VIZIJOS

Grandinėlė: Jietis nr.1 rinkinys
Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Jietis 2015 m. gegužės 15 d., penktadienis, 17:22:11
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
.
DOSJE
.
Išsiplėtojęs visai ne plačiai
Tvora prie tvoros, namas prie namo
Kaimynų kieme skalbiniai ant vielos
Dabar gyvenam gyvenimą mano
Su kuo gyvenu, kas ateina, išeina
Seniūnaitis seniūnui dirba gerai
Sako darbas dirbt visai faina
Tai ir svarsto, apvarto, prisukę varžtelių
Vis matuoja galvas man savo
Bet kiek galvų-tiek kelių
Visi kažkur nuvingiavo
Dosje atvira, tai skaitau nors šiukštu
Kaip kas ką besuveltų
Galvoja tikrai geriau už mane
Mano gyvenimą jie nugyventų
Gal savas per prastas
Arba jo net neturi
Akys ant palangės įjungtos
Į kaimyno pusę vis žiūri
Kaimas neturi fantazijos
Vadinas ir piningų jiems nereikia
Bet labai įdomu
Ką gi vienuolis ten veikia
Nuo gandų ūžia net kaimas
Kaista man ausys kas kartą
Patinka jiems filmas vis naujas
Apie vienuolį, varlęžuvę, benkartą...
Ieškome pas kitus dar blogesnių
Kai tavo gyvenimas nuobodus ir pilkas
Tiesiam į ateitį savo kelius
Per svetimus tiltus
.
Senasonaitis sakosi velnias bus jį apsėdęs
Tai pagal senų žmonių papročius
Jeigu egzortus skaitysiu prie eketės
Galgi atsilups raguotas vedėjas ?
Nors taip jam būsiu padėjęs
Bet gal ir aš taip gyvenčiau
Jei kas gerai užmokėtų
Ar savo nekokį turėčiau
Gyvenčiau vis su kita kaimyne
Pro staktos plyšį visus stebėčiau, stebėčiau...čiau.
.

Jietis 2015 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis, 17:06:18
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
.
TESTOSTERONAS
.
Jis išdavikas
Basą galvą paliko
Musės be musinų
Gausiai aplipo
.

Jietis 2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis, 07:38:00
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
.
DARBO SUTARTIS
.
Pasitaręs pats su savimi
Nutariau - sau parsiduosiu
Be jokių sutarčių, pvm, pinigų
Tik už paprastą Garbės Žodį
Darbo santykių iškreiptų netoleruosiu
Apsimesiu kregžde
Ir lipdysiu sau lizdą
Ne pirmas bus kartas
Bet šį kart su Apvaizda
Vienuolyno frontoną
Ne iš rąstų suręsiu
Bus jame šilta, gražu ir saugu
Nuo dangaus kritulių
Ramiai mintyse ir paskęsiu
.

Jietis 2015 m. birželio 29 d., pirmadienis, 12:12:12
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
.
UŽ LIETUVĄ, VYRAI
(Karinis maršas)
.
Gimiau ir užaugau aš Lietuvoj, Lietuvoj
Šalelėje bočių, tėvų mylimoj, mylimoj
Kur ežerai mėlynakiai ir upės negilios
Dabar aš braidau sietuvoj, sietuvoj
.
Laukuose plaukia javai
Gerą derlių mums žada
Lygumos ir miškai
Protėvių vargus mena
.
Priedainis
.
Trypė mus priešai savi, svetimi
Kryžius nešiot išmokino
Protėviai mano kariavo ir nevergavo
Bet laisvę apgynę vaikus užaugino
.
Išsaugojom kalbą seniausią
Kuria kitados atlantai kalbėjo
Išsaugojom simbolius -sakalą, svastiką
Kuriuos nuo amžių ant skydų turėjom
.
Priedainis
.
Palaimink, Aukščiausias Valdove,
Ištikimą karį, ne vergą plebėją
Kuris ugnį ir kančią praėjo
Dėl Tavęs ir ateities savo galvą padėjo
.
Mes mylim šią žemę ir žmones
Gerbiame protėvių atmintį, ne klastūnus genčių
Ir ne dabartinius balvonus
Kurie neaugina sau duonos
Pritvinkę mėlyno kraujo
Nepamiršo ko čia atėję
Ateis laikas, išmuš valanda
Reptilijos ne mūšį bet karą bus pralaimėję
.
Priedainis
.
Daug skriaudų ir kančių teko patirti
Niekada nenuleidome rankų, galvos
Trypė mus priešai savi, svetimi
Bet esame Čia, Dabar ir Visados
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=8tHM_vVqlY8
.
Šį kūrinį skiriu Lietuvos Karalystės datos (Liepos 6 d) paminėjimui
Tekstas ir muzika Jiečio.
.

Jietis 2007 m. lapkričio 24 d., šeštadienis, 13:44:25
AKCIJA - centas
.
Kaip neišleisti nė cento?
Gal pasiklausiu docento.
Bet
Centas prie cento-ir litas.
Pilniau atsakys jums dolitas.
.
Lapkričio 24-ąją dieną visame pasaulyje švenčiamas penkioliktasis „Nepirk nieko“ dienos (angl. Buy Nothing Day) jubiliejus. Svarbiausia šią dieną yra neišleisti nė cento.
„Nepirk nieko“ diena yra puiki proga pradėti savo gyvenime taikyti formulę: „Atsisakyk, sumažink vartojimą, naudok daiktus daug kartų, perdirbk“ (Refuse, reduce, reuse, recycle).

Jietis 2007 m. lapkričio 23 d., penktadienis, 11:35:01
Daktare,
Aš turiu už ką nusipirkti benziną
Moku sutaisyti ratus, variklį
Kad nerytų jis dizeliną
Pastatyti namus, remontuoti butus.
O dabar ir aš sugedau, kaip matai.
Bet pasakyk man, kodėl
Tu pas mus uždirbi tiek mažai?

Jietis 2007 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 20:19:04
Angelas apgaubs sparnais
Šaltą širdį
Tada sako-jis ją girdi.

Jietis 2007 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 08:32:42
VARDAI
Yra vaikų
Kad nekenčia tėvų
Vien tik už tai
Kad varda duoda.
Kaip antai:
.
Yra pražydusi gėlė
Vardu ji-kalija
Galvoja vardas bus gražus
Tarsi Italija.
Norėtų kad dukra
Dar būtų ir liekna
Per taliją
Tai pavadina ją-
FEKALIJA.
.
Arba berniukas bus protingas
Kaip pranašas koks Azijos
Tai vardas tiktų jam gal
EUTANAZIJUS?

Jietis 2007 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 08:09:31
VAI ČIČIAKU NUNČIČIAK :=)
.
Seniai jau išlipom iš medžių
Seniai jau kariavom lankais ir ietimis
Seniai jau pamiršome darbui spragilus
Bet vistiek sukam nunčiakus
Ir galvojam apie blasterius.

Jietis 2007 m. lapkričio 3 d., šeštadienis, 09:47:31
TAU
.
Ar tau laiškų dar niekas neberašė?
Ar meilės žodžių nekalbėjo?
Apdulkino kaip bitinas žiedelį
Paskui į žmonas imt turėjo.
...
O siela blaškosi su ta dėme
Nelengva jai su prigimtine nuodėme
Kodėl Dievulis obuolio puses tas paklaidino
Ir daugelį kalbų kalbėti išmokino?
...
Nežino nieks kaip yra iš tiesų
O aš tik numanyt galiu
Kad Babelio bokštų statyt negalvotu
Ir vienas kito ieškotų, ieškotų.

Jietis 2007 m. spalio 31 d., trečiadienis, 10:08:58
EMIGRANTUI
.
Kodėl tiek blogų darbų jau padaryta
Tėvynės ateitis ant kortos pastatyta?
Kai kam patinka, kad akla ir svetima Temidė.
Taip gali, o ir permeta atsakomybę
Ne mes padarėm
Čia blogi berniukai iš kaimynų kiemo.
Pas mus nėra blogų nė vieno...
Ištirpo patriotų sielos nemirtingos
Visiems dabar tik doleris ir euras reikalingas.
Galvoja laimę nusipirks tie emigrantai
Kur svetimos ir jūros,
Svetimos pakrantės.
Tada jūs ieškot švyturio
Ir aukso vidurio
O jums vis bruka užrašą
Ant alaus butelio.
Taip tampate vartotojais
Kai kas ir išnaudotojais
Kultūros ir kalbos darkytojais
Geriau jau būtumėt valytojais.
Ne svetimo, o savo kiemo
Neėstų jums ir skrandį rėmuo.
Gerai, kad matėte svetur
Kad gali but geriau visur
Bet čia ir dabar jau nenorit sugrįšt
Į balanos gadynę ir pirkę dūminę.
Ir jūs prie to būsit prisidėję
Užpūtę gaivų laisvės vėją.
Nomenklatūra viską užvaldžius
Į laisvę kelius išardžius
Kankina juos nostalgiją
Varo visus į vergiją.
Nėra jėgų nuverst savų okupantų
Tai ir prašau dabar emigrantų.

Jietis 2007 m. spalio 26 d., penktadienis, 12:13:25
Tuščia pilnatis
.
SED
.
Aš nepatenkintas ir žodžių gilumu
Braidau ne ežere, ne tarp rasotų pievų
Vis tiek neskaito nieks ir ačiū Dievu
Norėčia pasibelst kiekvieną širdį
Kuri kažką dar girdi.
Bet gali būt , kad aš tiesos turiu nedaug
Kaip svieto pasiklydėlis, mąstau.
Tai gal ir nesibelst, nelyginant į klėtį
Geriau jau nepraleisti progos-patylėti.

Jietis 2007 m. spalio 20 d., šeštadienis, 10:39:28
2012 .
Nereikia šlovės man
Nereikia ir medalių
Norėčiau praskaidrinti
Dalią bedalių
Kurie praradę viltį, išties
Tikisi vėl gi- Vilties.
Kada nustosim gyvent
Kiekvienas pats sau paslapčia
Vienminčių Tauta
Vadinsis ši bendrija.
Kada neliks
Tų, kurie savo lizdą teršia
Kada išnyks parsidavę
Ir kurie parsiduoti verčia
Pažinsite juos iš tolo
Už sidabrinius ir postą
Jie kelia šį tostą.
Kaip atsirinkt vertybes
Žemėje šioj
Dar ne Dimensijoje ketvirtoj?
Bet tai nutiks,
Kai trečdalis žmonijos liks.
Jei iki tol suspėsi
Ketvirtąją Dimensiją regėsi.
Tik penki metai
Nuo paskutinės metų šių dienos
Tikrai ne aš čia pranašas koks.
Gėrio ir blogio kova tęsias
Ir tu nesi savo namuose svečias
Ar bent sau, kas esi atsakai
Ar lauki -kas tau už tai???

Jietis 2007 m. spalio 18 d., ketvirtadienis, 21:32:05
"Q&A
Q: Kas yra Tiesa?
A: Tai, kuo tiki
Q: Net kai tikejimas priestarauja realybei?
A: Jei tiki, reiskia realu tavo vaizduoteje
Q: Ar yra Tiesa, kuri nepriklauso nuo vaizduotes?
A: Yra viskas, ka tik gali isivaizduoti
Q: Kaip isivaizduoti tai, kas nepriklauso nuo vaizduotes?
A: Per jutimus - jei jauti, reiskia gali
Q: Sakykim, kad galiu, bet kaip ta Tiesa apibrezti zodziais?
A: Tiesa yra tai, del ko visi sutaria ir nesigincija
Q: Ar gali visi sutarti tik del to, kad visi klysta?
A: Yra butybiu, kurios neklysta
Q: Kokios gi tai butybes?
A: Kurios vadovaujasi vien tik jausmais, nesuristais su baime
Q: Jei nebijociau, niekada neklysciau?
A: Dar turetum vadovautis vien tik jausmais
Q: O jei jausmai priestaringi?
A: Reiskia, jie suristi su baime
Q: Kaip atsikratyti baimes?
A: Ieskoti grozio
Q: Kas yra grozis?
A: Viskas, kas nesusieta su baime. Grozis yra Tiesa
Q: Tautologija kazkokia - ar yra kitoks paaiskinimas?
A: Yra, bet nei vieno nesuprasi, nes tavo vaizduote sukaustyta
Q: Argi supratimas imanomas tik per vaizduote?
A: Taip, nes vaizduote yra jausmu israiska, kurie yra vienintelis rysys su aplinka
Q: Negi jausmai nepriestarauja objektyvumui ir logikai?
A: Ne, jei nesusije su baime
Q: Nejauciu jokios baimes, kodel gi vaizduote sukaustyta?
A: Todel, kad bijai tiketi savo vaizduote
Q: Nieko nebijau, kodel vaizduote neparodo Tiesos?
A: Todel kad ji miega. Pabudink vaizduote - svajok, dainuok, mylek, kvailiok - ir nebijok tiketi"

Jietis 2007 m. spalio 17 d., trečiadienis, 08:58:51
Man tikrai kiek baisu kaikada
Nes galiu paskandinti tave
Savo akių gelmėje.
Bet matau pasirįžus esi
Nepaskęst, o sudegti
Meilės ugny.

Jietis 2007 m. spalio 17 d., trečiadienis, 08:50:30
SLAVES(angl.)
.
Darblagerio vergams
Įsakė prievaizdas:
-Pasiimat lazdas ,
Ant mėsos sūdytojos-Fass!!!
Ar aš kaltas? Toks darbas
Taip liepė pats Uspass s s
Dar liepė maistą užnuodyt
Jis gali visus nugalabyt
Ar aš nieko nevertas?
O, “spasi, menia,Bog”, šventas
Ji tai pati pasikėlus
O aš gal būsiu pakeltas?

Jietis 2007 m. spalio 17 d., trečiadienis, 08:47:47
NE, NE
.
Negaliu nerašyt
Prie PC atsisėdęs
Matyt apie tai jums primint
Prašo protėvių vėlės.
Mano lūpomis kalba
Nekaltai žuvę žmonės
Nenorėję matyti
Sovietų “gerovės”.

Jietis 2007 m. spalio 13 d., šeštadienis, 10:08:49
GIRIŲ KARALIUI
.
Grąži ir miela Dzūkija
Babusk, jau gana
Pažądink ir Girių Karalių
Jei toks jis yra
Lai įpučia gąlių
Nuo Raigardo slėnio
Vištyčio, panemunių,
Merkinės, Alytaus, Prienų
Apginkit Perlojos ir
Vytauto vardą garbingą
Parodykit jiems kad
Naujų pranašų jums nestinga
Palikit jau grybus ramybėj
Varykite iš savo namų
Graužikus Graužinio.
Kurkite ne darbo, bet
Teisingo atlygio sujudimą
Antraip- turėsite nuosavą Osvencimą.
Kol jūs vaikščiojot po miškus
Nelaimė atslinko pas jus.
Bet šaukiasi vėlės garbingų sunų
Neužleiskite priešui savo namų.
Vėl girdys jus degtine
Vėlei vergausite dieną, nakčia.
Tada griešite dantimis
Kad naujieji `litovcai`pristatė vilų
Prie jūsų miškų, ežerų.
Todėl ir sakau, net prašau
PRAREGĖK, kol nevėlu.

Jietis 2007 m. spalio 11 d., ketvirtadienis, 10:48:49
VIKTORINA
.
Važinėja raudonos gurguolės
Po kaimus mažus
Perka dzūkėlių balsus.
Važiuoja ne arkliu
Pila benziną
Ragina visus
Į Viktoro viktoriną.
Negrobia jie jau kviečių
Jiems reikia rinkėjų balsų
Už balsą siūlo arielkos
Machorkos, svogūnų
Ir pažada daug šimtasiūlių.
Apdalina ir vaikus
`semkom`, balionais
Vadina prancuziškai juos
Kondonais.
Žodžiu, už balsą rinkėjo
Šiūkšles dalina
Dabar tai rinkimais vadina.
.
.
MORALAS:
.
Kėdainiuose- apsivogęs `prachvostas`
Dzūkijoj-už pranašus tostas.

Jietis 2007 m. spalio 9 d., antradienis, 08:58:03
NENEPAMFLETAS
.
Ankščiau buvo kitaip
Nebuvo nei peredastų,
Nei libaniečių pas mus.
Gėrė žmonės burna aviečių
Čiobrelių, melisos, mėtos nuovirus.
Dabar tai leidžias į veną
Grūda į nosi
Kanapių, tabako lapus
Žmonės sumaišė galus.

Jietis 2007 m. spalio 8 d., pirmadienis, 14:04:39
PASAKA NEPASAKA
.
Žinau, matau, girdžiu, budžiu
Tėvyne Lietuva, dar kart pabusk
Ir neužmik, meldžiu.
Vilkai ėriuko kailiu užsivilkę
Į namus tavo yra įslinkę.
Arba, kaip Ali Babos gauja
Savo urvuose
Puotauja apsižergę
Dujų vamzdį svečiuose.
Žiūrėk, kol netapai auka
Kaip banderlogas
Smauglio Ką viduriuose.
Ir čia tas pats pasiuntinys
Visur kląsta praeis, pralys
Vis taikosi atimt dūdelę
Kuria tu groji Laisvės dainą
Apie Baltijos Kelią.
...
Arba, kad būtų dar aiškiau
Pasižiūrėk, ir ką gi, ten jie moka?
Kur įsibrauna- mirties šokį šoka.
Ar Gruzijoj, Čečėnijoj, Armėnijoj,
Moldovoj, ar Pabaltijy
Vien tik dantų griežimas
Ginklų žvangesy.
Kaip dar aiškiau tau pasakyt
Sūneli, mano mielas
Už ką kovojo giminaitis partizanas
Ir Sibire pražuvo mano tėvas?
Prasiblaivyk ir praregėk geriau
Ar sunkią myslę uždaviau?
Tai ne myslė, ar pasaka tuo labiau
Vien tiktai tam, kad būtų tau aiškiau.

Jietis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 13:23:42
GYVENIMAS
.
Gyvenimas grąžus
Kada lipi į kalną
Iškoneveiki tu kitus
Kol pasieki brandą.
Tada žvelgi
Kažką matai
Per savo Ego
Tada pavargęs tik sakai
Aš pakeičiau pasaulį
Bet pavargau ir jau nenoriu nieko.
Ir pats tik išklerai, dar surambėjai
O kiek likimų tu sugadinai?
Nes tavo galvoje tik buvo vėjai.
Tada pradėjai lipt žemyn
Ir viską apmąstyti
Ką gero, blogo padarei
Tiktai dabar matyti.
Gerai jei išpažintį sau atlikai
Gali dar daug ką pataisyti
Ir tik vėliau galbūt suprasi
Ką reiktų dar daryti.
Turi sutramdyt dvi jėgas
Tavyje puolęs angelas, ir Dievas.
Tada matai, kad laiko jau nedaug
Ir per gyvenima ėjai ir eini vienas.
Reiks juodą kostiumą matuotis tuoj
Tikriausiai nedėvėtą
Palydės Serafimai tave
Į amžinojo poilsio vietą.
Žemė suksis ir toliau
Įamžinusi kreivą tavo būtį
Ateis į tavo vietą jau kiti
Vieni norės žudyt
Kiti-už Tiesą žūti.

Jietis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 00:06:44
avuteiL
.
Nemyli žmonės žmonių
Negrąžiai vieni kitus vadina
Ir kodėl, ir dėl ko?
Kai du pešasi
Trečias kažkas
Delnus trina.
Ši mano gimtinė
Sakyčiau- tikras žvėrynas
Nuo jūros krantų
Ligi aukštaitijos kalnų
Lietuva vadinas.

Jietis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 00:04:27
AVINĖLIS
.
Pasipurtyk, avinėli
Čia kieme, po langu
Reikia pirkti man rytojų
Akcijos pabrango.

Jietis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 00:00:59
Nakties kalba
-Nakties simfonija
Dienos garsai
-Miražas, kakafonija.


Jietis 2015 m. birželio 2 d., antradienis, 08:48:45
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
.
NSO
/Sirijietei/
.
Jo, aš žinau, pats mačiau
Mūza iš Sirijaus pas jį nusileidžia
Žadina, spalvina jam gyvenimą
Ir niekaip nežeidžia
Praeiviai vadina Ją blondine
Kažkaip, kažkodėl juos tai masina
Išeiviai kurie mano viską žiną
Aišku turi kitokį to supratimą
Aha, tikrai ten yr kažkas kitaip
Su ateiviais bendraut įpratimas
Nors ir apsčiai praeivių panų neblogų
Užsikalęs visas langines
Pro plyšį nė vienos
Kaip šviesos neįleidžia
Numanau, sukina pirštą į smilkinį
Dą gerai kad į savo
Statome veidrodį vietoj tvoros
Šuolis dimensijų užsifiksavo
.

Jietis 2015 m. birželio 2 d., antradienis, 08:31:54
ffffffffffffffffffffffffff
.
FACE CONTROL
.
Jei savo kely sutiksite padarą
Išsprogusiomis akimis
Netikėkite juo nė už ką
Tai melagių melagis su vis
.

Jietis 2015 m. birželio 13 d., šeštadienis, 10:10:50
SSSSSSSSSSSSSSSS
.
STATUS QUO
.
Man nesvarbu statyt ką
Galiu pastatyti bet ką
Pasitaręs pats su Stasiu
Ir jums pastatyti galiu
.
Statūs man stačiai patinka
Ar tai būtų medžiai miške
Ar statybininkas su šalmu
Ne klūpantys, tokie niekam netinka
.
Tada einam per pasaulį platų
Aukštai iškėlę galvas, bet pėsti
Dairomės aplink, kaip vėjarodė
Gal kam pažastys niežti
SSSSSSSSSSSSS:)

Jietis 2015 m. birželio 9 d., antradienis, 09:46:14
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
.
JETIS
.
Sniego žmogui
Iš ledo ir šalčio
Sunku išgyventi
Prie vasaros karščio
Bando prisitaikyti
Prie klimato atšilimo
Skelbia - Manjana po
Popiečio šaltų barščių
.

Jietis 2015 m. birželio 27 d., šeštadienis, 09:20:08
ppppppppppppppppppppppppp
.
PILNAPADĖ
.
Kai moteris pilnapadė
Ir esi jai po padu, tada
Vadinasi būsi sutraiškytas
Nes ten pasislėpt vietos tau
Kaip ir nėra
.

Jietis 2015 m. liepos 20 d., pirmadienis, 12:20:57
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
AMERIKA
/Force majeure/
.
Pusei amžiaus banko paskola
Ir išdygo brangus namas
Liko gipso ir akmens vatos krūva
Neprašytas praūžė tornadas
.

Jietis 2015 m. liepos 18 d., šeštadienis, 10:04:45
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
ARBEIT MACHT FREI
.
Žydas Adolfas ėriukams
Sakė apipjaustytus palikti
Visa kita – utėlėms utilizuoti
Taip išliejo savo pyktį
.
Kas gi liko? ką gi turim? Žiūrim
Liko tiktai tie
Kurie daug vario
Kraujy turi
.
Masonry tada laiminga
Toliau valdo šį pasaulį
Mėnuleigiu važinėja
Aukso veršis dengia saulę...
.
Anunakui-būk pagarbintas !
.

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 11:11:57
Aš ir tu, kartu, abu
Lanko vienas kito Meką
Jie susišneka.

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:58:10
Vienos nakties adventas
Sukasi mintis
Šventas.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:55:35
Kad aš žinočiau
Draugas tu ar priešas
Mano teismas viešas.
.

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:52:23
Haiku iš serijos :
< Nenoriu būti bajoriene
Būsiu aš kunigaikštiene.>
TRIPTIKAS
1.
Vilnius Kaunan brukas, braunas
Kaimas gaunas
Aria lygintuvas.
2.
Viskas turi
Savo kainą
Lygintuvo dėžėje-faina.
3.
Tokia tikroji
Buhalterija
Mano minISTERIJA.

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:47:45
Mane apglėbė sparnais
Angelas
Gal miegas
Aš nenoriu jau girdėt
Ką tai reiškia Niekas.

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:45:17
Kiekvienas protingas gyventi
Kada pinigų yra
Ar bandei išgyvent
Kada jų mažai, ar nėra?
Tada tik suprasi
Koks esi protingas
Ir iš vis, “bomžas” esi
Kam tu reikalingas?

Jietis 2007 m. spalio 3 d., trečiadienis, 10:41:09
REIDAS
Nepraleidot pėsčiųjų
Šimtas litrų
Keturi baudos taškai
Dalinam iš dviejų
Visiems gerai.

Jietis 2007 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis, 10:01:13
SEIMUI
.
Seimas nėra panašus į Parlamentą
Greičiau į vaikų darželį
Barsto smėlį viens kitam
Į akis, tik šitai gali.
Žaidžia jie su Demokratija
Ir su Konstitucija
Seniai laikas jau pradėti restituciją.
Ir Jetis mes savo ietį
Į kiekvieną apsišaukusį pilietį.
REIKALAUJU
Gražinkite mums Zikaro Vytį
Atėjo jau laikas priešą vyti.
Galvojate kad užliūliuoti
Ir kažko tai bijom?
Džiaukitės, kol jūsų neišvijom !!!

Jietis 2007 m. rugsėjo 28 d., penktadienis, 09:26:26
SAUSIO 13-tai
.
Kur tu buvai tą naktį?
Gal būt buvai dar vaikelis?
Arba kur nors drebėjai
Tarsi epušės lapelis.
O aš buvau, stovėjau ir prieš tanką
Aukštai iškėlęs ranką.
Sakysi, kad ir tu
Žiūrėjai mirčiai į akis
Kažkokią tai kine, akimirką "žavingą"
Bet nėra tai tas pat
Kas peržiūrėti dešimt kart Enigmą.
Tai kas, kad aš per naktį
Dešimt metų pasenau
Už tai piliečio prievolę aš atlikau.
Tad nesilygink su manim, bailį
Nors sėdi mersedese
O aš vis dar- tik žiguli.
Ne, ne, dėkoti man nereikia
Mes kalbame ne dviese
Norėčiau kad matytumei
Ką čia ir ką už sienos Laisvė veikia.
Bet Lukašenkos nė neklausk
Jis tau nepasakys
Lietuviškam portale
Tau kanopėtasis
Ru. Ambasadorius tą padarys.
.
Enigma-gyvenimo“filmas”, kuris žmogui parodomas jo mirties akimirką, tiktai atvirkštine tvarka.

Jietis 2007 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienis, 10:13:15
PABUDOTE? TAI KELKITĖS
Vorai apraizgė “Dievo ašarą”
Ir tiesia čiuptuvus į
Čiurlionio “Karalių pasaką”
Tik aš ir tu jiems trukdai
Todėl sunkiau, kaip matai.
...
Slaviška diaspora stipri
Letena Maskvos uždėta
Ir Pilsutskio palaikai
Gausiai lankoma čia vieta.
...
Kiti pešas tarp savęs
Dideli pinigai čia sukas
Vyksta karas
Tarp rytų ir vakarų
Sijonuoti pliekias.
...
Būtų pusė dar bėdos,
Braunasi į valdžią
Yra daug ir padlaižių
Niekas ten nežaidžia
...
Tik per daug lietuvių čia
Todėl reikia vadovauti
Kad nekrėstų jie juokų
Kurie nenori jau vergauti.
...
Tu pasirinkimo neturi
Daro jie ką gali
Nelegalų jau gausu
Belieka tau apleisti šalį
...
Ir visi mokina mus,
Pilėnų Pilies Gynėjus,
Patenkinti.
Kaip užkurti ugnį
Kad galėtume mes susideginti.
...
Kas parodys, pasakys
“marš į savo vietą”
Negi turi vėl kažkas
Rengti kažkieno tai pietą?
...
Tavo širdyje Tiesa
Su protėvių kančia
Tik belieka prisimint
Ir atgaivinti Ją.

Jietis 2007 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis, 09:09:04
SEKRETORIUS
Ką veikia miške sekretorius įmitęs?
Atėjo gal šerno nušaut po egle užmigdyto?
Ir taip, ir ne taip, iš esmės-adrenalino pritrūkęs
Pauliot, prisigert, kai kuriuos reikalus aptart
Gali manyti, kad buvo darbe užtrukęs.
...
Jis ne tik čia šaulys
Jis baisesnis už budelį.
Sąžinę slegia sunkus nešulys
Todėl reikia išgerti ne vieną butelį.
...
Amžiaus gal pusę turėjau priešui tarnauti
Savo tautą dar priverčiau jiems vergauti.
Bet ne , apsirinkate čia jūs visi
Tai ne mano tauta, tik kilmė iš žmogaus, panaši.
...
Jeigu norit-vadinsiuos pasaulio pilietis
Bet jei atvirai, iš tikro man nėra kur dėtis.
Ką tik galėjau, viską dariau atbulai
Gal man implantai įsiūti, tikrai?
...
Nežinau ir galvoti baisu iš tiesų
Kaip tą kaltę prieš žmones aš nuplauti galiu.
Jų akyse aš banditas, prieš faktą esu pastatytas
Bet jei ne aš-tai šį darbą būtų atlikęs kas kitas.
...
Taip, tokie buvo laikai
Bet ar aš jau nesigaudau visai?
Pabandyti ketinu, prisiimt atsakomybę galiu
Tikrąją Tiesą papasakoti turiu.
...
Bet kas man leis tai padaryti, aš esu angažuotas
Kiekvienas judesys, veiksmas, žodis yra užfiksuotas.
Gerai, pabandysiu rašyti, knygą, memuarus
Gal niekas manęs su ją į krosnį nesugrūs?
...
Taip jie tikrai nedarys
Išspręs problemą kitaip
Kam gi jiems toks pūlinys.
Žinia, dar kaip votis sprogs
Turinys aptaškys ir juos, toks.
...
Kardinolai pilki
Pasidarys margi
Jie ne po vieną ir ne po du
Pasislėpt bus sunku
Sakys-„va, ir čia votis“
Tada ir į juos pirštais visi rodys.
...
Geriau ištirpsiu kokiam katile,
Būsiu kaip muilas slidus
Viskam galas bus.
Nusinešiu su savimi viską į nebūtį
Ai, kurkite be manęs savo ateiti.
Rusišką ruletę sužaisiu
Savo sielą velniui įkeisiu.

Jietis 2007 m. rugsėjo 23 d., sekmadienis, 14:23:20
REQVIEM
. Visi mes išeisim į nebūtį
Kiekvienas palikęs po netektį.
Nė vienas su saule negyvensim
Bet vis tiek pasistenkim.
Palikim nors gerą prisiminimą
Kad likę tobulintų savo pasirinkimą.
Išeisim visi, ne kartu, bet po vieną
Daugiau\mažiau subrandinę savo sielą.
Išeisim visi subrendę savaip
Ištobulėję, ar degradavę kažkaip.
Kiekvienas savo kailiu patyrę
Ką reiškia turėti, parduoti Tėvynę
Kas budelis, auka
Poetas, kas karžygys
Supratę savaip
Kas do esi Dievo tu kurinys.

Jietis 2007 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis, 09:12:14
KOŠMARAS
Atsiguliau aukštielnikas
Buvau pavargęs labai
Ne koks `bezdelnikas`.
Paskui varčiausi aš ant šono
Babust nebuvo jokio noro.
Sapnuoju;
Kažkas barsto galvą pelenais
Ir sako: `čia vibutis
Ne vienas tu toksai
Čia yra daugiabutis`.
Man pasirodė, kad tai DDT
Kitaip dar sakant-dustas
Ir užgulė mane kažkoks
Astralas-peredastas.
Pašokau iš miegų
Prisiminiau, kad gėriau alų “Baltika”
Susijaukė man reikalai su peristaltika.
Tai voščiau į dantis pagavęs
Tą marketingo žinovą paiką
Kuris pasakė:
“Alus gerti sveika.”

Jietis 2007 m. rugsėjo 18 d., antradienis, 09:10:36
VERSLININKAS
Fiu, fiu, fiu
Dainą švilpauju
Eglę kirsime
`Šiškas` rinksime
Konkoriežius gliaudysiu
Saulėgrąžas spjaudysiu
Esu ne kvailas
Sakyčiau protingas
Viską surinksiu
Mišką sodinsiu.
Kai būsiu turtingas.
Bet dabar lentas pjausiu
Su dugnu dvigubu
Daug cigarečių paslėpsiu
Nebūsiu aš ubagu.
Daina čia nutrūksta.
Sustabdo` mentas`.
-Prašau dokumentus.
-Viskas tvarkoje, pareigune
Tik vakar nusipirkau,
Dar net dažai neišdžiūvę.
-Papūskit į testerį
Gal busit `klientas`?
-Aš visai negeriu,
Esu abstinentas.
-Neklausykite jo, pareigune
jis niekada blaivas nebūna
Įkiša trigrašį boba
Geriau būčiau uždaręs į trobą.
Bet čia dar ne viskas
Čia dar ne galas.
Atsidaro staiga bagažinė
Atsiliepia nelegalas:
-Nu kaip, ar kirtome sieną?
-Eikit velniop
Palikite mane vieną.
-Nenusiminki visai,
Viskas gerai
Susimokėki, brolau
Ir keliauki toliau.
Ar dar nesupratai?
Tavo ir mano galybė
Nes Pinigai-vertybė
Čia tokia valstybė.

Jietis 2007 m. rugsėjo 17 d., pirmadienis, 07:58:09
“PATRIOTAS”
Mano boba kitatautė
Ir vaikai mišrūnai
Sėdžiu aš aukštoj kėdėj
Esu valdžios viršūnėj.
Čia diaspora stipri
Tyliai šnibžda
Savo malda
Dirba jie po kaldra
Kirkina birbynę
Gauna gaires iš Maksvos
Garbina CCCP tėvynę
Nekenčia jie labusų
Kad tvoras pastatė
Bet galvoja-mus apstatė.
Užleisime jiems blusų
Pralaimės bulviakasį
Neįžeidinės daugiau jie rusų.

Jietis 2007 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis, 09:13:02
VERTYBĖ
Reikėtų širdį padalint į dvi dalis
Ir kartais prašosi abi tos sritys
Bet gali atsitikti taip
Kad liksiu be širdies
Tada visi mane vadins-
Beširdis.
Viena dalis man sako;
Kad aš jos
Užkariavau šį kūną
Kita, gi, atbuvai-
Eretrocitai sukasi ratu
Todėl kita dalis-ne tavo.
Štai, matote kaip būna???
Tai kaip dabar man pasielgt
Kad likčiau aš garbingas?
Ir vėl paantrina kita dalis;
-“Per žmones tik į žmones”.
Gal reiktų išsiketvirčiuot?
Ar dar kam nors aš reikalingas?
Gal užsisklęskime visi
Bute, sode, darže ir kieme
Gyvenkime, kaip sakoma, laisvi
Aukštas tvoras parėmę.
Laidais tik susijunkime
Ineto galimybė -begalybė
Tai koks žmonių bendravimas tada
Yra -Vertybė???????????????????

Jietis 2007 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis, 22:09:16
Na nebuvau aš gatvėje žibintų
Nesislėpiau ir rūbų spintoj.
Už ką turėčiau atgailauti?
Kodėl turiu sau plaukus rauti?
Yra ir buvę man kadais
Kada dvikojį briedį jau
Nusmeigt norėjau
Bet dar gerai kad tada aš
Į veidrodį pasižiūrėjau.
O sako moterys tik žino tiesas
Gal vyrus tik apsėdęs biesas?
Kad sužinot kas turi racijos
Reikėtų padaryt visiems
Lyties keitimo operacijas.

Jietis 2007 m. rugsėjo 10 d., pirmadienis, 21:15:00
SLAVAI
Vien vienas vargas Lietuvai su slavais
Netapo ir netaps jie niekad savais.
Nuo amžių jie kėsinasi į žmones ir žemę tavo
Vieni karūną Vytauto supjaustę konfiskavo,
Kiti dar tęsia “žaidimus” su dujom savo.
Kėsinasi Atlantų palikimo
Net Sibirą apleido jau kiniečiams
Nuo Uralo lig Pamyro.
Sakysi-tai prie ko čia tie Atlantai?
Ištrynė atmintį tau okupantai
Nė nežinai, kad Jie lietuviška tarme kalbėjo
Seniausia protarmę mes apturėjom
Ką ten kalbėjo, tebekalba tik ne Žemėje šitoj
Pasklidę Jie Visatoje, galaktikoj plačioj.

Jietis 2007 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis, 10:43:02
EFEZE
Stebuklas vėl įvyko
Bet ne telekinezė
Lygiai po trijų metų
Apsilankiau sapne, Efeze.
Ir vėl tik kalno viršuje
Jaučiau palaimą tą patirtą
Tik nesupratau, Marija,
Kodėl man ji skirta?
Nesu kažkoks ar šventas
Kartais net atrodau niekam vertas
Juk žinai, kaip mes visi
Bet leiski dar paklaust
Kokį siurprizą vėl ruoši?
Tik nesakyk, kad leisi greit numirti
Nes ketini ankščiau į dangų pasiimti?
O kaip tada kančia
Kuri jau darosi miela?
Ir kada kas nuspręs
Kada jau ko gana?
Žinau tą žodį-toks likimas
Užtad kalbuosi su Tavim
Tai mano malda vadinas.
Nenoriu aklas jau klajot
Tarp tokių pačių brolių
Atrišk akis, ištrink skriaudas
Paversk žemę į Rojų.

Jietis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 00:03:18
Kondensuotas pienas
Ir stipri kava
Koncentruotas tekstas
Hoku atmaina.

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis