Saulės iniciacijos užrašai, II dalis
Pasitinkant Majų naujuosius metus

Skaitykite: Saulės iniciacijos užrašai, 1 dalis

Gal būt daugelis sutiks su pastebėjimu, kad laikotarpyje, prasidėjusiam nuo 1998 kovo 21 d., t.y. 9 IK metais, pagal Majų kalendorių, permainų vėjai blaškė mus į visas puses, kaip tornado, kartais tiesiog atimdami kvapą, ir mes sunkiai įstengėme spėti pagal gyvenimo tekmę (ne veltui tai buvo “vėjo” metai). Daugelis esame visai naujame kelyje, arba daug aiškiau regime savo judėjimo kryptį.

Ateinantys Majų naujieji metai 10 MANIK, kuriuos pasitinkame per pavasario ekvinokciją, kovo 21 dieną, su pirmaisiais saulės spinduliais, atneša gerą laiką mūsų vidinių ieškojimų išgryninimui.

Pagal Majų kosmologiją, MANIK - tai taikūs metai, įkvepiantys, brandinantys ir teikiantys stiprybę (“manik” reiškia - “ranka”).

Tačiau pats naujųjų metų atėjimo laikas gali sietis su įtampa ir prieštaringomis permainų nuojautomis, mat “įėjimas” į 10 MANIK yra “išcentruotas” kaip tik tarp dviejų mėnulio pilnačių (kovo 1,bei kovo 31), kas sukuria ypatingą 21 dienos aktyvumą (tokia astronominė situacija nepasikartos iki pat 2018). Todėl ji gali tapti net gi atskaitos tašku daugelio gyvenime.

Pastarieji Majų metai įves mus ir 2000 pagal Grigaliaus kalendorių. Labiau nei bet kada, Visatos jėgos pareikalaus iš mūsų aiškių intencijų. Ar Jūs jau žinote, kas iš tiesų esate, būsite, sekančiais metais ir ateinantį tūkstantmetį? Tuomet atėjo laikas tikrai pažinti save iš vidaus.

10 MANIK metais dvasiniai siekiai gali įgauti fizinę formą. Tai, ką matome proto akimis - magiškai apsireikš kaip gyva. Šie metai skirti išmokti užbaigti projektus, ne tik juos pradėti. MANIK nebūdinga gausa, todėl verta apriboti sumanymų kiekį, tinkamai išsirinkti savo pagrindinę veiklos sritį.

Majų kalendoriaus paslaptys, pavasariniai naujieji metai nustoja būti vien tik “necivilizuotos tautinės mažumos” reliktu. Šią visapusiško atsinaujinimo dieną pasitinka, ar bent jau prisimena daugybė iniciatorių visame pasaulyje, skirtingų tautybių bei religijų žmonės, nes kas dar ir gali būt labiau bendra žemiečiams, kaip Saulė ir geras nusiteikimas.

Nenusiminkite, jei nepavyko atsirasti šiemet prie Kukulkano piramidės. Geriausia vieta pavasario ekvinokcijos Saulės ceremonijai, - tai bet kurios tautos senosios šventos vietos, arba energetiškai aktyvios “jėgos vietos”. Jei Jūs esate tuo metu, pavyzdžiui Kernavėje, - tai Jums labai pasisekė.

Vilniuje tokia svarbi vieta yra Trijų kryžių kalnas. Tai savotiška mūsų sostinės “piramidė”. Bet jei Jūs tiesiog esate atvirame lauke ir prisiminsite, kad galite įkvėpti naujos jėgos, tai taip pat puiku. Kaip taisyklė, saulė kovo 21 dieną prasiveržia pro bet kokias ūkanas.

Dabar, leiskite pateikti Jums Majų Vyresniųjų patarimus saulės iniciacijos dienai. Tai tik pagrindinės intencijos, jauskitės laisvi elgtis pagal savo vidinį nusiteikimą.

Atvykite į savo pasirinktą vietą prieš auštant. Tyloje laukite kylančios Saulės. Kai Ji blykstels virš horizonto, pradėkite meditaciją.

Su pagarba paprašykite Hunab K’u (Majų Saulės dievo, Jūs galite vadinte Ją kitu vardu) leidimo įeiti į Jo atminimą. Paprašykite, kad būtumėt pažadintas amžinajai kosminei išminčiai. Kai Saulė pakils, pažvelkite tiesiai į ją. Prašome šioje vietoje elgtis diskretiškai. Net ir vienos sekundės grynos Saulės šviesos pakanka. Tad, darykite, kaip Jums atrodys geriau.

Pradėkite tarti Saulės vardą, K’IN Majų kalba (skambėtų “K’ieeeeen” su ištęstu “e” garsu), taip pat galite pridurti sau suprantamą Saulės vardą; pagaukite savo sielą rankomis, iškeldami jas priešais veidą, taip, lyg laikytumėte sferą.

Ištarkite K’IN, 7 kartus savo sielai; 7 kartus mūsų Saulėms danguje, Plejadėms. Jūs galite tiesiog pajausti sielos energija savo paties rankose!

Pripildykite savo saujas kreipimusi iš širdies. Tai gali būti Jūsų pasišventimas pilnam atbudimui, ar meilė bei pagarba visoms gyvoms būtybėms. Praneškite, kad Jūs esate atviras priimti kosmines žinias, kurias esate pamiršęs. Iškelkite rankas aukštyn ir pasiųskite saulės šviesos vibracijas, sumišusias su Jūsų siela, tolyn į žvaigždes.

Pajauskite, kaip Jūsų kreipimąsi pasitinka mūsų kosminiai broliai ir seserys, mūsų Kūrėjas.

Ištarkite K’IN, 7 kartus savo kūnui; dar 7 kartus - Motinai Žemei. Užpildykite savo saujas Saulės vibracijomis. Pasiųskite palaiminimus Žemei, nuleisdami delnus žemyn.

Tyloje pasišvęskite Žemės išsaugojimui. Pasišvęskite tiesai. Pasišvęskite unikaliai atbudimo formai. Pajauskite įgimtą atsakomybę tapti pinutine šviesos būtybe. Pasitikite visą tos atsakomybės krūvį savo džiaugsminga ir stipri siela, kuria Jūs esate. Būkite atviras padėti visiems, esantiems tamsoje. Leiskite Saulės sielai sušvytėti Jūsų širdyje.

Tyloje įsiklausykite į Saulės pranešimą asmeniškai Jums. Teapšviečia Saulė Jūsų likimo vingius. Nuo šios dienos nepamirškite įsiklausyti į kiekvieną gyvą būtybę. Išgirskite gyvenimo dainą, - Saulės, žvaigždžių, vėjo ir vandens.

Kai siela pašauks, nepamirškite savo tikros paskirties, žmonijai, Žemei ir Visatai..

Jūs esate Saulės dalis ir turite savo ypatingą pranešimą visoms gyvoms būtybėms. Jūs esate Kūrėjo piligrimas, keliaujantis su saulės šviesa.

Prisiminkite tai!

Pagal Aluna’os Joy Yaxk’In medžiagą parengė L.V.

Majų kronikos
Rio Azulas – prie upių kelio
Ar sulauksime apokalipsės?
Bažnyčia už laiko gniaužtų
Vartai į majų mirties karalystę
Saulės iniciacijos užrašai, 1 dalis
Ne pabaiga, o nauja pradžia!
Gyvenimas 2021 metais
Janas Ščepanskis. Majai
Trys sukūrimo akmenys
Majų krašte
Mitologijos skiltis
Pasaulio sukūrimo puslapis
Vartiklis