ORDO TEMPLI ORIENTIS   
("Rytų Tamplierių Ordinas" arba "Rytų šventyklos Ordinas")   

Turinys

Įvadas į Thelemą
Thelemito pareiga
Knyga A arba Ginklai, nr.412
Forumas: pokalbiai


Ordino tikslas yra laiduoti žmogaus Laisvę ir jo/jos žengimą į šviesą, Išmintį, Supratimą, žinojimą ir Jėgą. Kelias į šias vertybes veda per Grožį, Drąsą bei Protą- besiremiančiais Visuotine Brolija. O.T.O. pripažįsta tradicinius laisvųjų mūrininkų idealus, ir jis pirmasis iš Senojo Eono Ordinų priėmęs Įstatymo Knygą.

Daugelis siekiančių įvykdyti Didįjį Darymą iš tiesų yra reikalingi informacijos, patarimų bei draugiško palaikymo arba gi patys yra pasirengę padėti kitiems ir pasitarnauti žmonijai. Tokiems kandidatams kelias į O.T.O. yra atviras.

O.T.O. struktūra panaši į masonų ložių struktūras, bei senovines misterijas, ir įsteigta pakopiniais pašventimais arba laipsniais. Kiekvienoje jų per alegorijas ir simbolius žmogui suteikiami mokymai apie giliąsias Būties paslaptis, kurios jam arba jai padeda perprasti savąją Tikrą Prigimtį.

Kiekvienas vyras ir moteris, sulaukæ pilnametystės, esantys laisvi bei geros reputacijos, turi neginčytiną teisę prisijungti prie O.T.O. ir pakilti pirmaisiais Ordino laipsniais.

Į O.T.O. taip pat įeina Gnostikinė Katalikiška Bažnyčia (Ecclesia Gnostica Catholicae), kurios pagrindinis viešas ir asmeninis ritualas yra Gnostikinės Mišios (Liber XV).

O.T.O. turi veikiančius skyrius visame pasaulyje ir publikuoja periodinius leidinius daugeliu kalbų. Neskaitant oficialių O.T.O. instrukcijų bei Gnostikiniø Mišių laikymo, dauguma nacionalinių bei regioninių Ordino skyrių- Ložės, Oazės ir Stovyklos, savo nariams pateikia užsiėmimus ir apmokymo programas.

Kontaktai:

Ordo Templi Orientis, International Headquarters,
JAF Box 7666, New York, NY 10116- 4632, USA;

PO Box 332012, 14180, Berlin, Germany

Oasis "Pan's Asylum", oto.ru
el. paštas: camp@oto.ru

Kontaktams Lietuvoje: o.t.o.kandidatai@gmail.com s: camp@oto.ru

Kontaktams Lietuvoje: o.t.o.kandidatai@gmail.com