VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Quella. Nusišnekėjimas 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis, 23:26:48
Prisrėbęs avižinių dribsnių
Jaučiuosi tarytum Heraklis
Prisiskaitęs poezijos
Panėšėju į pegasų arklidę
Belieka iškuopti mėšlą
Atlikti eilinį žygdarbį
Man taip rodos - o iš tikrųjų
Kas pasakys ką daryti?
Skaityti Lenino veikalus ?
Pasiskiepyti nuo vaikiškos
Kairumo ligos ar eilėtekio?
Su vištom - gult, keltis? (mąstyti?)
Nespjaukite man į veidą
Gali tekti kada bučiuoti
Geriau sustabdykit agoniją
Įkrėskit bežinės košės
Vien už tai, kad esu įkyrus
Lygiai ubago paršas
Pamalonintas valkata
Pavasario uodas

Quella. Eros 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis, 22:35:29
Kviečia teatras 'EROS'
Reikia šviežios mėsos
Masinėms orgijoms scenoje
Masinėms scenoms orgijoje

Scena - masių orgijoms
Orgijos - masinei scenai
Dabar tai naujas menas
Ateikite pažiūrėti

Kur du - mikroteatras
Nyku. Nuobodu. Vienoda.
Be publikos ir komentarų
Dalyvaukite sexRevoliUciJOJE

Išsirenkite prieš visuomenę
Arba prieš teatro mylėtojus
Prisiminkite Kurtą Vonegutą
Ir atsukit visiems (šiknos) skylę

...kviečia teatras 'EROS'
Priimami nauji nariai
Tel. XXX XXX
Po 22 valandos...

Quella. Dėkojimas 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis, 22:06:18
per vėtrą rudens
aš dėkoju
už menką pastogę
ir duoną

per speigą žiemos –
užu šilumą
laužo
liepsnos

pavasario potvynio metą
dėkoju
už paprastą
luotą be burių

per vasaros kaitrą
aš daug atiduočiau
už girdantį
lašą rasos

Quella 2000 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis, 19:04:15
***
Norėjau rašyti tau laišką, DJ
Pakviesti alaus ar patraukti kartu į žvejybą
Pasiūlyt nulėkti prie marių
Aptarti poezijos vėjų
Ar verta?

Gyvenimo kuinas
Pavargusia žingine
Žengia pirmyn -
Ir kam ta poezija
Jei išdidžiai
Darželiuose rūtos žaliuoja
Ir laukia gyvenimo kuino kanopų …

Didžiai susirūpinau ir sumąsčiau:
Geriau gal nueikim kas sau
Atskirai
Į parodą, kiną, teatrą
Ar vasaros džiazo koncertą

2000 08 21

Quella. OLD MAN BLUES 2000 m. rugpjūčio 8 d., antradienis, 16:44:38
Pagrok man bliuzą, senas drauge, -
Pritarsiu tau visa širdim
Kartu bėgioję ir užaugę
Sugrįžkim mintimis jaunystėn

Paklaidžiokim Oginskio parku
Ir Minijos krantais vingiuotais
Užšalusiu Babrungu bėkim rytą į mokyklą
Jei mūsų laukia - pasitiks

Užsukime į kapines senąsias
Pakalbint mūsų klasės auklėtojo.
Man reikia pakalbėt su juo akis į akį
Pagrokime kartu jam 'Old man blues'

"When I was young man I wanna be old man
When I am old man I wanna be young man
So rock me mamma, rock me slow
Before I go ..."

Quella. Žodraštėlis 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis, 23:06:42
Pamačiau
Išgirdau
Spėjau
Skauda
Pratrūkau
Išsiliejau
Apmaudu
Pikta
Tuščia
Gundo
Baugina
Užrūstina
Darbo
Namų
Sveikatos
Duonos
Žaidimų
Apgaulės
Vyno
Moters
Vyro
Meilužės
Poros
Pono
Valandai
Nakčiai
Akimirkai
Daugiabriaunis
Dvipusis
Margas
Įrodymas
Kaltinimas
Teisėjas
Šventraštis
Įsakymai
Veidrodis
Supratimas
Atsiprašymas
Atgaila
Nematau
Negirdžiu
Tyliu

Quella. DRUSKININKAI RUDENĮ 2000 m. liepos 19 d., trečiadienis, 10:01:37
Nutilo vėjo pasaka bebalsė
Nustojos verkęs rūškanas dangus
Pavieniai lapai šoka lėtą valsą
Arba fokstrotą margą - nesvarbu...

Einu tavęs ieškot panemunėliais
Degu gilia, sutramdyta aistra
Kur pradingai, tu mano rugiagėle
Kur išėjai sykiu su vasaros kaitra?

Purslais bučiuoja veidą Ratnyčėlė
Saulutė glosto vakaro šypsniu
Kartu su gervėm į beribį liūdną mėlį
Tavęs ieškoti mylima lekiu.

Quella. KELYJE Į NIEKUR 2000 m. liepos 17 d., pirmadienis, 13:42:20
Esu kely į Niekur
Su nevilties daina
Genu žirgų gal šimtą
Per dieną, pernakt
Troškimas rast ją veda
Ir noras rūpintis ja
Jausmai ir meilė jai –
Giliai širdyje

Daug baimėje dienų
Naktų daug nuodėmėj
Ir žodžių daug tuščių
Svajonių per daug

Bijojau saulės šypsnio
Nutrauksiančio svajas
Dvejojau, lyg žinočiau –
Ji ne viena
Juk negana mylėti
Branginti juk negana
Kai kas mums duota
Iš aukštybių, deja …

Daug baimėje dienų
Naktų daug nuodėmėj
Ir žodžių daug tuščių
Svajonių per daug

Quella. VAKARAS NAMUOSE 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:17:43
Geriu arbatą, klausausi džiazo
Sunkias mintis veju šalin
Neprislėgtas dienos darbų -
Esu toksai, koksai esu -
Su savo mintimis už stalo
Klausausi džiazo, geriu arbatą.

Arabų raštais (vištos koja)
Ant lapo popieriaus iškloju
Viltis ir lūkesčius slaptus,
Ne vienerius metus augintus
Įkalintus vienatvės rūmuos
Žodžius, ne auksu padabintus.

Tie paprasti, gal net banalūs
Kaip du vandens lašai panašūs
Troškimai, žodžiai ir siekimai
Į vieną upę susilieja
Putoja, verda manyje,
Ir kaista kraujas, temsta akys ...

Atšalusią geriu arbatą
Nutyla muzikos garsai
Nebeturiu ką pasakyti
Daugiau nei tu žinai, mažyte
Nebent linkėčiau: į sveikatą,
Klausykis džiazo, gerk arbatą.

Quella 1999

Quella. NEIŠSIPILDYMAS 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:13:53
O aš suvirpėjau, Tave vos išvydęs -
Akimirksniu štai subujojo jausmai
Nublanko dvejonės, kančia ir pavydas,
Nušvito staiga man pasaulis keistai:
Pakėliau save į svajonių aukštybę!..
Bet aš suvirpėjau, Tave vėl išvydęs.

It krištolas dužo slapčiausi troškimai,
It gintaro rūmai, čia buvę - nebuvę,
Po šitiekos metų, po šitiek laukimo,
Po bandymų keisti save ir likimą
Likau nugalėtas, likau nemylėtas!..
O tik suvirpėjau, Tave vos išvydęs.

Vėl ritosi dienos ir sliūkino naktys,
Gyvenom kas sau, vien tik savo pasauliuos,
Nebuvo kada man stebėtis, apakti
Nuo tavojo grožio švytėjimo mielo,
Tik tąkart, atsukęs vėl veidą į vėją,
Ašai suvirpėjau, Tave vos išvydęs.

Druskininkai, 1999

Quella 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 19:20:15
SUGRĮŽIMAS
Tą rytą pabudau anksti
Išgąsdintas pakilo paukštis
Tekėjo saulė
Buvo baisiai gera
Stebėti kaip mažyčiuose rasos lašeliuose
Pakibusiuose tarp dangaus ir žemės
Pražydo, skleidėsi vaivorykštė
Už lango vienišą, išdidų gandrą
Regėjau sklendžiant virš laukų gimtinės
Nudegintų sausros ir saulės spindulių
Ištroškusių lygaus lietaus grojimo
Ir žiūrinčių su viltimi į giedrą dangų
Plačiai išskleidusį sparnus gražuolį
Juodai baltų sparnų galingais mostais
Bekylantį į kovą dėl būties
Ir tūpiantį lizdan maitint jauniklių
Lydėjo akys ir širdis
Pabiro mintys
Ir pasipylė klausimų kruša
Dvejojimų ir abejonių liūtys
Ar aš kada galėčiau taip mylėt senolių žemę
Kaip myli ją šis baltas laisvas paukštis?
Ar būdamas paukščiu galėčiau taip su ja kalbėtis
Kad ir be žodžių viskas būtų paprasta ir aišku?
Ar būdamas žeme galėčiau visą save gyvybei atiduoti
Ir ją pavargusią priimti poilsio visiems laikams?
Ar aš galiu?
Nesuradau atsakymų į klausimus tą kartą
Neįžvelgiau tada gamtos esmės gilumo
Ir šiandien tiesą sakant pasakyti negaliu
Ar iki galo pajaučiau gimtosios žemės dvasią
Kuri plevena vėju virš laukų platybių
Kuri kas rytą aukso spindulius mums beria
Ir duoda derlių nepasėto grūdo
Kuri mus saugo, rengia ir maitina
Ir gimdo norą virst paukščiu spanuotu
Nuo žemės atsiplėšt nors valandėlei
Apsukti ratą virš gimtos sodybos pievų
Apglėbt žvilgsniu kiek užmatai ir stipriai apkabinti
Sugrįžt namo ir būti savimi.
(C) Quella (Druskininkai-Alytus, 2000 05 24)

Quella. TRYS KLAUSIMAI SAU 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 20:10:53
Kaip sausros iškankinta žemė
Kaip šalnos pakąsti žiedai
Kaip išdžiūvęs kalnų šaltinis
- Vis dar gyvas?

Nebelaužau iš skausmo rankų
Iki kraujo delnų nedraskau
Ir širdis daug mažiau kraujuoja
- Pripratau?

Nebelaukiu dangaus stebuklo
Ir nebetikiu taip savimi
Gyvenu šia diena ir džiaugiuosi
- Ar laimingas?

Quella 2000 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis, 18:14:37
***

Pakilki, vėjau,
Mano bendraminti,
Pažadink vėtrą manyje,
Kad ji su šaknimis išrautų
Many giliai išsikerojusias ydas, -
Pakilki, vėjau.

Pakilki, vėjau, -
Uragano siausmą,
Taifūno jėgą, štormo įtūžį grąžinki,
Kad nesitaikstyčiau daugiau su savo
Silpnybėmis ir abejingumu, -
Pakilki, vėjau.

Pakilki, vėjau, -
Birios mano mintys
Teskrieja su tavim į plačią erdvę,
Neleiski man užmigti ar nusiraminti,
Neleiski man sustoti kelyje, -
Pakilki, vėjau.

2000 08 21

Quella 2000 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis, 21:54:53
Nusišypsok man, nepažįstamoji
Praplaukdama pro šalį nesustojus
Pasiųski žvilgsnį, gal net oro bučinį
Tada, žinau, greičiau ateis rytojus

Aš įsiminsiu tavo veidą, nepažįstamoji
Raiškias akis ir skruostus, lūpų liniją
Tvarkingai sušukuotus plaukus juodus
Ir eiseną - lyg plauktumei debesimis

Naktinis Vilniau, liksiu su tavim lig ryto
Berankiodamas džiaugsmo trupinius
Ir vyną gerdamas tiesiog iš butelio
Skandinsiu savo skausmą Panery

Man reikia susirinkti savo duženas
Bei suklijuot save į darnią visumą
Man reikia patikėt iš naujo savimi, -
Nusišypsoki man, o nepažįstama …

Quella. Gitara 2000 m. gruodžio 6 d., trečiadienis, 13:38:50
pirštai tik bando sujungti
mintis ir stygas,
lyg raškytumei uogas nuo krūmo
ar rinktum po vieną pabirusias

aš maldauju prabilti tave
dviem keistokais akordais
kur nutolo, bet vis dar gyvi atminty
gerą tuziną metų

ir paliesdamas švelniai
žvelgiu į vibruojančią stygą
matematinės fizikos lygtys
be garso aprašo skambėjimą
2000 12 06

Quella. Apocalyptica 2000 m. lapkričio 21 d., antradienis, 20:54:58
O tylusis nematomas broli ir sese,
Mano prieteliai, mūzos sparnų palytėti
Negaliu šiąnakt jums nekalbėti ir kantriai tylėti
Bei ieškot savyje priežasčių priežasties

Jau žinau - nesunku įsileisti vidun abejojimų kirminą
Ar slapčiausias kertes išnaršysiantį nerimą
Nesunku nusisukti nuo prašančios rankos
Ir nekęsti savęs po beprasmės dienos ar nakties

Gal galėtum, nematomas broli ar sese,
Mano margo gyvenimo pėdas surinkti į vieną kelionę
Ir nupiešt paskutinį bespalvį švytėjimą?
Pėdom - mano vaikystės takeliais - pasitikti rytojaus einu
Vilnius, 2000 11 21

Quella 2000 m. rugpjūčio 8 d., antradienis, 16:56:17
Mano mažas sūnau,
Aš stebiuosi kaip greitai tu augi
Kaip tavy lyg mozaika susipina
Tūkstančiai galių
Kiek gerumo ir meilės tavy,
Kiek kantrybės ir ryžto,
Atkaklumo ir noro - visa
Begalybės spiralė

Naktimis kai užmigti iškart nepavyksta,
Aplankau tavo miegančią pasakų pilį
Neatsistebiu tavo sapnais
Kur regiu tave matant
Kur girdžiu tave girdint
Kur jaučiu tave jaučiant
Aš stebiuosi kaip greitai tu augi
Mano mažas sūnau.

Quella. Pamąstymas 2000 m. rugpjūčio 8 d., antradienis, 14:25:20
Vėjau, vėjau, mano vyresnysis broli,
Ar ir aš toksai – išdykęs ir nenuorama?
Kur pabuvęs, kur nebuvęs – nenuspėjamas
Tvirtas ir tiesus – neparsiduodantis?

Žvaigžde, žvaigžde, mano jaunesnioji sese,
Ar ir aš toksai – svajoklis ir namisėda?
Vis savas tiesas įrodinėdamas
Ir drąsias svajas savy augindamas?

Saule, saule, mano darbštuolėle mama,
Ar ir aš toksai – per dieną lyg per ašmenis?
Vis skubėdamas, ir niekaip nesuspėjantis,
Darbus nepabaigiamus bedirbdamas?

Mėnesėli, mano mielas geras tėti,
Ar ir aš toksai – su meile ir su šypsena?
Savo širdį vis kitiems dalindamas,
Sau visai nedaug tepasilikdamas?

Quella. Apocalyptica 2000 m. lapkričio 21 d., antradienis, 20:54:58
O tylusis nematomas broli ir sese,
Mano prieteliai, mūzos sparnų palytėti
Negaliu šiąnakt jums nekalbėti ir kantriai tylėti
Bei ieškot savyje priežasčių priežasties

Jau žinau - nesunku įsileisti vidun abejojimų kirminą
Ar slapčiausias kertes išnaršysiantį nerimą
Nesunku nusisukti nuo prašančios rankos
Ir nekęsti savęs po beprasmės dienos ar nakties

Gal galėtum, nematomas broli ar sese,
Mano margo gyvenimo pėdas surinkti į vieną kelionę
Ir nupiešt paskutinį bespalvį švytėjimą?
Pėdom - mano vaikystės takeliais - pasitikti rytojaus einu
Vilnius, 2000 11 21

Quella. 'Vaidilos rūsys' 2000 m. gruodžio 13 d., trečiadienis, 22:04:12
Juodasis metalas,
Ąžuolo baldai
Iš nuovargio gęstantis žvilgsnis
Tavęs nepaliečiantys
Komplimentai
Tavęs nepasiekiančios
Mintys

Iš lauko, iš gatvės
Iš vakaro rūko
Į tavo pasaulį
Į tavo kasdieną
Nelauktas ir nekviestas,
Nepažintas
Lieku nė trumpam
Neužėjęs

Quella. KAIP GERA 2000 m. birželio 7 d., trečiadienis, 18:15:40
Kaip gera skaityti mintis tarp eilučių ir žodžių,
Stebėtis spalva, kompozicija, jausti proporcijas
Girdėti garsus dar tik gimsiančius, net nepakilusius
Skristi
Kol nepaliesi klavišų, stygų ar vario;

Išreikšti idėją, suvienyti formą ir turinį,
Supinti, sulydyt savy įvairiausias galias ir gebėjimus,
Praskleist nežinojimo uždangą, skęst informacijos jūroj,
Išplaukti,
Pradėti iš pradžių, ir viską iš naujo pažinti;

Kaip vaikui žavėtis kasdieniais dalykais ir kalbinti žmones,
Kas kartą kitaip pamatyti gimimą - gyvenimą - mirtį,
Dainuoti -
Senolių dainas, sekti protėvių pasakas,
Įprasminti meile ir darbu savo alsavimą.

(C)Quella 2000 06 01

Quella. Apie poezijos būtinumą 2000 m. gegužės 31 d., trečiadienis, 19:21:55
Šešiolikos nevertinau poetų -
Domėjaus kūno lyrika, ženklų kalba.
Dabar kuriu eiles - tad ko stebėtis,
Kad retas ima knygą į rankas?

Quella. ALYVOS 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:31:34
Regėjau šiandien - skleidėsi alyvos
Nusvirę kekių kekėm jų žiedai
Virpėjo vėjy lyg gitaros stygos,
Svaigino ir viliojo atvirai

Prieš saulę milijonai žiedlapėlių
Švytėjo kokia dešimčia spalvų
Norėjau nejučia pavirsti vėju
Ir skrieti šėlti nardyti tarp jų

Regėjau šiandien - skleidėsi alyvos
Praeis diena, kita - jos nužydės
Jų įspūdis - taurus, kvapnus ir gyvas
Mane ilgai lyg pasakoj lydės
Quella (2000 05 11)

Quella. NORAS 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:09:52
Dar negirdėjau
Betgi taip išgirsti noriu
Tave dainuojant ar brazdenant gitara
Užmerkt akis
Įsiklausyt kiekvieną žodį
Ir susiliet kartu su virpančia styga.

Garsų harmonija!
Ar gali kas prilygti
Jai švelnumu, palaima, virpuliu, jėga?
Aš - tarsi muzika
Lyg stygos visas virpu
Liūdnai mažorine čiurlioniška gaida.

1996

Quella. IŠPAŽINTIS TELEFONU 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:05:22
Telefonas bejausmis
kurčias
nebylys
ar girdi ne mankurtai mes
suvoksime
siela pajusime
vienas kito alsavimą
būtina
nusiplauti kruvinas nuodėmes
už išdegintą žaizdą
apnuoginta
geležim
atsiverti lyg langui
tau į delnus krentu
mylima.

(C)Quella, 1989

Quella. NESTEBINANTIS PARADOKSAS 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 20:13:37
Aš stebiuosi kometa - kodėl ne saule,
O keistu laikinumu, kuris išnyks?
Aš stebiuosi laiko optine apgaule -
Kas netikra, kas miražas, atspindys.

Aš tikiu, nes tuo tikėt be galo noriu,
Kad ateis diena, kai saule patikės,
Ir aukštais kalnais, laukų beribiais toliais,
Ir blyškia šviesa manos mažos žvaigždės.

Lyg Ikarai - tik aukštyn, į amžinybę
Drąsiai modami betirpstančiais sparnais !
Užmarštin nuviję rūpesčių gausybę
Sparčiai kylame ...
Ar manom nusileist?

Quella. SKUBĖJIMAS 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:30:17
Gal verčiau šiandien užuot atidėjus?
Dulkes nusėda laikmečio veidą
Nebepažinsim po šimto metų
Savo šaknų anei savo vaikaičių

Dienos it smiltys - byra tarp pirštų
Slysta iš rankų tarytum nebuvę
Kur nukeliausi, ką bepaklausi -
Amžinas ciklas, uždaras ratas

Quella. MALDA MYLIMAI 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 08:20:05
Dieve, jei būtau didelis paukštis
Virpančią širdį saulei aukotau
Kad ji tau kelią nušviestų

Dieve, jei būtau milžinas medis
Žydinčią šerdį upei iškirstau
Kad ji tavęs neužlietų

Dieve, jei būtau akmens beširdis
Tau tad iš kelio aš pasitrauktau
Kad tik neužsigautumei

Dieve, jei būtau!
Aukščiausias, jei būtau!
Viešpatie, aš tik žmogus.

Vilnius 1989 - Druskininkai 1999

Quella. NESTEBINANTIS PARADOKSAS 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 20:13:37
Aš stebiuosi kometa - kodėl ne saule,
O keistu laikinumu, kuris išnyks?
Aš stebiuosi laiko optine apgaule -
Kas netikra, kas miražas, atspindys.

Aš tikiu, nes tuo tikėt be galo noriu,
Kad ateis diena, kai saule patikės,
Ir aukštais kalnais, laukų beribiais toliais,
Ir blyškia šviesa manos mažos žvaigždės.

Lyg Ikarai - tik aukštyn, į amžinybę
Drąsiai modami betirpstančiais sparnais !
Užmarštin nuviję rūpesčių gausybę
Sparčiai kylame ...
Ar manom nusileist?

Quella. CHAOSAS 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 20:08:23
Iš tų pačių lūpų
Iš tų pačių žodžių
Į virtinę keistą sugulę
Įprasminę mintį
Chaoso verpetuos
It kraujo lašai sunkias žodžiai

Vieni - dar negimę,
Kiti - užrašyti
Treti - savyje uždaryti
Ar reikia poetui
Erškėčių vainiko
Kad žodis galėtų prabilti?

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis