VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Kazimieras 2000 m. kovo 12 d., sekmadienis, 00:33:14
***
Ateis diena vėl Valentino
Visiems, kas meilei sutverti,
Ir tiems, kas jausmo šio nežino,
Bet mylimi jie būt verti.
---
Tad sveikinkim ir tuos, kur mylim
Ir tuos, kurių mes mylimi,
Ir tuos, kuriuos kadais nuvylėm
Ar patys buvom nuvilti.
........
Kaunas,1999.02.09

Kazimieras 2000 m. kovo 12 d., sekmadienis, 00:22:30
***
Prabėga metai kaip žirgai laukiniai,
Nusineša kartu jie laimę ir džiaugsmus,
O širdyje išlieka tik prisiminimai,
Kurie sušildo sielą per Naujus metus.
---
Ir TU išsaugok tuos prisiminimus
Apie gražias praėjusias dienas.
Sutik Naujus metus ne nusiminus,
O keldama šompano sklidinas taures!
........
Kaunas,1997.12.13

Kazimieras 2000 m. kovo 12 d., sekmadienis, 00:16:25
PIRMOSIOS MEILĖS ATGARSIAI
---
Sako meilė pirmoji negrįžta
Ir tie patys negimsta jausmai.
Sako antrą ji kartą nemiršta
Ir širdies nebegraužia skausmai.
---
Bet sugrįžo ta meilė pirmoji
Ir atsinešė viltį kartu.
Su manim vėl jinai- Mylimoji,
Vėl gyvenimas sukas ratu.
---
Tai pavasario vakaras šaltas
Ir vėjuotas kaip siela mana!
Gal tai jis dėl viso to kaltas?
Jis pakando jausmus lyg šalna?..
---
Tik lapelis, smulkiai prirašytas;
Ten turėjo būt man tik džiaugsmai.
Bet, dėja, turinys buvo kitas-
Vien erškėčiai, kančia ir- skausmai...
---
Ji turėjo vaikiną jau kitą
Ir mylėjo tik jį- ne mane...
Nežinau, kam pasielgė šitaip,
Kam įskaudino šitaip mane.
---
O gal ji dar gerai nesuprato,
Kad jausmai- tai ne žaislas koksai.
O gal mano kančių ji nemato-
Ir kankina- negaili visai.
---
Ir grįžimas tos meilės pirmosios
Man paliko šidy tik randus.
O jei grįžtų ir trečiąjį kartą-
Tai tiktai kaip liepų medus.
.........
Adutiškis,1997.05.04

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 23:41:44
RUDENINIAI JAUSMAI
---
Ruduo atėjo. Medžių lapai krinta.
Spalvų harmonija gamtoj puiki.
Gimtoji žemė lapais padabinta.
Vienu metu svajoji, kažko lauki ir verki.
---
Apmirs greit laukas, pieva, miškas-
Ateis ramybė taip ilgai laukta.
Nubluks tos spalvos artimos ir ryškios,
Pražils padangė mano tėviškės aukšta.
---
Kiekvieną rudenį jaučiuosi lyg nesavas-
Jausmų banga kaskart atplaukia vis kita,
Blaškausi kaip senos sodybos vėjyj klevas,
Nes tos ramybės rudeniškos man nežinoma vieta.
---
Kas metai vis greičiau ruduo sugrįžta
Su savo ilgesiu ir nerimu šalia.
Ir kalendoriaus lapai greitai verčias ir nuplyšta.
Tokia, matyt, jau mano-vargano žmogaus-dalia.
.........
Adutiškis,1996 Spalis

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 23:29:37
VIENIŠAS VAKARAS
---
Už lango žiba miesto šviesos,
O širdyje kažkaip nyku.
Gyvenimo darnos sužlugo tiesos
Ir mintyse be galo nejauku.
---
Vėl mintys nejučia tenai nuklysta,
Kur praeitis man dovanojo laimę,
Kur gėlės meilės amžinos nevysta,
Kur mūs jausmų nekausto išdavystės baimė.
---
Ten mylimosios veidą aš matau laimingą,
Jaučiu alsavimo lengvumą jos.
Aš suprantu, kad kaip pasaulis ji man reikalinga,
Kurio jokie kiti pasauliai man nebeatstos.
---
Bet vėl nyki vienatvė svajones nutraukia-
Staiga pasijuntu, kad sėdžiu vienas kambary baltam.
Nejaugi ateity tokia pati manęs vienatvė laukia
Šio nejaukaus gyvenimo sukūryje šaltam.
.......
Kaunas,1998 Sausis

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 23:16:13
VALENTINO DIENAI
---
Vėl mūsų širdys plaka tankiai,
Nes meilę jaučiam viens kitam.
Vienatvę išgyvenam vangiai-
Juk šis gyvenimas ne tam.
---
Ne tam, kad nesidžiaugti laime,
Nebesidžiaugti viens kitu.
Tik kartais šmėsteli ta baimė,
Kad gal nebūsim mes kartu...
---
Bet taip negali atsitikti,
Nes tai jau būtų per skaudu.
Aš negalėsiu vienas likti,
Kaip negalėsi likt ir TU...
...
Adutiškis,1998.02.12

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 23:08:43
Mums nuotraukos išsaugo tiktai šaltą vaizdą,
O širdyje išlieka ir šilti jausmai.
Tad nepalikime kitų širdy atvertą žaizdą,
Kurią draskytų amžini skausmai.
---
Verčiau palikime tenai palaimos jausmą tyrą,
Kad prisimintų mus su šypsena veide.
Lai prisiminus mus ir ašaros pabyra
Lyg džiaugsmo šūksniai praeitų dienų aide.
. . . . . . . .
Adutiškis,1997.12.22

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 21:49:58
PAVASARINĖ HARMONIJA
Bunda žemė-pavasaris eina,
Tolumoj sužaliuoja laukai.
Vėl paukšteliai dainuoja tą dainą,
O mes klausomės jos kaip vaikai.
- - -
Vėlei medžių lapelia žaliuoja
Ir žolelių jau kalas daigai,
Tolumoj ežerai suboluoja
Nekankina žiemos jau vargai.
- - -
Tas pavasario oro gaivumas,
Jis sužadina mūsų jausmus.
Giedro vakaro šilto ramumas
Nuramina vargdienių skausmus.
- - -
Tas gražiausias pavasario laikas
Kada bunda aplinkui gamta
Tu jautiesi visai tarsi vaikas,
Kurio pildos svajonė slapta.
. . . . . .
Adutiškis,1997.05.06

Kazimieras 2000 m. kovo 11 d., šeštadienis, 21:22:16
Po nakties skraiste
Naktis pavasario jau leidžias
Gimtoj sodyboj ant laukų.
Ramybė vėl į širdį beldžias,
Nes tik gimtinėj taip jauku.
Klausaus lakštingalų suokimo,
Jų puikūs dieviški balsai.
Semiuos to dvasios įkvėpimo
Ir miegas neima visai.
Žvaigždžių pulkai danguj pabyra
Šimtai, gal tūkstančiai ten jų.
Tiek pat širdy manoj dar yra
Lengvų jaunatviškų svajų.
Jausmai prabunda ir nurimsta,
Juos valdo šios nakties vėsa.
O mano mintys jau nugrimzta-
Jas apgaubia rami tamsa.
Adutiškis, 1999.05.16

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis