Roger Vernon Scruton

Roger Vernon Scruton (g. 1944.02.27) – britų filosofas, žiniasklaidos atstovas, žurnalistas ir komentatorius, kaimo gyvenimo entuziastas, kompozitorius. Pagrindinėje srityje, estetikoje, kritikavo modernizmą architektūroje ir bandė įrodyti muzikos svarbą. Politinėje filosofijoje bandė apginti unikalų ir labai asmeninį konservatyvumo variantą..

Mokėsi Karališkoje gramatikos mokykloje Aukštutiniame Wycombe (1954-61) ir Kembridžo Jėzaus koledže (1962-69). 1972 m. už disertaciją estetikos srityje gavo filosofijos daktaro vardą. 1971-92 m. dėstytojavo ir buvo profesoriumi Londono Birkbeck koledže. 1992- 95 m. buvo profesoriumi Bostono universitete.

1982-2001 m. buvo "The Salisbury Review" redaktorius ir tais pačiais metais įkūrė "Claridge Press", 2004 m. parduotą CIPG. Jis tebėra "The Salisbury Review" redkolegijoje, kaip ir "British J. of Aesthetics", "Arka" (Krokuvoje) ir openDemocracy.net

Netrukus po 1990 m. persikėlė į kaimą ir pamėgo lapių medžioklę su skalikais. Gyvena savo ūkyje Brinkworth'e, Wiltshire.

Indėlis filosofijoje ir menuose

Pirmoji publikacija "Menas ir vaizduotė" (1974) buvo skirta estetikai ir parašyta kalba, kurią ypatingai sunku suprasti neturint specialaus išsilavinimo. Vėliau jis rašė beveik kiekviena filosofijos tema, tačiau paprastesne kalba. Ypatingai vertino I. Kantą. Ir nors "Konservatyvumo reikšmėje" (1980) kritikavo Kanto etiką kaip pernelyg individualistinę, kituose savo kūriniuose rėmėsi Kanto požiūriu į seksualumą ir gyvūnų teises.

Skrutonas rašė ir romanus bei apsakymus, o taip pat sukūrė dvi operas, kurioms pats parašė ir libretus, ir muziką. Pirmoji opera "Ministras" buvo pastatyta 1994 m. Quenington'e ir 1998 m. Oksforde. Kita opera "Violeta" buvo apie arfininkės Violet Gordon Woodhouse gyvenimą ir 2005 m. dukart atlikta Londone.

Indėlis politikai ir kultūrai

Skrutono konservatyvus požiūris į politiką kėlė daug prieštaringų vertinimų. Jį gyvūnų apsaugos grupės kritikavo ir už lapių medžioklę su skalikais, kaip ir už knygą "Gyvūnų tiesos ir netiesos" (1996). "Konservatyvumo reikšmė" buvo jo atsakymas į stiprėjantį liberalizmą Konservatorių partijoje. Knygoje mažai kalbama apie ekonomiką, tačiau pateikiami argumentai prieš seksualinį auklėjimą ir cenzūros įstatymų silpninimą.

"Naujųjų kairiųjų mąstytojus" (1986) sudaro 14 esė, - kiekviena vis kitam. Knyga sukėlė pasipiktinimą ir "Longman" atsisakė ją baigti spausdinti. Tačiau ją atspausdinti išdrįso "Claridge Press".

Nuo 1979 m. Skrutonas aktyviai rėmė Čekoslovakijos disidentus. Jis dalyvavo "pogrindinio universiteto" veikloje su filosofijos aptarimais. 1980 m. jis bendrai su kitais įsteigė Jano Huso mokymo fondą. Nuo 1990 m. buvo Pragos Pilietinio instituto valdybos narys. Už paramą Čekijai 1996 m. gavo Pilzeno Lieps 1-osios apdovanojimą ir 2000 m. Pirmojo rango Čekijos medalį už nuopelnus.
Mes, kaip avis
Mes, kaip avis. Iliustracija Scruton straipsniui

Kartu su kitais įsteigė Jogailos (Trust), veikusį Lenkijoje ir Vengrijoje nuo 1982 m. iki demokratijos atstatymo 1989 m. Buvo Anglo-Libano Kultūros asociacijos įkūrėjas, siekusio sutaikyti Libano sektas nuo 1987 m. ir buvo uždarytas 1995 m., kai Libaną užėmė Sirija ir Hezbollah.

Viešųjų ryšių veikla

Skrutonas dalyvavo įvairiuose verslo reikaluose, iš kurių pažymėtina ""Horsell's Farm Enterprises", konsultacinė firma viešųjų ryšių klausimais – kurios įkūrime 1999 m. jis dalyvavo. Jos veikla sulaukė daug kritikos, nes jos klientais buvo didžiausios pasaulio tabako kompanijos. Buvo kaltintas už sandorį su Japonijos Tobaco International".

Nepaminėti kūriniai

Architektūros estetika (1979),
Trumpa šiuolaikinės filosofijos istorija (1982), vEstetinė samprata (1983),
Kantas (1983),
Sekso troškimas: Moralinė erotikos filosofiją (1986),
Spinoza (1987),
Šiuolaikinė filosofija (1994),
Klasikinė gimtoji kalba: Architektūros principai nihilizmo amžiuje (1995),
Protingo žmogaus filosofijos vadovas (1996),
Muzikos estetika (1997),
Spinoza (1998),
Mirčiai atiduota širdis: Seksualumas ir šventumas Vagnerio "Tristane ir Izoldoje" (2004).

Politiniai kūriniai:
Kultūros politika ir kitos esė (1981),
Politinės minties žodynas (1982),
Laikyta įkaitu: Libanas ir Vakarai (1987),
Konservatyvūs tekstai (1992),
Protingo žmogaus šiuolaikinės kultūros vadovas (1998),
Vakarai ir likęs pasaulis: Globalizacija ir terorizmo grėsme (2002),
Poreikis tautoms (2004).

Ciceronas
Egzistencializmas
Platonas ir Aristotelis
Graikų matematikai - filosofai
R.Descartes. Cogito ergo sum
Filosofijos atsiradimo problematikos istorija
Mokslo filosofas Tomas Kunas
Budizmo įtaka Vakarams senaisiais laikais
Dviejų filosofinės logikos paradigmų kova
Gabrielis Marselis - prancūzų egzistencialistas
Visapusiškas ir nerimstantis Hansonas
Ezoterinės tradicijos riboženkliai
Gotfydas Vilhelmas Leibnicas
Vaišešikos gamtos filosofija"
I. Slawinska. Erdvė ir laikas
Dž. Bjudžentalio koncepcija
Kinų filosofija: Konfucijus
Mano sielos liūdesiai
Objektyvizmas (Ayn Rand)
Maksas Vėberis
Rudolfas Šteineris
Egzistencija