Matematikos keliu    

Skelbiama iniciatyva „Matematikos keliu" (angl. Math trek), kurios tikslas populiarinti matematiką, jos sampratą, plėsti žinių ratą. Pagrindinė vizija – šio tikslo siekti visiems ir nesavanaudiškai.

Konkreti forma dar nėra aiški, tam ir sukurtas šis puslapis, kuris galėtų padėti ją surasti. Tai gali būti ir tam tikro veiksmo scenarijus (kaip „Star trek"), - Hen Dialogues jam reiktų sugalvoti kontekstą ir temas. Gali būti tiesiog matematikos žinių skleidimas ar naujienų matematikos srityje skelbimas. Rašykite ir siūlykite, patys dalyvaukite ir kitus paskatinkite!

Pavyzdžiui!
Anksčiau labai populiari buvo dialogų forma, prisiminkime kad ir, klasikiniu atveju, Platono „Dialogus". Tad ir kilo viena idėjų – kiemo vištų dialogas apie matematiką. Apie ką jos galėtų kalbėtis? (apie kitas sąsajas žr. Višta mitologijoje)..., o taip pat paskaitykite: Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę

2014 m. apžvalga: Įpusėjo jau penkti metai, kaip įkurta ši iniciatyva. Jau kažkiek susitupėjo (ne tos vištos, o temos), nusibrėžė kai kurios gairės… Ne viskas, kas planuota, įvykdyda, tačiau bendrai imant, rezultatais gana patenkintas… Populiarumas didesnis, nei iš pradžių planavau, tačiau lankytojų aktyvumas prisidedant prie „Vištų dialogų“ iniciatyvos beveik nulinis…   Dar reiks sutvarkyti ir puslapio struktūrą, o kartu ir aiškiai išdėstyti iniciatyvos viziją...

Redaktorius bus jūsų idėjų tarpininku, administratoriumi ir skelbėju. Savo idėjas, pastabas ir kritiką išsakykite šiame viešame forume arba atsiųskite tiesiai el. laišku: info@lithuanian.net

Naujienos:  
M. Gardneris. Nė vienos pusės neturėjęs profesorius
Šriodingerio katinų dresiravimas: kvantiniai kompiuteriai
Kiek iš viso turime skaičių?
2022 m. Abelio premija
Vištų matematiniai pokalbiai

Blogas: Amerikai matematika nereikalinga!
Wiki: Matematika visiems
Linksmai: Ar viskas čia taip?
Istorija:J. Kubiliui 85-i: Kaip brendo Lietuvos matematika
Kodėl Ponas Dievas Lietuvoje negalėtų tapti profesoriumi (tęsinys)
Matematikos ir fizikos šmaikštumai

Skaitiniai (pagal temas):
Skaičių teorija/aritmetika Topologija Matematikai/istorija
Aritmetikos pagrindai (papildyta)
Kiek iš viso turime skaičių? (nauja)
Skaičiai B, kvantiniai kompiuteriai ir duomenų perdavimo sparta
Šokis aplink kontinuumo kardinalumą...
Kai kurios pirminių skaičių formos
Skaičiai – apžvalga/ pradmenys
Nauja pirminių skaičių klasė
Nepaprasti skaičiai: skaičius 42
Naujos skaičių sistemos siekia atgauti pirminius skaičius
Nepaprasti Visatos skaičiai: 8
Pagaliau: 33 per tris kubus
Pitagoro skaičiai per Fibonačio seką
Gauso skaičių teorijos kursas
Iš Antikos ateinantis klausimas: kiek jų?
Trikampiai skaičiai
Pandigitaliniai skaičiai
Golbacho teiginio įrodymas?
Ar įrodytas abc teiginys?
Rymano hipotezės paaiškinimas
Skaičiai B ir jų kvantinės sistemos
Pirminiai skaičiai; sąvybės
Pagrindinė aritmetikos teorema
Didžioji Ferma teorema
Santykis ir proporcija
Littlewood teiginys apie aproksimaciją
Pirminiai skaičiai; sąvybės
Ar nepabandysite išpręsti uždavinį?
Aukso gysla Ramanadžano lygtims
Proveržis skaičiuojant skaidinius
Didžioji Ferma teorema
Didžiausias bendras daliklis
Dalyba iš nulio
Pirminiai dvyniai
Nepaprasti Visatos skaičiai
Beal'o hipotezė
Nulio istorija

Algebra, geometrija, tikimybės ir pan.:
Kampo trisekcija
Riči srautas ir tenzorius
Išmatuojam apskritimą
Endre Szemeredi darbų esmė „ant pirštų“
Kombinatorika, polinomai, tikimybės
Klasikinės neišsprendžiamos geometrinės konstrukcijos
Pitagoro teorema
Paslaptingi Markovo procesai
Fundamentaliosios matematikos teoremos
Pirmasis Einšteino įrodymas
Loterijų matematika
Dekarto koordinatės
Nulinė hipotezė
Pagrindinės algebrinės struktūros
Parabolės lenktas likimas
Kvadratinė lygtis
Musulmonai neišrado matematikos!
Ferma taškas
Kirmgrauža tarp matematikos sričių
Statistikos sąvokų pristatymas
Algebros istorija
Pagrindinės statistinės sąvokos
Surasta trilijonas trikampių
Scenoje - paprastos grupės
Monte-Karlo metodas
Laplasas. Dėl tikimybių
Mazgų teorija: juostos-nuopjovos teiginys (nauja)
Mazgai ir mazgų teorija
Kaip įmanomas begalinis klonavimas?
Kaip supakuoti standžiau?
Gyvenimo gėlelė
Erdvės formos
Topologijos veiksnių stebėjimas
Virtualūs mazgai
Tenzoriaus samprata
Topologija
Puankarė teiginio įrodymas
Revoliucija mazgų teorijoje
Tjorstono geometrizacijos teiginys
Kaip išgyventi aukštesnius matavimus?
Nauji mazgų invariantai
Išmatavimų triauškintojas
Greičiais C besiplečiančios erdvės B
Apie Tarskio skritulio kvadratinimą
Algebrinis mazgymas
Nėra paprastos visuotinės teorijos
Premija padalinta pusiau...
Matroidai

Filosofiniai aspektai:
Kelionė į matavimų apibrėžimą (nauja)
Galilėjus, Dievas ir Matematika
Pasaulis raidėmis ir skaičiais
Ar Internetas turi savimonę?
Matematinis dydis ir patirtis
Pasaulis raidėmis ir skaičiais
Paradoksai sulig dirbtiniu intelektu
Ir skaičiai virsta menu...
A. Whitehead. Skaičiavimų prigimtis
Truputis apie skaičių psichologiją
V. Nalimovas. Skaičiaus filosofija
Kiek_matematikos_mums_reikia?
Begalybė (pristatymas)
Vedanta ir matematika
Trijų taisyklė
Aukso medalis - matematikui
Matematikos filosofinės problemos
Matematikos šlovė ir garbė
Matematika-tai žavesys ir tiesa
Matematinė kalba ir simbolika
Erdvės/laiko sampratos transformacija
Kita skaičiavimo metodų istorijos pusė
Ultimatyvi logika: iki begalybės ir toliau
Ar mašina kada nors mąstys?
A. Puankarė. Mokslas ir hipotezė
Dviejų filosofinės logikos paradigmų kova
Kibernetikos istorijos etiudai
Semantinės derybos: dviprasmybių modeliai
Čarlzas Pirsas ir jo atgimimas
Mokslinis požiūris į Absoliutą
Ką vadiname programuotoju?
Parabolės prasmės
Moterys matematikoje (papildyta)
Šriodingerio katinų dresiravimas (nauja)
Va tai šeimynėlė!
Abelio premijos laureatai
Tolydumo sąvokos evoliucija
Avicena ir matematika
Kaip kompiuteriuose elektra tampa logika?
Kai kurie pasiekimai 2020 m. matematikoje: išmazgymas
Indijos matematikos istorija
2019 metai matematikoje
Pi keliai ir klystkeliai
Prometėjo pėdsakas
Matematikos pradžia Lietuvoje
Hipokratas iš Chijo salos
Džonas fon Neimanas ir kibernetika
Mirė vienintelė Fieldso medalio laureatė
Kas tie romėniški skaitmenys?
Ką romėnai išmoko iš graikų?
Ryškus Oilerio pėdsakas Rusijoje
Lermontovas ir matematika
Matematikos atgimimas Lietuvoje
Gausas – iškirstas langas į 19 a.
Archimedas ir jo laikmetis
Apolonijus iš Pergo
Pjeras Simonas Laplasas
Papusas iš Aleksandrijos
Kodėl matematikoje nežinomąjį žymi „x“?
VU Matematikos fakultetas pokariu
Matematika Egipte ir Finikijoje
Dioklas ir jo cizoidė
Senovės graikų matematikai
Euklidas iš Aleksandrijos
Omaras Chajamas: ne vien Rubijatai
Senovės graikų astronomai
Hipatija – fanatizmo auka
Hiparchas iš Rodo
Laplasas: asmenybė ir veikla
Leonardas da Vinčis
E.Galua: matematikos genijus,revoliucionierius
Kantoro aibių teorija; tikrosios begalybės intuicija
Matematikai: Anri Puankarė
Žanas Furjė
Da Vinči klaidelė
Matematika Egipte: Rindo papirusas...
Dž.Birkhofas: matematikas,meno matuotojas
Napoleonas panaikino dešimtainį laiką
Geriausias visų laikų matematikas?
Matematikai: Pjeras Ferma
Šių laikų iškilūs matematikai
Amerikos matematikos pirmtakas
Matematikai: Davidas Hilbertas
Amžininkai apie Laplasą
Granino Kornas - simuliacijos pionierius
J.Tate: Abelio premijos laureatas
P. Florenskis ir Maskvos matematikai
Kompiuterių ištakos
Borchesas ir matematika

Likusieji:
Moksliniai laipsniai Senajame Vilniaus Universitete
Nauji Fieldso medalio laureatai
Matematika ir biologija
Įvadas į eksponentines funkcijas
Trijų kūnų uždavinys aštuoniukėje
Kolmogorovo dirbtinio intelekto alfa ir omega
Apie aukso pjūvį
Vištų matematiniai pokalbiai
Tūkstantmečio problemos
Naujas nematomumo metodas
Ar PI pasiskirstęs atsitiktinai?
Ar jau rūksta dūmai? Navier Stokes lygtys
Nauji picos pjaustymo būdai
Perkoliacija
3-iojo tūkstantmečio mokslas
Žvaigždžių virš Babilono funkcija
Naujasis Černo medalis
Kada statistika gali meluoti?
Simpsonų trauka ir žaidimas skaičiais
Specialioji reliatyvumo teorija
Pinavija: matematika prieš eismo spūstis
Mokslininkui nereikia matematikos!
Žvejybos matematika
Žaidimų teorijos panaudojimas
Kvantinio pasaulio katinai
Kokiu greičiu skriejame?
Geriausios alternatyvos parinkimas
Algoritmų pirmeivis laimėjo Kyoto premiją
Diagramos, pakeitusios pasaulį
Visata kaip kompiuteris
Meilės sinusoidė
Fraktalai
M. Gardneris. Nė vienos pusės neturėjęs profesorius (nauja)
Meilės ir matematikos ritualai (nauja)
B. Raselas. Matematiko košmariškas sapnas
Hafmano kodo paaiškinimas
Kur geriausia prisiparkuoti?
Grandi paradoksas
Sutramdytas lagaminas
Ar krito dvi Hilberto problemos?
Zenono paradoksai
Krafordo premija
Izingo modelis įmagnetinimui
Matematika Van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“
Naujas parketo klojimo būdas
Intuicijos problema pas Puankarė
Tėkmė: kas atvedė prie LHC?
Amerikai matematika nereikalinga!
Nešo pusiausvyra
Įvairiapusis Ričardas Feinmanas
Hadronų koliderio kūrėjas
Styvo Džobso kelias į žvaigždes
Platonas buvo teisus dėl įgimtų idėjų
Bendroji reliatyvumo teorija
Smeilo paradoksas
Matematika ir muzika
Tribologija ir tepimo sprendimai
Vunderkindo iššūkiai
Mūšis kibernetiniame pasaulyje
Jų begalinė išmintis
Paskaičiuojamo stulpelio sukūrimas
Peteris Karvašas. Archimedas
Pirmasis interneto ryšys
Algebra akimirksniu
Landau nuslopimas
Laimėti pralaimint: dviejų vokų paradoksas
Harmoninės eilutės
Lietaus uždavinys ir matematinis mąstymas
Pirmasis „Java“ įskiepis Lietuvoje
Tvarkyklė BacoPage DOS terpei
Dievas nežaidžia kauliukais?
Dirbtinis intelektas kare
2018 m. "abelis" - unifikacijai
Kas vyko ar įvyko? SKIE-MUO: priešistorė
Moskitų aktyvi klausa
Mirė matematinės fizikos pradininkas
Žmonės prieš kompiuterius
Autistas, matematikas ir rašytojas
Paduok vien tik pirminius!
Skaičiuojantys gyvūnai
Lakmusas chaosui patikrinti?
Hipotezė ir prognozė
Kraskalo algoritmas
Australijos aborigenų matematika
Ką reiškia būti matematiku?
Mažylis buvo pirmasis...
Ulamo spiralė: netikėtas dėsningumas
Netiesinis mąstymas: išspręsti neišsprendžiamą
P-NP: Ant sveiko proto svarstyklių
Bilas Geitsas: kol dar nebuvo garsus
Viešojo rakto kriptografija
Alef paslaptis: begalybės paieškos
Nulaužtas 200 m. senumo šifras
Genialios skaičiuotojos mirtis
Nekenčiu kalkuliatoriaus!
Kobolo motina
Haketonai

 
          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų pastaba:

                   

Jūsų pastebėjimai

5x5=33 2018 m. rugsėjo 3 d., pirmadienis, 11:18:20
Viskas realu, tarsi
Bendruomeniniam gyvenime..
Penkiskart penki – dvidešimt penki:
Daugybos lentelę išstename.
O dukart du – keturi -
Patikrink ką turi.
O penkiskart šimtas –
Visad bus penktas šimtas.

Bet kodėl – nušvito mintis -
Penkiskart penki – tai dvidešimt penki?
O gal tai trisdešimt trys –
Ir mintyse jau penkis pirštus lenki...

Haiku apie skaičius 2017 m. gruodžio 25 d., pirmadienis, 10:41:14
Iš šių skaičių,
p, e ir begalybė -
Kuris jų didžiausias?

Seneka 2017 m. rugpjūčio 29 d., antradienis, 21:00:18
„Tu sugebi išmatuoti apskritimą, tu pasakai atstumus tarp žvaigždžių... Tačiau, jei tu toksai žinovas, išmatuok žmogaus sielą! Pasakyk, didi ji, ar niekinga? Tu žinai, kuri iš linijų yra tiesė, - kam tau tai, jei nežinai tiesaus kelio gyvenime“.

1995 m. A. Vailsas įrodė 1637 m. suformuluotą Didžiąją Ferma teoremą 2017 m. balandžio 30 d., sekmadienis, 15:41:02
Ilgai tirta bei prakeikta
Ferma didžioji teorema
Galiausiai buvo „pribaigta“ -
Ir galės murmėti pats Ferma:

„Kažkokios kreivės ten minėtos -
Mano paraštėse nėra tiek vietos!“

Maskuotė 2017 m. vasario 14 d., antradienis, 20:43:06
Tarp diagramų ir grafikų,
Kvailumas siunčia nafig!

Skaičiuotė 2016 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, 10:26:50
Nulis, vienas – nelyginis,
Ženk toliau, du – jau lyginis;
Pirminis ir kvadratas,
Penki – ir kuo ne ratas?
Tolesnis jau sudėtinis –
Tada drioksteli septynetas,
Jį kubas seka pirmutinis,
Devynetas - apverstas šešetas –
Ir taip baigias skaitmenų takas...

Nemiga per matieką 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 19:35:33
Anokia čia lygtis - iksas ir ygrekas –
Jos neišpręsti būtų tikras griekas!
Bet kintamasis joje ne vienas -
Vargstu palinkęs prie jos per dienas.

Darbų apimtys ir jų likimas 2016 m. balandžio 18 d., pirmadienis, 18:00:59
Kur du stos, -
Trys nevalios;
Vienas pasprings,
Tik nieką padirbs!..

Darbų apimtys ir jų likimas 2016 m. balandžio 3 d., sekmadienis, 18:00:59

Kvadratas, trikampis ir ovalas
Tūno mano sąsiuviniuose.
Namų pristatysiu į valias
Iš jų – išsaugosiu mintyse.

Apskritimas – tai saulė danguje,
Rombo formą įgauna laukai;
Trapecijos - antklodės  lovoje.
Tokia matematika, draugai!

Kontraversijos 2015 m. gruodžio 20 d., sekmadienis, 18:00:59
Vasarą sniegas ištirpęs,
O žiemą kartais sninga –
Nors Ferma senai jau miręs,
Jo teorema teisinga!

mat.analizė (dif./integr. skaičiav.) 2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 07:46:33
Koks ilgas integralas
Per matiekos balas palydės;
Ir užlinkęs jo galas, -
Nuo nulio iki begalybės –
Pro dx brūzgynus kalas –
Ne vienas jam to pavydės…

Taigi, dialogas galėtų prasidėti taip: 2015 m. lapkričio 22 d., sekmadienis, 11:32:22
Gaidys Ferdinantas garsiai nuo šiukšlyno, pasilipęs ant krūvos:
- Kakariekū! Ei vištos! Greičiau į čia! Šiandien - bus matematikos paskaita!
- Kud-kudak, kud-kudak, - subruzda kiemo vištos. - Rado slieką, rado slieką!
- Et, jums tik gūžys galvoje! Neišmanėlės - lavintis reikia, į dangų kartais pažvelgti; ir ne tam, kad dėl vanago pasižvalgytumėte. O tai vien po šiukšlyną kapstotės, aukštesnių prasmių neieškote...
- Taip, taip, taip, - sukudakavo ir suskubusios vištos.
- Tai šiandien ir pradėsim. Ar žinote, kas tai yra skaičius?
- Kud-kudak, kud-kudak; gal koks skanus sliekas? - išdrįso spėti raiboji Cipa.
- Ne, ne, ne, kud-kudak; tai toks žiogas, tik gyvena ne čia, o kaimynų kieme, - paprieštaravo Kipa.
- Tylėt, vištos! - nutraukė gaidys Ferdinandas. - Pradedu paskaitą!   Taigi, vištos, ar žinote, kas yra skaičius?
- Kar-kar-kar, … ne! – choru.
- Tad nuo to ir pradėkim: štai kapstotės šiukšlyne ir randate riebų slieką – tai vienas. Aišku?
- Kud-kudak, kud-kudak! – aišku, aišku! – kur, kur, kur?! – subruzda visos.
- Palaukit, nelėkit akis išdegę!... … Ech, ši pirmoji pamoka tuo ir baigėsi – vištų matematikos neišmokysi, - atsiduso gaidys Ferdinandas.

10 = 1/0 2015 m. lapkričio 22 d., sekmadienis, 11:19:06
Dešimt - tai sistemos pagrindas
Visus skaičius pagamina;
Vienas iš nulio padalintas
Net Visatą susprogdina...

Jan Kochanowski (1530-1584) 2015 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 16:26:30
Matematikui

Jis išmatavo sausumą ir vandenynus,
Kaip saulė leidžiasi ir teka, jis pažino,
Bemat užuodžia, ko iš jo norės valdžia,
Tiktai nemato, jog gyvena su kekše.
                      Vertė Lanis Breilis

ne visai vaikiškas 2015 m. liepos 26 d., sekmadienis, 22:35:56
Kas toji teorema?
O kas buvo Ferma?
Bent man priimtinesnė ---
                    mergina!

2015 m. liepos 13 d., pirmadienis, 15:52:44
Viens, du, trys...
O kur ketvirtas?
- Nusirito, nes jau girtas >DDD

kreinas 2015 m. liepos 11 d., šeštadienis, 11:17:51
Pats pirmas - tai vienas;
Tą juk žino kiekvienas!
O jei prie jo dar vienas -
Bus jau du - ot krienas!

2015 m. kovo 4 d., trečiadienis, 16:06:39
Šiandien paskaičiau apie vaikams skirtas knygas, kuriose gerai įsimenamomis eilėmis supažindinama su matematiniais dalykais... Gal kas žino ar girdėjo, arba ryšis pats išbandyti smagių matematinių eilėraštukų parašyti... Geriau atsiųskite man el.paštu - o aš tada atidarysiu atskirą tam skirtą puslapį...
.
Pvz.,
.
Du plius du - keturi!
Kiek pirštų tu turi?
Penki? Tada užlenk vieną -
Ir taip mokysies kasdieną!

W.A. 2014 m. gegužės 28 d., trečiadienis, 08:43:53
O gaidys - tebūnie Ferdinandas

Klausimas 2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienis, 10:46:56
O kas atsakys: KAS YRA MATEMATIKA?

W.A. 2014 m. gegužės 21 d., trečiadienis, 13:34:10
Vištelės, pasikalbančios apie matematiką, bus Cipa ir Kipa... O jas "iš aukšto paauklės" gaidelis, viso kiemo šeimininkas... Vardas jam dar nesugalvotas...

dgkjhlkj 2011 m. birželio 8 d., trečiadienis, 16:25:51
visciuku vardai, o ne kokie nesamones

iksė 2010 m. sausio 18 d., pirmadienis, 14:19:24
Be to...Gyvenime na turi būti du tikslai. Na imkime jei turi stiprų valdovą, virš galvos ir t.t.;-na ta prasme mums dažnai aiškina apie idealias sąlygas, bet mes dar negyvename idealiomis sąlygomis ir galbūt, net be galo ilgai idealiomis sąlygomis negyvensime. Tad neidealioms sąlygoms, esant, turi būti du tikslai. O tik tada kada gyveni jau idealiomis sąlygomis, nuomuojiesi pats butuką, ten kažkoks tai grizįla, baisusis galvos ėdikas, viršūnininkas, jau anapilyje, va, tik tada gali turėti nuomonę: kad yra vienas tikslas ir dievas į namus. Čia tai ne žaidimai. O ho hohohoh kokio svarbumo. Neįtikėtino svarbumo. Na gal, uoslės ir supratimo, kodėl kas kai kas darosi ir kodėl taip yra ir neturite. Bet jums nemeluoju. Be galo baisūs dalykai. Tiesiog, jei pagal gyvenimą, kokį būtent dabar, turi( mums nerūpi, koks tas tavo gyvenimas bus po pusmečio ar tuoj pat rytoj, bet vat, būtent koks šiandien yra)- tai tokia ir ta gyvenimo filosofoja privalo būti, ne,s galima smarkiai smarkiai ir neįtikėtinai smarkiai su tomis filosofijomis susigadinti sau gyvenimą. Jei žinai, kad gyveni ne įdealiomis sąlygomis, tada, tavo gyvenimo filosofija turi būti, - rya du tikslai.
O kai jau gyveni idealiomis sąlygomis, tai yra turi nuosavą butuką rašytą tavo vardu ir t.t.t tik tada, gali galvoti, kad dievas į namus ir yra vienas tikslas. Štai ir viskas.
Su tomis filosofijomis oi oi oi kaip galima prisižaisti, ne vient pragare levituoti (na skraidyti vos vos...). Baisūs dalykai. Gyvenimas vienas filosofija iš aukštesnio rango, tai baisūs dalykai tada dedasi. Tiesiog baisūs. Ir kiekviena sekundė gali būti baisi( na taip ir būdavo tik proto dėka į tas sekundes pataikiau, nors nebuvo prasmės į tas kvailas sekundes taikyti bet taikiau...)
Vienu žodžiu, pakankamai pasakiau, dagiau jūsų galvelių nevarginsiu.

2010 m. sausio 17 d., sekmadienis, 21:20:55
Graziausia... Ar pats negalejai susiprasti:)

iksė 2010 m. sausio 16 d., šeštadienis, 18:14:14
berniukai
kaip skaičiukai,
mergytės kaip raidytės
))

W.A. 2010 m. sausio 15 d., penktadienis, 08:35:25
Pastaba: 2009 m. gruodžio 11 d. komentaras, lankytojams paprašius, buvo pašalintas.

Tundra 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 16:29:33
Zinoma, kad naturalistikoje yra galimybe kaip atrasti, taip ir israsti. Atrandama tai, kas egzistavo ir apie tai nezinant, o israndama - ko niekur lig tol nebuvo. Israndami tokie dalykai, kuriems buti gamtos desniai leidzia, bet naturoje niekur nebuvo lig tol susikloste salygos jiems atsirasti. Kas reikstu, kad naturaliajai buciai, to ir nereikia. O stai vystant matematika - atrandama ar israndama? Man butu suprantama, jeigu kalbant apie matematikos "vystyma", kalba eitu apie matematines kalbos bei rasto tobulinima... Ar turi matematika dar koki pagrinda stoveti, be sito?

Siaip 2009 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 11:01:01
Manyciau jog visos galimybes egzistuoja ir nepriklausomai nuo musu. Todel niekaip man nedaeina kaip galima butu "vystyti" tai, kas visame grazume jau egzistuoja. Gal norejote paklausti ar yra tokiu, kure lavintu vaizduote ir sugebejimus tas galimybes surinkti? Varom rytoj grybauti! A..? Be to, ieskau drauges pasivazinejimams dviraciais po pietu Lietuvos regiona,- kol dar ne ziema snieguota... Susidomejusi, turetu bent po 150, 200 km kas antra diena istegti nuvaziuoti. Ot galimybe! Zinok :)

Lopas 2009 m. gruodžio 7 d., pirmadienis, 09:15:30
Yra matematikos mokytojai mokyklose, yra matematikos disciplinų dėstytojai aukštosiose, yra MA Matematikos institutas - tik, noriu paklausti, ar yra Lietuvoje tebevystančių matematiką (išskyrus keletą jaunųjų)?

Siaip 2009 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis, 05:55:57
Nu, bet jus ir duodat fantaziju. Pasakykit jus man, vidutiniam statistiniam pilieciui, kuris matematikos tik tiek ragaves, kiek prireikia zemesniam nei vidutiniu reiksmiu seimos biudziatui tvarkyti, kokio raugo reikia primaisyti i desimties skaitmenu aibe, kad tokia buza uzvirtu jog istisi universitetai, simtus metu ja kabintu ir ainiams dar paliktu?... Koks diferencialas idejas taip materializuoja (o gal integralas)?

Smalsutis 2009 m. spalio 15 d., ketvirtadienis, 09:29:52
Tarkim, panorote sukurti svetainę apie matematiką. Į ką orientuotumėtės, kokią pakraipą rinktumėtės?
- jaunimą, stengdamasis sudominti matematiniais klausimais?
- kurtumėte praktinę svetainę elementarių matematikos klausimų išaiškinimui;
- populiarioji matematiką - įdomūs aspektai;
- matematikos naujienas;
- matematikos istorija;
- svetainė atskirų matematikos sričių (skaičių, algebtos, topologijos, funkcionalinės analizės, analitinės geometrijos ir pan.) specialistams;
- kažkas kita...

Zoo 2009 m. spalio 6 d., antradienis, 08:49:48
Dar vienas galimas variantas - Matė

2009 m. spalio 5 d., pirmadienis, 13:22:59
Geriausiai Maggi (maga sužinoti)

2009 m. spalio 5 d., pirmadienis, 13:20:53
Dar Galinta:)

Jonas S. 2009 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis, 22:57:42
Surinkta (vietinės apklausos sparčiuoju būdu) keletas galimų variantų antros vištos vardui. Ką manote? Kurį rinktumėtės?
.
Cypa (arba Cipa);
Kipa (kildinant iš olandų kalbos);
Galina (kildinant iš italų);
Laura (dėl asociacijų :) );
Kūra (kildinant iš rusų);
Šaškė;
Putpulytė (kildinant iš prancūzų _poule_);
Vištytė;
Nekro-Godzila;

2009 m. rugsėjo 18 d., penktadienis, 08:46:09
O kaip su antros vištos vardu?

Viščiukas 2009 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis, 10:11:45
Dėl "Henytės" pasiūlymo kildinant iš _hen_ - "višta":
Galimas panašus alternatyvus kildinimas iš hebrajų KEN - "taip", iš ko išvedamas ir "kohen" - žydų kunigas....
Tada pirmosios vištos vardas galėtų būtų _Kenytė_ arba _Kena_
Išlaikant ir ankstesnes (truputį iškraipytas, netiesiogines) aliuzijas, o taip pat ir pažymint tą faktą, kad nuo tam tikro laiko žydiškas kvapas matematikoje oi koks stiprus :)

Kvarksle 2009 m. rugsėjo 15 d., antradienis, 10:41:03
Pasikapscususi tikimybiu teorijos destrukcijose prieinu isvados, kad musu Henyte istiko kalakuto likimas, nes pagal tikimybiu teorija tokia plepute negaletu taip ilgai tyleti... Amzina atilsi jai..!

Kvarksle 2009 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis, 21:43:44
...kam dar galvoti ;)))

Jonas S. 2009 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis, 13:30:42
Malonu, kad atsiranda pastebėjimų, minčių... netgi vištos kalbėtis ėmė... Va tik joms reiktų vardus sugalvoti.
Viena jų, pirmoji, galėtų būti Henytė (nuo angl. hen - "višta"), o antroji?

2009 m. rugsėjo 13 d., sekmadienis, 20:41:47
Vista antroji: 1. Kai nori, bet negali, kvailute.
2. Didziausia tikimybe, kad ir vistu amzinybe ne begaline ir baigsis tame paciame puode...

Dialogas 2009 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 17:35:53
Siūlau dvi temas dialogui:
.
1) Pirma višta klausia kitos: "Pasakyk, gudrute, kas yra begalybė?"
...
2) Pirma višta smalsauja: "Girdėjau kalakutą sakius apie tikimybę, tik va, dingo jis iš mūsų kiemo. Kas tai galėtų būti?"
..
Ar galėtų jos turėti tęsinį?

Wilma 2009 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 14:39:42
matematikui:
matyt, vietoje "išperėti" norėjote parašyti "sudėti", nes višta gali išperėti ir daugiau nei du kiaušinius vienu metu...
.
Šios savybės (prie dviejų kiaušinių pridėjus dar vieną bus tiek pat, kiek prie vieno pridėjus du) nebuvimas matyt rodo tai, kad vištų grupėje {V} kiaušinių (su)dėtis nėra komutatyvi...

matematikas 2009 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 09:32:06
Viena višta aiškina kitai:
įsivaizduoji, matematikai tvirtina, kad prie dviejų kiaušinių pridėjus dar vieną bus tiek pat, kiek prie vieno pridėjus du. Kažkokie kvailiai, jie nesupranta, kad višta dviejų kiaušinių negali iškart išperėti.

Danutė 2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 10:35:25
Va tik įdomu, ar kas iš matematikų prisijungs?... Ar tik nebus jie apsamanoję?

Wilma 2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 15:43:19
Heh... Vištos apie matematiką? Gal ir įdomu, nes kažkaip vištos susiję - juk ne veltui sakoma, kad "viščiukus rudenį skaičiuoja".