VIZIJOS

Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

2015 m. birželio 5 d., penktadienis, 22:58:41
Blondine,
numeski suknią
Ir spindinčiais plaukais,
kaip pagunda sapne,
Pro stogo plyšį
nusileisk
į
šitą liūdną namą
Ir lempas užgesink
ir nuramink tu jie...
nes stato veidrodį ant tvoros.

2015 m. birželio 5 d., penktadienis, 22:49:28
Užsikalęs visas langines
Tupėjau
Nemylėjau ilgai moteriškės jokios,
Kol nesutikau virtualios akių šviesos.
Ir ilgus vakarus prie kompo sėdėjau.
Bet kompas manasis
Tik daiktas bedvasis,
Meiles jokios as jai jaust ilgai negalėjau,
Per daug skirtingi mes abu.
Kai tave pamaciau,
Apkabint sumasciau
Ir nestis norejau,
DiEvišką meilę pajausti norėjau
Bet šnybštas išėjo.

Parodija 2015 m. birželio 28 d., sekmadienis, 09:22:19
Pilnapadė, pilnapadė,
Visus padus susibadė;
Pilnapadė, silpnaprotė,
Tuoj ims ant nervų groti...
Oi, kur gaut tokią pilnapadę,
Kuri po padu pakišt nemanė
Kiekvieną kaip savo grobį?

Tau panorėjus. 2015 m. birželio 17 d., trečiadienis, 12:05:52
Greitai Joninių naktį
Mes nemiegosim,
Paparčio abudu ieškosim,
Šoksim, dainuosim į lūpas bučiuosim
Trumpiausią metų naktį
Po rasas braidysim,
Vainikėlius pinsim,
Neryje plukdysim...
Laužams suliepsnojus
Per juos šokinėsim,
Būčiuos akytes mėnulio sviesytė
Ligi ryto saulės
Su kaimynais sėdėsim...

2015 m. birželio 17 d., trečiadienis, 11:56:31
Profesija
..............................
Dar statai
pastatai
dar palapynė stovi
.
Ar giriesi
kad geras
patiręs
statybininkas-
dailininkas -
krano valdytojas
Ieško darbo.
.
vylingas dūmas,
vylingus jausmus
aplinkui sėja.
.
Josios rūtos ir agurkai
baigia džiūti,
    nors ir laisto vis tankiau,
    kad pridengtų kiek saulutę,
    Debesėliui pasakyk
Tau arčiau nuo stogo.

Justina 2015 m. birželio 8 d., pirmadienis, 00:07:02
Ašara nuplovė
  nuoskaudos šešėlį
  Viską tau senai atleidau
Užgesinau didžiulę jausmo ugnį,
  Liko tik aidas tolimas giaustinio
  Aplinkui nieko naujo tik niūrus pasaulis

Johanas 2000 m. rugpjūčio 7 d., pirmadienis, 08:31:44
Vėjas
Depresijos ir
Liūdesio
    Vandenyse
Bangos nulaižys
    Ašaras…
Mes suprasim,
Kad tai ne pasakos,
O šluojantis visa
Depresinis vėjas…
Kelias
Mano sesuo Ašara,
Mano broli Liūdesy,
Padėkit pažinti
Džiaugsmą,
meilę,
šviesą…
Supratau.
Nepažinęs brolio ir sesers,
Nepažinsiu
Džiaugsmo
    Meilės
        Ir šviesos…
…ir niekas man kelio neužstos…
***
Meilės negalime
Atsikąsti.
Negalime pauostyti.
Ji kaip saulė -
Pateka ir nusileidžia…
Meilės pradžia
Meilės angelas,
Pasišovęs save
Pašventinta meilės
Strėle,
Pradėjo dalyti
Meilę žmonėms…
Beraščiai
Žiniuonis žinodamas
Kad žino
Mezgė
Knygas
Kurias ateities
Kartos ras ---
…ar saityti mokės
Nemokėdami rašyti…
Žiniuonis mezgė
Knygas…
Bandykim
Suduš viltis…
Kris paukštis,
Nesiekęs saulės…
Skils viltis,
Begalybėj gabaliukų
Neradusi savo
Saulėtų svajonių…
Baigtis
Nemiręs tu pabaigą
Regėjai,
Negimęs tautas
Vedei -
Norėjai duoti šviesą,
Nieko neimdamas
Už tiesą…
Klupsim prieš šviesą,
Bandysim lementi tiesą,
Kaip medžiai
nesuprantamai
ošim…
Metų laikai
Aptemo sutapo
Sušilo suprato ---
Teks kurti
Eiles,
Teks duoti
Pagarbą
Rudeniui…
Kaip medžiai
Kas kartą duoda
Rudeniui lapų,
O žemei -
Naują pradžią ---
Be magijos
Lašas laše -
Jūra.
Kraštas krašte -
Šalis.
Debesis debesyje -
Dangus.
Žmogus žmoguje -
Pradžia.
Žmogus Dieve -
Jau tobulybė šalia…
Mūsų siekiai
Meilė miškui -
Meilė dangui -
Meilė jūrai -
Meilė vėjui -
Meilė gyviui -
Meilė žmogui -
Meilė vaikams -
Meilė Dievui -
Meilė viskam…
Jei taip būtų,
Žemė būtų rojus…
Šiluma
Vėjas užpūs
Pasirodžiusį liūdesį.
Išdžiovins saulė
Pasirodžiusias balas -
Gimusias ašaras.
Suteiks vilties
Iki sekančio lietaus…
Nebūna
Tuščia…
Nežūsta snaigės,
Pabučiavusios šilto
Kūno audinius…
Šiltai keista…
Nemokėjimas
Dvasiškai išreikšti
To, ko nebūna…
Snaigės nežūva…
Nereikalinga istorija
Mokyklos suolas:
Sutrūkęs lakas,
Tūkstančiai trintų
Rankovių ant jo,
Kritusių ašarų
Dėl blogų pažymių…
Kas įvertins jį?
Gal tik burzgianti mašina,
Laukianti paversti drožlėmis
Nusenusio suolo istoriją…
Atmintis
Lapkričio pirmą
Mirusius pagerbk
Savo kalbomis.
Nieko nekeičiančius
Žodžius tark.
Tik nebark,
O mintimis užtark
Tuos, kurie buvo
Šalia…
Neužmiršdamas
Gyvųjų…
Tiltas
Mes užbaigsim,
Ko jūs įveikti nespėjot -
Nestatę tilto,
Griauti nedrįsim.
Atminty likusį gėrį
Šventu laikysim,
Kol diena parodys
Laikui,
Kaip mus lydėt
Per tiltą -
Šventumu ir dievybe nupintą…
Pretendentai į angelus
Savo ydų vergai,
Atėję į žemę išsilaisvinti
Nuo vergovės ir ydų,
Nusiplėškime nuo savo
Akių šydus,
Iki mirties slenksčio
Spėkime
Įrodyti gėrį,
Nemirštantį amžiais…
Ženkliška Lemtis
Nuostabus pavasaris…
Nebylus skausmas su juo…
Netvirtos kojos bučiuoja
Žemę…
Girtas…
Nuo pavasario
Ir ligos prigimties…
Ateis naujas
Pavasaris…
Nebylus skausmas
Su juo…
Likimas…
Poeto kančia
Susmirdusioje patalpoje
Susmirdę žodžiai
Susmirdusiai skambėjo ---
Antraip tie žodžiai
Būtų netikri -
Jei nejustų smarvės,
O po to - šlovės ---
Apvalė
Pavogė tai,
Kas buvo vogta.
Pamokė - mokslų
Nebaigę.
Nesuprato, kad
Padės apsivalyti,
Truputį privalumų
Įgyti,
Susirgusiam traumas
Išgyti.
Saulė kvadrate

Rimas 2000 m. vasario 22 d., antradienis, 10:51:35
Kur tu, antra jaunyste,
Sugrįžk ir paskubėk,
Nes jau antra vaikystė
Neduoda man liūdėt...

Auksė 2015 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 10:01:50
Kas per naktis
jau ledai nutirpo
Šiluma ir meilė tvyro
Pasiklausyk, mielasis, dainos,
Kuria dainuosiu tau si vakara
atejo laikas pazvelkt i akis
varpai suskambes is naujo.

Iš kito kaimo 2015 m. gegužės 15 d., penktadienis, 20:54:09
Kai pavasaris ateina
Širdžiai daros nespakaina-
Žiūriu ten,žiūriu ten
Gal truputį meilės noris

O kaimynė po langais
vaikšto lyg gašlūnė
šypsosi akutes varto,kojas kilnoja.
"Kaimynėli,kaimynėli,
leisk į savo triobą,
pamatysi ką aš duosiu
tau pačiupinėti.

vienuolė 2015 m. birželio 29 d., pirmadienis, 11:56:19
Esu ta pati, kuri parpuolus
  ant kelių melsdavo tave:
  klusni, tarnaujanti vienuolė,
...........................................
  esu šaukimas iš tyliausios celės,
  kurioje pasaulis nuošaly, –
...............................................
  o tu dar vis aukštai pakilęs
  nieko nematai ir negirdi.

2015 m. birželio 28 d., sekmadienis, 11:15:30
Pilnapadė,
basakojė eina gaudyti bernų
prasižergė, prasižiojo
pievoj tūkstantis gėlių.
...........................
Pasikloklojo ji sermėgą
kur vartysis su Jonu
kad mažoji skrusdelytė
nepalystų tarp pažastų

2015 m. birželio 28 d., sekmadienis, 10:36:14
Nuostabi draugė SKLEROZĖ....

Rašau,kad nelaikytum mirusia,
nes dar gyva esu,
nors vis dažniau užsimirštu
ir klaidžioju klampynėje minčių.

Va,stovint apačioj prie laiptų,
man kartais visiškai neaišku,
ar lipti ketinu aukštyn,
ar ką tik nulipau žemyn.

Kai prieinu prie šaldytuvo,
dažnai sunku man prisimint
Ar jau pavalgiusi esu,
ar atėjau ko pasiimt.

Tie akiniai mano mielieji
taip nuolat dingsta,net graudu
kai kokį pusdienį ieškojus,
ant nosies galo surandu.

O kai tamsa apgaubia žemę
ir aš naktiniuos marškiniuos
staiga man daros nebeaišku,
ar aš keliuosi,ar guluos.

Manau,kad man eilė rašyti
nepyk,jei kartais sumaišiau
gal vakar išsiunčiau tau laišką,
o gal pati aš jį gavau.

PPP 2015 m. liepos 29 d., trečiadienis, 19:59:30
Velnio vaikai
nevykdo teisumo
jie žino ką daro
tęsią
savojo tėvo darbus

mindaugas 2000 m. birželio 7 d., trečiadienis, 00:36:10
Viena kart per sniego pūga,
Nuoga paną pamačiau.
Sniegas dengė josios kūną,
Aš kažkodel tai sutrikau.
Kai tik jaudulys atlėgo,
Pažiūrėjau aš geriau.
Nebeliko ant jos kūno sniego,
Ir aš Asta atpažinau.

Paulai , kad prisimintu keistuolį... 2000 m. gegužės 24 d., trečiadienis, 11:25:18
Skausmas dygus bado padus
norisi eit bet kojos nekyla
norisi tart bet žodis subyra
gyvenimas tas pamišėlio akys
duobės kely ir skausmas širdy
noris mylėt
bet...
nešvies man žvaigždė, neūžaus man vėjas
priglaus tik gelmė sulaužiusi sielą
minia nesustos, praeis ji pro šalį
palikus gulėt keistuolį, benamį
ir kas jei tas skausmas
kas laimes troškimas
sušalusį kūną tik žvaigždės užjaus
gedėdamos kvailio rūku apsigaubs

RK 2000 m. gegužės 21 d., sekmadienis, 09:18:11
Rasa Katalikė, kuri prisimena Budos gimtadienį.

Savaėdžiams
poezijos badas.
Laukimas, suradęs
ištuštintus sielos namus,
suėdė save.
Radau išgulėtas
Sąmonės samanas.

Vytautas 2000 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis, 20:28:17
Mano mintys eilese: http://mintys.virtualave.se

Antigonė 2000 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis, 14:25:40
Mano medvilniniai eilėraščiai, menantys kazachų papročius, tie, kur po viršutiniais rūbais ir kitu žmogišku, nužmogėjusiu, paviršiumi, jie yra tikresni už visą vidutinišką internetinį ilgesį, kuriuo maitinasi nemirtingos vidutinybės, springstantys rašiniais vienišieji. Dar vienas eilėraštis, irgi medvilninis, žydras su mėlynu drambliuku, šią akimirką man yra gražiausias. Kitas eilėraštis, paliekantis medvilnę kaip drėgmė, paliekantis dėl Dievo ir Dėsnio, dar beldžiasi į pritilusių poetinių genų erdvę. Poezija ieško kelio pro Jūsų rambėjantį, sueities standartams pritaikytą žodyną. Rengdamiesi meilei, nusirenkite prastą poeziją, bičiuliai, nusirenkite...

M... 2000 m. gegužės 6 d., šeštadienis, 12:38:10
M...
Gyvenimas-didžiulė paslaptis.
Loterija! Gal kitas pasakys.
Bandyti lošti bet kada gali,
Tik, ar įdėti bus jausmai tikri?
Kuriuos mes nukišam gilyn,
Ir niekam nevalia iškelti jų aukštyn.
O kam? Dėl ko?
Nėra prasmės...
Bet, ar tu būsi gyvas,
Jei jau nebeskaudės?..

Paula 2000 m. balandžio 11 d., antradienis, 10:45:35
Pasaka be galo…
Ilgos ilgos slenka dienos
Marga marga kiek zmoniu
Ilgas pasakas dideli mes
Irc-e sekam nuolatos…
Apie Kelma,ruda meshki
Raganeles burtus,kaziolu isdaigas kazkur…
Apie KARMEN ilgus plaukus
Kurie plaikstosi visur…
Apie musu broli sava
Koks jis riteris puikus.
Apie Sarka-Kranklio zmona
Zdraicais paverstus visus.
Kaip Taiti nusiminus
Gryzo su Bona is mee'to namo
Bega kastone per pusnynus
Migas skrenda is paskos…
Stai dar Honda pravaziuoja
Bernu pulkas is paskos.
Nira savo tiesa kloja
Visi linksi is paskos…
Mip Eglainai galva suka
Renia guli po stalu
Bondas savo pypke ruko
Sako kicka desiu ant visu
Vel kanale liaudis miega
Laukia Ramos plepalu
Rama sako skersa dejau
Ir kalbeti negaliu..
O Dajana tikra ledi
Blonde ir faina pana
Paulai net pele ishsprudo
Op pakelti negaliu..
O kanalas toliau snaudzia
Rybkos plaukioja kur nekur
Pasirodo stai aiskauda
Liepia gerkle atidaryt placiau..
Donatela gero budo
Bet jos nuotaika bloga
Bet va Paula uzusnudo
Ir but pasaka baigta
Bet Sunytis dar uzbego
Ir aplojo tuoj visus
Ir kanalas vel sujudo
Plepa niekalus savus.
Stai Dasuri teslagalvis
Sako jis be smegenu
Nieko mes nepadarysim
Jai neturi anas ju…
O Encoras musu bosas
Kitana kieta merga
Jai kanale daug sakosies
Bana gausi bus chana
Ir Varvekliai nuolat luzta
Griauciai subraska kada nekada
Omnitelis stai nuluzta.
Vienisos pasaka baigta.
2000.03.02 Paula

erika 2000 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis, 21:17:41
Einu.
Skrendu,
Vejuosi vėtrą.
Sustoju.
Apsidairau aplink.
O dieve, aš akla!
Vis vien kažkam ranka pamoju ir...
Ir pamatau akis
Jos tokios tyros
Ir pajuntu rankas
Jos dega švelnumu
Aš užsimerkiu.
Aš nebenoriu atgalios
Aš ištirpstu...

ugne 2000 m. lapkričio 8 d., trečiadienis, 09:30:03
Traktatas parašytas...
Leiskit eiti!
- O ne dar laukia daug dienų...
Tai nesvarbu, kad šaukia vaisius,
Tu jį augint turi (rėkiu)
- Auginti vaisių
vienas juokas,
Tad nusijuokime kartu...
Jis mūsų žemę šviesiai puošia
ir vis ją plėšia iš žmonių!!!!!
- O kas tada pašers tą šunį?..
Kuris bėgioja nemarus,
Išalkęs bastosi po liūną,
Tai jam tavasis vaisius klius.<>
- GERAI! TERYJA IR MAITOJA!
O kai jo seilės ištekės,
Tegul vaitoja ir vaitoja.
Ir niekas jam nebepadės!!!

M... 2000 m. vasario 3 d., ketvirtadienis, 08:03:56
M...
Kodėl aš atėjau į šį pasaulį,
Neklausiau nei mamos , nei tėčio...
Tik spėjusi iš įsčiu atsiplėšti
Triukšmus, kvapus ir
Ryškią šviesą pajutau...
Ėmiau girdėti ir užuosti
Labai baugino visa tai,
Kol apsiėjo pamažu priprasti
Ir džiaugtis tuo,
Ką tik vėliau pasauliu vadinau...
Koks nesuprantamas, klastingas jis...
Ir didelis...Labai platus...
Ar aš pažinsiu jį prasmingai?
Ar būsiu bent maža maža dalis...

Linas T. (Roxetas) 2000 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis, 14:34:13
I praeiti,
I namus,
I geri, i blogi.
Ivairus....
Geras, blogas, abejingas.
Lauktas, nelauktas, reikalingas.
Issilgtas, nuosirdus,
Bejegis.... Kito kelio nebus...
Sugrizimas i zeme, i laukus,
Gatve, vieskeliu i kapus.
Sugrizimas tylus ir trankus
Greitas.
Ar lauktas ilgus metus.
Sugrizimas ryta, nakcia.
Sugrizimas atviras ir slapcia.
Sugrizimas i tiksla,
I nerima, vasara, ziema.
Sugrizimas i teviske,
Pasiilgta meile.
Mintimis, Svajonemis. I vaikyste.
Taku...Keliu... Pro namus...
Pro kapus...
...Ivairus...
I save, i tave
Ypac sunkus.

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis