Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

XIV tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K. ČIURLIONIU
2016 m. liepos 17 – rugsėjo 22 dienomis

2016 m. liepos 17 d. prasidedantis Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės rengiamas tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ šiemet jau keturioliktasis.

Jis rengiamas svarbių kultūrinių sukakčių fone, todėl jo renginiuose ras ryškų atgarsį 130-osios Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės, 100-osios fleitininko ir dirigento Liudviko Survilos ir kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno, 120-osios kompozitoriaus, dirigento Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo metinės.

Festivalis pakvies į 50 įvairių renginių, pristatysiančių įvairialypę Didžiojo Lietuvos menininko kūrybą. Jame dalyvaus per 200 Lietuvos meno meistrų ir talentingų jaunųjų menininkų, užsienio atlikėjų iš dešimties šalių. XIV tarptautinis menų festivalis Druskininkuose

Koncertuose skambės kamerinė, chorinė, fortepijono, vargonų ir, žinoma, smuiko, o kiekvieną liepos- rugpjūčio mėnesio sekmadienį Druskininkų bažnyčioje – sakralinė muzika.

Festivalio programoje dalyvaus žinomi ir žymūs atlikėjai: vokalo meistrai V. Prudnikovas, V. Juozapaitis, J. Stupnianek, jau La Skalos (Italija) teatro scenoje dainuojantis M. Sedlevičius, D. Staponkus ir jo jaunieji ugdytiniai, nuolatinis festivalio svečias „Čiurlionio kvartetas“, pianistai R. Zubovas, R. Lozinskis (Škotija), M. Massicotte (JAV), A.Vasiliauskas, A. Vizbaras, P. Andersson, vargonininkai K. Juodelytė (Vokietija), R. Lamsodis (Norvegija), G. Kviklys, J. Landsbergytė, V. Survilaitė, Ž. Survilaitė, J. Barkauskaitė, Drezdeno simfoninio orkestro koncertmeisterė, smuikininkė D. Stulgytė-Richter (Vokietija), jaunosios smuikininkės G. Sližytė (Prancūzija), Ye-Joo Agnes Lee (Pietų Korėja), B. Valiukevičiūtė (JAV), instrumentinės muzikos atlikėjai P. Syrrist-Gelgota (altas, vokalas, Norvegija), V. Gurstis (fleita, Vokietija), R. Beinaris (obojus), A. Barzinskas (trimitas), V. M. Zabrodaitė (fleita) ir kt.

Vyks turiningos literatūrinės-muzikinės popietės. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengiamame susitikime su akademike profesore V. Daujotyte, dalyvaujant meno filosofei daktarei N. Gaidauskienei ir daktarei E. Kačkutei, bus pristatyta monografija „Sofija“. Jaunimą, ir ne tik, kvies edukaciniai renginiai „Girios aide“ ir Liškiavoje.

Veiks Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų - garsaus skulptoriaus L. Striogos ir fotomenininko S. Žvirgždo bei druskininkiečio dailininko A. Šuliausko, taip pat Druskininkų moksleivių dailės konkurso čiurlioniškąja tema nugalėtojų darbų parodos.

Liepos 24-31 dienomis Druskininkuose bus surengta tradicinė M.K. Čiurlionio STUDIJŲ SAVAITĖ, Smuiko muzikos šventė ir smuikininkų meistriškumo mokykla. Turtinga programa, dalyvaujant garsiems atlikėjams ir meno kolektyvams, išsiskirs festivalio Pradžios šventė (liepos 17) ir festivalį vainikuojanti Pabaigos šventė (rugsėjo 22 d.).

Malonu, kad festivalio programoje dalyvaus žinomi Druskininkų kultūros ir meno, M. K. Čiurlionio kūrybos puoselėtojai ir skleidėjai: A. Nedzelskis, V. Mažrimienė, G. Dumčius, edukacinių - kultūrinių projektų čiurlioniškąja tema rengėjai - R. Viniarskaitė, L. Černiauskienė, O Akstinaitė, A. Česnulevičienė taip pat Druskininkų meno kolektyvai : Mišrus choras „Druskininkai“(vad. I. Vagnoriūtė), Kultūros centro folkloro muzikos kolektyvas „Stadalėlė“(vad. L. Balčiūnienė ),LPS Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“(meno vad. N. Vindbergienė), muzikos studijos „Mikutis“ išilginių fleitų konsortas (vad. J. Mikolainis), Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytiniai K. Megelinskas, R. Planutis.

Maloniai kviečiame druskininkiečius ir kurorto svečius į vasaros profesionaliojo meno šventę – tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ koncertus ir renginius.

Meno skiltis
Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklis