Kundalini yoga site is the part of  Global Lithuanian Net

Kundalini Yoga. Cobra head. As title of site
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain

Tyla ir intuicija

Tyla yra visų dvasinių užsiėmimų pagrindas. Budistai yra tylos meistrai. Arba bent jau suvokia jos vertę. Tik tyloje išgirstamas" Dievas. Kai tylime, mūsų dėmesys nukreiptas į vidų. Mes pradedame jausti savo "Aš" arba dvasią.

Jogoje nustatytą dienų skaičių trunkančios meditacijos duoda specialius efektus. 40 dienų yra trumpiausias laikotarpis, kai galima sulaužyti įpročius ir pasiekti pasikeitimą. Geriausias laikas pradėti meditacijas ar naują pratimų rinkinį yra per Mėnulio jaunatį.

Pirmoji dalis. Kiekvieną dieną būnate tyloje ir įsiklausote į save. Rytą, prieš tekant saulei, yra geriausias laikas. Tiesiog prisėskite tyliai ir stebėkite savo mintis, kvėpuokite ir juskite kūno pojūčius. Optimalus laikas yra 22 arba 31 minutė. Trūkstant laiko, galima apsiriboti 11 minučių.

Antroji dalis. Dienos metu, prieš bendraudami su kitais, įsiklausykite į save. Ar ne geriau pačiam rasti atsakymus vietoje klausiant patarimo? Pereikite savo mintis prieš parodydami jas kitiems. Neiškraukite savo emocijų ant kitų..

Trečioji dalis. Kartą per savaitę atlikite tylos pratimus su partneriu arba draugų grupe. Nekalbėdami išeikite pasivaikščioti, kartu būkite namuose, valgykite ir užsiimkite kitokia veikla. Po ranka turėkite popieriaus ir pieštuką, kad galėtumėte bendrauti, kai yra būtina.

Flowers, silence and vibration

Rezultatas. Pamatysite, kiek be reikalo iššvaistome energijos ir kiek daug dėmesio skiriame išoriniams dalykams. Mintyse atsiras vietos, kad galėtume "girdėti" Dievą. Reikia įsiklausyti į save, jei norime išgirsti intuicijos balsą. Ji miega užslopinta minčių triukšmo. O kai neįsiklausome į intuiciją, siela nuveda kitais keliais: stresas, baimė pyktis.

Dėmesio sutelkimas yra svarbu siekiant geriausių rezultatų. Darydami pratimus, sutelkite dėmesį į aktyvias nugaros dalis. Atkreipkite dėmesį, kurios nugaros dalys jaučia šilumą ir net karštį ir kuriose nėra jokių jutimų. Tai parodo, kur teka ir kur neteka kundalini energija. Joga tikslas yra nuolat didinti jos srautą.

Mūsų gyvenimas yra pokytis. Prielaidos pakeitimams yra:

    Cave, bells and meditation
  1. Viskas visatoje, ir mes patys, sudaryti iš energijos. Norėdami save keisti, turime pakeisti energiją.
  2. Mūsų vidinis pasaulis tveria išorinį. Keisdami psichines, emocines ir fizines būsenas darome pokyčius aplinkai, aplinkybėms ir sąryšiams.
  3. Kas pasaulyje beįvyktų, tai susiję "su manimi ir mano gyvenimu";
  4. Žmonėms duota laisva valia, kad jis galėtų keisti savo gyvenimą.

Energijos pokyčius galime padaryti:

  1. judesiais. Pratimai ir asanos yra ritmiški judesiai.
  2. ritmišku kvėpavimu (pranayaqma).
  3. garsais. Mantros ir giesmės suderina mus su Visatos virpesiais. Jos leidžia įsiklausyti į Visatos garsus.
  4. ritmu. Jis yra sudėtinė pratimų, kvėpavimo, mantrų dalis.

Bet kuri energija vibruoja, tačiau vibruoja skirtingais dažniais. O kiekvieną vibraciją atitinka tam tikras garsas. Mantros yra Visatos kalbos garsai. Jos yra energijos suderinimo instrumentai. Norėdami susilieti su tam tikru kosmoso dažniu, turi dainuoti to dažnio mantrą. Pvz., MAAAAAAAAAA nusistato Dieviškosios Motinos dažniu. Saulės dažnis pasiekiamas su RAAAAAAAAAA. Išdainuojant tam tikrą dažnį, mūsų kūnas pradeda rezonuoti su tuo dažniu.

SAT NAM mantra

Tai Bidž arba "užuomazgos (sėklos)" mantra. Tai tarsi smėlio smiltelės įbėrimas į perlo kriauklę. SAT reiškia Tiesa, tai visad egzistuojanti vibracija. NAM reiškia pavadinimas, tapatumas, kreipimasis. Tad SAT NAM – susitapatinimas su tiesa. Tiesa renkasi aplink tą smiltelę, kol susidaro perlas.

SAT NAM galima dainuoti garsiai arba viduje. Tada mes rezonuojame su savo tikruoju Aš. Įkvėpkite su SAT, iškvėpkite su NAM. Savo mintyse įsiklausykite į garsus Saaaaaat ir Naaaam.

Titulinis | Pratimai nugarai | Įvadas
Pasikartojantys klausimai-atsakymai | Atsiliepimai

Mitologijos puslapis
Pasaulio kūrimo puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Global Lithuanian Net