Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu                               

Muzikos festivalis 140-ajam M. K. Čiurlionio gimtadieniui, 2015 m.
Tryliktoji vasara su M. K. Čiurlioniu Druskininkuose

Susipažinkite su Festivalio PROGRAMA  

Lietuvos muzikų rėmimo fondas Gegužės 12 dieną ryškiu muzikiniu akordu suskambėjęs ir M.K. Čiurlionio gimtinėje Varėnoje prasidėjęs, tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ liepos 5 dieną atveria naujojo sezono duris Druskininkuose.

Festivalio rengėjai – Lietuvos muzikų rėmimo fondas drauge su Druskininkų savivaldybe, šiųmetinį festivalį dedikuoja M.K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms, atskiri renginiai skiriami kultūros mecenato ir globėjo M.K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms, Etnografinių regionų metams, Druskininkų krašto kūrėjams pagerbti.

Net tris mėnesius trunkanti kultūros šventė kvies druskininkiečius ir gausius kurorto svečius bei poilsiautojus klausytis Čiurlionio, jo amžininkų, taip pat šiuolaikinių autorių muzikos, pateiks įvairiaspalvę kitų renginių paletę.

Festivalio programoje – per 40 įvairių renginių: žinomų muzikos atlikėjų – smuikininkės D.Stulgytės-Schmalenberg (Vokietija), pianistų D. Buccio (Italija), R. Zubovo, E. Minkštimo (Lietuva, JAV) rečitaliai, sakralinės muzikos valandos kiekvieną sekmadienio vakarą Druskininkų bažnyčioje, „Čiurlionio kelio“ koncertai Senosios Varėnos, Perlojos, Liškiavos bažnyčiose. Gausu festivalio programoje muzikinių, literatūrinių, tautinės muzikos popiečių. Ypač šių metų festivalis turtingas profesionaliųjų dailininkų parodomis. Bus pristatytos ir veiks M.K. Čiurlionio jubiliejui skirtos dailininkų – tapytojų E.Nalevaikos, S. Jastrumskytės, vitražistės E.Valiūtės, M.K.Čiurlionio faksimilinių darbų, Druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių ir rašinių konkursų „Mano kelias link Čiurlionio“ laureatų darbų parodos.

Čiurlionio ir gimtųjų Druskininkų, menininko ir gamtos ryšys – visada aktuali tema nūdienos apmąstymams. Jį plačiai šių metų festivalio diskusijoje bus gvildenama muziejuje „Girios aidas“, kur savo pastebėjimais ir įžvalgomis pasidalins druskininkiečiai – dailėtyrininkas A. Nedzelskis, dr. A. Valavičius, dr. A. Lankelis, tautodailininkas A.Česnulis ir muzikologas V. Juodpusis.

Vyks M.K. Čiurlionio Studijų savaitė ir jos metu rengiama konferencija „M.K. Čiurlionis ir pasaulis“, kurioje dalyvaus ir pranešimus skaitys meno istorikai, muzikologai, dailėtyrininkai iš Lietuvos, Italijos, Kanados, Lenkijos: profesoriai A. Andrijauskas, J. Bruveris. D. Kučinskas, R. Zubovas, dr. M. Mildažytė-Kulikauskienė, fotografas S. Žvirgždas, doc. R. Aidukas, muzikologė J.Landsbergytė, filosofės dr. S. Jastrumskytė ir N. Gaidauskienė, dr. S. Mostauskis, dr. V. Tumėnas ir jaunimo atstovės VDA magistrantės R. Kavaliauskaitė, I. Kuzmickaitė. Vertinga, kad galėsime susipažinti su Kanados Saskatchewano universiteto prof.dr. W. Kreyszigo, Romos šv. Cecilijos muzikos konservatorijos lektoriaus, kompozitoriaus, pianisto ir muzikologo dr. D. Buccio, Krokuvos Jogailos universiteto lektorės, meno istorikės, kritikės A. Baranowos įžvalgomis apie M.K. Čiurlionio kūrybą.

Visą savaitę šurmuliuos Smuiko muzikos šventė ir dirbs XX-oji smuikininkų meistriškumo mokykla, į kurią atvyks 20 jaunųjų smuikininkų, kurie, kaip kasmet, ne tik tobulins smuiko įvaldymo žinias, bet ir surengs net keliolika koncertų Druskininkuose, Liškiavoje, Naujasodėje. Nauja, kad šių metų Smuiko muzikos šventėje, smuikininkės D. Stulgytės-Schmalenberg paskatinti, į Druskininkus atvyksta ir dalyvaus koncertuose jauni talentingi smuikininkai Ye-Joo Agnes Lee (Pietų Korėja), C.Köhler (Vokietija), G.Sližytė (Lietuva, Prancūzija).

Įvairiapusė didžiojo lietuvių muziko, dailininko, literato kūryba ir veikla teikia itin plačias raiškos galimybes įvairių kartų ir įvairaus kūrybos braižo menininkams. Neatsitiktinai Festivalio programoje dalyvaus per 200 atlikėjų iš Lietuvos, Italijos, JAV. Prancūzijos, Pietų Korėjos, Vokietijos, Norvegijos: tai Kauno miesto simfoninis orkestras, Čiurlionio kvartetas, dainininkai – V.Noreika, A. Krikščiūnaitė, I. Prudnikovaitė, J. Vaškevičiūtė, A. Cicėnaitė, L. Mikalauskas, P. Padleckis, R. Sabaliauskas, G. Zeicaitė, pianistai – B. Vainiūnaitė, A. Kisieliūtė, Š. Čepliauskaitė, vargonininkai – G. Kviklys, V. Barkauskas (JAV), B. Vasiliauskas, G. Spaziani (Italija), I.R. Budrytė-Kummer (Vokietija), J. Kazakevičiūtė, J. Landsbergytė, J. Barkauskaitė, Ž. Survilaitė, V. Survilaitė, instrumentininkai – smuikininkė A. Sharp (Kanada), fleitininkas V. Gurstis (Vokietija), T. Syrrist-Gelgota (violončelė, Norvegija), P. Syrrist-Gelgota (altas, Lietuva, Norvegija), L. Penpraze (trombonas, JAV), klarnetininkas A. Budrys, obojininkas R. Beinaris, aktorės G. Urbonaitė, V. Kochanskytė ir kiti atlikėjai bei meno kolektyvai.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas Turtinga renginiais bus Festivalio Pradžios šventė, vyksianti su didžiojo menininko vardu susijusiose vietose. Kaip kasmet, ji prasidės prie taip Menininko mylėtų Čiurlionių namelių – Memorialinio muziejaus. Čia skambės Pirmojo respublikinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso ir LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatės, profesorės B. Vainiūnaitės bei jos ugdytinės pianistės A. Garsonaitės M.K. Čiurlionio, S .Vainiūno. F. Šuberto atliekami kūriniai. Po koncerto šventės dalyviai turės galimybę apžiūrėti žinomos vitražistės, LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatės E. Valiūtės vitražus „Po M.K. Čiurlionio ženklu“. O po valandėlės bus padėtos gėlės prie M.K. Čiurlionio paminklo. Ceremonijos metu, kaip ir Memorialinio muziejaus kiemelyje, klausysimės M.K. Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų mišraus choro „Gaida“, vadovaujamo chorinio meno puoselėtojos ir entuziastės I. Vagnoriūtės, atliekamų kūrinių.

Vakarop, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje vyks Festivalio atidarymo ir sakralinės muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ Pradžios koncertas, kurio metu skambės žinomų muzikos pasaulyje svečių iš Norvegijos styginių ansamblio DUO OKTAVA atliekami kūriniai. Ansamblio solistai – altininkas P. Syrrist–Gelgota ir violončelininkė T. Syrrist–Gelgota atliks E. Grigo. K. Marcussenn, M. Gaathaug, kitus kūrinius. Koncerte džiugins savo profesionaliu atlikimu žinoma operos solistė, LR Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė A.Krikščiūnaitė, I-ojo tarprespublikinio M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso nugalėtojas vargonininkas virtuozas B. Vasiliauskas, pianistė E. Kisieliūtė.

Paskutiniai XIII-ojo festivalio akordai nuskambės rugsėjo 22 dieną M.K.Čiurlionio 140-ojo gimtadienio dieną. Skambės Čiurlionio simfonija „Miške“, kiti populiarios klasikos kūriniai, atliekami Kauno miesto simfoninio orkestro, savo nepakartojamu balsu žavės LR Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas V. Noreika ir žinoma operos solistė J. Vaškevičiūtė.

Neatskiriama visų festivalio renginių dalimi taps ir juos praturtins muzikologo, renginių vedėjo Vaclovo Juodpusio profesionalus žodis, pristatantis Čiurlionio, jo amžininkų, nūdienos autorių kūrinius bei koncertuose dalyvaujančių atlikėjų kūrybinį kelią.

Susipažinkite su Festivalio PROGRAMA  

Lietuvos muzikų rėmimo fondo informacija  


FESTIVALIO ATIDARYMO ŠVENTĖ DRUSKININKUOSE
Skiriama Valstybės dienai
Liepos 5 d., sekmadienį,
16.00 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35

Iškilmingas Festivalio atidarymas
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų mišrus choras GAIDA
Vadovė Inga Vagnoriūtė
Ričardo Malinausko, Druskininkų savivaldybės mero, Festivalio globėjo ir Garbės pirmininko Sveikinimo žodis
Liucijos Stulgienės, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Atidarymo žodis
Fortepijono muzikos koncertas
Birutė Vainiūnaitė 
Aušrinė Garsonaitė
Dalyvauja druskininkietis Kristijonas Megelinskas (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, S.Vainiūnas, F.Schubert, F.Chopin ir kt.
Eglės Valiūtės vitražų Po M.K.Čiurlionio ženklu atidengimas
Parodą pristato autorė
Parodą rengia M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus
18.00 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija prie paminklo V.Kudirkos gatvėje
Dalyvauja choras GAIDA
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1
Sakralinės muzikos valandų ciklas „Čiurlioniškąją stygą palietus“
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius
Pradžios koncertas
DUO OKTAVA
Povilas Syrrist–Gelgota (altas, Lietuva, Norvegija)
Toril Syrrist–Gelgota (violončelė, Norvegija) 
Asta Krikščiūnaitė (sopranas) 
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Audronė Kisieliūtė (fortepijonas) 
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Gruodis, R.Bartkevičiūtė, E.Grieg, M.Gaathaug, K.Marcussen

Susipažinkite su pilna Festivalio PROGRAMA  

Meno skiltis
Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklis