Sakralinės muzikos valanda skirta L. Digriui, 2016.10.09

Jeigu bažnyčioje vykstančiame koncerte nors vienas žmogus iš dešimties arba iš šimto pajautė, kad tikrai egzistuoja aukštesnis Gėris ir Grožis, jeigu jo dvasia nors trumpam išsilaisvino iš kasdienybės rutinos kiauto, jau yra gerai.
Prof. L. Digrys

2015 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija buvo paskirta vargonininkui Leopoldui Digriui už Lietuvos vargonų mokyklos atgaivinimą ir plėtojimą. Kaip rašo muzikologas V. Juodpusis:
„Ši pavardė mums simbolizuoja Lietuvos vargonų kultūros ir vargonavimo proveržį pokario dešimtmečiais, kai iš sovietinio sąstingio ir draudimų vadavosi ir ši muzikinio gyvenimo sfera. Leopoldas Digrys Studijuodamas Maskvos konservatorijoje pas profesorių A. Gedikę, L. Digrys pajuto šio instrumento įtaigą klausytojams, o grįžęs į Lietuvą savo muzikiniu tikslu numatė atgaivinti jų skambesį gimtinėje, kur vargonai, deja, buvo išbraukti ir iš studijų tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, ir iš koncertinio gyvenimo“.
L. Digrio pastangomis 1962 m. atkurta vargonininkų specialybė Lietuvos konservatorijoje, nuo 1968 m. pradėti rengti Vilniaus vargonų muzikos festivaliai, M.K. Čiurlionio pianistų konkursas 1968 m. išplėstas į pianistų ir vargonininkų konkursą, naujus vargonus įsigijo Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilniaus arkikatedra, Šv. Kazimiero bažnyčia, Bonifratrų bažnyčia, Lietuvos konservatorija ir kt. Profesorius išugdė visą plejadą Lietuvos vargonininkų, aktyviai koncertavo, surengė apie 3000 koncertų 31-oje užsienio valstybėje.

Spalio 9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Lietuvos muzikų rėmimo fondas rengia Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, vargonininko Leopoldo Digrio, Jėzuitų gimnazijos jaunimo choro Krantas (choro vadovai – Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė ir Leonidas Abaris) ir vargonininkės R. Marcinkutės Lesieur sakralinės muzikos valandą. Koncerto vedėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis. Programoje: J.S. Bach, G. Faure, Ch.M. Widor, A. Guilmant, F. Strolia, J. Arcadelt, Ch. Tambling, O. Gjeilo, M. Lynn Lightfoot, L. Abaris, H. Nyberg.

Meno skiltis
Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklis