Jubiliejinis koncertas, skirtas LMRF 25-čiui

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 2017 m. sausio 30 d. švenčia savo veiklos 25-metį. Jubiliejaus proga 2017 m. vasario 1 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje rengiamas Fondo Padėkos partneriams, rėmėjams, bičiuliams vakaras - koncertas „DAINUOJU LIETUVĄ“, kuriame dalyvaus apie 50 atlikėjų: operos solistai, Nacionalinių bei Vyriausybės kultūros ir meno premijų, tarptautinių konkursų laureatai, jaunieji talentai. Tai Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, Asta Krikščiūnaitė, Vladimiras Prudnikovas, Eduardas Kaniava, Vytautas Juozapaitis, Deividas Staponkus, Judita Leitaitė, Julija Stupnianek, Eglė Juozapaitienė, Karolina Glinskaitė, Monika Kučinska, Ieva Barbora Juozapaitytė, Gabrielė Pintukaitė, Eglė Stundžiaitė, Justė Jankauskaitė, Greta Keraitė, Elena Daunytė, Rūta Venckutė, Viktorija Bedalytė, Dovilė Kazėnaitė, Denis Besmertnyj, Steponas Zonys, Edgaras Davidovičius, Kšištofas Bondarenko, Pavelas Margunovas, Arminas Skirvainis; instrumentininkai: Birutė Vainiūnaitė, Dalia Stulgytė-Richter, Tadas Motiečius, Benas Gocentas, David Kijevič, Kristijonas Medelinskas, Jonas Morkūnas; Choras „Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis); koncertmeisteriai: Nijolė Ralytė, Audronė Juozauskaitė, Lina Giedraitytė, Raminta Gocentienė, Aleksandras Vizabaras, Tatjana Burlakova. Koncerto vedėja Janina Pranaitytė.

Bilietų dar yra – bet paskubėkite!


Apie LMRF ir jo 25-metį

2017 metų sausio 30 d. Lietuvos muzikų rėmimo fondas švęs 25-ių metų jubiliejų. Šie prabėgę metai ir nuveiktų darbų gausa muzikinio gyvenimo baruose liudiją Fondo veiklos reikalingumą ir prasmingumą. Fondo įkūrimą lėmė atsitiktinumas. Jo įkūrėjai ir direktorei Liucijai Stulgienei 1991 m. gimė idėja įkurti instituciją, kuri plėtotų muzikinį gyvenimą, rūpintųsi muzikos sklaida. 1991 m. gruodžio 19 d., dar oficialiai neįforminto Lietuvos muzikų rėmimo fondo rūpesčiu, Vilniaus menininkų rūmų Baltojoje salėje (dabar Prezidentūra) buvo galima pasidžiaugti Lietuvos jaunųjų talentų žvaigždynu – tų metų tarptautinių konkursų laureatais. Koncertavo P. Geniušas, J. Karnavičius, B. Vainiūnaitė, I. Kliauzaitė, D. Stulgytė, J. Leitaitė, S. Stonytė, A. Žvirblytė, G. Gedvilaitė, D. Kirilauskas, V. Eidukaitytė ir kiti. Šiuo renginiu prasidėjo iki šiol besitęsianti tradicija – kasmet LR Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje pagerbti Lietuvos muzikus, tarptautinių konkursų laureatus ir jų pedagogus. Per 25-ius Fondo veiklos metus jų pagerbta 3800.

Šiandien Fondas vykdo 10 programų Bene pirmoji – „Jaunųjų talentų globos“ programa, pradėta vykdyti 1991 m., o 1994 m. išaugusi į kasmetinę „ŽVAIGŽDŽIŲ IR ŽVAIGŽDUČIŲ“ šventę, rengiamą Vilniaus rotušėje su miestų ir rajonų savivaldybėmis. Drauge su jaunaisiais talentais jose koncertavo žymiausi mūsų šalies muzikai: V. Noreika, I. Milkevičiūtė, R. Katilius, A. Budrys, B. Vainiūnaitė, V. Vitaitė, V. Miškūnaitė, A. Cicėnaitė, Š. Čepliauskaitė, L. Zigmantaitė, V. Gerasimovas, Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choras GINTARĖLIS (vadovas T. Ambrozaitis), Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS (meno vadovas ir dirigentas R. Adomaitis) bei daugelis kitų. Šiose šventėse sužibėjo ir naujos žvaigždutės: O. Kolobovaitė, E. Sašenko, I. Aksionovas bei kiti.

MUSICA SACRA programa gimė Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo pasitikimo Lietuvoje proga. Lietuvos bažnyčiose 1993 m. buvo surengta 111 vargonų muzikos valandų. Programa „SEKMADIENIO MUZIKA“, tęsiama iki šiol, joje dalyvauja žymūs Lietuvos ir užsienio vargonininkai, kiti atlikėjai bei chorai. Jau du dešimtmečius Sakralinės muzikos valandos rengiamos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Tuo pačiu metu pradėta vykdyti programa „MŪSŲ MIESTELIAI“, skirta Lietuvos regionams ir sulaukusi didelio miestelių gyventojų dėmesio. Aplankyta dešimtys miestelių Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Tauragės, Telšių, Alytaus, Kauno ir kt. rajonuose. 1993 m. pradėta vykdyti akademinei bendruomenei skirta programa „ALMA MATER MUSICALIS“, globojama Vilniaus universitetų ir akademijų rektorių. Koncertai, palydimi profesionaliu muzikologo žodžiu – skirti esamiems ir buvusiems Vilniaus aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, alumnams, plačiajai visuomenei, vyksta VU Šv. Jonų bažnyčioje. Koncertuose – skamba klasikinė ir šiuolaikinės muzika, pristatoma Lietuvos nacionalinės bei Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatų kūryba.

Svarba ir svarumu išsiskiria du Fondo rengiami tarptautiniai festivaliai. Tai Tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI“ nuo 1999 m. kiekvieną pavasarį supažindinantis su jaunaisiais Lietuvos muzikais, studijuojančiais ar dirbančiais užsienyje. „SUGRĮŽIMUOSE“ dalyvavo šiandien Europoje ir pasaulyje garsūs Lietuvos atlikėjai: E. Montvidas, L. Geniušas, K. Smoriginas, L. Grodnikaitė, A. Balakauskas, A. Žlabys, G. Alekna, V. Sondeckis, D. Stulgytė-Richter, J. Gringytė, M. Gražinytė-Tyla, ir daugelis kitų. Festivalio istorijoje ir šviesios atminties legendinis tenoras S. Larinas su žmona S. Deksnyte-Larina. Pastaraisiais metais SUGRĮŽIMUOSE dalyvavo plejada jaunų, daug žadančių atlikėjų. Padeka: 2010 Graži tradicija pristatyti ir senosios kartos išeivijos muzikus, jų kūrybinį palikimą. Per 18-ą Festivalio metų surengta 310 koncertų, juose dalyvavo 1213 atlikėjų: 264 svetur gyvenantys ar studijuojantys mūsų atlikėjai, 139 jų kolegos užsieniečiai ir 810 Lietuvos muzikų. Sulaukta svečių iš 39 pasaulio šalių.

Tarptautinis menų festivalis „DRUSKININKŲ VASARA SU M. K. ČIURLIONIU“, pradėtas rengti 2003 m., vyksta kasmet nuo birželio pabaigos iki rugsėjo 22 d. Druskininkuose. Tai daugiasluoksnė, didžiausia ir intensyviausia Fondo programa, išaugusi iš „Smuiko muzikos šventės. Festivalyje rengiama M. K. Čiurlionio studijų savaitė su moksline konferencija „M. K. Čiurlionis ir pasaulis“. Per 16 metų žymūs Lietuvos čiurlionianos specialistai, muzikologai, dailėtyrininkai, literatūrologai iš Argentinos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Baltarusijos konferencijose perskaitė per 200 pranešimų. Festivalyje kasmet surengiama per 50 koncertų, literatūros vakarų, parodų, moksleivių rašinių ir piešinių konkursų, rodomi filmai apie M. K. Čiurlionį. Ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ renginiai vyksta Druskininkų, Senosios Varėnos, Liškiavos, Ratnyčios bei kitose bažnyčiose.

Programa „BEAUŠTANTI AUŠRELĖ“ pradėta vykdyti 1995 m. rudenį. Kiekvienų metų rugsėjo pirmąją Vilniuje, S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros rūmų rengiamas šventinis koncertas „BEAUŠTANTI AUŠRELĖ”, skirtas Mokslo metų pradžiai ir Laisvės dienai. Į šventę susirinkusius vilniečius, o Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pagalba ir visus mūsų šalies žmones sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentė, Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos ministrai, Vilniaus miesto meras. Koncertuoja žinomi meno meistrai ir kolektyvai.

1998 m. buvusiame kompozitoriaus ir pianisto, profesoriaus S. Vainiūno bute (A. Goštauto g. 2- 41) įsteigti STASIO VAINIŪNO NAMAI. Čia saugomas kompozitoriaus kūrybinis palikimas, skamba jo ir amžininkų bei jaunosios kartos Lietuvos kompozitorių muzika, rengiami koncertai parodos, poezijos vakarai, knygų pristatymai, svarbių datų paminėjimai. Klausytojai pamėgo tradicinius Trečiadienio vakarus. Per metus NAMUOSE įvyksta apie 80 renginių, kuriuos nuo 2003 m. organizuoja jų vadovas muzikologas V. Juodpusis. 2006 m. čia įsteigta MENŲ SVETAINĖ neįgaliems vaikams ir jaunuoliams, norintiems muzikuoti, piešti, rengiamos jų darbų parodėlės, muzikiniai pasirodymai.

2000 m. įsteigta „Atgaivos“ bendrija, vienijanti žmones su negalia, jų šeimų narius ir senjorus meninei kūrybai, kultūrinei, šviečiamajai veiklai. Vienas iš svarbių Bendrijos metų renginių – šventė- koncertas Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje „ESAME DRAUGE“ neįgaliesiems lapkričio-gruodžio mėn., skiriama Tarptautinei neįgalių žmonių dienai. Nemažą dėmesį Fondas skiria leidybai. 1994 m. pasirodė Fondo išleistas L. Korkutienės nuotraukų albumas „Maestro“, 2000 m. – O. Mikulskienės knyga „Čiurlionio“ ansamblis 1940?1949. Dienoraštis“, po metų – knyga „Jis ir apie Jį. Romualdas Sikorskis“ ir kt. Nuo 2000 m. Fondas išleidžia kasmetinį V. Juodpusio parengtą „Muzikos kalendorių“.

Vargu ar įmanoma 25-ių metų Fondo veiklą sutalpinti į keletą puslapių, už kurių ne tik kolektyvo kasdienis darbas, pastangos, rūpesčiai, sėkmės ir nusivylimai, bet ir klausytojų meilė, pagarba ir laukimas naujų sumanymų, darbų ir naujų koncertų...

Meno skiltis
Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklis