright
Need a little sweetness in my life
Sugar
Yes, please
Won't you come and put it down on me?
.
My broken pieces
You pick them up
Don't leave me hanging, hanging
Come give me some
When I'm without ya
I'm so insecure
You are the one thing, one thing
I'm living for
.
I don't wanna be needing your love
I just wanna be deep in your love
And it's killing me when you're away, ooh, baby,
'Cause I really don't care where you are
I just wanna be there where you are
And I gotta get one little taste
.
Sugar
Yes, please
Won't you come and put it down on me?
I'm right here,
'cause I need
Little love and little sympathy
Yeah, you show me good loving
Make it alright
Need a little sweetness in my life
Sugar! (Sugar!)
Yes, please (Yes, please)
Won't you come and put it down on me?
.
Yeah
I want that red velvet
I want that sugar sweet
Don't let nobody touch it
Unless that somebody's me
I gotta be a man
There ain't no other way
'Cause girl you're hotter than a southern California day
.
I don't wanna play no games
I don't gotta be afraid
Don't give me all that shy shit
No make-up on
That's my
.
Sugar
Yes, please
Won't you come and put it down on me (down on me!)?
I'm right here (right here), 'cause I need ('cause I need)
Little love and little sympathy
So, baby, you show me good loving
Make it alright
Need a little sweetness in my life
Sugar
Yes, please
Won't you come and put it down on me?
.

Jietis 2015 m. vasario 5 d., ketvirtadienis, 17:04:26
////////////////////////////////////
.
https://www.youtube.com/watch?v=CpZD80bfDyo
.
/Teksto vertimas/
.
TĖVAS IR SŪNUS
.
Dar ne laikas keist ką nors
Atsileisk ir nurimki
Nes dar jaunas esi ir klysti
Bet žinia
Rask mergaitę ir pamilki
Panorėjęs tai ir vesk ją
Pažiūrėki į mane, senas aš, bet laimingas
.
Kažkada buvau kaip tu
Ir žinau kad nelengva
But ramiam, kai randi sau tinkamą
Neskubėk, daug galvok
Apie viską ką jūs turite
Nes rytojus priklauso jums
Bet galbūt ir ne
.
Kaip galiu aš jam paaiškint ?
Pabandau tai nusigręžia visai
Visad buvo taip, tai sena istorija
Kai bandau tą padaryti
Liepia man tada užtilti
Sako yra kelias
Ir aš žinau kad turiu išeit
Žinau, turiu aš eit
.
Dar ne laikas keist kažką
Sėsk , ramiai pakalbėkim
Tu dar jaunas ir klysti
Taip yra ir kai praeis, tada
Rask merginą ir nurimk
Jeigu tiks , patiks, tada vesk
Žiūrėk kaip aš, senas bet laimingas
.
Visada, nors verkiau kada kai
Nesakiau, bet širdimi jaučiau
Tai sunku, bet sunkiau ignoruoti tai
Būtų jie teisūs, jei sutikčiau
Tas žinojimas tai jiems, ne man
Bet dabar yra kelias
Ir aš žinau, kad turiu išeit
Žinau, turiu aš eit.
..........................................................................
Cat Stevens – Father And Son Lyrics
It's not time to make a change
Just relax, take it easy
You're still young, that's your fault
There's so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy
I was once like you are now
And I know that it's not easy
To be calm when you've found
Something going on
But take your time, think a lot
Think of everything you've got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not
How can I try to explain?
When I do he turns away again
It's always been the same, same old story
From the moment I could talk
I was ordered to listen
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know I have to go
It's not time to make a change
Just sit down, take it slowly
You're still young, that's your fault
There's so much you have to go through
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy
All the times that I've cried
Keeping all the things I knew inside
It's hard, but it's harder to ignore it
If they were right I'd agree
But it's them they know, not me
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know I have to go
.

Jietis 2015 m. vasario 1 d., sekmadienis, 15:02:03
ssssssssssssssssssssssssss
.
SUSITAIKYMAS SU SAVIMI
.
Norime gerai gyventi
Skubam receptą kitam rašyti
Ir net neprisigėrę vyno
Visi labai gerai žino
Ką kiti turi daryti
.
Pasitelkiamas vis žodis
Pabarimas, netgi aimanavimas
Tik nesupranta nė už ką
Kad labiausiai kenkia jam
Jo paties gyvenimas.
.
.
„Pasaulį keičiame tiek, kiek keičiamės patys.“
.

Jietis 2015 m. sausio 17 d., šeštadienis, 13:58:39
ggggggggggggggggggggggg
.
GYVATĖ IR AVINAS
/Pasakėčia/
.
Kiek kartų jau kalbėta ir gvildenta
Bet pasirodo viskas veltui
Visi savaip vis vilną velia
Kad tik šiltai gyventų
.
Ir keičiant darbą ar gyvenamąją vietą
Senieji nuopelnai išnyksta
Bet kliūtys naujos ir pavojai lieka
Nors ir nebuvo pažadėta
---
Sumąstė avinas pakeist ganyklą
Tenai, už tako
Pasilipėjo kiek aukščiau
Tada toliau ir mato
.
Nors pasisotina visur
Kur jam patinka
Neišrankus jis žolei
Kuri kitiems netinka
.
Žinia, kad avino plaukuoto būta
Minkštos ir vilnos paltas
Kuris gerai apsaugo
Kai dieną karšta, naktį oras šaltas
.
Bet taip jau būna
Ir čia taip nutiko
Kažkas panoro pasimatuoti
Kas jam visai netiko
---
Gulėjo susisukusi margoji
Tarsi koks muitininkas prie viešo tako
O alkis begalinis
Klastingos akys mato
.
Taškelis vis didėja, artyn eina
Dainuoja sau kažkokią dainą
Liūdna daina balsu maloniu
Genialu, kepsnys su skoniu
.
Taip susitiko avinas gyvatę
Ir galas tam kas ją pamatė
Margoji susirangius į spyruoklę
Įjungusi liežuvio uoslę
Tik seilės skiriasi
Tai aišku, nebus sprangi
Tuoj susidėsiu šituos
Gabumus į savo skrandį
Kaip mat aš grobį apturėsiu
Į saugią vietą pasidėsiu
.
Galvoja bus man pietūs
Pusryčiai ir vakarienė trys viename
Pasitarė pati su savimi-
Tai šitą imame
.
O ką daryt
Kai esi alkanas nuo ryt
Ir nėra ką nuryt
.
Galvojo kirs kaip visada
Ištįsusi į dratą
Apžios nąsrais
Suleis nuodų ir baigta
.
Bet pasirodė viskas kaip į vatą
.
Matyt per didelis kepsnys
Žąbtus užkimšęs
Gyvatę sutrypė avukas
Savisaugos instinkto nepamiršęs
.
Taigi yra vaistų nuo gripo
Kokliušo ir gonorėjos
Ne kiekvienam didžiulis kąsnis
Kas ko panorėjęs
.
Užpykti avinas tai moka
Tada godus ir susimoka
Moralas pasakėčios tas
Per daug apžiojus
Kožnas galą ras
Bet tai yra lyg ir prieš prigimti
Nors man labai gražu
Kai susisukus žiedeliu
Gyvatė savo galą ryjanti
.

Jietis 2015 m. sausio 16 d., penktadienis, 11:20:27
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
.
MOKYTOJAS
.
Sėkmė loterijoj, nei dovanos
Nei auksas ir šlovė , ar visa ką
Gyvenimo pakelėje rasi
Išauklės tave tik kada prarasi
.
.
"Visos blogybės atsiranda iš nedėkingumo, iš kurio išauga didelė piktadarystė".
.

Jietis 2015 m. sausio 16 d., penktadienis, 11:18:48
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
SPRINTERIS
.
Jeigu taip greitai
Laikas lėks
Pasaulio pabaiga
Kaip mat pribėgs
.

Jietis 2014 m. gruodžio 31 d., trečiadienis, 11:08:36
ššššššššššššššššššššššššššš
.
KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖJE
.
SKELBIMAS
.
Brangiai pirksiu UAB „Regitra“ akcijas.
Mokėsiu juodais. Siūlykite kas turite `skalbenkę`.
Konfidencialumą garantuoju.
.
Pasirašo.................Garbės Žodis

Jietis 2007 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis, 08:21:36
RUGSĖJIS
Ir vėl banga didesnė už mane
Skandina mano laivą
Bet pastebiu, ne vien tiktai mane
Kad ir kitiems galai jau nesueina
...
Turėtų būti nieko keisto
Toks mūsų jau likimas
Nes danguje kaip tik dabar
Ne tik mėnulio
Bet ir saulės užtemimas.

Jietis 2007 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis, 11:05:56
P/P =/= P/R
Savo turiu aš nedaug
Kvadratiniai metrai vadinas
Užtai kiek tarp eilių
Užkoduot aš galiu
Dievai žino.
...
Tie, kurie rašo proza
Lapus jau ne metrais,
O matuoja arais
Palygint juos galėčiau
Gal su prozarais.
...
Bet ginsiu aš savo
Kalbėjimo būdą
Per daug žodžių jie grūda
Hipokrate, vėl man pritark
Iš priesaikos-“NEPAKENK”.
...
Nemoka žmonės
Trumpai ir aiškiai kalbėti
Apipila žodžiais, sakiniais, junginiais
Knygų kalnai, pilnos lentynos
Plauna smegenis vieni kitiems
Užsiėmimas- PijaRu vadinas.
Prozarai- didziules energijos tuneliai Visatoje.
PijaRas (PR)- angliškai PIBLIC RELACIONS

Jietis 2007 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis, 10:06:09
MEDINĖ KNYGA
Nors vaikas aš
Ir kaimo ir miesto ne švento
O miškų, ir laukų, žodžiu- gamtos
Bet ne šaligatvio ir asfalto.
Užtai ir eilės medinės tos
Gal kas padyvins?
O gal kas užstos.
...
Nors jausmai ne visai dar atbukę
Bet širdis lyg medinė
Tai todėl ir tokie atspindžiai susipynę.
Ir žodžiai lyg kirviu išskaptuoti
Todėl posmus sudėsiu į medį
Gal nereiks retušuoti.
...
Daug lapų faneros sukalsiu
Tarp dviejų lentų obliuotų
Pavadinimo reiktų, viekok
Svietas nematė dar tokios
Medinė Knyga pavadinsiu tiesiog.
...
Ar kas čia nuostabaus?
Gal kas ne taip?
Lyg ir nieko
Svarbu ne ant medelių
Rašė žmonės visaip
Ant akmens, vėliau papiruso
Dar prieš tai- ant molio lentelių

Jietis 2007 m. liepos 8 d., sekmadienis, 10:32:26
"BOŽE, CHRANI CARIA "
.
Nuvykau į kaimyninę šalį
Pamačiau neblogą vaizdelį.
Daug girtų ir girčiausių
Ten tauta paprasta
Daug žmonių nuoširdžiausių
Gal kad daug vargo patyrę
Ir gyvena jie nenuvylę.
Tai degtinėj skandina vargą savo
Jeigu ateisi pas juos-tai ir tavo.
Sako plačios jie širdies
Bet gal mitas, išties.
-A ty , paren, maladec
No neprastudis zdes
Vodku pei, drugom budeš
A to ne perezimueš
Zime eščio ne kanec
Na, beri FUFAIKU maju
No pomni, pri-edu k tibe
Atdaš DUBLIONKU svaju
A to-tebe budet kapec.
Bet kreipiasi jie į mane
Net nesutemus, ne vakare:
-MALADOJ ČELOVEK,
nepadskažite, gde naiti ulicu
net, net, ne kuricu...
Nors man metų jau tryliktas tūkstantis
Gal bijo jie apsirikt,
Po kojomis ledas vis lūžtantis
Daug žmonių su nosim ledinėm
Ir po akimis -mėlynėm.
Tik milicija neatlyžo
Prašė parodyti pasą
Lyg aš ,” kažkur nuo” Alžyro.
Ten Majakovskio dvasia
Po šiai dienai gyva.
Vieni gyvena ir miršta
Kiti skursta ir dvesia.
.
Dar daug keistų dalykų ten daros
Bet įsitikinau galutinai
Kokia tauta-toks ir Caras.

Jietis 2007 m. liepos 7 d., šeštadienis, 10:15:49
3.
Todėl ir sakau
Sustoki, brolau
Čia rimta, tai nėra žaidimas
Laukia tavęs indėnų likimas.

Jietis 2007 m. liepos 7 d., šeštadienis, 09:26:09
BAMBALIS
Prisimenu, gal prie Smetonos :)
Mes virėm ir gėrėm krambambolį.
Pynėme vainikus, deginome žvakeles
Šokom, dainavom per gegužines
Buvom linksmi, šviesaus proto
Nors rados tarp mūsų nuo darbo kuprotų
...
Dabar viskas kitaip
Apsivertė viskas kažkaip
Atsitiko toks dalykas
Per gegužę, ne velykas
Kokį dar ten krambambolį,
Šoka jaunimas su rūbais į jūrą
Paskui nugertą alaus bambalį.
Kai jo pana neiškentus pratrūko
Švyst butelaitis nuo tilto
Tai tam net padai surūko.
.
“Mitas, kad prasigeria „kaimiečiai“ ir žemiausio socialinio sluoksnio atstovai, griūva. Gydytojai toksikologai pastebi: pastaraisiais metais daugėja jaunų, išsilavinusių, gerai uždirbančių alkoholikų. „Tam įtakos turi ypač aktyviai propaguojama laisvalaikio su lengvu alkoholiu kultūra“.

2007 m. liepos 3 d., antradienis, 12:21:58
ORO BALIONŲ FIESTA
Sako;-tas durnas poetas pakibo ant virvės
Kai visi jau žiopliai paleido gondolą iš rankų
Jis negalvojo, kad gali pritrūkti kas `smarvės`
Nes prisiminė anie kas kam yra brangu.
...
Taip tarė tarėjas stebėjęs,
O gal tik girdėjęs
Kaip kvailas poetas nukrito ant ievos
Gi, proto reikia turėti, ar girdit mane?
Matyt kam galvoje `pievos`!!!

Jietis 2007 m. liepos 2 d., pirmadienis, 09:10:45
APIEPIETĄATSIPŪTUSPOPIETĖJE
Kodėl tie menininkai širdį tapo?
Dabar juk, niekam nieko tai nesako
Visi patapome pragmatikais
Kai kas-fanatikais.
...
Arba, paimkime poetą
Kiekvienas `piešia` savo pietą.
...
Ir aš kažką čia `nutapiau`
Dabar ir dar tada
Tai va, norėjau kaip geriau
O gavosi-kaip visada.
...
Gal būt per daug mes surambėję?
Ne tiek išaugę kiek per taliją jau sustorėję
Tikrai, gal tapti vegetarais?
Su pustuščiu pilvu
Mažiau ir vargo sanitarams.
...
O ką gi, mano Siela sako?
-Su savimi draugauk
Mylėki ir save
Bet NIEKO NEPERDAUK.

Jietis 2007 m. birželio 30 d., šeštadienis, 08:25:37
KARMA
Būdavo pykausi pats su savim
Dabar jau galiu pasidalint su tavim
Netgi paklaust ką manai
Kai vyksta energijų, mąsių mainai.
...
Bet vėlgi, tada atsiranda klausimų galybė
Taip gimsta nauja priklausomybė.
Yra KARMOS taisyklė, gal geležinė
Sakyčiau -net pagrindinė
...
Todėl pakartot sau privalau
Kaip saugiklį gal jau įdėjau
Daugiažodžiavimo venk
Jei Hipokrato žodžiais-“nepakenk”
...
O skamba ji taip-
Konkrečiai, ne kitaip:
“PRIE KO PER DAUG PRISIRIŠI-
TĄ IR PRARASI.”
...
Už tai atsakyti “ryžam Diogenui“ galiu
Nes nuomonę jau turiu:
Jei prisiriši prie Saulės-
Sudegs šis Tavo pasaulis.
.
Palyginimą “Ryžas Diogenas” paėmiau iš V. Lansbergio rinkinio- lyrika ir epas
“Istorijos blyksniai`”.

Jietis 2007 m. birželio 21 d., ketvirtadienis, 12:35:29
GAIRĖS
Galvojau perdidelis esu pats
Norėčiau sugrįžt į NANO pasaulį
Kad geriau viską suprast.
Bet ko aš nesidžiaugiu tuo ką turiu
O aplinkui vis ieškau kliūčių?
Gal gi padėtų koks baliklis
Kaip `Ariel` skalbiklis?
O gal tik protą perskanuoti ir gana
Suveiks kaip antivirusinė programa?
Galim pateikti daug klausimų
O kur ieškot atsakymų?
Sakau, žiūrėk paprasčiau
Ir viskas bus daug aiškiau.
Turime gaires gyvenimų
T.y.- 10 Dievo Įsakymų.
Pridėčiau dar dalyką vieną
Mocerto fenomeną.
.
PROFESORIAUS DVORECKIO ARGUMENTAS
Yra neginčytina rekomendacija visiems gyvenimo atvejams. Tai Mocerto muzika,pasižyminti universaliu pozityviu poveikio efektu. Ji nuostabiai tiksliai suranda įvairius “ligotus” taškus ir organiškai įsilieja į įvairius kiekvieno žmogaus kūno ir sielos kampelius.
Šis argumentas leidžia kalbėti apie taip vadinamą-Mocerto fenomeną.

Jietis 2007 m. birželio 17 d., sekmadienis, 11:09:05
.DESERTACIJA
.
Rašau eiles, žodžius dėlioju
Man linksma, aš neaimanuoju
Nes atradimą padariau
Su sauja žodžių daug ką pasakiau.
...
Ir jei per pusmetį
Eilėraščių jau šimtą gal pririnksiu
Pats nežinau ką reiks daryti,
Nejaugi sriubą virsiu?
...
Gal perkelt viską į molbertą
Ne, pasiliksiu kaip desertą
Bet jeigu tai kas dieną
Po vieną, kaip variaciją
Metų gale, žiūrėk-jau DESERTacija.

Jietis 2007 m. birželio 13 d., trečiadienis, 11:12:15
...”TRENERIS”.................(suteneris)
.
Norėjau būti karalienė
Pradžioj sakiau būsiu manekenė
Susirado mane ponas
Toks gražus ne koks balvonas.
...
Sakė dirbsime individualiai
Paruošiu programa Tau specialiai
Aš išlavinsiu tau kūną
Ir patirsi malonumą
...
Gausime tada daug balų
Nusispjaut ant proletarų
Mes gėles po kojų tau pasaulio vyrai
Sušlamės banknotai
Muziką girdėsi kai pinigai byra.....
...
Tai gi ko verki, mergaite, mano miela
Kas prispjovė tau į sielą?
-Sakė įvaldysiu veiksmus paprasčiausius
Mano raumenys pasauly bus geriausi.
...
Kad pasieksiu rezultatų
Nereikės jokių spec. aparatų
Sakė, kad turėčiau omeny
Visas reikalas-tik raumeny.
...
Privalėjau atsiduoti kūnu jam, ne vėlę
Bet jis pardavė mane kaip lėlę
Aš galvojau taip- jis mano treneris
Bet pasirodė-jis yra suteneris.

Jietis 2007 m. birželio 8 d., penktadienis, 09:24:09
LAIMĖS FORMULĖ
Jeigu šiandien esi nusiminęs
Kad sunkumų našta tave slegia
Paklausyki manęs, atradimą aš padariau
Man ne vis vien kaip tau gyvenas.
...
Niekada liūdėti neverta, brolau
Kad ir kaip sielą širdgėla graužtų
Nes atmink-
VISADA GALI BŪT DAR BLOGIAU
Tad gyvenki su meile toliau
Lyg kažkas tavęs nuolatos lauktų.
...
Reinkarnuodamasis trokšte troškai atgimti
Ir žinojai, kad neši kryžių sunkų
Juk tikėjai-pakeisti pasaulį pavyks
Nenuleisi prieš kliūtį rankų.
...
Bet jei užkluptų bėda,
Ar nelaimė kokia ir dar ne viena
Priimk viska žmogiskai, stoikiškai, oriai
Visada Viltis juk yra
Jeigu šiandien žlunga tavo norai
...
Rytojus pats pasirūpins savimi
Tau beliks tik stebėtis
Apsidžiaugsi pamiršęs bėdas
Iš tikro tau sakau-
Gyvenimu reikia gėrėtis.

Jietis 2007 m. birželio 4 d., pirmadienis, 09:01:50
EXTRA ESENSIJA
Prisimenu buvo degtinę “skaidrioji EXTRA”
Už keturis liurbius ir dvylikapeikų.
Dar papirosai, gal cigaretės “EXTRA”
Ir rūkė ir gėrė žmonės suvargę be saiko.
...
Ir kava vadinasi “EXTRA”
Išgertų geriau
"Švyturio Extra Draught"
Kas ji mėgsta
Kai kam- verčiau PANADOL EXTRA.
...
Atsirado nauja konsepcija
Bet magiškas žodis- EXTRA
Paplito plačiai kaip kontracepsija
O dar kiti geria skystimą gal
EXTRA ESENSIJA
Įgauna jie galių sensorinių
Galvoja jau jie yra Ekselensija.
...
Verčiau jau kreiptūs į kunigą
Gal velnius tas išvarytų
Priviso jau daug kašpirovskių
Kaip naktį ateina
Tai tūno galvoje iki ryto.

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis