Quella eilėraščių rinkinys, Nr.3

Requiem Arūnui B.

rugsėjis
kaip kasmet rugsėjy
aš sugrįžtu į mūs mokyklos kiemą
tegu tik mintimis
trumpam
tegu
aš vėl regiu
merginų plaukus vėjy
pievą
nusėtą plazdančių rudens ženklų

sėdėjom klasėje kartu
pirmoj eilėj
prie lango
išdaigas pameni?
(ne sykį ir ne du)
man tenka prisiimt žodžius
sakytum pranašo
'jis savo mirtimi nemirs'
tegu ...

daug metų
mokslai ir darbai
gamyba
sprogimas 'Bliko' fejerverkų sandėly
už ką?
priėjome pavojaus zonos ribą
kodėl ir kaip
kame?
kada?

tu gyvu fakelu virtai
liepsnojai
tikėk
man būtų buvę
pernelyg skaudu
regėt karste tave
išsaugoti norėjau
atmintyje visai kitus vaizdus

tu ten toks pat
kaip visada
kaip klasės nuotraukoj
su atsagstytu mokinio švarku
tvirtai stovįs ant žemės
kiek prisimerkęs priešais saulę
tylus ir porimtis
mąslus

dabar kiekvienas
fejerverkų pliūpsnis
petardų trenksmas
raketų skrydis
į nakties erdves
man reiškia ne tiktai
stebuklą
kas kartą jie
man primena
tave

2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 18:51:57

Turto deklaracija

Aš teturiu žinojimą
Ir nieko
Daugiau (tikėk)
Man nepriklauso
Kas verkia
Skiriasi
Palieka
O man gana
Nedaug
Negausiai

Aš teturiu tikėjimą
Ir tiesą
Nauji dievai
Manęs nekausto
Kas juoksis
Kas pašieps
Tešiepia
Paskiausias
Juokiasi
Garsiausiai

Aš meilę teturiu
Ir mažą viltį
Kad nuolatos ji
Kantriai trykštų
Ir dalinu
Kam žodis
Žvilgsnis
Kam šiluma
(nors vakarykštė)

Aš nieko neturiu
Ką būtų verta
Su savimi
Pasiimt į kelią
Tik meilė
Žinios
Žodis
Žvilgsnis
...
Kalėjimas - lazda - terbelė

2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 18:50:08

Ieškojimas

Pakeliu dulkėm nusėdusias
Senas nušlifuotas tiesas
Aksiomą, lyg pamato polių
Įspraustą į atmintį

Negrabiai nubraukiu užmarštį
Tiesos iškrinta ir dūžta
Suskyla į begales
'kas', 'kaip' ir 'kodėl'

Ima svyruot aksiomos
Pabyra iš guolių mintys
Renku jas kartu su tiesos gabalėliais
Dedu į naują mozaiką

Iš savo karčios patirties
Išverdu klijus. Tebūnie
Tai mano tiesos-aksiomų
Mozaika
Vitražas
Veidrodis

2002 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis, 17:23:26

Seliava

Vaiskų rytmečio rytą
Ant molo sutikau ryboką
Anas vaikė žuveles
'Karšta vasara.
C'est la Vie'
 - pastebėjau
'Je, seliava' pritarė
'Matyt netinkamas metas
rimtų žuvų medžioklei'

2002 m. liepos 26 d., penktadienis, 09:38:45

Išgėriau

Išgėriau per daug. Nepadoriai.
Ryte - nė vienoj akyje.
Man dūšioj sunku, - mano broliai!
(O kam dabar lengva, ar ne? ;)

Pasikabinau Pisuarą. Ant sienos.
Žiūrėjau. Mąstyti bandžiau.
Ryte renuarą palaisčiau skysčiu.
Palengvėjo, tikrai palengvėjo!

Stiklinė alaus. Dvi arbatos.
Trys kąsniai sprangaus karbonado.
Kad taip iki vakaro išgyvenus
Kol gėrovai manęs nesurado...

2002 m. birželio 5 d., trečiadienis, 14:13:52

Penktasis matavimas

Lyg saulės spindulys ir atspindys - tiese,
It žemės kirminai - paviršium,
Kaip žuvys - vandeny, ar paukščiai - erdvėje
Mes judam į visas puses (be tikslo?)

Ar laiko strėlę lekiančią regi,
O praeitį meni, gal ateitį įsivaizduoji?
Gyventi reikia tik dabartimi
Ar žinai, kas penktasis matavimas?

2002 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis, 15:30:19

Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis
Karštos naujienos