Musica sacra: laukiant popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje

Prieš 25 metus laukiant Lietuvoje popiežiaus Jono Pauliaus II, Lietuvos muzikų rėmimo fondas įgyvendino dvasinio pasirengimo sutikti popiežių programą „Musica sacra“ – surengė Lietuvos bažnyčiose 111 sakralinės muzikos valandų.

Įsiklausėme į šių metų kovo 16 d. Lietuvos vyskupų kreipimąsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą, kuriame rašoma:

„[...] Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės, jau nuo šiandien visi kartu pradėkime rengtis priimti šį brangų svečią mūsų namuose – Lietuvoje. Ruoškime ne tik išorę – renkimės dvasia [...]“.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir jo įsteigta bendrija „Atgaiva“, atsiliepdami į Lietuvos šį vyskupų raginimą dvasiškai susikaupti ir pasirengti laukiant Šventojo Tėvo Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, pradėjo sakralinės muzikos valandų „Musica sacra“ ciklą, kuris skiriamas šiam neeiliniam įvykiui ir pasieks visas Lietuvos vyskupijas, primindamas Lietuvos žmonėms ir Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 100-metį, signatarus.

Įgyvendindamas popiežiaus Jono Pauliaus II priesaką skirti daugiau dėmesio socialinės atskirties žmonėms ir jų reikmėms, Fondas parengė plačią kultūrinę-socialinę programą. Į sakralinės muzikos valandas kviečiame kuo daugiau Lietuvos gyventojų – neįgaliųjų, senjorų, daugiavaikių šeimų. meninėje sakralinės muzikos programoje dalyvaus ir neįgalūs muzikai.

Sakralinės muzikos valandos, paminint popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą, jau surengtos jo lankytose vietose – Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus universiteto šv. Jonų, Kauno Šv. Jurgio Kankinio (Kauno Santaka) bažnyčiose.

Kauno arkivyskupijos bažnyčioje, taip pat Kulautuvos, Betygalos bažnyčiose sakralinės muzikos valandas surengė vokalistas Martynas Beinaris su žmona pianiste Skaiste Beinariene. Po egzaminų prie šios grupės prisijungs vokalistė, VDU Muzikos akademijos fortepijono klasės studentė Silvija Beatričė Petkevičiūtė. Iš viso Kauno arkivyskupijoje bus surengtos sakralinės muzikos valandos 11 bažnyčių, tarp jų ir Šiluvos bažnyčioje, kur lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

Fondui pakvietus, Kauno arkivyskupijoje šią programą globoja Birutė Beinarienė, užauginusi penkis talentingus, žinomus muzikus, gerai žinanti, kokios muzikos reikia vaikams, jaunimui, jų tėveliams, kokia ji tinka bažnyčiose.

Telšių vyskupijoje sakralinės muzikos valandas globoja žinoma vargonininkė Laura Gedgaudaitė. Jau parengta ir birželio 30 d. Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje startuos „Musica sacra“ ciklo 11 sakralinės muzikos valandų. Čia muzikuos žinomi Klaipėdos krašto solistai, chorai: vargonininkai Laura Gedgaudaitė, Mindaugas Gudžiūnas, viešnia iš Latvijos Kristina Adomaitė (numatyta, kad popiežius iš Lietuvos vyks į Latviją ir Estiją), vokalistai Valentina Vadoklienė, Jokūbas Juškevičius, violončelininkė Vilija Gaižauskaitė- Veličkienė, smuikininkė Rima Tamo, kiti muzikai.

Šiaulių vyskupijoje „Musica sacra“ programą globoja žinoma chorvedė Daiva Kavaliauskienė.

Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijoje bus surengta per 25 sakralinės muzikos valandas. Renginiai planuojami ir Panevėžio bei Vilkaviškio vyskupijose.

Malonu, kad „Musica sacra“ programą praturtins ir Jubiliejinei dainų šventei besirengiantys chorai.

Manome, kad įgyvendinta „Musica sacra“ programa prisidės prie popiežiaus Pranciškaus raginimo, kad mūsų visų bendri namai būtų saugesni ir gražesni, kad juose nebūtų vietos žmogaus orumą ir gyvybę neigiantiems žodžiams ar darbams.

Daugiau informacijos Lietuvos muzikų rėmimo fondo svetainėje…

Meno skiltis
Poezija ir skaitiniai
Filosofijos sritis
Vartiklis