VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Quella_Prašymas 2001 m. lapkričio 9 d., penktadienis, 16:33:07
Mielieji mano, dirbantys ir kuriantys,
Kurie matuojat laiką išreikštom idėjomis
Natų pynėm ir kolorito blyksniais
Tarpueiliuos įprasmintomis mintimis -
Nubraukit nuo kaktos upelį prakaito
Trumpam padėkit temperą ar lyrą
Įsiklausykite, ką kalba jūsų širdys
Ir leiskit man šį šnabždesį išgirst.

Quella. Čia ir dabar 2001 m. rugsėjo 10 d., pirmadienis, 21:41:43
Čia ir dabar - kaip oras ir vanduo
Ten ir rytoj - prasmė ir duona
Esu taškas, lekiantis spinduliu
Stovimas bilietas į vieną pusę
Atsigręžiu tik mintimis ir prisiminimais-
Man gaila palikti vaikystės svajonę
Nepagautą Babrungo lyną
Nusinešusį jauką ir valą
Nutraukusį mūsų bendravimą
Tarpu dviejų pasaulių
Matau kaip mano rankos
Susigniaužia į mažą kumštį
Vaikiškos akys išspaudžia ašarą
Tikrą ir sūrią ...

Quella 2000 m. gruodžio 18 d., pirmadienis, 21:57:21
Tai ką tau sako vanduo -
pamiršk
Žiūrėk kaip šneka gyvybė
žiemą
'Padarė žiedą gėlė'
(sukrovė)
Tarp žalio krūmo baltuoja
rankos

Šiandieną norėsiu likt
vienas,-
Aš kalbinsiu naująjį
žiedą
Žiūrėsiu kaip jis
būva
Klausysiu kaip jis
gieda

Tai ką tau beria šviesa -
palik
Lyg atspindį savo darbų
prasmę
Visai nepažįstamiems
nepažintiems
Sakytum vienintelį grūdą
saugok

Tai ką gaubia naktis -
mylėk
Ten kur tavęs nėra
sapnas
Švelniai saugo tave
viešpats
Ar tu tiki ar ne
melskis

Quella 2001 m. vasario 26 d., pirmadienis, 09:52:34
Ne tuštumos, ne vakuumo -
nekenčiu tuštybės
užpildančios erdves atliekomis
spalvotais muilo burbulais
neištesėtais pažadais
gražiuos blizgučiuos įpakuotos prekės
lakuotas perpuvęs velykinis kiaušinis
įsiklausau į tylą -
čia daugiau prasmės
nei rasčiau didmiesčio triukšme,
šauniausiam šou
ar mokslo konferencijoj
esu amatininkas - aš statau
Tibeto vienuolyną savyje
tikiu, kad tiesą sakė kinas Laozi:
"tiesūs žodžiai nebūna gražūs,
gražūs žodžiai nebūna tiesūs"

Quella. Uvertiūra susitikimui su DJ 2001 m. vasario 9 d., penktadienis, 16:08:47
Hey, DJ
ateik septintą
vakare
aš lauksiu Brode
netoli Žvėryno tilto
rankose pluoštelis lapų
pažasty ruginės šlakas
dantyse kvapnus cigaras
akyse troškimas kurt
Hi, DJ
tu rimtas vyras
pusę litro
pastatysiu
Kai išgersim - surimtėsim
Dar labiau nei paprastai
Bye, DJ
tik parašyki
man kurią
savaitės dieną
eit į gatvę prieš septynias
eit į gatvę ...
Brodą ...
gatvę ...

Quella. Išankstinis atsisveikinimas 2001 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 15:47:35
Aš kalbėjau aukštom materijom
Atitrūkęs nuo žemiško mąstymo
Nebejausdamas žemės po kojom
Tariausi gebąs skrist

Nerūkiau ir saikingai gėriau
(O galėjau pakelti kaip reikiant)
Per mažai tave mylėjau
Per mažai tavęs geidžiau

Dar po vieną vinį į delnus,
Ir vienintelis durklo kirtis -
Tavo akys kaip visad švelnios -
Aš galiu ramiai numirti

Vilnius, 2001 02 08

Quella. NESPĖJU ... 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:59:18
Nespėju tavęs susapnuoti –
Štai pateka saulė, ir rytas
Pabudinęs visa, kas gyva
Per rasą it ašmenis ritas –
Nespėju tavęs susapnuoti.

Nespėju tavęs apdainuoti -
Štai vakaro draikos šešėliai
Begarsiai, liūdni ir spalvoti
Priglunda prie raustančio mėlio –
Nespėju tavęs apdainuoti.

Nespėju tavęs pavilioti –
Diena seka dieną, o naktį
Nėra kam save dovanoti
Nėra kam save atiduoti –
Nespėju tavęs pavilioti.

Jotvingiai, 2000 06 20

Quella 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:54:57
Prisiglausk. Nuraminsiu, apglėbsiu.
Patikėk – tu tikrai man brangi.
Nenurausk, kai jausmų nebeslėpsiu
Taip ilgai išnešiotų savy.

Dar pabūk apsupta mano rankų.
Neskubėki ištrūkt, dievaži!
Aš kasdieną to virpesio laukiu
Ir myluoju tave mintimis.

Pasisuksi išeit. Buvo gera.
Ir švelnumo abu sklidini.
Ar pajėgsim įveikti barjerą
Ir išlikti pačiais savimi?

Salzburg, 1996 05 15

Quella 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:48:27
Bendrabutis. Vakaras. Sklaidosi dūmas
Uoslės aparatas fiksuoja alutį
Akis – ne erelio – būtybes palydi
Klajojančias čia tarsi po katakombas

Kažkas nusikeikia. Ten virkdo gitarą
Pilietis be pulso: rytoj egz–ekucija
Ramybės neduoda apygirtis mentas
Priplaukęs–atplaukęs jausmų atgaivint.

Viryklė pajuodus, šlykšti lyg kloaka
(Kiekvienas kas užkuria ugnį – VIRĖJAS)
Bendram katile greit sutirpsta svajonės,
Iškyla rūstybe visa realybė

Kamputyje slepiasi tyrosios sielos
Kitaip – tuoj pakrikštys, ir neatsispirsi!
Pažinsi Naktinį, kada tik suprasi
Kaip veikia alaus ir tabako tandemas.

Vilnius ('Niujorkas'), 1989 02 13

Quella. Daugiau 2001 m. birželio 4 d., pirmadienis, 22:54:48
Patylėki, prašau, nebereikia
Pigūs žodžiai, daug vyno aitraus
Aš šį vakarą noriu išgerti
Aš šį vakarą noriu daugiau
Pasislėpt užsimiršti pabėgti
Nuo pilkos kasdienos nuo tiesos
Nuo žmonių, nuo savęs - nebereikia
Iš tiesų aš šiandieną kitoks
Apakau, nes norėjau matyti
Sudiržau, nes norėjau pajaust
Apkurtau, nes norėjau išgirsti
Uždusau. Pavargau. Išėjau

Quella. Sinusoidė 2001 m. balandžio 13 d., penktadienis, 15:03:21
Mano nuodėmių kreivė vingiuoja
Per gyvenimą tarsi per dykumą
Kerta iksų ir ygrikų ašį -
Gyvenu kilimu, kritimu.
Alt vienuolika (♂), šičia - (♀) alt dvylika
Jų daugiau, negu juodvarnių lakstančių
Jų tirščiau negu rūkas pavasarį
Kur aptraukia ydingas akis.
Gyvenu. Ir bandau kontroliuoti
Viduje pasislėpusį gyvulį,
Prisidengusį žmogišku kūnu,
Kantriai laukiantį savo eilės.
Aš esu Homo Sapiens Erratus
(Canis Lupus - Vulgaris, Eroticus)
Tik piemuo, negalįs išsilaisvint
Iš tvirtos sinusoidės globos.
Aš norėčiau pakeisti matavimus,
Koreguoti vertybių sistemą
Mano nuodėmių kreivė taps spinduliu -
Ką galėsit tada pasakyt?

Quella. Prisipažinimas meilėje masinės informacijos priemonėms 2001 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 15:21:58
Susipykau su savo televizorium
Paskelbiau neregiadienių sezoną
Man gi dabar TV - 'tovo' ...
Bulvarinė spjauda apdrėbs kiekvieną
Iškilusį aukščiau vidurkio
Apie mažus žmogeliukus išvis tyliu
Per radiją nuleidžiami juokai
It šou spektakly 'Muljonierius'
Lyg nuotekų vamzdynu - į ausis
Man plūsta marių marios šlamšto
Talpinamos nesąmonių kampelin mintys
Plepučių tauškalai ir švankūs anekdotai
Svarbiausia - įvaizdis
Na, gal dar troškulys
Ir wiskas.
Man nieko nebereikia
Literatus - į Lietuvos Archyvą
Valstybine spyna rakinamą:
- SUNUMERUOT.
- SUSIŲT.
- UŽANTSPAUDUOTI.

Quella. Čaturanga 2001 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 16:14:20
Aš jį padariau. Negražiai.
Be meilės ir be teorijos
Ir be gailesčio - išdidžiai
Ir be paniekos - kaip tik norite.

Pasispardymas teikė jėgų
Jo gynyba tik audrino vizijas
Aš turėjau suspėti laiku
Pasiimti geidžiamą prizą

Dar akimirka, dar judesys
Ir beviltiškoj pozoj sustingęs
It kanoninėj tabijoj kritęs
Man atsidavė nelaimingasis

Quella. Savianalizė 2001 m. sausio 17 d., trečiadienis, 23:14:49
Skorpionas, geliantis sau,
Gyvatė, ryjanti uodegą,
Savižudis, išdrįsęs žengti
Paskutinį gyvenimo žingsnį
Pasirinkęs saviaukos kelią
Išspręsti gyvenimo užduotis
Palikęs viską savieigai
'Po manęs nors tvanas' - kalbėjo

Savalaikė savireklama
Žydėjo brodo pažasty
Štai jums tikra savidulka -
Savivaisa žada derlių iš nieko
Tauta pakorė idealus
Pamynė savivaldos principus
Paskerdė savikritiškai mąstančius
Nutarė imtis saviveiklos

Skerdynes pavadino savigyna
Vagystę - tiesiog savitarna
Savivalę - veiksmų laisve
Iššaukta savisaugos instinkto
Nereikia mums savikontrolės
Nepasiduosim kvailai saviauklai
Išjunkime ponai savistabdžius
Uždrauskime savigarbą

Degtinę mums - už savikainą!
Susikiškit kur norit savitvardą
Mes išties labai savarankiški
Savanoriškai pasigersime
Nepadės mums nei savitaiga
Nebent savišalpos kasos
Pažiūruos mums litą laikraščiams
Susėsim išvietėj - savišvieta ...

Jūs ieškote čia atsakymo?
Nepaglostyta jūsų savimeilė?
Neišaukštinta jūsų savimonė?
Savanaudiška, ką besakysi ...
Aš esu tiktai skorpionas
Gal gyvatė, ryjanti uodegą
Aš esu lietuvis savižudis
Pasiruošęs lemtingam žingsniui

* brodas- Gedimino pr. Vilniuje

Vilnius, 2001 01 18

Quella 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:55:53
Norėčiau tavo veidą giedrą
Matyt kas vakarą šalia.
Apglėbt, priglausti. Ir išsaugot
Tą jausmą, plazdantį ore.

Norėčiau visą tavo kūną
Nuberti ryto bučiniais.
Kas pasakys, kad taip nebūna,
Kas pasakys, kad tai praeis?

Norėčiau visas pasinerti
Į tavo svaigulių gelmes –
Ir neišplaukt, ir nenuskęsti,
Neatsiskirti nuo tavęs.

Norėčiau tau padovanoti
Ką tik įsivaizduot gali.
Minčių ramybę drumsčia norai
Bei supratimas, kad myli.

1996 05 23

Quella. LAIŠKAS MERGAITEI 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:42:27
Tikiuosi, sėkmingai grįžai ir gerai namuose pailsėjai
Viliuosi, kad vakar nebuvo tau šalta kai verkė dangus
Nereikia iliuzijų, oro pilių ir nenuoramos vėjo
Sakyk, ką radau tavyje ir kodėl taip jauku?

Mes laidėm iš lanko strėles, sako – žaidėm Amūrus
Kaip taikinius širdis išstatę į lietų nakties
Nepyk, kad prašoviau pro šalį, kad ašaros srūva –
Nenoriu užgauti tavosios jaunutės širdies.

O tūkstančių tūkstančiai mūsų gyvenimų kreivių!
Iš daugelio jų erdvėje ir laike dvi trumpam susitinka,
Pabūna kartu, vėlei skuba greičiau išsiskirti,
Ir tęsti kelionę visatoj – erdvėj ir laike.

Vilnius, 2000 06 16

Quella 2000 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis, 20:50:20
Kai viltis lyg laivas sudūžta
Mes ilgai nerandam savęs
Mūsų mintys – paukščiai be gūžtos –
Nebegieda ryto giesmės

Ir iš naujo, daug ką supratę
Statom savo svajonių pilis
Mes – dievai, tik be dieviškos galios
Mumyse dar plaka širdis.

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis