Kundalini yoga site is the part of  Global Lithuanian Net

Kundalini Yoga. Cobra head. As title of site
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain

Čakros

Adi Šankaračarja, gyvenęs 7-8 a., rašė:
"Užtvindęs Nadis kelią nektaro srautu, tekančiu iš lotuso pėdų, atnaujinęs save iš Awakening chakras tviskančių Mėnulio sričių ir įgavęs gyvatės, susirangiusios trim su puse žiedo, snaudžiantis Kula Kunda ertmėje". [Kula Kunda reiškia Mooladhara sacrum kaulą].

Gyanešwara, garsusis Maharaštra šventasis, gimęs apie 1275 m, apibūdina kundalini savo knygos 6 skyriuje:
"Kundalini yra viena didžiausių energijų. Visas siekiančiojo kūnas pradeda švytėti nuo kylančios kundalini. Tada nereikalingi kūno nešvarumai dingsta. Siekiančiojo kūnas staiga imi atrodyti labai proporcionalus, akys atrodo šviesiai, o lėliukės švyti.

Guru Nanak Dev, gimęs 1496 m., mini kundalini pabudimus:
"Dievas žmogaus kūną sutvėrė kaip 6 čakrų buveinę ir jame įkurdino šviesos dvasią. Perskrosk majos okeaną ir susitik su amžinuoju Dievu, kuris neateina, nenueina, kuris negimsta ir nemiršta. Kai 6 čakros susilies, Surati (kundalini) perkels jus anapus netikrojo".

Žmogaus energijos laukas turi čakras arba energetinius centrus, vibruojančius skirtingais dažniais. Kiekviena jų mums suteikia tam tikrą galią, kuri mus sustiprina viduje, leisdama gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą.

Muladhara, pagrindo čakra, randasi nugaros apačioje, prie išeinamosios angos. Jos pavadinimas reiškia pagrindą arba atramą. Ji siejama su storąja žarna, pėdomis ir kojomis, gamtos jėgomis, kūniškumu, fiziniais pojūčiais, žemės elementu, raudona ir kaštonine spalvomis. Žmogui ji užtikrina saugumo pojūtį, galimybę išreikšti pagrindinius poreikius. Dvasinėje plotmėje – vystymosi ir puoselėjimo, buvimo visumos dalimi jutimą.

Saulės raizginio čakra yra tarp bambos ir širdies, po krūtinis, ties šonkaulių V. Ji reiškia "Sielos sostą". Ji siejama su skrandžiu, siela ir emociniu kūnu, ugnies ir vandens elementais, sodriai auksine spalva. Žmogui ji emocijų energiją paverčia gyvenimo troškimą, pvz., baimę į meilę, pyktį į veikimą, liūdesį į džiugesį ir pan. Dvasios plotmėje leidžia pajusti emocijų gelmę ir skatinti sielą. Chakras

Adžana, trečiosios akies čakra, randasi giliau kaktoje, tarp antakių. Ji reiškia vadovavimą, suvokimą. Ji susijusi su pituitary liauka, akimis, smegenimis, vidiniu ir kosmoso pažinimu, šviesos elementu, purpuro ir indigo spalvomis. Žmogui ji dualistinę mintį pakeičia intuityvia neutralia mintimi. Dvasios plotmėje dėmesys mąstymui, kur užtikrinama aiškumas ir ramybė.

Swadisthana, lyties čakra, randasi pilvo srityje tarp lyties organų ir bambos. Ji reiškia gyvybinės galios buveinę arba "Aš" buveinę. Ji siejama su genitalijomis, šlapimo pūsle, kitomis žmogiškomis būtybėmis, emocijų kūnu, vidiniu vaikiškumu ir laukiniškumu, vandens elementu ir oranžine spalva. Žmogui ji leidžia susieti save su kitais neprarandant savasties. Dvasinėje plotmėje leidžia plėstis ir kurti.

Anahatha, širdies čakra, randasi širdyje. Ji reiškia neprisirišti, atsinaujinti, išsivalyti. Ji siejama su savo ir kitų širdimis, rankomis, thymus liauka, aukštesniąja galia, vibracija kartu su visata, oro elementu bei žalia ir rožine spalvomis. Žmoguje skatina visuotinę meilę, neprisirišimą. Dvasinėje plotmėje leidžia patirti sąjungą, atsidavimą, nuolankumą gyvenimui, neprisirišimą.

Sahashara, pakaušio čakra, yra galvos viršuje, ties momenėliu. Ji reikia "tūkstančio žiedlapių lotosą". Ji siejama su pineal liauka ir smegenų žieve, sąmone, vienatinumu, švytėjimu, anapus elementų, balta, sidabrine spalvomis, šviesos skleidimu. Žmogui padeda vystyti dieviškąją sąmonę. Dvasinėje plotmėje – susijungti ir panaudoti begalines energijas, pažinti nepažinų, patirti transcendentalumą.

Manipuraka, bambos čakra, randasi 2-3 coliai žemiau bambos. Ji reiškia "lotoso brangakmenis". Ji siejama su plonąja žarna, inkstais, antinksčiais, kasa, tulžimi, kepenimis, vidine galia, individualumu, ugnies elementu ir geltona spalva. Žmogui leidžia susijungti su vidine energija ir galia. Dvasinėje plotmėje – užsidegti, jungtis su fizine energija.

Visudda, gerklės čakra, randasi gerklėje ties raktikauliais ir pečiais, prie pailgųjų smegenų. Ji reiškia tyrumą. Ji siejama su gerkle, ausimis, thyroid, parathyroid, visos esaties vibruojančiuoju sąryšiu, eterio elementu, karališkai mėlyna spalva. Žmogui padeda išreikšti tiesą ir išgirsti visatos balsą. Dvasios plotmėje – išgirsti, suprasti, išreikšti ir priimti Tiesą.

Aura yra psichinis laukas supantis visas būtybes, žmogiškąsias ir kitas. Jos dydis kinta nuo kelių colių iki kelių pėdų. Ji siejama su fizinio kūno sveikata. Visi organai veikia aurą, jos dydį ir spalvą. Žmogui leidžia pajusti energetinį "Aš". Dvasinėje plotmėje – žmogiškasis individualumas ir susitapatinimas su siela.

Titulinis | Pratimai nugarai | Įvadas
Pasikartojantys klausimai-atsakymai | Atsiliepimai

Mitologijos puslapis
Pasaulio kūrimo puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Global Lithuanian Net