VIZIJOS

Grandinėlė: Jietis nr.3 rinkinys
Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Jietis 2012 m. gruodžio 30 d., sekmadienis, 10:57:01
VIZIJA
.
O, mielas
Dar didesnis
Ir galingesnis
Per artimas sielas
Rūpinasi tavimi
Tau nežinant,
Mirusiųjų pasaulis
Kol neišduodi
Moralės ir meilės

Jietis 2012 m. gruodžio 29 d., šeštadienis, 10:49:33
PRANAŠAS
.
Kai laiko daug turėjau
Lotoso pozoje sėdėjau
Per kairę šnervę
Įkvėpęs pranos aš
Per dešinę išleidęs
Tapau ant Lietuvos
Dabar aš Pranašas

Jietis 2012 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis, 17:51:55
NEGALI BŪTI
.
Senų seniausiai viskas
Buvo pasakyta jau išties
Bet kas dar neprarado atminties
Dalinas trupiniais tos praeities
.
Gyvenimų kas daug jau nugyveno
Supranta apie ką kas šneka
Sielos branda tik nevienoda
Gyvena vis sunkesnio amžiaus metą
.
Vieni praėjo ir patyrė daug
Kiti dar tiktai mina savo taką
Įgudusi akis tai pastebi ir mato
Kas kokiame laike spiralės suka ratą
.
Vieni vienaip čia kuria savo būtį
Kitiems gi nauja viskas
Ir vis kartoja, stebisi-negali būti
Ir vėl jiems tamsus miškas

Jietis 2012 m. gruodžio 15 d., šeštadienis, 12:12:07
PROTUBERANTAS
.
Nusispjaus Saulužė
Į Žemelės pusę
Liksime prie žvakių
Mes visi it kandę musę

Jietis 2012 m. lapkričio 19 d., pirmadienis, 11:06:38
GIMNAZINTĖ
.
Į mokyklą neisiu
Laikinai pėsčia
Nes esu truputį
Aš neiščia
.
p.s. Vertalas iš rusių ir pusrusių kalbos.

Jietis 2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis, 10:49:14
GRYBŲ KARALYSTĖJE
.
Vis po medžiu stovėjai
Kreivai žiūrėjai, bet deja
Ir net nepastebėjai
Likai gyvenimo paraštėje...
.
Apsąmanojai, į nieką pavirtai
Bet ne, veikiausiai į kelmutį
Nes grybų karalystėje tokia dvasia
Kai Musmirė nusako būtį
.
Tad ir stovėki po medžiu
Dabar Dangaus jau nemeldžiu
Grybai vakar neprotestavo
Už tai dabar grybautojai
Čia tvarką daro
.
Rytojaus-jau neliko
Amnezija grybus apniko
Ir tie kiti neapsiriko
Nes grybams medžių
Daug dar liko

Jietis 2012 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis, 11:03:19
PREZIDENTAS
.
Kovoje už-Laisvę Seksui
Prie ruso buvau disi dentas
Tada išardėme sienas į Jevr opą
Legaliai aprūpinau kraštą prez ervatyvais
Ir pasiskelbiau gildijoj-dabar Aš Prez identas

Jietis 2012 m. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis, 22:07:35
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
.
PAGONYS
.
Jie garbino savo Dievus
Perkūną, Pikulą, Patrimpą...Ąžuolą seną
Sodino ąžuolų giraites
Manė kad Dievai jose gyvena
.
Bet atėjūnas iš pietų nekentė šitų Dievų nuo seno
Praėjo su kalaviju ir pėsčias ir raitas
Palikęs savo pilaites, alyvmedžių gitaites
Kiti jiems dievai pasivaideno
.
Buvo jų ir iš pavakarių
Nuo pusės Kuršių marių, tada pritūpę
Išsilaipino po sočių pietų
Ten kur midus tekėjo upėm...
.
Kiti gi, atėjūnai nuo pusryčių krašto
Užsimanė svetimos jūros, dar mažai turi
Neatsisakė čia savo kalbos ir rašto
Tai ir dabar bastosi, kreivai žiūri
.
Buvo toks Petras, cinikas caras
Pagal jo ūkazą bojarinai privalėjo kalbėti
Garsiai pradėdavo juoktis, kad jį kur maras
Kai kas imdavo nusišnekėti
.
Kaimynas jubiliatas, ant svetimų pamatų
Verčia visus iš eilės pasisakyti
Ne visi turi vienodai Dievo dovanų
Bet ne visiems, gi taip matyti
.
Ne dirbt, duok pakalbėti
Taip per amžius įprato
Tai ir pasveikinau , diagnozę išrašiau
Sulaukus daugel metų
.
Ir jeigu neklystu
Nuo šitokio tosto kitas tik džiaugtus
Jis dar gi ne Petras, Napaleonas
Ir netgi ne Dievas, ne Kristus
.
p.s.
Пётр I Вели́кий (Пётр Алексе́евич;— последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).
Цитаты
- Все люди — лжецы и лицемеры.
- Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. — Указ от 4 октября 1703 года
- Наша коммерция и без того как больная девица, которой не должно пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою.
- Перед появлением многонародным гостю надлежит быть:
1. Мыту старательно, без пропускания оных мест.
2. Бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиною мерзкой урон не нане

Jietis 2012 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis, 10:22:57
SEKTANTAI
.
Ir pabiro, pažiro varžteliai
Apsėdimais forumuose pūva
Nesusirenka, prasisuka realiai
Geriau virtų savo sultyse tik Sau
Surudyjusių šriubų SauBabos sriubą

Jietis 2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 15:49:58
RINKIMAI
.
Ne paskutinės vakarienės vaišių kuklių
Susirinko į Alką visai neišalkę
Siekti daug pinigų ir garbės, lig debesų
Nors nauji dabartistai dar nesubliuškę
Matėme daug jau visokių artistų
Kai Drąsieji įkrės jiems į bliuskę
Pažiūrėsim kas liks iš naujų pranašų
.
Jau negersite kibirais „Absoliuto“
Nerūkysite „Malboro“ ir „Opal“
Aimanuosit krikštatėvio dainą
„Oi mama, mama kuda že ja papal.“
.
/Pranas`as/

Jietis 2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 15:25:41
VIRTUVĖJE
.
Ruošia `stroganovo byfą`
Ašaros nebyra, kepa, valgo, giria
Bet nenori nieks matyti
Kada jaučiui odą diria
.

Jietis 2011 m. liepos 12 d., antradienis, 19:59:00
BŪSIU DIEVAS
.
„Neturėk kitų Dievų
Tik mane vieną“
Reiks nukakt
Pas aborigenus
Ir įskiepyt tą naujieną
.
Pasak Biblijos, Dešimt Dievo įsakymų ir kiti Dievo žodžiai buvo duoti Mozei (Iš. Kn. 24,4), Dievas - ne Mozė – juos iškalė ant akmeninių lentų (Iš. Kn. 24:12 taip pat Iš. Kn. 32:16 taip pat Iš. Kn. 34:1). Istorikai tarp rašymo ant akmenų ir įsakymų mato paraleles su Egipto tradicijomis ir dievais.

Jietis 2011 m. liepos 13 d., trečiadienis, 16:47:52
LAISVOSIOS STATYBOS
.
Gal tau reikia paslaugos
`Značit-darbinykų`?
Aš statau ir po algos
Bet paskui jau nyku...
.
Dirbu ir su moliu, medžiu, mūru
Pastačiau daug statinių
Pradžia buvo karvelidės
Daug ` altankių`, šuns būdų
.
`Tatuirofkės ant manęs`
“Ne zabudu mat radnuju”
`Statau dabar ant tavęs
Nu, aš geras rabatiaga`
Kai negėręs būnu

Jietis 2011 m. liepos 20 d., trečiadienis, 00:07:33
.
ANTIKRISTAS
(Pranašystė)
.
Suklestės imperija Romos
Su reptilžmogiais valdžioje
Mikroschemą turės žmonės
Įsegtą po oda
.
Naikins raudonuosius
Mėlyno kraujo kūneliai
Žvėries ženklą ant kaktos
Nešios ir vaikai ir seneliai
.
Legionai naršys
Kristaus sekėjus žudys
Kaip sako Tora
Šešiakampė žvaigždė užvaldys
Septynšakę Menorą
.
Holokosto gešeftas
Mulkinti goją
Mėlynos kamanos vyčio
Ir laikas sustoja...

Jietis 2011 m. liepos 26 d., antradienis, 11:01:47
PASIKARTOJIMAI
.
Panų vežėjų mieste
Susimušė bernai
Kai vienas krėtė bliuskėn
Kits aiškino
Kad jis iš Tulpių gatvės
Nejaugi nebijai?

Jietis 2011 m. liepos 25 d., pirmadienis, 15:05:35
AMATININKAS
.
Argi amatininkas yra tuo kaltas
Kad Kristus prie kryžiaus buvo prikaltas
Darė tai ką geriausiai išmanė
Ir jam jau nė motais kas ką toliau darė
Užsakymas buvo nukaldinti vinį
Ne šiaip sau ant juoko, o geležinį
Nuomonė tvyro kad jis niekuo dėtas
Kur kas ką prikals ir šiaip, ras jam vietos
Ar kalti geležinkelio bėgiai prikalti
Kad budelis vežė trėmimams į šaltį?

Jietis 2011 m. rugpjūčio 6 d., šeštadienis, 21:11:58
VENDETA
.
Tavim dėta
Aš įvykdyčiau vendetą
Pastatyčiau jį į vietą
Tik įrėmus pistoletą

Jietis 2011 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis, 20:39:39
PAGIRŪNAS
.
Kulinarijos knygą
Išverčiau iš anglių kalbos
Garbės žodis, tai AŠ
Nors nemoku kalbos tos
.
Pabodo vaikščioti su samčiu
Apie puodus svetimus
Būsiu AŠ dabar rašytojas
Ir matuosiuos antpečius

Jietis 2011 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 10:58:30
MYSTERIJA
.
Žinau kad jie yra
Ir Ufonautai ir bildukai
Nesipykstu su vėlėm
Bet ir laikausi atokiai
Negarbstau Jų su gėlėm
Tegu gyvena sau šalia
Jeigu tai jiems patinka
Pasikeičiam mes žiniomis
Kam kokios tinka
Aš baimėje negyvenu
Suprantu jų paguodą
Už tai ir aš žinau
Kas mane perka
Kas parduoda...

Jietis 2011 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 21:03:46
ČEBATAI
(Iš serijos-`prie ruso buvo geriau`)
.
Geri tai buvo mums laikai
Kai mumimis avėjo
Pasinaudojo tie vergai
Matai kaip jie toli nuėjo?
.
Juk buvome ir murzini
Ir pas visus vienodą
Avėjo mus beveik visi
Kad nesuskirstų kojų oda
.
Naktim stovėjome kampe
Kaip ir prasmirdę autai
Bet per šventes blizgėjome
Kaip šunio pautai

Jietis 2011 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis, 10:33:30
BALTESNIS UŽ BLYŠKŲ
.
Mes užsibuvom lengvame `fandange`
Pavirtusiu vežėčių ratais, rėžiančiais grindis
Pasijutau apsirgęs jūrlige
Minia vis reikalavo dar daugiau , dar vis
Ir kambarys apsunko nuo žmonių
Nes stogas nuvažiavo
Ir kai užsakėme dar vieną taurę
Oficiantas atnešė padėklą savo
.
Tokiu būdu tai buvo jau vėliau
Kada malūnas sekė pasakėčią tą neryškią
Tada jos veidas tik ištyso kaip vaiduoklio
Patapęs baltesniu už blyškų
.
Ji tepasakė:“ Nėra jokios juk priežasties
Kad būtų tai tiesa tiesesnė kaip matyti
Bet aš vis klaidžioju nustebęs tarp kortų svetimų
Neleisdamas joms užsibūti ryškiai
Tik ta viena iš šešiolikmečių, dar mergaitė
Kuri paliko šią pakrantę vis dėl to
Ir nors buvau lyg atsimerkęs
Taip pat tos mano akys buvo lyg užmerktos
.
Ir taip, tokiu būdu tai buvo kiek vėliau
Malūnininkas sekė pasaką o man neryšku
Ir veidas jos ištyso kaip vaiduoklio
Patapęs baltesniu už blyškų
Baltesniu už blyškų
Patapęs baltesniu už blyškų
Baltesniu už blyškų
.

www.youtube.com/watch?v=CJIVz9nYx7I&feature=related
www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA&feature=related
.
A Whiter Shade Of Pale lyrics
.
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
The crowd called out for more
And the room was hummin' harder
As the ceiling flew away
And when we called outfor another drink
But the waiter brought a tray
.
And so it was later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale.
.
You said: "There is no reason,
And the truth is plain to see."
But I wander through my playin' cards
Would not let him be
One of the sixteen virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might just as well been closed
.
And so it was later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale.
A whiter shade of pale
Turned a whiter shade of pale
A whiter shade of pale

Jietis 2011 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 08:46:55
LUK-ne drug
OI
.
Draugas Svogūnas negali be posto
Sėdi ant cerkvės senai
Užsimanė pono Gediminaičio sosto
Būdams aršaus būdo ir iškreipto proto
Išėjo iš nervų visai
Dabar pūpso jau ant vėliavos koto

Jietis 2011 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 08:50:52
LIKIMAS
.
Man kerpa sparnus
Ir sako-taip reikia
Visi čia tokie
Jo nuomonė veikia
.
Man kerpa sparnus
Galėtų paklaust kaip jaučiuosi
Kiekvienam būt smalsu sužinot
Bet ką už tai duosi
.
Man kerpa sparnus
Kad paskrist negali
Nes kiti kaip visi
Tik likimai keisti
.
Pradedu savęs jau nekęst
Už nuolankumą
Sukaltas kreivas paveikslas
Vaizdai iškreipti
Išjungtas ryškumas
Savęs nekenčiu
Kad matau, kad girdžiu
Ne tą, o taip kas kam liepia
Gal būt dėl to ir pikti
Kad sparnais pakirptais
Vienas kitam dantis šiepia
.
Negailestingas, klastingas, žiaurus
Įvaro į kampą, dar nukerpa vilną
Stoja paveikslas prieš akis ryškus
Kiek užmatai tokių avinų pilna
.
Tada klausiat savęs
-Kaip jaučiamės mes?
-„Esate Dievo avinėliai
Kurie atperka pasaulio nuodėmes.“

Jietis 2011 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 13:11:15
NOKAUTAS
.
Sakiau, esu versmė
Ledinis kaip šaltinis
Ugnis, lava
Vulkanas požeminis
Arba kieta uola
Lyg marmurinis...
.
Kada daug metų jau praėjo
Tada pasakė tyliai-myliu
Ir ištirpau kai pakuždėjo
Susimąsčiau-tyliu...

Jietis 2011 m. rugsėjo 16 d., penktadienis, 10:12:15
PINIGAI
.
Fui, nekenčiu pinigų
Bet be jų neapsieinu
Privalau visur kaip ir
Savo užpakalį nešiotis
Aš manau, kad pinigai-
Žmonijos votis
.
Skrisiu dar toli
Kilsiu aukštai
Iki kalno viršūnės
Kur gyvena žmonių angelai
Lai nuneš, lai nusklęs nuo manęs
Su žinia, gal liūdna
Gal trimitai dangaus
Mums praneš, taip paskelbs
Vardą plėšrūno

Jietis 2011 m. rugsėjo 16 d., penktadienis, 09:10:47
BŪSENA
.
Gal kas atsitiko
Kad po žmones vaikštai
šventiškai apsirengęs ?
O gal įsimylėjai?
Atrodai kaip trenktas
-Nei taip, nei kitaip
Mečiau gerti-pradėjau rengtis
Dabar jaučiuosi beveik šventas...

Jietis 2011 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis, 10:45:13
SENELIS
.
Gyvenau aš kvadrate
Dabar kūbe varžtų
Pats nupirksiu rogutes
Kad vaikai miškam išvežtų

Jietis 2011 m. spalio 9 d., sekmadienis, 10:17:55
GRECHAS ZORBOS
.
Pasibalnojau aš žirgą
Auksinės spalvos
Vos apžergti gali
Koks įmitęs, toks drūtas
Pririšau prie kažkokios tvoros
Man gražu kaip jis trypia rūtas

Jietis 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 13:40:59
APATIJA
Nieko nereik
Tik lašelio tiesos
Nei mėsos, nei medaus
Anei rago midaus
Gal geriau taurę vyno
Laimė, nelaimė
Sėkmė, nesėkmė
Ašaros vargo
Ne džiaugsmo
Mane iškankino

Jietis 2011 m. spalio 12 d., trečiadienis, 08:08:30
STOMA TOLOGAS II
.
Bus jam dantis rakinėti
Ir kaišiot pirštus į spastus
Bus jam rašinėti
Apie nekaltus ...filus ir ...rastus
Įlipo į svetimą lėkštę
Už tai gaspadinė
Ir gaspadinas
Su mazgote tėškė

Jietis 2011 m. spalio 12 d., trečiadienis, 07:45:24
STOMA TOLOGAS
.
Stomatologas ištiesė pirštus
Į nedarytų barščių plėvę
Matyt sumaišęs bus galus
Pasisodino gulomis
Kažkokią pripučiamą lėlę
Ir taip galvojo kad patenkins
Įgimtąjį savo norą
Pašiurpo baisiai
Žaliaakė ta lėlė
Kai jau kėsinasi gal trečią kart
Kažkas išleisti iš jos orą

Jietis 2011 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, 06:49:08
ANTRININKAS
.
Turiu aš nelaimę vykdyt
Ką liepia pirmininkas
Šį kart įsakė nevirkdyt
Užvulkanizuot skylę
Ir pastatyt aukcionan
Esu visada antrininkas

Jietis 2011 m. spalio 20 d., ketvirtadienis, 11:13:34
INTERESAI
.
Ar gali būti skanus šaukštas
Paklausė ponas , ne vergeta
O taip, jei ką tik išimtas iš košės
Atsakė elgeta

Jietis 2011 m. spalio 22 d., šeštadienis, 10:34:00
ASMENAVIMAS (peredastiškai)
.
Vienaskaita
.
Aš myliu
Tu myli
Jis jį myli
.
Daugiskaita
.
Mes mylime
Jūs mylite
Jie jus myli

Jietis 2011 m. spalio 24 d., pirmadienis, 14:55:54
ppppppppppppppppppppppppp
.
PAREIŠKIMAS
.
Utelė pareiškė
Su pasididžiavimu;
- Netrukdykit man
Dabar užsiimsiu
Aš utilizavimu
.

Jietis 2011 m. spalio 24 d., pirmadienis, 14:39:11
E. LITINĖ
.
-Labai malonu, pone premjere Bebliuskoni
Matau turit Jūs gerą ir išpuoselėtą skonį
.
Pirma ištiesia ji ranką
Ir aromatas dekolte iš lėto slenka...
.
Vyzdžius išplėtus kairę akį mato
Ir kaip la putė prisistato;
.
-Esu Genutė, Genė aš, iš Lietuvos
Tačiau antra tėvynė man Italija
.
Todėl vadinkit mane paprastai
Tiesiog - mis Gen.Italija

Jietis 2011 m. lapkričio 1 d., antradienis, 19:27:17
MIRUSIŲJŲ MIESTE
.
Sudūlėjo tėvelio švarkelis
Apraudojo vaikai
Ir kiek daug Ten Išėjo
Liko vien kapeliai, kapai
.
Artėjame visi link horizonto
Norėčiau pakilti, ne dabar, tik pasvajosiu
Bet nudelbęs akis matau prieš save lopinėlį
Kuriame veikiausiai ir `pasikavosiu`.

Jietis 2011 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 09:12:53
ATLANTIDA
.
Miegu aš svastikos pozoj
Pagonių Dievai man sapnuojas
Gal gi, sakau, aplankys jie mane
Bet bijau, bus laikas sustoję
.
Sapnuojasi vis Atlantida
Laimingas man skaičius ir tryliktas
Bet viskas ištrynta seniai
Jaučiuos vienui vienas čia paliktas
.
Šaknis kvadratinė
Kamienas trikampis
Kristalas tik druskos
Tik ratas tai karminis
Ir tas stačiakampis

Jietis 2011 m. lapkričio 8 d., antradienis, 10:41:16
ŠVENTAS, ŠVENTAS, ŠVENTAS
.
Privatizuosiu kaip religinis fanas Dievą
Tave
Pasidėsiu kur nors į paslėpsnius
Bus tau nei cypt, nei krypt
Pas mane
Eikit visi šalin neveizėję
Čia
Nuosavybė-šventa

Jietis 2011 m. lapkričio 9 d., trečiadienis, 12:17:35
KAR TU VES
.
Išjungiau televizorių
Ir užverčiau visas knygas
Nusitiesiau į ateitį
Kitaip sau tiltą
Sukurenau ir laikraščius
Nesąmonių ir dulkių klodus
Kad negulėtų(gulėti aš ir pats galiu)
O ir kad būtų šilta
Esu jau pasiruošęs
Užsinerti sau
Šviesolaidinę kilpą

Jietis 2011 m. lapkričio 16 d., trečiadienis, 20:32:17
ICHTIANDRAS
.
Pakylu, įkvepiu oro
Ir vėl leidžiuos į dugną
Kur snaudžia įsmigę
Į dumblą lynai, unguriai
Harpūnu nekasau slidžius šonus
Šiaip, turistauju smagiai
.
Ten kitas pasaulis
Ten ilsis tyla ir ramybė
Sustabdžiusi tėkmę
Vandenų galybė
Choru dainuoja mailius
Tylint nendrių vargonams
Perbraukiu arfos stygas
Pro lelijų lapus tarsi pro debesis
Nutįsusius saulės šuorus
Iškalbingai be balso
Kalba skenduolis
Šaknimis samanom sužaliavęs
Akmuo mokina švartuotis
Moliusko geldelę
Šen, bei ten ešeriai ir lydekos
Prinokę praplaukia
Nemanau kad manęs
Kas jau laukia
Karšių ir kuojų būriai
Ganos palaukėj
Kas ten toliau nematyti
Migla užsitraukė
Neužsibūsiu, reikia jau kilti
Kasininkas nerimauja
Ruošias išjungti
Vakaro saulę
Širsta Vakaris
Augmeniją įsiūbuoja
Šoka pagal jo dūdelę
Laikas ir man jau
Lipt į valtelę

Jietis 2011 m. lapkričio 26 d., šeštadienis, 15:52:24
Apie LIETUVĄ (`rašykiškai/ poetiškai`)
.
Čekas čekistas sugalvojo užčekaninti
Kiaurą kanalizacijos vamzdį
Kaip buvo įpratęs ir ką darė, ar nepadarė
Apie viską privalėjo raportuoti Raportaičiui
O tasai, taip pat raportavo savo Viršininkui
O tas Viršininkas savo Viršininkui...
Ir taip ligi pat Belzabubo
.
Tai aiškiai savo pasąmonėje/nesąmonėje suprasdams
Seną mongolišką pasakymą
Kad visada kiekvienas viršininkas
Turi virš savęs dar Viršikininką
Kurs įstrigęs Enhartams
Nuo Čingis Chano laikų ir įsirėžęs smilkiniuosna
-„Ja Nacialnik –ty durak.“
.
Bet dabar, kai` Griuvo Siena`
Ėmė mąstyti savarankiškai ir pagalvojo japoniškai
-nachera ta chata? Nacher dabar kam to reikia?
Raportus sandėliuoja iš įpratimo, o
Kad sukurti „Šieno Ravėjimo“ agentūrai darbo vietas
Tai tą patį perrašinėja į laikmenas.
Kadangi esame Evrosojūzinėj kloakoj
Kur veisiasi...filai ir ...rastai
Ir čekanijimo paslaugų niekam nereikia
Kartodamas Š eks spyrą, skant-lai šūdai liejasi laisvai...
Atradęs savyje poetą, nuėjo gert alaus
Ir dar kokio tai šūdo krimst
Su prisodrintu barkodu-E, E, E...

Jietis 2011 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 08:01:45
REGĖJIMAI
.
Tavo vėliavą neša kinietis
Ir dedasi lojalus pilietis
Pravėręs ateities langą
Matau jau kinietį Seime
Vyriausybėj, savo kieme
Ir iš paskos daug žengia
Nors litai tie patys
Bet kinietiškos dujos pabrango
Ordos rytų mindo tavo gimtinę
Nieko kito neliks kaip tik perkelti
Kur nors į mėnulį savo Tėvynę

Jietis 2012 m. vasario 7 d., antradienis, 12:05:15
FOBIJA
.
Mano glėbyje pražįsta gėlės
Akys jos suspindi vėlei
Bet tik ne pavėsy
Kursim pasaulėlį dviese
.
-Na, vaikučiai, padainuokime dainelę;
Sužydėjo sodai, žydi gėlės, pražydo ir palaukės...
.
-Ui, letuviai vėl apie mus dainuoja
Tikhiausia holokausto linki, laukia?
Sako-mano glėbyje prahydo...
Bet phie ko čia žydai ?
Ahkit plūgais, phakaitokit
Ir akėkit žemę, kol pasensit
Nes kuo daugiau jūs dihbsit
Tuo gehiau pas mus gyvensit

Jietis 2011 m. lapkričio 29 d., antradienis, 07:50:13
UŽKALBĖJIMAI
.
Mečiau šalin plaktuką aš
Mečiau ir arklą, oblių, lyrą
Dabar tiktai kalbu, kalbu, kalbu
Nes supratau-liežuvis juk mane maitina
Todėl stataus dabar jau antrą vilą

Jietis 2012 m. vasario 9 d., ketvirtadienis, 08:34:30
ANT ŽEMĖS
.
Ilgai klajojau, bet tikrai radau
Radau aš mūsų visų Dievą
Daug, daug arčiau nei Saulė
Iškantiems galiu priminti tik vieną
Kad Jis kitu vardu tai- Meilė

Jietis 2012 m. vasario 10 d., penktadienis, 12:47:04
„PIANKTA KALONA“
.
Atidavė tau paskutinę `fufaikę`
Su džiaugsmu, kad gali duoti
Nusidraskė iš laimės paskutinę `maikę`
Bet prakalbo ruskai ir ėmė pūliuoti
„ты один против всех - с пулей дурой игра“
Kalba jis už visus kaip įpratęs
Bando savo pasveikimą simuliuoti
Be plepalų nežino ką dar veikti
Tai viską iš eilės tik peikia
Žolės dažyti čia žaliai nereikia
Dabar atėjęs į tavo kiemą
Pasiims už tai `dublionkę`
Ir išvarys tave jis iš namų ravėti šieną
Tiesiog iš įpratimo viską imti (vziat, vziatka.ru)
Taip penkta kolona veikia

Jietis 2012 m. vasario 14 d., antradienis, 11:43:19
TVARTAS
.
Roman nif nif
Roman nuf nuf
Roman naf naf
Roman nof nof
Įkūrė kiaulių partiją
Tai kviečiame visus prie lovio
Čiapsėdami pasirašysim chartiją

Jietis 2012 m. vasario 24 d., penktadienis, 10:23:13
PENKTOJE DIMENSIJOJE
.
Neabejoju aš ir tu
Prižiūrimi mes angelų
Pajungę veiksmui ir elegiją
Gaminame Visatai Meilės energiją
.
Mainai garbingi atlikti
Įvaldę telepatiją
Vieni sau būnam palikti
Pajautę kits kitam simpatiją
.
Tiesa tai paprasta
Ir vaizdas mums jau ryškus
Nors ir ne rojus čia
Visai mes neišblyškę
.
Ir tu lotyniškai - ne virgo
O aš brandus kaip vynas
Nei tu, nei aš nieko nevirgdom
Kada gaminamas šis Eleksyras
Tik gaila, tas vežimas...
Ir ratas jau pakilęs leidžiasi iš lėto
Dangus neprasiskyręs
Bet niekas nerašys mums Veto
.
Ir tai visai jau nesvarbu
Gaminam mes energiją Visatai
Kaip vėjai septyni
Tiek bryzai, tiek pasatai

Jietis 2012 m. vasario 22 d., trečiadienis, 09:39:16
ERODO REINKARNACIJA
.
Godumą išnaikinsiu taip;
Visi turėsite po milijoną
Kas nusigyvensite visai
Tai eisite prašyt pas Joną
.
Visi kas gimėte manoj šaly
Bus saskaita papildyta jums milijonu
Ir nuosavybės turite tik tiek, už milijoną
Išimtis liečia tik Jonus
Už tai kad vandeniu jus krikštijo, ne auksu
Nelūš bažnyčios nuo turtų
Kai daug kas turi tiktai šaukštą
.
Todėl dabar kas pasakys kad myli Joną
Tai tegul Jonas moka joms po milijoną
Taip panaikinsim krikštą ir Jonus
Nereiks jau man galvų kapoti
Mylėsite tada visi mane
Gana krikščionams asistuoti

Jietis 2012 m. vasario 20 d., pirmadienis, 08:53:35
LABIRINTE
.
Pripėdavau internete
Be sąžinės graužimo
Kažkaip užsibuvau
Dabar nerandu išėjimo
Ankščiau, vėliau
Išeisiu aš kaip nors
Bet pėdos tai paliko
Tikėjimas stipresnis
Už stiprius siekius
Paklydėlį Dievai ištrauks
Nežiūrint kas prieš tai nutiko
.
Arba ne

Jietis 2012 m. vasario 27 d., pirmadienis, 10:11:36
EILĖRAŠČIAI
.
Aš atiduodu į žmonių teatrą
Lėles neišmyluotas, nekankintas
Beigi pešiotas, išrengtas nuogai
Ir vėlei aprėdytas
.
Ir eina jos virtualia gatve
O ten-karaliai, karalienės ir tarnai
Vaikai linksmai sukrykščia, šaukia
Bet kur vaikai, ten pedofilai, sugulovės
Teisėjai, gatvės chuliganai jų nelaukia
.
Kiekviena su sava tiesa
Mėgina lyg padėti atsiversti
Tik nesupranta ji pati
Kada jau laikas pasitraukti
.
Marga minia dažniausiai viską peikia
Tačiau be gailesčio privatizuos
Pasinaudos kaip toi popiera
Ar pasidės kas nors po pagalve
Kaip piniginę, nosinę, maldaknygę
Nelygu kam ko reikia
.
Negyvos, jos beveik negyvos
Taip klaidžioja pasauly juodo balto
Ir nusižeminę prisiima kitų kaltes
Nesugebėję nutaisyti reikiamo sau veido
.
Tai pačios kaltos, nelaiku
Ir ne į tuos namus užejo
Tiktai kaip veidrodžiai
Lyg prieš akis visiems stovėjo

Jietis 2012 m. kovo 11 d., sekmadienis, 08:09:48
.
IŠLIKIMAS (Kovo 11-tąjai)
.
Grūdas nukritęs į dirvą
Suvešės , arba ne
Jam reik tavo rankų
Tiek laimėj, verge
.
Tad pasiraitoki rankoves
Sniegai jau nutirpo
Nedori ‘činovnikai’,
Duobėti keliai
Rankų tavų pasiilgo
.....................................
Priedainis
.
Šventes švęsk
Priešų nekęsk
Nuo darbo nebėk
Tėvynę mylėk
.....................................
Trojos arkliai
Šiapus kiemo vartų
Žemaitukus balnok
Ir žirgą nuo Sartų
.
Vyties ženklu žymėk
Nueitą kelią
Tėvynę apgink
Lietuvių žemelę
.
Bet šiandien šventę švęsk
Pasverk gyvenimo kainą
Vyk kolonistus šalin
Dainuok Laisvės dainą

Jietis 2012 m. kovo 18 d., sekmadienis, 11:55:01
PRALAIMĖJIMO MENAS
.
Siūlau naują jums discipliną
Vadinsis-Pralaimėjimo Menas
Tikslą pasiekt, tik laimėt moko visi
Po nesekmės pjausto sau venas
.
Aukojate visą save
Laiką, resursus, sveikatą, net dvasią
Pralaimėjusieji lūžta moraliai
Prasigeria, tarpuvartėj dvesia
.
Pradžioje būnat ereliai
Žvaigždės, pasaulio bamba
O jei kam ir lemta
Dažnai užsibūna per ilgai ne savo laike
Nemoka garbingai nulipti nuo scenos
Apgailėtinai šlovę praranda
.
Sirgti lošimo liga, ne paguoda
Sustot jau nemoka, negali
Vis tikis laimėt aukso puodą
Kol nenualina patys save, savo šalį
.
Karmos taisyklė tai paprasta
Ne visada laimę surasi
O radus, sako Ji taip;
„Prie ko per daug prisiriši
-tą ir prarasi“
.
Taigi siekite tikslo, ieškokit
Ne svetimo, savo kelio
Neužvaldyti godumo
Kuris alina sielą
Pasauly spalvų daug
Turėk raumeny, bet
Neprarask ir orumo
Dėl aukso veršelio

Jietis 2012 m. kovo 18 d., sekmadienis, 11:00:10
KO LABORANTAS
.
Sakai prie ruso buvo tau geriau
Nes jiems savus pardavinėjai
Dabar kai išliustruosime tave
Sakysi mūsų galvose skersvėjai
.
Ir rusiškai gerai kalbi, bet atgailai
Galėtumei į Sibirą jau pėsčias eiti
Kaip vokietukas su savo šunimis
Prisimeni tą ŠTAZI karininko vaikį ?
.
O mano protėviai man kalba tai kitaip
Iš Dangaus aukštybių nusileidę
Kolonizacija –viduramžiai, tai praeitis
Bet sąskaitas sumoka net ir apsileidę

Jietis 2012 m. balandžio 3 d., antradienis, 06:36:09
DAO
.
Gyvenimas- Dao, tai-Kelias
Su sniegu, balom, ledu ir grubus
Duobėtas su žvirgždu
Degutu apipiltas, būna sūrus
Važiuoja jais ratais, guminiais
Vežikai išdilusiais sanariais girgžda
Naudoja skysčius, lastelieną, placebo
Cementą, tvarsčius
Nuo aspirino lig sadolino
Pilna vaistinėlė varztelių
Alkotesterių, žvakių, benzino
Ropoja keliais ant kelio
Tik niekas gyvenimo kainos
Nežino

Jietis 2012 m. balandžio 12 d., ketvirtadienis, 08:07:00
VELYKOS RUDENĮ
.
Mano protėviai garbino Saulę
Linuksais, runomis neuronai komunikavo
Bet atėjo kryžiuočiai su kalaviju
Krikščioniškus Windausus visiems suinstaliavo
.
Dabar turime kryžių kalną didžiausią
Sielų miškas tokiais ženklais padabintas
Šventės ir datos tos pačios
Tik jau kitaip pavadintos
.
Šv. Augustinai, kalbėk, tu kalbėk
Apie sielų, ne kūnų reinkarnaciją
Kad Kristus` prisikėlė` su savo esybe
Ar buvo NSO (Betliejaus žvaigždės) prikeltas ?
Kokia čia ovacija
.
Nesvarbu ką juodaskverniai Tau sako
Bet aš nenorėčiau kaip zombis
Su savo senu švarku ir plombuotais dantim
Prisikelti iš kapo

Jietis 2012 m. balandžio 20 d., penktadienis, 11:45:34
TOLERASTAS
.
Galiu aš nesakyti rusui kad jis kolonistas
Galiu ir nesakyti žydui, kad jisai nkvdistas
Galiu dar nesakyti gėjui kad -tu piderastas
Bet nesakykite jūs man kur eit, kur mano kraštas
.
Visi čia ilgai užsibuvo, kaip koks spiritistų ratas
Toksai koriko muravjovo, pilsudskio, ui, paleckio elektoratas
Grubia jėga, kląsta ir žiaurumu asimiliavos
Ir kgb, mossadas, armijos krajowos konglometaras
.
Mes žydšaudžiai, mes labusai, nacionalistai
Dar stabmeldžiai, chamai ir vyžomis apsiavę
Jūs atvežėm mums saulę iš rytų, dar Matka Boska, Listą...
Ir mūs vieta Siberijoj, ar po velėna Ragainėje, Suvalkuos, Augustave...
,
O aš turiu ir negirdėt ir nematyt kaip Lietuvą jūs skriaudžiat
Kaip užu sienos peikiat, iš savo herbų nagus leidžiat
Tai nenorėkite kad būčiau tolerastas
Kai mūsų akyse jūs tikras rastas
.
Galiu pamiršt net žodį okupantas
Nes pakeitėm jau jį į- emigrantas
Kaip pamiršau Vaidilas, Krivius... užmarštin nuėjo
Ir kai Žiniai iš dešinės prie Faraonų Egipte sėdėjo
Ir ten lietuviškai kalbėjo...

Jietis 2012 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis, 06:43:11
Po akcijos-DAROM
.
Karjere apsiplauna karjeristai
Jūroje tą patį daro juristai
Upėse...jau kiti
Ir sterilūs visi.

Jietis 2012 m. balandžio 24 d., antradienis, 10:58:00
.
ACTION=REACTION
Esame jautrūs sau
Norim kad Jie...
Vyniotų žodžius į vatą
Ir kartais taip norim kitam
Įverti į nosį dratą

Jietis 2012 m. balandžio 28 d., šeštadienis, 09:08:00
ĮSĄKYMAS
.
Paimat mergaitę
Kaip „tašę“ ir
Padedat į vietą
Kiaušinienė paruošta
Filų filarete.

Jietis 2012 m. gegužės 11 d., penktadienis, 22:22:58
EVIL (angl)das
.
Ar buvot sutikęs kas velnią
Kurs bando palysti po oda
Atrodė jis žmogišku veidu
Bet laimė, suradau aš rodą
.
Gabus buvo pinti intrigoms
Sukiršinti žmones ir tik
Išduoda jį kgb šleifas
Pagal postulatą-skaldyk ir valdyk
.
Lotyniškai jis Oziu vadintas
Ir skaito, rašo rodos be klaidų
Bet Biblijoje tai pasakyta
„Juos atpažinsite iš jų darbų.“

Jietis 2012 m. gegužės 11 d., penktadienis, 10:56:58
PUT PUT PUT PUT
(Inauguracija)
.
Man sako mias mele paskendęs
Apsėsti virusų, komlervų, erkių
Ir aš turiu paklust, būt pasirengęs
Vėl ginti taves patį nuo savęs
Dvigalvę vištą apsižergęs
.
Ura, tovar išči
Na samaliote i podlodke
Naš car velmoža i variag
Pamožet nam naiti darogu
Kak na čiužbine paguliat
.
Piankta kalona-slaptas mūsiu ginklas
Užgrobiant sviatimas žiames
Slaviane budut žyt na veki
Kiti tiagul galvoja
A prie ko čia mias?

Jietis 2012 m. gegužės 30 d., trečiadienis, 09:36:06
AKISTATA
(Pranas`as)
.
Nepavyks pasislėpti nuo
Visuotino kaukių nusimetimo
Pasirinkt privalėsi, jau greit
Žemyn upe, ar brist iš pelkyno
.
Išmuš tada valanda
Pliusų ir minusų skalėj
Laikas suspaustas dabar
Tarsi daugybos lentelėj
Priėjęs ribą
Kas draugas, kas priešas neaišku
Įjungęs sąžinės registrą
Pulsuosi tekstą atviru laišku
.
Kur tavo toliai?
Per ištiestą ranką į Viltį ?
Ir prašysi tada maldoje
Gėrį nuo blogio atskirti
.
Visi atsidengs
Kas meldžiasi
Kūnui, kas sielai
Vieno be kito nėra
Keičiantis dienai
.
Kaip Biblijoje yra pasakyta
Tada paskutinį užversi istorijos lapą
Visa Tiesa ant tavo kaktos bus parašyta
Stovėsi pas Tėvą užgniaužęs kvapą

Jietis 2012 m. birželio 30 d., šeštadienis, 08:59:49
SŪNUS PAKLYDĖLIS
.
Grįžau po daugel metų
Ieškodamas vis kelio kito
Tėvynėje vėl vargo miškas
Ką palikau, nieks nepakito
Ir viskas tas pat, beveik viskas
Namuose kuriuose gyvenau
Ar tiesiog gyvenimą vaidinom
Bet laikas....
Tas liudininkas laikas ir medžiai
Kuriuos mes su tėčiu sodinom...

Jietis 2012 m. birželio 30 d., šeštadienis, 08:57:57
GRYBAVIMAS
.
Kažko vis rūpinasi ekstrasenso/saugumas mano saugumu
Virtualius virvagalius vis siuntinėja žvalgybon
Išbraidytos pakrūmės ir paupiai, netyla ir telefonas
Beieškant šiukšledėžėse nusikaltimo
.
Galgi tikrai jau tolerastiškai aš nesaugus
Ir apsinuodyt galiu, ne tą vis pjaunu grybą
O grybų tai daug, ne tik musmirės, žydukai, vokietukai
Kur dar briedžiukai, ir čigonai, rusiukai, lietuviukai...

Jietis 2012 m. liepos 4 d., trečiadienis, 08:56:59
IQ TESTAS
.
Protingieji kurmiai
Krūvon susiėję
Į viešą aikštelę
Sprendė kas
Aukščiau perspjaus
Intelekto kartelę
Rezultatas aiškėja
Varžybos apgailėtinai
Baigėsi neįpusėję
Nes veiksmas
Vyko prieš vėją

Jietis 2012 m. liepos 20 d., penktadienis, 10:51:30
BEGĖDŽIUI
.
Kiek daug pasaulyje gražių žiedų
Norėčiau jei galėč nuskinti vienas
Irgi kiekvienas žiedas visada
Laikys į save ienas
.
Galėtumei į viską nusispjaut
Ravėt ne šieną, kuokštais
Instinktai valdo tik tave
Po daržinių, namų skliautais, ar bokštais
.
Net nesvarbu jokia išpažintis
Visi kas bando slėptis
Galioja visada juk priežasties
Ir jos gi pasekmės teisingas dėsnis
.
Tai apetitą reikia apmalšint
Kada ne valgai, o jau ėdi
Saike visa ir paslaptis
Girdi mane, begėdi?

Jietis 2012 m. liepos 22 d., sekmadienis, 08:24:50
ALIBI
.
Išvažiavo žmona į Britaniją
Dirbti darbų belekokių
Kai įsikurs, pasikvies ir mane
Su vaikais nors gyvensim ankštokai
.
Laikui nubėgus, kaimynės kutena
Važiuoju aš vienas išsiilgęs, neapsikentęs
O ten mažam kambarėly, ugnelę kurena
Toli gražu jau nemergaitės
.
Sakau ar priimsit mane, gal tilpsiu kamputį
Susispausim, tautosaka atgaivinsime ti, ti, ti
Sako nieko nebus, užpyks šeimininkas ir ne truputį
Nes albanas Ali Baba turi geresnį alibi bi.

Jietis 2012 m. liepos 27 d., penktadienis, 09:51:41
PROFESIJA
.
Aš nelaimingas nuo pat gimimo
Esu pavydus, pagiežingas, godus
Bet manau jog kiti blogesni už mane
Tai dirbu šešėly spec. darbelius
.
Neturiu aš gyvenimo savo
Užtai gyvenu vis svetimus
Pralysiu pro rakto skylutę
Pamatysiu, išgirsiu dejavimus
.
Ir aš jau ne toks
Kurio taksas ištysęs kaip morka
Be šaliko, lietpalčio, skrybėlės, be akinių
Esu informatikos specialistas
Galiu dirbt neišėjęs net iš namų
.
Tik griaužia pastoviai ausinė
Žiūronai akyduobes trina
Blakių pilnos kišenės
Ir ordino nieks nekabina
.
Kažkas sakė-tvarka bus
Ir nuėjo...
O mane paliko prie durų
Kur siaučia skersvėjai

Jietis 2012 m. liepos 30 d., pirmadienis, 22:12:04
DULKĖ
.
Tyloje, Dienoje, Tu sukūrei mane
Ir dabar svajoje, maldoje vis grįžtu pas Tave
Bet tiktai kai būnu prislėgtas, ar nusiminęs
Klausiu savęs kur Tavo pasaulį esu sugadinęs
.
Tada pasijuntu menkas prieš Tavo didybę
Jaučiuosi kaip vaikas iškrėtęs šunybę
Sudrumstęs ramybę dėžėje smėlio
Košiu laiką tarp pirštų po dangaus mėliu
.
Ir taip diena iš dienos vis labiau mirštu
Nes visur jau buvau, viską mačiau, ant nieko neširstu
Ruošias namo pas Tėvą sūnus paklydėlis
Baigia įgrįsti nevadinsiu gyvenimu šitas ermydelis
.
Sukūrei mano sielą ir išleidai su vėjais kovoti
Mamai suteikei valią aukščiausią mane globoti
Vėjai keturi nenugalėti, kaip buvo taip buvę
Išpustė smilteles kuriose mes iš dulkelių prieš amžius pražuvę...

Jietis 2012 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis, 09:09:50
DEVALVACIJA
.
Bankrutavau su savo verslu
Dabar gyvenu įžiebęs žvakę
Sakiau-auginau ekologiškai
GARBĖS ŽODIS
Pardavinėdamas savo prekę

Jietis 2013 m. vasario 21 d., ketvirtadienis, 10:20:47
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
.
EVANGELIJA PAGAL JONĄ Jn.8.44
Vasario šešioliktoji
.
Du velniai
Bet iš dangaus
Nusileidę Boingu
Ėmė mus mokinti
Ir be jokio romingo
Zoro fass ir Škac
Negali mūsų kęsti
Bandė čia nurodinėti
Kaip ir kokias
Šventes švęsti.

Jietis 2013 m. vasario 15 d., penktadienis, 17:38:52
VASARIO 16-toji
Drama. Finalas.
.
Nusėdęs nuo žirgo
Nusiteikęs be baikų
Kad suriks Vytis
Po vakarienės
Ne stiliuje haikų
.
Ant pusryčių krašto
-Sosnovskio barščių
Eikite ėsti tie kur
Su skardiniais medaliais
Be garbės ir be rašto
.
O tada ir matau ir girdžiu
Kaip nulipęs iš herbo
Trakėnas sužvengia
Ir žiebia dantysna atėjūnui
Už Lietuvą brangią
.
Basta.
Valiooooooooooooooooo

Jietis 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 18:37:57
VIZIJA
.
.........................................
Ir matau ir girdžiu
Kaip nulipęs iš herbo
Trakėnas sužvengia
Ir žiebia dantysna atėjūnui
Už Lietuvą brangią

Jietis 2013 m. kovo 7 d., ketvirtadienis, 09:44:10
ANT KALITOS KALNO
.
Neteisingas senjoras
Prisitaikęs lengvatą
Kelintą šimtą šiandieną
Jau bando keltuvo sveikatą
.
Bet žiema veik jau praėjo
Kalnų slidės moraliai susidėvėjo
Bet snieglentė vis dar laukia
Šaltuko ir palankaus vėjo

Jietis 2013 m. kovo 6 d., trečiadienis, 10:44:49
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.
BRENDIS
.
Kai girdi skambantį varpą
Supranti kad tai tau
Greitomis kaip enigmą
Fiksuoji klaidas, vargu bau
.
Bet jau ką bepakeisi
Nesugrįši į laiką atgal
Paliks sąžinės nuosėdos
Prisipažinsi pats sau
Pasenau, pasenau
.
Kaip vynas statinėj
Pasenau ir subrendau
Bet jei kas paklaus
Vis dirbu senolių taryboj
Kuri iš vieno žmogaus
.
Mes pasitariam su savim
Ir tu nusprendi
Tik klausiančiųjų pasigendi
Savo sultyse verdi
.
Ir tai nieko baisaus
Išmintis su metais ateina
Yra kitas blogumas
Gmbh Frankenšteinas
Ir kiti daktarai pro šalį
Kai nepraeina
.
Bet gi rodos visai negyvenau
Kiti pasiėmę mano gyvenimą
Simuliavo, vaidino
Vadinasi tik parazitavau
Dėl šeimos, dėl vaikų
Bendradarbių, draugų
Ir taip baltą popieriaus lapą
Pripėdavau
Dievai žino
.
Tai gerai kad kažką supratai
Subrendėli Brendžiau
Ne veltui vadinasi gyvenai
Už save patį taurę keliu
Ir išgeriu brendžio

Jietis 2013 m. vasario 27 d., trečiadienis, 15:16:12
KOVO`S MĖN
.
Šiuo metu
Šių metų kovą
Kelkitės visi į kovą
Pasiėmę kas kastuvą
Kas kočėlą, kas bezmėną
Išvaikysime pro kur artūrą
Ir priversime ravėt jukš šieną

Jietis 2013 m. kovo 11 d., pirmadienis, 11:38:26
PAVASARIS
.
Pro langą kas rytą matau
Vis sparčiau sniegai nyksta
Į staktą nugarą pasikasau
Jaučiu kaip sparnai dygsta

Jietis 2013 m. kovo 27 d., trečiadienis, 12:06:58
LYGIADIENIS
.
Pražydo jau sakuros
Pasaulio pakrašty
Salos Japonijos
Kitur tai viskas tik gerai
Bet ne pas mus
Nežydi čia magnolijos
Vien tik saviplaka
Kaimyno kluonas dega
Blaivių tik raudos
Klūpėkite pagonys
Taip kaip krikščionai klūpi
Nuo inkvizicijos laikų
Dar baudos...

Jietis 2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis, 11:24:17
SAIKAS
.
Liga lošimų ir loterijos beje
Tai prakeiksmas, nelaimė
Ir tikisi visi tiktai išlošt
Nes likti be skatiko baimė
.
Nemokam pasitenkinti mažu
Bet norim šiandien, daug ir visko
Godumo nieks negydo kaip ir pagirių
Praradome mes jausmą saiko

Jietis 2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 18:20:47
PAKLYDIMAI
.
Gyveno ji restoranų
Viešbučių kultūroj
Kur pilvo vergų oazės
Nieko širdžiai, nei sielai
Nebuvo ir pastoralės
Taip pasiklydo jaunystė
Neišgirdusi žodžių moralės

Jietis 2013 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 13:03:56
BALANDŽIO 1-JI
.
Mes visą laik gyvename balandžio pirmoje
Tik tai įvardinti vis bijom
Gyvatžmogiai seniai nuo Mozės, Abraomo
Apraizgę jau visu nematomom mums gijom
.
Tik Kristus bandė dar kažką pakeisti
Nykščiu parodė Erodas žemyn- vadinas kaltas
Pasikėsino į monopolį Temidės, reik nubausti
Už tai prie kryžiaus buvo Jis prikaltas
.
Gyvenimas balandžio pirmoje
Tikrai ne vieną dieną
Juk melas ir tiesa visad šalia
Ir paliečia abu kiekvieną
.
Jei abejojate kas tuo
Vadinasi mažai gyvenimų dar nugyvenot
Vienodai liečia tai visus
Tiek jaunus ir kurie pasenot
.
Ir Biblija daug kart perrašinėta
Tiesa vyniota vis į vatą
Sinodai ir konklavos tariasi kaskart
Kaip gi ganyti aveles, kai sielos nieks nemato
.

Jietis 2013 m. kovo 29 d., penktadienis, 12:22:53
TUŠTYBĖS MUGĖ
.
Dar vieną mugę aplankiau
Ir nusipirksiu daug daiktų
Kurių galbūt visai nereikia
Bet sieloje tuštumą pajutau
Nejaugi amatai taip veikia
.
Sakiau nueisiu į bažnyčią
Gal sieloje pataps šilčiau
Bet aplinka ten klauptis verčia
Kai šalia muitininką, fariziejų atpažinau
Tai sieloje patapo dar nykiau ir tuščia
.
Tai gal tada visai aš niekur neisiu
Užsirakinsiu, užkalsiu langus, langines
Lai gatvėje cimbolai žvanga
Uždegsiu žvakę pripildysiu taures
Prieš tai išmetęs raktą pro langą.

Jietis 2013 m. balandžio 5 d., penktadienis, 10:14:30
INKARNACIJA
.
Jeigu būčiau toks mažas
Sakyčiau pievoje gyventi galima
Ir būčiau mažesnis už žolę
Kai lyja, ar sausa per smilgų bangavimą
Jeigu kalbėčiau
Tai tyliau už upelio čiurlenimą
Bet dabar tik maža
Kumščio didumo siela
Pasiėmusi didelį kūną
Prašo apginti mano gyvenimą

Jietis 2013 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis, 12:26:09
.
Stipriausią balsą dar turėjau iš visų
Galėjau rėkt, dainuot be užkimimo
Tada ir negirdėjo nieks manęs
Bet vieną kart įvyko kas įvyko
Be jokio sąmonės man užtemimo
.
Dar vieną Dievo dovaną jau praradau
Tačiau man kompensacija įvyko
Kai kam į ausį pasakau tik vargu bau
Žinia nuskrieja dar toliau, plačiau
Jei paprašau TIK NIEKAM NESAKYK
.
Štai toks stebuklas atsitiko

Jietis 2013 m. balandžio 3 d., trečiadienis, 09:36:43
Skiriu portalo Spauda.lt Vizijų Web Adminui ir dėkoju už nenuilstamą, kitiems nematomą darbą.
TRANSFORMACIJA
/Aš Medis/
.
Sezoniškai metu virtualius gyvenimo lapus
Nuspalvinu, sklaidau, rūšiuoju, išbarstau
Tada bandau juos susidėt į knygą anapus
Ir būna kai sakau sau-pavargau
Tai kiemsargis sušluoja juos krūvon
Bet čia blogi berniukai ir mergaitės
Kaip rudeninis vėjas parke, eina sau
Ateina ir išspardo –von
.
p.s.
„Eina sau“-tai toks labai gražus keiksmažodis

Jietis 2013 m. gegužės 1 d., trečiadienis, 11:50:20
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
.
NETITANIKAS
.
Plaukiu per metus į Nebūtį
Vis gilu, dar ne brasta
Bet žinau- į Amžiną Atilsį
Kol nesako Nieks –basta
.
Nepataisomai žingeidus
Ne sūrus, ne rūstus
Nevandenis, Neptūnas
Į riebalų pasluoksnius
Kaupiu informaciją
Kaip prosenelės Otilijos
Triumuose Emi Gracija
Žemiau vaterlinijos
.
Šturvalu vairalazdes traukiu
Suraukęs nosį ir kaktą
Pirmyn vis plaukiu
Kol motoras dirba į taktą

Jietis 2013 m. balandžio 27 d., šeštadienis, 10:07:17
ppppppppppppppppppppppppppppppppppp
.
PEIZA ŽAS
/Repas/
.
Jeigu būčiau žiedelis
Ieškočiau saulelės
Jeigu būčiau žiogelis
Smuikeliu griežčiau palaukėj
Jeigu būčiau upelis
Vinguriuočiau tarp klonių
Kur suteka visi upeliai
Ir manęs ten jau laukia
.
Aha, aha...
.
Jeigu būčiau drugelis
Su sparnais stogo didumo
Gaminčiau saulės energiją
Kuriems šalta ir valgyt neturi
Iki sotumo
.
Jeigu būčiau laivelis
Laikyčiausi inkarais
Už gimtosios žemelės
Ir neprarasčiau budrumo
Aha, aha...
.
Tada atskrido paukštelis
Tūpė ir tūpė vis į laukelį
Sulesė margą drugelį, žalią žiogelį
Paženklino namelio stogelį
Pridergė ir į upelį
Dar ir laivelį
.
Common je...
.
Taiklus medžioklis
Strėle pasigavo paukštelį
Virėjas įmetė jį į puodelį
Vaikučiai myli tėvelį
.
Je, je...
.
Mamytė vis dirba darbelį
Netgi geriau už tėvelį
Jos bosas taip sakė daržely
Užaugau smėlio dėžėje, kiemely
.
Aha,aha...
.
Kada mamytė jau prisidirbo darbely
Palikusi mano tėvelį
Išėjo pas kitą bernelį
Paliko ir mane durnelį
.
Aha, aha
.
Tada jau mokykloje
Visi mane pažinojo kaip vandalą
Nes mokėjau prasimanyti iš nieko
Alaus, cigarečių ir sukelti skandalą
.
Lenkias visi pacukai ir mergos
Daba su savo chebra esu vo kietas
Jai biski kas nepatinka mums po ranka
Beizbolkės irgi štankietos
.
Aha, o je,o je, je
.
Tada bachurai heroino prisiuostę
Kramtė balandžiams galvas
Mergos bušido stiliuje
Viena kitai nosis nušluostė
Tokios dabar gyvenimo spalvos
.
O, je, je aha ha...

Jietis 2013 m. balandžio 6 d., šeštadienis, 11:24:22
NACIJA
/Išrinktoji tauta/
.
Kristus tarė žydams-
Jūsų tėvas velnias
Bet atpirko juos visus
Iš didelės pasauliui meilės
.
Vietoj to kad padėkotų
Už gelbėt išsirinktą tautą
Matome dabar
Prie kryžiaus Jį prikaltą
.
--------------------------------------------------
.
Biblija
Jono evangelija
.
Jn. 8.23
Ir Jis pasakė jiems: „Jūs -nuo žemiausiojo, Aš –nuo Aukščiausiojo; jūs- iš šio pasaulio, Aš-ne iš šio pasaulio.
8.24
Todėl sakau jums, kad jūs „mirsite savo nuodėmėse; jeigu nepatikėsite, kas Aš esu.“
8.26
Aš daug galiu kalbėti spręsti apie jus, nes „Siuntęs Mane yra teisusis ir tai ką Aš girdėjau iš Jo,
kalbu pasauliui.“
8.31
Tada Jėzus pasakė tiems judėjams, kurie patikėjo Juo: Jeigu jūs įtikėsite Mano žodžiu, tada jūs esate mano mokiniai;
Jn. 8.32
Ir sužinosite tiesą, ir tiesa jus išlaisvins.
Jn. 8.33
Jie atsakė Jam: mes Abraomo šeima ir dar niekieno nebuvome pavergti. Kaip gi Tu kalbi: „būsite laisvi“ ?
Jn. 8.34
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kuris daro nuodėmę yra nuodėmės vergas
Jn. 8.36
Ir taip, jeigu Sūnus jus išlaisvins, ištikrųjų būsite laisvi.
Kas yra nuodėmės šaltinis ir kas nuodėmės dauginimas ?
8:37.44
1. Nuodėmių šaltinis- velnias, melagis, melagių tėvas Psl. 44
2. Nuodėmių dauginimas- velnio vaikai, tie kurie iš velnio.
Psl.37-44
8.37
Aš žinau, kad jūs Abraomo šeima, bet jus ieškote progos užmušti Mane, nes mano žodis ne pagal jus.
8.38
Aš kalbu tai ką mačiau pas savo Tėvą; todėl jūs taip pat darote tai, ką matėte pas savo tėvą.
8.39
Jie Jam atsakė: Mūsų tėvas Abraomas. Jėzus atsakė jiems: Jeigu jūs būtumėte Abraomo vaikai, tai ir elgtumėtės kaip Abraomas
8.40
O dabar jūs ieškote galimybės mane užmušti, žmogų pasakiusį jums tiesą, kurią Aš girdėjau iš Dievo; Abraomas to nedarė.
8.41
Jūs vykdote savo tėvo darbus.-Tada jie Jam pasakė: Mes ne iš blūdo gimę; vienas mūsų Tėvas –Dievas
8.42
Jėzus jiems atsakė: Jeigu Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs Mane mylėtumėte, nes Aš ne pats atėjau, bet mane Jis atsiuntė.
8.43
Kodėl jūs nesuprantate mano kalbos? Todėl kad negalite klausyti Mano žodžio.
8.44
Jūs –nuo savo tėvo velnio ir norite pildyti savo tėvo norus. Jis buvo žmogžudys nuo pat pradžių ir nevertas tiesos, nes jame nėra tiesos. Kada jis kalba melą, tai kalba pats iš savęs.; nes jis melagis ir melagių tėvas.

Jietis 2013 m. liepos 1 d., pirmadienis, 09:49:26
PO JONINIŲ
.
Ir tada iš Janės
Jau per papartyną
Ten pamiršęs pianiną
Muzikiniam tempe- piano
Grįžo paryčiais
Stiliuje-piJano

Jietis 2013 m. birželio 29 d., šeštadienis, 07:55:09
JONINĖS
.
Jonavoje
Per Jonines
Jonas nešės
Pianiną
Pas Janiną
.

Jietis 2013 m. birželio 14 d., penktadienis, 20:48:51
VRM
.
Pradėkime nuo to
Kad aš ne servietėlė
Ant vinies surūdyjusios
Ir ne popiera ritinio
Jeigu jums problemos
Su Vidurių Reikamų Min Isterija
Pasieškokite popieriaus švytrinio

Jietis 2013 m. liepos 27 d., šeštadienis, 08:14:20
HARLEY DAVIDSON“
“
/arba-nebūsiu aš donoru/
.
Dovydo sūnų
Patogiai apžergęs
Minu ligi dugno
Dešiniarankį aplenkęs
.
Švilpia vėjalis
Pro klešnes ir šalmą
Adrenalinas gaminas
Sex čakroj palaimą
.
Viskas lyg pramatyta
Iš anksto ir apgalvota
Jeigu jau „ KRASH BUNG BANG“
Britvonas- urna ir supakuota
.
Tad siūlau sau neskubėt
Spėsi visur pragaran tuo labiau
Plieno žirgą kinkyk
Linkiu gero vėjo ir tau.

Jietis 2013 m. liepos 23 d., antradienis, 12:40:46
KARMA II
.
Paveldėjau šią upę
Su krantais, akmenim sietuvoj
Neradau čia ramybės
Aš gimiau Lietuvoj
.
Blaškosi siela tarp krantų
Bando vis užsikabinti
Už molėtų, smėlėtų
Stengiasi viską pažinti
.
Kai su saule pakyli
Lietumi išlyji
Smiltis išplukdęs
Gintare atsispindi
.
Tik nesustok, neaptink
Sako man, uždumblėsi
Į nieką pavirsi tad
Ieškoki, kankinkis
.
O gyvenimo upė srauni
Vis gražina į kelią
Kelio pabaigoje supranti
Kad Tiesa- tekmėje
Tada viską paliksi
Lyg nieko nebuvę tik
Užpildęs kaip korį bitelė
Savo sielos kertelę
.
.
Lyg ir Epilogas;
.
Žmonės blaškosi tarp kraštutinumų, kai tiesa dažniausiai per vidurį.

Jietis 2013 m. rugsėjo 8 d., sekmadienis, 10:40:58
DISTORSION
.
I connect my „Gipson Les Paul“
Wiring and plug in to amp
Switch processor, distorsion, rewerb
She will cry in front killer
Nobody can see even hear
Only my killer, my mirror
.
My location is- cave
Bright and dark at this same moment
Under the hill under the sun
I pray and cry-O men
.
But you can`t see
Even can`t hear
My illusion
Take the wish
But not yet
Make conclusion
.
Do not touch me
At this time
Save the towel
After the action
Fingers rape
Gitar strings
SOS fail passion
.
Me and you
My guitar
In style heavy metal
Cry- LA minor
But no body see
Even can`t hear
Our tears and feels
Become mental
.
The location I am
Near the road
River and trap
My cavern under
The hill under the sun
My music breaks
Corn, grass and trees
But nobody can`t hear
My distorsion
.

Jietis 2013 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis, 20:23:06
CONCLUSION
.
Šnypščia iš kelmo piktoji
Bando turtus suskaičiuoti
Spjaudos nuodais
Panagės ima pūliuoti
Reik gailesti simuliuoti
Visur aimanuoti
Negali suprasti
Kodėl gyvulys
Nenori ragų nešioti
.
Tai gerai kad toli
Nieko nematai
Kai ką supranti
Nes aidą girdi

Jietis 2013 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis, 16:19:56
PUSDIEVIS
/Odė Žmogui/
.
Pasistatė Antanas pastogę
Kad naktį, per šaltį , ar lietų
Būtų saugu, šilta, patogu
.
MATERIALIZAVO valios jėga
Savo minties galia
Proto ir rankų dėka
Taipogi instaliuota jame
Analogine programa
.
Neapsieita ir be Jėgų
Aukštesniųjų pagalbos
Nes buvo gražu
Ne juodai baltos spalvos
Jos niekaip netrukdė
O ir sunkumai nevirkdė
.
Žmogus užgimęs
Skrist, ne ropot
Dargi truputį užkimęs
Galvoja būtų faina
Nukakti pačiam
Kaž kur į dausas
Kur balsas jo neina
.
Gražų dabar
Jis turi namą
Mintį vis audžia
Sumeistrauti vimaną

Jietis 2013 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 08:56:42
TOLERASTINIAI PELĖKAUTAI
.
Po karo, po okupacijos
Žemliankose, rūsiuose
Su pusrusiais surusėjom
Kai atsipeikėjome
Apakome nuo šviesos
Kritome anglių krūvon
Ir suanglėjom

Jietis 2013 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 14:10:24
BALTŲ KELIAS
.
Atėjau kad neišeičiau
Iš ten kur varu varo
Kuproti kuprių kamienai
Ir iš tavęs p[j]uvenas daro
.
Atėjau kad prikelčiau iš sapno
Per ilgai užsibuvom
Kas už ateitį mūsų kovojo
Jau kauleliai supuvo
.
Ne sau paminklo statyt atėjau
Dulkėse į dulkę iš dulkės virsi
Kelią ir tiltą nutiesiu ne sau
Pabudę būsit laimingi
.
Tai sakau, nemiegok
Rausvų putino uogų ragavęs
Glauskis man prie širdies
Jeigu dar vis apšalęs
.
Mūsų kelias kitur
Ledo valdovų ledinės jų mintys
Imk mano ranką delnan
Gyvos Baltijos kelio dar viltys

Jietis 2013 m. spalio 9 d., trečiadienis, 09:30:04
BEGALVIS
.
Jeigu galėčiau
Padaryčiau taip
.
Tavęs paklausyčiau
Tada kitaip
.
Jei pats sugalvočiau
Tai jau vienaip
.
Jei plagijuočiau
Aišku antraip
.
Bet padarysiu viską
Savaip
.
Nesuksiu sau galvos
Niekaip
.
Matuočiaus trečiaip
Vis svetimą galvą
Lyg būčiau tarnyba
Galvų Keityklos Pagalba
.
Tfu...

Jietis 2013 m. spalio 4 d., penktadienis, 09:08:15
MEDITACIJA
.
Išjungiau galvoje savo PC
Pavargau, reik meditacijos
Nualina organizmą užsitęsusios
Minčių ojakuliacijos
.
Tuščia dabar galvoje
Be razumo
Mokslas dar nepajėgus
Pasisemti energijos jūroj
Iš vakumo

Jietis 2013 m. spalio 26 d., šeštadienis, 09:22:11
ABONENTAS
.
/Pasaka/
.
Atsirado kaime vienas gudrutis, kuris sugalvojo verslo planą. Privatizavo vienintėlį kaimo šulinį, pakabino ant jo spyną ir pasistatė kasos aparatą.
Ai, toliau patys žinote. Eikite dirbti, kad mokesčius susimokėtumėte. Vaikai palauks nevalgę. :)

Meilė 2013 m. spalio 23 d., trečiadienis, 21:23:49
AMAMAMAMAMAMAM
Man nereikia kitų,
Tik tavęs vieno
Kai prašvinta
Žvaigždės aukštai danguje
Ir pragysta
Paukščiai ryto žaroj.
Man nereikia kitų,
Tik tavęs vieno.
Kai sunku ar džiugu
Kai pykstu ar juokiuos.
Man nereikia kitų,
Tik tavęs vieno

Jietis 2013 m. spalio 23 d., trečiadienis, 18:53:47
MEILĖ
.
Atpažinau Ją
Buvau kitiems išdalinęs
Pasitikau su džiaugsmu
Amžių jau padalinęs
.
Ką atiduodi, gėrį, ar blogį
Su kaupu viskas sužgrįžta
Būk pasiruošęs sutikti
Nes ir tave atpažįsta
.
Apakino Meilė mane
Įsupo į guolį ir užliūliavo
Apkamšė ir nuramino
Lopšines uždainavo
.
Meilė sušyldė, suvystė
Ir tarė kaip Dievas
Nes Ji ir yra Dievas
„Būkite kaip vaikai, nes jiems
Priklauso dangaus karalystė“

Jietis 2013 m. kovo 15 d., penktadienis, 10:16:47
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBEI /Patarimas/
(Kaip tvarkytis savo valdose)
.
/kopija
Aplinkos apsaugos Ministerijai
Savivaldybių Departamentui
Premjero Kanceliarijai/
.
1.Palangos miesto pajūris yra skelbiamas „Auksinėmis Kopomis“.
2. Šių metų vasaros sezonui yra naikinami transporto rinkliavos ir pagalvės mokesčiai.
3. Nutraukiama sutartis su „ Švaros“ įmone, aptarnaujančia Palangos miesto pajūrio zoną.
4. Nuo šiol baigiasi visos demokratijos grimasos. Įstatymų naujų kurti nereikės, o tik taikyti esamus. Vasaros sezono laikotarpiui įdarbinami Policijos Mokyklų kursantai, kurie bus atsakingi už viešąją tvarką mieste ir pajūrio zonoje. Tačiau pačiame pajūryje jų uniformuotų neturės būti, idant nedrumsti poilsiautojų ramybės.
5. Savivaldybė įsipareigoja supažindinti visuomenę su pasikeitimais pajūrio zonoje, informuojant per Respublikinę žiniasklaida, radiją, televiziją, taip pat įrengiant estetiškus stendus pajūryje apie pasikeitimus, išstatant juos ties kiekvienu taku, trim kalbomis: lietuvių, rusų, anglų.
.
Tikslui pasiekti, pliažų ir kopų teritorijose nebus jokių šiukliadėžių. Jos bus tik už pajūrio zonos.
KIEKVIENAS PRIVALĖS SAVO ATSINEŠTAS ŠIUKŠLES IŠSINEŠTI SU SAVIMI.
Visi pajūrio lankytojai yra įspėti, kad už šiukšlinimą viešoje vietoje bus baudžiami galiojančia administracine tvarka, t.y.- pinigine bauda.
-Policijos patruliai pasirinktinai tikrins išeinančius poilsiautojus iš pajūrio zonos, paprašydami parodyti maišelį, kad išsineša savo šiukšles. Jeigu pareigūnas matys, kad asmuo nešasi tuščius butelius, šis turės parodyti jų kamštelius. Jeigu pareigūnas matys, kad asmuo yra rūkantis, reikės parodyti nuorūkas, degtukų liekanas. Ir pnš.
Išimtys nebus taikomos mamoms ir šeimoms su vaikais tuo labiau, nes tai ir svarbi auklėjamoji priemonė. Vaisių griaužtukai pajūryje taip pat šiukšlė.
Nustačius kad asmuo neišsinešė savo šiukšlių iš pajūrio teritorijos, bus palydėtas iki automobilio, kuriame privalės susimokėti baudą ir gaus kasos aparato čekį. Jeigu asmuo susimokėti vietoje neturės galimybių, policijos pareigūnas nustatys asmenybės tapatybę ir išrašys baudos kvitą.
Savo ruožtu, tikslu išvengti Valstybės Įstaigų diskreditacijos, Policijos Imuniteto Tarnyba tikrins policijos pareigūnų sąžiningumą. Bet koks asmeninis pinigų perteklius, virš nustatytos dienos normos tarnybos metu, bus vertinamas kaip baudžiamoji veika, tokiam pareigūnui įteikiant „vilko bilietą“ ir informuojant jį siuntusią Įstaigą.
.
Neabejoju, tai taps veiksminga, ne balandine švaros akcija, kada kiekvienas pliažo lankytojas stengsis apie save surinkti ir svetimas šiukšles.
Ir taip kurortas taps aukštos kultūros pavyzdžiu, kuris užkrės (gerąja prasme) ir kitus miestus ir visą pilietinę visuomenę.
.
Pilietis Jietis......................../parašas/
.
.
p.s.
Moralas;
Kaip vokiečių nacija tapo pavyzdingiausia, nors iki tol buvo kaip ir visos.
.
Hitleriui atėjus į valdžią, duodamas nurodymas SS daliniams imtis tvarkos. Buvo atlikta tik vienkartinė akcija. Sustabdytas traukinys, patikrinti visų keleivių bilietai ir tie, kurie neturėjo jų, vadinami „zuikiai“, čia pat prie traukinio ir buvo sušaudyti.
.
....................................................................................................................................................
.
Kaip suprantate, tai yra literatūrinis paskvilis. O ar jis įgyvendinamas ir ar naudingas ir reikalingas, spręskite jūs.
Priminsiu, kad žodis Ministras-kilęs iš graikų kalbos ir reiškia-liaudies tarnas. Šitai turėtų žinoti ir suprasti visi, visų kategorijų valdininkai tuo labiau.
Ačiū už dėmesį. :)

Jietis 2012 m. spalio 23 d., antradienis, 19:56:09
1.
.
ATEIVIAI
.
Susitiko du ateiviai iš paralelinių Žemės visatų, kažkokiame tai atlantų palikuonių užkampyje, vadinamu Laikinąja sostine . Veiksmas vyksta tarpgalaktiniame erdvėlaivyje, pavadintu kažkodėl angliškai Pabu (Pub). Mūsų herojus laiką ten leido nerūpestingai ir vis dairėsi prieš ką čia pasipuikuoti, kad galėtų save paaukštinti kitą pažemindamas. Bet pasirodo, ten buvo visi tokie , savotiškai kreivi, tik ieškantys dar kreivesnio. Nusižiūrėjo vieną tokį, po kažkelintos kvortos šalto ir gaivaus. Pamojo jam taip pat kreivu rankos judesiu, girdi, sėskis prie mano stalo. Reikia kažkam išsikalbėti ir išklausyti, o tai windausai jau lūžinėja.
-Hai.
Tarė šis.
-Nu, nu ? Dar pridėk-H i t l e r. Kuom tituluojamas būsi? Mane tai vadink paprastai-Jūsų Ekselensija.
Ir ištiesia jam, savo kumštyje gniaužiančio rankeną, ąsotį.
-Susimuškime.
Tarė Ekselensija.
-Nu tai kad aš jau dvi pintas išlenkiau ir muštis daugiau nebenoriu. Pakaks sakau. Nebent iš mandagumo prisėsiu.
-Oficiante, atnešk man du bokalus alaus ir tam suanglėjusiam ir nusigyvenusiam lietuvaičiui dvi p i n d a s. Moku aš.
Tarė barzdonas, dar nenusivalęs putų nuo ūsų.
-Mane galite vadinti Džordžu. Gal jums neįprasta, sunku ištarti, tai lietuviškai būtų-Jurgis.
Ir stukteli savo tuščiu bokalu į Ekselensijos ąsotį.
Pokalbis pradėjo megztis tik po antro bokalo.
-Sakyk, brolau, kaip toli jau esi pažengęs savo galaktikoje, nors vartoji tą patį atlandų dialektą kaip aš, tik su virusais..? Kuom kvėpuoji ir ką rutulioji? Cha, cha...Ka ro če-nu kokiame vazone ba b kes augini, kada namuose nebūni ir pnš? Ha, ha, ha...
Patenkintas savo ne anglišku jumoru, traukė sugėrovą už liežuvio.
-Gerbiamasis, Ekselensija, pastebiu dabar pas jus jau žodis jumoras nevartotinas. Vietoje jo-humoras. Mes tai tokį vadiname arklišku. Tai net ne angliškas...
Ekselensija pro antakius kreivai nužvelgė ateivį iš paralelinio pasaulio, supratęs, kad gavo pirmą smūgį žemiau juostos.
-Na, šito aš tai neprisiminsiu (pagalvojo sau). Bet ir nepamiršiu. Tai kokius mokslus esi baigęs, vidurinius, gal pradinius, ar aukščiausius?
Suktai užlanksto Ekselensija.
-O taip, aš turiu gerą išsilavinimą, baigiau koledžą...

2. 2012 m. spalio 23 d., antradienis, 20:09:22
-Na gerai, Jurgi,viskas aišku su tavimi. Iš kokio Lietuvos kaimo būsi? Kaip pas mus sakydavo-am at uš ninkas esi. Cha. Geriau aš tau papasakosiu tokią baiką iš mūsų visatos. Šiaip, pokalbio palaikymui ir dėl linksmumo.Cha, cha, cha...
Pradeda savimi gėrėtis Ekselensija, radęs išsilavinimu jo nepralenkusį sugėrovą.
...................
-Ateina į Quningų balių vaikinuks, pagal iškvietimą. Na, toks iš pažiūros kaip tu. Ir prisistato:
-Aš esu g ė j u s. G ė j u s Evaldas, vadinkite mane.
-O tai ką tu veiki, šiaip? Kuom dirbi ir pnš?
Užduoda jam klausimą vienas iš sėdinčiųjų.
-Dabar aš darau karjerą. Dirbu žvyro karjere, ant šoferio, nu ant Kamazo...
Visi sėdintys pradeda garsiai kvatotis ir glostyti savo riebius pilvus ir pagurklius.
-Tai koks tu g ė j u s? Tu –p y p y d a r a s. G ė j a i tai mes.
Ir padarę saldžias šypsenas, susižvelgo laukdami palaiminimo savo kamerinėje aplinkoje viešai išpažinčiai, nelyginant po šv. Mišių, linkėdami vieni kitiems –ramybės, ramybės.
.....................

3. 2012 m. spalio 23 d., antradienis, 20:26:02
Ekselensija aiškiai pasijuto savo paties pakylėtas ir tęsė egz ekuciją toliau.
-Nu, pasakok, pasakok, daba tu, viską ką žinai. Maždaug kaip sakiau, apie pinigų spausdinimo mašinėlę, su kuom gyveni, kokia seks orien t acija ir t.t.
Vėl paglostė savo savimeilę, kaip kuningas pagurklį.
-Tai aš dar studentas. Studijuoju Žemės Akademijoje. Bet blogas kareivis kuris nenori ..., tai aš tikiuosi būti ir akademiku ateityje...
-Nu gerai, kareivi, turiu tave pagirti, eini mano pėdomis. Tai kaip tik ant akademiko ir užsi rovei. Labai gerą tiesiąją išsirinkai-per alubarį į akademikus. Šiaip, nieko keisto, visai kaip aš.
Ir pasineria Ekselensija į savo paties praeitį...
- Kažkada baigiau Kūno Akademiją tai teisėtai save laikau akademiku, nes irkluoju akademinę valtį. Bet tai jau už katedros ribų. Nors turiu pastebėti, kad tą darau jau daugiau prisiminimuose, nes... Manau supranti, kad kalbu ne apie Katedrą Baziliką, o apie Akademinio Irklavimo Katedrą?
Ir vėl glostydamas kaip žandenas, laukia ką studentas į tai atsakys. Bet mintyse suspurdėjo balansuojanti mintis-„ir velnias nešė mane į tą galerą?“

Jietis 2012 m. spalio 23 d., antradienis, 20:27:31
4.
.
Džordžas(Jurgis), supratęs kur krypsta pokalbis, tęsia;
-Kas link kūno ir kultūros, tai galiu pasakyti, kad toje jūsų Akademijoje neteisingai jus koduoja, nes sako sveikame kūne-sveika siela. O iš tikro tai yra atvirkščiai. Tik sveikoje sieloje gali būti sveikas kūnas. Čia ne aš sugalvojau, tai Karmos dėsnis.
-Nu vo, b l y n, atsirado akademiks be išsilavinimo ir jau pudrin mą smegenus. Jaunoli, turėk omeny, kad visas reikalas tik raumeny. Paklausk bet kurios k e k š ė s ir tau tai patvirtins. Gal tau parodyti kaip daromas tiesioginis masažas su puspilniu bokalu? A?
Pajutęs trolinimo gaidelę, Ekselensija atsistojęs pagrūmoja, gavęs vėl nelyginant į paširdžius ir nustoja godžiai siurbti tamsų ir tirštą gėralą.
-Nu girai, kaip pasakytų mūsų naujas pranašas iš Tundros, laimėjęs , t.y. nusipirkęs rinkimus iš tokių g l u š i ų kaip tu, už bambalį alaus, tęsia egz ekuciją...
-Kokiame dvasingumo lygmenyje jūsų galaktika? Kokias cerkves gal statoce dvasingumui pakelci? Ar olose gyvenace, nu žemliankose?
-Taip yra maldos namų daug ir dar stato, bet aš daugiau liberalių pažiūrų. S`kant-li ber as tas. Man nėra skirtumo ar tu per e d astas, lib an ietė, koks f i l a s, ar šiaip, kaip jūsų Aušrina Marina neaišku kas. Svarbiausia-kas finansuoja, Jevro sojūzas, ar CCCP sojūzas? Toje plotmėje ir vyksta, pavadinkime pokaldrinė, kova. Aš tai turiu savo altorių, kompiuterį. Nešiojuosi jį kaip musulmonas kilimėli, kad galėtų šešis kart dienoje, atsiklaupęs ir atsisukęs į mėnulį pasimelsti...Cha.
Bando neatsilikti nuo pašnekovo, demonstruodamas savo anglišką jum, oi, humorą Jurgis.
-O kas link dvasingumo, tai aš praktikuoju meditavyvinį būdą.
Ekselensija matomai kažko čia nesuprato, nes pagalvojo, jog jau jį laiko p e r e d a s t u. Bet nenorėdamas to parodyti, tęsia;
- Aš tai praktikoju kojų Joga. Nu galiu savo koją taip išmesti, kad tavo žandenos persikreiptų diametraliai priešingai. Cha, cha...
-O taip. Ir aš įvaldęs Kvėpavimo Jogą. Galiu pasakyti, kad nuo to labai pasikeitė mano sąmonė, mąstymas, savijauta, smegenų darbas. O tikslieji mokslai, matematika tai stulbinančiai sekasi.
Nugėręs gerą gurkšnį putojančia gėrimo, vaišingasis šnekorius antrina savo naujam sugėrovui į temą;
-Tai aš tau pasakysiu, kad šituos dalykus esu įvaldęs dar ankščiau nei tu. Negana to, kad naudoju kvėpavimo Jogą, užsiiminėju dar ir Valgymo Joga, bei Miegojimo ir Tat o jimo Joga. Todėl, kaip matai, vis dar gyvas esu, nors man metų jau tryliktas tūkstantis.
Likęs patenkintas savo hum hum humoru, Ekselensija pakėlęs ranką, spragteli pirštais:
-Sąskaitą, padavėjau...
/Jietis/

Jietis 2012 m. spalio 5 d., penktadienis, 12:01:53
BARAKUDA PADAŽE. (Iš mano receptų knygos)
.
Kas tai yra manau nereikia niekam aiškinti. Pasaulis pasidarė toks mažas, kad kalbėk bet kokia kalba ir visi supras apie ką tai.
Šiandien gaminsime barakudą, bet nelabai kūdą, spermizoidiniame padaže. Reikės mums vienos barakudos, dviejų kiaušinių, dešrigalio, dar geriau kočėlo, aliejaus, druskos, pipirų...
Pirmiausia pasakytina, kad aš jų, barakudų, negaudau ir neperku rausvų žibintų turguje. Jos pačios stačiai lipa į keptuvę ir prašosi pačirškinamos, bet jau gulomis. Tą aš ir darau. O darau su užsidegimu, kantrybe ir išmone, užgerdamas iš rago božole. Nors ankščiau iš jo gerdavau midų.
Pirmiausia produktą reikia gerai nuplauti, nugramdyti, nušveisti nuo visokių vi rusų, bliškiųjų spirochetų, trichinelų, triplunksnių paukščių, tripaukščių plunksnių ir pakirkšnučių. Tada ant švariai numazgotos lentos guldome jokioje kamasutrinėje pozoje, nes taip susitrina į sutras, darant įpjovimus. Bet tik skersinius, pagal šonkaulių liniją. Kokia to prasmė? Ogi susipjausto kiti smulkūs kauliukai, kurie kepimo proceso metu kaip ir neutralizuojasi. Tada valgymas tampa nebepavojingas ir estetiškai padorus, be jokio ten rakinėjimo, ašakų spjaudymo po stalu. Ir galima kultūringai apsieiti su dviem šakutėmis. Dvi reikalingos todėl, kad akys tai dvi ir jas šakutėmis lupinėti yra tiesiog atrakcija. Pastebėtina, kad didžiausias malonumas gaminant ši patiekalą yra tas, kad įpjovimai yra daromi esant gyvam produktui, o druska barstoma ant tų įpjovimų, kaip sakiau gausiai ir po oda. Žinotina, kad visiems patiekalams skonį suteikia druska, tai aš jos ir negailiu. Oi kaip būna malonu stebėti šitą, pavadinkime –atgailą. Brrrrr...
Ankščiau teko ruošti maistui karosiukus, tai tie supjaustyti gabaliukais net keptuvėje šokinėja. Labai juokinga. Chi, chi...
Tada, kada jau nusistovi rimtis ir visos nuo dėmės buvo išklausytos, bet neatleistos, pereiname prie terminio apdorojimo. Imame padorią keptuvę, tą su kuria tavo gyvenimo pakeleivė kažkada pasitikdavo grįžtantį iš neaišku kur, gerai įkaitiname ir pilame aliejų. Šis produktas senų senovėje, dar nuo inkvizicijos laikų būdavo naudojamas nuo dėmėms atleisti. Bet tik karštame pavidale, užpildant visas ertmes, velnio išvarymo proce dūrose. Tai štai, dalykas elementarus ir paprastas, sakyč-kasdieninis, kaip dvi kapeikos. Tada, kada jau gerai įkaista, dedame nuodėmingąją. Būtina pažymėti, kad toje atgailoje ne viskas taip blogai. Po viso to ką minėjau, apdorota barakuda (nors šiaip jos nebūna labai kūdos) išvoliojama miltuose, prieš tai pamurgdžius išplaktuose vištos, arba ne spermatozoiduose be lukšto. Kaip kokius babtistus upėje , su rūbais, babtistavimo apeigos metu. Chi, chi... Tai čia apturime pramoga vienam kūnui- kitam ir sielai, nelyginant pasivartymas Palangos pleže ant smėlio, saulės atokaitoje . Arba purvo proce dūros sanatorijoje, kur jai teko gerokai pasiganyti, reabilituojant tiek savo, tiek kitų pasturgalius.
Tai beveik ir viskas. Tik reikėtų pasakyti, kad valgymas vienam, kaip ir gėrimas, yra nepadoru. Tada galite pasikviesti ką nors iš naujų draugų, dar geriau nepažįstamų. Nes visi pažįstami, ai, žinote kokie jie, pavydūs, gobšūs, besočiai ir skriegos. Net savo alaus neatsineša. Bet gerai, dabar jau aplenkia mano olą. Pagaliau susiprato. Ana, va , paskutinį kartą buvau pasikvietęs kaimyną pietums. Valgė pilna burna, net neužsigerdamas vandeniu, ką žuvys labai mėgsta, o degatine. Mažai kas ir beliko. Tada pasišnekėjome apie šį, bei tą, apie nieką...Aš jo klausiu:
-Na, kaip tau mano žmona patinka ?
Tai sako;
-O, geras. Tai kur ji, pakviesk, pabendrausim, oi, vos nepasakiau pasikirkilinsime, me, me...Cha, cha, cha...
-Nesupratai, tu ją ką tik suvalgei...
.
.
;AAAAAAAAAAJJJJJJJJJJOOOOOBBBBBBlkwjadshnowS}*H;J.LG;oiSDCjhiuxc\ bjw Karočeeeee HXGxs
.
.
Ir paskui ilgai stojo tyla, nes anas išrūko kaip koks briedžiantis triedis.................o aš turėjau viską gramdyti nuo sienų, lubų ir pastalės. Vat taip tai. Pastebėčiau, kad tokius pietus geriausia yra rengti ne oloje, o gamtoje, geriau prie laužo. Oi, vos nepamiršau. Dar būtinai reikia prieš patiekiant į stalą, papuošti petražolėmis ir išspausti citriną.
Paklausite-o kaip su padažu? Taigi čia beveik jokio skirtumo, padažas, ar pažadas.Galima naudoti ir kartu ir atskirai.
Skanaus.
.
/Jietis/
...

Jietis 2012 m. rugpjūčio 14 d., antradienis, 14:09:51
Niekada nepagalvojau, kad šis vartiklis tai susisuktas sektantų lizdas (Ascension Art). Kad viena tokia nučiuožus čia `gyvena`, tai visiems aišku. Bet...?
Visada kėliau sau klausimą-kas ta/tas mistinė/is Cpt.Astera's advisor? Pasirodo, kad tai Saibaobabai, kažkokiu būdu(veikiausiai) prisiplakę prie valstybinio domeno.
Nuo šiol dedu kryžių šitai irštvai ir kitus perspėju-būkite atsargūs su jų tais `pakylėjimais`. Nučiuožusiųjų jau ne vienas.
Ate.

Aura 2012 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis, 22:34:19
As jokia sektante ir negalvoju kad cia tokie lankosi
Jieti nepabėk.

Aura 2012 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis, 22:35:53
reikia pozicijų neužleist ,jei tokiu čia ir ateina.

2012 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis, 22:36:39
Atsiprašau klaviatūrą kvailioja.

2012 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis, 11:33:33
Labas Jieti labai klysti ,čia vizijose tikrai nėra jokios sektos,čia skyrelis tik poezijai.
Tikrai neatsisakyk,nenuvilk žmonių kurie tavo eiles skaito.

2012 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis, 09:05:27
Neklysdama galiu pasakyti,kad žmogus iš esmės yra kūrybinė būtybė: kai jisai taria eilėraščio skiemenį po skiemens, kai deda žodį prie žodžio, ar net tuomet, kai iš ryto žengia per slenkstį, jisai kaskart ir atranda save kaip kūrybinę,būtybę
Sektantuose to nėra.
Atkreipkime dėmesį į sektantą, kuris šaukia apie Dievo žodį; dėsninga yra tai, kad beveik visada jis pasirodo esąs praradęs vidinę klausą. Jo žodžiai ne gimsta vienas iš kito, o yra brukami į viešumą kaip eksponatai.kaip išmokti,iškalti žodžiai Tai žmogaus, kaip kūrybinės būtybės, dekadansas.
Čia tokių nėra.
Tai raitojamės rankoves ir rašome „Eilėraštis gimsta iš gomurio,iš vidaus nei kieno neverčiamas.."

2012 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis, 09:06:57
Tuo ir skiriasi čia esantieji.

Jietis 2015 m. sausio 9 d., penktadienis, 09:07:03
I Dalis
.
NESENEKA NELIUCILIJUI LXXXIII
/slapto pasiklausymo išklotinė/
.
---Pakalbėkime apie dalykus, apie kuriuos visi vyrai kalba, bet tik ne mes, kažkodėl . Lyg tai mums būtų svetima, arba mes nebūtume vyrai. Siūlau pokalbiui labai delikačią temą, apie seksą. Įdomūs man ir tavo, chi,chi, orgumentai apie tai, jeigu nepaprieštarausite, kaip visada, pasitelkiant priešybių vienybės ir kovos dėsnius. Chi,chi. Kalbėkite.
===Tai gerai. Reikia ir apie tai kalbėti. Juk Moralinėje Teologijoje beveik du trečdaliai apie darbo santykius ir teisingą užmokestį už darbą.
---Pala, pala, vėl tu grybą pjauni. Prie ko čia tavo Biblija ? Nors gal ir prie to. Juk buvo ten pasakyta-„Eikite ir dauginkitės...“ jo, Dievo avinėliai , maždaug.
===Nesuvulgarink visko, kaip visada. Ir negerk iš balutės, nes tikrai į avinėlį pavirsi. Ir nebūk tas iš „Gyvulių ūkio“.
Kiek mes jau kalbėjome, jog ir tu esi Dieviška būtybė, bet matau viskas tau dzin. Per vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Ir po pasaulį tave vedžioja ne galva, o akla galvutė, iš pirmos čakros. Nors ne tik tave vieną, daugumą. Bet ko norėt, gyvenate šia diena, čia ir dabar, su šūkiu-„Rytoj mumis pasirūpins Rytojus“ . O rytojus gali ir neateiti, tad imate viską dabar, kad ir š..., bi tik daug. Tai dėl tos priežasties vyrai gyvena trumpiau. Saikas visur reikalingas, būtent saikas. Ir kaip pasakytų šv.Augustinas, kas valdo perteklių, tas valdo svetimą turtą.
---Na va, vėl tu su savo postringavimais apie...
Šian labiau tiktų pakalbėti apie stringus, jei žinai kas tai yra. Apie sutvėrimus iš Adomo šonkaulio ir pnš.
===Visi mes iš dulkės ir dulkinamės tose dulkėse. Apie tai norėtumei išgirsti?
---Va,va,jau pradedi panešėti į vyrą aha,aha. : )
===Bet ne visi čia iš gyvulių ūkio. Nors tiesa sakant, šis pasirinktas mūsų sielos kūnas reikalauja sau duoklės ir didelės. Todėl turėtume išmokti su juo elgtis pagarbiai, kad nenuvarytume ankščiau laiko. Nes nuvarytus arklius nušauna, o žmogystas ne. Kad skaudžiau būtų. Juk anunakiai maitinasi tomis kančios energijomis. Pamiršai jau Maču Pikču ir inkų viešpatavimo laikus?
Žinoma mums nėra lengva šiame kreivų veidrodžių pasaulyje, kur tokie veidrodžiai iškreivina ir tiesų kelią.
---Per sudėtingai kalbi. Mano centurionai to niekada nesupras. Jie eina į mūšį žūtbūtinį ir žino, kad rytojus jiems gali ir neišaušti. Todėl jie ima viską dabar, kaip atlygį, išžudydami priešo vyrus, pasiimdami jų moteris. Tokia yra karo logika ir niekur tu nedingsi.
Atrodytų kad visada didesnis blogis, brutalumas laimi karus, nugali įdealistus ir pasaulis turėtų išsigimti, bet taip nėra. Čia gal tema kitam kartui, o šian mes susitarėm -apie seksą.
===Nieko mes nesusitarėm. Tai tu taip nutarei.
---Na gerai, tebūnie aš. Bet po galais, ar tu ne vyras?
===Gerai jau, gerai. Nepūliuok.
Pasistengsiu tau kai ką išaiškinti, nes tu kaip ir visi vyrai, beveik visi, didžioji dauguma, esi dideliame paklydime. Nieko verta ta tavo seks eksperčių edukologija, nes vadovaujasi ne „common sense“, o instinktų nuorodomis. Toms tavo sutrėms galvoje tik sutros, kamasutros ir kitokie pasikreipimai, kaip santechnikui jo vamzdinis raktas.
---Nesakyk, nesakyk. Po vienos kamasutros ir aš parašiau eilėraštį. Nori, padeklamuosiu;
.
Lady in red dress
God you bless
.
===Viskas?
---A ką yr? Pats sakei. „Poezija-būdas su mažai žodžių pasakyti daug.“
===Hm, keista..? Kažkas užsilaiko ir tavo galvoje. Nors galvutė vedžioja labirintais.
Gerai, apie seksą.
Jeigu tu galvoji, jog tai tik mechanika, ištvermė, pozų skaičius ir kokių tai abecėlės taškų ieškojimas vaanginoje, tai labai klysti. Paklausinėk savo moteriškių ir jos visos, beveik visos tau pasakys, kad ne išmierose čia esmė. Ne dydyje, kaip tu ir tavo dabar jau ne centurionai ir liturijonai, o jevrojonai galvoja, bet energijose. Fizika daugiau reikia domėtis, elektrotechnika sakykime, nors.
Paklausk našlių ir jos tau patvirtins, kad dar kurį laiką po vyro mirties, jis ateina pas jas į glėbį ir būna taip pat gerai kaip buvę prieš tai. O jeigu dar pasikalbėtumei su įvaldžiusiai OBE, tai tau jie patvirtintų ir papasakotų kaip astralai prievartauja moteris, mergaite, gal ir vyrus. Jos pačios to nesuprasdamos, pasakoja pajutusios kai kažkas miegančias, grabinėja apie kojas. Sako net kažką paspiriančios. Bet tada taip jas kažkas sukausto, kad tik šiurpuliai kaip elektra bėgioja po visą kūną.
Taigi čia ne tik tai kas yra matoma po kaldra.
Seksas tai būdas atiduoti energiją ir gauti .
Atsakyk man, kada žmogus yra laimingesnis, kai ima, ar kai duoda? Nesvarbu ką .
---Suprantu kad gaudai mane `ant smūgio`. Paklausk ko nors lengvesnio. Nesiblaškyk,einame toliau.
Bet jei nori fizikos, tai imkime astrofiziką. Sutiksi tur būt, kad Visatoje Juodoji skylė, kuri susiurbia į save viską, net šviesą ir yra tikroji Visatos Vagina, kuri gimdo vis naujas planetas, žvaigždes, galaktikas...Tai dabar man pasakai-kas, ką čia apvagina?

II dalis

Bet gal grįžkime atgal į Žemę, prie sekso reikalų, nes vėl užsikabinsi už kokių tai Gipso Bizonų, nu?
===Tavo kareiviai tos seks energijos turi perteklių. Pats sakei, kad suvaldytumei juos, pastoviai į maistą dedi valgomosios sodos. Karo metu niekas testosterono neslopina, netgi priešingai. Degtinė būtinas palydovas įveikiant baimes. Todėl karo grobis jiems kaip atlygis.
Bet tai nieko bendro su Dieviškuoju Planu. Kai nėra meilės, tai seksas - tik gyvuliškas instinktas.
Plačiąja prasme, seksas - būdas apsikeisti energijomis, taip papildant save ir savo partnerę, suteikiant tobulumo kad ir laikino. Tai yra trumpalaikė būsena, su ilgalaikėm pasekmėm. Būtent tobulumo būsena, nes rutulys ir yra tobulumo simbolis.
--- Tu turbūt per daug Dievo kraujo būsi prisigėręs ir Dievo kūno prisivalgęs per kryžiuočių šventes, kad taip nejuokingai nusikalbi.
===Galvok savo galva.
Vyras ir moteris tai yra energijos In ir Jang sankaupos, priešingi pradai ir kurie tuo pat metu priklausomi ir negali egzistuoti vienas be kito. Kaip kad nėra dienos be nakties, šviesos be tamsos.
In yra siejamas su tamsa, pasyvumu, moteriškumu, kryptimi žemyn, naktimi; Jang yra šviesus, aktyvus, vyriškas, krypstantis aukštyn, susijęs su diena. Pasižiūrėk kaip tas simbolis atrodo ir pabandyk suprasti, kad seksas tai nėra tik šiaip sau.
Nors ir prisijungus į pirmos čakros rozetę, radijas užgroja, bet ne visiems. Kai kam per visas čakras plazda drugeliai ir gyvenimas būna gražus. O kai kam ir visai nieko. Vadinasi kažkam tik blynas, 2 D, o ne rutulys. Vadinasi, kaip sako liaudis-nesutapo charakteriai. Bet neatiduota seks energija neduoda ramybės nei dieną, nei naktį . Sapnuojasi įvairūs vaizdiniai, kurie trukdo normaliai dirbti ir ilsėtis, žodžiu-gyventi. Tai galiausiai perauga į agresiją prieš save patį ir kitus. Kad viskas vyktų unisonu, reikalinga dermė. Kaip tu pasakytum, atitikti kirvis kotą, plačiąja prasme.
Kada dvi energijos rūšys susitinka, vyksta jų mainai. Susipina, sukasi nelyginant Archimedo spirale. Kai suformuoja rutulį, tada ir pasiekiama nirvana. Be abipusės meilės tai yra nepasiekiama. Žinok, kad ne kiekvienas, ne su kiekvienu/kiekviena prisijungimas ir toli gražu nevisada, netgi labai retai kam, o dažniausia niekam tai nepavyksta. Nors visi vis bando, bando...
---Aha, kaip kokie band itai. Ir kaip uždainuotų Mikas Jėgeris-„I can`t get no satisfaction.“
Bet gerai čia užlankstei. Matau tokį paveikslą. Sakyk, ar pats tai sugalvojai, ar kas pasakė?
===Geras klausimas. Bet geriausias klausimas yra tas, į kurį nėra atsakymo.: )
Pajuokavome, einame toliau.
Čia yra labai rimti dalykai, norai kurie suka šį Samsaros ratą. Nes pasaulyje yra per daug žmonių kurie jau neturi norų.
Tai jeigu prakalbome apie kištukus ir rozetes, tai labai svarbu žinoti kaip, kada ir kur juos kaišioti, kad neįvyktų trumpas jungimas ir neperdegtų instaliacija. Saugikliai visada yra gerai. Tam jie ir skirti.
---Nu kas čia neaišku? Suradai kokią rozetę ir jungiesi. Da gerai kad visose pažąstyse būtų po vieną.
===Matau tau karas greitai baigsis. Šovinius iššaudysi greituoju būdu ir paskui eisi kaip vergas pakeltomis rankomis, nuleista galva ir kabančia galvute... po tiltu. O tada į tavo buvusią rozetę jau jungsis kitas kareivis ir pavydas, arba alkoholis tave pribaigs.
Ai, tu mane vis priverti vulgariai kalbėti apie gražius dalykus. Sutik, juk moteris yra tikrai tobulesnė būtybė už vyrą. Tikrai apdovanota daugiau, nei mes, kurių paslaptis stengiamės įminti ir vis nesėkmingai. Labai dažnai jos ir pačios savęs nesupranta. Gal kad jos meluoja geriau? Pagaliau moterų ir nereikia stengtis suprasti, jas reikia tiesiog mylėti.
Tad jas taip ir įsivaizduokime, kaip gėlės žiedą, kuris atėjus laikui išsiskleidžia, suspindi savomis spalvomis, paskleisdamas svaiginantį aromatą, kad tik tu nutūptum ant to žiedelio ir jį apdulkintum. Ir tada plazda drugeliai per visas čakras...
Toks tas pasaulis po saule..
Eina sau, tos `v p izdu, su išklišintu lizdu`, tik čiulpia tavo sex energiją ir tą kuri piniginėje išraiškoje.
Aš taip neidealizuočiau tų apatinių girnapusių. Kiek jau jos pražudė joms neįtinkančių, tai tokios statistikos niekas ir neveda. Sakyč tikros juodosios našlės ir kitokios klumpelės imfuzorijos.
===Tai po kokius savartynus šlaistaisi, kad tiek daug jų vaidenasi ?
Pabuvus arenoje, atrodo kad apskritai kitokių ir nėra. Vien tik gladiatoriai aplinkui.
Net tas kur tribūnoje su lauro vainiku ir skeptru, apsuptas geidulingų gražuolių. Nors distrofikas paskutinis.
Nuėjus į lazaretą, atrodo jog sveikų žmonių kaip ir nebūna, nekalbant apie kapinėse pasikavojusius, kuriose beveik nėra nė vieno sveikai numirusio. Tiksliau, su retomis išimtimis. Tai taip ir su tais tavo sąvartynais ir pakelėm. Tad rinkis kur ir su kuo eini grybauti.
---Na ką čia gali Dievo avinės pasirinkti ? Kaip Piemuo pasakys, taip ir darysi. Nes pats sakei, visur kreivi veidrodžiai .
O man vietinės reikšmės sutreneris sakė, kad trisdešimt procentų meilės pardavėjų dirba tą darbą iš malonumo . ---Aha, kai ateina metas kriaušei kristi, tai krenta kad ir į š... Ir nieko čia nepaparpsi, kaip sakydavo mano bočiai.
Bet ką aš žinau. Visokių yra tų gėlių. Rožės- gėlių karalienės. Tai tikrai labai gražios, bet spygliuotos, kaip kokios blondinės, su savo kaprizais. Plikom rankom nepaimsi. O tos kurios imamos plikomis rankomis, arba tave ima net be rankų, su čiuptuvais, tai pilnos pakelės ir sąvartynai tų durnaropių. Eina sau, ta Wolfsvagin a, tik čiulpia tavo sex energiją ir tą kuri piniginėje išraiškoje.
Aš taip neidealizuočiau tų apatinių girnapusių. Kiek jau jos pražudė joms neįtinkančių, tai tokios statistikos niekas ir neveda. Sakyč, tikros juodosios našlės ir kitokios klumpelės imfuzorijos.
===Tai po kokius sąvartynus šlaistaisi, kad tiek daug jų vaidenasi ?
Pabuvus arenoje, atrodo kad apskritai kitokių ir nėra. Vien tik gladiatoriai aplinkui.
Net tas kur tribūnoje su lauro vainiku ir skeptru, apsuptas geidulingų gražuolių. Nors distrofikas paskutinis.
Nuėjus į lazaretą, atrodo jog sveikų žmonių kaip ir nebūna, nekalbant apie kapinėse pasikavojusius, kuriose beveik nėra nė vieno sveikai numirusio. Tiksliau, su retomis išimtimis. Tai taip ir su tais tavo sąvartynais ir pakelėm. Tad rinkis kur ir su kuo eini grybauti.
---Na ką čia gali Dievo avinės pasirinkti ? Kaip Piemuo pasakys, taip ir darysi. Nes pats sakei, visur kreivi veidrodžiai .
O man vietinės reikšmės su treneris sakė, kad trisdešimt procentų meilės pardavėjų dirba tą darbą iš malonumo .

Jietis 2014 m. lapkričio 24 d., pirmadienis, 20:58:13
NESENEKA NELIUCILIJUI LXXXII
/paraštės/

===Laikas priminti savo prietėliui apie buvimą esamąjame laike ir sulaukti iš jo paaiškinimų, pasiaiškinimų, kol neįsigaliojo senatis. Nes dabar ir pilnatis, kada visi, kuriems kur , kas skauda, gali kaukti, į mėnulį atsisukę, nelyginant musulmonai , šešis kart dienoje.
---Be reikalo taip švaistaisi iš peties. Veltui energiją eikvoji. O ir terši aplinką, kurioje pats gyveni. Negana to, savo ištikimiausią draugą, bičiulį, brolį nepelnytai užgaulioji.
===Tik nereikia lia,lia,lia. Žinau aš tuos draugus. Kol naudingas, tai ir draugas, o ne-tai kaip Cezariui. Yra pasakyta: „Viešpatie, apsaugok nuo draugų, nuo priešų pats apsiginsiu.“
O ir koks tu man draugas, bičiulis, brolis? Turiu savąjį Antrąjį Aš ir man to pakanka.
---Kalbėk, kalbėk ką sumąstei, arba užsičiauk amžiams, neskaudinęs manęs. Galiu ir „maikę ant savęs suplėšyti“, įrodydamas tau savo ištikimybę. Esi labai neteisus, net sakyč, šian piktas labai.
Galėčiau kaip įrodymą, net ką nors įskūsti, Kurie tau dedasi labai artimi, ištikimi, o už akių pila pamazgas ant tavęs. Taip griaudami tave, tavo verslą iš vidaus, kaip kokie trojanai.
===Gal tuo ir apsiribokime, nes akyvaizdžiai pats esi apsikrėtęs virusais ir trojanais. Laikas būtu jau pasirūpinti kokia antivirusine, užuot man vos ne angelu sargu dėtumeisi.
Kartais reikia pasakyti žmonėms tiesą į akis, kad ir kaip tas nemalonu būtu. Bet kaip sakoma-„Tiesa jus išlaisvins.“
---Gerai kad ne-darbas...
===Tai ką tau reikėtų pasakyti, kad žinotumei savo vietą? Ogi tai, kad visi mes žmonės, turime savo Antrąjį Aš, su kuriuo galima ir pasitarti ir pasikabėti. Ir kuris tikrai padarys viską tavo paties labui, kaip pats sau. Tik Jo žinojimas nepalyginamai didesnis ir teisingesnis, jeigu dar kiek pajėgus įsivaizduoti, kuolabai suabejočiau. Reinkarnavaisi šiame liuciferiniam pasaulyje, tai būk pasiruošęs gyventi toje Mėnulio matricoje, kuri ir riboja tavo protinę veiklą ir hipofizio galimybes. Ir toliau skiepinkis priverstinai bet nebūtinais tau, net pražūtingais skiepais ir toliau valyk dantis su dviguba doze fluoro, bei tau nežinant, gerk floruotą vandentiekio vandenį. Arba ir žinant neteisybę, kad fluoras tik dezinfekuoja, o neslopina hipofizio. Dėl to tu niekada neatgausi telepatijos sugebėjimų, nematysi trečiąja akimi ir niekaip nekenksi reptiloidams. Ir „Auksiniame milijarde“ tau vieta nebroniruota.
---Cha. Kokias čia „Brolio Grynos“ pasakas man pasakoji. Oi, norėjau pasakyti-„Brolių Grymų pasakos“,
===Pasakos, ne pasakos, bet pats pagalvok, jei dar gebi. Gali visą krikščionybę dėti į šuns dienas, bet atstok nuo Kristaus, tavo atpirkėjo. Prisimink pagrindinę Jo maldą-“Tėve, mūsų…”
Joje ir yra tas visus dominantis atsakymas, apie tavo Antrąjį Aš, kuris gyvena Danguje, kai tu kankiniesi čia,Žemėje.
Ar tau nieko nesako paprasti maldos žodžiai-“Kaip Danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums ŠIANDIEN…” ???


Jooo… Gerai čia išvartei, užlankstei. Nieko neprikiši. Griauni visą teologijos mokslą iš pamatų. Dar tokio `vertaliotovo` neteko girdėti. Reikės kada giliau apmąstyti. Vėliau gal ir paprieštarausiu tokiems išvartymams, bet šiuom kart lieku patenkintas tavimi ir žadu atsimokėti šuniška ištikimybe.
Gali tai vadinti net Stokholmo sindromu, bet manau tau reikia žinoti turinį “Depešos”, kurią pavyko man perimti. Tik nenugriuk aukštielninkas, kaip ir aš negriūnu nuo tavo svaigulių, guliu.
Skaityk:

„Sekretore/rezervistka/

Sekret tut kak tut. Nu cisiog nigaliu nirasyci danosu, kaip jusu lakscingala nigali niciulbeci. Chi,chi.
Kankreciai, girdejau Jieti kalbant, kad Shaubergerio tipo varytuva spargalke javu laukose seniai jau numete patys aceivei.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ratai_jav%C5%B3_laukuose#mediaviewer/File:Crop_circles_Swirl.jpg
.
Jis zina kaip kas yra ir jam to pakanka. Esme saka kokia; reikalingas oras, vando ir t-ru skirtumas, kad sukurt viesula (tornada).
Turbina besisukdama pries laikradzio radzykle, spjauda vandens sharatus. Ir viskas. Cik bucina viska pakishci po apvoztu bliudu, kuris suformoja TORA. Toro skyleje ir yra ta antigravitacija, kuri plesia namu stogus, pakelia i ora kirovecus...Jis i anksciou ta sake i daba ta pati, kad Tor Nada.
Da apie kazkokius kamsciatraukius kalbejo. Bet ne ape vyno rushis.
Kas liecia Shaubergeri, visem blogai bagiasis, kaip ir jam paciam. Ir dar sake, kad jegu Inkas viska neaprasys viesai, nesicikedamas mylimu babkiu, tai liks be galvos. Oriono chebra to pasirupins.
Takie isradzimai, kaip ir Free energy generatariai, HHO technalogijos, Teslos transfarmatorius ir kt. reptiloidu yra uzdrausci. Kuris tik isradzejas bande is to praturteci, buvo likvidotas su visa sava nausedzija. Niiskiriant i Teslos, su jo genialeis isradzimais, kaip belaidziu elektros energijos perdavimu didzeleis atstumais ir kt.

Ir dar sake, kad rusai jau turi tokius Shaubergerio varytuvus, kuriuos sukanstrava/ nuplagijava be jokiu aceiviu pagalbas. Ni taip kaip kad amerikosai naujausias technalohijas is ZET u, uz galimybe grobci zmones.
I da kalbejo, kad tornijeciai isdure rusus totalei. Pirmiausia juos nugirdze, kaip kokius indzenus, a paskui Stalinas isnaikino, siusdamas girtus į ataka, po sesis su vienu sautuvu.
Didziausias fintas tame, kad jie po siai dienai meldziasi savo budeliui. Nu tikri budulei.
Zodziu, sachmatu partija tarp ateiviu rasiu cesiasi, per implantotus statycinius, tokius kaip Cingis Chanas, Napaleonas, Hitleris, Leninas, Stalinas, O bana, Pu...ir kt.
Tik figuros ant lentos, gyvi zmones.
Taip kad i Inkas tegu maziou giriasi savo implantais, nes realiai te patys jam nieko nedoda, a vercia viska girdeci i macyci. Da idameu, kad Inkas zina kad turi implantus, a toji kvanka Tautryda , kurei vis vaidzenasis briedziantys triedziai, nizino kad turi implantus, uz katru ciupineja tas pats Extrasensas is Cervono Dvaro. Gatves.
Indomi ten kampanija buva, vos ne kaip menulio astronautai.Vienas ten pabuves ispratejo, kitas - mala, mala, a Jietis nuejo Dievop op op. :) Nu tiktai da kazkur turi buci uzsikonspiraves kokis tai masonas, nes je menulyje buvo visi, nusilenkti sava devams ir susokti koki tai masoniska kankana.
I da sake, kad liepe isrukyci Jieti is olos, kad ir dumais, ugnimi. Chi, chi,chi...
Jietis sake kad jis nesilanka jokiose forumose, kur kyso mazochistiniu adminu kankalai i ausys. Turi pavyzdzinius, tokius kaip Viziju,religinis ir kt. forumus, kur gausiai pripedaves ir rasa knygas. Vo. Nors ta kvanka su tukstančiu kaukiu ir ten kaukia.
Tik nekam nisakykice kad as jum sakiou i Jietis nisuzinos, kai nekas nisakys, nes jis cia po siuksles nisikapsta.
Ryzio pabaiga.
Nu i dar shyta pavogiau.

http://www.youtube.com/watch?v=AecQd2fJ-Hc „

===Hm?... Mirsiu - nepamiršiu.
Ai, bet gal geriau dar nemirsiu. :)

Liekam sveiki.

Jietis 2014 m. lapkričio 1 d., šeštadienis, 12:43:47
NESENEKA NELIUCILIJUI LXXXI
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===O dabar kalbės gerbiamas Neliucilijus. Prašome, žodis jums.
.
--- Apia ką šian ditirambai, pirštais nerodysime. Nemandagu, juk. Bet visi suprantame, kad visa panegirika dabar tik jam, jo asmeniui, sulaukusiam nelaukiamo gražaus jubiliejaus. Vis gi, per tiekos metų, žmogus jau kažką neabejotinai nuveikė, nudirbo ir prisidirbo, dėl ko galėtų daugiau ir nebedirbti, nes... Ir kaip tik dabar būtų laikas suvesti daugiamečius rezultatus, duomenis pristatyti į Min Isteriją ir kopijas archyvuoti. Gal Kažkam prireiks Paskutinę Teismo Dieną. O kad neištirptų mūsų apkalbamasis nuo svaiginančių šios dienos jūsų tostų ir liaupsių, tai kalbėsiu ką manau, nes aš svaiginamųjų dar nepaveiktas.
Kad ir kaip gerbčiau jubiliatą, negaliu jam nepapriekaištauti už persisunkimą garbės troškimu ir savo nuopelnus vertinančiu beverte štampuota geležėle, krūtinės atlape, kaip yra išmokintas. Nors jis ir ne Slava vardu, bet tai nieko nuostabaus, nes gerbiamasis visą savo sąmoningą ir nesąmoningą gyvenimą praleido virusais apkrėstuose kraštuose. Ir suprantama, jeigu tu nieko nesukūrei, o tik sugriovei ką kiti sukūrė, tai tik „geležėlė“ ir yra tas užmokestis, kuris dar gali paglostyti save mylinčius. Būtent jis toks ir yra. Ir dabar dar pagal svetimų carų papročius, verčia visus atsistojus kalbėti, taip `skiepydamas` svetimos nekultūros neigiamybes ir tuo apkrėsdamas kitus` kompiuterius`. Gi nevisi oratoriais gimę, ne visi, ačiū Dievui. O kalbomis ir pažadais (ne darbais)-kelias į pragarą grįstas. Tada žmonės mėgaujasi savo gražbilystėmis, o darbai stovi vietoje. Nu tik dą gerai, kad jis daba tą darbą dirba tyliai ir „ant savęs maikės nedrąsko“, norėdamas įrodyti priešingai.
Tačiau „Valdojo pilyje- valdovo ir valia“. Tad nesipriešindamas leidžiuosi traukiamas už liežuvio.
Dar iš vakaro galvojau ką tokio reikėtų ir galėčiau palinkėti gerbiamam ir solinezantui ta jo asmenine dviguba proga, jeigu?...Pasirodė ne taip paprasta.
Bandžiau `receptų` pasirausti žmonijos atminty, pasiremiant išmintimi, sukaupta per šimtmečius , tūkstantmečius. Tai kur daugiausia tos išminties? Aišku religijose. Bet čia kaip ir keliautojui, reikalingas kompasas. O kadangi tas netikėjimas įgavęs tokį mąstą, kad kaip ir stovėjimas ašigalyje, kur kompaso rodyklė sukasi ratu, tenka apsimesti pačiu sau ir kompasu, ir gidu, ir avataru...Nes...
Nes jeigu pasikliautume pavyzdžiui budizmu, tai gerbiamam jubiliatui reikėtų linkėti nušvitimo, kaip didžiausio ir aukščiausio gėrio ir palaimos, kurio siekia nepasiekia milionai Budos sekėjų.
Bet tas nušvitimas ateis, neabejoju, kiekvienam savo laiku. Ir šviesos tunelio gale būsime visi nušviesti. Tad, ar etiška būtų linkėti jam -greičiau?
Jeigu paklausytume krišnaitų, tai reikėtų linkėti palaimingos nirvanos.
Bet ar iš principo gerbiamam jubiliatui yra priimtinas giedojimas „Hare Krišna, hare Rama“, tamtamo barškinimas ir svaigimas marichuanos dūmuose ?
Labai suabejočiau, jočiau, jo, čiau. Aha, net labai.
Tada galėčiau palinkėti krikščioniškai- daužyti sau krūtinę, kartojant- esu kaltas, esu kaltas, nes dar neprikaltas ir ropoti keliais apie Šiluvą. Bet ar šiam garbingam stoikui, kuriuo didžiuojasi ne tik visi centurjonai, bet ir liturijonai, turintys jau ne centus, o tik litus ir dar stambiomis kupiūromis, vargu bau ar jam būtų priimtini vis dar `brangūs vergo pančiai`.
Kokią alternatyvą galėtume rasti?
Paieškokime patarimo Kabaloje, kuri moko gyventi malonumais, dėl malonumų, iš malonumo.
Bet tie nesibaigiantys malonumai, iki išktrypimo, tai tik `amžinosios atminties` neturinčiųjų užsiėmimas, šėtoniškos pinklės. Argi mes (mūsų sielos) dar nepasimokė iš Pompėjos griuvėsių ? Argi jau pamiršome Sodomą ir Gomorą, kad vėl norėtume į ten sugrįžti? Kas turi tą atmintį, tikrai nenorėtų. O ją turi tik tie, kurie ten jau buvo. Bet ir tiems nebuvėliams vertėtų žinoti- ar verta kišti ranką į ugnį, kad sužinotum kuom tai baigsis? Tik kvailiai mokosi iš savo klaidų. Protingi-iš svetimų.
Tai kas belieka?
Klausimas vertas Š eks spyro plunksnos...
O gal gi tada reikia kliautis pagonybe ir atsakymo paieškoti pas tuos „netikėlius“ pagonis, kurie išstumti į tikybų verslo užribį ?
Pasakysite-pasakos tai...
.
Dabar tai jau taip, bet čia ir radau ko ieškojau.
.
Tad ir mūsų jubilijatui linkiu to, ko sau linkėčiau- ilgo ir laimingo gyvenimo, kaip pasakoje, kuris yra visų nesąmoninga siekiamybė. O, je...
.
===Tai dideliai dideliausias Ačiui jūsų gal ir gerbiaman prelegentui už kalbėjimą kaip jis galvoja. O kadangi jo kalbėjimas kreivas, kaip ir jo nugarinė, ar papilvė, tai niekaip negalima pykti ant žmogaus, kuris nusipiešė savo autoportretą. Tad siūlyčiau dabar visiems atsistoti ir paploti jam už drąsą būti apsinuoginus jūsų akyvaizdoje. O, je, kaip jis sako...: )

Jietis 2014 m. spalio 21 d., antradienis, 21:34:15
NESENEKA NELIUCILIJUI LXXIX
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Po tiekos laiko vėl malonu matyti savo bičiulį gyvą ir sveiką. O gyvą žmonių šneką nepalyginsi su laiškų rašymu.
===Ir man nusakomai malonu tave matyti. Tikrai, popierius viską iškenčia. Va, žmonės -nelabai. Bet argi nesuteiksiu malonumo aš savo „apvaizdai“ patraukti mane už liežuvio, kai iš akių matau, šitai labai jam patinka. :)
---Taip, taip, neatimk iš manęs šio malonumo, kaip aš neatimu iš tavęs taipogi-įsmeigti ietigalį tarp šonkaulių ir dar jį pasukinėti. :/
.
===Kalbame apie tai, kad žmonėms būdinga gyventi svetimus gyvenimus, lyg jie neturėtų savų. Tiesiog toks jau kai kurių, sakyčiau net tautų būdas- mokyti kitus ko pats nemoki.
---Na ir ką čia naujo pasakei? Seniai visiems žinomi dalykai.
===Bet kada toks elgesys akyvaizdžiai virta į agresiją, to jau per daug. Blogis iššaukia blogį. O jeigu tai vyksta imperijos lygmeny, tai taip ir vadinama-"Blogio Imperija“. Ir viskas prasideda nuo tų išbandymų:- pinigų ir valdžios.
---“Nu, apiat dvacat piat“. Vėl pradėsi po string auti, kad pinigai yra blogis, kaip ir tavo užpakalis, be kurių negali apsieiti. Tą jau girdėjom, važiuojam toliau.
===Keista tavo kalbėjimo maniera, norint patraukti mane už liežuvio. Lyg būtumei amžinai savo ešery pastatęs, su išankstiniu antagOnistiniu nusistatymu. Lyg aš tau būčiau kažiką skolingas. Atsipalaiduok, brolau, atsipalaiduok. Gi, ne aš tau sukinėju ietigalį. Nejudėtum, tai ir jis nesisukinėtų, kai prismeigtas esi. :)
---Gerai jau, gerai. Gulinčio niekas nemuša.
===Dabar jau muša. Ne tik muša, bet ir spardo.
.
Kalbame kaip visada, ne apie dorybes, kaip mūsų patronas, o apie blogybes ir niekšybes.
Tai iš kur tos kojos dygsta? Ogi iš ten pat, kur susieina. Kur susieina interesai. Kai interesų sąjunga įgauna kritinį pagreitį, vyksta invazija. Juk blogis, kaip ir gėris dauginasi. Jeigu žiūrėti karmiškai, tai šešis, dešimt kartų. Tada procesas išsiveržia iš kraštų, kaip perpildyta vyno taurė, kaip upė polaidžio metu, plaudama ir griaudama viską savo kelyje. Neteisingi kodai žmonių galvose taip materializuojasi .
---Kokie dar čia kodai, kas mus koduoja? Gal mes jau pempės kuoduotosios? :/
=== Koduoja ir dar kaip koduoja. Pakalbėsime kada ir apie tai, apie Mėnulio matricą, ne tik 25-tą kadrą . Bet kitų syk..
Kodėl pinigai yra blogis? Todėl kad gimdo godumą, šlovės, garbės, valdžios troškimą. Tai ir yra tie du lemtingi išbandymai.
Mažiau civilizacijos paveiktos gentys dažnai `serga tomis ligomis`. Net jų pavadinime, jų kalba tai atsispindi.
---Suprantu kad raumeny turi vi rusais apsikrėtusius.
=== Na taip. Yra toks sindromas-nematyti savo kieme netvarkos, bet gerai žinoti kaip kaimynas turi pasitvarkyti, būdingas šiai genčiai.
Pavyzdžiui kiti užjūrio kaimynai, šiauriečiai, apie kaimynus nuo mažens vaikus auklėja kitaip:
.“Ką kaimynas galvoja apie tave-ne tavo reikalas. „
„Nemanyk, kad gali mus ko pamokyti.“ Ir t.t. Kai anieji , tuo tarpu, atėję pamiršta net išeiti.
.
---Baikime tas pasakas apie Ali Baba gauja ir stebuklingas Nilso keliones. Pakalbėkime apie sveikatą. Juk artinasi atšiauri žiema ir galimi įvairūs ligų protrūkiai. Kaip čia su tavimi to neaptarus ?
===Galiu apie mediciną ir nesakyti savo nuomonės, kuri niekam čia neįdomi. Bet jei patraukei`?...
.
Turiu tave nuliūdinti. Mūsų medicina niekada neišgydys ligų, nes jai nereikalingi sveiki žmonės. Tai yra verslas. Geras verslas, kaip beje ir santuoka.
Kodėl teigiu jog neišgydys? Todėl kad yra gydoma pasekmė, o ne šalinama ligos priežastis. Ignoruojant šitą aksiomą, išgydžius vieną ligą medikamentais, gauni dvi naujas. Tai uždaras ratas ir garantuotas pelnas.
Prisimink kaip visai neseniai, visi krykštavo ir džiaugėsi kaip maži vaikai, kai buvo iššifruotas žmogaus genomas. Toli pažengę tame žinojime, tvirtino, jog įvyks stebuklas. Kompiuteris kiekvienam ligoniui tiksliai suskaičiuos kaip kokiais vaistais ir dozėmis gydytis, pasaulyje išnyks ligos. Buvo taip? kalbėjo taip? klausiu tavęs?
--- Taip, prisimenu. Ir visai neseniai.
===Na ir ką mes turime? Jau ne pirmas ruduo todėl „ galime viščiukus skaičiuoti “ . Taip, akyvaizdžiai matome, jog įvyko stebuklas, bet tik farmacininkų viršpelniuose. Niekur tos ligos nedingo ir nesiruošia dingti. Dar randasi ir naujų.
---Cha, norėčiau pažiūrėti kaip užgiedotum paprasčiausio apendicito suriestas. Nejuokink voverių, tavo žodžiais šnekant.
===Argi aš sakiau kad medicina nereikalinga? Sakau tik tai, kad ji ne tuo keliu nuėjusi. Juk dauguma ligų yra karminio pobūdžio. Neteisingas gyvenimo būdas, elgesys ir iššaukia ligas. Negi manai kad Karmagedonas toks žiaurus iš principo? Juk liga žmogui duodama ne tam, kad jam pakenkt, o kad jį sustabdyti, kad jis nepadarytų dar daugiau blogio tiek sau, tiek kitiems. Karmos mokslo žinovai puikiausiai išgydo sunkiausias ligas, be jokių medikamentų, kurių tradicinė medicina nepajėgi įveikti. Keičiant įpročius, požiūri, nuostatas į save, į aplinkinį pasaulį ir įvyksta tas stebuklas. Kaip jie sako, net vėžys pasitraukia iš paskutinės stadijos, nes jis yra gyvas organizmas su kuriuo galima ir „susitarti“.
.
---Na, švelniai sakant-eik tu su tuo savo Karmagedonu...
O mes geriau apie vėžius ir lydekas pakalbėsime valtelėje, sumerkę meškeres Neptūnui į gerklę.
Atsivežiau pilną medinę daiktądėžę visokiausių blizgių, vo ble ble blerių, dirbtinų muselių ir kitokio jauko. Manau žūklė bus sėkmingesnė, nei tavo pakalbis apie ligas.
===Nenustebk kada sužinojęs, jog žvejyba-taip pat liga. :)
Tada eime prie mūsų puotos stalo pasistiprinti prieš...

Jietis 2014 m. spalio 20 d., pirmadienis, 14:32:18
NESENEKA NELIUCILIJUI LXXVII
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Gerai, tęsiame pakalbį šia tema.
Sutiksi, jog kiekvienas viršininkas visada turi virš savęs taip pat viršininką. O tas viršininkas ir ant savęs viršininką. Nėra taip, kad niekas, niekam nepriklausytų, pavaldumo prasme. Visur yra griežta hierarchija, subordinacija ir atsiskaitomybė. Tik neišprususiam prašalaičiui gali atrodyti, jog būti viršininku, tai turėti nežabotą laisvę. Atvirkščiai. Jis, tas tavo viršininkas atsakingas už save ir dar už tave. Ir tu esi jo galvos skausmas. Štai kodėl visi renkasi ne tik gerus darbuotojus, bet ir lojalius sau. Nes kaip vienas toks save pasivadinęs generalisimus sakė: -„Yra žmogus-yra problema“.
-Tai jo, žinau apie ką kalbi ir kaip jis tas pro ble blemas sprendė nagano pagalba.
===Ne man tau aiškinti. Tavo atmintis dar leidžia tai prisiminti be istorijos vadovėlių perrašinėtojų.
---Bet lieka neatsakytas klausimas-kas to viršininko, viršininko, viršininko...Viršininkas?
===Tai galiu tau atsakyti, kiek mano smegenų vingiai leidžia išsivynioti, jog tas Viršininkas, kaip kokia MAX, apie viską pagalvojo ir pasistengė, kad visi pagalvotų taip kaip jam reikia.
Kas pasakė, kad „Visa valdžia nuo Dievo“, a? Atsakyk.
-Nu...
.
===Dievas taip negalejo pasielgti. Gi žinai, kad jis laikosi savo paties Įstatymų ir niekam nieko nepasakinėja.
Tada atrodytų, jog klausimas kaip ir akligatvyje. Nors taip nėra, nes to negali būti. Visur viskas yra paremta, pagrįsta ir užanspauduota, tik tu to niekada nesužinosi, nes kaip sakiau, esi matricoje.
---Nu, tai...
.
===Ką nu, ką nu? Įjunk loginį mąstymą ir išskaičiuok, pasitelkęs definiciją.
---Nu, buvo laikas, kai juokėmės iš medinių skaitytuvų, gerai įvaldę logoritmines liniuotes. Tiksliai apskaičiuodavome konstrukcijų atsparumus ir kitokius inžinerinius rebusus. Neprasčiau nei dabar su elektronais. Bet definicijų skaitytuvų dar niekas neišrado. Tai susikišk tu
juos po stringais.
===Matau nenusiteikęs iš šį kart savo galva galvoti. Kaip buvai įpratęs viską nusirašinėti, į kaimyno kiemą žiūrėti, savo šiūkšlyne sėdėdamas ir su blakėmis pasiklausinėti kas vyksta tavo regos lauke, taip ir likai atsilikęs. Nes vis gyvenai ne savo, o svetimus gyvenimus.
.
-Gerai, jau, gerai, nepūliuok čia neužsikirsdamas. Jeigu nežinai pats atsakymo, tai pasiklausk savo viršininko. Cha...
===Apjunkime protus ir bendrai ieškokime sprendimo, nes kaip sakiau, tas Viršininkas taip pasistengė, kad visi galvotų taip kaip jam reikia ir galvotų, jog jo, kaipo tokio iš viso nėra.
.
Tikriausiai sutiksi, jog gyvename keturių dimencijų liuciferiniame pasaulyje. Tai pakankamai žemų virpesių pasaulis, kuriame viskas paremta materija. Mūsų sielos, reinkarnacijos procese, pasirinko tokį evoliucijos kelią savo valia ir dabar esame įkalinti Samsaros rate.
Bet, žinodami, jog Dievas, siūsdamas savo vienatinį sūnų į šį pasaulį su misija-atpirkti sielas iš puolusio angelo, (kuriam ir priklauso šis pasaulis), parodė tuo, jog čia, mūsų Žemėje, didžiausias viršininkas ir yra šėtonas. Todėl pasakymas, kad „Visa valdžia nuo Dievo“ yra paties šėtono triukas pasislėpti už Jo pečių ir taip užsidėti ne savo antpečius.
.
Ar dabar aišku tau, eilinį kartą praleidus progą patylėti ir netampyti manęs už liežuvio?
.
---Tai gerai. O kaip tada su tuo „Visatos Laisvės Įstatymu“, apie kurį tiek esi kalbėjęs?
Paklausiau ir pats susiprotėjau. Taigi taip ir yra. Puolęs angelas nepavaldus Dievo Įstatymams. O mes juk ne rojuje.
Ai, kaip tas pasakytų: -„Shkoda gadac, pan Adamonis.“ Einame geriau į vyno rūsį, pas ruses iš pusrusių. Bus linksma. Padarysime-`guliai Vasia`.:)
===Jeigu tikėtume ta knygų knyga Biblija, tai galėtume suprasti, jog yra kažkoks tai sandėris tarp Dievo ir šėtono (puolusio angelo). Juk Dievas jam čia suteikė apsoliučia laisvę, išskyrus-nežudyti. Bet jis, būdamas nekvailas, (nors daugelis galvoja kitaip), pasistengė, kad tą `juodą darbą` atliktume mes patys, savo rankomis, vienas su kitais. Taip ir sukasi šis ratas.
.
-Bet tai pala,pala...Tu nori pasakyti, jog visose valdžiose sėdi velniai?
===Tai ne aš taip pasakiau, o tu. Kas labai maloniai mane nuteikė. :)
Pagaliau gali paliesti Savo galvą. :)
Taip, labai protingi velniai. Neveltui Kristus sakė nepasitikėti savo protu, o vadovautis širdimi. Pažiūrėk visus šventus paveikslus, visur Kristus su `atvira` širdimi, visur pats spinduliuoja širdimi ir kitus ragina taip daryti.
Apie pojutį širdimi pakalbėsime kitą kartą. Tai labai svarbu atsirenkant kas yra kas, kai atskris liuciferiniai trikampiai NLO, neva su gelbėjimo misija.
.
Užverčiam šį puslapį iki kito karto.

Jietis 2014 m. sausio 1 d., trečiadienis, 19:15:27
(pastaba: į čionai atkilnojo W.A.)

NESENEKA NELIUCILIJUI LXVI
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Tai tu nori pasakyti, kad Kristaus visai ir nebuvo?
===Nenoriu ir taip negalvoju. Atvirkščiai, manau kad buvo. Tik jo misija visai ne tokia, kokią mums pateikia bažnyčia. Kristus paliudijo savo „gyvenimu ir kančia“, kad ne šitas mūsų kūnas, kuris dėvisi ir greitai susidėvi yra vertybė, o siela, kuri yra nemirtinga. Aišku, jeigu tu jos neparduosi šėtonui. Tada apie sielos nemirtingumą nebūtų ko ir kalbėti.
---Kodėl sakai „gyvenimu ir kančia“, kabutėse? Nori pasakyti, kad Jis čia negyveno ir nekentėjo?
===Dievai žino tikrąją tiesą. Bet kuo toliau, tuo labiau esu tikras, kad pragaras, minimas Biblijoje, yra būtent čia, Žemėje, kurioje mes gyvename ir kuri yra šėtono karalystė. Pats pagalvok. Kodėl Kristus, būdamas toks galingas, neįveikė šėtono, o leidosi apkvailinamas ir brutaliai nužudomas, kaip kad žudydavo inkvizicija viduramžiais eretikus? Matomai ne čia esmė. Ir savo „kančia“ Jėzus savo kūnui suteikė tik tokią prasmę, kaip laikinai sielos būveinei, kuria Tėvas taip pat rūpinasi pagal Savo Planą.
.
- " Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? (Mato 6:26)."
.
---Dabar žodis „kančia“ kabutėse. Nori pasakyti , kad jis nekentėjo?
===Dievai žino. Bet turiu mintyje, kad galėjo būti kitaip, nei teigia Biblija. Juk jau XXI amžius ir mokslo žinios, kad ir kaip buvo stabdomos ir blokuojamos krikščionybės, įtikino mus ne tik, kad žemė sukasi apie saulę.
Ir jeigu prisiminsime, kad Džoną Kenedį, dėl kažkokių priežasčių (o tos priežastys irgi jau žinomos) Baltuosiuose rūmuose nušovė jo apsauginis, į pakaušį o jo antrininką –Dalase , Li Haris Osvaldas ir kiti, tai leidžia teigti, jog ateivių technologijos yra pažengę taip toli, jog jiems paklūsta ne tik erdvė ir laikas, kad jiems pagaminti robotą ne iš geležies, ar plastmasės, o lastelienos vieni niekai.
Kodėl Kristus, paklaustas kaip elgtusi, jeigu jam grėstų realus pavojus iš kito žmogaus, atsakė, jog pirmiausia įsitikintų, ar jis yra jo sielos brolis. Tada, suprask, jei ne, tai be sąžinės graužimo jį nukenksmintų.
---Nori pasakyti, kad ant kryžiaus buvo paaukotas Jėzaus antrininkas ?
Tai nori pasakyti, kad Kristus visai nekentėjo ant kryžiaus? Už jį tą `darbą` atliko robotas, kuris ir nesipriešino būti prikalamas?
===Nežinau. Dievai žino. Bet gali būti ir taip. Kas gali paneigti... Juk tiems ateiviams paprasta patapt nematomais, nuritinti didžiulį akmenį nuo uolos, kur buvo palaidotas `Jėzaus `, o kūną pasiimti, kaip nereikalingą `įkaltį`.
---O tai kaip tada su „Turino drobule“ ? Juk naujausiais moksliniais tyrimais nustatytas jos autentiškumas?
===Kas tie radio izotopai, kai jiems pavaldus laikas, kai jie keliauja laike su savo kūnais ir į praeitį ir į ateitį ?
Kitas rimtesnio svarstymo vertas dalykas-Kas Jiems suteikė galią keisti mūsų ateitį, įvykių tėkmę? Sakau tau, tiems ateiviams vieni juokai mus kvailinti su visokiomis ašarojančiomos Marijos statulomis, apsireiškimais, ėjimu virš vandens ir kitokiais stebuklais. Kodėl bažnyčia taip užsispyrusiai slepia ateivių egzistavimą? Nors kartais, priremta daugybės įrodymų, pripažįsta, jog Visata didelė ir visaip ten gali būti. Jeigu gerai papurčius Vatikano slaptus archyvus, visiems akys atsivertų. Bet todėl jie ir yra slapti, kad neatsivertų. Taip avis ganyti šėtonui lengviau.
---Kodėl šėtonui? Juk mes Dievo avinėliai, kurie atperka pasaulio nuodėmes ?
===Na, jeigu dabar jau pats Romos popiežius pripažino, kad bažnyčią apsėdęs šėtonas, tai jau nėra ką ir pridurti.
---Vis tiek nesupratau. Tai koks tada to Kristaus apsireiškimo tikslas ?
===Tai toks ir tikslas, kad kas turi galvą, tegu ir galvoja. Nes Tiesa taip iškreipta, tarsi mes gyventume kreivų veidrodžių karalystėje.
Juk jau išsiaiškinome, jog Dievas sukūrė visa kas gyva ir negyva. Net šėtonas jo kurinys. O būtent mūsų Žemė jo valdos ir yra. Net pats Dievo sūnus neturėjo čia galios prieš jį. Pats turėjo paaukoti save, kad išpirktų tave ir tavo žydišką giminę, kurią kažkodėl labai pamilo ir kurį tavo giminė kažkodėl nukryžiavo.
Tai taip ir suprantu, kad jis „savo auka“ įrodė pasauliui, kad ne kūnu, o savo siela reikia labiau rūpintis.
---Nors tu čia visaip mane įžeidinėji, bet mano protėviai tai kiti. Kuriuos tie patys krikščionai priverstinai atvertinėjo.
Kaip skelbia tavo Biblija, Dievo(neaišku kurio) sūnus atėjo pas izraelitus, kurį jie prikalė. Tai prie ko čia mes? Gi ne pas pagonis, kalaviju krikštytus atėjo.
===Juk jau kalbėjome, kad po Tvano išliko tik žydas Nojus, iš kurio išsivystė visi kiti. Taip Dievai pakeitė genofondą.
Viską Jie valdo nei tau, nei man nė nenutuokiant. Jų dėka iš kažkur apie žemę pradeda skrieti mėnulis, kurio ankščiau nebuvo. Jų dėka jis ir nenukrenta, nesisuka apie savo ašį, kaip visi kiti dangaus kūnai, tuo paneigdamas mūsų „MOKSLO laimėjimus“. “. Bet būdamas šian tau Pranas`as, išpranašausiu, jog tavo lietuviškas palydovas, ne Dievų , o velnių valia nebus pakeltas į kosmosą, jeigu nebus perimtas jo valdymas, kad neperduotų vaizdų iš Visatos, ko gojams matyti negalima. Arba bus jam „išdurtos akys“.
-Vo, geras. Nusišneki ir nejauti?
===Ai, tingiu aiškinti tau abuoltusui. Atsiversk ir pasižiūrėk. Konkrečiai, apie Nibiru. Kurią žinojo ir aprašė daug toliau Visatos pažinime pažengusi šumerų civilizacija.
.
youtube.com/watch?v=ecIyTe9i-XE
.
youtube.com/watch?v=HOItcszGsAw
.
---Gerai, grįžtam prie temos. Kodėl šita bažnyčia nepripažįsta reinkarnacijos, kai viskas labai aišku? Ir viskas visiems pasidarytų dar aiškiau, žiūrint per šią prizmę. Tada tikrai daug kas susirūpintu savo siela, o ne tik –tarp kitko.
===Čia ir atsakymas. O kam bažnyčiai turi rūpėti tavo pereiti, ar būsimi gyvenimai? Jai labiau rūpi bažnyčios prabanga, geras išrinktųjų gyvenimas čia ir dabar, net nemokant valstybei mokesčių. Piemeniui labiau rūpi jo banda ir aukso veršis, dėl ko jis ir gano tą bandą, kad gyventų, o ne kad jam tai patinka, ar Kažkas apreiškė.
---Tai dabar jau visai nieko nesuprantu, suvėlei mane galutinai. Keikei tuos raudonuosius kolonistus, ateistus, o dabar pasirodo, kad tikrai religija-opiumas liaudžiai.
===Kaip sakoma-prie ko čia policija, jei kiaulė nudvėsė?
Aš noriu pasakyti, kad šėtonas yra labai protingas, gudrus ir kląstingas. Jis gali, o ir kaitalioja kaukes, daro įtaką ne tik kūnui, bet svarbiausia-kad tu pats , savo noru parsiduotum, parduotum savo sielą. Aišku, paskui gailėsiesi, pardavęs už tris sidabrinius, kai ji verta viso, visų tavo gyvenimų, bet bus jau po laiko. Todėl visada turi budėti savo sielos sargyboje. O inkarnuojiesi čia vis vėl ir vėl, kad išmoktumei atskirti kas yra kas. Nes tik materialiame kūne siela evoliucionuoja. „Per aspera-ad Astra“. Ir galiausiai, kad savo valia pasirintumei, kas tu-pliusas, ar minusas? Kaip žinia, kiekvienas viršininkas visada turi ir virš savęs viršininką. O tas viršininkas-taip pat viršininką. Galiausiai tu pasirenki-kas tavo viršininkas, velnias, ar Dievas.
.
Amen.

Jietis 2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 10:06:27
NESENEKA NELIUCILIJUI - L
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Vakar kalbą pradėjome apie skanius dalykus, baigėme visai ne. Bet žinai kaip su tais alkanais, protas ir jausmai ateina per skrandį ir tai geras būdas visus valdyti.
===Paklausk moterų, jos tau patvirtins, kad raktas į vyrų širdis-per skrandį.
---Kas to nežino.
Tikiuosi vakarykščio mūsų puotos stalo dar nenukraustei, būtų neblogai pratęsti ten pokalbį.
===Tai Snikers nebepadeda? :)
---Gerai, jau, gerai, nesišaipyk iš alkanų, nes jie būna pikti.
===Žinai kur prausykla. Už pusvalandžio renkamės šarvų menėje.
.............................................................................
---Sultinys kurį laiką pastovėjęs subręsta, įgauna daugiau skonių. Puikus maistas mano neišrankiam skrandžiui.
===O gal nori vakarykščių barščių? Tai ateik rytoj. :)
Jeigu jau gerai nusiteikę, tai užlankstysiu dar juokelį iš kaimynų `avtonominio okrugo`, kur ant `Wileikos` krantų. Kaip jie pasakytų-
„Pshydzi koza du voza du poprosi siana.“
.
---Kandus tu būni, kandus. Bet nenukrypkime į lankų lankas.
Ir vis tik aš galvoju, kad kas link maitinimosi papročių, tai čia kalčiausias Kristus. Juk jis uždavė tokį toną-„Imkite ir gerkite vyną. Tai mano kraujas, kuris už jus išliejamas, imkite ir valgykite mane. Tai duona, kuri už jus atiduodama.“, maždaug.
=== Nepiktžodžiauk, pragaran nugarmėsi.
---Cha. Pragaras yra čia, kurį mes patys sukuriame. Pamiršai jau kaip per Spartos mūšį priešus sodinome ant kuolų, o žarnos galą prikalę, vaikėme po mūšio lauką? Pamiršai kaip tavo inkvizitoriai skerdė „pagonus, krikštijo“ kalavijais, o nepaklusniuosius kankino primityviais kaulų laužymo, kūno tempimo, gniuždymo įrenginiais? Kaip gyviems lupo nagus, rovė liežuvius? Kaip tie velniai išvarinėjo `velnius` jau pamiršai, a? O tu dar sakai kad svetimo skausmo nebūna.
Tikriausiai. Nebūna per daug.
===Kas čia tau daros? Kai tik skaniai pavalgai, kažkokia agresija sukyla.
---Tada įsijungia blaivus mąstymas ir norisi filosofuoti. Štai kodėl prie vaišių stalo pateikiami ir taurūs gėrimai. Kad niekas blaiviai nemąstytų. Juk esame, kaip sakai, Dievo avinėliai, kuriuos taip geriau ganyti, Dievo kraujo prisigėrusius. Tai tu dabar kovok už blaivybę, kad gudras. Jiems nereikia šviesiai mąstančių, geriau apspangę. Tai aš ir galvoju, jog mes esame avinai, kuriuos gano ir Dievas ir velnias. Pastarasis aršiau, nes jis visada šalia, visada tau kvėpuoja į pakaušį ir veda tave į pagundas. O Dievulis tai aukštai, toli ir apeliuoja vis į sielą, o kūną ir visus su tuo susijusius malonumus ir nemalomumus palikęs velniams.
===Tai kad niekas nežino kurioje kūno vietoje ta siela randasi. Kaip ir sąžinė. Gal tada jos ir nėra iš viso? :)
Galėtumei sekti pasakas vaikams ilgais žiemos vakarais, kad visko bijotų, būtų paklusnesni ir labiau valdomi. O tai dabar ne juos, o jie jau valdo savo gimdytojus ir šiurpina motytojus.
---Tai galime pasipasakoti pasakas ir suaugusiems, kaip viena ateivių civilizacija, Anunakiai , jūsų buvę dievai, užleido vietą kitai ateivių civilizacijai, kuri nesirodo, o tik per pranašus pasakoja, jog tave ir mane sukūrė pagal savo paveikslą. Ir Kristų, `nekalto prasidėjimo būdu` taip „ apkvailinę“ Juozapą, implantavo Marijai. Ką ten Juozapą, tave ir mane ? Apkvailino jie ir tris karalius, kurie NSO palaikė Betliejaus žvaigžde.
===Tai ką tuom nori pasakyti? Kad Dievo nėra?
---Ne noriu, o tiesiog reikalauju, kad Kristus sugrįžtų su ta savo NSO ir pasiaiškintų. Kodėl Jis, būdamas toks galingas, leidosi taip išniekinamas, valkiojamas po Golgotas ir prikalamas prie kryžiaus. Kur Jo ta galybė, a ?
===Jau žilė galvon, o taip nieko ir nesupratai, kad blogį gali įveikti tik gerumu. Blogis prieš blogį tik sumuojasi, dauginasi, kvadratinasi ir kūbinasi. Kristus savo pavyzdžiu, savo kančia tą ir paliudijo.
---`Nu aš šyto nikagda nisuprasu`. Tai siūlai sudėti ginklus? Tegu priešas su šūkiais „Got mit uns“, „Welka Armija Krajowa“ ir "Боже, Царя храни, Наша Раша, За Родину", grobia tavo žemes, plėšia tavo namus, prievartauja tavo moteris ir mergaites, degina tavo kaimus, o iš jūsų vija virves, jūsų tave patį, sukaustę grandinėmis, , plaka rimbu ir verčia sukti girnos akmenį??? Ne, šito tai niekada nebus, kol aš gyvas ir mano gyslomis teka protėvių kraujas.
............................................................................
===Ai, baikime. Dar kas išgirs. Geriau padainuokime.
„Sužydėjo visos pievos
Sužydėjo visos gėlės
Tau vienai...“
---Vėl tu apie žydus pradedi? Na gerai, jeigu jau taip.

Tada tu man paaiškini: Kodėl žydai nukryžiavo savo Dievą ir primetė jį pagonams? Aišku, kad jie patys Juo netikėjo, bet užtai padarė gerą gešeftą. Per kriščionus ėmė valdyti gojus ir didžiąją dalį pasaulio. Juk jie turi savo Dievą, Jahvę , savo pranašą Mozę ir Torą. Visi kiti apaštalai, bažnyčios tėvai, popiežiai ir quningai, tai jų tik darbo įrankis šėtono rankose. Taip sakė, ar panašiai pats Kristus.
===Atsakyk man į vieną klausimą;
Žinome kad po Tvano nieko neliko, tik žydas Nojus, su savo gyvūnų ir kitokių žinduoliu kaimene . Tai tu man dabar atsakyk-kas esi tu?
---Geras klausimas. Reikia pagalvoti. Bet su pilnu pilvu nelabai kas ir galvojasi. Pratęsime po valandėlės pogulio.
===Nesutinku. Toks pogulis vadinamas grožio miegu. Tai labiau turėtų rūpėti moterims. Mūsų pareiga-BUDĖTI.
Jeigu liko tik Nojus iš žmonių, o kitus visus nuplovė tvanas, tai vadinasi ir tu esi žydas. O ant jų vis pavarai. Tai kaip čia taip?
.
.
---Hm? Na gerai. Abraomas turėjo du sūnus, iš kurių išsivystė dvi tautos, žydų ir palestiniečių. Pažiūrėkime kaip jos gyvena, kaip sutaria kaimynystėje.
TOTAL KOŠMAR.
===Žydai sako, kad jų yra visokių. Ir baltaveidžių, ir juodaodžių, ir vokietų, ir lietuvių, rusų, prancūzų, net japonų. Kas čia do fenomenas, man atsakyk?
Ir atsakymą jie turi. –„Pagal motinos liniją“. O jau vyras gali būti kas tik nori ir jie tą liniją labai stebi, prižiūri, puoselėja, kad būtų „vsio zakonno“. Jeigu tavo tėvas žydas, o motina ne, tai pagal juos, tu jau ne žydas, o mejeras.
---Kažkokia beleberdą. Ne to apačiai, ne to viršaičiai, ne to semenolai, ne to Vinetu.
Ai, tuščia jo, geriau įsipilam vyno, o tai per blaiviai mąstome.
===Dabartinėje Žydaujoje(ne Birabidžane), žydai labai aršiai aiškinasi tarpusavyje kas yra kas. Todėl vadinami litvakai, viską metę, vėl tepa ratus Lietuvon, kur jau kuoliukai sukalti. Urmu perka namus, butus, ba geriau niekur tikrai jiems tikrai nėra. Pagaliau koks skirtumas kas esi, svarbu su kojom nelipi į lovį/ lėkštę, lovą ir neperžengi mano namų slenksčio, ar lango, man neprašant.
---Va, va, jau tolerastiniesi. Tada tau reikėtų persikelti iš Nifnifo trobelės į rastinį-Nufnufo. :)
Tik nepamišk, jie juodų darbų nedirba, tu turėsi tuos darbus nudirbti. Jeigu nesi Mėlyno kraujo. Antraip-tris sidabrinius matysi kaip savo užpakalį. :)
===Tai čia toks gurmanų pokalbis? :/
.............................................................................
Vienas misijonierius, lankęsis Lotynų Amerikos džiunglėse, kažkokioje gentyje, pasakojo jų maitinimosi papročius. Prieš jį ten taip pat lankėsi misijonierius, tačiau čiabuviai jį suvalgė, nes mokėjo gražiai groti akordeonu. Mat anie tiki, jog taip pereis jo gebėjimai jiems ir jie taip pat gražiai griež akordionu.
.............................................................................
Yra dar keli žinotini dalykai;
Tie kurie valgo savo gentainius, kanibalai, suserga taip vadinama juoko liga. Jie pradeda juoktis be perstojo ir juokiasi kol galiausiai numiršta.
---Hm? Įdomią programą instaliavo mūsų Dievai.
===Bet jeigu tai nėra paprotys, o tik bado pasekmė, tai tokių išgyvenusiųjų palikuonys buna raudonų plaukų spalvos. Kitaip sakant ryži, kaip kad ryžas Diogenas. Aišku, jo vadinti žmogėdra negalima, nes jis toks nėra, bet genai turi savo informaciją. Čia kaip ir kraujomaišos reikaluose.
---Tai gal ir pabaikime gurmanišką temą šia , skant,“ optimistine“ gaida, da, da.
.
Liekam sveiki.

Vyras plepys 2013 m. sausio 7 d., pirmadienis, 18:11:18
Neseneka paklausyk.
- Didžiausias mergišius prakalbo ,matomai viena išstūmė iš lovos tai dabar svaigsta,negali patikėti ,kad taip jam nutiko.
Kabina,kviečiasi įvairiais būdais(nesvarbu kad purvais drabstosi) svarbu kad vėl atkreiptu į jį dėmesį (Dieviškoji meilė)apsireikštu,duotu bet kokia žinią. Ir Žmogus,vėl kurį laiką galėtų ramiau gyventi,žinodamas kad ji gyva ir skaito jo teleliones.
-_jei pasigilintu moteriškė,labiau ,suprastu ,kam tai viskas.Kad niekur nedingo Dieviškoji meilė,tik virto įžeisto vyro meilę - neapykanta
Neliucijonai:
"" Bet gal tai kūrybą,kuri naktimis neduoda miegoti"
-nenukreipk temos neišsisukinėk- juk nuo neapykantos iki meilės vienas
žingsnis.
" Tu teisus . oi šauni moteris ,tiek metu tą gyvį laiko už pavadžio.":DDD
Atsilankstau,užeisiu vėliau ,gal atsilieps,išgirs kam tai skirta.:)))

2 2013 m. sausio 7 d., pirmadienis, 17:19:00
tęsinys;
===Tik jau, o, bet, tačiau? Jei jau taip įžūliai trauki už liežuvio, veikiau tai bus ne asmeniškumai, o–ašmenys kūmai. Čia lyginimas su gėle ne prie ko.
Kalbėkime apie Karma. Jeigu būtų mano valia, Karmos mokslo pagrindai būtų privalomi mokyklose. O dabar ką turime? Apsoliutų to neišmanymą, nesupratimą. O juk tai yra žmonijos evoliucijos pagrindas. Gaila, net krikščionybė tai nutyli, netgi sakyčiau slepia, kaip kokį šv. Augustiną ir jo įžvalgas tuo klausimu. Tai taip ir suprantamas šios religijos sakyčiau šėtoniškas noras –skaldyti ir valdyti, ganyti savo aveles.
-Na, tu jau čia veik nusišneki ir dar tendencingai. Griauni per šimtmečius nusistovėjusią tvarką. Ir ką tas tavo vadinamas Karmagedonas mums padarys?
===Jeigu pasigilintumei labiau ir tu taip pradėtumei mąstyti.
Imkime kad ir mūsų tradicinę mediciną. Daktarai su visu stambiu farmacininkų verslu, gydo, stengiasi gydyti pasekmę, o ne naikinti priežastį. Toks grubus Karmos dėsnių nepripažinimas iššaukia, naujas ligas. Jie tau išgydo vieną ligą, tada gauni dvi naujas. Joks žmogaus genomo iškodavimas nepadeda, į ką buvo labai apeliuojama. Bet argi tai nepuikus gešeftas? Vos ne perpetum mobile, šia prasme.
Tai ir kalbant apie tą foruminę personą, kuri įtikėjusi savo kreivomis galiomis, kad gali kiekvieną dvikojį ropinėtoją aplink pirštą apsukti, klaidžioja savo pačios spastuose.
----Na nesakyk, nesakyk, tu turėtumei tokią vaikystę ir tokį tėvą, tai...
===Nesvaik, sakiau jau, sielos pasirenka sau tėvus, kad taip palankiausiu būdu atidirbtų savo karmą...
Et, gražūs žodžiai tos dainos:
„Šiam pasauly visko būna
Šiam pasauly bus dar visko
Atsikėlęs ankstų rytą
Atsimerkęs pamatai
Ar čia verkti, ar čia juoktis nežinai“, maždaug...
---Nenukreipk temos, neišsisukinėk.
===Manau šiam kartui pakaks apie moteris, kol nesusipliekėm. :)
Lik sveikas.

Jietis 2012 m. spalio 25 d., ketvirtadienis, 13:03:28
NESENEKA NELIUCILIJUI
(Laiškas n+7)
.
Mielas Neliucilijau, Seniai jau bekalbėjome, o atsakymai į tavo laiškus tai nugulę galvoje kaip popieriaus lakštai po storiausiu dulkių sluoksniu. Radęs akimirka laiko ne sau, pabandysiu įsijausti į tarnavimą kitiems, juolab kad šian apie tai su tavimi ir ketinu padiskutuoti.
Žinau tavo skeptišką požiūrį į mistinius dalykus ir visą tai, ko negalima pagrįsti primargintais lapais diferencialų, integralų, matricos eilučių..., gaunant išvestinę, kaip duonos kepale grūdo. Bet pabandysiu tau, mielas drauge, prakrapštyti akis, kad ką tu sakai, tai viskas lyg ir taip, nors pažiūrėjus į šitą mūsų skruzdėlyną iš aukščiau, daug aukščiau, tai ir ne visai taip. Įsisodinsiu tave į laiko mašiną ir perkelsiu kad ir netolimą, bet ateitį. Žinau, spyriosiesi, atsikalbinėsi, nes esi koncervatoriškai stabilus ir stengiesi gyventi su neatsakytais klausimais, todėl naujų nelabai ir priimi. Bet kaip sakiau, šian esu tarnaujantis, tai tavo paties labui.
Tu viename laiške klausei kuom pakeisime dabartines technologijas, kurias gavome, iš Zetų, mainais į žmonių grobimus, jeigu jau Galaktikų Taryba išvaikė juos iš Žemės, o jų klonavimo eksperimentai tapo ne tik jiems, bet ir mums neveiksmingi? Pasidomėk Doli avelės likimu ir įsitikinsi. Tai dėl to galiu tave tik pradžiuginti, nes greitai, net labai greitai tavo išmanioji technoligija, kuria tu puikuojiesi, rašydamas man laiškus savo delninuke, pavirs į nieką, kaip Donelaičio šalčio pramonė pavasarį. Bet tu dėl to nesisielok, juk viskas tik į gerą. Kaip sakiau, daugiau rūpinkis savo sielos dalykais, nei savo nuo alaus ir GMO produktų, išpampusiu pilvu.
Keli vis tą patį klausimą-kas tas dvasingumas ? Gaila, bet ir Plejadiečių vadinamoje melo knygoje-mūsų Biblijoje, atsakymo nerasi. Kristaus, šviesos brolio mokslo neliko nė padujų. Ją rašė, perrašinėjo kas netingėjo, pritemdami tikslui-skaldyk ir valdyk. Tai dėl to jūs esate dievo avinėliai, vedami į inkvizicijos skerdyklą. Nėra čia nieko iš širdies į širdį.
Tada, kai kris akmenys iš dangaus ir žemę nuklos raudonos dulkės, kurias pažers praskrendanti kometa su savo uodega, pasiruošk matyti daug kenčiančių. Aišku, jeigu liksi vienas iš tų, kuriam bus duota tai matyti. Pasitikėk Likimu, nes krentantis akmuo irgi turi sąmonę ir žino kur kristi. Tu gal ir nesuvoki, bet anarchija yra tvarkos motina. Kalbėjau jau ne kartą kaip sielos evoliucionuoja-mineralas, gėlė, medis, gyvūnas, žmogus...Tai jeigu ir išliksi, tai vadinasi dar tavo kančios taurė neišgerta. Nors žinai pats, -„Gyvieji pavydės mirusiems.“
Ta proga ir noriu tau padėkoti, kad tavo neigimas, verčia prisiminti man Neigimo Neigimo dėsnį. Tik keitimasis žiniomis ir viešumas gali išlaisvinti, nors šešėlinei Žemės vyriausybei tai labai nepatinka.
Tai štai, nuo tos polių kaitos, Žemės plokščių stumdymosi, ugnikalnių išsiveržimo ir išsiliejusio bliūdo su vandeniu, vadinamo vandenynu, mažai kas liks nesugriauta, nesudeginta ir nenuplauta. Pasiruošk matyti visišką skurdą, žaizdotus, paklaikusiomis akimis nuo patirto siaubo ir išprotėjusius keliautojus, kurie, gal net su mažais vaikais ant rankų, maldaus tavęs nors lašelio geriamo vandens, nes visas ir gėlas vanduo bus apkartęs nuo raudonų dulkių. Tada tu suprasi kokia tai vertybė, kurią tu visai dar neseniai pliūskojai į kairę ir į dešinę, pylei į savo autovežio baką vietoje benzino, pasigaminęs kaip pažangią HHO technologiją, skaidydamas vandenį į vandenilio ir deguonies dujas. Džiaugeisi atradęs savo valstybės energetinio nepriklausomumo formulę.
Klausi - ar mes išliksime, ar Lietuva išliks ? Šito niekas nežino, nes viskas dar mūsų rankose. Mes kuriame savo ateitį ir dar galime ją pakeisti, jeigu pasikeisime, apsivalysime nuo tų kur O. Milašius minėjo, tai turime vilties, kad mūsų neištiks Sodomos ir Gomoros miestelėnų likimas.
Ką renkiesi, kankinti, ar kentėti? Tik prisimink-„Per aspera-ad astra.“ „...Ir prasiskyrė Raudonoji jūra, atverdama kelią žydams ištrūkti iš Egipto vergijos...“
Kaip matai, visa tai jau buvo. Nors ir labai seniai, bet buvo ir pražuvo. Ir tu nepaliaujamai eini savo vaga, sakydamas kad reikia tik taip eiti-iš praeities į ateitį.
.
Dievai Anunakiai jau grįžta nusiimti derliaus, kurį pasėjo prieš 3500 metų. O jų derlius tai kaip sakiau-tu ir tavo produktas auksas. Jiems reikia daug, labai daug aukso, kurio jūs tiek prikasti nepajėgiate ir nenorite. Gerai kad pasitelkę savo technologijas, gaminate auksą iš anglies, elektronų greitintuve, Hadrono kolaideryje, kaip deimantus iš grafito, už gal būt jau dvigubą, bet minimumą, tuo džiaugdamiesi, kad nuo mokesčių lieka ir sviestui. Yra pasakyta-„kas Dievo-Dievui, kas ciesoriaus-ciesoriui. „ ir nieko čia nepakeisi. Bet kartoju tau, išlaisvink mintį, pakilk. Juk penktoje dimensijoje viso to jau neliks. Ten kur bendravimas telepatinis, nelieka melo, kuriuo taip puikiai mani manipuliuojama trečios dimensijos, labai žemų virpesių pasauliuose. Tai bus nauja Tarnaujančių Kitiems civilizacija. Tavo išmanioji technologija bus praeitis, kaip ir tavo dabartinis mąstymas.
Tai kol esame dar čia, ateities laike, tikiuosi matai, kaip atviras kūno vietas pažeidžia radiacija ir raudonos dulkės? Uždenk visas atviras kūno vietas ir savo ainiams, uždėk galvos apdangalą. Čia jau jarmulka nepadės.

Lik sveikas.

Jietis 2012 m. spalio 31 d., trečiadienis, 10:06:50
NESENEKA NELIUCILIJUI
(laiškas n+8 )
.
Cezario pjūvis
.
Mielas drauge, šian pakalbėkime apie žodžio reikšmę, kuris pirmiausia buvo pas Dievą. Te Būnie ištartas nors vienas žodis, užrašyta nors viena raidė ir tai sukuria torsioninį lauką. Tad prieš ką nors sakant, rašant, visada pagalvok. Kaip dabar madinga sakyti-būk žalias, garsiai nešiukšlink. Aš žinau ką pagalvojai, perskaitęs laiško pavadinimą, o jei pakeisiu nors raidę, skaityk- Cezariui spjūvis.
Pereitą kartą manęs klausei apie draugystę. Tai prisipažinsiu tau, kad ištikimesnio draugo už tave nėra, nes tiesiog to negali būti. Patys tikriausi tai seni draugai. Bet turiu priminti tau, kad ir nauji draugai žino, kad draugus sau renkuosi aš, o ne jie mane, tik vis tai pamiršta.
Pagalvok pats, kad tu būdamas kad ir ąžuolas, nueini į girią, kurioje daug medžių. Jie klausia -kas tu toks ir visi žiūri į tave kad galėtų pasimatuoti savo kreivumą. Tai ir sakau, nepasitikėk kiekvienu žaliūku, nes vienas bus nepatenkintas kad tu už jį kreivesnis, o kitas- kad tiesesnis ir stengsis palysti tau po žieve, o šakomis ir lapija užgožti. Žiūrėk medžių suderinamumo. Juk ir pušis puikiai auga ąžuolo paunksnėje.
Arba tu esi įbridęs, kaip galvoji, į savo upę ir išrengi kūną, bei sielą nuprausti. O kitas toks pat kitame krante tau
lyg draugiškai pamojuos, bet pagalvos kodėl jo upėje braidai. Tai kas kad toje ateivių upėje visi tokie, bet nesuprasi kas galvoja savo galva, o kas implantais. Juk pats žinai kad dangiški implantai irgi skiriasi nuo žemiškų, trijų sidabrinių implantų, kuriuos implantuojasi savo noru, iš godumo. Ir nors tikslas tas pats, „ekstrasensas“ vis kitas. Vienas gali būti su migdolinėmis akimis, o kitas su žiūronais ir ausinėm krante gelbėtojų, saugumo boštelyje. Pagal išvaizdą taip pat niekada nespręsk, nes tai gali būti tiesiog klonas. Kol Galaktikų Taryba neįsikišo, zetai klonavo masiškai. Net Kenedį nušovė jo apsauginis į galvą iš nugaros jo paties rezidencijoje, o Kenedžio kloną nušovė Dalase Li Haris Osvaldas. Bet nesibaimink per daug, klonų taip lengvai dabar nerasi. Jie jau guli mauzoliejuose. O štai draugų-tai kaip miške medžių. Tik kai jiems atsuki nugarą, tai žiūrėk kad peilio neįsmeigtų.
Klausi-prie ko čia tas Cezaris. O tai prie to, kad labai charakteringa jo baigtis. Atsuk laiką atgal ir pamatysi šiurpią sceną senate. Tai ir sakau tau, laikykis per lanko šūvį nuo naujų draugų. Jie moka daug ir gražiai kalbėti, bet „juos atpažinsite iš jų darbų."|

Lik sveikas.

Jietis 2012 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 09:00:04
NESENEKA NELIUCILIJUI
Laiškas n+9
.
Mielas drauge,
Grįžtu prie temos, kaip Vilčinskas namo. O tema tai amžina ir skaudi. Ir jokių čia alyvmedžių giraičių nebus.
Kažkuriame laiške klausei apie Tėvynę. Jeigu imtume semantinę reikšmę, tai būtų vieta kur tėvas gyveno. Sakoma-tėvai gyveno, bet tiksliau yra anaip, nes išplaunama prasmės šaknis. Nevadiname mes gi, Tėvynės-Motyne. Patriotizmas taip pat (iš lot. patria 'tėvynė') . Matria jau būtų vos ne Čingis Chano keiksmažodis.
Dabar kai sūnų išleidai į pasaulį, nutrūko ir ryšys. Sakei jau nedėsi jam savo galvos, turi savo. Bet skundeisi, jog pagal svetimus papročius visus tujina. Taip jau yra nuo seno. Maži vaikai spardo kelius, užaugę-širdį. Žinoma, skaudu tau, būnant tuo kuris iškaltas Perlojos paminklo užraše, susitaikyti su kalbos skurdinimu. Bet ar kas supras tėvą, kai jau ir anūkai visus tujina ?
Pasikeitė pasaulis. O mes dar prisimename tuos laikus, kai senolis ir į vaiką kreipdavosi-Jūs. Ar nėra gražesnės išraiškos, kai žiūrima į galbūt senesnę sielą, įsikūnijusią naujame kūne ir paėmusią naują kryžių? Taigi...
Sakai nepasikeitė, o nusirito pasaulis? Gal ir taip.

Priminsiu tau ką Oskaras Milašius pranašavo;
„Nebeliks ir Lietuvos, Baltojo Žirgo krašto, minimo Apokalipsėje. Ji daug kentės už savo tautos negimusių kūdikių žudymą, girtavimą, paleistuvystes. Gėda! Dar to betrūko. Lietuviai atkartojo senosios Romos nuodėmes, ypač karininkai bei artistai. Yra pederastų, homoseksualistų, sodomiečių. Lietuvos kūnas pagraužtas iš vidaus. Besaikis malonumų ieškojimas kuriam laikui pražudys tautą. Bus pareikalauta skaudžios išpirkimo aukos. Iš bendro Visatos aruodo lietuviai daug išeikvojo, užtat teks skolą grąžinti krauju, ašaromis, kalėjimais bei kitomis kančiomis. Tūkstančiai lietuvių su šaknimis bus išrauti ir perkelti į amžinąjį ledą bei sniegą. Tai žiauru, bet tikra. Viskas išsipildys.
...Mūsų laikų kai kurios moterys daugiau žino ir patyrė negu vyrai. Išsiplatino Sodomos nusikaltimas. Ne veltui kai kuriose šeimose šunys laikomi vietoje vaikų. Pasklis homoseksualizmas ne tik tarp artistų, karininkų. Tauta Žudys negimusius kūdikius. Beveik visų šeimų namų slenksčiai bus paženklinti krauju. Nedaug kas liks išgelbėtas. Jeigu tauta laiku nedarys tikros atgailos, čia tyvuliuos Mėnulio jūra“
Lyg ir nėra ko pridurti. Šiaip, pašiurpinau ir tiek. Cha.
Susitarkime, kad sielos lygmenyje visi žmonės lygūs. Tačiau realiame gyvenime-vos ne visi priešai. Netgi žūt būtiniai, kada kovojama už vietą po saulę ir savo rūšies, genties, šeimos išlikimą. Nors visų mūsų motina Žemė, bet Ją dalinamės kiekvienas pagal savo apetitą. Jeigu paklaustumei muitininko, fariziejaus-ar tau reikia tiek turto kiek jau esi prikaupęs, visi vienbalsiai atsakys, jog tai ne man, aš ne sau. Vis dėl vaikų vaikaičių stengiuosi…
Vėl atsimušame į saiko problemą, kuri jūsų demokratijoje tarsi išplauta. Kas tik pabando kalbėti apie progresinius mokesčius, iškalbingesnių būna užčiauptas.
Taigi, jeigu jau atėjai į šį labai žemų vibracijų pasaulį, tai būk pasiruošęs kovoti, kariauti, išlikti. Ir kas nemaitina savos kariuomenės- maitina svetimą. Nes nugalėtojų niekas čia neteisia. Ir karą laimėjęs kareivis, kaip atlygį pasiima jūsų moteris, išžudydamas vyrišką giminę. O moterys ką? klausi. Taigi kad moterys kieno vaikus augina-tam ir meldžiasi.
Tai Tėvynę mes įsivaizduojame tiktai tą žemės lopinėlį, sakykime vazoną, kurį sugebame apginti. Nes jeigu nesugebame apginti, tai jis tampa Motyne, tai yra hidroponiniu loviu, kuriame visi ateiviai ir praeiviai atlieka GMO ir kitokius eksperimentus. Taip sakant-pagal motinos liniją. Ir tada jūs auginate benkartus.

Šį kartą moralas toks.

Lik sveikas.

Jietis 2012 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 19:18:54
NESENEKA NELIUCILIJUI
Laiškas n+10
.
Mielas drauge, vis ilgiesi –„kur tu, kur tu?“, kad taip ilgai neatsiliepiu į tavo nuogastavimus. Ir man suprantamas tavo nerimas, kylantis iš dabarties, nes laiko likę nedaug. Jau aname laiške spėjai apsiskelbti dabartistu, kadangi visko nori čia ir dabar, kaip tikras žemaitis pasakytų- kad ir šūdo, bi tik daug. Toks saiko praradimas ir yra vienas iš Apokalipsės ženklų, kada tikimasi užsiauginti storą riebalinį pasluoksnį prieš artėjančią gilią žiemą.
Šian aš noriu tave paprotinti, ar tiesiog perkoduoti, nes matau jog esi dideliame paklydime. Nesitenkini jau savo puikybės vaisiumi, smegenis paturbinęs su 7-tais windausais, jau nori 8-tų. O šitas kelias- žavėjimasis ketvirtos dimencijos žaislais veda tik prie žvaigždžių karų, t.y. prie susinaikinimo.
Būtumei man svetimas, tai ir šį kartą tylėčiau, it vandens į burną pasisėmęs, bet kadangi toks nesi, tai leisiuosi sau save prakalbinamas su sąlyga, kad ką mes kalbame, liks tik tarp mūsų. Nes tai ir yra sąlyga, žinant tavo būdą ir norą pasipuikuoti daug žinančiu, kad kaip tik tai ir išplepėsi visam pasauliui.
Taigi, kaip sakiau, jau atėjo tas laikas, kada visi nusimeta kaukes, kada jos plėšiamos to nenorintiems, kada ieškoma Tiesos, nes jos vis mažiau po Saule. Net vaikai ilgisi jos, rašydami šį žodį kreidelėmis ant asfalto.
Du dalykus šian aptarsime: apie tavo taip vadinamą „Pasaulio pabaigą“ ir apie tai, kad tu esi tiesiog NIEKAS, jeigu šalia nėra kitų žmonių.
Yra pasakyta: „Per praeitį-į ateitį“. O ar žinai savo praeitį? Abejoju. Esi kaip vienmetis augalas hidroponinėje lysvėje, nes taip paprasčiau yra tave valdyti ir valdantiesiems tokia visuma manipuliuoti. Išsižadėjai jau seniai savo Dievų, kuriuos tavo protėviai pagonys garbino, net nežinai kokį dvasingumo ir evoliucinio išsivystymo lygį jie buvo pasiekę, kaltini juos stabmeldyste, barbarų siaubiančiais išpuoliais, išlindusius nežinia iš kur, vos tik juodaskvernis pašlakstė tave švęstu vandeniu, prieš tai kalaviju šaknis nukapojęs. Net nežinai kad tavo krikščionybė nusavino visas pagonių šventes ir datas, pervadindama kitaip, o ant jų sugriautų Alkų pastatė savo katedras.
Bet Dievai dėl to ir yra Dievai, kad laikas nuo laiko parodytų savo rūstybę visiems Jų išsižadėjusiesiems.
Tik neskubėk, Apokalipsė dar prieš akis, dar negreitai. Dar neišsipyldė ženklai, kuriems lemta išsipyldyti. Ir tai laikas kada dar tu gali viską permąstyti, suprasti ir atsiversti. Bet klausi manęs-Kaip šiame pasaulyje susiorientuoti, kad net ir Biblija jau vadinama melo knyga???
Suprantu, nelengva, už tai ir kalbuosi su tavimi. O Biblijoje ne viskas melas. Tiesiog melui Tiesos jūra yra puiki dirva klestėti ir bujoti.
Ar matei kada draugiškai sutariančius du melagius? Abejoju. Ar matei du senus pralobusius mafijozus? Paprastai jie žūsta jauni, pačiame jėgų žydėjime, nes visada atsiranda dar stipresnis, dar godesnis, kurio ginklanešys iš sakyklos jau skelbia liaudžiai-„Maištininkas žuvo, šlovė drakonui„... Bet netgi jei pasinaudosi juodosios magijos burtažodžiu-„Vsio zakonno“, būk tikras, kad Karmagedono nepergudrausi. Juk ir liturijonų kunigaikštis, dar prieš išeidamas TEN spėjo sugrąžinti savo sielą ir garsiai apsiskelbti, jog niekada nepagalvojo, kas jo laukia už nuveiktus darbus, koks siaubingas pragaro ratas.
Taigi sakau tau, dar būsite protinami visi jūs didelėmis netektimis, artimųjų, kilnojamo ir nekilnojamo turto praradimais... Jūsų protėvių Dievybė Saulė, kurią jie vadino būtent-Marija, dar primins apie save, pažerdama netikėliams tokį elektromegnetinį pliūpsnį, kad išeis iš rikiuotės visos jūsų elektros pastotės. Tada ir pažiūrėsime koks tu būsi VIP as savo prabangiai įrengtame daugiabutyje su liftu, sėdintis baltame odiniame fotelyje, kai iš krano nebėgo vanduo. Tada ir pažiūrėsime koks tu esi vo kietas, kai tyli telefonas ir teleekranas alsuoja mirtimi, o Tavo arklys Mersedesas, be pašaro nepajudinamas iš vietos kaip užsispyręs asilas. Tada matysiu kaip eini laukais kur akys veda, nuplyšusiais batais ir neskalbtais skalmalais, persimetęs per petį lazdą su ryšulėliu to kas dar išliko ir turi gyvybiškai neįkainojamą vertę, o tavo skystų nekristalų windausai dirba nepaliaujamu „rebutingo“ rėžimu.
Tada ir pats pamatysi ko vertos tavo liturijonų kunigaikštystės , kai per dešimtis kilometrų nesutiksi nė gyvos dvasios, o sutikęs bent vieną žmogų, džiaugsiesi kaip centurionas aukso puodą laimėjęs, nežiūrint kad centurijose jo atlyginimas ir taip keturis kart didesnis, nei plebėjų. O muitininkų ir fariziejų lavonai tiesiog skleis nenusakomą dvoką iš po turtų griuvėsių, kuriuos jie iš paskutiniųjų stengsis išsaugoti.
Tada tu vėl grįši prie žemės, grėblio, arklo, jeigu dar būsi išsisaugojęs. Taip kad, pats laikas ruoštis išbandymams ir pasirūpinti žvakėmis.
Lik sveikas.
.
p.s. Visa Biblija parašyta palyginimais, kad skaitantysis geriau perprastų. Mano seni ir nauji naujadarai turi ir kitą prasmę, skirtą dabartistams.
Centurionas-suprask-centų turintis Jonas, kaip ir liturionas- litų.

Jietis 2012 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 11:30:20
NESENEKA NELIUCILIJUI 12
(diena antra)
.
NES---„Surija namaskar“, kaip sakoma, būk pasveikintas su Saule.
Mano drauge, kaip miegojosi , spartietiškame guolyje su akmeniu po galva?
NEL===„Dar Saulelė vis atkopdama budina svietą...“.
Žinoma, tai visai ne tai, kai Saulę pasitinki išlipęs iš šilto guolio, sušildyto mylimos moters. Bet mes čia ne tam, kad mėgautumėmės uždraustais vaisiais, o kaip yra pasakyta-budėtumėme.
---Jūs, centurionai įpratę išgyventi laukinėmis sąlygomis. Galėtumei pasidalinti patirtimi su ilgaausiais. Gali ir jiems kada praversti.
===Išgyvenimo mokykla- mums duona kasdieninė. Mūsų kraujyje jau mokėjimas įkurti ugnį, pasigaminti lanką, nudobti žvėrį...Bet pamokų kartojimas yra žinojimo motina, tai tenka laikas nuo laiko prie to grįžti.
Ir nieko naujo apie ką mes kalbame nėra. Viskas jau senų seniausiai pasakyta, tik žmonių vis pamiršta. Todėl...
---Tik nesakyk, kad tuoj pakilsi ir eisi.
===Ne, dar ne, bet prie tavo sočių pusryčių stalo pats laikas vėl prisiminti, kad svečias, kaip ir žuvis, trečią dieną...
---Nelyginkime nelygintinų dalykų. Nors ir ant tavo kalavijo, padovanoto paties Krivio Krivaičio, puikuojasi užrašas rūnomis-TY KO KIT, bet šiuom kart tai neturi nieko bendro su pasakymu-BU DĖ KIT.
===Na, ne tiek daug jau budėti ir liko, pagal majus. 12 val. Šiuom laiku turėtų kažkas prasidėti. Tik norėč taves paklausti, kas tiksliau, ar šveicariškas laikrodis, ar prieš tūkstančius metų ant molio lentelės paliktas kažkoks kalamburas, pavadintas kalendoriumi?
---Niekada negali žinoti. Bet yra pasakyta-Nieko nėra paslėpta taip giliai, kad neišaiškėtų, maždaug taip.
===Tu vis cituoji Bibliją, tai pakalbėkie apie vieną man labai rūpimą dalyką, apie išrinktąją tautą. Kodėl išrinko ją?
---Ech...Mistika, mistika, dūmų užsklanda, pijaras, melas, gešeftas, Nauda...
Viskas pasakyta vėl Biblijoje. Atsivers Mato evangeliją, berods Mt. 8,43 eilutę ir ten parašyta, kad jų tėvas- velnias. Matyt šviesos broliui iš Didžiojo Šuns žvaigždyno pasirodė neteisinga, kad tiek sielų prapuls, tai jas ir išsirinko išgelbėjimui. O tos sielos ką padarė? Viską apvertė auk6tyn kojom. Net ir iš holokosto padarė didžiausią gešeftą, o patį šviesos brolį prikalė prie kryžiaus.
===Nepavyko šis verslo planas Dievuliui, nepavyko.
---Tai bus akivaizdus yrodymas to kas dar mūsų laukia. O antikristas jau savo soste, su odine pirštine priėmęs priesaiką.
===Ach štai kam reikalingi tie plastikiniai karstai?...
---Nenusimink, brolau, viskas tik į gera. Viskas visada baigiasi kaip gražioje pasakoje. Gėris nugali blogi, tada visi gyvena ilgai ir laimingai. Tada bus Antrasis Kristaus Atėjimas. Jis ištaisys savo klaidą ir prasidės ilgain trunkantis aukso amžius. Žinoma, tikriausiai be mūsų. Bet su naujai atgimusiomis mūsų sielomis.
===Tai prie ko čia pasaulio pabaiga, dėl kurios dabar visiems skysto šūdo pilnos kelnės?
---Mielas drauge, nors ir dar ankstyvas ryto metas, imk ragą midaus ir plauk burną savo durną. Nenuodink mano aplinkos nešvankybėmis ir kitokiais negatyvais. Jūs mūšio lauke galite sau leisti daug ką, beveik viską, nes gal būt tai paskutinė jūsų gyvenimo akimirka, bet dabar, kada visi mes laukiame kvantinio šuolio, toks garsus šiukšlinimas-tau inkaras prie kojų, oi, vos nepasakiau tarpkojo.
===Cha, tu kaip visada sugebi suvelti jumorą su humoru, kas visada mane ir patį maloniai nuteikia.
---Nenukrypkime į panemunes, ramunes.
Kaip sakiau, tavo kalavijas čia nepadės. Yra pasakyta-„Dviese eis keliu, vienas bus paimtas, kitas bus paliktas. Dviese dirbs malūne, vienas bus paimtas, kitas paliktas...“ Matome, kad šioje Žemiško ciklo pabaigoje ne mes diktuojame sąlygas.
===Tai pats laikas sužaisti totalizatorių. Kurį iš mudviejų Jie pasiims?
---Bijau kad nė vieno. Per daug mes ginkluoti vėzdais ir agresyvūs.
===Na gerai, netoli jau to, kad dar susimuštume.
Bet ką man pasakyti savo legionieriams, kai grįšiu į centuriją?
---Nežinau net ar tau tai sakyti. Visiškas kolapsas gali ištikti tave.
===Sakyk, sakyk, gi ne bobos mes esame.
---Taigi, kad ne. Užtai ir gali ištikti kolapsas. Bobos nuo tokios žinios, tai kaip visada, griūtų aukštielninkos. Toliau jau technikos reikalas. O legionieriai tai kaip kurmiai raustusi į žemę, galvodami kad jau išprotėjo. Cha...
===Surimtėk, bičiuli, kalbame gi, apie gyvus žmones.
---Va, dabar jau matau kad esi pasiruošęs, pasiruošęs išgirsti.
Laikų pabaigoje, jeigu Jie nuspręs, kad tavo siela kažko verta, kad galėtų būti naudinga naujos sandoros Tarnaujančių Kitiems civilizacijoje, tai turėsi šansą išgyventi. Ar neva tai netyčia atsiras rąstas šalia tavęs, kad galėtumei pats išsigelbėti, kai visur tyvuliuos vanduo, ar tai gelbėtojų valtis priplauks, ar net iš sraigtasparnio nuleis virvines kopėčias. Tik suprask, pastangas turėsi rodyti tu, o ne lotoso pozoje sėdėdamas, laukti kol Dievulis tave išgelbės. Įsisąmonink-ir Dievas laikosi pats savo Įstatymų. Niekaip jis nevaržys tavo Laisvės, laisvės pasirinkti. Bet ir tu Jo nešokdinsi su savo užgaidomis. Maždaug, Dievas- visagąlis ir lai jis daba mane gelbsti. Bet.
Kadangi Jis yra ir tavo Tėvas, tai jo Meilė savo vaikams nekvestionuojama.
Jeigu jau būdamas prie dangaus vartų, bandysi priekaištauti, kad tu taip meldeisi, o jis tavęs neišgelbėjo, tai būk tikras, išgirsi kalisimą į klausimą;-„O kas tau atplukdė rastą, kad išsigelbėtumei? O kas tau siuntė gelbėtojus su valtele ir tu jiems atsakei –ne. Dievas visagąlis, jis mane ir išgelbės“ ? O kas tau siuntė sraigtasparnį su virvinėmis kopėčiomis, a? netikėli???“
Taip kad, mielas drauge, įsisąmonink. Dievas veikia ir per žmones, tokius pačius kaip tu.
===Na gerai, nekabink man čia makarenos, ir vaikui tai aišku. Jeigu aišku.
Geriau pasakyk ko tikėtis, jei ir rastas nepadės, ir valtis per sausumą neplauks, ir sraigtasparniui baigsis degalai?
---Pagaliau priėjome prie rimtų dalykų.
Yra pasakyta-„kaip danguje, taip ir žemėje...“ O toliau jau pats žinai. Jeigu turi širdį, prasme-nesi beširdis, tai ji tau pasakys kaip elgtis.
Kadangi per fotonų juostos poveikį gali atsiverti visi vartai į paralelinius pasaulius, matysi tai ko nesi regėjęs. Ir pats švytėsi įvairiomis vaivorykštės spalvomis, it kalėdinė eglutė, tik dar gražiau ir mistiškiau. Tada tu turi ieškoti tetraedrų. Tai tokios geometrinės figūros, piramidės, kurios bus įvairių spalvų, o dydis jų gali būti ir visai menkas, gal iki tavo kelių, ar panašiai. Bet tai tavo kelio pabaiga ir šansas. Rinkis tetraedro spalvą pagal savo kūno švytėjimo spalvą. Bet jei tokios nerasi, ar neturėsi laiko paieškai, prieik prie bet kokios, su atvira širdimi ir pasibelsk. O kaip žinia, kas beldžiasi, tam ir bus atidaryta.
===Jo..................
Man vaikystėje vis sekdavo pasakas, nes sakydavo ten visa tiesa surašyta, tik mokėk skaityti ir tarp eilučių. Tai tu, mielas drauge, kada kaip sakei, mes praėjome ir ugnį ir vandenį ir triūbas, nori kad aš patikėčiau tavo pasakomis? Na jau ne. Lai tave visi laikys nupušusiu, suvaikėjusiu diedu, bet ne mane. Aš iki tokio lygio niekada nenusirisiu...
---Na, tavo reikalas. Tu prašei-aš atsakiau. Galiu ir užsičiaupti, jei ką.
Geriau nešu indus tarnaitei Samsung, lai išplauna.
Pabaigai pacituosiu dar vieną minti iš ten, ką minėjai:
„Būkite kaip vaikai, nes jiems priklauso dangaus karalystė. „
.
Amen.

Jietis 2012 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis, 11:04:10
NESENEKA NELIUCILIJUI 11
(Mob operatoriaus slapto pasiklausymo išklotinė ant kunigaikštienės Barboros Radvilovnos, Muchamorovnos stalo)
.
NESENEKA-NES----------------
NELIUCILIJUS-NEL========
.
NES---Mielas drauge, pagaliau įveikei laiko vartus ir radai galimybę aplankyti savo bičiulį. Tad, kaip pas jus sakoma-Are you welcome.
NEL===O, taip garbusis mano bendražygį, lenkiu savo centuriono galvą prieš tave, kuri jau pavargo nuo šalmo, kad ir puošto povo plunksnomis.
---Šian būsi mano garbingiausias svečias, kokį yra kada nors mačiusi ši menė ir tikiuosi tavo šarvai, antkauliai ir ginklai patogiai ir saugiai ilsėsis priemenėje.
=== Iš tikro, praėjus mums kartu šlovės, nuopolio laikus ir varines triūbas, nėra ko tikėtis iš vienas kito, kaip tik džiaugsmo, kad vėl mes kartu. Keliu tauro ragą už mus.
---Cha, nenusimink, šianakt prie mano puotos stalo snūduriuoti tau nesuteiksiu garbės. Turime juk apie ką pakalbėti. O be to ir proga neeilinė padiskutuoti su lygiaverčiu pašnekovu apie šuolį į penktąją dimensiją, kai mūsų smegenys jau dirbs ne 8% pajėgumu , o visu 12-kos %.
===Žinant tavo ir diplomatiškai/tiesmūkišką būdą, to ir nesitikiu.
---Be ilgų ditirambų tiesiai ir paklausiu; ar visus jau savo vergus paleidai, ar dar tikies jų reikalingumo?
===Mielas drauge, matau dar ir tau teks kai ko išmokti gyvenant po šia Saule, t.y.- gyventi su neatsakytais klausimais.
---Bet tai juk puiki galimybė dabar ir išsiaiškinti , kas neramina sielą.
Pats ir užvedei ant kelio, paminėjęs Saulę.
Kaip žinome, 5, 6 paras skendėsime visiškoje tamsoje, nieko nematydami net per ištiestą ranką.
===Tai reikia suprasti, kad kažkas Saulę užgesins?
---Būtent. Štai kur esminis klausimas. Juk net ir esant pilnam Saulės užtemimui, nuo praskrendančios Nibiru, tokios tamsos niekaip neturėtume.
===Tai nori pasakyti, kad Nibiru nebus?
---Bus ji, niekur nesidės, tik ne dabar.
===Tai tada dangų turėtų aptraukti toks šydas, kokio dar svietas nematė.
---Taip, čia ir visi ugnikalniai, paskleidę savo pelenus to nepajėgtų.
===Tai kur tada raktas nuo tos mįslės?
---Atsipalaiduok, pasivaišink mano patiekalais ir gėrimais, kurių buteliai vyno rūsyje taip apsitraukė pelėsiais, kad galėtumei suprasti, jog tikrai padarei šventę mano sielai ir kūnui, savo atvykimu.
===Na, tu visada mane pasitinki ir priimi kaip liturionas, įpareigodamas ir mane atsakyti tuo pačiu.
Tai kol dar atminties registrai neišjungti, numatyk datą atsakomojo vizito mano centurijoje.
---Aha, tai apie Saulę mes.
===Tikrai, kokie požemių kunigaikščiai čia ruošiasi siautėti, kad nebus jokios šviesos?
---Teisingai pastebėjai. Naktis visada yra tamsiųjų jėgų siautėjimo metas ir Baltramiejaus orgijos baigiasi, sugiedojus pirmiesiems gaidžiams. Tai mes patyrėme jau ne kartą. Pameni paskutinį-sausio 13-tąją?..
===Mūsų legionuose visi dabar tarsi pamišę, tik ir tekalba apie pasaulio pabaigą. Dar tokios psichozės kiek pamenu nėra buvę nuo Kristaus Atėjimo laikų.
---Pats matai kokios anomalijos vyksta, kai kokie ateiviai pradeda stumdyti savo inplantuotas figūras ant šachmatų lentos. Nieko gero tai niekada nežada, kaip ir Nibiru pasirodymas. Jeigu pakrapštytume atmintį, tai galėtume iliustruoti ir skaičiais, kai WW2 karą „pralaimėjusi“ pusė neteko 20 milijonų žmonių, o karą „laimėjusi“- 60 mln.
===Kur gi ne, juk Stalinas siuntė į mūšį šešis su vienu šautuvu.
Bet čia didžiausias ir paradoksas. Laimėjęs karą, gyvena blogiau už pralaimėjusįjį.
---Taip, akivaizdi dviejų ateivių rasių šachmatų partija, kur figūros-gyvi žmonės. O tikslas abiejų-kuo daugiau lavonų.
===Tai tu nori pasakyti, kad kare nebūna lavonų?
---Noriu pasakyti, kad karą laimėjo Oriono grupės torniečių generolas Šaltis. O pralaimėjo tai kiti, reptilijos, kurios ir sutriuškino admirolo Ričardo Berdo laivyną Antarktidoje, Karalienės Mod ekvatorijoje, kur po karo prieglobstį rado Hitleris, su savo patikėtiniais.
===Bala nematė, kas buvo, tas buvo. Grįžkime prie Saulės reikalų.
---Žinoma, bičiuli, šian nėra nieko svarbiau, nei perkirtimas šio Gordijaus mazgo. Jeigu mums pavyks, jau sekančią dieną būsime tituluojami Pranas`ais. Jeigu ne- apspjaudys kaip visada kuprių nugarų palikuonys.
===Tai rėžk savo vizijas, nekantrauju išgirsti.
---Su vizijom teks palaukti. Apie jas pakalbėsime, kai iš mobiliakų išimsime akumuliatorius. Dabar dar pašiurpinkime ilgaausius, kurie greit liks be darbo, nes penktoje dimensijoje jau kalbėsime telepatiškai.
Matau ir tu informacijos jūroje pametei galus, pats jau nemąstai, o lauki kol kas išrašys receptą. Žinai ir apie fotonų juostą ir Tarpgalaktinį antigravitacinį cikloną, einantį per Visatos centrą nuo Plejadžių, bet užvertei tuos puslapius ir eini neatsigręždamas neva pirmyn.
===Na gerai, kaip visada tu teisus, bet ką pasakyti tiems legionų nerimautojams, kurie jau šluoja maisto parduotuves?

---Nieko nesakyk, tegul šluoja, nes tie kurie nešluoja ir vaidina taip lengvai ant lengvatikių kabliuko nekimbantys, užkibs ant savo pasipūtimo, o už tai mokės gal ir gyvybės kaina.
===Papasakosiu tau baiką, kuri nutiko dirižablyje, man skrendant pas tave;
Orlaivio gale įvyko subruzdimas, gal kokia dama gimdyti prieš laiką pradėjo, tai stiuardesė garsiai kreipėsi į visus keleivius, sakydama-gal čia yra daktaras???
Cha, griūk negyvas, vienas, nežinau kaip ir pavadinti, atsistojo oriai , pasilipėjo ant kažko, kad dar didesnis būtų ir garsiai pareiškė-taip, aš esu fizikos mokslų daktaras....
---Juokas juokais, bet kai žinai, kad konkistodorų okupuotame krašte yra paruoštos koncentracijos stovyklos , su apmokytu personalu, prigaminta aibė plastikinių karstų, kurių kiekio net suskaičiuoti neina, kyla klausimas-Kažkas žino Tiesą, kuri nuo visų slepiama.
===Na, čia nieko naujo, jau seniai buvo išpranašauta, kad ten bus tokia pati spalio revoliucija, tik dar baisesnė. Mano protėviai galėtų daugiau papasakoti apie gyvenimą/negyvenimą amžino įšalo kraštę, gulagų valstybės.
---Bet grįžkime prie temos.
Turėjai gerą progą iškamantinėti tą fizikos mokslų daktarą apie fotonų juostą, kada viskas net po žeme ims švytėti, o čia-absoliuti tamsa? Ar tai gravitacinio ciklono pasekmė, kai dingsta visi elektromagnetiniai laukai, kai nutyla visi siūstuvai, užgęsta generatoriai ir tikriausiai toje tamsoje nesklinda net žmogaus balsas?..
===Nori pasakyti, kad 5, 6 paras ant ranku verks kūdikis, o mama negirdės?
---Geras klausimas. Tu klausk manęs, o aš tavęs.
===Pradedu suvokti. Tai bus ne pasaulio pabaiga, o civilizacijos pabaiga. Pažiūrėsime kas išliks, kai dings elektra ilgam, o Kalėdų laikotarpį vėl globos generolas Šaltis.
Išprotėję , pikti ir sušalę žmonės siaubs parduotuves, paliks savo gyvenamus skruzdėlynus ir trauks kus akys mato, toliau nuo tokių pačių. Tai jau ne pilietinis karas, o kažkas dar baisiau.
---Va čia ir pasitikrinsime kas kuo tiki ir kuo įtikėjęs. Manau dauguma atsivers ir mels Dievo atleidimo, nes gyvieji pavydės mirusiesiems.
===Tai jau taip, įvairios sektos išnyks kaip dūmas. Keista būtų matyti Bulviakasių sektos gerbėją apsikabinusį krepšinio kamuolį tokiu metu ir besimeldžiantį spalvotiems legionieriams. Nors, kaip sakai, kurie nepasiruošę vidujai, penktos dimensijos Dievo dovanas priims kaip nuprotėjimą, kada atsivėrusi trečioji akis leis matyti paralelinius pasaulius, o tau vaidensis balti arkliai, kuriuos mato narkomanai ir baltosios karštinės apsėstieji. Tiesa, jų matomos tik žemų virpesių paralelės.
---Nejuokauk, tai visai nejuokinga, ne laiku ir ne vietoje. Nors gal ir laiku ir vietoje, bet daugiau to niekam nesakyk.
Einam griūti, spartietiškas guolis tau paruoštas, o ir gėrėme ne vandenį, atrodo.
Labanaktis, drauge mano, apversk smėlio laikrodį, ryt pratęsime.

Jietis 2012 m. gruodžio 22 d., šeštadienis, 12:04:20
NESENEKA NELIUCILIJUI 13
(diena trečia)
/Išklotinė/
.
NEL===Na ką, brolau, atėjo metas atsisveikinimui. Esu pakrautas teigiamų emocijų ir tavo vaišingumo, bet kaip sakoma-tėvynė mane šaukia...
NES---Taip, taip, kas jau kas, bet tėvynė tikrai tavęs nepamirš. Bet ir neprisimins. O aš-tai kas kita, nė kirviu neiškaposi. Dabar kai pagalvoju, mus skiriantį nuotolį vėl teks įveikti laiškų rašymu.
===Hm? Kiek jau mes prirašę, tai sukalus į vieną daiktą, maž ne knyga gautusi. Antra vertus, kaip dar save galėtai įprasminti, kada jau vaikus užauginai, namus pastatei ir medžius pasodinai? Būtent- rašyk knygą.
---Raštas dėl rašto, jeigu jis savyje neneša jokios info, o tik puikavimasi savo plunksnomis, yra pasmerktas miriop. Tai vėl gi, torsioninių laukų šiūkšlės. Manau mūsų galvose, su amžiumi tų šiūkšlių mažėja?
===Cha, ne tau spręsti ką tavo kaimynas galvoja apie tave. Pasakysiu ir aš tau ilgo ir laimingo gyvenimo receptą. O jis paprastas, bet ne prastas. Įsisąmonink:
„Ką kaimynai galvoja apie tave-ne tavo reikalas.“
---Tenka sutikti. Savo galvos niekam neuždėsi.
===Dar kol mano žemaitukas mėgaujasi avižomis prieš ilgą kelionę, galiu tavęs kai ko paklausti, kad kelio užtektų apmąstymams. Sakyk, iš kur pas žmones tas troškimas valdžios? Juk tai papildomas galvos skausmas ir atsakomybė už kitus?
---Taip, tai vienas iš trijų pagrindinių išbandymų žmonijai, kaip ir išbandymas meile ir pinigais. Bet visi to trokšte trokšta. Klausimas-kaip save realizuoji???
===Na, mano centurijoje taip juokaujama: „Kuo daugiau ir geriau jūs dirbsite-tuo geriau mes gyvensime.“ Ir tavo gerbūvis priklauso nuo vergų skaičiaus. Svarbiausia tik kad viskas būtų „vsio zakonno“.
---Tai dėl to mes senate ir kimbame vienas kitam į atlapus. O mūsų lobistai žino ir kitokių priėjimo/privažiavimo ir finingų privežimo net karučiu būdų.
===Ką turėčiau perduoti, kokią žinią nuo tavęs savo legionieriams, kai grįšiu?
---Paklausk ką nors lengvesnio.
Bet įgudžius išgyvenimo mokykloje lai tobulina. Tikrai pravers.
Šilko kelio pradžios karalystėje, savo priešams yra linkima-„Kad tu gyventumei permainų laikotarpiu. „ Tai aš norėčiau jiems palinkėti priešingai. Bet kadangi jau taip nėra, tai linkiu bent išgyventi.
...Taip, tikra tiesa. Mano karta nepatyrusi karo, kaip visos prieš tai buvusios. Tai nereiškia, kad Dievulis leis mums gyventi kaip pasakoje. O ir Karmagedonas nesutiktų.
---Todėl palinkėjimas-BU DĖ TI išlieka galioje.
===Dar grįštu klausimu į aptarinėtą temą. Kaip mes pajusime tas permainas, kada įvyks perėjimas į penktąją dimensiją? Ar tai nusileis kokie angelai ir dangaus trimitais apie tai paskelbs?
---Ne, tikrai ne. Pajusi savo kūnu, tarsi būtum įkišęs pirštus į elektros rozetę. Ir tai tik akimirką.
Bet sektos koduos savo avis, norėdamos išlaikyti pastovioje baimėje, nes baimė-efektyvus valdymo būdas.
Tačiau ženklų danguje ir žemėje daugės, kaip ir permainų mūsų gyvenime (ko aš ir priešui nelinkėčiau).
Ar prieš dešimtmeti, su trupučiu galvojai, kad taip mobiliai komunikuosime ir net tavo centurijoje žibaliniai ir dujiniai gatvių šviestuvai turės akis ir ausis? Būk tikras, noras valdyti ir kontroliuoti tik stiprės, nes laisvas žmogus yra nevaldomas, todėl ir neprognozuojamas. O tai jau didžiulė grėsmė „Abonentui“. Juk labai kažkam norisi turėti privatizuotą vienintėlį kaimo šulinį su spyna ant jo ir kasos aparatu.
===Jo, žinau tokį ir ne vieną, kaimą kryžkelėje.
---Tai kalbant apie technologijas ir sparčius pasikeitimus, tobulumui nėra ribų. Kam tos spynos, kam tie kasos aparatai, kam tie stulpai miestuose su akimis ir ausimis? Daug paprasčiau įsegti mikro čipą kiekvienam žinduoliui (ir dvikojui) po oda. Tada užteks tik vieno , nuo kiekvieno „Vsio zakonno“ įstatymo- nustatyta fininginė kvota į Antikristo iždą. O iš kur jau tu juos imsi, tai jokio kaimyno čia reikalas. Taip kad, ruošk, drauguži, savo suragėjusią odą čipavimui „žvėries ženklu“.
===Cha. Gerai čia užlankstei pabaigai. Tai sakau, šia optimistine gaida ir baigiu savo viešnagę geriausio draugo, savo krašto piliečio pilyje.
Kaip visada sakau-sėk avižas, gal kada prireiks vėl. Arba ne. 
Lik sveikas.
---Tiesaus ir lygaus kelio, mielas drauge.

Jietis 2013 m. sausio 7 d., pirmadienis, 17:16:38
NESENEKA NELIUCILIJUI 14
(slapto pasiklausymo pokalbio išklotinė)
.
NESENEKA===
Mielas drauge,
Nors atsisveikinome ne taip seniai, bet jau galime sakyti –pernai. Metų virsmas neša su savimi ir kitus virsmus.
NELIUCILIJUS---
Tas taip. Bet sakyk, ar sieninio kalendoriaus lapelių kasdienis plėšymas, o galiausiai ir pačio kalendoriaus nuplėšimas nedaro mus plėšikais? :)
===:)To nenorėjau pasakyti, bet pavyzdžiui majai taip nesielgė, manau. Jų kalendoriai buvo akmeniniai.
Apskritai laiko savoka įdomus dalykas, tik visi jį supranta taip kaip laikrodis rodo. Mūsų abudviejų laikas platesnis, daug platesnis, bet baigiasi čia ir dabar.
---Šian gal pakalbėkime apie moteris. Juk be jų-kaip be druskos. Mes kažkaip vis išvengiame tos temos, nors vyrų kompanijose tai veik pagrindinė, po sporto. Ir mus gali kas pradėti įtarinėti tradiciškai netradiciškumu. Tai gal pasotinkime alkstančius, kaip toje smetoniškoje rankomis siuvinėtoje drobėje, maždaug-„Sotink, Dieve, duona ir druska“, kabėjusioje gūdžiojo sovietmečio kaimo pirkioje.
=== Tai tada ir šiek tiek apie Karma. Kita vertus, užsiiminėti apkalbomis, tai ne vyrų reikalas, bet pašnekėti, kaip įprasta vyrams apie moteris, kodėl ne? Nors tiesa sakant, kalbėti apie moteris man visai neįprasta.
---Sena tiesa, kad vyrai skirstomi į dvi kategorijas. Vieni- plepa, kiti- daro. Ir tie kurie plepa, labiau panašūs į sibirietiškus katinus, kurie Sibire nušalo galūnes. O tie kurie veikia, turi irgi apibūdinimą apie save, jog tyli kiaulė gilią šaknį knisa.
===Kaip matai, nėra pagarboje nei vieni, nei kiti. Tad kur tas aukso vidurys? Manau kad ir čia kiekvienam klausiančiąjam vis kitur, pagal jo paties sugedimo laipsnį.
---Bet ...prašiau apie moteris.
===Pradėčiau nuo to, jog patarčiau mažiau lindėti ineto forumuose, nes atsakymo ten nerasi, kadangi jis veikia „sugedusio telefono“ principu. Jis, inetas ir yra didžiausia trečios dimensijos grimasa. Bet kas gali rašyti komentaruose ir forumuose bet ką ir pasivadinęs bet kaip, net svetimu vardu. Tada ir sudaroma palanki terpė manipuliacijoms. Čia tas pat kaip ir su Biblija, kada tiesos jūroje, kaip sakiau, gerai tarpsta melas. Kas jau ka, bet aš jau ne kartą įsitikinau tuo savo nenaudai, todėl-už vieną muštą duoda dešimt nemuštų. :)
Gal keiskime temą, gi žinai kad aš jos nemėgstu.
---Bet...
===Na gerai. Tik su sąlyga, kad niekam nesakysi.
Tada kalbėjome apie demografinę situaciją Lyjančių lietų krašte. Stebėjaisi kaip tai atsitiko, kad nei praūžė koks karas, nei maras, o vyriška giminė kažkur išgaravo. Dabar vienam vyriškiui, jeigu registruotume tupinčius inete, tenka šešios moteros. Ir jos kaip įmanydamos neriasi iš kailio, kad tik ant jų žiedelio nutuptų koks apdulkintojas bitins. O ir tos kurios sėkmingai susirado antras puses, skundžiasi, kad jų vyrai grįžta iš darbų taip nusiplūkę, jog nepavelka nei kojų, nei rankų, nei ragų.
---Apsivertė pasaulis, apsivertė. Jeigu ankščiau sakydavo-„Kaip gaidys rėžia sparną“, tai dabar-vištos rėžia sparnais.
===Ir gan aršiai. Ypač tos nuo žemupių krašto. Gaila, bet taip jos praranda moteriškumą. O ir dažna rengiasi kaip vyrai, su kelnėmis.
---Hm? Įdomu būtų matyti moteris vaikščiojančias be kelnių? : )
=== Dar Vanga yra sakiusi, kad moterys, kurios nešioja vyriškas kelnes, bus pašauktos į karą. Va taip, tai.
Kad būtų vaizdingiau, apie moteris kalbėsiu palyginimais. Ir lyginsiu su gėlėmis. Kaip ir gėlės, jos puošiasi viena už kitą vis gražiau, dabinasi spalvingiau, kvėpinasi svaigiau...
---Bet juk ir gėlių yra visokių. Pvz. varnalėšų, kanapių, durnaropių, klumpelių...
===Taigi kad taip. Ir visos jos demonstruoja savo žiedus, kad suviliotų kokį skrajūną. Vienuose jie randa gaivaus nektaro, kituose-apkvaitę nuo nuodų, savo kūnais trešia jų šaknis, kaip kokios vorų juodosios našlės. Vienų žiedeliai kuklesni, blankesni, kitų - žiūrėk tokie dideli, kad ir rūbų veik nėra, tik stiebas ir žiedas . O piestelės stačiai lipa iš jų, kaip kokios amarilės, ar kalijos, nelyginant bijūnas iš pinavijos.
-Taigi, brolau, bijūnas ir pinavija tai ta pati gėlė?
===Cha, patikrinau tiesiog tavo klausą. :)
Tai štai, visos jos nori būti apdulkintos, nebūtinai ropojančių vabzdžių. Gali būti ir gaivaus vėjelio, nešančio žiedadulkes. Toks jau tas gamtos ratas. Bet yra ir tokių gėlių, kurios mums skleidžia tiesiog bjaurų kvapą.
--- Gal kad pritrauktų kokius šūdvabalius?
===Kitos gi, suveikia kaip spąstai, uždarydamos savo dygliuotus vainiklapius su nutūpusia auka juose. Taip kad-margi rūbai margo svieto ir tu tiesiog privalai rinktis, o ne tūpti ant pirmo pasitaikiusio žiedo. Nors kaip garbusis mūsų orakulas Seneka sako-„vyrams tai nėra negarbinga„.
Bet rožė kaip buvo prieš 2000 metų gėlių karalienė, taip ja ir liko.
---Nupiešei vaizdžiai, bet vėl paklausiu, prie kokių gėlių priskirtumei tą, kuri tave visuose forumuose medžioja tam kad pritrauktų ir kaip sakei, kad paskui nustumtų į prarają ir vis kaltina kažkokiais asmeniškumais?

Jietis 2013 m. vasario 2 d., šeštadienis, 12:54:29
1.
NESENEKA NELIUCILIJUI 17
(slapto pasiklausymo išklotinė iš GLAVLITO archyvo)
.
NESENEKA ===
Mielas drauge, laikas būtų atiduoti duoklę Dievams, už mums suteiktas dovanas. Tai šian dien gera proga padiskutuoti apie tai. O būtent-apie ŽODĮ. Kuris, kaip žinia, pirmiausia buvo pas Dievą. Jis, kurdamas šį pasaulį tarė-TEBŪNIE ir tai įvyko...
NELIUCILIJUS___
Hm? Va čia ir klausimas. Kokia kalba tas žodis buvo ištartas? Gal kaip Čiurlionis sakė-STAN SIE, arba „The Beattles“ dainavo-LET IT BEE?
....Geras klausimas, net labai geras, nes į jį nėra aiškaus atsakymo. Apie tai galime tik pasamprotauti, pasitelkę savo smegenų žievės ribotas galimybes ir panaršant prisiminimus tai, kas dar glūdi po laiko klodais, it nuskendę laivai, ten kur laikas sustojęs. Ką mes ir bandysime padaryti.
___Bet kodėl mes tam turime skirti tiek dėmesio? Juk dabar tai jokio skirtumo?
===Skirtumas yra ir esminis.
Tu esi tas liudininkas, neskaitant metraštininko. Jeigu ankščiau tavęs nepastebėjau poezijos knygų gimdyme, tai dabar-priešingai. Tu esi ir dalyvis ir padalyvis gimdantis ir stebintis šio filosofinio , ar metafizinio prozos veikalo, pavadinkime-knyga, užgimimą.
___Jeigu taip kaip sakai, turėtume ne kažką vis kartoti, o kalbėti savo kalba, galbūt nauja kalba, nes viskas jau buvo pasakyta kažkada. Bet taip nėra. Mes beriame tuos pačius žodžius kaip ir visi...
Tik tų išmąstymų, kombinacijų žymiau daugiau nei šachmatų lentoje. Bet ir ten jau veik viskas, beveik viskas išmastyta ir suklasifikuota. Žinomi visi enšpiliai, kindermatai, sicilietiškos gvynybos ir...
//Čia dalyvis, padalyvis ir pusdalyvis giliai susimasto://
___Nu bardzo pshyjemna kompany: pan ksionz, pan pshebui, thcy kurwy i ja.
oczywiscie to jest bardzo honorowe obyvatelstvo ,jestemy bardzo tytułowym honorowe ...
Co to ja, co to kamzelka moja. Chyba nie tak miało być?
===Ну я бы конечно так категорично не сказал бы а иначе.
Amigo, don`t loose direction.
Tai grįžkime prie pamatų apmatų.

___Beriame daug, o naujų žodžių kaip ir nėra. Na ne visai nėra. Prisimenu tavo pagimdytą naujadarą, kurį jau naudoja ir kiti autoriai ir ji giria savo straipsniuose, tik autorystę priskiria ne tau, o liaudžiai.
===Žinau apie ką kalbi, mano poezijoje pavartotas žodis –TOLERASTAS pasisėjo. Bet tai veik ir viskas.
___Na, yra ir daugiau jų, nesikuklink. Dar prisimenu tave kaip palyginimų mėgėją ir prieš kelis dešimtmečius paleistą tavo sparnuotą palyginimą, kuris taip pat tapęs-liaudies.
===Primink.
___Nelabai cenzūriškas, bet vaizdingas. Dar tada buvai jaunas ir gražus ir dirbai kažkokioje tai tarybinėje kloakoje, pagal paskyrimą, baigęs to meto aukščiausius mokslus.
===O, taip. Prisimenu tokią beviltišką situacija, kai _JAUTIESI IT Š... EKETĖJ. NEI PASKĘSTI, NEI IŠPLAUKTI...
Dabar po šitiekos metų daug atsirastų prieštaraujančių tokiai mano autorystei, bet man pakanka to, kad aš tai žinau. O dviratininkai ir kiti lai elgiasi kaip tinkami.
___Tik nesusireikšmink, taip ir laikyk.
Tai ką mes dabar gimdome?
===Pats sakei, ogi lyg ir nieko naujo, nes viskas jau senų seniausiai buvo pasakyta ir galbūt buvo užrašyta. Bet tai ką mes darome, mums yra nauja. Ir minčių srautai, kurie liejasi iš mūsų galvų, primena mažus upelius, kurie virsta upėmis ir suteka į jūras. Kuriose kiti gali maudytis.
___Ir skęsti? : )
Tai kaip ten su tuo Žodžiu? Don`t loose direction.
===Dievai sukūrė mus pagal savo paveikslą. Galimai mes ir kalbėjome jų kalba, kol Dievai nesugriovė Babelio bokšto, neišblaškė visų suokalbininkų po platų pasaulį ir nesumaišė kalbų, už mūsų norėjimą susilyginti su Jais, juos pasiekti padebesiuose. Taip aiškina pasakų knyga-Biblija.
Kyla teisėtas klausimas. Kuri iš šimtų kalbų esanti pamatinė? Nepabijosiu būti nepopuliarus, tai pasakysiu, kad būtent ši mūsų kalba ir yra pamatinė. Iš jos kilę visos, kartoju, visos kitos pasaulio kalbos.
___Na gal nereikia šitaip netolerastiškai nusišnekėti, sakau? Ką GLAVLITO ausys apie mus pagalvos?
===Pripažink. Patys svarbiausi pasaulio universitetai studijuoja ir dėsto šią kalbą, kuri yra raktas kitoms kalboms. Net tokioms kaip japonų, ar amerikos indėnų. Bet matau vargei tuo patikėsi, nes...
___Cha, nejuokink voverių su tokiais pezalais. Norėjai pasakyti, kad Jablonskis išgyveno nuo Atlantidos žlugimo laikų iki mūsų dienų? Bet dar prieš tai, bet galbūt ne dabar reikėtų mums išsiaiškinti-tai kas tie mūsų Dievai? Elohimai, Anunakiai, ar dar kokie trečiaakiai?

Jietis 2013 m. vasario 2 d., šeštadienis, 12:56:52
2.
===Išliko tik šnekamoji kalba. O raštas tai liejosi runomis. Jablonskio nebuvo nė padujų. Ir kaip žemaičiai sako-jei ne tas jūsų jablūnskis su jarmulka, valstybinė kalba būtų žemaičių. Kaip paaiškinsi tokį dalyką, kad Amerikos kontinente, randami paminkliniai akmenys nuo daug ankstesnių nei Kolumbas laikų, nuo majų ir actekų civilizacijų, kuriuos gali perskaityti tik mokantis mūsų kalbą ir runų raštą? O ką tau sako iš Temzės ištrauktas labai senas kalavijas su užrašu runomis-TIKOKIT? Beja, runos skaitomas ir iš kairės, ir dešinės, iš viršus , ar apačios.
___Joooo....Čia gerai užlankstei. Bet sakyk, kodėl Dievai kitų rankomis visa tai sunaikino?
===Kaip sakiau, Babelis. Bet kad Jie sukūrė mus pagal savo paveikslą, dar nereiškia kad galime į juos lygiuotis.
___Jo, dar mums užmetė savo juodą Karmą, kad čia murgdytumėmės tuose pragaro ratuose ir nuleidinėtume kits kitam kraują.
===Nieko nepadarysi. Šią gyvenimų mokyklą enhartai turi priimti kaip didžiausią dovaną, nes taip ir yra. Nepereisi į sekančią klasę, nebaigęs prieš tai buvusios.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. kovo 27 d., trečiadienis, 12:01:31
NESENEKA NELIUCILIJUI 19
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Jau pasigedau tavęs, drauguži, pamečiau tavo pulsą. Pasipasakok kuom kvėpuoji. Juk žinau, esi nerami siela su pakelta burę, skrodžianti skrodžiamus paviršius. Nors, kaip pagalvoju, galėtumei jau ir prisišvartuoti prie savo uosto, ne tik inkarą nuleisti kur pasišviečia.
---Tai gerai, mielas bičiuli, kad esi. Tam ir užsuku pas tave, kad laikas nuo laiko paprotintumei, pats pasisemtumei ir trokštantį pagirdytumei. O vandenį nuolatos reikia judinti, aeruoti, nes nuo „olimpinės ramybės“ jis užsistovi, uždumblėja ir praranda skaidrumą. Nors galvotumei priešingai, tik susidrumsčia.
===Taip, taip, kalnų upės neša krištoliniai skaidrų, tirpstančių ledynų vandenis, kol neužplūsta debesų emigrantai, plaunantys viską ogulniai nuo šlaitų, kuriuose visokia gyvastis veisiasi.
Tai kur mano draugas klajojo, jojo, ką vairavo ir su kuo kariavo?
--- Jau reikėtų turėti savo asmeninį metraštininką, kuris aprašinėtų kiekvieną mano judesį, nes aš dar turintis nesudrėkusio parako, einu tik pirmyn, nesižvalgydamas atgal ir taip užversdamas lapą po lapo, nesuteikdamas praeičiai per daug reikšmės. Nes kas jau praėjo, to nebepakeisi. Tai tik pirmyn, su iškeltomis burėmis, į naujus horizontus neša mane nerami mano siela.
===Tiesą sakai. Kas jau praėjo, to nepakeisi, o metraštininką su savimi vežiotis-per didelis balastas. Kritiniu momentu arba jį turėsi mesti per bortą, arba pats šokti, skrajojančiu olandu.
Bet kadangi tavo Ego bus stipresnis, be skrupulų įvykdysi 5-tąjį Dievo Įsakymą. Dėl ko gailėsiesi
visą likusį gyvenimą, nes vėl gi, laiko atgal neatsuksi.
---Jei jau taip smalsauji, galiu pasakyti, kad mano pėdsakai driekiasi ir per forumus. Juk tik į žmones-per žmones. Dar neužsikalu savo auksiniame, iš netikro aukso narvelyje ir nesilaidoju.
===Na, kadangi mano telepatinis kanalas tau atviras, tai laikas nuo laiko fiksuoju tavo nerimo virpesius ir bandau užčiuopti, kas užčiuopiama. Pasakok koks velnias tave į Filo forumą užnešė?
---A, jo, tikrai. Prisiminiau jaunas dienas. Ir Sofijos forume pamačiau, kaip įtariau kažkokį transvestitą, skant-vištgaidį begooglinantį ir taip save genijumi titiluojantį, ant savo susikrautos krūvos, kuris kukariekuoja savo napaleonizmą. Galvojau pasilinksminsiu, kaip jaunystėje per gatvės muštynes, įkrėsiu į bliuskę, malkų pakrausiu, lai vežasi. Bus linksma...
===Na, ir?...
---Ką ir, ką yr ? Kai pakirtau, visos kaukės nulakstė.
===Na ir kokį veidą išvydai?
---Veidą? Ten ne veidas, o špyga. Tikrų tikriausia špyga. Atpažinau tą libanietę, kuri mane sekioja visuose forumuose. Tfu. Ir kaip aš taip , šaudytas senas vilkas ant grėblio užlipau?
Tikrai, ar velnias mane užnešė į tą galerą? Juk klausimas-„Ar libanietė yra moteris“ nėra filosofinis. Veikiau tai retorinis.
===Cha. Prajuokinai tu mane ir mano voveres, taip save sureikšmindamas. Pasijutai kaip daininykas Rybakas chorų karuose , persekiojamas tos izraelitės, kuri jau tris mėnesius terorizuoja jį ir jo tėvus. :)
---Juokis nesijuokęs, bet persekiojimo požymiai akivaizdūs. Pats dalyvauji įvairiuose forumuose ir matai kas vyksta. Sakau reikėtų vieną kartą nuskinti tą galvą su tornų implantais ir brangiai parduoti gmbh Frankenšteinui. Girdėjau tie, kurie pasivadinę ateivių medžiotojais, gerai moka už nano implantus.
===Atvėsk, atvėsk. Neužsiiminėk donky ochota, nes atrodai kaip Donkichotas. Žiūrėk kad tie „genijai“ tau galvos nenuimtų, kaip kokiam Jonui Krikštytojui.
---Tai liepsi kaip indėnai sako, sėdėti ant upės kranto ir pamatysiu kaip upė neša priešo lavoną?
===Matau ligonis sveiksta. Leidžia sau jau ir daktarą pamokyti. Koks skirtumas, slenkstis, ar krantas, liaudis ar indėnas, kaip tu ar aš, nelyginant pinavija ir bijūnas. Skirtumas tik tas, kad liaudis yra nemirtinga, o valdžia visada laikina.
/Girdėjote ne Dievo, o mano žodį. :)/
---Tas taip. Su tais genijais viskas aišku. Visi jie gyvenimą baigė beprotnamiuose, neišskiriant ir Šilerio. O tie kurie dedasi genijais, tai jau ir dabar yra tų namų gyventojai. Taip kad...
.
Apie karus užsiminei. Teko Pravieniškėse tokią armiją sveikų, raumeningų, nuaugusių vyrų matyti, jog atrodytų kalnus su jais nuverstum. O iš tikro tai jie tik sėdi, gulinėja ir nieko nedirba. O paleistum nuo grandinės, tai būtų kaip tikri komunistai. Vėl stengtusi iš visų viską atimti ir dalinti, dalinti. Geras užsiėmimas būti Diedu Morozu. :)
===Tai jo, tokia jau ten šeima. Kam dirbti? Kai šeimai priklausai, tai niekas nekainuoja.
.
Šis, bei tas man paaiškėjo, bet vis tiek išrašysiu ir šį kart tau receptą placebui, nes nesi dar nušvitęs.
Pažiūrėkime ką žvaigždės tau sako ;
Veneros opozicija Saturnui...
Susijungia Saulė ir Jupiteris...
Mėnulis pirmame ketvirtyje...
Ne viskas akyvaizdu. Šiuo metu iškylančios figūros iš praeities kels sumaištį, prieš kurias maištausi, jei manysi kad tai būtina. Tau bus daug lengviau supykti, nes viską vertinsi kaip grėsmę savo Ego. Manai kad tavo Ego turi gintis ir viską interpretuosi savo individualiu būdu, būtent kaip grėsmę...
Ir, jeigu tu sąmoningai nesuvoki kūrybinių pokyčių savo gyvenime, situacija gali būti gana sprogi. Kartais, kai "sprogimai" " atsitinka su tavimi, tai yra ženklas, kad reikia nutraukti ryšius su kažkuo, kas tai gali būti ne visiems akivaizdu. Nusivylusi ego energija- destruktyvių galių ženklas.
---Va, va, `čysta pravda` sako žvaigždės. Imu domėn.
===Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. kovo 27 d., trečiadienis, 12:04:24
tęsinys;
.
Manai kad tavo Ego turi gintis ir viską interpretuosi savo individualiu būdu, būtent kaip grėsmę...
Ir, jeigu tu sąmoningai nesuvoki kūrybinių pokyčių savo gyvenime, situacija gali būti gana sprogi. Kartais, kai "sprogimai" " atsitinka su tavimi, tai yra ženklas, kad reikia nutraukti ryšius su kažkuo, kas tai gali būti ne visiems akivaizdu. Nusivylusi ego energija- destruktyvių galių ženklas.
---Va, va, `čysta pravda` sako žvaigždės. Imu domėn.
===Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 11:13:31
NESENEKA NELIUCILIJUI 20
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
NELIUCILIJUS---Pakalbėkime šian apie tave, o tai vis mane tik skrodi, mėsinėji.
NESENEKA===Pakalbėkime.
---Kažkaip matau visiems pradedi atsibosti su savo po string, oi, vos nepasakiau postringavimais. Kažkokią rašliava užsiiminėji, kažkokį pojetesą vaidini, pamokslauji ant pasaulio ir kitaip išsikalinėji.
===Ačiū už kritiką. Nes jos laukiu ir priimu. Jei taip nesielgčiau, tai tada man-amen.
---Bet aš tave pažinojau kitokį, net visiškai kitokį. Kas čia tau nutiko? Gal įsivaizduoji nušvitai jau? Cha.
===Geras klausimas, net labai.
.
It`s not good question, is the best
Because I don`t know the answer
Who knows, not me
Welcome to mine disaster
.
Viskas keičiasi, visi mes keičiamės. Jeigu taip nebūtų, nebūtų gyvenimo. Kažkas varto tą smėlio laikrodį. Tik pažymėtina, kad Visatoje laikas visai kitoks. Iš Dangaus auštybių žiūrint, žmogaus visas gyvenimas tai trumpesnis net už akimirką. Pats pagalvok kokio ilgio Ten diena, kad per šešias Dienas Dievas sutvėrė šį pasaulį, o septintą ilsėjosi ?
---Nu jo, kur ten man suprasti. Iš dulkės kilęs-į dulkę ir pavirsiu. Ir tų dulkių tik daugėja, nes visi dulkinasi, veisiasi, kariauja, bet vis mažiau. Todėl jau veik 8 milijardais bus mūsų ant tos Žemelės motinėlės. Ir siurbiam Ją visi nebūtinai naftalininiai, alinam, teršiam. Bijau vieną gražią dieną kaip pasipūrtys Ji neapsikentusi, tai visi išnyksime, kaip tarakonai nuo dichlofoso, ar DDT, trumpiau sakant-dusto .
===Taip, kantri Žemė motinėlė. Bet viskas turi ribas. Gi žinome, kad periodiškai jį apsiverčia, poliai pasikeičia vietomis, o dinozaurai iš atogražų klimato, akimirksniu atsiduria šaldymo kameroje.
---Tai jo, šitą mes žinome. Tik susimildamas, vėl nepradėk apie Nibiru.
===: ) Gerai, tada kišk galvą į smėlį.
Šian mes apie mane kalbame. Bet niekaip neapsieisime be palyginimų. Visi žmonės gyvena savaip, kažkaip. Taip ir savo kaimynui pasakiau. Tik vieni gražiau, kiti nelabai, iš tokių pačių pinigų. Bet naturalu, kad jauni eina į mokyklą, mokosi ir iš gyvenimo, viskuo domisi, daug skaito. Sakoma, kad žmogus iki 40 metrų amžiaus kaupia informaciją, o virš- rašo komentarą. Taip ir su manimi ir su visa senolių taryba yra. Visada taip buvo ir bus. Informacijos iš pereitų gyvenimų mes nepaveldime, kaip kokios skruzdėlės, dėlės. Kiekvieną kartą mokinamės gyventi iš naujo, o pagrindus gauname šeimoje, mokykloje, gatvėje...
---Čia sutinku su tavimi. Kažkoks paslaptingas tas 40 ties metų laikotarpis. Neveltui tiek metų žydai buvo vedžiojami po dykumą. Bes vis atsiranda naujų pranašų, naujų vedlių, naujų mokytojų, o viskas ką buvome išmokę, nueina užmarštin. Randasi visokios New Age generacijos, Gender mokyklos, netradiciniai gyvenimo būdai, kvaišalai vis naujesni, geresni, kad greičiau nukvailėtume, nes matyt jau laiko nedaug likę. Ir kaip yra pasakyta-prieš pasaulio pabaigą bus sutrumpintos ir dienos ir naktys. Ar nepastebi?
===Pastebiu, pastebiu. Jauniems ir dabar visos dienos yra ilgos, o tokiems kaip tu, aiškiai trumpėja. Kol galiausiai pasibaigs. Tai ir bus tavo asmeninė pasaulio pabaiga.
---O prie ko čia aš? Juk apie tave šian kalbame.
===Gerai, jau, gerai, nepūliuok.
Sakyk, iš kur tu ištraukei, kad aš save poetu laikau? Taigi apsoliuti netiesa. Kad eiliuotai parašau, tai dar nereiškia kad esu poetas. Visiems kartoju, kad tokia mano „poezija“, eiliuotas kalbėjimas, tai tik būdas su mažai žodžių, pasakyti daug. Ir tai taip yra. Labai keista kad tu to dar negirdėjai.
.
Pasaulyje juk daug spalvų
Šviesių, tamsių, visokių
Nejau daltonikas esi
Vadinasi nei šviesoforas
Nei trispalvė
Nesuteikia emocijų
Tau jokių ?
.
---Tai tada kaip medinukas iš dviračio šou pasakytų, paaiškink tu man durnam - kas yra poetas, kas yra rašytojas?
===Žinai ką, eik velniop. Kaip rusai pasakytų-dastal ty menia. Užsilankstau. Išpažintis baigta. Šian indus plauni ir stalą tvarkai tu.

Jietis 2013 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 16:08:16
NESENEKA NELIUCILIJUI 21
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
---Na, bičiuli, girdėjau sakant-tvarka bus. Indai suplauti, stalas sutvarkytas. Bet kažkaip mes netvarkingai baigėme pokalbį. Dar liko neatsakytų klausimų, kuriuos tau uždavinėjau.
===Sakiau jau, išmok gyventi su neatsakytais klausimais, nes elgiesi kaip trijų metų vaikas, klausdamas-kas čia, kas čia? Šitas valgomas, šitas-nevalgomas...
---Nesidėk jau toks paslaptingas. Dalykai elementarūs. Juk žinau kad jokio kriminalo nedarai, tai galėtumei ir žmoniškai atsakyti. Tikrai esi labai pasikeitęs, sakyčiau neatpažįstamai. Gal tavo kūną užvaldė kokia nerami siela iš paralelinio pasaulio? O gal į antikvarinį veidrodį ilgai žiūrėjai? Ir tas tavo domėjimasis visokiais ateiviais, paranormaliais, nenormaliais dalykais, su savo sąmonėm, pasąmonėm ir nesąmonėm, kartais mane suneramina dėl tavęs.
Nieko čia nepaslėpsi. Esi jau pakankamai apsišvietęs ir su NSO ir neslaptais forumais. Pasipasakot gali savo draugui, prižadu, niekam nesakysiu.
===Tas taip, pažadėt nesunku. Esi girdėjęs tokią tau ir daug kam labai juokingą frazę: „Jei tau pasakysiu, tai turėsiu tave nužudyti. „ ? Man ji visai nejuokinga. :/
---Pažįstu jau tave. Sugebi suvelti tariamą ir menamą į vieną gumulą, kurio joks skrandis nesuvirškintų. O dar draugas vadinasi.
===Aš tau turiu vis kartoti ir kartoti, o tu kaip vakar gimęs. Bet ir dar pakartosiu, nes esu pakankamai kantrus ir pakantus. „ Kai mokinys pasiruošęs- ateina Mokytojas. „ Tai ne mano žodžiai. Yra daug išmintingesnių už mane, kurių pasakytas sakinys galėtų būti išplėtotas į didžiausią traktatą, kad „pradinukams“ būtų aiškiau. Bet pasakoma trumpai ir aiškiai. Va čia `aukštasis pilotažas`.
---Tai nori pasakyti, kad aš jau toks durnas, kad nesuprantu ką čia pasakei? Man tik nepatinka, kad tu viską taip suapsoliutini, jog jei koks tavo kumyras `šventa karvė` pasakė, tai šventa tiesa, kad jie niekada neklysta ir t.t.
===Tai tu taip pasakei. Bet yra Būtybių, kurios neklysta.
Pasakysiu tik tiek-ne mes diktuojame Jiems sąlygas.
---Nu tai ačiū, ačiū, be galo, už tokią išsamią informaciją. Gal tuo ir baigiam. Kol tau stogo nenurovė. Nes jau tikrai labai daug paslapčių atskleidei savo draugui.
===:) Tai jo, pakeisk savo skiedras į molines čerpes. Jos sunkesnės ir vėjas nekilnoja. :)
---Tu man dar neatsakei apie tuos ale gyvenimus. Mano laikais mokyklose, prie ruso, vertė visus mintinai išmokti Ostrovskio „tiesą“;- „Žyznj dana odna i ejio nado prožyt tak, čtoby ne bylo mučitelno bolno za bezcenno prožytyje gody...“. Dabar nauji pranašai aiškina vėl kitaip. Kad yra ne taip, kad gyvename daug gyvenimų ir pnš.
===Taip kalbėjo ir seni pranašai, tik krikščionybei geriau anaip, nes jie gano avis šiame gyvenime. Bet Kristus kalbėjo, kad reikia rūpintis savo siela: „ Kodėl jūs rūpinatės ką valgysite, ką gersite, kuo avėsite? Padangių sparnuočiai nei sėja, nei pjauna. Argi manote , kad Dievas myli jus mažiau?„ Bet liuciferiniams geriau kai sakoma-„Sveikame kūne –sveika siela“. Taip patogiau ir daktarams. Tada pelnas garantuotas, nes ligos niekada nesibaigs. Vieną išgydęs, gausi dvi naujas, kol nesusivoksi. O juk ligą Karmagedonas duoda žmogui ne tam, kad jam pakenkt, o kad sustabdyt, nuo didesnės nelaimės, kurią jis gali patirti, ar savo veiksmais ir elgesiu iššaukti.
---Nu, nu? Dar pasakyk-Amen.
=== Get out of here. :)

Jietis 2013 m. balandžio 29 d., pirmadienis, 10:09:53
NESENEKA NELIUCILIJUI 22
/slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Mielas drauge, ko nutylai? Ar vakumas užpildytas, kad nieko neklausi?
---O, ne. Sveikas, sveikas, bičiuli.
Seniai knieti su tavimi aptarti pamatinį klausimą. Bet kadangi jis pamatinis, tai vis ir atidėlioju geresniems laikams. Turiu mintyje religiją.
===Aukštai pjauni. Daug knygų apie tai prirašyta, atrodytų imi ir skaitai. Bet tai ir kelia papildomus klausimus ir domėjimasi, kol protas pajėgia suvokti.
---Tai va, būtent. Dėl jos ir kyla didžiausi karai. Kiekvienas nori privatizuoti Dievą ir taip valdyti šį iškreiptą pasaulį. Bet kuo giliau miškan, tuo daugiau malkų. Tik parsinešti jas problematiška, kojos vis kliūva už išvartų. Bet gi žinai koks saldus tas pažinimo medis, jo vaisiai. Kol nepasako Dievai kad nuo šito medžio negalima, tol nestustosi.
===Štai tau ir atsakymas. „Nuskynęs nuo to (pažinimo) medžio, prarasi nemirtingumą. „ Taip ir atsitiko, kaip Penkiaknygėje parašyta. Ir šitą tiesą jau žino kiekvienas vaikis;-„Daug žinosi-greit pasensi. „ 
---Bet jau užprogramuoti esame. Nemokame gyventi su neatsakytais klausimais.
===Tas taip. Tai jaunumo požymis.
---Ačiū, ačiū. Ne taip dažnai išgirsi iš tavęs gerą žodį. 
O, bet, tačiau, sakyk, kaip su ta Biblija, kaip viską suvirškinti, kas ten rašoma?
===Nėra taip paprasta kaip gali atrodyti. Užtai ir Kristus kalbėjo palyginimais, kad klausantysis geriau suprastų. Nuo savęs pridursiu, kad viską reikia prastinti, kaip matematinę lygti, kol gausi suprantamą rezultatą. Tik deja, ne šiuo atveju. Kaip tik čia reikia žiūrėti tarsi per padidinamąjį stiklą. Tai rimtas mokslas.
---Sakai-klausantysis. Lengva pasakyti, kai tiek jau tūkstantmečių nutekėjo, o visi apaštalai ir girdėję Dievo Žodį išmirę.
===Iš čia ir mūsų pasaulio netobulumas. Jei nori-šėtoniškas planas. Kiek kartų jau Šventasis raštas buvo rašytas, perrašytas, taisytas nesuskaičiuosi. Evangelijos irgi kažin kada buvo užrašytos, po Kristaus nukryžiavimo. O dar vėliau vis atrasdavo nauju šaltinių, kokiose Kumrano dykumose ir vis taisė, taisė...Net ir dabar dar vis randa. Girdėjai tikriausiai apie neseniai surastą Judo evangeliją?
--- Jono, Mato, Morkaus, Luko taip, bet tokios dar nebuvo.
===Kiekvienas to meto valdovas, karaliukas laikė garbės reikalu „prisliesti“ prie šio veikalo, tikslu įamžinti save, bet su didesniu tikslu-valdyti šį pasaulį. Daugiaisiai aišku-Bažnyčios tėvai. Taigi religija- būdas ganyti aveles. Ir ganyti būtent šiame gyvenime, o ne pereituose, ar būsimuose. Nors siela, kaip visi pripažįsta yra nemari. Todėl krikščionybė apie reinkarnaciją kalba per sukastus dantis. Ir manęs jau netenkina pateikiamas Kristaus prisikėlimas, tarsi mano siekiamybė būtų dabar prisikelti iš kapo duobės su plombuotais dantimis ir senu švarku, nelyginant kokiai šmėklai.
Ir tas pasakymas, kur minėjau anksčiau-„žizn dana odna i ejo nado prožyt tak, čtoby nebylo mucitelno bolno...“ yra pasakėlės pradinukams.
---Tai jo, pasikeitė šis pasaulis. Plebėjams jau nepatinka Biblinės pasakos apie obuolį ir gyvatę, sugundžiusia pirmuosius žmones. Jiems reikia naujos intrigos su žvaigždžių karais, kompiuteriais ir ateiviais.
===Negaliu šį kart nesutikt su tavimi. Moters sutvėrimas iš Adomo šonkaulio jau ir mokinukus juokina, nes jie šį, tą žino ir apie genetiką, klonavimą, DNR ir pnš.
O kai pasakoma pasaka apie tris karalius, kurie ėjo į tą pusę, kur juos kvietė Betliejaus žvaigždė, tai jau dabar daug kam aišku ir matyta, jog tai NSO.
---Tai tu nori pasakyti, kad Kristus yra ateivis???
===Tai ne aš, tai tu taip pasakei. Bet Jis veikiau ateivių inkarnuotas , kaip mes dabar suprantame-dirbtinio, ar... apvaisinimo būdu į nekaltos mergelės Marijos kūną.
---Jooooooooooooooo. Čia pasakos ir baigiasi.
Bet tada tu man pasakyk, ar tu pats tiki į Dievą? Užduosiu tokį suktą klausimą.
===Klausimas labai geras. Tikrai geras. Ir galiu atsakyti atvirai tik tau, su sąlyga kad niekam nesakysi. Pažadį?
---O, taip. Galiu prisiekti ir visais šventaisiais, kurių net nepažįstu.
===Tai klausyk įdėmiai, nes daugiau niekada to neišgirsi. Neatsitiktinai šian mes kalbame apie dvasinius dalykus. Tai būdinga mąstančioms būtybėms. Jos nori suvokti kas esą, iš kur atėjo, kur eina ir koks to viso ėjimo tikslas. Ir norom, nenorom atsisuka į Tėvą, kuris aišku kad yra, bet Kurio niekada nematė. (Išskyrus Kristų).
Ar tu esi kada matęs našlaičių vaikų namuose akis, kai ateini jų aplankyti? Kartais geriau būtų to ir nematyti, jeigu dar tavo ašaros ne visos išverktos.
Taip ir čia. Visi mes klaidžiojame patamsyje, nelyginant juodos katės ieškodami tamsiame kambaryje.
Kalbant apie mano paieškas, tai sakau tau, kad aš esu ne šiaip sau tikintis, o įtikėjęs. Tai yra visai skirtingi dalykai. Ir kad Kristus „atėjo“ su kosminiu laivu iš Didžiojo Šuns žvaigždyno kažkurios tai planetos, tos „pasakų knygos“-Biblijos nė kiek nesumenkina. Atvirkščiai, verčia dar labiau gilintis į Ją ir skaityti tada „tarp eilučių“.
---Jo, užkabinai mane su savo išpažintimi. Ir negaliu nesutikti ką sakai, nes Biblija yra labiausiai perkama knyga mūsų pasaulyje.
Bet ją gerai suprasti, kas ten parašyta reikia jau specialių, sakyč teologinių žinių, kad nenuvažiuot į lankas.
===O taip. Tai nėra taip paprasta. Neveltui visokios sektos tą Dievo žodį varto kaip kam naudinga.
---Va čia ir užsirovei. O sakyk, krikščionybė nevartė, nevarto?
===Negaliu nesutikt su pastebėjimu. Biblijos studija yra nesibaigiantis procesas. Bet krikščionybė manau išsikasė sau duobę su inkvizicija, kryžiaus žygiais ir pnš.
---Tai ką daba man daryt?Sakai Dievo nėra?
===Cha, prajuokinai ir mano voveres. Tavęs nebuvo ir nebus, bet Jis Yra, Buvo ir Bus per amžius. Amen.
Tik Jis taip pamilo šį pasaulį ir tave, kuriame gyveni, kad suteikė absoliučią tau laisvę. Ir Jis pats laikosi šio Įstatymo, todėl niekaip nesikiša į tavo gyvenimą. Niekam nieko nesufleruoja ir nenurodinėja. Nors viską mato ir girdi. Tuo gali neabejoti.
---Gal ir taip. Laisvę mes atimame patys sau ir vieni iš kitų.
===Būtent. Laisvę galvoti, kalbėti, mąstyti, gyventi...Mes patys kartais, gavę pinigų ir valdžios pasijuntame dievais ir teisiame kitus.
Kad dievai esame tai irgi tiesa, nes Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą, bet apie tai jau kitą syk.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. gegužės 6 d., pirmadienis, 12:25:49
NESENEKA NELIUCILIJUI XXIII
/slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Mielas drauge, malonu tave vėl matyti. Ir teisingai elgiesi, juk yra pasakyta-šventes švęsk.
---O, taip. Čia tarsi duoklė Dievams, juolab kad Motinos diena, reikšmingumu galėtų jai prilygti.
===Matau iš akių, kažkuo abejoji?
---Ne, nevisai. Tik toptelėjo tokia mintis;
Platesne prasme žiūrint, tai visų mūsų motinėlė-Žemė. Kitaip dar jos vardas Gėja /Gaja/. Tai ir pagalvojau. Negi mes jos vaikai gėjai? Kažkaip susikonfuzijau...
===Dar gerai, kad ne Konfucijus tavo vardas??? : )
---Nežinau, gerai tai ar blogai, bet save galėtume lyginti su ilgaamžiais, nes turime tokį geną. O mūsų motinos veik šimtametės ir dar nesiruošia niekur.
===Gerai pastebėta. Bet kas geriau-ilgai gyventi ir rusenti, ar trumpai- degti ir sudegti???
Iš akių matau, ne to norėjai paklausti.
---Ką jau čia bepaslėpsi nuo tavęs. Pereitą kartą diskutavome religijos tema.
Liko neatsakytų klausimų, tai manau kad tu, kaip neakivaizdiniu būdu esi prisilietęs prie teologinių dalykų, skant-toliau pažengęs, padėsi man tai suprasti. Būtent, apie Antrąjį Kristaus Atėjimą.
Kristus žadėjo sugrįžti dar "šioje kartoje":
„ Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks“, - žadėjo jis savo mokiniams (Mk 13.30), ir mokiniai patikėjo. O Jo kaip nėra, taip nėra.
===Gerai, pabandysiu. Bet bijau kad prieisime iki ateivių temos. O tada, jeigu tau pasakysiu viską, turėsiu tave nužudyti.
---Pala, pala, neskubėk. Nestatyk vežimo prieš arklį.
===Kad geriau suprastum, reikia perskaityti ne tik Naująjį Testamentą, Penkiaknygę, bet ir gnostikus, tesolonikiečius ir dar daug ką, kad nebekeltum sau tokio klausimo. Bet suprantu, tau tai ne atsakymas.
Paulius tai pavadina „paslaptimi“. Jis ne tik tvirtina, kad tai įvyks, bet ir pasako, kokiais kūnais kelsis mirusieji. „Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe“. (1Kor 15, 51–53) Čia Paulius kalba ne apie visą žmoniją.
---Tai jo, žinau. Dvi girnapusės bus atskirtos, vienas bus paimtas, kitas bus paliktas...
===O štai ką sako Raštas: ...„Tos dienos ar tos valandos niekas nežino“ (Mk 13, 32; Mt 24, 36).
Nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas“. „Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat, visa tai išvydę, žinokite, jog Jis arti, prie slenksčio“. (Mt 24, 36.32–33) Sąmoningai Jėzus nepranešė Savo sugrįžimo laiko. Juk tikrai mes būtume linkę papiktnaudžiauti savo atėjimu pas Dievą, žinodami, kad dar daug laiko turime
---Bet iš kur dabar Paulius ir Jonas susigalvoja tokią Tėvo meilės ir šviesos nevertą teigimą, kad iki Jėzaus antrojo atėjimo būtinai turi ateiti dar tas nedorėlis antikristas? Dargi Jonas sako, kad jis jau yra atėjęs.
===Negaliu nesutikti. Juk belzebubas taip pat Dievo tvarinys, kurį Jis mums siuntė, kad mes suprastume kas tai yra blogis, kas tai yra gėris ir atliktume kiekvienas asmeniškai pasirinkimą-su kuo mes?
---Na gerai. Sutinku su tokiu aiškinimu. Bet vis tiek neaišku kada tai įvyks. Taip. Prieš tai bus daug ženklų danguje ir žemėje.
===„Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas“ (Mt 24, 30), pagal Joną Auksaburnį, tai bus kryžius, nešamas šventų angelų ir žibantis lyg žaibas.
Pamačiusios šį ženklą, „visos žemės tautos ims raudoti“ (Mt 24, 30), „dėl jo raudos visos žemės giminės“ (Apr 1, 7), vienos iš pykčio, jog nugalėjo Kristus, kitos tik tada supratusios, buvę neteisios: „paskutinėse dienose jūs suprasite Jo sumanymą“ (Jer 23, 20), dar kitos pamatę, jog joms nebėra vietos danguje.
Pagal apreiškimą šv. Faustinai, prieš ateinant teisingumo dienai, bus duotas žmonėms ženklas: užges visa dangaus šviesa ir bus tamsa visoje žemėje. Tuomet pasirodys danguje kryžiaus ženklas, o iš angų, kur buvo pradurtos Išganytojo rankos ir kojos, eis didelė šviesa, kuri tam tikrą laiką apšvies žemę. Tai bus netrukus prieš paskutiniąją dieną.
Mt 24,33-34 - taip pat, kai pamatysite visus šiuos dalykus, žinome, kad jis ateina, jis jau prie durų! Iš tiesų sakau jums, kad ši karta praeis prieš visa tai vyksta.
---Gerai jau, gerai. Prisiskaitęs tų dogmatikų bandai ir mane čia suvelti. Bet nieko aiškiau nepasidarė. Kur tas ilgo ir laimingo gyvenimo receptas taip ir lieka neatsakyta.
===Tada pabandysiu į tai atsakyti Keturioliktojo Dalai Lamos žodžiais;
„Aš negaliu ištraukti kieno nors iš pragaro realybės ir nunešti juos į nirvaną. Samsaros palikimas, nirvanos ar Budos sąmonės pasiekimas, priklauso tik nuo jūsų pačių pastangų. Jūs negalite niekuo pasikliauti – nei Guru, nei Buda, nei Bodhisatvomis.“
---Tai tipo-dar aiškiau pasidarė. :/ Supratau tik tiek, kad gyvename pragaro sąlygose. Tada geriau apie ateivius pakalbėk, gal nušvis kiek.
===Kad taip nori-prašau;
Evangelistas Lukas aprašo Jėzaus atsiskyrimą nuo mokinių. Manau, kad tai buvo įspūdinga. Tai atsiskleidžia ir žiūrovų elgesyje. „Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas Jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų“. (Lk 24, 50–51) „Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių“. (Apd 1, 9) Toliau Lukas rašo, kad stebėtojams sunku buvo atsitokėti ir patikėti tuo, kas įvyko. „Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: ‚Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate Jį matę žengiant į dangų‘“. (Apd 1, 10–11)
---Dabar pasidarė kiek aiškiau, kad krikščionybė visą laiką slėpė NSO temą ir ateivių egzistavimą. Tikriausiai Vatikane ir paslėpti visi tie liudijimai. O kas tik apie tai prabildavo, tuoj prisistatydavo du vyrai baltais drabužiais ir užvilkdavo taip pat baltą drabužį su ilgom rankovėm, kurias surišdavo mazgu ir išveždavo ten kur ir daugiau tokių pačių.
Žodžiu-stebuklas ant Golgotos ir šv. Alyvų kalno persikeldavo į spec. palatą.
Tai dabar jau aišku, kodėl gojams šventasis Raštas bažnyčiose būdavo skaitomas tik lotyniškai, vėliau lenkiškai. Nes kai tokie kaip tu pradeda skaityti ir suprasti, jiems viskas stoja į vietas ir krikščionybei vis mažiau vietos randasi, nes gėjai fariziejai jau nebepajėgia su Gėja susitvarkyti.
.
Šian aš tau pirmas pasakysiu
-Lik sveikas, kol...

Jietis 2013 m. gegužės 11 d., šeštadienis, 10:54:40
NESENEKA NELIUCILIJUI XXIV
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Mūsų akistata trunka per daug trumpai, kad išsiaiškintumėme visus rūpimus klausimus. Daug kas lieka po neaprašytų puslapių klodais. Bet dabar mūsų laikas, kuris mums priklauso ir mes ji galime išnaudoti tinkamai.
---Šiuom kart mane neramina žmonių santykiai. Turiu mintyje plichologinį suderinamumą. Juk pats žinai kaip sunku būna suvaldyti jaunus, pilnus jėgų centurionus. Jei tai ne karo metas, tai tada jie kaunasi tarpusavyje dėl moters, dėl religijos, dėl dominavimo...Žinau kad nesi profesionalas/psichologas, greičiau karo lauko inžinierius, bet kadangi turi didesnę gyvenimišką patirti ir netgi matematinių žinių, tai ir pagalvojau, kad galėtumei, kaip ir kiekvieną reiškinį aprašyti matematinėmis formulėmis. Tik bėda, kad aš gal nebūsiu pajėgus to įkirsti. Tai tark receptą šioje plotmėje.
=== Tik nereikia perdėti, kaip pasakytų mūsų didžiai gerbiamas profesorius. Pats žinai apie ką kalbu. Ir mesk tą savo liaupsių madą, bandydamas taip prisiplakti ir patraukti oponentą už liežuvio. Kažkaip ne mūsiškai atrodai. Veikiau azijatiškai, su iškreipta šypsenėle į akis, nežmonišku lankstumu, bet laikantis kindžalą už nugaros. Arba, ui, nesakysiu dar kaip kas. Bet kadangi man esi pats artimiausias, sakyčiau sielos dvynys, į antrą pusę panašus, tai leidžiu sau tave ir paglostyti ir reikalui esant nuskalpuoti. Tikriausiai tai vis iš meilės artimui. Ir tai yra labai lietuviška. :/
Bet žmonių santykiai yra pamatinis bendruomenės dalykas ir juos išmanyti yra būtina. Tačiau tai pilnai įkirsti vieno gyvenimo būna per maža, švelniai tariant. Nors stengtis ne tai kad reikia, o būtina. Labai dažnai tai yra išgyvenimo, išlikimo klausimas.
===Žinoma. Nes tai yra gyvenimas. Ir todėl, sakau tau, atsikėlęs ir ryto, susitvarkyk savo kūną, išsivalyk dantis, susišukuok, jei dar turi ką. (Ta prasme ir ant galvos), pasitemk, kaip mokė mus spartiečių mokyklose ir eik į žmones, nusiteikęs nelyginant į mūšį, tarsi tau ši diena būtų paskutinė. Tokia drausmė neleidžia kūnui suglebti, apkerpėti ir pavirsti grindų skuduru, į kurį visi kojas šluostosi.
---Gerai jau, gerai. Bet konkrečiau galėtai. Kaip atskirti du gaidžius, jeigu vienas kito nė po akių pakęsti negali.
===Pirmiausia nekišk jų į vieną narvą. Žmonių suderinamumo reikia paisyti. Aš jau nekalbu apie dviejų su puse metro energetinį lauką apie kiekvieną asmenį, kurio nereikėtų šiaip sau pažeidinėti.
---Jo. Man labai nepatinka, kaip kas stovi kokioje eilėje už nugaros ir kvėpuoja man į pakaušį.
===Pastebėjai tikriausiai, kad centurijose, kur jie gyvena atokiai vienas nuo kito, žmonės malonesni, draugiškesni, kiekvienam sutiktam nukelia kepurę ir džiaugiasi sutiktuoju. Net namų durų nerakina. O jūsų didmiesčiuose, kur gyventojų knibždėlynas, artimiausi kaimynai tame pačiame aukšte nepažįsta ir nenori pažinti vienas kito.
---Nori pasakyti, kad jie pažeidžia vienas kito energetines erdves?
===Būtent.
Dabar imkime du polius, kaip magneto. Arba tiesiog pliusą ir minusą. Akivaizdu, kad skirtingi poliai vienas kitą traukia, o vienodi-stumia. Manau žinai kas tai yra trumpas sujungimas elektrotechnikoje? Lygiai tas pat ir su žmonėmis. Jeigu yra du priešai, tai žinok, kad jie savo charakteriais yra labai panašūs vienas į kitą. Todėl tarp jų vyksta amžinas karas. O jau priežastį visada suranda. Ar tai būtų du kaimynai, kariaujantys dėl tvoros vietos, ar du broliai, besipjaunantys dėl ežios žemės, ar vyras ir žmona, kas dieną praleidžiantys tarsi turgaus aikštėje, ar bušido ringe.
---Aha, pastebėjau. Jeigu šeimoje vienas labai geras, tai jo antroji pusė būna bloga. Tada jie kažkaip vienas kitą papildo, praturtina kiekvienas savo kitokia patirtimi ir kažkaip kankinasi, bet gyvena.
O jeigu abudu, iš šalies žiūrint labai geri, lygiai kaip ir labai blogi, tai ilgai netraukia viename maiše.
===Kaip mūsų liaudis sako-du ožiai ant liepto. Netgi dažnai to paties karingo Zodiako zenklo atstovai, pavyzdžiui šauliai po vienu stogu. Jie gyvena tarsi gladiatorių arenoje. Manau ir savo aplinkoje rastumei tokių pavyzdžių.
---Jo. Su tuo pliusu ir minusu tiksliai apibūdinai.
===Bet svarbiausia-žiūrėk jų užimtumo, kuom jie gyvena, kuom kvėpuoja... Nukreipk jų mintis tinkama linkme. Pasitelk aukštesnius tikslus auklėjimui, tokius kaip, meilė Tėvynei, meilė artimui, moteriai, meilę Visatai ...Visagaliui.
---Labai dažnai dabar apie tai tiesiog nekalbame, arba pasakome iškreiptai. Turiu minty genderizmą? :/
Tada sąmonėje ir pasąmonėje lieka tik kūniški malonumai, meilė turtui, pinigams ir pačiam sau. Nieko sielai.
===Gal narcizus palikime už šio pokalbio ribų.
.
Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. gegužės 21 d., antradienis, 10:21:35
NESENEKA NELIUCILIJUI XXVII
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Mielas drauge, žinau kad tau atsibosta mano po string avimai su šia pus ir ana pus, bet...
---Jo, kaip Pranas`as iš Tundros tave pavadintu mūsų laužyta ir išdarkyta kalba, esi psicho-anal-icikas . Ir ne kitaip. :)
===Nors veikiau tai veidrodžio atspindys. :/ Pasakyk tu jam, kad mažiau į veidrodį žiūrėtų, nes šukuoti ir taip jau nėra ką. Galėtų mintinai tą darbą dirbti.
Taigi. Žodis gydo-žodis žeidžia. Pratęskime tą mintį.
---Kad jau kalbėjome. Kalbėjome ir kad tas Žodis buvo pas Dievą, nuo ko viskas prasidėjo, kaip šauksi, taip atsilieps... ir pnš.
===Taip, bet verta prie to sugrįžti, nes jo reikšmė dar neišmatuota. Pereitą kartą puikavaisi savo arkliuku-mokslinio skepticizmo principu. Kodėl tau šian juo nepasinaudojus?
---Kad taip jau nori, tai prašau.
Apie torsioninius laukus. Nors tai jau irgi aptarinėjome, tik lieka neatsakytas klausimas: „Dievas viską mato, viską girdi.“-Kaip???
===Pats paklausei-pats atsakei. Ir manau kad būtent per torsioninius laukus.
---Na, iš tavęs, nepyk bičiuli, fizikas prastas. Bet tada kalbėjome, jog kiekviena raidė, kiekvienas ženklas, runa jeigu nori ir yra tas laukas , kuris sklinda per Visatą be jokių kliūčių.
===Prastas, neprastas, bet pasakysiu tiek, kad ir tam laukui reikia stiprintuvo, kuo tavo žiniai ir yra pi ra mi dės. Ir kurių yra net Marso paviršiuje.
---Va čia jau sakyč, mezgasi vyriškas pokalbis.
===Kaip ten bebūtų, poetas taip pasakytų:
„Teorija-sausa šaka
Užtad gyvenime
Vaisingas medis žydi...“
---Tavo lyriniai nukrypimai šiuom kart negadina esmės. Bet grįžtant prie temos, prie žodžio. Ne naujiena, kad kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį ir įdomiausia yra tai, kad kaip garbusis fizikas S. Hawkingas
savo teorijoje teigia, jog informacija niekur nedingsta. Net Juodoje Skylėje, kurioje dingsta absoliučiai viskas, netgi šviesa. Tačiau Informacija-NE.
===Ir visa tai kaupiasi, pasipildo Akaši Juostoje, kuri gaubia ir mūsų Žemę. Ir prie kurios sugeba pasijungti ekstrasensai.
Pas mus gi, informacijos reikšmę nusako toks sparnuotas posakis, jog „Su laikraščiu gali užmušti ir musę, ir politiką, ir banką“. Nepaneigsi, pavyzdžių apsčiai turime. Pabandyk iškelti savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą, pavyzdžiui. Pamatysi ko nematęs, išgirsi ko negirdėjęs (apie save).
--- Malonu girdėti tave, neprieštaraujant mano mokslinio skepticizmo principui. Ačiū, mirsiu-nepamiršiu. :)
===Gerai jau, gerai. Tik nemirk, dar nemirk. :)
.
---Tavo turkiškai ruošta kava visada mane maloniai nuteikia.
Tai kaip ten su Melkizadeko buhalterija?
===O, brolau, matau aukštai pjauni. Išsikvėpė tavo skepticizmas? Neregėtą pasažą padarei į dausas? Gal Urantiją palikime kitam kartui. O dabar pasimėgaukime pirtimi, kurią tau iškurenau ir alus lai liejasi laisvai...
Ką gi, brolau „Let`s go“.

Jietis 2013 m. gegužės 28 d., antradienis, 17:58:59
NESENEKA NELIUCILIJUI XXIX
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
---Pratęsiam diskusiją apie fiziką. Juk žinau, kad labiau domiesi ne tais dalykais kurie visiems aiškūs, o priešingais. Noriu užvesti ant kelio...
===Gerai, pakalbam.
---Man neduoda ramybės viena tema. Toks jausmas, lyg ji labai ilgai buvo tarsi pilnas maišas, užrišta. Bet vis kliaujuosi, kad jeigu kas neatriš, tai jis, tas maišas pats praplyš.
===Ką turi minty? Savaime niekas nevyksta. Visur yra logika ir Tvarka, gal tik mums nesuvokiama.
---Aš tai žinau kitą tvarką: "Анархия-мать порядка" (Anarchija-tvarkos motina). : )
Bet dabar kalbu apie gravitaciją. Kiek ilgai mes dar gyvensime, tarsi geležies drožlės prilipę prie magneto? Protas mums jau leidžia suvokti, kad toliau pažengusios civilizacijos yra įveikusios šį barjerą ir sėkmingai keliauja po kitus pasaulius beribėse galaktikose. Ir dar atrodo, kad kažkas labai kontroliuoja mūsų mokslo vystymasi ta kryptimi, kaip ir naujų energijos šaltinių paiešką, kad naftos karaliukai(beje, reptilžmogiai) ramiai sau gyventų. Juk jau yra buvę ne vienas išradėjas ir ne vienas išradimas, kuom pakeisti naftą. Ir tai buvo sėkmingi bandymai, tik staiga kažkur viskas dingsta.
===Lygiai kaip ir dar prieš karą jau buvo išrastas belaidis elektros energijos perdavimo būdas. Bet tylu, ramu.
---Nori pasakyti, kad jau buvo įminta kamuolinio žaibo mįslė?
===Pasakiau ką pasakiau.
Pakalbėkime apie antigravitaciją.
---Na tai skelk viską ką žinai.
===Norėtumei. :/
Kaip žinai, jeigu žinai, karo pabaigoje, vokietis jau turėjo „skraidančias lėkštes“, tik kažkodėl jomis nepasinaudojo ir leido sau pralaimėti karą. O pats su savo patikėtiniais pasitraukė į Karalienės Mod ekvatoriją, Antarktidoje, kur ilgai ir laimingai gyveno šiltose oazėse po ledynais. Kaip teigia informuoti šaltiniai, Hitleris ten pasilaidojo 74-siais mūsų amžiaus metais.
---Tai kieno dantis tada gaisravietėje rado rusai po karo? Negi tai eilinis melas liaudžiai?
===Daug svarbiau ir įdomiau kodėl ir kas neleido jiems laimėti karo. Nors tiesą pasakius, pralaimėjusysis gyvena geriau už laimėjusįjį. Kažkoks nonsensas. Tikriausiai tokia buvo kaina. Žmonija dar nesubrendusi antigravitacijos erai.
---Tai aišku kas laimėjo, torniečių generolas Šaltis. Panašu, kad šį mūsų pasaulį dalinasi torniečiai su reptiloidais, iš Žemės gelmių, kurių daugiausia ir skraido mūsų padangėje su savo `lėkštėmis`. Žemės ašigaliai jiems yra vartai .
===Palikim tai. Geriau grįžkime prie fizikos.
Gal vertėtų mums atnaujinti tuos eksperimentus? Juk atrodo taip netoli esame iki šio Gordijaus mazgo perkirtimo?
---Toli, netoli, bet pats tik ką sakei, kad galime išlėkti į orą, kaip ir mr. Braunas su savo motociklu varomu vandeniu, užgyventu visu turtu, giminėmis ir artimaisiais, kad niekas niekada nedrįstų apie tai net pasvajoti.
=== Tada kalbėkime apie gamtą. Yra sakoma-stebėk, tyrinėk gamtą ir darysi mokslinius atradimus. Pavyzdžiui toks paslaptingas reiškinys kaip tornadas, mūsiškai-viesulas. Juk tai akivaizdus antigravitacinio reiškinio įrodymas, kada pakeliami nuo žemės sunkiausi traktoriai, kaip šieno kupeta išardomi statiniai, netgi mūriniai. Nekalbu jau apie lietų lyjanti žuvimis, kada toks viesulas praeina virš vandens telkinio.
---Jo, yra buvę, kad ir pinigais lyja. Tikriausiai užtaiko ant kokio pakasto lobio ir susiurbia. Čia jau kaip pasakose, kada riestainiais lyja.
===Nesijuok. Pasakose daugiau tiesos, nei tavo rašytame, perrašytame, nusirašytame istorijos moksle. Tik mokėk skaityti.
Tai štai. Buvo toks vo kietas Šaubergeris, kuris tornado paslaptį įminė. Jo sukurti antigravitaciniai varikliai ir skraidino tas jų “lėkštes”. Tik kaip sakiau, KAŽKAS uždėjo tam-VETO.
Yra pasakyta-“Kaip danguje-taip ir žemėje.” Ir ten vyksta arši kova dėl įtakos sferų, kur dažnai mūsų planeta yra jų poligonas.
---Ką tuom nori pasakyti?
===Ogi tai, kad kitos ateivių civilizacijos, ne tiesiogiai, bet primigtinai mums pasakinėja ką mes turime daryti. Jų paliekami ženklai ir piešiniai javų laukuose ir ne tik yra akivaizdus to įrodymas. Juose aiškiai gali matyti to paties Šaubergerio variklio veikimo principą, kaip turbina, besisukdama prieš laikrodžio rodyklę, tarsi spjaudo vandens `šaratus`, kurie taip pat besisukdami ir sukuria tą antigravitacinę erdvę, kuri mūsų atveju yra tornado viduryje. …
Modeliuokime, palyginkime Makro ir Kikro pasaulius, Saulės sistemą su skriejančiomis aplink planetomis ir atomo sandarą, su elektronais apie branduolį. Viskas yra labia panašu, tarsi trikampių panašumo teoremoje ir tuo pat metu, nesibaigiančiame judesyje.
---Jo, jo, kaip tavo eilėraštyje “Fizika”.
Hm? O tai kaip mėnulis?
===Geras klausimas. Kaip žinome, jis yra dirbtinės kilmės. Kažkoks Protinguolis labai pasistengė, kad mes čia turėtume palankias gyvenimui sąlygas. Ne veltui Žemė yra Dievų rezervacija, o mes –gležni Jų daigeliai.
Bet su tokia `vandenine` antigravitacija Visatos šaltyje nepaskraidysi. supraskime juk tai tik vienas iš būdų ją sukurti. Svarbiausią yra pradžia. Paskui įvyks šuolis.
---Čia jau kažkas panašiau į legendinius skraidančius Dievų vežimus-vimanas.
===Svarbu pats procesas. Svarbu iš mokyklinių vadovėlių išimti tą melą, kaip ir melą, jog labai sudėtinga vandenį išskaidyti į vandenilį ir deguonį, nes tam reikia labai daug elektros energijos, kurios mes neturime, maždaug.
Bet tai mums pavyko nesunkiai jį skaidyti auto akumuliatoriaus pagalba.
Viliuosi, kad neužilgo kažkam tai bus DUOTA ir žmonija garbins kokį naują “Stiveną Polą Jobsą“, tik ne kompiuterijos, o antigravitacijos srityje.
---Tai ko tu nori? Juk mes gyvename trijų, keturių dimencijų liuciferiniame pasaulyje, kur melas yra pagrindų pagrindas.
===Negaliu nesutikti su tavo praregėjimu. Tik kiek mums jo reikia? Jau per pakaušį veržiasi tas perteklius. Kažkada gi, tu ri bū ti to ga na.
.
Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis, 09:05:19
NESENEKA NELIUCILIJUI XXVIII
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Turiu vertą mūsų pokalbio temą, kuriai vis neturime laiko.
Pereitą kartą mėgavaisi pirtimi, kurią tavo garbei iškūrenau. O tu žavėjaisi ir gyrei. Tai noriu tau priminti, nes žinau kad žinai, tik tiesiog primiršai. Tai ir sakau, kad laikas nuo laiko turime atsigręžti atgal ir teisingą patirtį užfiksuoti atmintyje, kurią išminčiai mums yra palikę.
Ir ką gerb. orakulas Seneka apie tai kalba? „Kam man tie karšti purvai? Kam man tos prakaitą varančios pirtys, kuriose sausas oras iščiulpia kūno drėgmę? Tegu visas prakaitas išeina dirbant.“
Ar ne aukso vertės žodžiai?
---O dabar laikykis, kontraargumentuoju.
Ar pamiršai užrašą ant konclagerio vartų-„Arbait macht frei.“ ? (Darbas jus išlaisvins. Vok.)
Ar jis išlaisvino ten kurį nors? O gal išlaisvino tuos kurie amžino įšalo zonoje, be maisto, apavo, rūbo traukė iš užšalusio Lenos, ar Igarkos tinklus su žuvimi, kurios čia pat visus ir viską užšaldydavo ir vėl tekdavo kapoti storiausią ledą, nes liks visi alkani ir mirs iš bado? Tai neregėtas cinizmas ir panieka Žmogui, kad jis privalo dirbti tokius darbus, tokiomis sąlygomis. Užtai ir daugelis ieško galimybių ir būdų turėti baltas apykakles ir išpucintus nagučius.
===Tai pats ir patvirtinai, kad tai buvo taip išreikšta panieka Žmogui. Bet ne darbui, kuris kuria visiems gerbūvį.
Kaimyninėje, toliau pažengusioje Civilizacijoje, fizinis darbas yra didžiulė privilegija kiekvienam, nežiūrint kokias pareigas tu beužimtumei. Ten ir didžiausias valdininkas dirba fizinį darbą bendruomenės labui ir tai nelaikoma kokiu tai pažeminimu. Ten net nekyla kitoks klausimas, nes tai yra garbės reikalas ir trečią dalį darbo laiko tam skiria. Pas mus gi, daugeliui atrodo jog tai žema. Tegul tokius darbus dirba be išsilavinimo, juodadarbiai. Tai pasakysiu tau, kad tos tautos, kurios laikosi tokios nuostatos, jų tarpe daugiausia ir išsigimimų.
---Na, na, pasakok, pasakok. Tai kur taip Ten, kokioje planetoje?
===Sakiau jau, netrauk už liežuvio...
Tokia jau mūsų visuomenės sankloda, kad neliko nieko kito, tik interesai. Interesai tarp tautų, valstybių, klanų, partijų... Iš to ir pasekmės. Kiekviena grupė, klanas „sukala savo kuoliukus“ , kad galėtų kitus valdyti ir iš to turėti naudos. Tada visuomenė gyvena keistokose sąlygose, kurios priimamos kaip norma.
---Būti sveikam, tai reiškia filosofuoti. Bet šian aš tam nenusiteikęs, tad kalbėk suprantamiau.
=== Tada kalbėsiu palyginimais. Mes abu stengiamės neapleisti savo kūno, tad laikas nuo laiko jį mankštiname, kai kiti, tuo tarpu eina į Areną kitų stebėti kaip šie yra išsimankštinę. Bet alegorine prasme, visi esame kiekvienas savo gyvenime sportininkas . Visi mes tampame tarsi slidininkai slalomo trasoje, kur gyvenimas vyksta leidžiantis nuokalne tarp sukaltų kuoliukų, vėlevėlių, lyg šlaito papėdėje mūsų lauktų laimės, ar aukso puodas. Bet apačioje vėl tas pat, naujas pakilimas. Taigi visas gyvenimas prabėga laviruojant tarp tų kuoliukų, kad išgyvenitumei, išliktumei.
---Nori pasakyti, kad jau per daug tų kuoliukų?
===Kiti nelaviruoja. Tiesiog ritasi žemyn, iki dugno.
Žmogus nuvertino Darbą. Neteisingas atlygis jį diskredituoja. Tada žmogus save, savo gebėjimus, laiką jau neparduoda. Kitaip, tai jau lažas, vergovė. Bet visi nori dabar tik kalti kuoliukus su mintimi: -„Kuo geriau Jūs dirbsite-tuo geriau Mes gyvensime“.
---Na, nesakyk, nesakyk. Visi žinome, kad darbas pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
===Tai tada paklausiu: O koks tavo šalutinis pragyvenimo šaltinis?
---Tu vis bandai mane suvelti.
===Tai kad ne. Tu pats susivėlei.
---Jeigu nori, tai ir tau pasakysiu atvirai, jog klausti tokių dalykų yra neetiška. Suprantu geležies amažiuje, oi, ne, tas jau buvo. Plieno amžiaus,{kuriame grūdinosi plienas, vadovaujant Stalinui (Сталь.ru)} amžiaus milicininkas, kai tave sustabdo vadeliojant, pirmiausia paprašydavo teisės tam vairavimui, o paskui klausdavo-kur dirbi, su tikslu gal jam ką gero, naudingo pasiūlysi, kad „nematytų“, jog tavo žibintas aprūkęs, ar vežėčios nenuplautos.
Dabar reikalai pasikeitę, bet tas netaktiškas klausimas iškyla dar ryškiau. Koks tavo reikalas kur aš ir kuom dirbų? Gal aš esu kontra (kontrabandininkas)? O gal aš dirbu valstybės saugumo aparate? O gal gyvenu iš pašalpos, o gal..? Bet kuriuo atveju būk tikras, aš tau papūsiu dūmų į akis, kad atsiknistum.
===Brolau, nesikarščiuok. Man tai visai nerūpi. Na ne tai kad visai, bet aš svetimų pinigų neskaičiuoju, nes žinau, kad niekada jų nesuskaičiuosi. Tai ar verta dėl to gaišti laiką? Bet ir tūlam sutiktam senam pažįstamui, buvusiam bendradarbiui, ar šiaip pakeleiviui, neužduodu tokio klausimo-kaip gyveni? Ir jam į tai atsakau – o kaip tau atrodo?
Tiesiog pasižiūri į žmogų ir matai kaip jis gyvena. Jo apranga, batai, kitos detalės, o ypač veidas apie tai viską pasako.
---Nu jo, face control.
.
Liekam sveiki

Jietis 2013 m. gegužės 31 d., penktadienis, 10:32:19
NESENEKA NELIUCILIJUI XXX
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
===Mielas drauge, matau esi dideliame paklydime. Beje, kaip ir daugelis.
Knygas skaityti reikia, geras knygas.
---Na nesakyk, nesakyk. Pats žinai kokią aš turiu biblioteką. Daugelis man pavydėt galėtų. Tiesa, tai daugiausia techninė(bet kažkodėl vadinama literatūra).
===Ne knygų kiekybėje esmė. Užtenka turėti ne daug, bet gerų.
---Cha. Anądien užėjau į knygyną nusipirkti dar knygos. Pastebiu kad tai tampa jau manija. Manija kaupti knygas, kurių taip ir nespėju perskaityti. Vis atidėlioju sakydamas, jog daug skaitysiu, kai išeisiu į užtarnautą poilsį.
===Bet tada, žiūrėk, ir akys jau nematys.
---Ne apie tai norėjau pasakyti Cha.
Labai visi nustebo, o ypač knygyno darbuotojos, kai vienas keistuolis panoro nupirkti knygą, kuri yra pati sunkiausia . Tiesiogine to žodžio prasme. Ir tavo voverės būtų juokais prapliupę, išgirdę tokį norą.
===Hm? Tikrai keista kokiam tikslui to prireikė. Juk ne musėms traiškyti?
Nors nieko čia keisto, kai pagalvoji. Keistuolių pilnas svietas. Knygynai reaguoja, o spaustuvės tenkina visokias užgaidas. Dabar gali nusipirkti labai gražiai įrištų knygų, bet jos tuščiais lapais. Tokios yra snobų užgaidos, kad turėtų kuom papuošti savo namų interjerą. Knygų skaitymui jie neturi laiko ir poreikio. O gaila. Juk visa tiesa knygose surašyta.
---Gal ir surašyta, bet pabandyk, žmogau, susigaudyti visoje toje rašliavoje.
===Tai jau taip. Mokyklose mokina iš išprievartautos istorijos vadovėlių, o literatūros pamokose verčia studijuoti ne pasaulinę, o okupantų klasiką ir partijos suvažiavimų medžiagą. Bet kaip sakau, viskas jau senų seniausiai surašyta, tik reikia teisingai pasirinkti.
Dabar apie tavo paklydimus aptarinėta tema iš serijos-„Arbait macht frei“.
---Nu tai kas tau čia nepatinka?
===Ogi tai, kad skaityti reikia Jobo knygą ir ten yra atsakymas.
Pagrindinis klausimas-iš ko išlaisvins darbas???
Išlaisvins iš nuodėmės.
---Bet mes ir dainas apie tai dainuojame, maždaug:
„Marija, Marija, skaisčiausia lelija...
Mes klystantys žmonės, maldaujam malonės...“
===Dirbti reikia, o ne ištiesta ranka vaikščioti. Kokį pavyzdį jaunimui rodote? Ankčiau dainuodavote-„Man nereikia šokėjėlės, man tik reikia audėjėlės...“. O dabar visi tik veržiasi į viešumą su šokiai pokiais, dainomis ir visokiomis kūno apvalumų ir papilvės pramogomis jau net nuo vaikų darželio. Užrūstinsite Dievus , prisišauksite Antrosios Pompėjos su savo paleistuvystėmis ir iškrypimais.
---Gerai jau, gerai, neputok čia. Papasakok ką ten tas Jobas.
===Nuodėmė prasideda nuo dviejų dalykų: nuo tinginystės ir nuo regėjimo.
---Čia dabar? Ir tu skaitai tokius paistalus?
===Nesikarščiuok, filosofuok. Laisvo laiko perteklius priveda prie paikų minčių, kurių turi ir karaliai. O tada, kaip ten rašoma, karalius PAMATĘS gražią moterį, panoro ją turėti, kuri nuo jo ir pastojo, nors toji moteris jau buvo užimta. Jos vyras, generolas to paties karaliaus kariaunoje. Ir tai karalius žinojo.
---Čia apie mūsų karalių Kęstutį?
===Ne mūsų, bet karalių . Visi jie vienodi. Platonas buvo teisus , sakydamas, kad „Visi karaliai kilę iš vergų ir visi vergai-iš karalių.“
Tai va, kad viskas neiškiltų į viešumą, karalius nutarė nužudyti tą generolą. Aišku, svetimomis rankomis. Taip ir klimstama į nuodėmes vis gilyn.
---O tai kas čia tokio? Kaip kaimyninėse gentyse kalbama: „Oho skolko nado ubit liudei, čtoby stat generalom. Oho...“ . Kas jau kas, bet jie tai tikrai žino kaip juos siuntė į pražūtį po šešis su vienu šautuvu, vadovaujant generalisimus. Viskas teisinga. Ką pasėji-tą ir pjauni.
.
===Jeigu vadovausiesi principu-„Kuo daugiau Jūs dirbsite-tuo geriau Mes gyvensime“, Tai taip ir pabaigsi, kokioje dujų kameroje, kurios dar nebuvo.
---Jo, girdėjau kad tai ginčitynas klausimas su tomis dujų kameromis. Kaip ir su tais išrūkusiais šešiais milijonais, kai jų iš viso buvo tik du. Neatliktų darbų prirašinėjimas -normalus dalykas statybose, t.y. masonerijoje.
===Visada tave perspėju -atsargiau su tais milijonais. Pamiršti kaip mano draugas Jonas, kuris vis galvojo, kad ji myliJoną, o pasirodė, kad Petrą. :)
---Jo, jo, gerai čia, autentiškai užlankstei. Nei pridėt-nei atimt. Bet ...
===Tai štai. Jeigu pavyzdžiui, tu nieko nedirbi, o gyveni tik, sakykime, iš palūkanų ir dar gerai gyveni, tai žinok, kad niekas amžinai nesitęsia. Nesukurdamas jokios pridėtinės vertės, tu tiesiog parazituoji toje visuomenėje. O kaip visuomenė elgiasi su parazitais? Dichlofosu, dichlofosu ir basta.
---Tu apie pogromus? Jo, žinome apie kokią išrinktą ir pasiprivilegijavusią tautą čia kalbi. Bet tada atsakyk man, užduosiu tokį suktą klausimą, o tai ką darysime su bankais ir bankininkais? Nori pasakyti, kad vėl iš visų viską atimsime ir padalinsime po lygiai? Ten mes jau buvome. Ura.
.
===Noriu pasakyti šiuom kart-LABANAKTIS. :)
.
.
Jobo knyga – yra viena Šventojo Rašto (Penkiaknygės, Toros) kny

Jietis 2013 m. birželio 3 d., pirmadienis, 09:15:48
NESENEKA NELIUCILIJUI XXXI
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Tu vis leidi sau moralizuoti visus, pamokslauti, bet šian pakalbėkime apie tave. Kas tau suteikė tokią teisę?
===Aš dalinuosi. Dalinuosi su tavimi, tikėdamasis, kad ir tu pagaliau atsiversi.
---Bet apie tave dabar.
Savo poezijoje save vis lygini su laivu, kuris skrodžia gilius vandenis, stringa seklumose, ar tiesiog stovi gimtajame uoste prisišvartavęs prie krantinės ir postringauja, inkarus nuleidęs. Žinant tavo neramią sielą, nemanau kad linkęs ilgai užsibūti, nes žinai, kad ir uoste laivai skęsta.
===Aha, kaip "Meridijanas". Tai kur siūlai leistis?
---Dabar tu man primeni Aleksandrijos laivyną, kuriam leistina (kai kitiems draudžiama), plaukti išskleidus viršutinę burę, nes aukštesniuose sluoksniuose visada vėjas stipresnis ir tokie laivai greičiau plaukia už kitus. Tai pašto laivai. Miestelėnai iš tolo , pamatę laivą su išskleista viršutine bure, supranta, kad tai laivas, plukdantis jiems laiškus iš artimųjų, todėl visi, tekinomis bėga į uostą jo pasitikti.
Tai daba man pasakai-kokią žinią neši pasauliui šiuom kart?
===Kaip visada-Tikėjimo žinią.
---Nu, nu? pridurk dar kad viltis-durnių motina.
===Mano pasaulis laikosi ant trijų banginių: Tikėjimo, Vilties ir Meilės.
---Gerai. Tai tada kuom grįstas tavo tikėjimas, kad jau taip?
===Aš esu tiesiog įtikėjęs. O tai nėra tas pat kas tikintis. Tai šią žinią ir nešu pasauliui.
---Ir kuom grįstas tas tavo įsitikinimas? Pasakok viską ką žinai, arba užtilk amžiams, maždaug.
===Juk susitarėme, kad tu apie mane kalbėsi.
---A, jo. Pastebiu, kad leidi sau filosofuoti. Vadinasi esi sveikas, vadinasi tavo siela sveika šiuom kart tavo sveikame kūne. Kai susirgsi kokia liga, žinosiu kad Dievai, per Karmagedoną bando tave paprotinti, sustabdyti, ar kitaip suvaržyti tavo galias, kad atsikvošėtumei. Tai pagal tai ir spręsiu kas pirmas susirgs-tu ar tavo priešas ir kas teisusis.
===Gerai pastebi. Dievas veikia ir per žmones, tokius kaip tu. Jeigu tu mane žeidi žodžiais, it rimbo kirčiais, vadinasi aš to nusipelniau.
---Tu čia labai neįsijausk į savo olimpinę ramybę. Mano žodžiai tau tik saldainiukai. Lauk pipirų iš savo aplinkos. Žinau kad pamazgų kibiras jau pilnas ir laukia kada tik pasirodysi. Žinau ir tai, kad tie vorai, kurie rezga tau tinklus, patys yra labai nelaimingi, ligų ir visokių nelaimių apsėsti.
===Sakei apie tikėjimą kalbėsime.
---Tai jo, klok viską.
===Ne, tai tu klok viską ką žinai.
---Kad suprasčiau, kaip ir mokinai mane, stengiuosi gyventi su palyginimais. Tai pastebiu nekurį tavo panašumą su Jobu, kuris aprašytas Senąjame Testamente, kitaip sakant-Toroje. Tai dėl to ir baiminuosi dėl tavęs, nes suprantu, kad Dievai tikrins tavo įtikėjimą, kaip ir Jobo . Net baisu pagalvojus, kokie išbandymai tavęs laukia. Gi, Dievas leido velniui jo atžvilgiu viską, tik su sąlyga-nenužudyti. Taip ir buvo. Prarado Jobas savo vaikus, visus artimuosius, savo namus, gyvulius, piemenis ir turtus. Palėgo, pūlingomis žaizdomis apteko kūnas, o kvėpavimo kanalai ir organai vos leido įkvėpti tyro oro.
Tačiau jis atlaikė visus išbandymus, kaip Kristus ant kryžiaus, vis kartodamas-„Tėve, kodėl mane apleidai“. Ir tada Dievas jam gražino viską ir su kaupu. Daug dar vaikų jis susilaukė ir šimto šešiasdešimties metų.
===Iš šalies, paklausius tavęs, atrodo kad tu kažkokias pasakas man seki. Bet taip nėra. Viskas kartojasi, tik ne taip, o panašiai.
Kada jau daug nugyveni, pradedi suvokti šiaip bet kam nesuvokiamus dalykus. Tada pamatai tą visą Dievo apimantį pasaulį, pamatai kaip jis veikia per žmones, per angelus, per mirusiųjų velęs, per...
---Čia dabar? Kokias dar vėles? Tau jau vaidentis pradeda? Susirūpink. Pradėsi dar apie baltus arklius postringauti? Fu...
===Ką tu galvoji apie mane, tai ne mano reikalas. Aš sakau ką aš galvoju ir žinau. Ir tą žinojimą suteikia mano patirtis.
Kalbėjome jau apie tai, kad vyrai galvoja, jog jie renkasi žmonas. Bet yra kitaip-žmonos juos išsirenka. Mano atveju-dar kitaip. Nei aš, nei mane išsirinko. Jos amžinaatilosi motina jai mane tiesiog parinko, niekam to nė neįtariant. Ir gyvenimas tęsėsi. Viskas buvo gerai kol...
---Nu, nu? įdėmiai klausome?
===Bet kada Juos išduodi, jie parodo savo galią, nusivylimo ženklus. Bet ne tiesiogiai, vėlgi per žmones. Tada gali ir į tavo namus ateiti vagys ir išnešti visas jų relikvijas, visa kas įgyta neteisėtai, kitai pusei nepadarydami jokios žalos, taip aiškiai užbrėždami brūkšnį. Šitai gali suprasti ir suvokti žinantis.
---Verta apmąstymų tavo patirtis. Nori pasakyti, kad niekas šiaip sau nevyksta? Visur yra priežastingumas ir pasekmė?
===Taip, tai dėsnis. Priežasties ir pasekmės dėsnis.
.
Gal pakaks tuom kart?
Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. birželio 5 d., trečiadienis, 08:54:23
NESENEKA NELIUCILIJUI XXXIV
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Kad jau prakalbome apie litiką, pratęskime pokalbį dar nešvaresnę temą, apie tai kas yra po litika. Juk jai irgi yra pajungti visi, nori to kas, ar ne. Jeigu religija-karas už sielas, tai politika- dėl įtakos sferų, teritorijos, išteklių. Taip transformuojamas pasaulis, net ir brutaliausiais metodais, vienas tautas išaukštindamas, kitas pažemindamas, vienas teritorijas suspausdamas, ar visai ištrindamas iš žemėlapio, kitas išplėsdamas. Ir pats matai kas liko iš tavo karalystės didybės. Iš aukštai, labai aukštai žiūrint į Žemę, tai amžinas karas skruzdėlyne.
---Jo, tikriausiai Dievai mus baudžia už kažką. Tik klausimas-už ką? O gal tokiu būdu tik populiaciją reguliuoja? Jau gi, tų skruzdėlių veik aštuoni milijardai, Žemelę reikia gelbėti, kol su savo civilizacija ir savo atomais nesuplėšė Jos į gabalus.
===Čia ilga istorija. Šiuom kart apsiribokime. Bet kai ką reikia prisiminti, nes kas nežino savo istorijos, lieka amžinai vaikais.
---Apie kokią istoriją kalbėsime? Pats sakei, kad ji jau n kartų išprievartauta, išniekinta, draskyta, perrašinėta, pagal vis kito užkariautojo paliepimus. Mano karalystei ne du šimtai metų, kaip kokiai Amerikai, žymiai daugiau.
===Kas buvo, tai buvo, bet žiūrėkime ką dabar turime. Ogi nieko naujo po šia saule, tik įtakos persislinkę, užsimaskavę. Taikiu keliu išsikovojai nepriklausomybę, bet brutalumai nesibaigia, nes viskas vykdoma rafinuočiau. Šėtonas gudrus ir blogio imperija niekur neišgaravo. Tik trojanai ir virusai jau jūsų pačių galvose tą darbą dirba. Kalba tavo kalba ir neva tavo paties lūpomis.
Nieko naujo po šia saule. Dar kryžiuočiai grobdavo jūsų kunigaikščių vaikus, išplaudavo jiems smegenis ir permesdavo atgal, kad šie griautų valstybę iš vidaus. Lygiai tas pat vykdoma ir šiame, kaip sakiau plieno amžiuje, tik jau kitų, nuo rytų.
---Gali man šito neaiškinti. Pats augau su tokiais, neva tremtinių vaikais. Mačiau kaip jie karjerą darė ne žvyro karjere, prisidengdami aukos skraiste. Kuriuos asmeniškai pažįstu, galiu drąsiai teigti, jog tai jie dabar iš sakyklų skelbia-„Maištininkas žuvo, šlovė drakonui“. Dabar tikrai jau man jų gaila, nors gailesčio gal man pačiam daugiau reikia. Tik aš nebūsiu aš, jeigu šito tikėčiausi ir laukčiau.
Deja, svarstyklės Sąžinės nenaudai.
===Gyvenimo patirtis tau padeda . O ką galvoti naujai gimusiems? Jiems dabar jų pačių kalba atėjūnai kala savo tiesas. Pasižiūrėk atidžiau, nuo politikos iki pramogų pasaulio jie diktuoja jums madas ir orus užsako. Jų vardai ir pavardės juos dar išduoda, bet ragina jus būti tolerastais, liberastais ir kitokiais rastais. Šiame globaliame pasaulyje gali išlikti tik tokie, nes visi kiti-teroristai, anarchistai, nacionalistai... neįsipaišo į Naujo Pasaulio Sandaros rėmus. Kaip matai, nepalankūs vėjai ne tik iš pusryčių kraštų, pietų, bet ir vakarienės. Tai tokiu modifikuotu pašaru dabar esate maitinami, su gimtosios kalbos prieskoniu. Darosi vis sunkiau atskirti kad draugas, kas priešas, kas savas, kas svetimas. Tik kaip Rašte yra parašyta-„Juos atpažinsite iš jų darbų“.
---Bet suprask, bar kodas neturi tautybės.
Nors gal ir turi. Pamąstykime ...
===Apie aukso veršį kitų syk.
.
Tiek šiam kartui apie dumblą, bla, bla.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. birželio 7 d., penktadienis, 11:03:48
NESENEKA NELIUCILIJUI XXXVI
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Nepyk bičiuli, bet tu man jau pradedi atsibosti su savo išverstos kojinės į prizmę požiūriu. Jeigu mūsų kumyras Seneka vis kalbėdavo apie dorybes, tai tu kaip jo antipodas-priešingai. Bet svarbiausia-niekaip manęs neįtikini. Bergždžias tavo triūsas, brolau. Eitum geriau šieno ravėt, nepostringavęs.
///Tikrai. Veikia jau trečios dienos svečio sindromas. Per ilgai užsibuvai, jeigu ką. Visa laimė, kad galiu tau tiesiai į akis pasakyti ką galvoju. O galvoju šiuo kart nekaip. Bet tai ir gerai, nes kitu atveju, turėčiau pats ryti tas karčias piliules.
---Neapsimesk man švyturiu. Atsibodai su savo tomis anapusybėmis, astralais/australais ir libanietėmis. Nėra su tavimi jokio vyriško pokalbio net apie moteris. Tai ko norėt kad pakalbėtume apie vynų rūšis, ginklus, pagaliau žirgų veisles? Įsikliopinęs tuos savo trakėnus ir žemaitukus, daugiau nieko nei girdėt, nei matyt nenori.
///O tu po mano sočių pusryčių elgiesi kaip prerijų mustangas, Prževalskio balsu žvengdamas ir dediesi Hanoverio milžino ir arabų eikliojo mišrūnu. Dar orą `kilmingai` gadindamas ir riaugėdamas prie stalo. Tfu...
Ir ką ten su tavimi apie moteris šnekėti? Jei kalbame apie plaukus, tai tavo basai galvai vaidenasi tik plaukuotos kojų pažastys. Ir iš vis, jei kokia kalba, tai tau postringavimai, po stringais. Eik tu gal numigti prieš kelionę su savo visa centuriono apranga, kaip visada ir akmeniu po galva, kaip visada. Ir galvok, kad aplinkui vien priešai, nes užmigęs, gali nepabusti, o pabudęs- neatsikelti.
---O tu tada eik į savo buduarus, krisk į plunksnų patalus, kaip koks neapsiplunksnavęs viščiukas. Dar savo kūną išsitepk kvapniaisiais aliejais, kad plunksnos geriau laikytųsi. Turėčiau video kristalą, įamžinčiau ir visiems parodyčiau savo centurijose, koks ištyžimas apima žmogystas pilvo vergus.
///Ir tu miegodamas nenusiimk savo šarvų, kaip visada. Tikrai gerai atrodai, kaip svogūnas.
Bet tai tikrai gerai, nes išlukštenus, perpjovus, paskleistumei tokį „aromatą“, kad visos mano sugulovės išsilakstytų.
---Nevarinėk man čia Snikers reklamos, maždaug-„Kas norėtų kvepėti kaip tu?“ Eik ir toliau mirk savo SPA baseine, gal atgal į ropliažmogį pavirsi. Toliau burbuliuok burbulinėse voniose po svingerių orgijų. Dar paprašyk, kad geišos jas šampanu užpildytų. Gal visai suminkštės tavo smegenėlės, ištirps momenėlis ir galiausiai gėdingai nugaruosi ir užsikapsuliuosi kaip marinuotas agurkas statinėje.
///Paprašyčiau nuo manęs laikytis atokiau, nes nepadės nė tavo ginklų arsenalas, kuriais esi apsikaišiojęs. Ir iš visų mano gerbiamiausia-katana gali padėti tau atlikti sepuku, mano rankomis, jeigu ką. Nereikės jokio ypatingo ritualo, su eiliuotų nesąmonių rašymu prieš tai ir nusilankstymais savo susikurtiems dievams. Tai bus greita ir minimaliai skausminga. Nors kaip pageidausi? Galiu ir ilgiau su katana tavo viduriuosna hieroglifus paišyti.
---Nu, nu ? Neįvertini mano treniruotumo, ginklų valdymo meno ir aršumo. Gali nespėti net apie tai dar kartą pagalvoti, kaip iš mano jumi, ar baleto paleista strėlė, kaip bitės geluonis, be didelio skausmo atims tau amą ir parklupdys ant kelių prieš mane. Ir tada tavo visi Tai Kvan Do spalvoti dirželiai, iki pajuodavusio, suplevėsuos mano garbei.
///Nejuokink mano voverių.
-`Su ilgu, kreivu lanku jumi
Pamokins japonas mumi `.
Norėtumei. Eik dar trenituotis, daužydamas savo Džiudžitsu duris krumpliais iki kraujų, skaldyk plytas plaštaka ir alkūnėmis, bei lankstyk ietį, kitą galą įsmeigęs į savo penktą čakrą. Dar nepamiršk savo galvą patrankyti į grindinį. Sako sužvaigždėjama.
Bet ką čia su tavimi kalbėti. Net nežinai kur toji penktoji randasi. Visas tavo tobulumas apsiriboja pirmomis dviejomis.
---Įsivaizduoji kad esi jau nušvitęs, kaip toji pasifotošopinusi Trojanka, iš serijos-„...Orbi torbi, šmiki, šmaki“?
Bet ir kaip tu man šian nebepatiktumei, vis tiek kaip buvusiam, gal dar esamam ir būsimam draugui patarsiu, jog laikytumeisi bent per lanko šūvį nuo tokių, kurie deklaruoja; -„ Jei nori įveikti priešą, susidraugauk su juo, o paskui įveik,( nustumk nuo uolos) „ maždaug, kaip savo vizijose esi regėjęs.
///Gali čia nesiseilėti. Ką aš savo vizijose regiu, ne tavo reikalas. O Napaleono kompleksais apsikrėtusių, sielos ligonių , iš paslėpsnių sektos man pavyzdžiu nestatyk. Pasakysiu ir tau, kad jeigu nenori priešo per arti prisileisti, tai ir negalvok apie jį.
Bet ir nepamiršk.
---Tai ir tu čia nepamokslauk, nenurodinėk man kaip priešui žarnas apie kuolą apvynioti, ar leisti jam pačiam išsivynioti, kaip galvą nukirsti ir kuom. Mes, centurionai, alergiški visokiai makarenai kaip tavo ir nepasiduodame hipnotizuojančiam smauglio, ar kitokio šliužo žvilgsniui. Užtai mūsų prabangos eksesuarai yra iš geriausios gyvatės odos, o žvėrių yltys atstoja mums jūsų smaragdo vėrinius.
///Eik iš čia, barbaras. Vėl šv.Inkviziciją pažądinsi iš gilaus miego. Nenoriu tavęs nei girdėt, nei matyt, kaip ir visi mūsų kailinių žvėrelių mylėtojai.
.
Get Out Of here.
Bet matau nesupratai, tai pasakysiu tau suprantamai-SKATERTJU DAROGA.
---Tu čia apie Lovos Staltiese? Hm?...

Jietis 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 10:29:42
NESENEKA NELIUCILIJUI XXXVII
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
Mielas Liucilijau, teisingai elgiesi. Praėjo nerimo diena, užvertei puslapį ir eini toliau. Tada jokie demonai tavęs nesekioja.
Dabar reikia pasikalbėti.
Šian būsiu negailestingas sau, tai jau matau kaip drebės tavo oda iš susierzinimo. Bet taip reikia, laikas tam pribrendęs.
Konkrečiai- ruošiuosi susitikimui su karaliais, kurie tokie jau buvo, bet dar ne visas pamokas išmokę, sugrįžta mokslą tęsti.
Ne, audiencijos neprašiau, neprašysiu, o jei ir paprašyčiau, tai tikrai kvailai atrodyčiau. Manau sutiks už tam tikrą mokęstį pasidalinti mano pabuvimu tarpe jų, be jokių oficiaozų. Juk sakoma-„Tarbos, lazdos ir tiurmos neišsižadėk“.
Ketinu iš jų pasisemti patirties, kuri galimai man pravers, kada nors, kai tam būsiu pasiruošęs.
Tai ir ruošiuosi atatinkamai, lyg eičiau į aukštesnę klasę. Tik jokių reikmenų neturiu, o ir jų nereikia. Ne auksu jos bus perkamos, ne sūriu prakaitu uždirbamos, ne velniui sielą parduodant. Nors..............kaip čia pasakius, nežinau, dar nežinau tikrosios kainos. Viską gausiu vietoje, kai tam ateis laikas, tikiuosi. Bet dabar pagrindinis dalykas-perimti informaciją ir į kelintą graduotę gausiu leidimą, pasitikrinti kiek jau toli esu pažengęs, kad galėtau įsipaišyti į tą luomą , kiek esu vertas tos neribotos, nežabotos laisvės, kurią tau žąda lemtis. O laisvės tai tikrai daug, net bus koktu nuo pertekliaus. Bet paklausi-ar taip gali būti? Gali, dar kaip gali būti, kaip ir visko, kas neturi saiko.
Bet matau iš akių, smalsauji-ką čia sumąsčiau? Gal jau puoliau į puikybę taip aukštai, kad aukščiau - tik nušvitimas? O tai jau su psichikos norma kaip ir prasilenkia. Baiminiesi, jog vėl prašysiu vadinti mane paprastai-Jūsų Ekselensija? Cha...
Ne paprasta, nėra taip paprasta apibūdinti tai, kas prasilenkia su šio pasaulio sandaros samprata. Juk daugelis neturi net elementariausių Karmos Rato funkcionavimo pagrindų, tad išaiškinimas darosi komplikuotas. Tada sakyk man, mielas Neliucilijau, kaip paaiškinti paprastai, arba bent suprantamai, kad tūlas, nesakysiu kas, nepradėtų piršto sukioti apie smilkinį, aišku savo. Nors kita vertus, lai sukioja, negi gaila. Galėtų ir apsiseilėti, ar net apsivemti, jeigu tiek tulžies turi. Nes jeigu neišsivems, neišsividuriuos, tai gali ir kokį vėžį, ar lydeką užsiauginti savo sugedusiuose viduriuose. Tad-lai.
Tuo pačiu noriu paklausti ir tavęs, ar tu taip pat esi pasiruošęs pereiti į aukštesnę klasę, į laiko karalių klasę ? Nes visas laikas priklauso jiems. Čia juk kalbame ne apie pradinį lygį, o apie brandą. Tokiai brandai tik Kristus buvo subrendęs ir į Jį panašūs pusdieviai. Žinoma kad paprieštarausi, sakysi o karalių tuntų tuntai, nors vežimu vežk. Ką ten vežimu, traukiniais, net krovininiais. Bet kaip tik čia ir nesutiksiu, nes tie kurie vežami traukiniais, dargi gyvuliniuose vagonuose, tai jau ne karaliai, o tiesiog šventieji. Nepabijočiau šito žodžio parašyti iš didžiosios, nes taip ir galvoju. Kad jų lygį pasiekti, čia jau ne vidurinės kursas. Tai jau aukštasis, akademinis, ar dar koks tik gali būti teisingai įvardintas ištobulėjimas. Ir tai teigiu iš gilios mano pagarbos Jiems.
Bet grįžkime prie karalių. Ar tu jau pasiruošęs pasiimti tokią karmą kaip šie karaliai? Manau kad dar ne. Juk tavo atmintyje išlikę tie pažįstami, bendramoksliai, ar kaimynai, kurie buvo priversti, dėl vienokių, ar kitokių priežasčių pasirinkti tokį kelią. Gali galvoti, kad tai ne nuo jų priklauso, bet mano galva –būtent nuo jų, tik viskas dabar kitaip išrodo šioje dimensijoje, nes sprendimas priimtas tai anoje.
Aš pats sau ne kartą uždavinėjau šį klausimą-ar aš esu tam pasiruošęs, ar mano sąmonę ir pasąmonė yra jau subrendusi tokiai psichikos atakai? Ir vis sau atsakydavau kad ne, dar ne, Nepaneščiau aš tokio kryžiaus, kurį nešė keli mano pažįstami karaliai. Vienas dar tikriausiai tebeneša, tik senokai buvau jį besutikęs. O anojo, kuris jau išėjo iš šio lygmens į aukštesnįjį, viliuosi, tai jo sūnui( bet kaip vėliau man paaiškėjo kad ne jo), o tik jo užaugintam pasakiau;
-Apie tėvą tik gerai, arba nieko, supratai, vaike? Nes tokį kryžių kokį nešė jis, ne bet kas paneštų. Aš tikrai ne. Nors iš giminės paveldėjęs buvo tikrus žemiškuosius titulus, o pasiėmė kryžių. Va taip tai.
Tai ir klausi dabar manęs-kur aš ruošiuosi? Negi nauja Betliejaus žvaigždė sužibo ir trys karaliai patraukė link žiburio? Tai atsakysiu tau, kad ten karalių daugiau, žymiai daugiau nei trys, tik jie išsisklaidę ir tu turi gerai pasistengti, kad juos atpažintumei. Šiaip jie išdidūs, labai išdidūs, vengia visokių prašalaičių, siųlančių jiems parsiduoti. Jų atsakymas trumpas, kaip Diogeno;
-„Pasitrauk, neužstok saulės“. Ir jokios reklamos jiems nereikia, griežtai.
Bet yra vienas būdas jiems įsiteikti. Tai priemonė leidžianti bent laikinai išjungti jų skystų kristalų personalinius kompiuterius, kad gautų kiek poilsio nuo alinančio laisvės pertekliaus ir nenuilstamo galvojimo apie tai. Jos jie turi tiek, kad imk dykai-ačiū, nereikia. Niekam nereikia jų tokios laisvės.
Matai koks paradoksas? Žmonija kaunasi, kits kitam kraują gadina, nuleidinėja, žudo, kad tik gautų kuo daugiau asmeninės laisvės, o čia-ačiū, nereikia. Blaivas nelabai ką ir besuprasi. Bet nuo to pastovaus laisvės pertekliaus, kaip tik toji mikstūra ir tepadeda. Žinoma ji ne milijonus kainuoja, netgi visai pigiai, bet jiems tai nėra pigu, nes jie savo laisvės neparduoda ir dėl to neturi jokių pajamų. Niekam nereikia jų laisvės. Ir todėl ta jų laisvė bevertė, bet mikstūra, nesvarbu kaip ją pavadinsi, turi tam tikrą vertę, todėl jos pagalba ir ketinu rasti raktą į jų širdis.
Gali ir tu pabandyti tuo keliu eiti, kai tam būsi pasiruošęs. Aš nesiplėsiu, aiškindamas kur rasti tuos karalius, nebetliejaus žvaigždė tau parodys kelią. Esminis skirtumas tarp manęs ir tavęs tik tas, kad tu dar nežinai kas karalius, o aš žinau.
Čia išvesčiau paralelę, net ne alegorinę, o tiesioginę, tarp to ką yra pasakęs pranašas, tiesa, jau iškeliavęs į dausas. Jis kalbėjo taip: „Tarp manęs ir tavęs tik toks skirtumas, jog aš žinau kad esu dievas, o tu nežinai kad esi dievas“.
Tai štai čia ir glūdi atsakymas, kurį paantrina ir Seneka. Jis manė, kad jei būtų tyrinėta vergų genealogija, išryškėtų, jog “visi karaliai kilę iš vergų, o visi vergai – iš karalių. Viską sumaišė begalinė kaita, viską aukštyn ir žemyn mėtė likimas”. Todėl su vergu būtina elgtis kaip ir su kiekvienu kitu žmogumi. “Štai mano pamokymų esmė: su mažesniu elkis taip, kaip norėtum, kad didesnis elgtųsi su tavimi”, - teigia Seneka. Jis įrodinėja, kad visi žmonės yra savotiški vergai ir kartu laisvi, nes vergas neturi ko prarasti, išskyrus grandines, o vadinantieji save laisvais turi plačias praradimų perspektyvas, todėl jie esti tokie pat vergai: “Vienas vergauja geiduliams, kitas – godumui, trečias – garbės troškimui, o apskritai visi yra vilties ir baimės vergai.“
Bet aš žvelgiu dar giliau, į reinkarnacijos medį.
O koks pagaliau skirtumas kaip pavadinsi? Aš juos pavadinau karaliais, kiti vadina –laisvo oro, pležo, senamiesčio, slabodkės direktoriais...Epitetų gali daug prigalvoti ir visokių, bet esmės tai nesikeičia. Man jie karaliai, kaip ir Barabas, kuris kabėjo ant kryžiaus šalia Kristaus ir kuriam dar tą pačią dieną buvo pažadėta dangaus karalystė.
Tik tie kryžiai gali būti, o ir yra kitokie, visokie. Kančios kryžius, kurį gali panešti tik pasiruošęs tokiam nešimui. Aš dar tikrai nepasiruošęs, todėl tikrai nepaneščiau.
Matau kad suglumęs esi nuo tokių palyginimų, bet atsakyk man-o tu ar paneštumei tokį kryžių, kurį neša tas mano vadinamas karalius, o tavo vadinamas bomžas, prie šiūkšlių konteinerio, ieškodamas savo laimės, kad kaip nors po bukinančio triūso, galėtų ir turėtų už ką nusipirkti pigaus spirituoto eliksyro, ar nors buteriuką „troinoi“, kad galėtų nors laikinai išjungti savo perkaitusį nuo laisvės, skystų kristalų kompiuterį?
Dabar lyg praregėjęs, pasakysi-tfy, rado mat palyginimą. Tokių karalių-imk/nenorių už dyką. Dar primokėsiu, kad tik atšoktumei nuo manęs su tokiais pasiūlymais.
Bet iš akių matau šian nesi nusiteikęs filosofiškai, tad ką parašiau dabar, perskaityk kitą dieną. Ir jei tada nieko nesuprasi, tada aš tau tėkšiu, kad taip tu nieko ir nesupratai. Lieki toje pačioje klasėje kursą kartoti.
.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. liepos 9 d., antradienis, 09:58:35
NESENEKA NELIUCILIJUI XXXIX
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Bičiuli, nepyk, nematau tavyje verslininko gyslelės, nematau.
===O tai kas čia blogo? Ačiū tau už pagyrimą. Kada galėsime pakalbėti plačiau ir apie tai, kas yra verslas, kas yra verslininkas, bet nesiplečiant-tai kaip koks liberastas, galvojantis kaip išleisti svetimus pinigus. Ir dažnai jo tikslas pajungti kitus savo naudai, dargi mokant minimumą ir nemokant mokesčių.
---Neužsisvaig. Kas tu be jų? Alkanas, basas ir niekam nereikalingas, be jokio minimumo.
===Jeigu mane dar pavadinsi ir menininku, tai visai apsidžiaugsiu. Tiesa, reikia pripažinti, kad tikri menininkai savo gyvenimą praleido visiškame skurde. Sakyčiau tai gero menininko vizitinė kortelė. Tavo laimei toks nesu. Bet jie, geri menininkai yra blogi verslininkai, nes nemoka parduoti savęs, savo produkto. Ir jų darbo vieta, jeigu taip galima pasakyti, buna prie turtingo verslininko durų, vos ne su ištiesta ranka.
---Tai kuo čia žavėtis, nesuprantu ? Neverslus, neverslus esi. O tai reiškia- atsilikęs nuo gyvenimo, nemadingas, neinantis koja kojon su pasauliu.
===Kur jau man čia madas vaikytis. Viskam savas laikas. Buvo laikas, buvau verslus, netgi vienas iš pirmųjų, po Garbanosovo perestroikų. Dabar kitus puslapius atverčiau, nes ten jau buvau, kur kiti tik planuoja, ar svajoja būti ir tik tokį tikslą dabar teturi. Gerai, tegu. Reikia, gi jiems pasirūpinti savo vaikais, kad šie palangių negraužtų iš bado. Tai dabar jų metas, kol patenkins savo godas ir godulius, kol išsiaiškins Saiko prasmes. Tada, žiūrėk, ir atsidurs ten kur aš dabar. Tik tada jau aš būsiu išėjęs, o gal `pakilęs` aukščiau`, čiau. :) Skant –senolių taryboje. Tiesa, kol kas ji iš vieno žmogaus, bet...
---Keistai tu mąstai, brolau. Labai keistai, kada visiems reikia visko, daug ir tuoj pat.
Jokio čia tavo paveldo niekam nereikia, apart ...
===Reikia visko ir bet kokia kaina. Tai apokalipsės ženklai. Čia jau neatsipirksi vien pilvelio skaudėjimu, nuo per didelio kiekio suvalgyto medaus, kaip tie trys meškiukai. Gamta, jeigu nori-Motina Žemelė, pateiks sąskaitą už Jos alinimą, besaikį vartojimą ir aplinkos teršimą. Būk tuo tikras. Niekas amžinai nesitęsia. O jeigu pridėsime dar ir moralės nuopolį, tai Antroji Pompėja garantuota. Nieko žmonės nepasimoko iš praeities, nenori mokytis. O tas-visko, daug ir tuoj pat, liudija kaip suspaustas laikas. Suspaustai spiralei lemta išsitiesti ir akimirksniu, pasakytų Krivis Krivaitis.
---Cha, prisiminiau vieną sutiktą tėvą, kuris sako savo vaikams:-„Vaikai, neikite į mokyklą, nes aš ten jau buvau. Nieko gero“. Čia tarp kitko. :)
Gerai, tęsk savo pamąstymus apie pinigus. Man taip malonu apie tai klausytis...
===Tai kad aš apie juos ne taip jau ir maloniai kalbu. O palyginimas su sutiktu tėvu puikus.
---Nesvarbu, kalbėk. Aš juk negirdžiu ko nenoriu. Girdžiu tik tai kas man malonu. Tęsk, tęsk...
===Gerai. Pripažįstu, kad pinigai yra reikalingi, netgi būtini. Kai kas, tokie kaip tu, kuriems vietoje akių monetos, arba kaip pvz . tūlas Shimanas, kuris nuo užgriuvusios atsakomybės spruko pas lenkus, nusispjaudamas į valstybę ir didelius antpečius. O gal tik iš baimės, didelės visko praradimo baimės, kuris teigia jog pinigai- genialiausias žmonijos išradimas.
Kitą vertus, neįsivaizduojamas būtų gyvenimas, jei nebūtų tokio piniginio vieneto, koks yra dabar. Bet sutik, daugiausia nusikaltimų susiję būtent su pinigais.
Istorija žino visokių atsiskaitymo būdų: mainų, pardavimo, parsidavimo, pradedant savo kūnu, baigiant akmenimis. Pinigai kokie yra dabar, tai yra žymiai patogesni nei...Virtualūs, nežiūrint savo naujumo ir nelabai patikimos apsaugos, taip pat neblogesni.
---Tik susimildamas, nepradėk vėl su savo Biblija, išvarymu iš Rojaus, ar Magdalenos užmėtymu akmenimis. Kalbėk apie pinigus. Ir kuo jų daugiau, tuo maloniau klausosi. Ne man tau aiškinti, kad pinigai-visuomenės kraujas. O be kraujo pats žinai, organizmui- kaput.
===Pagal metastazes matosi koks tas organizmas. Vieni nuo pertekliaus pampsta ir VALIOjasi be jokio užsiėmimo, kiti-gangrenuoja. Taigi visuomenės kraujas yra blogas. Kai kur gal ir su kraujo vėžio lastelėmis.
---Tai ką siūlai, daktare, atsiprašant?
===”It's not my business .“ Aš tik akis tau prakrapštau.
---Kalbi kaip tikras komunistas, Markso ir Engelso praplautomis smegenimis, apie įdealią visuomenę . Idealų neieškok. Visi čia kreivi, šakoti ir kuproti, pats sakei.
===Jeigu pažiūrėsime kaip atsiskaitinėjama Visatoje, skriejant Motininiu erdvėlaiviu Galaktikų Tarybos Ribose, tai Ten visi Įvairių civilizacijų Keleiviai neturi jokių pinigų. Viskas pas juos po oda mikro čipe. Tą pati antikristas planuoja ir pas mus padaryti. Tik ne tam kad tu turėtumei, o kad jis galėtų visus sekti, kontroliuoti ir valdyti. Tavo Laisvės turėjimas-jam pražūtingas.
Ten kiekvienas keleivis sąskaitoje turi pakankamai lėšų tenkinti savo poreikiams.
Pas mus gi, niekas nežino kiek yra gana. Todėl...
Todėl man čia pinigai yra blogis, bet neišvengiamas, dėl kurių daromos visos niekšybės ir be kurių negali apsieiti. Kad aiškiau tau būtų, palyginčiau su savo užpakaliu, kuris man nepatinka, bet be jo niekaip neišsiversi.
---Na, brolau, nors kartą ir tau teks burną skalbti. Įkliuvai, vai, vai...:)
===Niekur aš neįkliuvau. Tiesiog tu išgirdai tai, ką ir norėjai išgirsti. Pats eik į pirtį, ir melstis savo aukso veršiui ui.
.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. liepos 16 d., antradienis, 08:57:21
NESENEKA NELIUCILIJUI XLI
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Tęskime pokalbį apie darbą. Sutariame, kad visi darbingo amžiaus žmonės gali ir privalo dirbti. Tai aksioma, dėsnis, kanonas, constanta, ar kaip bepavadinsi, kuri įprasmina žmogų.
Mūsų senoliai taip vaikus auklėjo ir teisingai; „Kas nedirba, mielas vaike...“.
---Ką tu čia man kaip mažam vaikui aiškini? Geriau pakalbėkime apie tave. Ką šiuom kart veikinėji, iš ko gyveni ir pragyveni? Manai tik man vienam tai rūpi? Klysti. Net labai. Turėtumei ir tu suvokti, kad žmonėms pinigų skaičiavimas, ypač svetimų, vienas iš nedaugelio malonumų, kuris niekada neapleidžia.
===Kalbu tau, bet rašau ne tau, o anūkams, kaip paveldą, kad žinotų gyvenimo tiesas, nes gatvės mokykloje to nesužinos.
O svetimus pinigus skaičiuoti, bergždžias triūsas, nes niekada jų nesuskaičiuosi. Tai ar verta?
Aš pinigus laikau šaldytuve, jeigu ką. Tai tave domina? Ten daug telpa, tik bėda , kaip duris praveri, tai jau nelabai ir užsidaro.:)
---Neslapukauk. Juk pats žinai, kad taip tik labiau žądini smalsumą. Ir nesuprantu ką tau reikėtų slėpti. Juk gyveni jau penktoje dimensijoje ir niekada jokiais neteisėtumais neužsiiminėjai, maždaug-„Vsio Zakonno“ . Net samanų prie upelio miško paunksnėje nesugebėtum išsivirti. Mestumei į brogą kokią katę ir galvotumei, kad laipsniai gaminasi. Chi, chi...
===Nebūtina kišti ranką į ugnį, kad žinotumei kuom tai baigsis. O jeigu tave domina tokia distiliavimo patirtis, tai galiu pasidalinti. Aišku, tai ne verslas, bet savo reikmėms man pilnai pakanka, kai žiemą obuolių vynas, šaltyje virsta kalvadosu. Žinoma, proporcijos tai ne tos, bet užtad koks koncentratas... Elementaru, Vatsonai. :)
---Mačiau kaip makaronus kabinai liaudžiai, o ir žmonės kalbėjo. Pagalvojau kad brokeriu galėtai dirbti. Atrodė lyg pats velnias tau liežuvį būtų ploninęs ir galandęs. Sakė bet kokią moterą į lovą pasiguldytum. Kitą kartą ir aš stebiuosi, kaip tu sugebi tame gyvenimo teatre kaukes kaitalioti.
===Vėl tu apie moteris? Nebus apie tai kalbos.
---Vis dar savo Sirijietei ištikimas? Ufonautas. Žiūrėk kad nebūtų kaip Minutautai.
===Nesirūpink, tai ne tas pat ir ne ta pati.
---Nekaltink manęs, kad vis užlipu tau ant atsikišusių nuospaudų. Ir taip jau dešimt metų. :)
===Apie darbą. Visuose darbuose tenka atsiduoti, atiduoti dalį savęs ir nedažnai būna, kad atliekamas darbas dar ir malonus. Bet jei nori uždirbti, turi stengtis. Privalai transformuotis, perderinti stygas pagal darbdavio, kliento , užsakovo tonaciją, jei nenori disonanso.
---Tu dar ir transformeris? :/
===Įsiklausytumei į visumą, tai girdėtumei kakafoniją. Tai nėra darnus choras, kaip bičių avilyje. Kiekviena interesų grupė skamba skirtingai. Turi pataikyti į natą ir taktą. Tik tada tavo triūsas gali duoti laukiamą rezultatą.
---Neaiškink man apie savo triusikus, sakyk geriau kur pinigai auga ant medžių.
===Pinigai niekur, niekam neauga ant medžių. Gal tik buratinui vazone. Bet ir tai tik pasakoje. Juos uždirbti reikia, kartais net labai sunkiai. O jeigu ir išloši kada, ar rasi lobį, tai turi priimti kaip didelį asmeninį iššūkį. Apie tai kitą kart. Žinok tik, kad pinigai kurie lengvai ateina, lengvai ir išeina.
Pas tave gi, pats sakei, individualizmas prasimuša per ryškiai. Girdi tik tai ką nori girdėti, matai- ką nori matyti. Bet kokiam darbdaviui būtų sunku su tavimi. Be to, tu niekada nesuprasi kito žmogaus, jo kančios, norų, lūkesčių, jei į viską žiūrėsi tik iš savo varpinės ir iš aukšto. Kaip tas daktaras, kuris nori gyventi oriai, o nepagalvoja, kad jo pacientas bent numirti oriai nori, ar tikisi. Visuomenė tavęs tokio nesupras ir nepriims. Turi eiti į žmones.
---O man tai kas? Į darbą einu save parduoti, o po darbo valandų man –dzin. Gyvenu savo gyvenimą. Kodėl aš turiu sirgti darbdavio ligom, kai už viršvalandžius man niekas nemoka? Užkabintų mane, tai dar profsąjungas užsiundyčiau. Tie veltėdžiai tai moka į gerklę įsikabinti. Lai jis serga dieną, naktį savo ligomis, nes grietinėlę jis ir nusigraibo. Ir visi darbai yra kenksmingi sveikatai, ypač nervams. Pats sakei. Kodėl aš turiu aukotis, kai gydymas toks brangus?
===O tai pats ir atsakei, kodėl aš kaitalioju kaukes. Man beveik nieko nelieka pridurti. Darbdavys diktuoja sąlygas, jis diriguoja orkestrui. Jeigu neturi `muzikinės klausos`, jis tavęs ir nepriims į orkestrą. Bet jeigu turi, o tavo muzikinis stilius ne jo, ar ne tavo, tai pats ilgai netrauksi. Rasi įvairių priežasčių negroti, simuliuoti ir galiausiai savo noru, ar ne, eisi šunims šėko pjauti.
---Gal taip neidealizuok to vergiško, menkai apmokamo darbo. Būtų geras užmokestis, kitaip ir dirbčiau.
===Darbas savaime yra vertybė. Tai ir auklėtojas ir maitintojas ir visų gėrybių šaltinis. Nedirbsi-negyvensi. Jei nedirbdamas gyvensi, vadinasi parazituosi. O su parazitais kaip elgiamasi?- Dustu, (DDT), dichlofosu, rundapu ir pnš.
---Sutinku, žmonių visuomenė įvairialypė. Visko joje rasi, visko reikia ir turi būti. Tai gyvenimo spalvos. Ir kiekvienas renkasi savo paletę.
===Gerai užkabinai. Matau pradedi mąstyti. Turi gi, būti kažkoks susikalbėjimas visų su visais. Antraip-karas.
Ir jeigu pažvelgtume dar plačiau, kaip mes abu kartais sau leidžiame, į Visatos platybes, iškiltų klausimas-o kaip susikalba tos būtybių, net jau ne žmonių civilizacijos? Sakykime Galaktikų Tarybos (GT) narės, kur pavadinkime Konklavoje, posėdžiauja ne tik humanoidai, bet ir goblinai, kentaurai, reptilijos, drakonianai ir kitokie, į Šreką panašūs. Vien jų išvaizda mus pašiurpintų, verstų griebtis savigynos, ginklo. Tikriausiai prie to palaipsniui esame pratinami. Turiu minty- prie tolerancijos kitokiems.
---Goblinai gal tik robotai, nes dažnai lankosi Žemėje su kitais ateiviais.
O mes jau ir taip visi tolerastai. Visokie, kitokie, nesakysiu kokie, iš- p- raidės baigia užlipti mums ant galvų, su savo deklaracijomis, manifestais ir maršais. Nori pasakyti, kad reikia su tuo besąlygiškai susitaikyti?
===Nežinau, neturiu atsakymo į šį klausimą. Manau kad Ten jau ne tik iš –p-, bet visa abėcėlė ir Jie kažkaip susikalba. Tačiau dabar kalbantis su tavimi, atsakymas tiesiog pats prasimuša į paviršių. Tikrai, įsivaizduok kad sėdi GT posėdyje, kur kiekvienas vis keisčiau už kitą atrodantis oponentas ir visi turi rasti konsensusą įvairiais klausimais.
---Tai kad kažką panašaus jau ir turime EU parlamente. Kas kad jie visi su žmonių kaukėmis, bet matosi, kad jau ten didžiuma ne tik iš –p- raidės. Bet kadangi jie valdo didelius finansinius srautus, tai jų rasei pas mus uždegama žalia šviesa. Ir tada eina visi pasimaskatuodami savo nuogumais pas Gediminą...
Pagalvojau, gal ir mūsų kunigaikštis Gediminas toks buvo, jeigu vaivorykštiniams būtent jo keliu reikia marširuoti? Na, tu čia ir užlankstei, brolyti. Net pats išsigandau taip pagalvojęs.
=== Vėl kiši savo žodžius man į burną. :)
---Kažkaip šian blaškomės nuo temos, prie temos. Tai apie moteris, tai apie ateivius, apie pinigus, nuo -p-, iki-z-. Ai, nieko tokio. Bet ir nieko gero. Prie anos temos grįšime ir dar ne kartą. Kaip „varnėnai praustis lietuje...“,Taip kad šį kart aš tau sakau:
.
Lik sveikas
.
===Pats kaltas. Kažkokiom provokacijom užsiiminėji, imituoji kryžminę apklausa, bet nelabai kas tau gaunasi.
Ir mažiau klausyk kas ką sako/rašo. Nes jei nesi penktoje dimensijoje, tai ir nesuprasi, kad mano kaukę įvairiuose forumuose jau matuojasi kas netingi. Neapsigauk. Daviau įžadus nesilankyti sektantų forumuose, tai ir laikausi. Akį retais kartais užmetu, nedaugiau.
.
Sveiki, sveiki............................./kirčiuoti pirmą skiemenį/

Jietis 2013 m. liepos 31 d., trečiadienis, 19:31:12
NESENEKA NELIUCILIJUI XLIII
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
(Pirmadienis.)
.
=== Drauguži mielas, kviečiu tave pokalbiui rimta tema. Pakalbėkime apie istoriją. Sakoma-„Žmonės, kurie nežino savo istorijos, amžinai lieka vaikais.“ Tiksliau pakalbėkime apie tos istorijos kai kuriuos trupinius. Apie simbolius. Nors kai kam gali atrodyti, jog tai niekai, neverti dėmesio, bet taip nėra.
Netgi atvirkščiai, labai verti dėmesio, nes jie tarsi kodai, nešantys savyje suspaustą informaciją ir mus visus koduojantys.
Šiuolaikinių žmonių siela liguistai jautri ir pažeidžiama, nuogąstaujanti ir nepatikli. Siela pasireiškia vaizduote, intuicija ir siekia nušvitimo. Teigiama jog, jei žmonės pagonybėje atras laimę ir nušvitimą , tik tada galės įvertinti tikslą.
Ir kaip sako kiniečių filosofas Konfucijus- „ŽENKLAI IR SIMBOLIAI VALDO PASAULĮ, O NE ŽODIS IR NE ĮSTATYMAS.“
Lai bus šis posakis vinis mūsų šios dienos pamąstymuose. Tad pradėkime nuo žvaigždės.
.
Žvaigždė – vienas seniausių žmonijos simbolių, naudojamų daugelio šalių heraldikoje. Žvaigždė nuo seno simbolizavo amžinybę, aukštus polėkius, amžinus ir nekintančius idealus (devizas Ad astra! – 'Į žvaigždes'). Taip pat pasidarė kelrodystės, laimės simboliu (posakis „gimęs po laiminga žvaigžde“). Heraldikoje žvaigždė dažnai buvo riterystės ženklas.
.
Penkiakampė, arba pentograma. Senais laikais tiek teisinga, tiek apversta pentagrama buvo naudojama krikščionybėje, dar ir dabar galima rasti šį ženklą senų bažnyčių vitražiniuose stikluose ar puošyboje. Atsiradus krikščionių maištininkams satanistams jie pasiėmė apverstą pentagramą kaip savo simbolį tiesiog todėl, kad visas satanizmas daugmaž yra ta pati krikščionybė tik “atvirkščia”.
Pentagrama yra senesnis simbolis už krikščionybę ir nereikėtų jos interpretuoti tik krikščionybės kontekste.
Penkiakampis taip pat yra ir žmogaus simbolis, būtent penktas pirštas nykštys atskyrė mus nuo gyvūnų, tai žmogaus proto, progreso, pažinimo skaičius. Stačias žmogus iškėlęs rankas aukštyn pats tampa pentakliu, jo galva – penkiakampio viršūnė, o rankos ir kojos – likusiais keturiais spinduliais.
Keturių stichijų – Oro, Žemės, Ugnies ir Vandens – sudarančių materiją ir penktosios – Dvasios – įkvepiančios gyvybę simbolis. Kaip tik pastarasis palyginimas paaiškina teisingos ir apverstos pentagramos reikšmę. Teisingoje pentagramoje vienas smaigalis yra aukščiau kitų keturių – dvasingumas aukščiau materijos.
Apibendrinant galime sakyti, kad pentagrama simbolizuoja žmogiškumą, jo dvasingąją ir materialiąją pusę. Kadangi pentaklis visuomet apskritime, kokia puse jis bebūtų, pentagrama mums rodo, kad nepaisant mūsų vertybių ir sąmonės lygio vis tiek esame Dieviškosios visumos dalelė. (?!?)
.
Svastika– kryžius su užlenktais galais. Tai Saulės, ugnies ir kūrimo simbolis.
Simboliką, išorinius atributus, apeigas kartos perima vienos iš kitų. Susidarius tam tikroms socialinėms, psichologinėms ar politinėms prielaidoms, visa tai padeda burti mases kokioms nors idėjoms įgyvendinti. Taip atsitiko ir su svastika. „Vokiečių `nacsocai`, skirdami simbolių kalbai didelę reikšmę, pasisavino svastikos ženklą, o nesukūrė patys, kaip `socdemonai` kūjį ir pjautuvą.
Žodis „svastika“ neturi nieko bendra su vokiečių kalba: jis kilęs iš sanskrito linkėjimo „asti" - „džiaukis, būk laimingas“. Šį stiprų ir dinamišką ženklą lietuviškai galima vadinti sūkurėliu. Jį naudojo Amerikos indėnai, indusai, budistai, vikingai, graikai, romėnai, keltai, anglosaksai, majai, actekai, persai, krikščionys. Indai svastiką vaizduoja ant vieno iš savo dievų delno. Svastika – šventas induizmo, budizmo ir džainizmo simbolis. Žodžiu- šis ženklas aptinkamas beveik visuose žemynuose.
---Hm? Taip plačiai jis buvo paplitęs pasaulyje, o dabar “ lydekai paliepus...“, tapo ui tabu .
===Baltai svastiką siejo su Dievu, Saule, Perkūnu. Svastika – vienas iš dažniausiai lietuvių liaudies mene besikartojančių motyvų. Jomis puošiamos verpstės, tapoma ant kraičio skrynių ir baldų, įaudžiamos į audinių raštus. Piešiami margučių raštuose .
Kernavėje rasti XIII amžiaus papuošalai (galvos vėrinio dalys, žiedai ir kt.) su svastikomis. Netoli ankstesnės Lietuvos Brastos, dabar miestas Brestas Baltarusijoje, atrasti prieš 2,5 tūkst. metų lietuvių protėvių pagaminti metaliniai iečių antgaliai su svastikomis jų šonuose.
Rusijos teritorijoje svastikos žinomos nuo gilios senovės. Pvz., kasinėjamoje bronzos amžiaus Arkaimo (atkreipk dėmesį į lietuvišką vietovės pavadinimą) gyvenvietę (maždaug 3 tūkst. m. pr. m. e.) Pietų Uralo stepėse buvo aptikti 3, 4 ir 8 spindulių svastikos tipo ženklai.
Slaviškos svastikos, simbolizavusios tekančią saulę, Šviesos pergalę prieš Tamsą, gyvenimo - prieš mirtį, buvo vadinamos kolovrat ('rato sukimas'). Svastikas naudojo apeigose, statiniuose, drabužių ir kilimų raštuose. Svastika puošdavo namų rakandus ir ikonas.
Net Sankt Peterburgo Nekropolyje esantis M. Glinkos kapas papuoštas svastika. Svastika buvo papuošti kai kurie Laikinosios vyriausybės ir

Jietis 2013 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis, 07:58:09
(Antradienis)
.
Net Sankt Peterburgo Nekropolyje esantis M. Glinkos kapas papuoštas svastika. Svastika buvo papuošti kai kurie Laikinosios vyriausybės ir bolševikų leisti banknotai 1918-1922 m.
1918 m. Tarybų Rusijoje Pietryčių fronto Raudonosios armijos dalinių kareivių antrankoviniai raiščiai buvo su svastika, kurios centre buvo santrumpa РСФСР (RSFSR).
.
Vokiečių nacsocai svastiką paskelbė savo ženklu, kad pagrįstų dominuojančią teoriją apie vokiečių kildinimą iš arijų. Jie aiškino, kad šis senas arijų tautų ženklas susijęs su Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždyno metiniu keliu. Pats A. Hitleris matė svastikoje kūrybinio judėjimo ir arijų pranašumo virš kitų tautų simbolį.
Jau XIX amžiaus pabaigoje archeologai svastiką pavadino pačiu seniausiu sėkmės ir gerovės ženklu .
Dar kitur, svastika reiškianti keturis pirminius elementus – žemę, vandenį, orą, ugnį ir esanti indų kilmės religinis ženklas ir senos arijų giminės, kadaise gyvenusios Vokietijos teritorijoje, simbolis.
Svastika – Saulės simbolis, vadintas Brahmos ratu, išsivystęs iš Saulės kryžiaus. Jis naudojamas Indijos, senovės keltų, germanų, baltų, indėnų simbolikoje.
Lietuvių kapavietės, kuriose rastos svastikos, datuojamos 13 a., todėl galime drąsiai pasakyti visam pasauliui - tai mūsų, lietuvių, simbolis, tai mūsų istorija.
Ir neatsitiktinai aš tiek apie tai aiškinu, nes jau yra suformuota priešinga nuomonė.
Galime daug , mielas drauge, kalbėti apie įvairius ženklus: žvaigždes, pentogramas, magiškus skaičius, ketrurlapius dobilus, ar pasagas, bet mums, mūsų tautai yra svarbiausi du, ir jie tuo pačiu- patys mistiškiausi. O mistiškiausi todėl, kad akivaizdžiai mūsų tautos priešai šimtmečiais trynė mums atmintį. Žudė Dievo vardu, savaip krikštijo ir naikino bet kokį paveldą. Kas liko iš mūsų didybės ir galybės? Apgailėtini trupiniai. Ir taip mes esame padaryti kažkokių miškuose gyvenusių nevykėlių, neseniai iš medžių išlipusių barbarų palikuonys, žydšaudžių tauta, apgailėtini vyžoti chamai ir buržujai labusai. Tik niekas nenori prisiminti savo nuodėmių, kad ir tokių kaip tuos pačius žydus getuose šaudę šeši žydai ir du lietuviai, o kalti liko tie du.
---Iš kur tu trauki tokius paistalus? Jokiuose vadovėliuose to nerasi, nei istoriniuose archyvuose.
===Žinoma kad nerasi, nes tave saugo ir nuo pačio tavęs, tavo Vytis su mėlynomis kamanomis. Štai kodėl aš sakau, kad simboliai ir kokiems mes meldžiamės yra svarbu. Net kaip matai ir spalvos.
O apie mėlynakraujų Rotšildinių reptilžmogių sąmokslą prieš tikruosius žydus, pakalbėsime kitą syk.
---Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad Lietuva su savo trispalve geriausiai gyveno su Zikaro Vyčiu.
.
===Teisėtai mes save galėtume priskirti prie mąstytojų. Nors dabar toks luomas kaip ir išnykęs, bet kadangi mes daugiau mąstome savo galva, o ne tuo ką masiškai diktuoja įvairūs media k analai, tai tokie ir esame.
---Dabar ant tokių, kurie „nepataiko į koją“ tiesiog sako-jis nusišneka, nes yra vyraujanti nuomonė, kurios nepaisantys taip ignoruojami. 25-tasis kadras gąlioje.
===Tai dabar kalbant apie ženklus, simbolius, prie to kas pasakyta, dar išplėskime šią temą savo įžvalgomis. Niekur kitur nerasi tokių išmąstymų kaip mūsų.
Tad klausykis;
Kiek kitaip svastikos reikšmę aiškina mums žinomas mąstytojas Zubinas, savo knygose tai yra aiškiai įrodęs, kad žemės sukimosi kryptis keisdavosi, kada poliai pasikeisdavo vietomis. Tada žemė apsiversdavo. Ir tai vykdavo periodiškai, anot jo kas 3000 metų . Kuria kryptimi žemė sukdavosi, rodo svastikos šakų kryptis.
---Kur jau čia mums tiek prisiminti, dar kai viską vanduo nuplovė. Mūsų atmintis tetraukia iki Kristaus nukryžiavimo laikų. Ir tai kaip sakei, su dideliais atminties `pravalais`. Net keturi evangelistai nepajėgė tiksliai visko užrašyti kaip buvo, nes užrašinėjo šimtmetis po nukryžiavimo. Et...tiesa vis anapus.
===Jeigu prisiminsi pagonių žinių paliktą Žinią, kuri atskleidžia jų pokalbį su Egipto faraonais prieš 12,5 tūkstančių metų, kurioje sakoma, kad „Žemė įpusėjo savo Didyjį Ciklą. Ir kada šis Ciklas baigsis, Ji pereis į visai naują būseną, kokioje dar nėra buvusi.“ Taigi kaip tik dabar mes gyvename ant didelių pokyčių slenksčio, nes jau ir baigiasi tas 25- tūkstantmetis. Žinoma, su tuo gręsiantis ir eilinis polių pasikeitimas, kurį kaip neišvengiamas palydovas lydės ir tvanas. Tada ir svastika pakeis savo sukimosi kryptį. Jos `ragai` bus nukreipti į kitą pusę.
Grįžtant prie svastikos, vertėtų paanalizuoti ir kitą aspektą-žmogaus energetinį lauką, kurį stimuliuoja čakros. Kaip žinia, kundalini energija taip pat sukasi pagal svastiką, pagal laikrodžio rodyklę.
Iš to išplaukia logiška išvada, kad pasikeitus žemės poliams, turėtų keistis ir kundalini svastikos kryptis. O su tuo veikiausiai ir visas žmogaus pasaulis, jo sąmonė. Juk sakoma, kad nauja karta bus žymiai dvasingesnė, nei dabartinė, kuri jau beviltiškai sumaterialėjusi ir save išsėmusi.
---Bet pagal Zubiną,(beje, jis taip pat bevelija sūkurėlį vad

Jietis 2013 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis, 08:07:41
(Trečiadienis)
.
---Bet pagal Zubiną,(beje, jis taip pat bevelija sūkurėlį vadinti Brahmos ratais- dešininiu ir kairiniu) žemės šiaurinis polius, sakykime sukasi pagal dešininę svastika, tada pietinis-pagal kairinę. Tai taip išeitų, kad tau nuvykus į pietinį žemės pusrutulį, pasikeistų ir kundalini svastikos kryptis? Bet taip nėra. Čia jau nonsensas kažkoks. Gal tu norėjai pasakyti, kad tada ir įvyks tas šuolis į penktąją dimensiją?
===Pats ir atsakei į savo klausimą. Belieka tik kantriai laukti.
Anot senųjų Indijos raštų, „Mahabharatoje“, „Ramajanoje“, nurodoma, kad Žemėje vyksta pastovi dieviškosios dienos bei nakties kaita. Brahmos ratų kaita įvyksta kaskart, kai Žemės sukimosi ašis sutampa su sukimosi apie Saulę orbitos plokštuma. Butent tuo metu dievas Brahma sukeičia savo dviratės karietos ratus,( kurių kiekvienas sukasi į skirtingas puses) o Žemės pusrutuliai apsikeičia vietomis. Tada Saulė patekėdavo ten kur leidžiasi ir leisdžiasi, kur ligi tol patekėdavo.
Saulės dievo Indros ir jo įpėdinių valdymo periodus žemėje indų raštai vadina Krita juga-Krita periodu. Tas pats laikmetis priešingame Žemės pusrutulyje vadinamas Dvapara juga (vos ne -dva para sapaga:).Tarpiniai periodai tarp šių pagrindinių laikmečių vadinami Treta juga, bei Kali juga. Žemės ašigaliai apsikeičia vietomis kas 3000 metų, o pilnas ašigalių kaitos ciklas įvyksta per 6000 metų. Būtent tiek ir trunka Brahmos metai. Priminsiu kad dieviški metai trunka mūsų šimtą metų.
.
---Gerai, bičiuli, ne viskas mums dar aišku, nors apie svastiką vos ne mokslinį traktatą išdėstei. Bet kaip yra su kitu mūsų ženklu -Gediminaičių stulpais? Juk jis taip pat archainis ir taip pat ignoruojamas kaip kiti mūsų tautos simboliai ir tautos istorija? Dabar net prie valstybinių valdžios institucijų nerasi vėliavų stiebų, papuoštų šiuo simboliu, nes ten jau pūpso svogūnai.
===Taip, dabar jie vadinami Gediminaičių stulpais. Bet pasakyk, ar tau jie panašūs į kokius tai stulpus?
Gediminaičių stulpai – vienas svarbesnių Lietuvos valstybingumo simbolių, valdančiojo valdovo simbolis, naudotas Gediminaičių ir Jogailaičių valdovų. Pirmas žinomas panaudojimas – 1397 metų Vytauto antspaude, vėliau Vytautui pavaldūs pulkai žygiavo su šiuo ženklu žymėtomis vėliavomis Žalgirio mūšyje. Yra kelios Gediminaičių stulpų kilmės teorijos, viena teorija sieja ženklą su Gediminaičių kildinimu iš romėniškos columna giminės.
Kiti šaltiniai teigia, kad Gedimino stulpai-archainis Mindaugo Lietuvos ženklas, atėjęs dar iš ikiistorinių laikų, neabejotinai sakralios kilmės – šitokio archajiškumo lygmens ženklą turi tik nedaugelis tautų, prieš kurį klonuotas iš viduramžių heraldikos „širpotrebo“ vokiečių, lenkų, ar rusų, erelis atrodo prašmatniai, bet neoriginaliai.
Taigi yra tokie istorijos trupiniai ir sakyčiau net logiškesni, jog tas simbolis vaizduoja pikiruojantį, atakuojantį erelį. Tiksliau-sakalą. Tai greičiausiai skrendantis paukštis. Ar tau dabar taip neatrodo, jog labai panašu?
---Atrodo. Ir dar kaip atrodo. Tai tada čia jau karo simbolis, kurio netoleruoja visi mus uzurpavę ir persivertę dabar jau tolerastai.
===Ir dar. kalbant apie tuos istorijos trupinius, reikia pastebėti, jog šis ženklas yra atlantų palikimas. Kaip žinome, jie buvo labai karingi ir turėjo tokias technines galimybes skraidyti visatoje, iki kurių mes dar nepriaugome. Tokį simbolį galėjo turėti tik tie, kurie buvo įvaldę erdvę. Mes dar ropojame žeme ir jojame ant savo balto žirgo. Bet kas mums neleis lygiuotis į protėvius, jeigu jau jų kalba kalbame? Bet ir čia mus prigavo vokietas, parade nešdamas vėliavas su svastika ir ant smaigalio patupdęs savo vištvanagį.
---Ar tu pagalvojai ką pasakei? Tokiais postringavimais tu jau antrini Hitleriui ir ui, ai, pradėsi kalbėti apie savo kilmę iš arijų rasės?
===Kad taip ir yra. Pats tavo paminėtasis tai pripažino. Bet palikime šį klausimą atvirą. Užteks tiek, kad akis tau prakrapščiau.
---Dabar supratau. Tai dėl to mes tokie blogiukai. Taip vaizduojami. Nedaug jau mūsų beliko, nepilni trys milijonai. Reikia kažkaip susiimti, išlikti, išgyventi...
Prakrapštei, tikrai prakrapštei užakusį akivarą.
.
Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. rugpjūčio 11 d., sekmadienis, 14:33:21
NESENEKA NELIUCILIJUI XLV
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Pakalbėkime apie sielos buveinę. Tai daug svarbiau nei tiktai tavo vaikščiojantis kūnas, kuriam tu meldiesi, rengi, šarvuoji, jį treniruoji, prausi, šukuoji, įtrini kvapniaisiais aliejais ir leidi sau laikas nuo laiko pasiganyti kūniškuose malonumuose. Bet „Kas ciesoriaus-ciesoriui, kas Dievo-Dievui.“ Todėl...
---Nori pasakyti, kad ir čia duoklę reikia mokėti?
===Neišvengiamai. Nes sūris tik pelėkautuose.
---Kas čia būtų, jeigu mano visi legionieriai pradėtų tuo užsiiminėti, kaip tu? Total Košmar. Juk kareivis apie nieką neturi galvoti, o tik vykdyti įsakymus. Pats pagalvok ką sakai. Nė vieno mūšio mes nelaimėtume. Seniai visi būtume išskersti, o mūsų moterys išniekintos, tarnautų agresoriui ir augintų benkartus, tipo Pavlikus Morozovus. Apie lygias teises galėtumei tik pasvajoti. Ir mes esame to garantas. Ne man tau aiškinti, kad kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą.
===Sensti bičiuli, sensti, nes imi jau savo galva galvoti.
---Na, mano legionieriai dar galvoja abiem. Tiesa, reikia pripažinti, kad apatine-labiau. Tai ta linkme ir vystome veiksmą, po alinančių kūno treniruočių. Pats žinai koks tai sunkus ir atsakingas darbas- Tėvynės sargyboje. Kiekviena kova tau gali būti paskutinė, todėl elgiamės sunkiai čia, kad būtų lengva mūšio lauke.
===Tavo sielos būveinė dar labai apkrėsta virusais. Maždaug-„ Zavajujem vašy serdca, zavajujem dostiženija nauki, zavajujem Mars. I na Marse jabloni zacvetut, tut, tut... Puf-ir yra. Apsikrėtęs , dar praeitimi apsikrėtęs. Pakomentuok savo pasakymą, kad gudras: -„Zavajujem kosmos v mirnych celiach“ ? Nonsens kažkoks,. Ai, „skoda gadac, pan Adamonis“. Tai ir sakau. Įdieg antivirusinę.
---Pats tu rusas. Nesidėk tik šventesniu už Romų popiežių. Atrodo, jog jau ant tavęs Šventoji dvasia nusileido, besiklausant tavo po stringų. Ne tau nuo manęs pasislėpti. Antraip nei aš tave, nei tu manęs neimtumei į žvalgybą.
===Karmagedonas man teisėjas. O tu nesiseilėk. Šiandien esi draugas, o ryt gal priešas. Kas tau reiškia parduoti už tris sidabrinius tai , ko tikriausiai galvoji kad ir neturi. Čia ne tik tavo vieno negalia. Visi, beveik visi kūno akademikai lengvai parsiduoda, patikėdami tariama „putiofka“ į laimingą gyvenimą. Tik ten eismas vienos krypties. Kelio atgal nėra, nes „buvusiųjų“ tiesiog nebūna. Kaip ir eilinėje mafijoje. Ir nesvarbu kas ką sakytų apie savo atsivertimus, lipimą ant kryžiaus, gulimą ant bėgių ir pnš. Darysi tai kas tau bus įsakyta. Arba-„Podniataja celina.“
Bet kas tas kūnas, kuris taip greitai sensta ir raukšlėjasi? Rūpinkis savo siela, kuri amžina. Aišku, jeigu jos dar nepardavei.
---Ir kas tas tavo pasakų velnias? Nejuokink voverių. Tu galvoji įveiksi savo pasakų personažą? Nesvaik ir nesvajok, kaip girtas, šveplas „Kiskis piskis“ apie nuogą lapę. Gi žinai kaip greitai mes palaužiame tokius idealistus kaip tu. Prisimink ir pats savo bendražygius, kurie dalyvavo Kalantos susideginimo akcijoje. Labai greitai jų idealai išgaravo, kai nuo kelių dozių, prievarta suleistu, tapo priklausomi visam gyvenimui. Ir tikriausiai jau senų seniausiai jų kauleliai sudūlėję. Aišku prieš tai prakeikė savo likimą ir tą dieną kada gimė. Štai tau tavo idealizmas kovoje tarp Dovydo ir Galijoto.
===Tai ne pasaka, nes tikras pragaras ir rojus čia, šalia mūsų.
Žinai tokį `pasakų` personažą-Šventasis, arba Kankinys? Tavo dar per storos kojos būti balerūnu. Žema, labai žema rinktis sau kuo silpnesnį priešininką. Tai šakalų užsiėmimas. Ir tie bedvasiai tavo legionieriai tam labai uolūs. Jie stiprūs kol gaujoje, kol jaučia plaukuotą ranką šalia. Pabandyk paleisti juos po vieną į kovą su velniu, tai pamatysi kaip pats Džinas sulys atgal į butelį. Štai apie ką aš šian tau kalbu. Kad valia būtų nepalaužiama, reikia rūpintis savo siela jos būveinėje.
Prie šios temos grįšime ir dar ne kartą, būk tuo tikras.
.
Lik sveikas.

Jietis 2013 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis, 10:37:39
NESENEKA NELIUCILIJUI XLVIII
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Grįžkime prie vyriškos temos, prie ginklų.
Taip jau yra. Homo sapiens pranoko visus primatus, nes suprato ir panaudojo darbo ir kovos įrankius. Tiesa, pradžioje tai buvo lazda ir akmuo. Pažiūrėkime iki ko `nusirito` šis pasaulis. Dabar kas valdo atomą, tas valdo pasaulį.
---Gerai tu čia palyginai, akmenį su atomu. Kiek atomų sudaro tavo akmenį? Be skaičiaus. Štai kur paradoksas. Mikro įveikia-makro. Svarbu ne ūgis o- smūgis.
===Taip. Jeigu tu įvaldei mikro pasaulį, tai valdysi ir makro.
---Jankis buvo toliau pažengęs, tai ir parklupdė karingąjį samurajų, Hirošimoje ir Nagasakyje, įvaldęs atomą.
===Bet yra kitas didelis BET. Kam Dievai suteikė tokią galią?
Buvo pasakyta- „Kas valdys šias relikvijas, tas valdys pasaulį“. Ir relikvijos vis ėjo per rankas. Tai atsidurdavo vienų rankose, tai kitų.
---Tu kalbi apie Pandoros skrynią? Taigi niekas nežino kur ji.
===Nebūtų paslaptis, jei visi žinotų. Tai didelė paslaptis, daug didesnė už gintaro kambario, kurio nesėkmingai ieškoma po šiai dienai. Bet patikėk yra Kas žino Tiesą, kuri paslėpta nuo visų akių. Kažkur vis anapus.
---Kiek žinau, neprastesnės relikvijos ir Gralio taurė, iš kurios Kristus gėrė per paskutinę vakarienę. Taip pat Longino ietis, kuria Jis buvo perskrostas kabantis ant kryžiaus.
===Kaip matai-visi galai į.......................... Kristų. Jis šio pasaulio valdovas.
---Tai jo, skaičiau kaip Adolfas užsimušdamas ieškojo tų daiktų, siūsdamas savo mokslininkus ir seklius į visus pasaulio užkampius, kad tik įgytų tuos galios simbolius. Tik man įdomus kitas dalykas. Kaip sakoma, romėnas Longinas, kurio ietis ir buvo, užsakė nukaldinti šį ginklą iš vinies, kuriuo buvo nukryžiuotas Kristus. Va čia galai ir nesueina. Pirma jis perdūrė Kristų su kažkokia ietimi, iš gailesčio, kad Šis nesikankintų. Paskui ištraukė vinį, kuria buvo prikaltas, kad nuneštų kalviui, kad šis nukaldintų ietigalį? Hm?
===Įdomiai atkapstei. Bet jeigu pažiūrėsi į patį antgalį atidžiau, tai pamatysi, kad jame, viduryje yra įkomponuota kažkokia vinis, kaip inkliuzas. Kaip ji ten atsirado ir kada, tai klausimas, bet faktas- kieno rankose ši relikvija, tas valdo pasaulį.
---Gerai, braliukas. Pasakysiu mums žinomo poeto eilėmis:
.
„Gyvenime daug paslapčių
Prie karvės mąstė vyras
Sakysim-pienas iš tešmens
Na o iš kur kefyras? “
.
===Kaip tik tema darosi per sunki, visada įjungi `juoko mašiną`. Iš to sprendžiu, kad reikia atlikti prastinimo veiksmus, ar iš vis keisti temą.
---O ką čia keisti? Taigi kalbame vyriškai, apie ginklus ir dar neišsėmėme jos. Kad ir Damasko plieno paslapties neišrišome.
===Atskleisiu tau šią paslaptį, tik su sąlyga-niekam nesakyk.
Buvo laikai, kai už Damasko plieno kardą galėdavai gauti pusę karalystės. Pasakojama kad amatininkai griežtai saugojo paslaptį. Kalvio mokinys, gizelis, įkišo tik pirštą į vandenį, kuriame prieš tai kalvis grūdino ašmenis, pamatęs tai, šis kaip mat nukirto jam tą ranką. Kad būtų pamoka ateičiai.
Arba kitas pasakojimas liudija, kaip įkaitusi geležis buvo grūdinama perveriant gyvą vergą.
---Total košmar, pasakytų net tūlas kompiuterinių žaidimų žaidėjas. Bet taip buvo. O kas pasikeitė nuo to laiko? Niekas.
===Pasikeitė. Tai jau ne tokia paslaptis.
Truputis metalų technologijos.
Kaip gaminamas Damasko plienas;
Imama geležies juosta (geležis-tai mažai anglingas plienas), įkaitinama iki raudonumo ir ant jos pribarstoma anglingo plieno (ketaus) gabaliukų. Juosta perlenkiama ir suplakama. Tas pat veiksmas kartojamas daug kartų, kol geležis būna pilnai „prifarširuota“. Toks minkšto ir kieto plieno darinys pasižymi įpatingomis savybėmis. Būtų vien tik minkštas, tai sulinktų. Būtų tik kietas, trapus, tai lūžtų. Čia tolygiai pasiskirsto vidinės įtampos ir ginklai iš tokio plieno pasižymi išskirtinėmis, ilgaamžėmis savybėmis. Vizualiai jį galima atskirti pagal nušlifuoto paviršiaus piešinį, kurį galima prilyginti medžio tekstūrai. Kol Damasko plieno paslaptis nebuvo žinoma, pasaulį išvydo daug klastočių, kurios būdavo išgaunamos chemijos, elektrochemijos pagalba.
Damasko plienų trūkumas tas, kad jie rūdyja, todėl reikalauja papildomos priežiūros. Dabar metalurgai pažengė dar toliau. Tą patį daro iš legiruotų, nerūdyjančių plienų.
Dar pasakysiu vieną paslaptį, tik niekam nesakyk. Mūsų prabočiai panašius ginklus gamino kitaip. Imdavo skirtingo kietumo plienines gijas, karštu būdu jas susukdavo ir suplakdavo. Iš to kilęs pavadinimas-Kalavijas.
---Pastebi kaip viskas laike kartojasi? Dabar Damaske vėl kraujas liesis laisvai. Kad tik mūsų nepaliestų, nes gali. Kaimynas seniai padėjęs akis ant savo palangės į mūsų pusę, dantimis griežia. O dabar ir liežuvį paleido. Girdi, “ Janki, jeigu tu paliesi sirus, mes vėl paliesime pribaltus. “ Busime `kvit` tada.
.
===Išvesiu tokią aliūziją. Giljotinos išradėjui pačiam buvo nukirsdinta galva jo paties išradimu. Kitaip sakant-kardą pakėlęs, nuo kardo ir žūsi.
---Jo, jo, kaip kriminliniame pasaulyje sakoma-už tave visada atsiras `kietesnis`.
Skant, kažkokia nesibaigianti kovos dėl valdžios karuselė.
===Reikia pripažinti, kad ir kreivos ambicijos valdo šį pasaulį. O jau ginklai tinka visokie.
---Kaimyninėje karalystėje, Sinjoro pomidoro generolai turėjo super slaptą ginklą-pagalastus kastuvėlius. Imitavo legionai, kad vykdo statybos, žemės ūkio darbus, bet iš tikrųjų eidavo su jais kapoti galvų į afganų, čečėnų, kaukaziečių lysves. Gerai buvo įvaldę šį amatą, bet užtai ir gyveno busbadžiu.
=== Buvo tokios specialios pajegos, kaip ir ginklas - stroibatu vadinosi, jiems kitokių ginklu neduodavo vien kastuvus, o jie su tuo įrankiu ir kažkokios motinos pagalba kalnus lygumom paversdavo ir atvirksciai. Va, cia tai ginklas.:)
.
Liekam sveiki.

Jietis 2013 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis, 11:07:43
NESENEKA NELIUCILIJUI XLIX
/Slapto pasiklausimo išklotinė/
.
===Panagrinėkime skanią temą. Pažiūrėsime šian koks tu esi gurmanas. Eime prie ugniakuro, prie marmurinės lentos ir ką nors skanaus pasigaminkime. Mėsos šmotas jau paruoštas, prieskonių taip pat įvairių turime, padruskinsime - pirmyn.
---Įtariu vėl pjaustysi mėsą dideliais gabalais, kad kepant neišdžiūtų ir būtų sultinga. Tada jau supjaustysi mažesniais gabaliukais ir apibarstęs prieskoniais, po dangčiu sukratysi.
Gal ir vertas dėmesio toks „šašlykas“, juolab kad mano centurionai negaišta laiko maisto produktų drožinėjimui ir kitokiam išniekinimui.
===Matau, brolau, tau svetima restoranų kultūra.
---Čia kultūra? kai didžiausioje lėkštėje įdėti du maži, oi, vos nepasakiau spiririūkščiai ir užvarvinti keli lašai, oi, vos nepasakiau kaip ta parduota mergaitė-kremo?
Ir iš vis , kas čia per kultūra, kai masiškai platinama pedofilinių marinuotų agurkėlių mada? Ką ten platinama, jau paplitusi, neišgrauši. Mano provincijoje žmonės agurkus skina kas antrą dieną ir, šiukštu, jokių neužaugų ir nesubrendėlių. Jeigu eisime tavo „restoranų kultūros“ keliu, tai tuojau placenta gurmaninsimės, kaip tie plevėsos įkipų akių kraštuose gyvai kobrai išpjauta širdimi ir dar plakančia nurydami ir užgerdami kažkokiu trunku. Tfu...
===Nesikarščiuok, atvėsk. Čia ir nuo ugniakuro nešalta. Sutinku su tavimi. Yra tokia tendencija viską išbandyti, visus gyvenimo malonumus, pradedant nekaltais ledais, sąmanomis, kanapėmis ir baigiant svingerių vakarėliais su mazochistiniais iškrypimais. Tai jau persisotinimo gyvenimo malonumais išdava.
---O kaip tau patinka tas pietinių provincijų gurmanų himnas-„Mes esam girių karaliai, o karalienė-ši giria...Girių karalius tau širdį atiduos“ Svetimą, a?
Cha, pajuokavau.
Bet be juoko, kaip tau patinka gurmanų pasakos, einančios iš lūpų į lūpas, apie krikštijimą kalaviju, būtinai nekalto gojaus užkalimą statinėje, perkaltoje vinimis ir ritinėjimą, kol išvarvės paskutinis kraujo lašas? Tada kepa iš jo apeiginius blynus, macus ir meldžiasi savo dievams, o gal velniui? O jūs, Dievo ir velnio avinėliai, net nenutuokiate kas jus gano ir čirškina. Tik liepia jums gerti savo kančios taurę, kai jie tuo tarpu geria jūsų. Ar ne čia glūdi ir pedofilijos šaknys, pagalvojau? Viskas kol kas po devyniais užraktais. Bet su laiku išskaičiuosime ir juos, matematiškai, metodiškai išskaičiuosime.
Desertui tau priminsiu neseną, neišgalvotą atsitikimą apie Afrikos genčių karalių gurmaną Bokasą, kurio šaldytuve rado šaldytos žmogienos.
Oi, viau, viau... tuoj gurmaniškai apsivemsiu. Sakau nenervuok. Eime iš čia, kol iš manęs nepadarei vegetaro.

Nors vyrai yra geriausi kulinarai, bet man tiesiog jų gaila. Tai jokie menininkai, o pilvo vergai, kurie nemoka, nenori ir tingi dirbti vyriškus darbus. Jiems su samčiu vaikščiuoti apie puodus palaima. Tfu...
===Pats nesinervuok, užkrimsk. Kai esi alkanas tai ir nusišneki. Imk Snikers, padės. Kas norėtų galvoti kaip tu? :)
Maisto gaminimas-senas kaip pasaulis ir tai būdas išgyventi. Tik sotūs žmonės pajėgūs dirbti ir protauti, kariauti jei dar nepamiršta pasimelsti ir paprašyti-„Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien...“
Bet yra kitas dalykas, tai jutimo receptoriai, kuriais taip aistringai ir naudojasi tavo ignoruojami gurmanai. Jiems skaniai pavalgyti- vienas iš nedaugelio gyvenimo malonumų, kuriuos apskritai turi žmonės.
--Tai jo. Jie ir gyvena tam kad valgytų, o ne valgo tam kad gyventų. Nupieščiau jų karikatūrą, tai atrodytų kaip viena didelė burna, oi, vos nepasakiau kaip užpakalis, sėdinti prie gražiai papuošto karsto, šalia kapo duobės.
Ai, ką čia kalbėt. Ir iš vis, kaip mano vyrai sako, valgymas-biednų pripratimas. Va, išgert ir užkąst-aristokratiškas požymis.
===Aha, aha, mačiau jau ne vieną tokį aristokratą prie konteinerio, nors ankščiau buvusį VIP ą.
Pažymėtinas kitas dalykas. Devyniasdešimt procentų sotumo ateina per uoslės receptorius, todėl virėjai valgo nedaug. Jie nuo kvapų pasisotina ir beragaudami.
Buvo atlikti eksperimentai su išalkusiais žmonėmis. Užrišdavo jiems akis ir duodavo uostyti ką tik iškeptas, kvapnias bandeles. Tada nuimdavo raištį nuo akių ir siūlydavo jiems suvalgyti jas. Tačiau jie atsisakydavo, nes jau buvo pasisotinę kvapais. Štai čia ir yra raktas, kurį dabar išnaudoja gudrūs maisto gamintojai (kad juos kur skradžiai). Žinok, kad tavo mėgiamoje dūmų skonio silkėje, tikrų dūmų nėra nė padujų. Viską padaro chemija. Skanaus. :)
---Dar didesnė blogybė-modifikuoti produktai,GMO.
===Neaiškinsiu, pats žinai ir matai jau išplerusias, apdribusias lašiniais, beformes “pažangos” aukas.
---Tai ir sakau tau, kad genialumas paprastume, o ne kažkokiuose išsidirbinėjimuose. Mano legionieriai maitinasi paprastai, sveikai ir įvairiai. Tikslas-visa Mendelejevo lentelė, išlaikant proporcijas ir saiką, o ne receptorių apgavystė, pateikiant įpatingai ir uždūmintai.
===Žinome kad rytų gėlės bekvapės, vaisiai beskoniai, o rytų moterys be gėdos. Mes jau ir savo georafinėje siaurumoje nusigyvenome tiek, kad vardan geresnių pelnų, pradėjome auginti daržoves, kurios tikrai beskonės, bet užtad derlingos. Kad ir palyginkime pomidorus, kuriuos auginome savo oranžerijose ir kuriuos augina ispanas. Jaučiaširdžio, ar Vytėnų didžiųjų skoniui neprilygs joks ispanas. Ką jau ten japonas. Kai maistas nekvepia, tai jo ir kemšama į pilvus be saiko. Toks štai yra verslas. Mažas pasaulis, sumažėjo pasaulis, susispaudė. Bus karas. Sakau tau, bus karas.
---Tai ką siūlai? Lengva gailėtis praeities tik verkšlenant. Imk ir padaryk ką nors, kad tai nesitęstų. Siūlai gaminti kvapų pakaitalus? Kad jau ir jie dirba savo juodą darbą.
===Et, bijau kad nieko jau nebepakeisime. Turėsime naują degeneratų kartą, kuriai ir bus lemta pasitikti pasaulio pabaigą.
Tai šia, sakyč optimistine gaida ir baikime gurmanišką pokalbį prie puošnaus stalo, primenančio karstą šarvų salėje.
.
Liekam sveiki.

Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis